Alin Lolos – Totul despre Botezul Nou Testamental in Apa

Alin Lolos – Totul despre Botezul Nou Testamental in Apa

  • 1. Cand se realizeaza botezul si cand este botezul in apa valabil si biblic inaintea lui Dumnezeu?
  • 2. Cum se realizeaza botezul: prin scufundare, stropire sau turnare?
  • 3. Contribuie botezul la iertarea de pacate?
  • 4. Botezul trebuie realizat in public.
  • 5. Cel nascut din Dumnezeu trebuie botezat in apa?
  • 6. In Numele cui se face botezul?
  • 7. Botezul nu este un legamant, ci un act de ascultare.

CITESTE articolul (amplu, cu citate biblice) aici – http://www.faracompromis.ro/totul-despre-botezul-biblic-in-apa/

Video – 92 minute – Alin Lolos – Totul despre Botezul Nou Testamental in Apa

Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic a două cetăți rivale -3

Babilonul va fi distrus.

CITESTE/VIZIONEAZA

Prima emisiune aici – Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul profetic a două cetăți rivale :
~BABILON – cetatea rivală a Ierusalimului
~Fiecare națiune a lumii își poate recunoaște și reconstitui drumul înapoi spre același punct de      origine: Babilonul străvechi. De acolo au început toate problemele noastre. Toate au fost puse la cale în această cea dintâi cetate a omenirii care se ridica nesmerită după pedepsirea prin apele Potopului..

A doua emisiune – „După ce am aflat despre originea cetății Babilon să urmărim și să tragem concluziile care se impun din Alianțele Babilonului beligerant.” Citeste aici –  Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale -2

Răspunsuri Pentru Viață 112 – 

Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic

a două cetăți rivale -3

Bun găsit, dragi telespectatori! Continuăm prezentarea articolului ”Babilon și Ierusalim -istoria a două cetăți”, preluat din Biblia Planului Profetic, Ediția I-2013, apărută la Editura Romanian-American Bible Society, din Statele Unite ale Americii. Am decis să prezentăm acest material deoarece considerăm că este de un mare și justificat interes, mai întâi prin prisma a ceea ce spune Biblia despre aceste două cetăți rivale, și, în al doilea rând, ținând seama de ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, și nu numai, în urma  declarării Ierusalimului, de către Administrația Trump, drept capitala de drept a Statului Israel. Ne referim mai întâi la cetatea Babilon, pentru că istoria celor două cetăți interferează, după cum am putut vedea deja din cele două episoade RpV anterioare și, încă, lupta ”care pe care” nu s-a epuizat .

Iată ce declară pastorul, teologul și scriitorul Daniel Brînzei, autorul articolelor anexă din Biblia Planului Profetic, menționată anterior. (citat)Babilonul va fi distrus. Ne aflăm iarăși în cartea profetului Isaia. Ne întoarcem puțin la capitolul 13. Îmi place foarte mult această carte și regret din toată inima că mulți preferă să nu dea atenția cuvenită cărților profetice. Recunosc, unele dintre ele sunt dificile. Isaia, de exemplu, este ca un elefant pe care vei încerca zadarnic să-l cuprinzi cu mâinile. Este prea mare! Totuși, este o carte foarte bine sistematizată, cu o structură ușor de înțeles. În capitolele 1-12, Dumnezeu îi spune, în esență, Regatului lui Iuda: „Am să te judec pentru păcatele tale și voi aduce asupra ta o pedeapsă care va ține până când va veni Mesia”. După aceasta, El privește spre națiunile degenerate în păcat din jurul lui Israel și le zice: „Ce vă uitați așa? Ce vă bucurați? Credeți că voi veți scăpa mai ușor? Dacă pe poporul Meu îl pedepsesc cu atâta asprime, ce credeți că vă așteaptă pe voi?”

În capitolele 13-23, Dumnezeu se întoarce împotriva națiunilor din jur și le judecă una după alta: „Iată ce am să-ți fac”, sună verdictul divin. Este ca o listă de acțiuni: Ție am să-ți fac asta; ție am să-ți fac asta, vei urma apoi tu, și tu, și tu …” Ceea ce este interesant este cu cine începe Dumnezeu această listă. Da, ați ghicit bine: cu … Babilonul. Pe timpul lui Isaia, Babilonul nu era decât o putere de mâna a doua, ne-nsemnată în tărie și semnificație.

Tartorul cel mare era Asiria. Ea conducea atunci lumea. Asiria dusese în robie cele zece seminții din Regatul lui Israel și tot Asiria era atunci puterea care amenința Regatul lui Iuda. Asiria nu este însă decât pe locul doi în lista făcută de Dumnezeu. Pe locul întâi este, ca de obicei, Babilonul. (citat din Isaia 13.1-2 Proorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna, ca să vină la porțile asupritorilor!” (încheiat citatul biblic). Proorocul merge mai departe, descriind modul în care va pedepsi Dumnezeu Babilonul: (citat din Isaia 13:3-8) Am dat poruncă sfintei Mele oștiri, zice Domnul, am chemat pe vitejii Mei la judecata mâniei Mele, pe cei ce se bucură de mărimea Mea.” Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult, se aude o zarvă de împărății, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o țară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul și uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. Gemeți! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! De aceea, toate mâinile slăbesc, și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți; fețele lor sunt roșii ca focul” (încheiat citatul biblic). Întrebarea care ne stă în minte este: „La ce nimicire a Babilonului se referă profetul Isaia? Numai la cea de pe vremea mezilor sau și la o distrugere viitoare, păstrată pentru „vremurile de la urmă”?

Isaia 13 ne spune clar că cel puțin o parte a pedepsei va fi prin poporul mezilor: (citat din Isaia 13.17-22) Iată, ațâț împotriva lor pe Mezi, care nu se uită la argint, și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo, și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii, și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină, și zilele nu i se vor lungi” (încheiat citatul biblic).

Textul are însă elemente escatologice și apocaliptice care ne obligă să credem că suntem în fața unei profeții cu împliniri multiple, în care planul imediat se suprapune peste planul îndepărtat în panorama profetică. Versetul 6 pomenește despre „ziua Domnului” (Yom Adonai), care poate fi orice zi aleasă de Dumnezeu pentru una din intervențiile Sale pe pământ, dar care înseamnă profetic epoca de la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va pune capăt „zilei Omului” și va inaugura „Ziua Domnului” cea mare și binecuvântată.

CONTINUARE sub video-

Este bine să știm că, la evrei, spre deosebire de alte neamuri care marchează debutul unei zile calendaristice cu miezul nopții sau cu zorile, ziua începea odată cu lăsarea serii. Întâi venea noaptea, iar lumina era păstrată pentru jumătatea de la urmă. Așa a ales Dumnezeu să măsoare timpul: (citat din Geneza 1.5) Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață; aceasta a fost ziua întâi” (încheita citatul biblic).

Din punct de vedere profetic, „Ziua Domnului” va debuta cu o perioadă de întunecime și de groaznică pedeapsă. Apoi vor răsări zorile neprihănirii … Ziua Domnului despre care ni se vestește în profeția din Isaia 13 este plină de descrieri apocaliptice. Iată ce citim începând cu versetul 9: (citat) Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei, și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași, și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile, și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei Lui aprinse” (încheiat citatul din Isaia 13:9-13).

Dacă vreți să aflați când va fi pedepsit Babilonul astfel, căutați în Biblie descrierea unei zile ca aceasta. Căutați o zi în care Dumnezeu „va nimici pe toți păcătoții” de pe pământ; una în care oamenii vor fi nimiciți în număr așa de mare că vor ajunge „mai rari decât aurul curat de Ofir”. Uitați-vă după o zi care se va preface în noapte, când cerurile (la plural) se vor clătina și pământul se va zgudui din temelia lui”. Dacă sunteți, cât de cât, familiarizați cu Biblia, veți găsi ceva despre această zi în cartea profetului Ioel (capitolele 2 și 3) și mai ales în cartea Apocalipsa (capitolele 6 la 19). Acolo se vorbește despre astfel de evenimente care se vor petrece pe pământ cu foarte puțin timp înainte de revenirea Domnului Isus în slavă.

În esență, deci, Isaia ne spune că Dumnezeu va pedepsi Babilonul, dar nu numai cetatea, ci și regiunea întreagă unde se află. Această distrugere masivă se va petrece în „ziua Domnului”. Vor fi semne supranaturale în ceruri, distrugeri nemaintâlnite pe pământ, uriașe pierderi de vieți omenești, toate acestea ca o consecință a faptului că Dumnezeu vine ca să-i judece pe cei păcătoși. Este drept că Isaia îi menționează pe mezi, dar evenimentele amintite acolo nu s-au împlinit decât parțial. Când Cir, persanul, împăratul mezilor și perșilor a atacat Babilonul în anul 539 î.Ch., el n-a nimicit pe nimeni. El a venit să jefuiască. Neglijent și insolent, la umbra impenetrabilelor ziduri ale Babilonului, Belșațar benchetuia fără să se teamă de armatele care se apropiau. Să fi fost vorba de o „coloană a cincea” (tradători dinăuntru) sau, cum menționează Herodot să fi fost o deviere a apelor Eufratului în amonte, nu știm cu certitudine. Ceea ce știm este că armatele invadatoare au mărșăluit prin albia secată a râului în interiorul cetății, iar populația n-a opus prea multă rezistență. Belșațar a fost ucis (Daniel 5:30).

După numai cinsprezece zile de lupte de stradă, în 29 Octombrie 539 î.Ch. Cir însuși a intrat în cetate, ovaționat de mulțimile înșirate de o parte și de alta a drumului. Primul lucru pe care l-a făcut Cir a fost să dea un decret de toleranță religioasă și de reparații față de popoarele ale căror Temple fuseseră jefuite. Cu această ocazie, Ezra a primit dreptul de a duce înapoi la Ierusalim odăjdiile care fuseseră luate de la Templu. Cir a făcut un tratat de pace cu babilonienii și l-a instalat pe un anumit Gubaru ca vice-guvernator al cetății.

Nimicirea viitoare totală despre care vorbește Isaia nu s-a petrecut încă. Uitați-vă la versetul 19: (citat)Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu” (încheiat citatul din Isaia 13:19). Astăzi te poți duce în Israel ca să vezi locurile istorice, poți face sute și mii de fotografii cu ruinele care depun mărturie despre trecutul înregistrat în paginile Bibliei. Într-un singur loc nu poți face fotografii.

Sodoma si Gomora

Există un singur lucru pe care nu mai ai cum să-l vezi în Israel: Sodoma și Gomora. Și aceasta pentru că ele nu mai există. Dumnezeu le-a ars cu foc și cu pucioasă și le-a acoperit apoi și cu treimea de la sud a Mării Moarte. Ceea ce spune Dumnezeu în Isaia este cam așa: „Veți ști că am terminat-o cu Babilonul când va ajunge și el ca Sodoma și Gomora”. Ca să nu ne lase imaginația să rătăcească prea mult, Dumnezeu adaugă câteva descrieri și consecințe ale distrugerii. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el” (13:20). Multe orașe au fost distruse, dar reconstruite mai târziu. Așa s-a întâmplat cu Ierusalimul, de exemplu. După șaptezeci de ani petrecuți în ruine, cetatea a fost reconstruită de „fiii robiei”, pe vremea lui Zorobabel, Ezra și Neemia. Pentru că temeliile au rămas, pentru că apele treceau tot pe acolo, pentru că existau drumuri în apropiere, cetățile străvechi au fost de obicei reconstruite. Nu tot așa se va întâmpa cu Babilonul! „Nu va mai fi niciodată popor în el!” Asta ne dă o imagine generală. Dumnezeu este însă și mai specific: Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo.”

Dacă mergeți în Orient, una din curiozități este că-i mai puteți întâlni și astăzi pe beduini, nomazii deșerturilor, care stau într-un loc cât timpul și vegetația le este prielnică și se mută apoi în altă parte. Viața lor nu s-a schimbat prea mult în cele patru mii de ani de când Avram se plimba ca și ei. Când va sfârși-o cu Babilonul, spune Dumnezeu, nici un nomad nu se va opri prin apropiere, nici măcar pentru o perioadă scurtă. Va fi ca Sodoma și Gomora. Precizarea merge chiar mai departe: „ … păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo”. Când păstorii pleacă cu turmele departe de casă, ei le adăpostesc temporar peste noapte în „țarcuri” improvizate. Ele pot fi îngrădituri de lemn, locuințe abandonate sau peșteri în stâncă. „Când voi pedepsi Babilonul”, spune Dumnezeu, nu va rămâne la un loc nici atât cât să poți face un adăpost temporar pentru câteva oi ale pustiei. Nimeni nu va putea rămâne în el nici măcar pentru o singură noapte. Va fi „ca Sodoma și ca Gomora”! Oare putea să spună Dumnezeu mai clar că Babilonul va înceta să mai existe?

Distrugerea Babilonului va aduce restaurarea Ierusalimului. Începând cu Isaia 14, Dumnezeu adaugă încă o piesă la uriașul puzzle al istoriei. Când va cădea Babilonul, va începe reașezarea Israelului în poziția și privilegiile legământului mesianic: (citat din Isaia 14:1-2) Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăși pe Israel și-i va aduce iarăși la odihnă în țara lor; străinii se vor alipi de ei, și se vor uni cu casa lui Iacov. Popoarele îi vor lua, și-i vor aduce înapoi la locuința lor, și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului, ca robi și roabe. Vor ține astfel robi pe cei ce-i robiseră pe ei, și vor stăpâni peste asupritorii lor” (încheiat citatul biblic).

Distrugerea Babilonului va semnala începutul unei epoci în care Israelul va domni peste neamurile care l-au ținut odinioară captiv.

O precizare, într-un nou subcapitol: Căderea Babilonului n-a avut încă loc. De când Isaia a așezat aceste cuvinte în scris și până astăzi, profeția de mai sus nu s-a împlinit. O sută de ani după Isaia, Babilonul a ajuns cea mai mare superputere a lumii. Pe tron se afla Nebucadnețar. La scurt timp, Cir, împăratul medo-perșilor a cucerit cetatea, dar n-a distrus-o, ci a transformat-o într-una din cele câteva capitale imperiale. Daniel a trăit în Babilonul acela al medo-persanilor, sub domnia lui Darius. Peste alte câteva sute de ani, Alexandru cel Mare a murit în Babilon în timp ce încerca să-i redea slava de odinioară și să-și așeze aici capitala pentru partea orientală a imperiului său. Iosef Flavius, scriind despre condițiile care au existat doar cu câteva zeci de ani înainte de Christos în lumea de atunci, notează că în Babilon își duceau traiul aproximativ cinci zeci de mii de iudei. În Faptele Apostolilor 2:9, în ziua Cincizecimii, unii din iudeii sosiți în pelerinaj la Ierusalim veniseră din Mesopotamia, urmași ai acelora care rămaseseră acolo încă de pe vremea robiei.

Informațiile istorice din Noul Testament, cu privire la Babilon, se opresc la secolul întâi, dar știm că un călător evreu, Beniamin Tudela, care a traversat Orientul Mijlociu în preajma anului 1000 ne-a lăsat o cronică a locurilor pe unde a trecut. Printre ele s-a aflat și Babilonul. El amintește de încă o localitate vizitată acolo, Hila, aflată la numai șapte mile depărtare. Din notițele lui aflăm că, la acea oră trăiau în Babilon în jur de șapte mii de iudei. Ei se închinau într-o sinagogă numită „a lui Daniel” aflată în interiorul perimetrului cetății. Vălul tăcerii se așterne din nou pentru o perioadă de timp și nu se ridică decât la începutul secolului douăzeci.

Arheologul german Riberert Koldewey, a făcut excavații la Babilon și a locuit într-unul din cele trei sate aflate între zidurile străvechii cetăți. Babilonul și-a pierdut din importanța și puterea pe care o avea altă dată, dar n-a dispărut niciodată până acum cu desăvârșire. Distrugerea lui totală se va petrece în „ziua Domnului”, când Dumnezeu va pedepsi lumea pentru păcat, când vor fi semne în cer și pe pământ și când asupra Babilonului se vor dezlănțui forțe uriașe de distrugere. Unii comentatori le aseamănă cu „focul și pucioasa” de pe vremea Sodomei sau cu exploziile nucleare posibile în războaiele supertehnologizate de astăzi:(citat din Apocalipsa 18:8-10) Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: „Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ți-a venit judecata!” (încheiat citatul biblic)

Distrugerea Babilonului este încă în viitor și este asociată cu întoarcerea evreilor în vatra lor străbună; cu revenirea lui Isus ca Mesia al evreilor și cu începutul supremației Ierusalimului asupra Neamurilor. Și să ne mai aducem aminte că atunci când Isaia a scris toate acestea despre Babilon, cetatea era încă doar un târg ceva mai dezvoltat, fără nicio putere.” Încheiat partea a treia din articolul ”Babilon și Ierusalim -Istoria celor două cetăți” preluat din Biblia Planului profetic, menționată la început. Vă invităm să ne urmăriți și în următoarele trei episoade întrucât, după ce vom fi terminat referirea la Babilon, vom prezenta istoria și destinul Ierusalimului, acest ”oraș al păcii” și totuși ”oraș însângerat”, după cum o demonstrează istoria. Fiți binecuvântați!

COMUNICAT DE PRESĂ Coaliția pentru Familie susține demnitatea ființei umane și a familiei

Statul, Biserica și societatea civilă trebuie să facă toate eforturile pentru protecția copiilor, a familiei și a societății de astfel de comportamente. Rolul primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei poporului român are nevoie de protecția noastră, a tuturor, în fața tendințelor dezumanizante cu care ne confruntăm. Numai prin întoarcerea la valorile fundamentale ale civilizației creștine vom avea condițiile pentru respectarea demnității umane și a familiei. Aceste valori pot aduce siguranță, bucurie și dezvoltare armonioasă copiilor din România.

COMUNICAT DE PRESĂ
Coaliția pentru Familie susține demnitatea ființei umane și a familiei

Părinții din România se cutremură văzând ororile la care sunt supuși copiii în foarte multe cazuri de agresiune asupra minorilor din țara noastră. Coaliția pentru Familie susține dreptul inalienabil al copiilor la o viață demnă, la siguranța și integritatea vieții lor. Coaliția pentru Familie apără demnitatea ființei umane și a familiei prin întreaga sa acțiune publică. În același timp, condamnăm ferm toate încercările de mușamalizare, protejare și reinterpretare a unor agresiuni cu motivare sexuală asupra minorilor.

Coaliția pentru Familie cere tuturor autorităților din România să intervină pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri și agresiuni sexuale al căror victime sunt copiii. După perioade prea lungi de acoperire și mușamalizare a abuzurilor sexuale, copiii familiilor românilor sunt victimele predilecte ale unor rețele naționale și internaționale de pedofili. Astăzi suntem martorii neputincioși al unui caz extrem de grav de acoperire și protejare a unui angajat al ministerului de interne, care a agresat în mod repetat minori și femei. Această situație demonstrează gradul de neconceput la care s-a ajuns în ceea ce privește domnia bunului plac și lipsa de respect pentru integritatea și demnitatea ființei umane la nivelul instituțiilor statului român.

Coaliția pentru Familie este alături de fiecare familie care dorește o dezvoltare armonioasă a copiilor. Ne exprimăm atașamentul și compasiunea față de familiile care au fost victime ale abuzurilor împotriva copiilor.
De trei ani, inițiativa Coaliției pentru Familie, care are ca obiectiv protejarea familiilor din România, este ignorată de autoritățile statului. În numele celor trei milioane de români care au semnat pentru protejarea constituțională a familiei, tragem semnalul de alarmă: iată unde duce drumul nesocotirii valorilor fundamentale ale civilizației creștine.

Statul, Biserica și societatea civilă trebuie să facă toate eforturile pentru protecția copiilor, a familiei și a societății de astfel de comportamente. Rolul primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei poporului român are nevoie de protecția noastră, a tuturor, în fața tendințelor dezumanizante cu care ne confruntăm. Numai prin întoarcerea la valorile fundamentale ale civilizației creștine vom avea condițiile pentru respectarea demnității umane și a familiei. Aceste valori pot aduce siguranță, bucurie și dezvoltare armonioasă copiilor din România.

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe copiii familiilor tuturor românilor!

Mihai Smicală a împlinit 12 ani şi legea îi dă dreptul să plece acasă. Lastensuojelu tace

CONTINUĂM SĂ NE RUGĂM CA DUMNEZEU SĂ INTERVINĂ.

Mihai Smicală a împlinit 12 ani şi aşteaptă să fie lăsat să plece acasă. Lastensuojelu tace

Solidaritate pentru Dr. Camelia Smicala si copiii ei – De la întâlnirea de astăzi: copiii se lipesc pur şi simplu de mama lor. Între ei şi MAMA nici măcar o respiraţie nu încape. Mihai e foarte slab, iar zâmbetul lui…cum vi se pare?! A împlinit 12 ani şi nimic nu s-a schimbat: nimeni nu-l întreabă ce ar vrea să se întâmple mai departe, iar el ştie că aşa ar trebui: să fie întrebat dacă vrea să rămână la cămin sau vrea acasă.

Filmuleţele în care copiii ne transmit mesaje SOS, au deranjat foarte tare: se pare că sunt în mare dezacord cu interesul superior al Lastensuojelu. ,,Dacă mai apar înregistrări video cu copiii, întâlnirile lor nu vor mai avea loc.”– aşa sună avertismentul transmis acum câteva zile Cameliei Smicală.

Pumnul băgat în gură şi ameninţarea cu măsuri radicale – instrumente de lucru prin care Lastensuojelu îşi asigură eficienţa, viaţa lungă, şi îşi confirmă tradiţia. Copiilor să le fie teamă că nu o vor mai vedea pe mama, mamei să-i fie teamă că nu-i va mai vedea pe copiii…Ignorarea plângerilor sau a cererilor – altă sculă de care se folosesc în activitatea de ,,protecţie”. În caz că mai avea cineva vreo nădejde, reţineţi că a trecut şi Crăciunul pe stil vechi iar domnul ambasador al României la Helsinki tot nu a primit un răspuns la solicitarea de a vizita copiii.

În mod sigur nu este vorba de o atitudine sfidător-insultătoare, nici de lipsă de consideraţie, ori de proastă creştere, ci numai de măsuri în interesul şi pentru protejarea copiilor. Asta e: este spre binele lor să le fie rău.

Pericolul ideologiei transgender

Nimeni nu se naște transgender. Pericolul ideologiei transgender

Colegiul Pediatrilor Americani (CPA) este un far al științei, sănătății și eticii în ceea ce privește tratamentul disforiei de gen la copii. Dr. Michelle Cretella, medic pediatru dedicat sănătății și bunăstării copiilor și președinte al Colegiului Pediatrilor Americani, a vorbit recent la Conferința Universității „St. Thomas” (SUA).

Să fim clari: nimeni nu se naște transgender. Dacă identitatea sexuală ar fi conectată în creier înainte de naștere, gemenii identici ar avea aceeași identitate sexuală 100% întotdeauna. Dar ei nu au aceeași identitate sexuală. Am avut un pacient, un băiețel pe nume Andy. La vârsta de 3-5 ani, a început să se joace din ce în ce mai mult cu jucării de fetițe și jucării stereotipe pentru fete și a început să spună că este fată. Le-am dat părinților trimitere să meargă cu Andy la un terapeut.

Uneori, boala mintală a unui părinte sau abuzul asupra copilului pot fi factorii [declanșării unei tulburări]. Dar cel mai adesea, se întâmplă ca copilul să nu perceapă dinamica familiei și își interiorizează o convingere falsă. În mijlocul unei ședințe de terapie, Andy a luat un camion de jucărie și l-a îndreptat spre o păpușă Barbie, spunând: „Mamă și tată, voi nu mă iubiți, când sunt băiat”. Ce a aflat terapeutul a fost că atunci când Andy avea 3 ani, în familie, s-a născut o fetiță cu nevoi speciale. Ea avea nevoie de mult mai multă atenție și grijă din partea părinților. Iar Andy a înțeles acest lucru în felul următor: „Mamei și lui tata le plac fetele. Dacă vreau ca ei să mă iubească din nou, trebuie să fiu și eu fată”. Cu terapie de familie, Andy și-a revenit. Astăzi, părinților lui Andy li s-ar spune ceva cu totul diferit, ceva de genul: „Acesta este adevăratul Andy, de fapt. Trebuie să-i dați alt nume, asigurați-vă că toată lumea îl tratează ca pe o fată sau, altfel, el se va sinucide”. Pe măsură ce Andy va atinge vârsta pubertății, experții îi vor prescrie medicamente ce îi vor bloca pubertatea, așa încât el să continue să joace rolul de fată.

Atunci când copiii sunt sprijiniți să treacă prin perioada de pubertate cu sexul lor biologic, cei mai mulți copii, care suferă de confuzia genului lor, își revin. Cu toate acestea, îi castrăm chimic pe copiii cu confuzie a genului lor, administrându-le blocanți de pubertate. Apoi îi sterilizăm permanent pe mulți dintre ei, prescriindu-le în plus hormoni de sex diferit.

P.S. Dacă unei fete care insistă că este băiat i se dă zilnic testosteron timp de un an, este clar că va avea o dublă mastectomie la vârsta de 16 ani. Acum, țineți minte, Academia Americană de Pediatrie (AAP), recent, a emis un raport, care cere pediatrilor să avertizeze adolescenții cu privire la tatuaje și potrivit căruia tatuajele sunt de fapt permanente și pot cauza cicatrici. Dar aceeași AAP sprijină 110% mastectomia dublă la adolescentele de 16 ani, chiar și fără acordul părinților, atâta timp cât o adolescentă insistă că este bărbat și a luat testosteron zilnic, timp de un an. Să clarificăm: să îndoctrinezi toți copiii, începând de la grădiniță, cu minciuna că ei ar putea fi captivi într-un corp greșit, perturbă însăși temelia testării realității de către un copil. Dacă un copil nu poate avea încredere în realitatea corpului său fiziologic, în cine sau în ce să se încreadă? Ideologia transgender din școli înseamnă abuz psihologic asupra copiilor, care duce adesea la castrare chimică sau sterilizare și mutilare chirurgicală. Dacă acest lucru nu înseamnă abuz asupra copilului, doamnelor și domnilor, atunci ce e?

The Dangers of a Transgender Ideology | The Daily Signal

Dr. Michelle Cretella details the dangers of a transgender ideology for children.

Polonia: Inițiativa cetățenească de prohibiție a avorturilor eugenice (în caz de malformație a copilului), mari șanse de a fi adoptată

Inițiativa, intitulată „Stop Avort”, a colectat 830.000 de semnături cu începere de la 1 septembrie 2017 și a fost depusă la Parlament la finalul lunii noiembrie.

Inițiativa a fost susținută și de episcopii catolici precum și de Biserica Ortodoxă locală.

Sistemul democratic polonez permite ca un grup de minim 100.000 de semnături să constituie baza pentru o inițiativă a cetățenilor, la fel ca și în România, semnături care pot fi colectate în maxim 3 luni.

Lideri politici din partidul de guvernământ, inclusiv fostul primi-ministru, actual vicepremier, Beata Szydlo, precum și Președintele Poloniei, Andrzej Duda, au comentat favorabil inițiativa dând de înțeles că aceasta va fi adoptată, respectiv promulgată.

Totodată, mai mult de 100 de legiuitori au remis în toamnă Curții Constituționale aceeași propunere de eliminare a avortului eugenic din legea poloneză, motivând că acesta este împotriva legii fundamentale a țării. Decizia este așteptată în câteva luni. Constituția poloneză recunoaște în mod expres demnitatea persoanei umane.

Anul trecut, o altă inițiativă cetățenească viza prohibiția aproape completă a avortului, cu excepția cazului în care viața femeii este pusă în pericol de continuarea sarcinii, și înăsprirea sancțiunilor penale pentru medicii care practică avortul ilegal. După o dezbatere extrem de aprinsă și pe fondul presiunilor din stradă, proiectul a fost respins dar inițiatiorii au promis că vor reveni cu o nouă propunere.

Află mai mult – CULTURA VIETII

Dr. Lavinia Tec, avocat – Curtea de justitie a Uniunii Europene si casatoriile gay in Romania – RVE

Curtea de justitie a Uniunii Europene si homosexualii – 12 Ian 2018 Interviu cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat

Ioan Ciobota (Radio Vocea Eavngheliei Timisoara) in discutie cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat, despre concluziile transmise, 11 ianuarie 2018 catre presa, de avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene in privinta cazului Relu Adrian Coman vs. Inspectoratul General pentru imigrari din Romania. Relu Coman este si fondatorul miscarii Accept, cea mai ferventa miscare care sustine homosexualii in Romania. El s-a casatorit in Belgia in anul 2010 cu un american si acum au venit in Romania ca sa li se recunoasca dreptul de libera circulatie pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul  Uniunii Europene, ei arogand acest titlu de sot si sotie.

CITESTE – Avocatul General al Curţii de Justiţie a UE e de părere că România ar trebui să accepte partenerii gay

Avocatul spune in felul urmator: In lumina evolutiei generala a societatilor statelor membre ale Uniunii in cursul ultimului deceniu in materie de autorizarea casatoriei intre persoane de acelasi sex, jurisprudenta Curtii potrivit careia termenul ‘casatorie’, conform definitiei admisa in mod obisnuit de statele membre desemneaza uniunea intre doua persoane de sex diferit, nu mai poate fi retinuta…..

Interviu cu Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat

Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat

Dr. Lavinia Tec: Interpretarea directivei de catre Curtea de justitie Uniunii Europene, privind libertatea de circulatie a persoanelor pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, o vor folosi cu succes in celelalte demersuri pe care le au  pentru ca ei au un litigiu in fata unei instante internationale.

[..] Sunt doua directii pe care le-am sesizat. Prima vizeaza termenul de casatorie. Avocatul spune in felul urmator: In lumina evolutiei generala a societatilor statelor membre ale Uniunii in cursul ultimului deceniu in materie de autorizarea casatoriei intre persoane de acelasi sex, jurisprudenta Curtii potrivit careia termenul ‘casatorie’, conform definitiei admisa in mod obisnuit de statele membre desemneaza uniunea intre doua persoane de sex diferit, nu mai poate fi retinuta. [..] In opinia sa, avocatul spune ea nu poate fi retinut termenul de ‘casatorie’ conform definitiei  obisnuite pe care pe care au dat-o statele membre pana acum si anume o uniune intre doua persoane de sex diferit.

Ioan Ciobota: Ce inseamna ca „nu mai poate fi retinuta aceasta definitie”?

Dr. Lavinia Tec:: Ce inseamna asta, ca statele membre si autoritatile din statele membre care au sarcina de-a pune in aplicare directiva privind libertatea de circulatie a persoanelor,nu poate sa o aplice de o asemenea maniera in care sa considere ca sunt exclusi din domeniul de aplicare sotii de acelasi sex. Deci, in acest moment, nici un stat, nici o autoritate, de fapt practic nu din acest moment, din momentul in care Curtea de justitie a Uniunii Europene va da hotararea si va retine aceasta concluzie a avocatului general. Din acel moment, trebuie sa inceteze a si invoca acest argument de catre statele membre si autoritatile statelor membre, inclusiv de catre instante si autoritati publice, faptul ca o casatorie este doar o uniune intre doua persoane de sex diferit.

A doua concluzie care deriva pana la urma din prima, este aceea ca notiunea de soti trebuie sa fie interpretata  din perspectiva unei alte definitii de casatorie, asa cum am aratat mai sus si anume, notiunea de sot include sotul de acelasi sex.

Si o a treia concluzie la care ajunge avocatul general sau pe care-l deriva avocatul general este urmatoarea: Protectia familiei traditionale nu poate justifica o discriminare pe motive de orientare sexuala. Cu alte cuvinte, acest obiectiv al soceitatii, pana la urma, romanesti de-a proteja familia traditionala nu poate sa-l discrimineze pe un sot de acelasi sex cu celalalt, acsatorit pe teritoriul unui alt stat membru atunci cand acesta doreste sa circule pe teritoriu unui stat membru din Uniunea Europeana.

Cand vorbim despre discriminare, vorbim despre discriminare din perspectiva dreptului la libera circulatie. Curtea afirma de altfel, avocatul general, si spune: Nu intra in discutie obligatia statelor de a autoriza casatorie intre persoanele de acelasi sex. Dar cand vorbim de aplicarea in materia libertatii de circulatie a sotilor, statele trebuie sa ia in considerare casatoriile intre persoanele de acelasi sex incheiate pe teritoriul altor state membre. De ce? Cei doi au calitatea de soti. Nu conteaza sexul.

[..] Deci, nu obliga statul membru sa autorizeze casatoria intre persoane de acelasi sex, ci obliga statul membru sa recunoasca dreptul sau acelasi drepturi sotilor care au intrat in casatorie cu persoane de acelasi sex incheiate pe teritoriul altor state membre. [..]

Ioan Ciobota: Care ar fi urmatorui pas a unui avocat sau o echipa de avocati care au aceasta tintade-a schimba din temelii definitia casatoriei in legislatia romaneasca, care ar trebui sa-i urmeze dupa cazul Coman vs. Romania?

Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat: Eu nu vad lucrurile asa si nu cred ca ar putea sa faca avocatii schimbarea definitiei casatoriei. Ceea ce vor putea face cu aceasta decizie, intr-adevar o vor putea valorifica in fata instantelor internationaleSi va putea cumva sa determine un soi de turism matrimonial pentru cuplurile formate din persoane de acelasi sex. Se vor duce pe teritoriul altor state membre sa se casatoreasca, spre ex. FrantaSi ulterior vor putea invoca aceasta hotarare. Dar in nici un caz nu putem spune ca aceste concluzii ale avocatului general vor impune sau ar putea sa impuna in viitor schimbarea definitiei casatoriei, asa cum este ea in Constitutie. In schimb, aceasta hotarare va putea fi valorificata in toate cazurile in care se produce un soi de turism matrimonial atunci cand cuplurile formate din persoane de acelasi sex, se duc in alte state unde s epot casatori in mod legal. Si apoi se intorc pe teritoriul Romanieisi se pot prevala de aceasta hotarare. Dar in nici un caz, din punctul meu de vedere, nu cred ca s-ar putea sustine, nu s-ar putea argumenta schimbarea definitiei casatoriei. Indiferent care ar fi definitia casatoriei, si daca ramane aceasta asa cum este la noi, si daca am lua in considerare definitia din codul civil, uniunea dintre un barbat si o femeie, drepturile sotilor conform directivei interpretate sau analizate de avocatul general, sunt aceleasi si trebuie aplicate indiferent ca sotii sunt de acelasi sex sau de sex diferit.

O problema insa totusi ramane. Daca definitia casatoriei nu va fi schimbata, casatoriile intre persoane de acelasi sex ofera drepturi sau aceleasi drepturi sotilor din aceste casatorii.

Ioan Ciobota: Deci, pe teritoriul Romaniei, ei vor putea adopta copii ?

Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat: Daca se va schimba legea, ca inca din aceasta perspectiva legislatia nu a fost modificata, dar probabil etapa urmatoare ar fi aceasta, sa li se recnoasca chiar si dreptul de a adopta.

Ioan Ciobota: Ei, aici deja lucrurile se schimba. Daca ei au un apartament sau casa si moare unul si mosteneste celalalt, e o problema.

Conf. Univ. Dr. Lavinia Tec, avocat: Da ca pentru punctul de vedere a legislatiei romanesti, neffind recunoscute casatoriile intre persoane de acelasi sex, nu li se recnoaste dreptul la mostenire. Asta e o alta problema care probabil va fi abordata.[..]Insa si in materia adoptiilor, trebuie sa stiti ca deja asa zisa sintagma folosita, sau mult utilizata sintagma de catre Curtea de justitie, de catre Curtea Europeana a drepturilor omului in lumina evolutiei generale a societatilor statelor membre, a adoptiei de copii de catre cuplurile gay a inceput sa se modifice in sensul ca li se recunoaste acest drept.

Avocatul General al Curţii de Justiţie a UE e de părere că România ar trebui să accepte partenerii gay

Avocatul General al Curţii de Justiţie a UE e de părere că România ar trebui să accepte partenerii gay şi să acorde dreptul de şedere al cuplurilor de acelaşi sex. Melchior Wathelet şi-a spus poziţia în concluziile exprimate în cazul românului Relu Adrian Coman, care cere să-i fie recunoscută căsătoria gay cu un american.

În opinia Avocatului General al Curţii de Justiţie a UE, România a greşit prin a refuza dreptul de şedere şi de muncă soţului românului Relu Adrian Coman, un american.

Deşi statele membre sunt libere să legalizeze sau nu căsătoriile între persoane de acelaşi sex, nu ar trebui să împiedice dreptul de şedere a unui cetăţean al UE prin a refuza partenerului său de acelaşi sex, cetăţean al unei ţări non-UE, acordarea dreptului la rezidenţă permanentă pe teritoriul lor”, spune Melchior Wathelet.

Deşi statele membre sunt libere să legalizeze sau nu căsătoriile între persoane de acelaşi sex, nu ar trebui să împiedice dreptul de şedere a unui cetăţean al UE prin a refuza partenerului său de acelaşi sex, cetăţean al unei ţări non-UE, acordarea dreptului la rezidenţă permanentă pe teritoriul lor”, spune Melchior Wathelet.

„În timp ce statele membre sunt libere să includă sau nu căsătoriile între persoane de acelaşi sex în sistemul lor judiciar, ele trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile referitoare la libertatea de mişcare a cetăţenilor Uniunii Europene”, a scris Wathelet.

Opinia Avocatului General nu are un caracter obligatoriu, dar Curtea de Justiţie a UE dă verdictele, în cele mai multe cazuri, în conformitate cu poziţia exprimată de el.

Afla mai mult – OBSERVATOR TV

Paul Ryan, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, va vorbi la a 45-a ediție a Marșului pentru viață de la Washington, DC

Vineri, 19 ianuarie 2018, va avea loc a 45-a ediție americană a Marșului pentru Viață de la Washington. Tema marșului din SUA din acest an este „Love Saves Lives” („Dragostea salvează vieți”), iar mesajul este că „puterea adevăratului spirit și misiuni a mișcării pro-viață le va da putere și altora să aleagă viața prin puterea iubirii”.

Invitatul de marcă din acest an va fi Paul Ryan, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului SUA. Alături de el, vor lua cuvântul alți trei membri ai Camerei Reprezentanților: Jaime Herrera-Beutler (republican), Dan Lipinski (democrat) și Chris Smith (republican).

Paul Ryan este unul dintre posibilii candidați la președinția SUA în viitor, fiind văzut ca un politician echilibrat dar ferm, capabil în toate domeniile. A fost ales pentru prima dată în Congresul SUA în 1999 și a votat 100% pro-viață de-a lungul anilor.

În 2012, când a fost candidat la vicepreședinția SUA, și-a explicat atitudinea pro-viață în câteva cuvinte clare:

Sprijin drepturile copilului nenăscut. Personal, cred că viața începe la concepție și acesta este motivul pentru care noi simțim nevoia să protejăm această viață așa cum am proteja pe ceilalți copii.

Jeanne Mancini, Președintele Marșului pentru viață, a declarat că Paul Ryan este un campion al implicării pentru viață acționând conform principiilor pro-viață încă de la preluarea mandatului.

Alte personalități foarte cunoscute în SUA care vor lua cuvântul sunt Pam Tebow, mama jucătorului de fotbal american Tim Tebow, și fostul jucător de fotbal american Matt Birk și soția lui Adrianna.

Sursa: AlexandraNadane.ro via STIRI PENTRU VIATA

Douăzeci și unul de deținuți au încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului la Penitenciar

 

Douăzeci și unul de deținuți au încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Oradea.

În urmă cu o lună, în data de 10 Decembrie, în Penitenciarul de Maximă Siguranță din Oradea a avut loc un botez nou testamental. A fost bucurie în rândul voluntarilor, a fost bucurie printre deținuți, chiar și în inimile unora din ei, dar a fost mare bucurie în cer, fiindcă nu unul, ci douăzeci și unul de deținuți au încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului. (Luca 15:10)

Totul a pornit cu un singur deținut care la fiecare întâlnire întreba – când va fi botez ? Dumnezeu a lucrat cu putere în rândul lor, așa că 18 deținuți de la regimul închis, și 3 de la regimul de maximă siguranță au fost botezați în Numele Domnului nostru Isus Cristos.

Vă mulțumim tuturor pentru rugăciunile înălțate la Dumnezeu, pentru sprijin și încurajare. Mulțumim tuturor voluntarilor implicați, bisericilor, asociațiilor și fundațiilor care desfășoară activități cu persoanele private de libertate. Dar am vrea ca prin toate eforturile noastre unite toată Slava și Cinstea să fie a Domnului, fiindcă El singur este Vrednic ! (Apocalipsa 4:11)

Sorin Maier

Pastor Cristian Ionescu – DIFERENȚE ÎNTRE PENTICOSTALI ȘI CARISMATICI – 4 (VIDEO)

Ajung la un subiect spinos, la rădăcina lucrurilor. În mișcarea carismatică se pune mult accent pe experiențele obținute instantaneu. Carismaticul vine la serviciul de biserică pentru ceea ce simte și este predispus la tot felul de coregrafii și artificii care să-i sensibilizeze starea și să-i incite emoțiile.

Dar, în spatele acestor explozii sentimentale nu există mai nimic mandatoriu, fără de care nu se poate.

Păcatul se rezolvă cu ieșirea înlăcrimată la altarul duminical (un fel de ritual purificator), botezul cu Duhul Sfânt este ceva care se întâmplă cumva, cândva, dacă, fiecare pe limba experienței lui dar nu neapărat cu vorbirea în limbi.

CITESTE mai mult aici – https://popaspentrusuflet.wordpress.com/2018/01/12/diferente-intre-penticostali-si-carismatici-4/

Pentru o perspectivă mai amplă referitoare la botezul și mărturiile Duhului Sfânt – inclusiv vorbirea în limbi – în viața credinciosului accesați acest video:

Vezi si –

Klaus Iohannis – Libertatea de conștiință și toleranța religioasă sunt piloni fundamentali ai umanității.

Klaus Iohannis, mesaj cu prilejul împlinirii a 450 de ani de la recunoașterea libertății religioase în Transilvania

„Se împlinesc 450 de ani de la postularea la Turda, pentru prima dată în lume, a principiului libertății religioase. Tuturor celor care văd în credință întregirea noastră spirituală, această aniversare transmite un mesaj deosebit de important: libertatea și toleranța religioasă sunt piloni fundamentali ai umanității.

Libertatea de conștiință și toleranța religioasă sunt împliniri istorice ale societății noastre, obținute, dezvoltate și apărate cu sacrificii. Viitorul nostru ca națiune presupune fructificarea tolerantă a diversității și se sprijină pe aceste valori ale umanismului european, pe care, cu toții, le împărtășim.”, a transmis Klaus Iohannis.

SURSA – STIRI PE SURSE

La mulți ani frumoşi Ioana Şaitiş !!!

Marcel Şaitiş: Dragă Ioana, sunt recunoscător lui Dumnezeu că te-a adus în viața mea, pentru că ești darul cel mai ales și mai prețios al vieții mele.

Prin tine, viața mea a fost binecuvântată în totalitate: cu o familie mare frumoasă, cu copii minunați, cu un curaj „nebun” de-a străbate lumea până în celălalt capăt, cu o lucrare provocatoare și dedicată pentru Dumnezeu.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu și ție pentru caracterul frumos și inima bună pe care o ai!
Văd în tine un exemplu frumos al omului care zilnic se trezește odată cu zorile, ca să stea de vorbă cu Creatorul Lui, în tihnă, să își încarce inima cu putere divină, cu dragoste, cu învățături sfinte, apoi să se dedice oamenilor din jur, slujindu-le cu dragoste, seriozitate, smerenie și înțelepciune.

Văd în tine o mamă iubitoare, înțeleaptă, pricepută în a înțelege inima copiilor și a-i duce spre creșterea lor spirituală, relațională și a-i educa să fie oameni destoinici.

Văd în tine o soție frumoasă, fidelă, dedicată înțelegerii soțului ei, iubitoare, ajutându-l cu sfaturi bune în momentele lui de criză, încurajându-l să calce cu încredere în voia lui Dumnezeu, să fie curajos, chiar când nu înțelege în întregime planul divin.

Văd în tine o „mamă” a copiilor malgași, zeci de copii malgași, iar de-a lungul acestor ani, sute de copii malgași, care, în ciuda faptului că au mame, nu încetează să te caute, să îți ceară ajutor, să apeleze la tine când sunt bolnavi, împreună cu părinții lor, să te roage să simți cu ei, să îi îmbraci; iar tu o faci, ca și cum ar fi copiii tăi.

Văd în tine un om care împărtășești Pâinea Vieții – viața și învierea Domnului Isus Hristos, la cei mici și la cei mari, fie în particular, în timp ce îi pansezi, fie în public, în timp ce îi ajuți la școală sau în timp ce îi înveți lucruri despre viață. Simți oamenii și ai dragoste și răbdare pentru ei, iar admirația mea pentru tine și felul în care îi iubești crește, pe măsura slujirii tale.

Dincolo de toate acestea, văd că în centrul vieții tale este Domnul Isus Hristos, iar esența jertfei Sale nu doar că o trăiești, ci știi să o prelucrezi și să o folosești ca un medicament pentru fiecare inimă zdrobită, în căutare de speranță.

La mulți ani, dragostea mea!
Marcel și copiii – Alessia, Ruth și Filip, care te iubim nespus.

Familia Saitis cu copiii si Paul Ion si Berinde Delia Foto Berinde Delia

La mulți ani frumoşi Ioana Şaitiş iți dorim si noi! Dumnezeu să-ți răsplătească slujirea şi dedicația ta.

Berinde Delia: La mulți ani frumoşi Ioana, Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te ocrotească mereu sub aripa Lui!!!!
Familia Şaitiş- O familie foarte prețioasă şi dragă sufletului meu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru clipele frumoase şi binecuvântate petrecute împreună!

Familia Şaitiş este o familie misionară care slujeşte in Madagascar:

Citeşte un articol recent despre lucrarea familiei Şaitiş in Adevărul:

Adevărul: Românul Marcel Şaitiş, misionar penticostal în insula africană….

un interviu la Romanian Television Network despre misiunea din Madagascar:

Un articol publicat recent pe Agnus Dei despre lucrarea lui Ioana:

Bucuria de a îngriji bolnavi, adulți și copii în Madagascar – Ioana Șaitiș

Ioana este în anul II la Școala de Asistente Medicale și Moașe, PARAMA-IF. În Clinica Ambalavato, apoi în Spitalul Municipal Antsimo din Antsirabe, a îngrijit și a învățat să ofere ajutor medical atât adulților, cât și copiilor.

Tocmai a terminat stagiul la Secția de Pediatrie din Spitalul municipal. Unii dintre copiii pe care i-au îngrijit doctorii și asistentele în secție au murit sub ochii ei, pentru că erau în stare foarte gravă. Ca să le facă viața mai frumoasă, deserori s-a jucat cu ei în timp ce primeau tratament, stârnindu-le zâmbete până în ultimul moment.

Despre bucuria de a sluji oamenilor și durerea de a-i vedea cum „pleacă” din cauza bolilor grave, ea a scris în articolul următor, la care i-am dat și eu o mână de ajutor: https://misiunemadagascar.ro/…/Articol-Ioana-Saitis-in-Revi…

POZA De SUS: Ioana –

Fac munca de asistentă stagiară cu bucurie, chiar dacă aș avea o mulțime de motive să renunț.
Am văzut ca o mare binecuvântare ușa deschisă de
Dumnezeu la PARAMA-IF – Școala de Asistente Medicale și Moașe din Antsirabe. Nu bănuiam atunci drumul pe care îl voi parcurge și cât de tare îmi va modela inima.
Mi-am găsit împlinită inima de misionară între acești oameni bolnavi, săraci și singuri, îmbrăcați sărăcăcios, murdari și totuși scumpi înaintea lui Dumnezeu.
Privind lucrurile superficial este periculos și neatrăgător să fii între acești oameni. Disperarea lor te poate doborî și pe tine. Văzându-i cum mor pe unii dintre pacienții pe care îi îngrijești, te cuprinde amărăciunea.
În aceste împrejurări, găsești o împlinire fantastică să îmbrățișezi un copil bolnav sau subnutrit care are nevoie disperată de dragoste. Să aduci un zâmbet pe fața unui copil aflat în ultimele sale clipe din viață, jucându-te cu el, este o mare bucurie și o mare povară în același timp.
Găsești o bucurie de nedescris să împărtășești
Vestea Mântuirii unei mame disperate, gata să o primească ca o soluție pentru situația ei.Adevărata dăruire înseamnă o revărsare a iubirii tale. Atunci când dăruiești în acest fel, nu simți că ești
sleit de puteri. De fapt, te simți înviorat, pentru că iubirea pe care o dăruiești se întoarce la tine. Fiecare dintre noi are ceva de dăruit. Darul tău aduce bucurie – ție şi celorlalți.

Pentru a face mai frumoasă viața copiilor în spital, am dus de acasă cărți de colorat și creioane, pe care le-am dat copiilor, ca să își mai treacă ziua, în timp ce iau tratament.
I-am încurajat pe copiii noștri să își dăruie din jucăriile lor, iar ei au pregătit animăluțe de pluș și alte jucării, pe care le-am dus copiilor din spital.Părinții nu au bani să cumpere medicamente pentru
acești copii, în general, iar spitalul nu oferă nimic gratuit, pentru că așa sunt lucrurile în Madagascar. Totul se plătește: alcoolul sanitar, bandajele,
seringile, medicamentele, mănușile cu care îi îngrijești.
În fiecare zi duc medicamente, pansamente, mănuși și alte lucruri de acasă, din farmacia Betezda, ca să îi
îngrijim pe unii dintre cei mai săraci dintre bolnavi. Am dus deja o plasă mare de medicamente de când sunt în
stagiu medical la Pediatrie. Personalul medical face în fiecare dimineață colectă, din milă față de pacienți, ca să poată cumpăra medicamente pentru unii din copiii care sunt în stare gravă.
De multe ori, părinții își aduc copiii în spital, stau lângă ei permanent, dar și unii și alții rabdă foame.Alessia, fiica noastră de 10 ani, a fost așa de atinsă când am povestit despre aceste lucruri, încât a donat o parte importantă din economiile ei din ultimii ani pentru a putea cumpăra medicamente acestor copii în spital.

LIVE VIDEO acum – A XVI-a CONVENȚIE A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ

LIVE VIDEO Click aici

PROGRAM – A XVI-a CONVENȚIE A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ 11-14 Ianuarie

FOTO Dan Damian

Melbourbe Australia – Prima zi a conventiei bisericilor penticostale romane. Mesaj pastor Luigi Mitoi. #themessengers #australia # praise the Lord  – FOTO Dan Damian

PROGRAM – A XVI-a CONVENȚIE A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ 11-14 Ianuarie

A XVI-a CONVENȚIE A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ

Biserica Creștină Penticostală Română
“PHILADELPHIA”Melbourne,Australia

Tema Convenției:”Mai mult decât biruitor”(Biruința în Hristos)
“Totuș în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori,
prin Acela care ne-a iubit.”Romani‬ ‭8:37‬ ‭

INVITAȚIE la cea de a XVI-a Convenție a Bisericilor Creștine Române Penticostale din Australia și Noua Zeelandă la Melbourne

Pastor coordonator: Gabi Izsak
Pastori asistenți:Tuchlei Corneliu,Pal Gabriel.
Perioada:11-14 Ianuarie 2018
Invitați:
Pastor Luigi Mițoi
Biserica Penticostală”BETANIA”Chicago,SUA
Pastor Avram Berghiano
Biserica Penticostală”AGAPE”Portland,SUA
Pastor Vasile Cînpean
Biserica Penticostală”PHILADELPHIA”Portland,SUA
The Messengers
George Horga Jr.

PROGRAMUL:

AGNUS DEI – Programul ConventieiCEA DE-A XVI-a CONVENȚIE A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ

Posted by Agnus Dei on Wednesday, January 10, 2018

VIDEO – INVITATIE LA CONVENTIA BISERICILOR PENTICOSTALE DIN AUSTRALIA SI NOUA ZEELANDA 2018 LA MELBOURNE

 

 

Revista Creștinul Azi – Cele mai periculoase țări din lume pentru creștini

Raportul organizației Open Doors pentru anul 2018 aduce în prim plan primele 50 de țări în care practicarea credinței creștine este supusă unor riscuri considerabile.Raportul Open Doors este întocmit anual și urmărește, în baza unui punctaj, identificarea țărilor în care creștinii sunt persecutați pentru credința lor. Raportul este publicat la începutul fiecărui an, iar informațiile primare provin atât de la lcrătorii locali cât și de la experții externi.

CONTINUARE in Revista Creștinul Azi

Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale -2

Biblia este: „Istoria celor două orașe”. Cel dintâi este Babilonul, locul unde oamenii și-au ridicat glasul și pumnul împotriva lui Dumnezeu, zicându-I: „N-avem nevoie de Tine, nu Te vrem, ne descurcăm noi și fără Tine!” Cel de al doilea este Salemul, Ierusalimul, locul unde Dumnezeu se coboară ca să-i binecuvinteze pe aceia care se apropie de El cu credință. Babilonul este cetatea cuceritoare. Ierusalimul este cetatea cucernică!

Babilon a apărut ca o cetate a răzvrătirii. Acum, cel de al doilea personaj al studiului nostru, Ierusalimul, apare ca o cetate a păcii și a preoției, un loc în care se pogoară Dumnezeu ca să-i binecuvinteze pe cei care au credința adevărată.

Ceea ce este important în toată întâmplarea este că Melhisedec stăpânește peste o cetate numită „Salem”. Numele apare numai de două ori în Biblie și noi o cunoaștem sub celălalt nume, mult mai des întâlnit: Ierusalim! Salem înseamnă „pace”, iar Ierusalim înseamnă „cetatea păcii” (Uru – cetate, salem – pace). Există în teologie așa numita ,,lege a primei menționări“. Locul în care apare pentru prima dată ceva în textul Bibliei este definitoriu și determinant pentru înțelegerea naturii și acțiunilor lui ulterioare.

Să observăm că Templul a fost exact opusul Turnului de la Babel. Turnul urmărea să urce oamenii la cer, Templul urmărea să-L aducă pe Dumnezeu între oameni. Turnul a marcat lucrarea oamenilor, Templul urmărea bunăvoința lui Dumnezeu și lucrarea Lui pentru oameni.

CITESTE/VIZIONEAZA  Prima emisiune aici – Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul profetic a două cetăți rivale :
~BABILON – cetatea rivală a Ierusalimului
~Fiecare națiune a lumii își poate recunoaște și reconstitui drumul înapoi spre același punct de origine: Babilonul străvechi. De acolo au început toate problemele noastre. Toate au fost puse la cale în această cea dintâi cetate a omenirii care se ridica nesmerită după pedepsirea prin apele Potopului..
PRIMA EMISIUNE „Răspunsuri Pentru Viață 110″ aici ~~https://wp.me/p1eavz-BSq

Răspunsuri Pentru Viață 111 – 

Babilon și Ierusalim – istoria și

destinul profetic a două cetăți rivale -2

Dragi telespectatori, continuăm tema începută în episodul precedent, și anume ”Babilon și Ierusalim – istoria și viitorul celor două cetăți rivale”, prezentându-vă un material cu titlul apropiat de cel folosit în emisiunile noastre. Materialul îl puteți găsi în Biblia cu explicații, editată de către Romanian-American Bible Society, din Statele Unite ale Americii. După cum spuneam în episodul precedent, în contextul tensiunilor legate de Ierusalim, este bine și necesar să ne întoarcem la Sfânta Scriptură, din care nu va trece nicio iotă fără să se împlinească, pentru a vedea ce are Dumnezeu de spus despre Ierusalim, dar -mai întâi- despre Babilon, rivala de milenii a Yerushalaim-ului. După ce am aflat despre originea cetății Babilon să urmărim și să tragem concluziile care se impun din Alianțele Babilonului beligerant. (citat din articolul-anexa din Biblia cu explicații)

”După capitolul 11, Babilonul dispare puțin din Geneza. Îl regăsim în capitolul 14. Între timp, Geneza se ocupase cu Avraam, omul credinței adevărate. Începuturile umblării lui cu Dumnezeu au fost șovăielnice. Din lectura capitolelor 12-14 aflăm despre înfruntările lui Avraam cu seceta, cu situația creată de neînțelegerile cu Lot și cu o selectă alianță militară a popoarelor care locuiau în zonă. Dumnezeu îi promisese lui Avraam țara Canaan, dar mai erau și alții care o râvneau. În Geneza 14 ni se spune că pentru prima dată după ce i-a împrăștiat pe oameni pe suprafața pământului, câteva națiuni au hotărât să intre într-o alianță. Ele nu se unesc însă spre a face ceva bun, ci pentru a lua în stăpânire țara pe care tocmai i-o promisese Dumnezeu lui Avraam în capitolul 12. Iată cum începe capitolul 14: „Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului …”

Este pentru a treia oară când regiunea Babilonului este menționată în Biblie. Împăratul acelei regiuni intrase într-o alianță cu „Arioc, împăratul Elasarului; Chedorlaomer, împăratul Elamului, și cu Tideal, împăratul Goimului”. Acești patru împărați veniseră să cucerească țara promisă lui Avraam. Dintre cei patru, adevăratul lider al grupului era Chedorlaomer. Ni se spune că alianța celor patru împărați a venit să pună la punct (să se războiască cu) o altă alianță locală: (citat biblic din Geneza 14.2-4) „…s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei, cu Șemeeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei sau Țoarului. Aceștia din urmă s-au adunat cu toții în valea Sidim, adică Marea Sărată. Timp de doisprezece ani fuseseră supuși lui Chedorlaomer; și în anul al treisprezecelea s-au răsculat” (Gen. 14:2-4). Versetul 5 ne spune că „ În anul al patrusprezecelea, Chedorlaomer și împărații care erau cu el au pornit” la război. Este foarte clar că liderul alianței este Chedorlaomer. El i-a chemat pe ceilalți și i-a luat alături de el ca aliați în această campanie de cucerire. Ceea ce este însă și mai clar este că Dumnezeu nu privește istoria cu aceiași ochi cu care o privim noi. El nu-l așează în frunte pe acela pe care îl vedem noi conducând.

CONTINUARE sub video –

Răspunsuri Pentru Viață – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale_2

Răspunsuri pentru Viață 111.

Narațiunea Bibliei este tematică și Dumnezeu așează în ea un fir roșu pe care suntem îndemnați să-l urmărim. Dumnezeu privește de la înălțimea cerului și vede popoarele pământului năzuind iar spre puterea pe care le-o dă alianțele, adunarea în număr mare, cu jurisdicție pe suprafețe întinse. El vede în spatele lor mișcarea unei forțe care-i îndeamnă să blocheze planul divin și să ocupe țara pe care El o dăruise deja lui Avraam pentru împlinirea planului profetic. Pe cine-l așează Dumnezeu în fruntea acestei alianțe belicoase? Pe „Amrafel, împăratul Șinearului”! Textul ne spune clar că liderul alianței a fost Chedorlaomer, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, capul răutăților, cel implicat într-o revoltă împotriva planului Său, este împăratul Babilonului din câmpia Șinear. Pe el îl notează Biblia cel dintâi. Știți ce s-a întâmplat.

Alianța împăraților invadatori a făcut „greșeala” că, printre prinșii de război l-au luat și pe nepotul lui Avraam, pe Lot: (citat biblic din Geneza 14.11-13) „Biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei, și toate merindele lor, și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, au luat și averile lui, și au plecat. A venit unul, care scăpase, și a dat de știre lui Avram, Evreul; acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol, și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram” (încheiat citatul biblic). Întărit în promisiunile lui Dumnezeu, Avraam a adunat „numai” „treisute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuți în casa lui și a urmărit pe împărații aceia până la Dan” (Gen. 14:14). Printr-o biruință miraculoasă, mica ceată a lui Avraam a învins toată uriașa alianță, i-a zdrobit în luptă și l-au readus acasă pe Lot împreună cu toate averile sale: (ciatat din Geneza 14:15-16) „Și-a împărțit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut, și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. A adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul” (încheiat citatul biblic).

Pe drumul de întoarcere spre Mamre, Avraam se oprește într-o cetate menționată acum pentru prima dată în Biblie:(citat din Gen. 14:18-20) „Melhisedec, împăratul Salemului a adus pâine și vin: el era preot al Dumnezeului Cel Prea Înalt. Melhisedec a binecuvântat pe Avram, și a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială din toate” (încheiat citatul biblic) Facem cunoștință cu un împărat care nu fusese implicat în conflictul anterior și cu o cetate al cărui nume îl aflăm pentru prima dată. Numele „Melhisedec” este un derivat de la „Melhi”, „împăratul meu” și „zedec”, care înseamnă „neprihănire”. Personajul este și împărat și preot, servind Dumnezeului celui viu și adevărat. Mai târziu, Biblia ni-l va descrie drept un „tip” al Domnului Isus. Este o persoană cunoscută în toată regiunea și recunoscută peuntru activitatea sa, așa că Avraam se grăbește să-i dea zeciuiala cuvenită din toate. Nu acesta este însă lucrul pe care am vrut să vi-l arăt.

Ceea ce este important în toată întâmplarea este că Melhisedec stăpânește peste o cetate numită „Salem”. Numele apare numai de două ori în Biblie și noi o cunoaștem sub celălalt nume, mult mai des întâlnit: Ierusalim! Salem înseamnă „pace”, iar Ierusalim înseamnă „cetatea păcii” (Uru – cetate, salem – pace). Există în teologie așa numita ,,lege a primei menționări“. Locul în care apare pentru prima dată ceva în textul Bibliei este definitoriu și determinant pentru înțelegerea naturii și acțiunilor lui ulterioare.

Babilon a apărut ca o cetate a răzvrătirii. Acum, cel de al doilea personaj al studiului nostru, Ierusalimul, apare ca o cetate a păcii și a preoției, un loc în care se pogoară Dumnezeu ca să-i binecuvinteze pe cei care au credința adevărată. Cu scuzele de rigoare aduse lui Charles Dikens, vom prelua titlul uneia din cele mai cunoscute cărți ale sale și-l vom aplica întregii Scripturi. Biblia este: „Istoria celor două orașe”. Cel dintâi este Babilonul, locul unde oamenii și-au ridicat glasul și pumnul împotriva lui Dumnezeu, zicându-I: „N-avem nevoie de Tine, nu Te vrem, ne descurcăm noi și fără Tine!” Cel de al doilea este Salemul, Ierusalimul, locul unde Dumnezeu se coboară ca să-i binecuvinteze pe aceia care se apropie de El cu credință. Babilonul este cetatea cuceritoare. Ierusalimul este cetatea cucernică! După întâlnirea lui Avraam cu Melhisedec, textul Bibliei se concentrează ca o lupă care scoate în evidență doar un anumit lucru, asupra urmașilor lui Avraam. Ea ne scrie despre istoria patriarhilor, despre coborârea lor în Egipt, despre ieșirea lor de acolo, despre rătăcirile evreilor prin pustie, despre intrarea lor în țara promisă și despre viața lor din vremea judecătorilor. „Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea” (Judecători 21:25). Poporul avea nevoie de un împărat.

Mai întâi, ei l-au ales pe Saul care arăta impunător ca un împărat, dar care n-a avut nici inima credincioasă și nici strategia necesară domniei. Saul s-a comportat mai mult ca un „împărat ocazional” pentru vremurile de război. N-a avut capitală, n-a avut sfetnici deosebiți, n-a avut o armată permanentă și mai ales … n-a avut inima smerită și ascultătoare. După Saul, Dumnezeu l-a ales pe David ca împărat, pentru că era un om după inima lui Dumnezeu. David a unit și unificat semințiile lui Israel. Când a venit vremea să aleagă o cetate ca să fie capitala regatului, David a ales … Ierusalimul. După David a urmat la domnie Solomon, a cărei principală misiune a fost să zidească Domnului o casă, un templu, un loc în care să locuiască Numele lui Iehova/Yahweh în mijlocul poporului. Unde a trebuit să fie așezat acest loc de întâlnire al lui Dumnezeu cu oamenii? La … Ierusalim (2 Samuel 24;).

Să observăm că Templul a fost exact opusul Turnului de la Babel. Turnul urmărea să urce oamenii la cer, Templul urmărea să-L aducă pe Dumnezeu între oameni. Turnul a marcat lucrarea oamenilor, Templul urmărea bunăvoința lui Dumnezeu și lucrarea Lui pentru oameni. Timp de aproape o mie trei sute de ani, istoria Babilonului nu mai este menționată în Biblie. El revine în scenă numai după moartea lui Solomon, după divizarea împărăției între fiul și slujitorul fiului său și după plecarea celor zece seminții din regatul de nord în robia asiriană. Între timp, Babilonul crescuse și era pregătit să joace din nou un rol important în istoria biblică. Babilonul – dușmanul Ierusalimului A trecut vremea … Am ajuns la timpul din Isaia 39. Există de fapt trei pasaje care redau același eveniment, dar l-am ales pe Isaia pentru un motiv foarte întemeiat. Dacă vă uitați în context, Isaia 36-37, ne prezintă Ierusalimul asediat de armatele împăratului Asiriei. Veniseră din ținutul aflat astăzi în Irakul de nord. După ce cucerise cetățile regatului de nord, împăratul Asiriei dorea să facă același lucru și cu Ierusalimul. Dumnezeu a intervenit însă în chip miraculos și Ierusalimul a scăpat.

În capitolul 39 ni se spune că Ezechia, împăratul Ierusalimului, s-a îmbolnăvit și aproape a murit. El s-a rugat Domnului și Dumnezeu a hotărât să-i mai adauge încă cincisprezece ani de viață. Vă dați seama ce veste grozavă a fost aceasta pentru Ezechia! Cât de bucuros și exuberant a fost el! Cele mai fericite momente din viața noastră sunt de obicei și cele mai periculoase. Ele aduc clipe de neveghere și de superficialitate. Cele mai înalte vârfuri stau deobicei alături de cele mai adânci prăpăstii. Așa s-a întâmplat și cu Ezechia. Cântarea lui de laudă pentru Iehova (Isaia 38:9-20) a fost urmată de un eveniment în care s-a lăudat, s-a scos în evidență pe el însuși.

Capitolul 39 ne spune că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Ezechia, iar acesta a căzut la examen. Cu cine credeți că ne întâlnim iarăși în această ocazie? Cu Babilonul! (Citat din Isaia 39:1-3) „În același timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat, și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și untdelemnul de preț, toată casa lui de arme, și tot ce se afla în vistieriile lui: n-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui, pe care să nu li-l fi arătat. Proorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia, și l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia, și de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon” (încheiat citatul biblic) Ezechia „și-a dat în petec” înaintea împăratului Babilonului. Într-un moment de slăbiciune spirituală, el s-a bucurat că se poate lăuda în fața musafirilor cu tot ceea ce avea. Dar ochii musafirilor lui nu erau ochi de prieteni …

În versetul 5, ni se spune că Dumnezeu l-a trimis pe Isaia înapoi la Ezechia cu un mesaj năucitor: (citat din Isaia 39:5-7) „Atunci Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă cuvântul Domnului oștirilor! „Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nimic nu va rămâne, zice Domnul. „Și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care-i vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului”. (încheiat citatul biblic) Dumnezeu vedea ceea ce ochii lui Ezechia nu vedeau și știa ceea ce nu știa Ezechia. Adevăratul dușman al Ierusalimului nu era Asiria, ci Babilonul!

La o sută de ani de la această profeție, cuvintele profeției s-au împlinit cu o exactitate de ceasornic. Nebucadnețar, împăratul Babilonului și-a trimis armatele de trei ori împotriva cetății sfinte și, după cel de al treilea atac, Ierusalimul a fost distrus cu desăvârșire. Împăratul din linia davidică, urmaș al lui Ezechia, a fost dat jos de pe tron și dus la Babilon. De atunci și până la venirea lui Isus Christos ca Împărat, Ierusalimul n-a mai avut și nu va mai avea un împărat pe tron. La prima lui venire, poporul evreu L-a refuzat, strigând: (citat din Ioan 19:15). „Ia-L, ia-L, răstignește-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul!” (încheiat citatul biblic)

Isus va reveni însă ca să-și îndeplinească menirea (citat din Luca 1:32-33).„Și iată că vei rămâne însărcinată, și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt, și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit” (încheiat citatul biblic) Slava lui Dumnezeu, „Shehinah -ul gloriei divine”, care locuia în Templu a părăsit Templul zidit de Solomon cu puțin înainte ca Nebucandnețar să-l distrugă: (3 citate biblice) „Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi, și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât Templul s-a umplut de nor, și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului” (Ezechiel 10:4). „Slava Domnului a plecat din pragul Templului, și s-a așezat pe heruvimi” (Ezechiel 10:18). „Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății, și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății” (Ezechiel 11:23) (încheiat citate biblice)

Poporul a fost dus în robia babiloneană, iar acest împărat Nebucadnețar a ajuns să fie „capul de aur” al statuii din cartea proorocului Daniel. Cu acest eveniment a început „vremea Neamurilor”, în care ne aflăm și astăzi. Babilonul a distrus temporar împărăția lui Dumnezeu pe pământ cu poporul Israel și a inaugurat o epocă în care Israelul a intrat într-o eclipsă profundă: (2 citate biblice) „Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor” (Luca 21:24). „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și proorociei, și până la ungerea Sfântului sfinților. Să știi dar, și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șaizeci și două de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste șaizeci și două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul Locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât” (Daniel 9:24-27). (încheiat citatele biblice)

Înfruntarea dintre cele două cetăți are dimensiuni epice și se întinde peste multe veacuri. Pe vremea proorocului Daniel a fost ca la un meci în care a câștigat adversarul. Babilonul, cetatea sfidătoare și rebelă, a scuipat în fața lui Dumnezeu, a dărâmat zidurile cetății lui Dumnezeu, i-a luat oamenii în robie și s-a întors triumfător acasă, să domnească asupra lumii. Dacă aceasta ar fi tot ce ne-ar fi spus Biblia despre Babilon totul ar fi trist și deprimant. Prin Babilon, răul a învins, iar binele a rămas să zacă rănit de moarte în țărâna pământului. Dar, Slavă Domnului că Biblia nu ne lasă să rămânem cu această imagine înaintea ochilor! Dumnezeu și-a rezervat dreptul să mai spună ceva în istorie și ultimul cuvânt Îi aparține Lui! Nu suntem la sfârșitul meciului, ci doar la pauza dintre reprize. Domnul ne spune: „Știți acum ce s-a întâmplat în istorie. Haideți să vă arăt și restul istoriei …” Ne luăm și noi o pauză, până săptămâna viitoare, când vom vedea continuarea fascinantei istorisiri a celor două cetăți rivale Babilon și Ierusalim, în confromitate cu articolul preluat din Biblia Planului Profetic, dar -mai mult- în confromitate cu însăți Cartea Cărților al cărui Autor este Domnul Istoriei Pământului și al Universului. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la episodul următor! Fiți Binecuvântați!

„Între Scriptură și ziar” – Ep.68 – 500 DE ANI DE REFORMĂ Credo TV

FOTO Agnus Dei

„Între Scriptură și ziar” – Ep.68 – 500 DE ANI DE REFORMĂ
Credo TV

Emisiune specială – Conferențiari: Prof. Univ. Dr. Hans Klein, Conf. Univ. Dr. Emil Bartoș, Conf. Univ. Dr. Emanuel Conțac

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari