Joni Eareckson Tada in Romania 1982 Album FOTO/VIDEO + Joni Eareckson-Tada cu Becky Oprean

VIDEO si poze de la prima vizita a lui Joni Eareckson-Tada in Romania. A vizitat Romania din nou in anu  1991.
FOTO ALBUM AGNUS DEI –

Joni Eareckson Tada in Romania 1982

VIDEO Joni Eareckson-Tada in ROMANIA

JONI EARECKSON-TADA despre aceasta vizita:

Nu cu mult timp în urmă, am avut plăcerea de a vorbi unui grup mare de creștini români din California de Sud în Orange County. Când am intrat în biserică – oh, bunătatea mea! – m-am simțit că m-am întors în România la începutul anilor 1980 și 1990: bărbații pe o parte a bisericii și femeile stăteau pe cealaltă și o mulțime de bunici care purtau eșarfe. Balconul din spate era plin. Arată așa de „Europa de Răsărit!” Si a fost. Când mi-am împărtășit povestea cu congregația, pastorul stătea alături de mine, traducând cuvintele mele. Chiar și imnurile au fost cântate în limba română. A fost un moment atât de înduioșător pentru Ken și pentru mine.

Pentru că vedeți, prima noastră vizită în România a fost în 1982 când dictatorul crud Ceaușescu era în control. Am fost acolo sub auspiciile Ambasadei americane, dar, deși guvernul român ne-a urmărit fiecare mișcare, din fericire, mi-a fost permis să vorbesc în multe biserici. Dar o mare parte din timp I-am petrecut încercând de a vizita spitale și centre de reabilitare, unde am fi putut întâlni persoane cu dizabilități. Ambasada americană s-a străduit să ne ajute să intrăm în toate aceste facilități, dar ni s-a permis doar în câteva, selectate (și nu ni s-a permis, aș putea adăuga, în orfelinatele pentru copiii cu dizabilități). De fapt, în ciuda faptului că am văzut într-un centru de reabilitare o mână de personae în cărucioare cu rotile, guvernul român a insistat că în țara lor nu existau persoane cu dizabilități. „Dezabilitățile se întâmplă numai în alte națiuni”, ne-au spus ei. Asta n-am putut să credem. Și, cu mai puțin de 10 ani mai târziu, în 1990, imediat după ce Ceaușescu a fost răsturnat, ABC News a raportat despre situația disperată a orfanilor cu dizabilități din România. Și aceasta, ne-a dus înapoi în România anul următor în 1991 cu sute de cărucioare cu rotile și provizii medicale. Și de-atunci tot mergem înapoi acolo.
 In timp ce am împărtășit toate aceste lucruri doar recent în biserica românească din județul Orange, oamenii au plâns fără nicio reținere. Unii dintre ei, dintre cei mai bătrâni, au fost în România în timpul primei noastre vizite în 1982; și-au adus aminte de mine vorbind în acele biserici. Și împreună ne-am bucurat de tot ceea ce a făcut Dumnezeu în această țară de atunci. Am continuat să spun acestei biserici exact ceea ce Dumnezeu a făcut în rândul persoanelor cu dizabilități din România. Am ținut nenumărate ajutoare de „Cărucioare pentru Lume” acolo, distribuind cărucioare cu rotile și Biblii și ducându-i  pe mulți la Hristos. Am pregătit zeci de biserici în misiunea pentru personae cu dizabilității, în special pentru țiganii români cu dizabilități. Am ajutat chiar la formarea primei Federații pentru persoanele cu handicap din țara respectivă. În plus, organizăm în fiecare vară Tabere internaționale pentru familie, în care familiile cu nevoi speciale au posibilitatea de a auzi despre Isus, iar stagiarii noștri din Cause 4 Life servesc în orfelinate și școli acolo. Mai presus de toate, în această săptămână, în decembrie, introducem curriculumul nostru „Dincolo de Suferință” în seminarii evanghelice din trei orașe din România.

In timp ce am împărtășit toate acestea în acea biserică românească din județul Orange din California, au fost și mai multe lacrimi: lacrimi de recunoștință față de Dumnezeu. Proverbe 29 spune: „Teama de om se va dovedi a fi o capcană (așa se întâmplă sub dictator), dar oricine se încrede în Domnul este păstrat în siguranță”. Astăzi, împreuna cu mine, lăudați-L pe Dumnezeu pentru libertățile de care se bucură acum poporul român și rugați-L  să-i folosească pe Joni și Prieteni pentru a aduce mult mai mulți oameni cu dizabilități în acea țară măreață la o cunoaștere mântuitoare a lui Isus Hristos.

ENGLISH: 

Not long ago I had the pleasure of speaking to a large group of Romanian Christians in Southern California down in Orange County.  When I wheeled into the church and — oh my goodness — I felt like I was back in Romania in the early 1980s and 1990s: men on one side of the church and women sitting on the other, and lots of grandmothers wearing scarves.  The balcony in the back was all full. It just looks so, Eastern European! And it was. As I shared my story with the congregation, the pastor stood next to me translating my words. Even the hymns were sung in Romanian. It was such a heartwarming time for Ken and me.

Because you see, our first visit to Romania was in 1982 when the cruel dictator Ceausescu was in control. We went there under the auspices of the American Embassy, but even though the Romanian government watched our every move, thankfully, I was allowed to speak in many churches. But a lot of their time was spent trying to visit hospitals and rehabilitation centers where we could meet people with disabilities. The American Embassy tried its best to help us get into all these facilities, but we were allowed into only a select few (and no, I might add, orphanages for disabled children). In fact, despite the small handful of people in wheelchairs we saw in one rehab center, the Romanian government insisted that there were no people with disabilities in their country. „Disabilities only happen in other nations,” they told us. That, we could not believe. And, less than 10 years later in 1990, after Ceausescu was deposed, ABC News broke the story about the desperate plight of Romanian orphans with disabilities. And that, in turn, took us back to Romania the following year in 1991 with hundreds of wheelchairs and medical supplies. And we’ve been going back ever since.

As I shared all this just recently in that Romanian church down in Orange County, people openly wept in the congregation. Some of the — the older ones — had been in Romania during our first visit in 1982; they remembered hearing me speak in those churches. And together we rejoiced at all that God has done in that country since then. I went on to tell that church exactly what God has done among the disabled in Romania. We have held countless Wheels for the World outreaches there, distributing wheelchairs and Bibles, and bringing many to Christ. We have trained scores of churches in disability ministry, especially to Romanian Gypsies with disabilities. We even helped in the formation of the first Disability Federation in that country. Plus, we are now holding international Family Retreats every summer throughout Romania where special-needs families can hear about Jesus, and our Cause 4 Life interns are serving in orphanages and schools there. Best of all, this week in December, we are introducing our Beyond Suffering curriculum in evangelical seminaries in three Romanian cities.

As I shared all this in that Romanian church in Orange County, there were more tears: tears of gratitude to God. Proverbs 29 says, “Fear of man will prove to be a snare, (that’s what happens under a dictator), but whoever trusts in the Lord is kept safe.” Wow!  Today, join me in praising God for the freedoms the Romanian people now enjoy, and ask him to use Joni and Friends to bring many more people with disabilities in that great country to a saving knowledge of Jesus Christ.

SURSA – http://www.joniandfriends.org/radio/4-minute/romania-update/

Un interviu recent Greg Laurie cu Joni Eareckson Tada , in limba engleza-

Interview with Joni Eareckson Tada

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: