Paradisul plăcerilor. Strălucirea și stricăciunea lumii – O perspectivă biblică asupra lumii

TEXT – ESTERA 1

Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi. Împăratul Ahaşveroş şedeaatunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii perşilor şi mezilor, mai-marii şi capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de o sută optzeci de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei împărăteşti. Covoare albe, verzi şi albastre erau legate, cu funii de in subţire şi de purpură, de nişte verigi de argint şi de nişte stâlpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor în casa împărătească a împăratului Ahaşveroş.

Neascultarea împărătesei Vasti

10 A şaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş, 11 să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai-marilor săi, căci era frumoasă la chip. 12 Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. 13 Atunci, împăratul a vorbit cu înţelepţii care cunoşteau obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile împăratului – înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul. 14 Avea lângă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte domnitori ai Persiei şi Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie. 15 „Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin fameni?” 16 Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci şi faţă de toţi domnitorii şi toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş. 17 Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor şi le va face să-şi nesocotească bărbaţii. Ele vor zice: ‘Împăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu s-a dus.’18 Şi în ziua aceasta crăiesele Persiei şi Mediei care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor împăratului; de aici va veni mult dispreţ şi mânie. 19 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie în legile perşilor şi mezilor cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahaşveroş. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20 Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui, căci este mare, şi toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.” 21 Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. 22 A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui şi că va vorbi limba poporului său.

Apocalipsa 21:1-4

 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 

Un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inima pentru saptamana aceasta de Evanghelizare – Cartea Estera a fost scrisa acelora din poporul Israel  care la terminarea robiei babiloniene de 70 de ani, cand imparatul Cir cel mare al Persiei a dat decretul de repatriere a deportatilor, a robilor, au decis ca in locul libertatii, sa ramana in robie. Va rog sa va imaginati, dupa 70 de ani de robie, deportari, vine ziua eliberarii si ei refuza. Decid sa ramana in robie. Intr-o oarecare masura situatia aceasta se potriveste poporului roman si popoarelor din Europa de Rasarit care au fost zeci de ani sub robie ateista. Zeci de ani in robie ideologica. Zeci de ani declarat ateismul ca si religie de stat. Si a venit ziua eliberarii. Si oamenii n-au mai putut sa spuna: Nu ma duc la biserica. Nu ma inchin lui Dumnezeu si nu ma intorc cu fata spre Dumnezeu pentru ca o sa am de suferit. A venit eliberarea din robia ideologica si totusi sunt oameni care totusi hotarasc sa ramana in robia pacatului, in robia necredintei, in robia neascultarii de Dumnezeu. Unor asemenea oameni se adreseaza Cartea Estera.

Problema fundamentala a acelor oameni a fost urmatoarea. Intre promisiunile lui Dumnezeu si promisiunile lumii care ia robit, au ales promisiunile lumii. Ne vom uita ce s-a intamplat cu asemenea oameni. In ce fel de lume au ramas? Cum a aratat lumea aceea in care au decis ca e mai bine sa ramana decat sa se intoarca in tara fagaduintei? Ce le-a promis lumea aceea? Ce fel de viata au dus? Ce fel de viitor si-au asigurat in Babilon si apoi in Medo-Persia, in tara robiei lor? Si este interesant ca in Cartea Estera, adresata acestor oameni, nu este pomenit niciodata numele lui Dumnezeu. Nu este prezent niciun miracol. Nu este niciun inger. Nu este niciun profet. Nu este mentionat Templul. Nu este mentionata legea lui Dumnezeu. Nu sunt sarbatorile sfinte ale poporului lui Dumnezeu. Ce fel de viata au adus oamenii aceia? Oare mai are Dumnezeu har pentru ei? Mai poate face Dumnezeu ceva pentru asemenea oameni? Si daca da, daca Dumnezeu mai poate face ceva, cum se paropie Dumnezeu de asemenea oameni? Ce se intampla cand Dumnezeu schimba destinul? Schimba inima, viata, drumul vietii si vesnicia unor asemenea oameni.

Aceasta tema mare- ce se intampla cand Dumnezeul nevazut vrea sa schimbe destinul, va fi abordata in fiecare seara  cu aspecte specifice. In seara aceasta ne vom uita la lumea in care au ramas, in ziua in care s-a dat decretul repatrierii. Este un paradis al petrecerilor. Au ramas intr-un paradis al distractiilor. Si vom vedea stralucirea si stricaciunea acelui paradis al petrecerilor in care au decis sa ramana. [..]

In seara acesta va invit sa facem o calatorie cu vreo 2.500 ani in urma si sa intram pentru catava vreme in paradisul placerilor  din Persia, din capitala Susa. (din primele 16 minute, mai sunt aprox 60 de minute din predica).

Mesajul incepe la minutul 41:00

14.01.18 PM – Fr. Paul Negrut

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: