Ce se întâmplă cu noi în primul minut după moarte? Răspunsuri – de Billy Graham

Ce se întâmplă cu noi în primul minut după moarte? Intrăm imediat în ceruri sau sufletele noastre trec într-un somn până la sfârșitul timpului, când sufletele noastre și trupurile noastre vor fi reunite? Întotdeauna am avut o mulțime de întrebări despre cer.


Biblia nu răspunde la toate întrebările noastre despre cer și despre viața după moarte – și motivul este că mințile noastre sunt limitate, iar raiul este mult prea glorios pentru noi să înțelegem. Într-o zi, toate întrebările noastre vor primi răspuns – dar nu încă. După cum scria apostolul Pavel: „Acum, cunosc în parte; dar atunci voi cunoaște deplin „(1 Corinteni 13:12).

Cu toate acestea, Biblia indică cu siguranță că atunci când murim, intrăm imediat în prezența lui Dumnezeu dacă aparținem lui Hristos. Din punct de vedere pământesc, moartea arată cam ca somnul – dar nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pavel a declarat: „Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.” (2 Corinteni 5: 8). În altă parte, el a scris: „aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine” (Filipeni 1:23).

Mai târziu, ni se vor da trupuri noi  – corpuri care nu vor îmbătrâni niciodată și nu vor fi supuse morții, pentru că ele vor fi ca trupul învierii lui Hristos. După cum spune Biblia, „morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Corinteni 15:52).

Este speranța voastră în Hristos? Moartea este o realitate – dar este și oferta lui Dumnezeu de mântuire în Hristos. Nu amânati decizia pentru El, pentru că ați putea fi chemați în veșnicie în orice moment – și atunci va fi prea târziu.
Nu așteptați; invitați-l pe Hristos în viața voastră astăzi.

What happens to us in the first minute after we die?

Answers by Billy Graham

Q:
What happens to us in the first minute after we die? Do we enter heaven immediately, or do our souls go into some kind of a sleep until the end of time, when our souls and our bodies will be reunited? I’ve always had lots of questions about heaven.

A:
The Bible doesn’t answer all our questions about heaven and life after death—and the reason is because our minds are limited and heaven is far too glorious for us to understand. Some day, all of our questions will be answered—but not yet. As the Apostle Paul wrote, “Now I know in part; then I shall know fully” (1 Corinthians 13:12).
However, the Bible certainly does indicate that when we die we enter immediately into God’s presence if we belong to Christ. From our earthly point of view, death looks somewhat like sleep—but not from God’s point of view. Paul declared, “We are confident (of eternal life), I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord” (2 Corinthians 5:8). Elsewhere he wrote, “I desire to depart and be with Christ, which is better by far” (Philippians 1:23).
Later, we will be given new bodies—bodies that will never age or be subject to death, because they will be like Christ’s resurrection body. As the Bible says, “The dead will be raised imperishable, and we will be changed” (1 Corinthians 15:52).
Is your hope in Christ? Death is a reality—but so is God’s offer of salvation in Christ. Don’t put off your decision for Him, because you could be called into eternity at any moment—and then it will be too late.
Don’t wait; invite Christ into your life today.

https://billygraham.org/answer/what-happens-to-us-in-the-first-minute-after-we-die-do-we-enter-heaven-immediately-or-do-our-souls-go-into-some-kind-of-a-sleep-until-the-end-of-time-when-our-souls-and-our-bodies-will-be-reunited/

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: