Există o minunată rugăciune în Biblie, pe care să o spunem pentru noi, pentru cei dragi nouă…

Există o minunată rugăciune în Coloseni 1:9-14, pe care să o spunem pentru noi, pentru cei dragi nouă din casele noastre, pentru frații și surorile noastre, rugându-L pe Dumnezeu să ne „umple de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească”

Versetele 9-12 explică scopul acestei rugăciuni

• Să trăim o viață vrednică pentru Domnul (Matei 10:37-39)-El să fie prioritatea noastră supremă și nimic să nu-I i-a locul suprem în viața noastră.

• Să îi fim plăcuți lui Isus în orice domeniu (Efeseni 5: 8-17)-Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului-deoarece suntem copii ai luminii, trebuie să facem faptele luminii.

• Să aducem roade în orice lucru bun (Efeseni 2:10) -Noi am fost zidiți în Cristos pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu ca să umblăm în ele.

• Să creștem în cunoștința lui Dumnezeu (Ieremia 9:23-24)-Dacă este vreun motiv corect și plăcut lui Dumnezeu atunci când vrem să ne lăudăm față de alții-atunci acesta este legat de cunoașterea lui Dumnezeu.

• Să fim întăriți prin puterea lui Dumnezeu (2 Corinteni 12:9)-Puterea Lui se manifestă în slăbiciunile noastre.

• Să fim plini de putere, răbdare și recunoștință (Romani 5:3-5)-Bucuria Domnului este tăria noastră, chiar în mijlocul problemelor și necazurilor noastre.

Și de ce vrem să ne rugăm pentru acestea?

Deoarece Dumnezeu „ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Col. 1:13-14)

Samy Tuțac

MAI MULT DECÂT SIMPLE ARMONII – CONTINENTAL [OFFICIAL VIDEO]

MAI MULT DECÂT SIMPLE ARMONII – CONTINENTAL [OFFICIAL VIDEO]

Piesă de pe albumul aniversar „DE DRAGUL CHEMĂRII LUI” http://www.continentalmusic.org Text & Muzică: The reason we sing, Melodie Tunney Aranjament: David Maddux Album: În prezența Lui 1999 (Primește acum – rearanjată & reorchestrată) Traducere: Ioana Grünner

Mărturii puternice Oltenia – După 40 de ani de rugăciune Dumnezeu i-a adus mama la pocăință

– După 40 de ani de rugăciune, mama lui se întoarce la pocăință. Această mărturie vă va da speranță tuturor celor care vă rugați la Domnul pentru cei dragi de mulți ani și nu s-a întâmplat nimic.

După 36 de ani de rugăciuni, Dumnezeu ridică o casă de rugăciune în satul lui natal, iar după 40 de ani în care a stăruit înaintea Domnului pentru mama lui, ea a hotărât să-l urmeze pe Domnul. Acest om a întrebat pe Domnul” Doamne, văd că oamenii se roagă fiecare pentru cineva drag ca să-l aduci la pocăință, pentru mine cine s-a rugat de am am venit la pocăință, fiindcă eu nu am pe nimeni pocăit în neamul meu?” Iar Dumnezeu a trimis o femeie din America, din celălalt capăt al pământului, pe fosta proprietară a casei, pe care nu o văzuse nicioată, ca să-i transmită un mesaj din partea Domnului și să-i dea răspuns, spunându-i ca ea s-a rugat ca oricine va locui în acea casă să se întoarcă la Domnul și să se pocăiască.

Într-o casă de oameni credincioși, stâlpul casei, tatăl moare, și rămâne mama cu cei mici, care din alocație abea își permitea să le dea o felie de pâine pe zi. Într-o zi, mama nu mai avea bani nici de pâine și se hotărăște să meargă în piață, pentru a cumpăra făină, din care să facă pâine și să poată împărții copiilor în rații egale. Mergând în piață cu fata cea mică de 4 ani, aceasta primește în numele Domnului niște cireșe, de la un patron ne-credincios. Fetița i-a spus că se va ruga pentru el și pentru familia lui, iar cand a ajuns acasă, nu a lăsat pe nici-unul din copii să mănânce din cireșe până când nu s-au coborât pe genunchi să se roage pentru omul care îi dăduse cireșele și familia lui.

Când ajunge acasă la el, patronul ce dăduse fetiței cireșe, soția acestuia pe care o lăsase în pat paralizată, a găsit-o sănătoasă, făcând treabă în gospodărie. Soția, cum a intrat l-a întrebat:” Cui ai dat cireșe?” La care el a răspuns că unei fetițe, mirat că știe că a dat cireșe, și mirat de vindecarea ei miraculoasă. Femeia a povestit că o persoană îmbrăcată în alb (ntr: era un înger al Domnului) i-a arătat toată acțiunea cum bărbatul ei a dat cireșe acelei fetițe, și din clipa acea femeia a fost vindecată. Oamenii au pornit în căutarea acestei familii, și i-au găsit încă pe genunchi, rugâdu-se. Din acea clipă, ei le-au purtat grijă de toate nevoile lor. Dumenzeul nostru este bun și mare! ”Să* nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă** nu vom cădea de oboseală.” Galateni 6:9

Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim- istoria și destinul profetic a două cetăți rivale 4

În istoria de până acum, cetatea orgoliului omenesc a distrus cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul. Dumnezeu ne spune însă că meciul nu s-a sfârșit.Cu mult înainte ca evenimentele să se întâmple, Isaia a prevestit nu numai că Babilonul va distruge Ierusalimul, ci și că Dumnezeu va distruge Babilonul, în „Ziua Domnului”, când poporul ales va fi reașezat în prerogativele promisiunilor divine. 

Să observăm că atunci când va fi distrus Babilonul, „în zilele acelea, în vremurile acelea”, atunci va avea loc și restaurarea lui Israel. Nu va fi vorba doar de o refacere fizică a națiunii, ci și de o renaștere spirituală..

O sută de ani după Isaia, Babilonul a cucerit și distrus Ierusalimul. Dumnezeu l-a ridicat atunci pe Ieremia ca să spună: „Da, dar acesta nu este sfârșitul! Aduceți-vă aminte și de restul profeției lui Isaia. Dumnezeu va distruge Babilonul și în zilele acelea, în vremurile acelea, El îi va întoarce pe ai Săi în țara lor, le va ierta păcatele și va împlini față de ei toate promisiunile făcute.”

Răspunsuri Pentru Viață 114 – Part 4 – Babilon și Ierusalim- istoria și destinul profetic a două cetăți rivale

Bun găsit, dragi telespectatori! Continuăm și în episodul de față articolul ”Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale”, material preluat din Biblia Planului Profetic, Ediția I- 2013, sub egida Romanian-American Bible Society. Nutrim speranța că, în contextul vremurilor pe care le trăim, informațiile pe care vi le punem la dispoziție au relevanță și ne ajută să înțelegem mai bine evoluția evenimentelor contemporane și să ne trăim viața pe placul Mântuitorului Isus Hristos.

Să continuăm, așadar, citând din articolul indicat: ”Cu cât cunoști mai bine textul Vechiului Testament cu atât ajungi să-l îndrăgești pe profetul Ieremia, acest om îmbibat până la saturație cu scrierile sfinte. Ieremia știa Biblia aproape pe dinafară. În capitolele 1- 45 din cartea sa, profetul li se adresează celor din Iuda și le spune în ce fel vor fi pedepsiți de Dumnezeu. După aceea, în capitolele 46-51, Ieremia se întoarce spre celelalte popoare din jur și le spune că și ele vor fi judecate la fel ca și poporul ales. Din capetele de acuzare adresate popoarelor din jur, jumătate din ele se referă la un singur popor, haldeii, și la o singură cetate, Babilonul, respectiv capitolele 50 și 51. (citat din Ieremia 50:1-3) „Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării Haldeilor, prin proorocul Ieremia: „Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! Vestiți, n-ascundeți nimic! Spuneți: Babilonul este luat! Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! … Căci împotriva lui se suie un neam de la miază-noapte, care-i va preface țara într-o pustie, și nu va mai fi locuită: atât oamenii cât și dobitoacele fug și se duc” (încheiat citatul biblic).

Ieremia ne spune că Babilonul va fi nimicit de un popor care va veni din nord. Este o ironie divină! Din nord a venit Babilonul atunci când a invadat și distrus Ierusalimul și tot din nord îi va aduce și Dumnezeu pieirea. Notați ceva foarte important în versetele 4 și 5: (citat) „În zilele acelea, în vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună; vor merge plângând și vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor. Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre El, și vor zice: „Veniți să ne alipim de Domnul, printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată!” (încheiat citatul biblic)

Să observăm că atunci când va fi distrus Babilonul, „în zilele acelea, în vremurile acelea”, atunci va avea loc și restaurarea lui Israel. Nu va fi vorba doar de o refacere fizică a națiunii, ci și de o renaștere spirituală: „Veniți să ne alipim de Domnul, printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată!”  Mai târziu, în versetul 10 din același capitol, Dumnezeu ne spune că iertarea iudeilor va fi desăvârșită:( citat din Ieremia 50:20) În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și nu se va mai găsi; căci voi ierta rămășița, pe care o voi lăsa.” (încheiat citatul biblic) Israel și Iuda vor fi aduse înapoi în țară, se vor unii unii cu alții și se vor alipi pentru totdeauna de Domnul. Textul spune „își vor întoarce privirile spre El”.

CONTINUARE mai jos sub video.

113 – Răspunsuri Pentru Viață – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale_4

Pentru cei care cunoașteți bine Scripturile, când se va întâmpla aceasta? Răspunsul ni-l dă profetul Zaharia: (două citate din Zaharia) „Atunci, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut” (încheiat citatul din Zaharia 12.10). În ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție” (Zaharia 13:1) (încheiat citatele biblice) Când se vor întoarce deci iudeii la Dumnezeu? Atunci când va reveni Mesia. Ieremia ne spune că „în zilele acelea, în vremea aceea” va fi distrus și Babilonul. Restaurarea lui Israel și distrugerea Babilonului sunt evenimente strâns legate unul de altul nu numai în cartea profetului Isaia, ci și în cartea profetului Ieremia.

Vreau să vă mai arăt ceva pentru care îmi este tare drag de Ieremia. (precizez că exprimarea este a pastorului Daniel Brinzei, sub a cărui îngrijire a apărut articolul din Biblia Planului Profetic, de unde materialul a fost preluat) Vreau să vedeți de unde studiase el în timpul lui de meditație de dimineață. Uitați-vă cu atenție la Ieremia 50:39-40 și vă veți da și singuri seama: (citat)„De aceea, fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii, și struții vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine, pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el, și nimeni nu se va mai așeza acolo” (Ieremia 50:39-40). Ieremia citează din capitolul 13 al cărții lui Isaia! El vorbește la o sută de ani după Isaia și spune: „Hei! Vă mai aduceți aminte de profeția lui despre Sodoma și Gomora? Încă nu s-a împlinit, dar se va împlini cu siguranță într-o bună zi. Dumnezeu va distruge Babilonul și tot atunci își va întoarce copiii acasă și-i va apropia cu inimile lor de El. Atunci li se vor ierta toate păcatele”.

Spre deosebire de Isaia, Ieremia a profețit când Babilonul se afla în culmea puterii și gloriei! La puțină vreme după aceea, Cir a cucerit cetatea, dar n-a distrus-o. Babilonienii au încetat însă să existe ca națiune. I-a înghițit imperiul medo-persan și cincizeci de mii de iudei au primit permisiunea de a se întoarce acasă în Israel. Mulți dintre ei credeau că venise vremea să se împlinească promisiunile despre restaurarea poporului ales. S-au dus acasă așteptându-L pe Mesia, dar n-au găsit decât necazuri, dureri de cap, probleme și suferințe. Nu-i de mirare că unii au început să se întrebe: „Ce rămâne din promisiunile în care am crezut?”

Atunci Dumnezeu a ridicat alți doi profeți care să le vorbească: pe Hagai și pe Zaharia. Ei i-au îndemnat să-și continue munca și să vegheze. Dumnezeu era la lucru pentru împlinirea promisiunilor, chiar dacă în orarul Lui trebuiau să aștepte mai mult decât ar fi vrut ei. Să mergem împreună, acum, la pasajul din Zaharia 5. În primele șase capitole, profetul are o serie de opt vedenii, opt anunțuri făcute despre ordinea cronologică în care va lucra Dumnezeu cu Israelul până când va instaura cu ei împărăția mesianică. Să privim cu atenție la penultima vedenie. (citat din Zaharia 5:5-6) Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, și mi-a zis: „Ridică ochii, și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara” (încheiat citatul biblic). Un coș de mărime mijlocie se ridica înaintea lui Zaharia, iar conținutul lui era acoperit de un capac greu ca de plumb, de mărimea unui talant. Când Dumnezeu a dat capacul la o parte, Zaharia a văzut o femeie. „Aceasta este nelegiuirea!” a zis îngerul (versetul 8).

Este clar că imaginea ne spune că Dumnezeu ține sub control nelegiuirea și nu o lasă să se manifeste în toată puterea ei. Mai mult, Zaharia vede cum femeia „nelegiuire” este aruncată înapoi în coș: (citat din Zaharia 5:9-10 și 11) Și i-a dat brânci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa? “  (Răspunsul este de o semnificație cu totul și cu totul specială!): „El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei” (încheiat citatul biblic)

Unde am mai auzit noi de Câmpia Șinear? În Geneza 10-11. „Nelegiuirea” este trimisă înapoi în locul de unde a început. Nelegiuirea este trimisă înapoi în Babilonia, în țara Șinear „ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei”. Imperiul Babilonian tocmai căzuse. Iudeii se întorseseră în țara lor și se întrebau dacă venise vremea ca profețiile făcute de Isaia și Ieremia despre restaurarea împărației să se împlinească. Zaharia se ridică și spune: „Nu încă. Nelegiuirea lumii este ținută încă sub control. Va veni însă o zi în care nelegiuirea va fi eliberată din strânsoarea divină și așezată în țara Șinear ca să se manifeste acolo. La vremea potrivită, nelegiuirea se va arăta public acolo. Dacă este ca profeția lui Zaharia să se împlinească, Babilonul va trebui reconstruit încă o dată și va reveni în prim planul activităților umane. Dar să revenim!

Am urmărit împreună un rezumat al istoriei lumii și am identificat două cetăți distincte și semnificative: Babilonul care i se împotrivește pe față lui Dumnezeu și Ierusalimul, cetate aleasă și preaiubită de Dumnezeu. În istoria de până acum, cetatea orgoliului omenesc a distrus cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul. Dumnezeu ne spune însă că meciul nu s-a sfârșit. Cu mult înainte ca evenimentele să se întâmple, Isaia a prevestit nu numai că Babilonul va distruge Ierusalimul, ci și că Dumnezeu va distruge Babilonul, în „Ziua Domnului”, când poporul ales va fi reașezat în prerogativele promisiunilor divine. O sută de ani după Isaia, Babilonul a cucerit și distrus Ierusalimul. Dumnezeu l-a ridicat atunci pe Ieremia ca să spună: „Da, dar acesta nu este sfârșitul! Aduceți-vă aminte și de restul profeției lui Isaia. Dumnezeu va distruge Babilonul și în zilele acelea, în vremurile acelea, El îi va întoarce pe ai Săi în țara lor, le va ierta păcatele și va împlini față de ei toate promisiunile făcute.”

Cei care l-au ascultat pe Ieremia au văzut Babilonul căzând sub atacul lui Cirus. Cincizeci de mii de iudei s-au întors acasă din robie și se întrebau dacă cucerirea Babilonului de către Cir nu însemna cumva începutul împlinirilor profetice. Dumnezeu le-a răspuns prin Zaharia: „Încă nu. Eu țin încă nelegiuirea lumii sub control. Într-o bună zi însă, nelegiuirea aceasta va domni iarăși în câmpia Șinear. Profețiile se vor împlini toate. Ele sunt sigure. Vremea lor n-a sosit însă încă.”

Frumoasa și Fiara Să mergem acum la Apocalipsa. V-am promis la început că vom traversa Biblia de la Geneza până la Apocalipsa și acum suntem aproape la capăt. Pe drum am sărit câteva locuri în care ne-am mai fi putut opri, dar am ales să zăbovim doar în locurile cele mai importante. Apocalipsa 6-19 descrie o perioadă viitoare de șapte ani înainte de Cea de-a Doua Venire a Domnului Isus pentru instaurarea Impărăției. În Apocalipsa 11 găsim istoria celor doi profeți care vor fi uciși de Antichrist. Versetul 8 ne spune: (citat) „Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care, în înțeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde a fost răstignit și Domnul lor”. (încheiat micul citat biblic) Este foarte semnificativ că, deși poate fi asemuită cu Sodoma și Egiptul din cauza păcatelor ei, cetatea Ierusalim nu încetează să fie în ochii lui Dumnezeu „mare”. Mult a fost păcatul îngrămădit între zidurile ei, dar și mare a fost Jertfa Domnului lor!

Cu toate că Ierusalimul a fost profanat de prezența lui Antichrist, Dumnezeu continuă să-l numească „cetatea cea mare”. Să mergem acum la Apocalipsa 16:7. Aceasta este ultima urgie cu care este lovit pământul înainte de revenirea Domnului Isus. (citat) „Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” (încheiat micul citat biblic) S-a încheiat seria pedepselor trimise asupra pământului și acum urmează evenimentul final: Revenirea Domnului Isus în Slavă: (citat din Apocalipsa 17:18) „Și au urmat fulgere, glasuri, tunete, și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare” (încheiat citatul biblic). Ni se spune care va fi efectul imediat: „Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți”. Cetatea aceasta este Ierusalimul.

Știam deja din Vechiul Testament că va fi un mare cutremur de pământ chiar cu puțin înainte de Revenirea lui Mesia. Pământul de sub oraș se va despica și „cetatea cea mare” va fi împărțită în trei sectoare. Textul continuă cu descrierea efectului cutremurului asupra celorlalte cetăți de pe pământ: „ … și cetățile Neamurilor s-au prăbușit …” Ne întrebam unde sunt Parisul, Moscova, Tokyo, Washingtonul și New Yorkul în Biblie. Iată-le! Când Ierusalimul va fi împărțit în trei, toate orașele mari de pe suprafața pământului vor fi dărâmate de teribilele unde de șoc. Ioan adaugă însă ceva special la această descriere: (citat din Apocalipsa 16:19) Și Dumnezeu Și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui” (încheiat micul citat biblic) Iată cea de a doua cetate care este „mare” în ochii lui Dumnezeu. Toate celelalte mărețe orașe ale diferitelor civilizații de pe pământ sunt numite generic „cetățile Neamurilor”. Numai două cetăți se bucură de o evaluare specială și de un statut de excepție: Ierusalimul și … Babilonul.

Ioan vorbește clar și direct, dar sunt oameni care vor să ia aceste numiri doar în sens figurativ, transformântu-le în categorii spirituale, nu în orașe locale reale. Dați-mi voie să vă spun părerea mea. (Ne spune pastorul Daniel Brînzei, opinie la care se atașează și subsemnatul!) Ori de câte ori avem de a face cu pasaje profetice cel mai bine este să căutăm să le înțelegem mai întâi în sensul lor literal cel mai direct. Numai în cazul când acesta lipsește cu desăvârșire, putem să căutăm o „spiritualizare” indirectă. Majoritatea pasajelor profetice au avut și au primordial un sens direct și literal, chiar dacă probabilitatea împlinirilor profetice pare pentru un timp minimă. Când Dumnezeu a anunțat în Vechiul Testament că Mesia se va naște într-un orășel minuscul ca Betleemul, mulți s-au îndoit. Profeția nu părea realistă. Betleemul nu era băgat în seamă de nimeni. Totuși, atunci când a venit vremea să se nască Fiul Mariei și al lui Iosif, unde S-a născut? În Betleemul din Iudeea. Când Dumnezeu a spus că Isus se va naște dintr-o fecioară, nimeni n-a putut să creadă că este vorba despre ceva literal. Au presupus că este vorba despre „o figură de stil”. Când s-a împlinit însă vremea să se nască Mesia, din cine s-a născut? Dintr-o fecioară. Când Dumnezeu a anunțat că Mesia va intra în Ierusalim pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe puțini au fost cei care au crezut, dar în ziua cea mare cum a intrat Isus în Ierusalim? Călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.

Este foarte clar că atunci când Dumnezeu anunță mai dinainte ceva, chiar dacă celor din vremea aceea li se pare de necrezut, El se ține de cuvânt; Dumnezeu are și puterea să împlinească. Când El anunță prin Isaia, prin Ieremia și prin Zaharia că cetatea Babilon, poporul din Babilon și regiunea Șinear unde a fost clădită pentru prima dată cetatea vor fi în ființă înainte de revenirea Domnului Isus și într-o foarte puternică dezvoltare, cu influențe asupra lumii întregi, eu sunt convins că trebuie să-L credem pe cuvânt. Dumnezeu anunță nu numai că Babilonul va exista, dar și că va exista pentru a fi judecat cu toată asprimea. Dumnezeu anunță în cartea Apocalipsei că trebuie să termine ceea ce a început în cartea Genezei.”

Ne oprim aici, deocamdată, cu deosebit de interesantului material care demonstrează continuitatea și logica planului lui Dumnezeu cu privire la Babilon -cetatea răvrătită, după cum tot răzvrătit și rebel împotriva Domnului a fost și întemeietorul acesteia, Nimrod. Cei răi n-au pace! – ne asigură Sfânta Scriptură, și, din nefericire pentru aceștia, nu au nici viitor fericit! Pentru că Dumnezeu este Cel ce asigură viitorul. A aspira la un viitor fericit fără Dumnezeu este un nonsens! Fie, deci, să învățăm acest adevăr din experiențele altora, inclusiv din exeriența Babilonului, nu din propriile noastre experiențe! Așa să fie! Dumnezeu să ne binecuvânteze!

CITEȘTE/VIZIONEAZĂ

  1. Prima emisiune aici – Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul profetic a două cetăți rivale :
    ~BABILON – cetatea rivală a Ierusalimului
    ~Fiecare națiune a lumii își poate recunoaște și reconstitui drumul înapoi spre același punct de  origine: Babilonul străvechi. De acolo au început toate problemele noastre. Toate au fost puse la cale în această cea dintâi cetate a omenirii care se ridica nesmerită după pedepsirea prin apele Potopului..
  2. A doua emisiune – „După ce am aflat despre originea cetății Babilon să urmărim și să tragem concluziile care se impun din Alianțele Babilonului beligerant.” Citeste aici –  Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale -2
  3. A treia eimisiune – Babilonul va fi distrus…În Isaia capitolele 1-12, Dumnezeu îi spune, în esență, Regatului lui Iuda: „Am să te judec pentru păcatele tale și voi aduce asupra ta o pedeapsă care va ține până când va veni Mesia”. După aceasta, El privește spre națiunile degenerate în păcat din jurul lui Israel și le zice: „Ce vă uitați așa? Ce vă bucurați? Credeți că voi veți scăpa mai ușor? Dacă pe poporul Meu îl pedepsesc cu atâta asprime, ce credeți că vă așteaptă pe voi?”…. Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic a două cetăți rivale -3

 

NELU FILIP – FAMILIA SI SLUJIREA – Rugul Aprins 2018, Conferinta pentru familii SOVATA

Rugul Aprins 2018, Conferinta pentru familii

FAMILIA IN ASTEPTAREA REVENIRII LUI HRISTOS

Sesiunea 1, FAMILIA SI SLUJIREA, prezinta pastor NELU FILIP

Paul Negruţ – Concurs de frumuseţe în Persia. Degradarea femeii. Mesaj special pentru femei.

Concurs de frumuseţie în Persia. Degradarea femeii [și răscumpărarea femeii]

LECTII DIN CARTEA BIBLICA ESTERA DESPRE SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU SI RESPONSABILITATEA OMULUI. Predica pastorul PAUL NEGRUT la Biserica Baptista Emanuel Oradea.

TEXT: ESTERA 2:1-18

Estera, împărăteasă

După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahaşveroş, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea şi la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis: „Să se caute pentru împărat nişte fete fecioare şi frumoase.Împăratul să pună în toate ţinuturile din împărăţia lui dregători însărcinaţi să strângă pe toate fetele, fecioare şi frumoase, în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului şi păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Şi fata care-i va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti.” Părerea aceasta a fost primită de împărat şi aşa a făcut. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Şimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutaţi împreună cu Ieconia, împăratul lui Iuda, de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.El creştea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură şi plăcută la vedere. După moartea tatălui şi a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului şi hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată şi Estera şi adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut şi a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuinţă pentru gătealăşi hrană, i-a dat şapte slujnice alese din casa împăratului şi a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. 10 Estera nu şi-a făcut cunoscut nici poporul, nici naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. 11 Şi, în fiecare zi, Mardoheu se ducea şi venea înaintea curţii casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei şi ce se face cu ea. 12 Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahaşveroş, după ce timp de douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ungându-se şase luni cu untdelemn de mirt şi şase luni cu miresme de mirozne femeieşti. 13 Aşa se ducea fiecare fată la împărat. Şi, când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. 14 Se ducea seara, şi a doua zi dimineaţa trecea în a doua casă a femeilor, sub privegherea lui Şaaşgaz, famenul împăratului şi păzitorul ţiitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat, decât când ar fi dorit împăratul şi ar fi chemat-o pe nume. 15 Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului şi păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 16 Estera a fost dusă la împăratul Ahaşveroş, în casa împărătească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al şaptelea an al domniei lui. 17 Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap şi a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. 18 Împăratul a dat un mare ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor lui, un ospăţ în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a uşurat sarcinile ţinuturilor şi a împărţit daruri cu o dărnicie împărătească.

TEXT: LUCA 1:26

Vestirea naşterii lui Isus Hristos

26 În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. 28 Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” 29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. 31 Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. 32 El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” 34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit, şi ea, un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. 37 Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” 38 Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.

Psihologii au ajuns la concluzia ca a treia zi de luni din luna ianuarie este cea mai deprimanta zi din tot anul. Nu stiu exact care sunt datele care au dus la concluzia aceasta, dar asta e concluzia psihologilor ca e ziua de luni cu cea mai mare incarcatura de depresie din tot anul. Banuiesc ca nu sunteti deprimati. Mesajul din seara aceasta este – Concurs de frumusete in Persia. Degaradarea femeii si rascumpararea femeii. Inca n-a cunoscut pamantul o femeie normala la cap careia sa nu-i faca placere sa-i spui ca-i frumoasa. Daca esti casatorit si-i spui sotiei tale ca-i frumoasa, nu o sa se supere pe tine. Si daca iti spune: Mai lasa-ma in pace. [In realitate] iti spune: Mai lasa-ma, imi place. Spune-i fetei tale, spune-i sorei tale ca-i frumoasa, si-i cade bine. Problema insa este urmatoarea, ca aceasta inclinatie sau aceasta dimensiune emotionala psihica a femeii a fost foarte repede pervertita intr-o lume pacatoasa.

Asa ca oamenii au pornit concursuri de frumusete, sa stabileasca prin concurs care e cea mai frumoasa. Si este o adevarata epidemie in lumea actuala a concursurilor de frumusete. Este infiorator ca au luat fete mici si s-au facut concursuri de frumusete pentru fete mici, pe care le imbraca deosebit de nepotrivit pentru varsta lor. Le machiaza si le face sa arate ca si cand ar fi de moravuri usoare ca sa le arunce intr-un concurs de frumusete. Toate procedurile acelea care sunt duse fetele acelea, au un profund impact psihologic negativ asupra vietii si a viitorului lor. Este apoi Miss Boboc la inceputul liceului sau la inceputul universitatii sau a facultatii. Care e cea mai frumoasa dintre boboci. Si se continua la nivel de localitati, la nivel de tari si la nivel mondial. Asa ca la nivel mondial avem Miss World. A debutat in 1951 in Marea Britanie. Si din 1951 pana in prezent, in fiecare an este acest concurs mondial- Miss World- cea mai frumoasa femeie din lume. Numai ca in anul urmator, 1952, in California a pornit al doilea concurs- Miss Universe – cea mai frumoasa femeie din univers, nu doar din lume. Apoi in 1962 Japonia a pornit un alt concurs de frumusete – Miss International – cea mai frumoasa femeie internationala. In 2001, Venezuela si Filipine au pornit si ele concurs de frumusete – Miss Earth – Domnisoara Pamant – cea mai frumoasa domnisoara sau femeie de pe pamant. Si in 2009 a pornit si Polonia cu Miss Supranational.

Si continua acest concurs de frumusete si este o intreaga industrie. Este o rivalitate intre ele, intre aceste organizatii, teribila, care atrage cea mai mare publicitate si cei mai mari sponsori. Dar, de fapt, primul concurs mondial de frumusete  n-a inceput in 1951 cu Miss World. Ci a inceput in anul 479 i. Hr. Primul concurs mondial de frumusete a fost in anul 479 i. Hr. si este prezentat in Cartea Estera capitolul 2. Si capitolul 2 ne prezinta contextul in care s-a desfasurat primul concurs mondial de frumusete. Ne prezinta modul in care s-a pregatit concursul acesta si s-a desfasurat el. Si ne prezinta modul in care o fata din poporul lui Dumnezeu ajunge in acest concurs si consecintele a ceea ce s-a intamplat atunic. Asa ca ne vom uita in minutele care urmeaza la contextul istoric, la concursul care a avut loc, la copiii a lui Dumnezeu care au ajuns acolo si ne vom uita la raspunsul lui Hristos Domnul, la tot ceea ce inseamna degradarea teribila a femeii intr-o lume fara Dumnezeu. (pana la minutul 55:00).

Predica de la minutul 38:00

15.01.18 PM – Fr. Paul Negrut

Paradisul plăcerilor. Strălucirea și stricăciunea lumii – O perspectivă biblică asupra lumii

TEXT – ESTERA 1

Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi. Împăratul Ahaşveroş şedeaatunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii perşilor şi mezilor, mai-marii şi capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de o sută optzeci de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei împărăteşti. Covoare albe, verzi şi albastre erau legate, cu funii de in subţire şi de purpură, de nişte verigi de argint şi de nişte stâlpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor în casa împărătească a împăratului Ahaşveroş.

Neascultarea împărătesei Vasti

10 A şaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş, 11 să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai-marilor săi, căci era frumoasă la chip. 12 Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. 13 Atunci, împăratul a vorbit cu înţelepţii care cunoşteau obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile împăratului – înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul. 14 Avea lângă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte domnitori ai Persiei şi Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie. 15 „Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin fameni?” 16 Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci şi faţă de toţi domnitorii şi toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş. 17 Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor şi le va face să-şi nesocotească bărbaţii. Ele vor zice: ‘Împăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu s-a dus.’18 Şi în ziua aceasta crăiesele Persiei şi Mediei care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor împăratului; de aici va veni mult dispreţ şi mânie. 19 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie în legile perşilor şi mezilor cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahaşveroş. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20 Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui, căci este mare, şi toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.” 21 Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. 22 A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui şi că va vorbi limba poporului său.

Apocalipsa 21:1-4

 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 

Un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inima pentru saptamana aceasta de Evanghelizare – Cartea Estera a fost scrisa acelora din poporul Israel  care la terminarea robiei babiloniene de 70 de ani, cand imparatul Cir cel mare al Persiei a dat decretul de repatriere a deportatilor, a robilor, au decis ca in locul libertatii, sa ramana in robie. Va rog sa va imaginati, dupa 70 de ani de robie, deportari, vine ziua eliberarii si ei refuza. Decid sa ramana in robie. Intr-o oarecare masura situatia aceasta se potriveste poporului roman si popoarelor din Europa de Rasarit care au fost zeci de ani sub robie ateista. Zeci de ani in robie ideologica. Zeci de ani declarat ateismul ca si religie de stat. Si a venit ziua eliberarii. Si oamenii n-au mai putut sa spuna: Nu ma duc la biserica. Nu ma inchin lui Dumnezeu si nu ma intorc cu fata spre Dumnezeu pentru ca o sa am de suferit. A venit eliberarea din robia ideologica si totusi sunt oameni care totusi hotarasc sa ramana in robia pacatului, in robia necredintei, in robia neascultarii de Dumnezeu. Unor asemenea oameni se adreseaza Cartea Estera.

Problema fundamentala a acelor oameni a fost urmatoarea. Intre promisiunile lui Dumnezeu si promisiunile lumii care ia robit, au ales promisiunile lumii. Ne vom uita ce s-a intamplat cu asemenea oameni. In ce fel de lume au ramas? Cum a aratat lumea aceea in care au decis ca e mai bine sa ramana decat sa se intoarca in tara fagaduintei? Ce le-a promis lumea aceea? Ce fel de viata au dus? Ce fel de viitor si-au asigurat in Babilon si apoi in Medo-Persia, in tara robiei lor? Si este interesant ca in Cartea Estera, adresata acestor oameni, nu este pomenit niciodata numele lui Dumnezeu. Nu este prezent niciun miracol. Nu este niciun inger. Nu este niciun profet. Nu este mentionat Templul. Nu este mentionata legea lui Dumnezeu. Nu sunt sarbatorile sfinte ale poporului lui Dumnezeu. Ce fel de viata au adus oamenii aceia? Oare mai are Dumnezeu har pentru ei? Mai poate face Dumnezeu ceva pentru asemenea oameni? Si daca da, daca Dumnezeu mai poate face ceva, cum se paropie Dumnezeu de asemenea oameni? Ce se intampla cand Dumnezeu schimba destinul? Schimba inima, viata, drumul vietii si vesnicia unor asemenea oameni.

Aceasta tema mare- ce se intampla cand Dumnezeul nevazut vrea sa schimbe destinul, va fi abordata in fiecare seara  cu aspecte specifice. In seara aceasta ne vom uita la lumea in care au ramas, in ziua in care s-a dat decretul repatrierii. Este un paradis al petrecerilor. Au ramas intr-un paradis al distractiilor. Si vom vedea stralucirea si stricaciunea acelui paradis al petrecerilor in care au decis sa ramana. [..]

In seara acesta va invit sa facem o calatorie cu vreo 2.500 ani in urma si sa intram pentru catava vreme in paradisul placerilor  din Persia, din capitala Susa. (din primele 16 minute, mai sunt aprox 60 de minute din predica).

Mesajul incepe la minutul 41:00

14.01.18 PM – Fr. Paul Negrut

Bitcoin – criptomonede – tehnologia care poate fi folosita de Anticrist?

 

Despre Bitcoin – criptomonede – O MONEDA ALTERNATIVA – un subiect controversat si de foarte mare interes.-

Dr. Sebastian Vaduva: Bitcoin-urile au la temelia lor o tehnologie care genereaza increderea. Asta este cel putin partea teoretica. Ce se doreste este ca monopolul statului , statul sa fie inlocuit de aceasta comunitate virtuala care pot sa genereze aceste monede. Bineinteles, care pot fi transferate, care pot fi cumparate cu bani din lumea reala. Deci ideea e ca bani reali pot fi transferati in aceste cripto currency, aceste monede electronice. Si daca ele se apreciaza, poti sa castigi niste bani din ele. […]

Toate aceste tehnologii pot fi folosite de Anticrist si de duhul Anticristului care vrea sa recreeze turnul Babel, care vrea sa recreeze aceasta conducere mondiala si sa controleze lumea.

Ioan Ciobota: as citi ce spune Apocalipsa despre aceste lucruri care noi consideram ca ar fi in legatura cu ceea ce am discutat.

Apocalipsa 13 – deci, este vorba despre inchinare:

 11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur. 12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prinsemnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. 15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16 Şi a făcut ca toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numelefiarei, sau numărul numelui ei. 18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.

ESTE INTERESANT CUM SE LEAGA BANII DE INCHINARE.

Dr. Sebastian Vaduva: Nu as vrea sa lasam pe ascultatorii nostri pe o nota sumbra, mai ales ca e inceput de an si vreau din nou sa le readuc aminte si sa ne readucem aminte ca Cel ce este in noi este mai tare decat cel ce este in lume. Trebuie sa fim treji. Trebuie sa veghem, trebuie sa stim ce se intampla in jurul nostru. Dar noi nu traim cu frica.

Ascultati interviul in intregime la video de mai jos.

Interviu cu Conf. Univ. Dr. Sebastian Vaduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea.

Ascultati LA ORDINEA ZILEI azi la ora 13:20 si in reluare la 18:20, in Timisoara pe 92,2 FM sau pe www.rve-timisoara.ro

Întâlnire istorică la Vatican – Papa Francisc şi Erdogan ar urma să discute statutul Ierusalimului

Discuţiile dintre Papa Francisc şi Erdogan ar urma să se axeze pe statutul Ierusalimului, cei doi pronunţându-se fiecare în felul său împotriva deciziei preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte drept capitală a Israelului oraşul revendicat şi de palestinieni.

Erdogan i-a cerut de mai multe ori lui Trump să revină asupra deciziei sale, în timp ce Papa, care l-a primit deja pe regele Iordaniei, Abdallah al II-lea la 19 decembrie, a lansat apeluri în vederea menţinerii statu quo-ului internaţional definit de ONU.

Află mai mult – ROMANIA LIBERA

 

Liderii palestinieni se pronunță pentru suspendarea recunoașterii Israelului

Un organ-cheie al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a votat luni în favoarea suspendării recunoaşterii Israelului, o măsură care readuce în discuţie unul dintre principiile fondatoare ale efortului de pace deja în punct critic cu israelienii

Apelul a fost lansat la finalul unei reuniuni de două zile la Ramallah, în Cisiordania, a Consiliului Central al OEP, unul dintre organele acestei organizaţii recunoscute internaţional ca reprezentantă a tuturor palestinienilor.

Reuniunea, în prezenţa preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost convocată extraordinar pentru a răspunde la decizia anunţată la 6 decembrie de preşedintele american, Donald Trump, de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului, o lovitură dată cauzei lor, potrivit palestinienilor.

Cu prilejul votului, Consiliul Central al OEP a „însărcinat Comitetul Executiv al OEP să suspende recunoaşterea Israelului până când acesta din urmă recunoaşte statul Palestina în interiorul frontierelor din 1967, anulează anexarea Ierusalimului de Est şi îşi încetează acţiunile de colonizare”, potrivit unui comunicat.

CONTINUARE aici – STIRI PE SURSE

Săptămâna aceasta este una „de foc” pentru România

Săptămâna aceasta este una „de foc” pentru România. Vă încurajez să ne rugăm și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru:
1. Stabilitate
Să ne rugăm pentru stabilitatea Romaniei, politică, socială, economică şi financiară şi pentru protecţia Domnului peste Romania. Să ne smerim si să ne pocăim de păcatele comise în Romania, de noi și părintii noștri.
2. Dialog constructiv
Să ne rugăm pentru relații constructive, în favoarea intereselor României, între Președinte, Parlament și Guvern. Să ne rugăm pentru respectarea autorității instituționale și pentru dialog civilizat. Să cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru naţiunea noastră.
3. Trezire spirituală
Să ne rugăm pentru trezirea spirituală a bisericilor din România și pentru întoarcerea locuitorilor României la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru vieți atinse și schimbate prin cunoașterea personală a Domnului Isus Cristos ca Domn si Mântuitor.
4. Unitate în diversitate
Să ne rugăm pentru unitate în familii, între soți, între părinți și copii, pentru iertare și restaurarea relațiilor. Să ne rugăm pentru unitate în și între biserici, pentru restaurarea relațiilor între creștini, prin iertare și pocăință, pentru dărâmarea zidurilor care separă generațiile din biserici și societate.
5. Viitorul națiunii
Să ne rugăm pentru tânăra generatie, pentru ca ei să fie copii și tineri dedicați pentru Cristos și să trăiască o viață de sfințenie. Să ne rugăm pentru protecția lor, pentru integrarea lor în Biserica lui Cristos și pentru implicarea lor constructivă în societate.

Binecuvântat este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Dumnezeu să binecuvânteze România!

Samy Tuțac

Actorul Jim Caviezel despre ceea ce este nevoie ca fiecare ființă umană să poată să se relateze cu adevărat la Cel Atotputernic – Trailer – „Pavel, Apostolul lui Hristos”

Actorul Jim Caviezel nu este străin narațiunii evanghelice, așa cum l-a portretizat pe Isus în filmul „Pasiunea lui Hristos” produs de Mel Gibson. Iar în aceste zile, Caviezel se pregătește din nou să discute despre credința sa creștină, în timp ce, de data aceasta  portretează (din) Evanghelia  dupa Luca, în următorul film de lung metraj „Pavel, Apostolul lui Hristos”, un film despre unul dintre cele mai transformative figuri ale creștinismului.

Într-un clip, care oferă o scurta privire la film, Caviezel oferă un adevăr simplu și totuși profund despre ceea ce este nevoie ca fiecare ființă umană să poată să se relateze cu adevărat la Cel Atotputernic.
„Pentru ca să fim văzuți mari în ochii lui Dumnezeu, noi trebuie să devenim foarte mici”, a spus el.

Uitați-vă la Caviezel vorbind despre credință – și mergeți în spatele scenei „Pavel, apostolul lui Hristos” de mai jos:

Paul, Apostle of Christ: The Heart of the Story

Așa cum a spus în prealabil Faithwire, „Pavel, Apostolul lui Hristos” este produs de Affirm Films, un brand creștin de la Sony Pictures și a fost filmat în Malta până la sfârșitul lunii septembrie 2017. „Drama inspirațională” se va concentra pe ultimele luni ale vieții lui Pavel – un eveniment  fascinant, luând în considerare impactul monumental al lui Pavel asupra credinței creștine.

Convertirea radicală a lui Pavel de la persecutorul vicios al creștinilor, la una dintre figurile centrale ale creștinismului timpuriu este una dintre cele mai captivante povestiri din textul biblic, iar apostolul a scris cel puțin 13 cărți din Noul Testament.
„In afară de Isus, nimeni nu a jucat un rol mai important în creșterea bisericii timpurii decât apostolul Pavel”, a declarat Bogus Peluso, vicepreședinte executiv al AFFIRM Films. „El a scris o porțiune vastă a Noului Testament și a călătorit mai mult de 10.000 de kilometri pe jos pentru a predica Evanghelia lui Isus Hristos”.
Filmul va fi lansat pe 28 martie 2018.

TRAILER:

ENGLISH

And these days Caviezel is once again gearing up to discuss his Christian faith, as he portrays Luke in the coming feature film, “Paul, Apostle of Christ,” a movie about one of Christianity’s most transformative figures.

“Next to Jesus, no one played a more central role in the growth of early church than the Apostle Paul,” Rich Peluso, executive-vice president of AFFIRM Films, said in a statement. “He wrote a vast swath of the New Testament and traveled more than 10,000 miles by foot to preach the Gospel of Jesus Christ.”
The movie will release on March 28, 2018

Read more – FAITHWIRE

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari