Competența națională a Statelor Membre pusă sub semnul întrebării? Pozitie fata de opinia Avocatului General in cauza Coman – CJUE

… a considera ca fiind “învechită” – așa cum este menționată in opinia Avocatului General – o definiție a căsătoriei reglementată de un Stat Membru potrivit competenței sale naționale înseamnă a […] nu recunoaste competenta naționala – reflexie a suveranității – unui Stat Membru al UE.

Referitor la opinia Avocatului General în cauza Coman aflată pe rolul CJUE, această opinie are valoare consultativă și de aceea CJUE poate pronunța o hotărâre în sens diferit respectivei opinii. Practica Curtii demonstrează aceasta întrucât aproape jumătate dintre soluțiile pronuntate nu sunt în sensul opiniei exprimate în acele cazuri de către avocatul general.

În cazul Coman, problema de esență dedusă analizei Curții este dacă un Stat Membru gazdă al UE este obligat să respecte efectele unui act civil încheiat în condițiile legale ale unui alt Stat Membru, în ciuda faptului că acel act nu este reglementat de legea națională a statului gazdă.

Opinia transmisă de Avocatul General este aceea că, în materia căsătoriei, termenul de soți trebuie înțeles ca incluzând soții de acelasi sex. Se subliniază în cuprinsul opiniei faptul că problema în discuție în cazul Coman nu este definiția căsătoriei, despre care se afirmă că rămâne în competenta Statelor Membre. În ciuda recunoasterii acestui aspect esential, ceea ce sugerează opinia Avocatului General este că redefinirea termenului de soți, din perspectiva respectării dreptului la liberă circulație, trebuie să primeze în fața competentei naționale privind definirea instituției căsătoriei.

Analizând însă Directiva privind dreptul la libera circulație, este evident pentru toate Statele Membre UE că nu poate fi încălcată, fără putință de tăgadă, prevederea că statul gazdă va asigura intrarea si șederea in acord cu legislația națională, asigurându-se tocmai respectarea competenței naționale în orice materie – prin urmare, inclusiv în ceea ce privește materia căsătoriei si a familiei.

Această competență națională este expresia suveranității unui stat membru al UE care are drept motto “uniți în diversitate”. Or, a considera ca fiind “învechită” – așa cum este menționată in opinia Avocatului General – o definiție a căsătoriei reglementată de un Stat Membru potrivit competenței sale naționale înseamnă a anihila “diversitatea” din deviza mai sus enunțată si, mai grav, înseamnă a nu recunoaste competenta naționala – reflexie a suveranității – unui Stat Membru al UE.

De altfel aceasta este și practica Curtii Europene a Drepturilor Omului care a statuat în mod expres că „problema referitoare la autorizarea căsătoriilor între parteneri de același sex rămâne a fi reglementată prin legi naționale de Statele Contractante” (Schalk și Kopf c. Austria, Appl. No. 30141/04 (24 iunie 2010), para 61), dar si a CJUE care, în cauzele Römer si Maruko, a subliniat că legislația referitoare la statutul marital al persoanelor rămâne în competența Statelor Membre (Jürgen Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg, C-147/08 (10 mai 2011), para 38)

Comitetul national de coordonare a initiativei cetatenesti

Reclame

Un comentariu (+add yours?)

  1. octavpelin
    ian. 18, 2018 @ 03:01:26

    A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: