O altă povestire biblică a fost confirmată! Oamenii de stiinţă identifică cu precizie data când soarele a stat în loc în Cartea lui Iosua

Marea luptă de la Gabaon
1 Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua* pusese mâna pe Ai şi o nimicise cu desăvârşire, că făcuse cetăţii Ai** şi împăratului ei cum făcuse Ierihonului şi împăratului lui şi că locuitorii† Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau în mijlocul lor.
2 Atunci i-a fost foarte mare* frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetăţile împărăteşti, mai mare chiar decât Ai, şi toţi bărbaţii ei erau viteji.
3 Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, şi lui Debir, împăratul Eglonului:
4 „Suiţi-vă la mine şi ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace* cu Iosua şi cu copiii lui Israel.”
5 Cei cinci împăraţi ai amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului şi împăratul Eglonului s-au adunat* astfel şi s-au suit împreună cu toate oştile lor; au venit şi au tăbărât lângă Gabaon şi au început să lupte împotriva lui.
6 Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra* din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor, căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.”
7 Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război* cu el şi toţi cei viteji.
8 Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme* de ei, căci îi dau în mâinile tale şi niciunul** din ei nu va putea să stea împotriva ta.”
9 Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.
10 Domnul i-a pus* în învălmăşeală dinaintea lui Israel; şi Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon** şi i-a bătut până la Azeca† şi până la Macheda.
11 Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel şi se coborau din Bet-Horon, Domnul* a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari până la Azeca şi au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel.
Soarele şi luna se opresc
12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare*, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii** Aialonului!”
13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui. Lucrul acesta nu* este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă.
14 N-a mai* fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul** lupta pentru Israel.
15 Şi Iosua* şi tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabcră, la Ghilgal.

O altă povestire biblică a fost confirmată! Oamenii de stiinţă identifică cu precizie data când soarele a stat în loc în Cartea lui Iosua

Oamenii de ştiintă au găsit data când soarele a stat în loc, după cum găsim spunând în Cartea lui Iosua.  Indiciul crucial nu vine din Bible ci mai degrabă dintr-o sursă egipteană.

Egiptenii au înregistrat o eclipsă inelară pe Merneptah Stela, datată la 30 Octombrie, 1207 înainte de Hristos.

Biblia spune că soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul, Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui.

Cercetătorii sugerează că noi am înţeles greşit textul, crezând că aceasta a însemnat că pământul şi-a oprit rotirea.

Mai degrabă, spun ei,  versetul originar ebraic ar trebui să fie înţeles că înseamnă, că în ziua aceea a fost o eclipsă.

Ei ne atenţionează că cuvântul ebraic este strâns legat cu un cuvânt babilonian care insemează „pentru a opri strălucirea”

Această descoperire permite oamenilor de stiinţa să dateze mai precis evenimente din Egiptul din antichitate si din Biblie.

 Another biblical story confirmed! Scientists pinpoint date the sun stood still in Book of Joshua

SUA – Revoltător – Clerici se adună sa ,,binecuvânteze” și să ,,sfinţească” singura clinică de avort târziu din zonă

Matei 7:21-23 

21 Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»

Când clerul se adună la o clinică de avort, este de obicei în semn de protest, în afara clădirii.
Rareori se înghesuiesc în clinică, nu pentru a condamna, ci pentru a binecuvânta procedurile care se întâmplă acolo.

Totuși, aceasta a fost sarcina lui Rev. Carlton Veazey lunea trecută când a condus o rugăciune la Bethesda, statul Maryland. „Dumnezeul harului și Dumnezeul slavei, în care ne mișcăm și trăim”, a spus el, în timp ce a rostit o rugăciune pentru bunăstarea doctorului și a asistentelor care facilitează avorturile la o clinică de aici și pentru pacienții lor. „Ține-i în siguranță și menține-i puternici. Și fie ca ei întotdeauna să știe că tot ce fac ei este pentru slava Ta. ”

Veazey a fost unul dintre cei patru pastori creștini și un rabin care s-au adunat pentru a binecuvânta această clinică de avort de la Bethesda într-o ceremonie neobișnuită de inter-confesiune. (Un preot hindus de la un templu local, care ar fi trebuit să participe si care a mai binecuvântat înainte o clinică de avort, nu a mai ajuns.)

Opiniile privind moralitatea avortului diferă drastic intre credințe. Catolicismul și unele denominațiuni protestante învață că viața începe din momentul concepției și avortul în orice moment este asemănător cu uciderea. Alți protestanți și învățături din mai multe alte credințe nu sunt de acord cu această definiție a vieții și subliniază, în schimb, sfințenia sănătății și voința liberă a femeilor.

Veazey, un pastor baptist, a vorbit luni despre bazele juridice și morale ale poziției sale privind drepturile de avort. „Curtea Supremă a afirmat dreptul femeii de a alege un avort. Dar, înainte ca Curtea Supremă să facă acest lucru, Dumnezeu a făcut-o deja, pentru că afirmă o agenție morală a unei femei „, a predicat el. Câțiva membri ai personalului clinicii au murmurat: „Amin.”

Acest avort târziu presupune dezmembrarea copilului înainte de eliminarea sa din uterul mamei. Legislația a fost propusă și susținută de organizația National Right to Life. Procedeul de o cruzime deosebită a fost descris de judecătorul Anthony Kennedy de la Curtea Supremă a Statelor Unite, ca opinie separată la decizia din cazul Stenberg v. Carhart (2000) care se referea la avortul în ultimul trimestru de sarcină, astfel:

„Fetusul, în multe cazuri, moare la fel cum ar muri un adult sau copil: sângerează până la moarte în timp ce este rupt în bucăți, membru cu membru. Fetusul poate fi viu la începutul dezmembrării și poate supraviețui o perioadă în timpul procesului.”

Același judecător a menționat într-o altă decizie importantă, Gonzales v. Carhart (2007) că avorturile prin dilatare și evacuare „sunt încărcate cu puterea de a devaloriza viața umană”.

EBIHOREANUL – Rugăciuni „pentru unitatea creştinilor” în 10 biserici orădene ce aparţin mai multor culte

Din 20 până în 29 ianuarie şi în Oradea a avut loc „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor”. În cadrul acesteia, pe rând, au fost organizate seri de rugăciune în 10 biserici din Oradea, aparţinând cultelor ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat, unitarian, evanghelic-luteran, penticostal, precum şi în sinagoga evreilor mesianici.

 EBIHOREANUL:

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, de Episcopia Romano-Catolică de Oradea motto-ul din acest an al octavei de rugăciune pentru unitatea creştinilor este „Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere”.

Evenimentul va debuta sâmbătă, 20 ianuarie, la ora 17, la Catedrala Romano-Catolică din Oradea, unde grupurile de tineri aparţinând cultelor creştine din oraş se vor întâlni pentru rugăciune.

De asemenea, duminică, 21 ianuarie 2018, la ora 17, episcopii şi conducătorii cultelor creştine din oraş se vor ruga pentru unitatea creştinilor în Catedrala Romano-Catolică din Oradea, „pentru ca rugăciunea Domnului nostru Isus Cristos să se împlinească: „Toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.” (In 17,21).”.

„Sunt invitaţi şi aşteptaţi la această rugăciune toţi cei care consideră importantă promovarea unităţii între cultele creştine, astfel încât creştinismul să devină cu adevărat un semn al unităţii pentru întreaga lume”, se arată în informarea Episcopiei Romano-Catolice.

Vor mai fi organizate rugăciuni la Biserica Reformată Rit de pe blvd. Ştefan cel Mare (luni, 22 decembrie, ora 18), Biserica Unitariană de pe strada Nicolae Jiga (marţi, 23 ianuarie, ora 18), Biserica Evanghelică-Lutherană din strada Tudor Vladimirescu (miercuri, 24 ianuarie, ora 18), Biserica Penticostală „Tabor”, str. Meiului (joi, 25 ianuarie, ora 18), Sinagoga Evreilor Mesianici, str. Sucevei (vineri, 26 ianuarie, ora 18), Biserica cu Lună (sâmbătă, 27 ianuarie, ora 17), Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae (duminică, 28 ianuarie, ora 18), şi Biserica Penticostală „Betania” (luni, 29 ianuarie, ora 18).

În fiecare an, în luna ianuarie, bisericile creştine din toată lumea organizează seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Iniţiativa s-a născut în lumea protestantă la începutul secolului XX.

SURSA – http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-48/rugaciuni-pentru-unitatea-crestinilor-in-10-biserici-oradene-ce-apartin-mai-multor-culte-139159.html

Seara de rugaciune ecumenica prezentata aici a avut loc in 25 Ian. 2018 la Biserica Penticostală Tabor din Oradea condusă de pastorii Bogdan Ioan și Popa Gheorghe. Acest eveniment s-a ținut “în numele dragostei și unității tuturor creștinilor de orice cult” și s-a dorit a fi o chemare la dragoste și unitate a creștinilor de pretudindeni. La eveniment au luat parte, pe lîngă membrii Bisericii Penticostale Tabor, și invitați din partea altor biserici și culte religioase cum sînt cei de la Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Biserica Luterană și Biserica Evreilor Mesianici, prin reprezentanții săi, precum și directorul postului de radio Vocea Evangheliei din Oradea. Evenimentul nu este la prima sa aniversare de acest gen ținut și găzduit de Biserica Penticostală Tabor și a trecut deja de a 5a aniversare.

CINE L-A CREAT PE DUMNEZEU?

 

CINE L-A CREAT PE DUMNEZEU?

John Lennox: Cand am calatorit in Rusia, pe la sfarsitul anilor 1980 si inceputul anilor 1990, imi era pusa mereu aceasta intrebare  in Academia de Stiinte. Era aproape totdeauna prima intrebare: daca crezi ca Dumnezeu a creat universul, atunci e logic ca trebuie sa intrebi cine L-a creat pe Dumnezeu, si apoi trebuie sa intrebi cine L-a creat pe Dumnezeul care L-a creat pe Dumnezeu……

https://www.facebook.com/ChristianPassion/videos/1624799780891120/

Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Valeriu Ghilețchi, a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai Congresului și Senatului statului Carolina de Nord, SUA

Valeriu Ghilețchi cu judecatorul Curții Supreme, Paul Newby – la North Carolina Secretary of State. FOTO Facebook

Vicespeakerul moldovean a fost întâmpinat călduros în Sala Congresului, iar ulterior a avut mai multe dialoguri cu demnitarii acestui stat. 

Valeriu Ghilețchi a discutat în Carolina de Nord despre demararea unor proiecte bilaterale cu Republica Moldova în domeniul educației și sănătății.

Vicepreședintele Parlamentului a vizitat și Curtea Supremă de Justiție a Carolinei de Nord, unde a fost găzduit de unul din cei 7 judecători, Paul Newby, care este un vechi și bun prieten al Republicii Moldova. Biserica Baptistă din care face parte este implicată în câteva proiecte de caritate din sudul țării noastre.

Afla mai multe aici – http://www.realitatea.md/vicespeakerul-valeriu-ghiletchi-a-avut-o-serie-de-intrevederi-cu-oficiali-ai-carolinei-de-nord–sua-si-reprezentanti-ai-diasporei–foto-_71079.html

Vezi si –

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, interviu pentru STIRIPESURSE.RO (VIDEO)

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, interviu pentru STIRIPESURSE.RO: Mai multe țări europene își vor muta ambasadele la Ierusalim (VIDEO)

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul statului Israel, vorbește într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre decizia președintelui Donald Trump de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, recunoscând astfel Ierusalimul drept capitala Israelului. Netanyahu dezvăluie că există discuții diplomatice cu mai multe țări, inclusiv din Europa, în vederea mutării ambasadelor la Ierusalim.

Reporter: – Toată lumea a fost surprinsă când președintele Trump a anunțat mutarea ambasadei SUA la Ierusalim. Dumneavostră ați fost surprins?

Benjamin Netanyahu: – Nu am fost surprins, pentru că a promis în campania electorală că va face asta și a făcut ceea ce a promis. A făcut ceea ce era corect. Este absurd să susții, la 3000 de ani de când Regele David a stabilit că Ierusalimul este capitala noastră și la 70 de ani de când Ierusalimul este capitala statutul evreu modern, că Ierusalimul nu este capitala noastră. Președintele Trump spune ceea ce este evident. Mă bucur că a spus ceea ce știe toată lumea că este adevărat. El a avut curajul să o spună.

CONTINUARE pe STIRI PE SURSE – https://www.stiripesurse.ro/benjamin-netanyahu-premierul-israelului-interviu-pentru-stiripesurse-ro-mai-multe-ari-europene-i-i-vor-muta-ambasadele-la-ierusalim-video_1246448.html

STIRIPESURSE.RO: Interviu cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului

 Interviul integral acordat de Benjamin Netanyahu portalului STIRIPESURSE.RO va fi publicat în zilele următoare.

 

De ce trebuie să fie copiii duminica la închinare cu familiile lor?

Photo credit

Să-ţi duci copilul la serviciul divin de duminică poate fi ceva supărător. De aceea în multe biserici copiii sunt lăsați la Școala duminicală în timpul serviciului de dimineață. Ascultați povestea unui tată:
“În urmă cu ceva ani, am început să-l ducem pe fiul nostru de 4 ani la serviciul divin, cu tot riscul potenţial al unei comportări necorespunzătoare. În timpul rugăciunii în comun, el a s-a întins pe podea. Ca un tată bun, am îngenunchiat lîngă el şi i-am spus să se ridice. Şi ca un copil ascultător ce era, s-a conformat imediat şi cu entuziasm. Puţin cam prea mult entuziasm…Sărind în sus, întreaga lui greutate s-a îndreptat înspre gura mea întredeschisă. Dinţii mi s-au înfipt în limbă mai înainte ca să îmi pot ridica capul, şi pentru cîteva momente am văzut stele verzi. Am reuşit cumva să fac faţă pînă la sfîrşitul serviciului divin, timp în care  simţeam cum îmi creşte un cucui. Incidentul mi-a dat o perspectivă nouă asupra impactului închinării…”

Desigur că nu se întîmplă de fiecare dată aşa atunci cînd ne aducem copiii la biserică, însă poate fi o tranziţie dificilă, atăt pentru cei mici cît şi pentru noi. Deci dacă e atât de greu, de ce ar încuraja biserica prezenţa copiilor (nu neapărat bebeluşi) la închinare împreună cu familiile lor? Iată cîteva domenii  în care cred că ar fi folositor: ucenicie, educaţie, tradiţie şi oportunitate.

1. Ucenicia 
Esenţa Marii Însărcinări a lui Isus către ucenicii Lui (Mat. 28:18–20) este de a face ucenici din toate neamurie- adică din toate grupările de oameni. Acest “toate” include chiar pe cei din familiile noastre, iar însărcinarea nu este restricţionată de vîrstă. Facerea de ucenici nu este  niciodată un eveniment trunchiat. Auzind Evanghelia predicata şi vazînd efectele ei în închinarea dintr-o biserică locală, este un mod puternic de a face ucenici. Ce modalitate mai bună pentru un copil de  a-i  prezenta ce înseamnă a fi un ucenic, decît de a experimenta viaţa împreună cu ucenici de toate vîrstele şi nivelele de maturitate?

2. Educaţia

Moise a spus poporului: “Iar cuvintele acestea, pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi” (Deuteronom‬ ‭6:6-7‬). Cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit azi copiilor. Un serviciu de închinare împreună cu toată biserica, în care Scriptura este citită, se cîntă , se roagă şi se predică ne este de ajutor în educarea copiilor noștri.

Arta ascultării unei predici nu este ceva facil de obţinut în cultura noastră dominată de social media şi de  clipuri de promovare. În nici un alt loc virtual copiii nu vor dobîndi această abilitate. Cineva care a fost adus la serviciul divin ca şi adolescent va avea mai mult de muncit pentru a învăţa cum să asculte o predică decît cel care a  fost educat ca încetul cu încetul să aprecieze complexitatea acestei unice (şi biblice) forme de comunicare. Participând la serviciul divin, ei învaţă cum să se închine ascultînd Cuvîntul lui Dumnezeu-o abilitate inestimabilă pentru orice creştin.

3. Tradiţia

Evanghelicii au o lungă istorie a tradiţiei eschivării. Ai spune că  e o tradiţie a noastră să nu ne gîndim la tradiţii. Însă tocmai aici e buba. Deşi este corect să nu fim robiţi de tradiţie, nu este nici o prohibiţie biblică de a permite tradiţiei să ne slujească  nouă şi copiilor noştri. În timpul copilăriei mele, am fost puternic influenţat de frații și surorile care se rugau, iar văzându-i pe unii care știau pe de rost și numărul cântărilor am fost provocat să le învăț pe majoritatea pe de rost.

Iuda îndeamnă pe cititorii lui să lupte “pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna”(Iuda 1:3). Credinţa care a fost dată înaintaşilor noştri este aceeaşi credintă ce ne-a fost încredinţată şi nouă. Deşi este posibil să luăm din tradiţie şi obiceiuri proaste, este posibil de asemenea ca tradiţia să ne păzească a de cădea în greşeală. Atunci cînd vin învăţături noi în biserică, noutatea lor poate fi o atenţionare: dacă nimeni nu a spus şi nu a făcut asta înainte, este înţelept să o facem acum?

4. Oportunitatea

Chiar dacă copiii noştri nu înţeleg la început tot ce implică  citirea, cîntaul şi predica-şi nu e nimic greşit dacă se întîmplă asta-cel puţin  ei vor înţelege că sunt oameni care îi iubesc şi stau alături de ei.Această apropiere ne oferă cea mai bună oportunitate de a le explica ceea ce ei nu pricep. Copiii aud mai mult decît credem noi. Vom fi surprinși ce întrebări pune  copil de patru ani, când noi credem că e pe dinafară de orice. În închinare, avem oportunitatea de a a face cunoştinţă copiilor noştri cu gustul veşniciei-sfinţii lui Dumnezeu care Îl sărbătoresc împreună. În final, participarea la închinare împreună cu  copiii noștri, îi poate îndemna pe aceştia să ne întrebe pe NOI de speranţa pe care o avem în noi (1 Pet.3:15).

Tranziţia copiilor către serviciul divin este dificilă, însă este o dificultate care merită îndurată. Da, putem avea câteva luni (sau cîţiva ani) de perturbare. Însă acestă perturbare nu va dura veşnic şi vom clădi pe ceva care va dăinui.

Samy Tuțac

SURSA – http://www.baptist-tm.ro/de-ce-trebuie-sa-fie-copiii-duminica-la-inchinare-cu-familiile-lor/

Aurel Gheorghe – Putere prin Duhul Sfânt

T18. Duhul Sfânt pecetluiește pe cel credincios, îl botează și îl umple cu prezența Sa binecuvântată.

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi,
pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi şi va fi în voi…
(In. 14:15-17)

Mai multe Predici –

Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic a două cetăți rivale 5

Să trecem puțin, acum, prin conținutul capitolelor 17 și 18 ale Apocalipsei. Zece la sută din această carte se ocupă în mod special cu Babilonul. Dacă este așa de important pentru Dumnezeu, trebuie să studiem cu și mai mare atenție, și să cautăm să înțelegem. În Apocalipsa 17:5, ne este prezentată o femeie care călărea pe o fiară. Pe frunte avea un nume, o taină: „Babilonul cel mare”. În capitolul 18, Dumnezeu descrie o putere economică mondială. Care este numele ei? Tot „Babilonul cel mare” (Apoc. 18:2).

În Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a spus că Babilonul a fost locul în care a început răul pe fața pământului după potop. Apoi, El ne anunță: „Am să pedepsesc Babilonul pentru tot răul pe care l-a făcut și am să reașez poporul Meu în legămintele făgăduințelor sfinte”. Acum, la sfârșitul Bibliei, în Apocalipsa, Dumnezeu reia aceste două teme și ne spune: „Știți ceva? Vreau să vă spun ce am să-i fac Babilonului, cetății care va fi iarăși mare și tare la vremea sfârșitului. Babilonul va fi o cetate foarte bogată, cu influență puternică asupra întregii lumi. În plus, reputația ei va fi că i-a chinuit și persecutat pe copiii Mei. Am să nimicesc Babilonul cu desăvârșire.” 

…Nu cred că este un accident că Babilonul apocaliptic este descris ca „mama desfrânatelor/ și spurcăciunilor pământului” (Apoc. 17:5). Babilonul dintâi, ca și Babilonul al doilea de pe vremea lui Daniel, ca și Babilonul apocaliptic trebuie să aibă o puternică componentă de spiritualitate ocultă. Sursa și inspirația „rebeliunii” acestei cetăți este Satan însuși. Cele trei Babiloane istorice au fost tot atâtea încercări demonice de a bloca planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Iată de ce, Babilonul trebuie reconstruit și distrus chiar în preajma Revenirii Domnului Isus pentru instaurarea împărăției mesianice.”

Răspunsuri pentru Viață 114. Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic a două cetăți rivale

Bun găsit, dragi telespectatori! Vă felicit pe toți aceia care ați fost gata să plătiți prețul urmăririi tematicii noastre, de o importanță și amploare deosebite. După cum precizam și în episoadele anterioare, articolul ”Babilon și Ierusalim – Istoria a două cetăți”, a apărut în Biblia Planului Profetic, Ediția I -2013, sub egida American-Romanian Bible Society. Și este de o relevanță deosebită pentru vremurile pe care le trăim. Așa că vom continua de unde ne-am oprit în episodul precedent, unde ni se spune: (citat) ”Să trecem puțin, acum, prin conținutul capitolelor 17 și 18 ale Apocalipsei. Zece la sută din această carte se ocupă în mod special cu Babilonul. Dacă este așa de important pentru Dumnezeu, trebuie să studiem cu și mai mare atenție, și să cautăm să înțelegem. În Apocalipsa 17:5, ne este prezentată o femeie care călărea pe o fiară. Pe frunte avea un nume, o taină: „Babilonul cel mare”. În capitolul 18, Dumnezeu descrie o putere economică mondială. Care este numele ei? Tot „Babilonul cel mare” (Apoc. 18:2). Conținutul celor două capitole din Apocalipsa, 17 și 18, merge în paralel. Iată un tabel care grupează conținutul acestora: (să-l urmărim și noi pe ecran)

BABILONUL APOCALIPTIC Apocalipsa 17   Apocalipsa 18

„Babilonul cel mare” – 17:5

  „Babilonul cel mare” – 18:2

„Și femeia, pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului” – 17:18

„Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! într-o clipă ți-a venit judecata!” – 18:10

„Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare” – 17:4

„Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare…” – 18:16

„Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei” – 17:4

„Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea, și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea!” – 18:6

„Cu ea au curvit împărații pământului, și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” – 17:2

„Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei” – 18:3

„Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. “- 17:6

„Și pentru că acolo a fost găsit sângele proorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost înjunghiați pe pămant” 18.24

Care este concluzia? Ce vrem să arătăm cu acest tabel? În Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a spus că Babilonul a fost locul în care a început răul pe fața pământului după potop. Apoi, El ne anunță: „Am să pedepsesc Babilonul pentru tot răul pe care l-a făcut și am să reașez poporul Meu în legămintele făgăduințelor sfinte”. Acum, la sfârșitul Bibliei, în Apocalipsa, Dumnezeu reia aceste două teme și ne spune: „Știți ceva? Vreau să vă spun ce am să-i fac Babilonului, cetății care va fi iarăși mare și tare la vremea sfârșitului. Babilonul va fi o cetate foarte bogată, cu influență puternică asupra întregii lumi. În plus, reputația ei va fi că i-a chinuit și persecutat pe copiii Mei. Am să nimicesc Babilonul cu desăvârșire.”

Pe baza acestor înștiințări venite de la Dumnezeu, sunt convins că Babilonul de odinioară va fi reconstruit. Lucrarea a și început deja cu foarte ambițiosul … Sadam Huseim. Surpriza lui Sadam: Babilonul se întoarce! În anul 1990, lumea întreagă a fost uimită când Sadam Husein a invadat Kuveitul. Ceea ce au uitat mulți, sau n-au băgat de seamă, este că în același timp a mai avut loc și o altă invazie: Siria a intrat în Liban. De ce s-a vorbit așa de puțin despre ceea ce a făcut Siria și așa de mult despre ceea ce a făcut Irakul cu Kuweitul? Răspunsul este ascuns într-un cuvânt care este din ce în ce mai mult pe buzele tuturor oamenilor din lume: petrolul. Lumea internațională a reacționat așa de rapid și de violent pentru că Sadam Husein, omul care stăpânea deja 12% din rezervele mondiale de petrol se făcuse peste noapte proprietar a peste 25% din petrolul lumii, iar dacă l-ar fi lăsat să invadeze și Arabia Saudită, cum dorea el, Sadam ar fi ajuns să dețină cam 50% din petrolul lumii. La bursele lumii, prețul petrolului a explodat pentru câteva zile și n-a coborât la cotele normale decât după ce Statele Unite și-au trimis forțele armate în zonă. Dacă America n-ar fi vrut sau n-ar fi putut să împiedice planurile lui Sadam Husein, omul acesta ar fi cucerit în doar câteva săptămâni resurse naturale care l-ar fi făcut cel mai bogat și puternic dictator al lumii.

Nu-i de mirare că, în fața unei asemenea perspective, țările lumii au acceptat foarte repede să facă parte dintr-o coaliție care să „elibereze” Kuweitul. Obișnuia să se spună: „Cine are puterea militară, are lumea la picioare”. Observația s-a schimbat în: „Cine are supremația tehnologică stăpânește lumea”, iar acum este din ce în ce mai clar că: „Cine are cele mai mari resurse de carburanți va stăpâni lumea”. Oare de ce a ales Dumnezeu să așeze niște uriașe pungi subterane cu petrol tocmai sub teritoriile din Orientul Mijlociu? Răspunsul este foarte simplu: „Omenirea a clădit timp de secole o civilizație mândră și avansată care are însă un călcâi al lui Ahile …

Supercivilizațiile mondiale, de la America, la Europa, la Japonia, la China și la India, au privit de sus înspre „prăfuiții deșertului” din străvechiul leagăn al omenirii. Nimeni nu mai credea că acele țări, și locuitorii lor, vor mai avea ceva de spus care să fie demn de luat în seamă pe scena politică mondială. Simetria istoriei lui Dumnezeu cerea însă ca atenția lumii să se întoarcă încă o dată spre Israel, spre Babilon și spre problemele care au început strâmb și au rămas nerezolvate. Ascunzând petrolul în subsolul țărilor străvechi, Dumnezeu a procedat ca și cu un ceas cu alarmă pe care-l pui să sune la ora fixă. „Cei care au urechi de auzit” și-au dat seama că de curând ceasul istoriei divine a sunat, iar suneria lui a readus atenția întregii lumi asupra regiunilor străvechi.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Israel, Irak și în Iran se află pe pagina întâi a marilor cotidiene ale lumii. Motivul: petrolul! Lumea modernă este dependentă de petrol și economiile mondiale flămânde pot fi îngenunchiate peste noapte de o criză petrolieră. America nu s-a dus în Irak pentru a instala acolo democrația, ci pentru că democrațiile lumii sunt în pericolul de a ajunge la bunul plac al unor tirani orientali asemănători cu satrapii care au stăpânit în antichitate lumea. Revenind, să observăm că primul lucru pe care l-a făcut Sadam Husein a fost să înceapă reconstrucția fizică a cetății străvechi, Babilonul.

La puțin timp după ce a preluat puterea în 1979, Sadam a demarat un ambițios program de ridicarea zidurilor Babilonului pe chiar temeliile străvechi. Gestul lui a fost un coșmar pentru arheologi, dar asta nu l-a făcut să se oprească. După numai opt ani, Sadam inaugura între noile ziduri ale străvechiului Babilon „Festivalul Babilonului”. Toate zidurile Bagdadului erau împodobite cu un afiș multiplicat parcă la infinit. El purta chipul a două personalități așezate una lângă alta peste secole: prima era Sadam Huseim, iar cealaltă era … Nebucadnețar. Dacă priveai cu atenție observai repede că portretele fuseseră comandate în așa fel încât trăsăturile celor doi, fruntea, nasul, ochii, bărbia, să semene. Sadam a dat ordin ca afișul să-l anunțe lumii ca pe urmașul marelui împărat. Scopul „Festivalului Babilonului” era să pună în mintea tuturor arabilor că el este urmașul de drept, noul conducător care preia mantia stăpânului lumii antice.

În anul 605 î.H., în Babilon ajunsese împărat un om remarcabil, numit Nebucadnețar. În cei patruzeci și doi de ani ai domniei lui, Babilonul și-a clădit un imperiu colosal care se întindea de la Nord-Vestul Mării Mediterane până la porțile Egiptului, până la Marea Roșie și până la Golful Persic. Din punct de vedere religios, Babilonul practica un politeism tolerant, în care fiecare zeu major își avea un templu măreț, construit într-un anume oraș. Zeii lor patronau soarele, luna, aerul, ploaia, iubirea, războiul și bolile. Ceremoniile lor religioase implicau procesiuni fastuoase și elaborate, cu diferite ordine preoțești, cu magicieni, ghicitori în stele, vrăjitori și divinatori, a căror îndeletnicire era citirea viitorului și păzirea imperiului de forțele amenințătoare ale spiritelor rele. Babilonul poate fi numit un imperiu al magiei. Țara era condusă de un împărat, dar acesta se afla sub totala dominație a magicienilor și vrăjitorilor sfetnici. Nici o hotărâre și nici un eveniment important nu se punea la cale fără consultarea calendarelor „astrologice”. Zodii astrale și zile favorabile dominau prezicerile cititorilor în stele. Literatura Bibilonului ne pune la dispoziție o legendă despre facerea lumii. Zeul Marduk ar fi creat tot ce se vede din trupul mort al unei zeițe cu numele Tiamat. Dacă mergi astăzi în Babilon, poți intra în cetate prin „calea procesiunilor”. A fost reconstruită sala tronului din palatul imperial. În cadrul primului festival, câteva mii de oameni au defilat pe această cale îmbrăcați în uniformele armatelor babiloniene, proclamând renașterea cetății. Au fost deja reconstruite o serie de Temple și de clădiri. Un templu, „Ninmach Temple” a fost ridicat exact pe temeliile de odinioară. Într-un timp record, două treimi din zidurile care înconjurau Babilonul au fost ridicate din nou. Întreg palatul lui Nebucadnețar a fost reconstruit înainte de „războiul Golfului”.

Unul dintre palatele lui Saddam Hussein. Foto Pinterest

De fapt, Sadam a împânzit tot Irakul cu palatele sale. De unde a avut Sadam atâția bani? Răspunsul este iarăși: petrolul! Peste 20% din macaralele mari ale lumii sunt înălțate în Orientul Mijlociu. Cele mai multe și mai impunătoare construcții nu se mai înalță astăzi la Paris, Londra, New York sau Chicago, ci în Dubai, în Arabia Saudită și în Oman. Cine a văzut imagini cu ceea ce se întâmplă în acele zone și-a dat seama că asistăm la o „orgie” a megalomaniei. Realizările spectaculoase de până acum ne îndreptățesc să credem că reconstrucția Babilonului va fi doar … un fleac pentru resursele și tehnologiile care sunt deja la dispoziția celor din Orient. Care este sursa banilor necesari unor asemenea nemaintâlnite campanii de construcție: petrolul! Preluând terminologia apocaliptică, „grăsimea neamurilor lumii” se întoarce acum în străvechea vatră a civilizației umane. Reconstruirea Babilonului nu mai este privită astăzi ca o imposibilitate, ci doar ca o simplă problemă de timp și de prioritate.

CONTINUARE mai jos sub video –

114 – Răspunsuri Pentru Viață – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale_5

Al doilea lucru pe care l-a făcut Sadam a fost să încerce să pună mâna pe și mai mult petrol ca să se facă indispensabil economiilor lumii. El n-a reușit, dar unul din cei care-i vor urma vor reuși. Nu mă mir de loc să citesc în Apocalipsa că Babilonul va ajunge în final un centru al economiilor mondiale, iar pieirea lui îi va face pe mulți să-l bocească cu amar. Nici măcar Antichristul, care are puterea administrativă și militară mondială nu se poate descurca fără Babilon, cetatea rebelă urmând să aibă supremația economică (citat larg din Apocalipsa 18:4-14). Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, și au ajuns până în cer; și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea, și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine însăși, și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: „Șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă, și nu voi ști ce este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ți-a venit judecata!” Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură; nici scorțișoară, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine, și nu le vei mai găsi” (încheiat largul citat biblic din Apocalipsa)

Al treilea lucru pe care l-a făcut Sadam, deși Irakul are o populație predominant musulmană, chiar fanatică în credința lor, a fost să reîntoarcă țara la idolatria străveche. Unul din lucrurile care a fost reconstruit în Babilonul lui Sadam, dar n-a existat pe vremea lui Nebucadnețar, a fost „teatrul”. Alexandru Macedon l-a construit când a vrut să transforme Babilonul în capitala orientală a imperiului său. Primul „festival” pus la cale de Sadam a avut loc în incinta acestui „teatru” reconstruit pe locul și în dimensiunile vechiului edificiu. Procesiunea s-a încheiat cu un tribut închinat zeiței „Iștar”, zeița mamă a Babilonului, căreia i s-a acordat meritul de a fi patronat renașterea cetății. Un bărbat s-a închinat înaintea unei femei care o întruchipa pe Iștar și cuvinte rostite în limbile franceză, arabă și engleză au proslăvit această cetate eternă aflată acum sub patronajul lui Sadam.

Nu cred că este un accident că Babilonul apocaliptic este descris ca „mama desfrânatelor/ și spurcăciunilor pământului” (Apoc. 17:5). Babilonul dintâi, ca și Babilonul al doilea de pe vremea lui Daniel, ca și Babilonul apocaliptic trebuie să aibă o puternică componentă de spiritualitate ocultă. Sursa și inspirația „rebeliunii” acestei cetăți este Satan însuși. Cele trei Babiloane istorice au fost tot atâtea încercări demonice de a bloca planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Iată de ce, Babilonul trebuie reconstruit și distrus chiar în preajma Revenirii Domnului Isus pentru instaurarea împărăției mesianice.”

Ne oprim aici cu citatul din penultima parte a articolului nostru, referindu-ne -pentru că timpul afectat emisiunii ne permite aceasta- la o carte recentă apărută în Statele Unite scrisă de  Joel Richardson, pe acest subiect. Este vorba de „Misterul Babilonului: Roma sau Mecca” – Dezlegarea celui mai mare mister al profeției biblice. Richardson este cel mai prolific scriitor contemporan în profeție eshatologică. El recunoaște, cum trebuie să recunoască orice cercetător sincer și avizat,  că profeția privitoare la identificarea Babilonului Cel Mare din Apocalipsa este una dintre cele mai provocatoare, dificile și enigmatice profeții. În istoria timpurie a bisericii, părerea primară a credincioșilor pare să fi fost că Imperiul Roman, Roma păgână era Tainicul Babilon. Explicabil, pentru că creștinii au trăit și au suferit sub dominația și hegemonia acestuia. Dar când Imperiul Roman a căzut, și a devenit ”creștin”, această opinie și-a pierdut o parte din relevanță și credibilitate.

Astfel că, o altă viziune majoră pe care o găsim în istorie este că Marele Babilon ar fi Islamul, ca religie. Dar convingerile s-au schimbat și în această privință prin apariția Protestantismului, deoarece creștinii au început să lupte pentru corecta interpretare a credinței creștine. Astfel că, practic, toți reformatorii au acreditat vechea idee că Roma ar fi Marele Babilon, transferând identitatea acestuia asupra Vaticanului. Richardson afirmă: (citat) „Nu mai este Roma păgână, ci Biserica Romano-Catolică. Asta a devenit poziția dominantă pentru ultimii aproape 500 de ani începând de la Reformă. Dar, în ultimii 150 de ani s-au ivit și alți candidați la a fi Marele și Tainicul Babilon: llluminati, Statele Unite, Wall Street-ul, New York City.”

Richardson crede și afirmă, însă, că doar Islamul îndeplinește multe din profețiile eschatologice, în special Cartea lui Daniel și Apocalipsa, el însuși susținând că Antihristul va fi islamic. În paranteză spus! Nu știm, însă, cum poate fi Antihristul și prințul roman care va veni (cf. Daniel 9) și lider islamic, în același timp!? O explicație ar fi cucerirea Romei de către Islam!! În fine, Richardson susține că a explorat toate interpretările posibile în noua sa carte și a ajuns la o concluzie surpinzătoare și dramatică. El afirmă că nu Roma, ci Mecca, din Arabia Saudită ar fi de fapt Babilonul Cel Tainic descris în Apocalipsa. Și, atunci când nu rămânem la ceea ce spune Biblia, căutăm, desigur, alte explicații! Richardson oferă argumente destul de solide: Mecca este expresia opulenței, a desfătării și idolariei; este obiectul devoțiunii musulmanilor din întreaga lume care se roagă în direcția sa de cinci ori pe zi. Mecca, afirmă Richardson, nu este nici mai mult nici mai puțin decât cetatea cea mare care corupe liderii lumii. Și, se afirmă, nu este decât o chestiune de timp până când toate detaliile apocaliptice profețite vor fi îndeplinite de către Mecca!

Mai mult,  planurile actuale ale prințului moștenitor al Arabiei Saudite, inclusiv crarea unui mega-oraș digital cu facilități de comunicare și transport ultramoderne; apoi, deschiderea spre inteligența artificială (robotul Sonia devenit cetățean de onoare al Arabiei Saudite), și multe altele sunt atuuri importante. Dar, semnificativ și important pentru teza studiului nostru este că acest eshatolog celebru, Joel Richardson, afirmă: ”A doua mea cea mai favorită interpretare a Misteriosului Babilon este că ar fi vorba tocmai de Babilonul reconstruit.” Și consimțim și noi la acest punct de vedere, chiar dacă precursori ai Marelui Babilon, animați de același spirit malefic au fost mulți în cursul istoriei. Să fim, deci, în gardă cu privire la toți aceștia! Dumnezeu să ne ajute!

Grafica – Iacob Berghianu – Raspunsuri pentru viata

CITEȘTE/VIZIONEAZĂ

  1. Prima emisiune aici – Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul profetic a două cetăți rivale :
    ~BABILON – cetatea rivală a Ierusalimului
    ~Fiecare națiune a lumii își poate recunoaște și reconstitui drumul înapoi spre același punct de  origine: Babilonul străvechi. De acolo au început toate problemele noastre. Toate au fost puse la cale în această cea dintâi cetate a omenirii care se ridica nesmerită după pedepsirea prin apele Potopului..
  2. A doua emisiune – „După ce am aflat despre originea cetății Babilon să urmărim și să tragem concluziile care se impun din Alianțele Babilonului beligerant.” Citeste aici –  Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – Istoria și destinul a două cetăți rivale -2
  3. A treia eimisiune – Babilonul va fi distrus…În Isaia capitolele 1-12, Dumnezeu îi spune, în esență, Regatului lui Iuda: „Am să te judec pentru păcatele tale și voi aduce asupra ta o pedeapsă care va ține până când va veni Mesia”. După aceasta, El privește spre națiunile degenerate în păcat din jurul lui Israel și le zice: „Ce vă uitați așa? Ce vă bucurați? Credeți că voi veți scăpa mai ușor? Dacă pe poporul Meu îl pedepsesc cu atâta asprime, ce credeți că vă așteaptă pe voi?”…. Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim – istoria și destinul profetic a două cetăți rivale -3
  4. A patra emisiune –  În istoria de până acum, cetatea orgoliului omenesc a distrus cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul. Dumnezeu ne spune însă că meciul nu s-a sfârșit.Cu mult înainte ca evenimentele să se întâmple, Isaia a prevestit nu numai că Babilonul va distruge Ierusalimul, ci și că Dumnezeu va distruge Babilonul, în „Ziua Domnului”, când poporul ales va fi reașezat în prerogativele promisiunilor divine. Să observăm că atunci când va fi distrus Babilonul, „în zilele acelea, în vremurile acelea”, atunci va avea loc și restaurarea lui Israel. Nu va fi vorba doar de o refacere fizică a națiunii, ci și de o renaștere spirituală.. Iacob Berghianu – Babilon și Ierusalim- istoria și destinul profetic a două cetăți rivale 4

 

Actorul Jim Caviezel: Continuarea de la „Patimile lui Hristos” va fi cel mai mare film din istorie

 „Vreau să ieșiți în față în această lume păgână și să vă exprimați fără rușine credința. Lumea are nevoie de războinici mândri animați de credința lor. Războinici precum Sfântul Pavel și Sfântul Luca, care și-au riscat numele și viața pentru credință și pentru dragostea lor pentru Isus”.
Actorul James Caviezel a început negocierile pentru a se întoarce pe platourile de filmare unde va interpreta din noul rolul lui Iisus Hristos în continuarea producției „Patimile lui Hristos”, reprezentare cinematografică biblică semnată de Mel Gibson în 2004. Continuarea, care se va concentra pe Învierea Mântuitorului, a fost anunțată de Gibson încă din 2016, scrie wnd.com.
Actorul Jim Caviezel, care l-a interpretat pe Iisus în celebrul film „Patimile lui Hristos” va juca și în continuarea producției pe care o pregătește Mel Gibson.
„Sunt lucruri pe care nu le pot spune, dar știu că va șoca publicul. Este un proiect minunat, nu voi da detalii, dar vă pot spune că ceea ce Mel dorește să facă va fi cel mai mare film din istorie”.
„Patimile lui Hristos” care descrie ultimele 12 ore din viața Mântuitorului a produs cea mai mare controversă din istoria Hollywood-ului în momentul în care a fost lansat. Filmul, în care rolul Fecioarei Maria a fost încredințat actriței românce Maia Morgenstern, a provocat un șoc în rândul spectatorilor din cauza imaginilor extrem de violente. În plus, filmul regizat de Mel Gibson a fost taxat ca antisemit.
James Caviezel, al cărui cel mai recent rol este Sfântul Luca, în pelicula „Pavel, Apostolul lui Hristos”, a avertizat, într-un interviu, asupra pericolului falsului creștinism și i-a îndemnat pe oameni să-și exprime public credința în Dumnezeu în „această lume păgână”.
 „Vreau să ieșiți în față în această lume păgână și să vă exprimați fără rușine credința. Lumea are nevoie de războinici mândri animați de credința lor. Războinici precum Sfântul Pavel și Sfântul Luca, care și-au riscat numele și viața pentru credință și pentru dragostea lor pentru Isus”, spunea Caviezel în timpul unui discurs rostit la Universitatea Catolică.
Află mai mult – ACTIVE NEWS
Vezi si – Actorul Jim Caviezel despre ceea ce este nevoie ca fiecare ființă umană să poată să se relateze cu adevărat la Cel Atotputernic – Trailer; „Pavel, Apostolul lui Hristos”

PAUL APOSTLE OF CHRIST (2018) Movie Full Official Trailer Drama Movie HD JC Series

Evanghelizare Centrul Crestin „Betleem” Alesd – Florin Ianovici, Petru Oros, Vladimir Pustan, Florin Dan

In perioada
22.02.2018–-25.02.2018
Fa-ti timp pentru El
Fa-ti timp pentru cer
Fa-ti timp astazi pentru Hristos!

Noul guvern PSD a eliminat steagul UE din fotografia oficială. Gest simbolic sau eroare?

Guvernul PSD, condus de Viorica Dăncilă, este suspectat de eurosceptism, după ce din prima poză de grup a noului Cabinet a fost eliminat steagul Uniunii Europene. În partea dreaptă și stângă a grupului de miniștri apare doar steagul României. În pozele colective ale guvernelor anterioare simbolistica Uniunii Europene nu lipsea. Nu și de data aceasta.
Lipsa steagului UE a trezit reacția celor de la Platforma România 100 a lui Dacian Cioloș, care suspectează că în acest fel noul guvern ar transmite un mesaj despre „o nouă direcție a României”.
„Greșeală de protocol sau mesaj clar privind direcția României în UE? Guvernul României, învestirea noului cabinet. Pentru prima dată după mulți ani în care steagul Uniunii Europene a stat lângă cel românesc, așa cum se întâmpla în cazul cabinetului Cioloș sau chiar cel condus de Victor Ponta, acesta a fost îndepărtat din poza oficială”, se spune într-o postare publicată pe pagina platformei România 100.
Află mai mult – ACTIVE NEWS

Guvernul maghiar a donat Uniunii Baptiste din Ungaria un sediu pentru activității misionare, educaționale și sociale

Federația Baptistă Europeană anunță faptul că Guvernul maghiar a donat Uniunii Baptiste din Ungaria o clădire pentru a putea fi folosită pentru desfășurarea activității cultice. Ceremonia a avul loc pe 31 ianuarie în fața clădirii care va putea fi folosită de credincioșii maghiari pentru activități misionare, educaționale și sociale.

Află mai mult:

ALIANȚA FAMILIILOR DIN ROMÂNIA DESPRE CORUPȚIA POLITICĂ DIN PARLAMENT

Referendumul pentru familie -Reactia opozitiei dar mai ales a mass mediei la initiativa cetateneasca de revizuire a articolului 48 este greu de acceptat ori inteles. Democratia romana e tinara. Initiativa cetateneasca ar trebui sa fie vazuta, asa cum o vedem noi, nu sarcastic ci ca o dovada a maturitatii democratiei romane. Si nu doar in Romania ci si in intreaga Uniune Europeana.
A bloca or obstructiona o initiativa cetateneasca sprijinita de 3 milioane de cetateni cu drept de vot e, din perspectiva noastra, apogeul coruptiei politice. 
Dar coruptie inseamna nu doar sa furi bani ci si sa furi dreptul la vot al cetatenilor tarii. Nu doar sa subminezi justitia dar si sa obstructionezi drepturile cetatenesti. Si tocmai asta a facut si face opozitia din Romania de aproape un an: 3 milioane de cetateni cu drept de vot astepta cu nerabdare sa voteze amendamentul constitutional privind casatoria si familia.
Peste tot in lume oamenii sunt nemultumiti si demonstreaza. In doar ultimele doua luni demonstratii masive au avut loc in Albania, Argentina, Brazilia, Honduras, Iran, Peru, Tailanda, Tunisia si alte tari. Inclusiv Romania. In doar ultimii citiva ani brazilienii au destituit doi presedinti, ambii pentru corputie. Pe 24 ianuarie un tribunal de recurs din Brazilia a confirmat pedeapsa cu 12 ani de inchisoare data fostului Presedinte Lula de Silva pentru coruptie. Iubit de oameni, de Silva a intins mana unde nu trebuia si a furat. Presedintele actual al Braziliei e si el invinuit de coruptie care are ramificatii si in alte tari din America Latina, inclusiv in Peru unde actualul presedinte e investigat de Parlament pentru coruptie. Si tot in Peru, la sfarsitul anului, zeci de mii de oameni au iesit in strada sa protesteze gratierea lui Alberto Fujimori, fost Presedinte al tarii care in anii 90 a pus capat terorismului comunist si a scos Peru din cea mai mare criza economica din ultimele decenii. Dar a intins ei el mina unde nu trebuia si a furat. Condamnat la inchisoare pentru 25 de ani, in ultimul timp Fujimori a suferit de cancer care s-a extins. La recomandarea unei comisii medicale, a fost gratiat si lasat sa se intoarca in familie sa moara. In Tailanda cetatenii protesteaza refuzul guvernului militar de a permite alegeri. In Albania oamenii protesteaza coruptia. In capul tarilor corupte am putea pune China comunista, un subiect examinat pe larg intr-un documentar masiv publicat de New York Times Magazine pe 10 ianuarie. [Detalii: https://www.nytimes.com/2018/01/10/magazine/the-mystery-of-the-exiled-billionaire-whistleblower.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmagazine&action=click&contentCollection=magazine®ion=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront] Practic, lista tarilor in care  au loc demonstratii impotriva coruptiei este interminabila.
 
Romania zguduita de demonstratii
De citiva ani Romania e si ea zguduita de demonstratii. Motivele le cunoastem, sunt bine intemeiate, si in mare masura identice cu supararile care motiveaza si cetatenii celorlalte tari sa demonstreze. Oamenilor li s-a facut lehamite de politicienii corupti, sunt satui de masluirea voturilor, iar altii sunt ingrijorati de buna credinta de atentate mai mult sau mai putin subtile la adresa democratiei si a statului de drept. In aceasta ultima categorie se afla si Romania. Acum o saptamina un articol din Revista 22 a facut o scurta lista a nemultumirilor cetatenilor tarii la adresa Guvernului: justitie libera, stat de drept, alungarea coruptilor de la conducerea tarii. Acestea sunt valori si obiective pe care le afirmam si le promovam si noi si am facut-o de cind ne-am format ca miscare civica in 2006.
Simpatizam cu sutele de mii de romani care au iesit in strada sa protesteze atentatele la democratia romana si statul de drept. Adaugam insa o perspectiva unica care nu e discutata ori prezenta in mass media romana ori Parlament. Spuneam acum doua saptamini ca a fi corupt nu inseamna doar sa furi ori sa obstructionezi justitia. Acestea sunt argumentele principale ale opozitiei parlamentare la adresa celor care guverneaza. Si sunt bine intemeiate. Dar coruptie inseamna nu doar sa furi bani ci si sa furi dreptul la vot al cetatenilor tarii. Nu doar sa subminezi justitia dar si sa obstructionezi drepturile cetatenesti. Si tocmai asta a facut si face opozitia din Romania de aproape un an: 3 milioane de cetateni cu drept de vot astepta cu nerabdare sa voteze amendamentul constitutional privind casatoria si familia. Dar opozitia, cea care acuza pe cei de la conducere de coruptie, e obstacolul principal pentru care celor 3 milioane de cetateni li se interzice dreptul de a-si exercita drepturile constitutionale. Fara indoiala si asta e o forma de coruptie politica. De aceea zicem ca in Parlamentul Romaniei vinovati de coruptie politica sunt nu doar cei majoritari ci si opozitia.
 
Asteptam din august 2005
Romanii asteapta din 2005 sa voteze revizuirea Articolului 48. Procesul initial de revizuire a fost demarat in august 2005 in cadrul unei discutii cetatenesti a mai multor oameni de buna credinta care a avut loc la Vatra Dornei. Discutiile au continuat in toamna lui 2005 la Cluj si iarasi la Vatra Dornei, iar in 2006 650.000 de cetateni au dat semnaturi in sprijinul revizuirii Articolului 48. Proiectul a esuat pentru ca dispersia geografica impusa de Constitutie nu a fost indeplinita. Nu a fost indeplinita pentru ca in unele judete, cum e Sibiul, semnaturile cetatenilor au fost taiate cu miile. Pe vremea aceea dl Iohannis era primar al Sibiului si de la 25.000 de semnaturi stranse pe judet primaria dinsului a taiat semnaturile pina la 17.000 ori 18.000, sub cele 20.000 necesare pentru a califica Sibiul pentru referend.
In 2015 colegii nostri de la Coalitia pentru Familie au relansat proiectul si am ajuns cu el pina in Senat. Ce se intimpla stim cu totii. Nu putem decit sa fim de acord cu afirmatiile dlui Daniel Gheorghe (Deputat PNL), postate pe Facebook, ca principalul motiv pentru care proiectul constitutional nu avanseaza este ca opozitia nu vrea referend. A bloca or obstructiona o initiativa cetateneasca sprijinita de 3 milioane de cetateni cu drept de vot e, din perspectiva noastra, apogeul coruptiei politice. Nu suntem in lipsa de cunostinta de motivele pe care opozitia le propune mereu si mereu pentru intirzierea referendumului.  De la o vreme, insa, aminarile au devenit intentionate. Daca legea referendumului va fi revizuita din nou prezicem deja ca un alt atac de neconstitutionalitate va fi facut daca nu de cei care au facut-o pina acuma, de USR, un alt partid care se considera conservator dar oficial e impotriva revizuirii Articolului 48. Iar dupa ce legea va fi finalizata si declarata constitutionala, anticipam ca dl Iohannis va face tot ce ii va sta in putinta sa tergiverseze ori sa obstructioneze referendumul. A facut-o in 2006 si nu e exclus sa o faca din nou in 2018.
 
Politizarea referendumului
Opozitia argumenteaza ca majoritatea a politizat referendumul. Probabil, dar din perspectiva noastra acelasi lucru se poate afirma si despre opozitie. Politizarea initiativei Articolul 48 e inevitabila din cauza structurii Constitutiei care faciliteaza politizarea oricarei initiative cetatenesti de revizuire constitutionala. Nu stim nici un stat in lume unde parlamentul are ceva de spus privind o initiativa cetateneasca de revizuire a constitutiei. Peste tot in Occident si Statele Unite singura cerinta este un numar specific de semnaturi valabile dupa care urmeaza referendul. Fara interziere.  Parlamentul, executivul, guvernul si partidele politice nu au nici un rol, mai ales rolul de a aproba initiativa cetateneasca. Guvernul are doar obligatia sa organizeze referendul si atit. In unele tari curtea constitutionala decide soarta amendamentului inainte ori dupa tinerea referendului. Am atentionat asupra acestor aberatii inca in 2006 si periodic de atunci. Solicitam din nou ca aceste aberatii sa fie abrogate din Constitutia Romaniei. Experienta ne spune ca singurele cerinte legate de initiativele cetatenesti de revizuire a constitutiei ar trebui sa fie un numar specific de semnaturi si trecerea initiativei prin curtea constitutionala pentru a i se determina constitutionalitatea. Validarea semnaturilor ar trebui sa fie de competenta autoritatilor odata ce semnaturile sunt inregistrate la guvern. Experintele noastre din trecut indica ca multe primarii refuza sa valideze semnaturile cetatenilor, ori o fac cu intirziere ori superficial.
Reversul prevederilor constitutionale curente ar fi ca oricare lege adoptata de Parlament sa fie supusa unui referend national pentru a intra in vigoare, asa dupa cum, la ora actuala initiativele constitutionale cetatenesti nu pot fi puse la vot national fara aprobarea Parlamentului. Aberatia aceasta este antidemocrata si incompatibila cu democratia.
Reactia opozitiei dar mai ales a mass mediei la initiativa cetateneasca de revizuire a articolului 48 este greu de acceptat ori inteles. Democratia romana e tinara. Initiativa cetateneasca ar trebui sa fie vazuta, asa cum o vedem noi, nu sarcastic ci ca o dovada a maturitatii democratiei romane. Si nu doar in Romania ci si in intreaga Uniune Europeana. Cu o astfel de realizare romanii ar trebui sa se mandreasca. Imaginati-va eforturile si mobilizarile cetatenesti facute pentru strangerea a 3 650 000 de semnaturi. Numarul imens de voluntari. Nici un partid politic din Romania nu e capabil sa mobilizeze un numar asa de mare de voluntari la alegeri citi au fost mobilizati de miscarea pentru familie in 2006 dar mai ales in 2015-2016. Apoi sacrificiile financiare ale oamenilor de rind si de buna credinta. Timpul si efortul fizic investit. Drumurile batute prin toata Romania. Noptile nedormite. Motivarea cetatenilor sa se implice. Validarea semnaturilor. Confruntarea sarcamsului presei si mass mediei din Romania. A declaratiilor tendentioase ale unor parlamentari. Presa negativa din Occident. Dar cetatenii, crezind de buna credinta in Legea Fundamentala a Tarii, adica Constitutia, care le prevede si garanteaza revizuirea Constitutiei, nu s-au lasat descurajati. Au mers inainte crazind de buna credinta ca daca ei isi fac partea lor Parlamentul va face la fel. Dar s-au inselat ori au fost inselati.
Astazi, 3 650 000 de cetateni stau la usa Parlamentului si bat, cerind sa li se permita sa-si exercite drepturile constitutionale. Unii dintre ei astepta din 2006 sa ajunga momentul acesta. Fara indoiala ca intre timp multi dintre ei au murit fara sa-si vada visul implinit. Cetatenii si-au facut datoria impusa de Constitutie, la timp si in mod onorabil, obtinind si validind semnaturile necesare. Cei care obstructioneaza ori tergiverseaza procesul constitutional sunt la fel de vinovati de coruptie politica ca si cei care submineaza independenta judiciarului ori statul de drept.
 
Lansam inca un apel
Lansam inca un apel Parlamentului sa-si exercite obligatia constitutionala si sa supuna la referend proiectul constitutional fara intirzieri. Cei care nu agreaza cu noi merg inainte. Curtea Europeana de Justitie e de partea lor. Opozitia interna stie lucrul acesta si amina lucrurile intentionat pentru a ne spune dupa aceea ca „Europa a decis si ca nu mai are rost”.
Saptamina viitoare va avea loc la Washington DC Micul Dejun de Rugaciune, un eveniment anual de mare anvergura la care participa mii de personalitati influente din miscarea conservatoare americana. Vor participa si invitati straini printre care si din Romania. Nu ne indoim ca parlamentarii si invitatii romani vor sta la rind sa faca poze cu liderii conservatori americani iar la intoarcere in Romania pozele vor fi postate pe facebook si unele dintre ele preluate de mass media romana. Vor spune colegilor lor americani ca sunt conservatori, si de asta nu ne indoim. Dar totul va fi un paravan de fum. Ce vor raspunde insa daca vor fi intrebati „cind se va tine referendumul pentru Articolul 48?” Ori „ce faceti voi specific pentru organizarea imediata a refendumului”?
 
O Romanie muribunda
Saptamina trecuta Romania Libera a publicat un rezumat al unui Raport Demografic ONU din 2017. [Detalii: http://romanialibera.ro/economie/estimari-sumbre-ale-onu-romania-va-fi-pe-locul-7-in-lume-la-scaderea-populatiei-706796] Pronosticurile demografice privind Romania sunt grave. Pina in 2050 Romania va pierde 15% din populatia ei actuala si pina la sfarsitul Secolului va mai avea doar 12 milioane de oameni. Declinul demografic al Romaniei e problema numarul unu, problema cea mai serioasa cu care se confrunta Romania, mai grava decit coruptia, saracia, si alte probleme cu care multi romani se confrunta. Dar e si provocarea cea mai putin discutata ori luata in seama de parlamentari ori guven. Daca parlamentarilor nu le pasa ori ignora problema aceasta, romanilor le pasa. Cei 3 650 000 de cetateni intreaba: care e institutia, singura de fapt, care poate scapa Romania de dezastrul demografic pe care nimeni nu il mai pune la indoiala ? Si tot ei raspund: este familia si casatoria naturala, cladita pe asocierea liber consimtita intre un roman si o romanca care de buna intelegere si in spirit crestin aduc copii pe lume. Copii pe care ii educa si ii dau societatii sa cladeasca viitorul Romaniei.
Opozitia propune o alta solutie. Intrebam, referitor la solutiile propuse de ea: poate Romania supravietui practicind ori promovind avortul, imoralitatea sexuala, parteneriatele civile, concubinajul, drepturile omului in extremis in detrimenul responsabilitatilor, eutanasia, suicidul asistat, divortul, ateismul, secularismul, confuzia sexuala (numita eufemistic „educatie sexuala”), redefinirea familiei si a casatoriei? Ori ale lucruri ca acestea care impreuna zamislec o cultura anti-viata care duce la moarte? Respunsul celor 3 650 000 de cetateni ai democratiei romane este „nu”, Romania nu poate supravietui cu o cultura anti-viata si anti-familie.
Dimpotriva, noi propunem ca singura institutie care poate asigura supravietuirea Romaniei si a neamului romanesc e familia si casatoria naturala. Acum 70 de ani a fost adoptata Declaratia Universala a Drepturilor Omului care confirma rolul primordial al casatoriei si familiei naturale in protejarea si promovarea speciei umane. Cei 3 650 000 de cetateni sunt de acord si cer sa li se permita sa confirme acest rol al casatoriei in Constitutia Tarii lor. Incheiem nadajduind ca cetatenii tarii vor continua sa protesteze coruptia politica din Guvern dar si din Parlament si ca printre sloganurile si pancartele care vor fi purtate va fi si unul de genul „corputilor, dati drumul la refend”!
 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari