Discursul Președintelui Donald Trump: Astăzi, în centrul acestei camere mari se află legendarul Billy Graham, ambasador al lui Hristos, care a reamintit lumii despre puterea rugăciunii și darul harului lui Dumnezeu

foto captura YT

 

În primăvara anului 1934, tatăl lui Billy Graham a dat voie unui grup de oameni de afaceri din Charlotte să folosească o parte din ferma de lapte a familiei pentru a se aduna pentru o zi de rugăciune.
În acea zi, bărbații s-au rugat pentru oraș. Ei s-au rugat ca: „Din Charlotte, Domnul va ridica pe cineva să propovăduiască Evanghelia până la marginile Pământului”. 
Suntem aici astăzi, mai mult de 80 de ani mai târziu, pentru că rugăciunea a fost într-adevăr ascultată. Billy Graham avea 15 ani atunci….

Astăzi, mulțumim pentru această viață extraordinară. Și este foarte potrivit să facem acest lucru chiar aici, în Rotunda Capitolului Statelor Unite, unde memoria poporului american este consacrată.
Aici, în această încăpere, ni se amintește că America este o națiune susținută de rugăciune. Pictura din stânga mea este cea a pelerinilor în timp ce se îmbarcau spre America, ținându-se strâns de Biblie și plecându-și capetele în rugăciune.

PHOTO above – https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/a.1599118503509210.1073741871.1191441824276882/1599118566842537/?type=3&theater

Discursul Presedintelui Donald Trump la Rotunda, Washington D.C 28 februarie 2018

PREȘEDINTELE Donald Trump: Mulțumesc, Președinte Ryan și Conducător McConnell. Și, cel mai important, vă mulțumesc întregii familii Graham pentru că ne-ați onorat aici cu prezența dvs. Mulțumesc.

În primăvara anului 1934, tatăl lui Billy Graham a dat voie unui grup de oameni de afaceri din Charlotte să folosească o parte din ferma de lapte a familiei pentru a se aduna pentru o zi de rugăciune.
În acea zi, bărbații s-au rugat pentru oraș. Ei s-au rugat ca: „Din Charlotte, Domnul va ridica pe cineva să propovăduiască Evanghelia până la marginile Pământului”.

Suntem aici astăzi, mai mult de 80 de ani mai târziu, pentru că rugăciunea a fost într-adevăr ascultată.
Billy Graham avea 15 ani atunci. Doar câteva luni mai târziu, el l-a acceptat pe Isus Hristos ca pe Domnul și Mântuitorul său.

Această alegere nu a schimbat doar viața lui Billy – ne-a schimbat  si viața noastra. A schimbat țara noastră și a schimbat, de fapt, întreaga lume.

Fermierul din Carolina de Nord a ieșit din acele câmpuri, într-o istorie minunată și frumoasă. Începând de la o mică școală biblică din Florida, el a condus curând o trezire spirituala la nivel național – dintr-un cort mare din Los Angeles, la 100.000 de persoane într-o singură zi la stadionul Yankee, la peste 2 milioane de persoane la Madison Square Garden, în 16 saptamani, în anul 1957.

Și îmi amintesc asta, pentru că tatăl meu mi-a spus: „Haide, fiule” – și, apropo, a spus: „Haide, mamă. Să mergem să vedem pe Billy Graham la stadionul Yankee. „Și a fost ceva foarte special.
Dar americanii au venit în numar foarte mare să audă pe acel tânăr, mare predicator. Fred Trump a fost un mare admirator. Fred Trump a fost tatăl meu.

În Londra, Tokyo, Seoul, Bogota, Moscova, New Delhi, Saigon, Johannesburg și alte locuri din întreaga lume, reverendul Graham a împărtășit puterea Cuvântului lui Dumnezeu cu peste 200 de milioane de oameni în persoană și nenumărați alții la televiziune și radio, unde oamenilor le-a plăcut să urmărească și să asculte.

În 1978, cu sprijinul Episcopului catholic, care va deveni la scurt timp după aceea, Papa Ioan Paul al II-lea, reverendul Graham a mers în Polonia și a vorbit despre semnificația crucii unui popor care suferea sub opresiunea unui regim comunist lipsit de suflet.

Billy Graham și-a purtat mesajul în întreaga lume, dar inima lui, așa cum va spune Franklin, a fost întotdeauna în America.

El și-a luat mesajul în locurile cele mai sărace, la cei înfometați și cei răzleți, la deținuți în închisoare, la cei uitați și neglijați. El a simțit o mare pasiune pentru cei neglijați.
Oriunde a mers, reverendul Graham a rostit același mesaj frumos: Dumnezeu te iubește. Acesta a fost mesajul său. Dumnezeu te iubește.

Putem doar să ne imaginăm numărul de vieți atinse de predicarea și de rugăciunile lui Billy Graham – inimile pe care le-a schimbat, durerile pe care le-a ușurat și bucuria pe care a adus-o la mulți. Mărturia e nesfârșită.

Astăzi, mulțumim pentru această viață extraordinară. Și este foarte potrivit să facem acest lucru chiar aici, în Rotunda Capitolului Statelor Unite, unde memoria poporului american este consacrată.
Aici, în această încăpere, ni se amintește că America este o națiune susținută de rugăciune. Pictura din stânga mea este cea a pelerinilor în timp ce se îmbarcau spre America, ținându-se strâns de Biblie și plecându-și capetele în rugăciune.

De-a lungul acestor ziduri vedem chipurile americanilor care s-au rugat în timp ce stăteau pe Lexington Green, care se rugau în timp ce se îndreptau spre vest, se rugau în timp ce se duceau la luptă și se rugau în timp ce au mărşăluit pentru dreptate și întotdeauna mergeau în mars spre victorie.
În jurul nostru se află statuile eroilor care au condus poporul în rugăciune în vremurile mari și dificile, de la Washington la Lincoln, la Eisenhower, la King.

Astăzi, în centrul acestei camere mari se află legendarul Billy Graham, ambasador al lui Hristos, care a reamintit lumii despre puterea rugăciunii și darul harului lui Dumnezeu.

Astăzi îl onorăm, cum numai trei alți cetățeni privați înaintea lui au fost atât de onorați.
Și așa cum făcuseră odată credincioșii din Charlotte, astăzi spunem o rugăciune pentru țara noastră, că peste tot în țara aceasta, Domnul va ridica bărbați și femei ca Billy Graham, care să răspândească un mesaj de dragoste și speranță fiecărui copil prețios al lui Dumnezeu.

Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvanteze. Și Dumnezeu să binecuvânteze America. Mulțumesc foarte mult.

President Trump Delivers Emotional Tribute to Billy Graham

https://www.facebook.com/ijrredpresents/videos/159982904701767/

Trump Speaks At Billy Graham Memorial In US Capitol Rotunda

THE PRESIDENT: Thank you, Speaker Ryan and Leader McConnell. And, most importantly, thank you to the entire Graham family for honoring us with your presence here today. Thank you.

In the spring of 1934, Billy Graham’s father allowed a group of Charlotte businessmen to use a portion of the family’s dairy farm to gather for a day of prayer.

On that day, the men prayed for the city. They prayed that, “Out of Charlotte, the Lord would raise up someone to preach the Gospel to the ends of the Earth.”

We are here today, more than 80 years later, because that prayer was truly answered.

Billy Graham was 15 years old at the time. Just a few months later, he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior.

That choice didn’t just change Billy’s life — it changed our lives. It changed our country, and it changed, in fact, the entire world.

The North Carolina farm boy walked out of those fields, into a great and beautiful history. Starting at a small Bible school in Florida, he soon led a nationwide revival — from a large tent in Los Angeles, to 100,000 people in a single day at Yankee Stadium, to more than 2 million people at Madison Square Garden, over 16 weeks in 1957.

And I remember that, because my father said to me, “Come on, son” — and, by the way, he said, “Come on, mom. Let’s go see Billy Graham at Yankee Stadium.” And it was something very special.

But Americans came in droves to hear that great young preacher. Fred Trump was a big fan. Fred Trump was my father.

In London, Tokyo, Seoul, Bogota, Moscow, New Delhi, Saigon, Johannesburg, and scores of other places all over the world, Reverend Graham shared the power of God’s word with more than 200 million people, in person, and countless others through television and radio where people loved to watch and listen.

In 1978, with the support of the Catholic Bishop who would soon become Pope John Paul II, Reverend Graham went to Poland and spoke of the meaning of the cross to a people suffering under the soulless oppression of communism.

Billy Graham carried his message around the world, but his heart, as Franklin will tell you, was always in America.

He took his message to the poorest places, to the downtrodden and to the brokenhearted, to inmates in prison, and to the overlooked and the neglected. He felt a great passion for those that were neglected.

Everywhere he went, Reverend Graham delivered the same beautiful message: God loves you. That was his message. God loves you.

We can only imagine the number of lives touched by the preaching and the prayers of Billy Graham –- the hearts he changed, the sorrows he eased, and the joy he brought to so many. The testimony is endless.

Today, we give thanks for this extraordinary life. And it’s very fitting that we do so right here in the Rotunda of the United States Capitol, where the memory of the American people is enshrined.

Here in this room, we are reminded that America is a nation sustained by prayer. The painting to my left is of the pilgrims as they embarked for America, holding fast to the Bible and bowing their heads in prayer.

Along these walls, we see the faces of Americans who prayed as they stood on the Lexington Green, who prayed as they headed west, prayed as they headed into battle, and prayed as they marched for justice, and always marched for victory.

Around us stand the statues of heroes who led the nation in prayer during the great and difficult times, from Washington to Lincoln to Eisenhower to King.

And, today, in the center of this great chamber lies legendary Billy Graham, an ambassador for Christ who reminded the world of the power of prayer and the gift of God’s grace.

Today we honor him as only three private citizens before him have been so honored.

And like the faithful of Charlotte once did, today we say a prayer for our country, that all across this land the Lord will raise up men and women like Billy Graham to spread a message of love and hope to every precious child of God.

Thank you. God bless you. And God bless America. Thank you very much.

Citeste si –

 1. Doi Președinți își iau rămas bun de la Billy Graham. Bill Clinton l-a întâlnit prima dată la 11 ani, la o cruciadă
 2. LIVE de la ROTONDA din Washington D.C. – Presedintele Donald Trump si Congresul si Senatul American il Onoreaza pe Evanghelistul BILLY GRAHAM
 3. Billy Graham va fi depus la loc de onoare, la fel ca președinții, în Rotonda Capitoliului
 4. VIDEO – BILLY GRAHAM Priveghi la LIBRARIA Billy Graham din Charlotte, Carolina de Nord
 5. Vizita lui Billy Graham la Ierusalim cu aproape 60 de ani în urmă – A predicat mesajul Invierii Domnului Isus
 6. Comunicatul Președintelui DONALD TRUMP privind trecerea din viață a Reverendului Billy Graham
 7. Președintele George W. Bush povestește – Cum mi-a schimbat viața Billy Graham
 8. AMERICANII ISI IAU RAMAS BUN DE LA BILLY GRAHAM – LIVE VIDEO – Cortegiul de automobile il va transporta pe Billy Graham din Asheville la Charlotte, locul unde s-a nascut
 9. AMERICA L-A IUBIT PE BILLY GRAHAM – Ultima călătorie prin munții Carolinei de Nord
 10. Pastorul Americii, Billy Graham, Invitat Obișnuit al Casei Albe Sub Zece Președinți Americani (1)
 11. Înmormântarea lui Billy Graham va avea loc într-o „catedrală de pânză” în 2 martie 2018
 12. Franklin Graham: Astazi, la varsta de 99 de ani, Billy Graham a parasit lumea asta pentru o viata eterna in cer, intr-un loc pregatit de Isus Hristos, pe care l-a propovaduit timp de 80 de ani
 13. ,,CALEA CRUCII – Ultima predica / ultimul mesaj a lui Billy Graham
 14. Pastorul Americii, Billy Graham, a avut influenţă la Casa Albă în mandatul a 10 preşedinţi americani(2)
 15. Vizita în România comunistă a unuia dintre cei mai influenţi oameni ai secolului XX. Cine a fost Billy Graham
 16. VIDEO FULL – Billy Graham in Romania
 17. Teofil Stanciu – Cum s-au întâlnit românii cu Billy Graham, supranumit „pastorul Americii”
 18. Billy Graham. Ambasadorul lui Dumnezeu – de Nicolae.Geantă
 19. Billy Graham. The Ambasador of God – by Nicolae.Geantă
 20. Interviu cu Iosif Ton la trecerea din viata a Evanghelistului Billy Graham
 21. Viorel Iuga – Dacă respectăm slujirea fratelui Billy Graham, atunci să ne facem timp şi în zilele acestea să vorbim măcar unei persoane despre salvare.
 22. VIDEO – Cuvantarea evanghelistului Billy Graham la Biserica Baptista Speranta Arad 11 Septembrie 1985
 23. The Gaithers – In Memoriam, Billy Graham 1918-2018

 

14 comentarii (+add yours?)

 1. Trackback: Discursul Președintelui Donald Trump: Astăzi, în centrul acestei camere mari se află legendarul Billy Graham, ambasador al lui Hristos, care a reamintit lumii despre puterea rugăciunii și darul harului lui Dumnezeu – CrestinTotal.ro
 2. octavpelin
  mart. 01, 2018 @ 02:56:56

  A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

 3. Trackback: Creştinii din toată lumea nu ies din turnul de fildeş la seceris -pentru salvarea oamenilor din innecul păcătuirii, pentru că nu vor să se boteze în moartea Lui (Rom. cap 6); Lumea se scufundă în hoţie, minciună, nedreptate, hulă, ceartă, po
 4. Trackback: Creştinii din toată lumea nu ies din turnul de fildeş la seceris -pentru salvarea oamenilor din innecul păcătuirii, pentru că nu vor să se boteze în moartea Lui (Rom. cap 6); Lumea se scufundă în hoţie, minciună, nedreptate, hulă, ceartă, po
 5. Trackback: Billy Graham 1918 – 2018 (FOTO / VIDEO Memorialul de la Capitoliu si Inmormantarea) | agnus dei - english + romanian blog
 6. Trackback: Pastorul Ionel Tutac de la Funeraliile lui Billy Graham [Convorbire telefonica RVE] | agnus dei - english + romanian blog
 7. Trackback: Răspunsuri pentru Viață – In memoriam: Billy Graham (1918-2018)– partea I | agnus dei - english + romanian blog
 8. Trackback: Inedit: Postul TV FOX News Carolina l-a onorat pe Billy Graham pe Facebook | agnus dei - english + romanian blog
 9. Trackback: Răspunsuri Pentru Viață – In memoriam: Billy Graham (1918-2018) -partea a II-a | agnus dei - english + romanian blog
 10. Trackback: Pastor Ionel L. Tutac FOTO Album – Inmormantarea lui Billy Graham | agnus dei - english + romanian blog
 11. Trackback: Secvente de la Inmormantarea lui Billy Graham + FULL VIDEO 10 ore [Youtube] | agnus dei - english + romanian blog
 12. Trackback: Donald Trump l-a elogiat pe Billy Graham într-un mod care a atins inima Americii! – ARMONIA MAGAZINE – USA
 13. Dorian C
  mart. 06, 2018 @ 05:55:39

  A republicat asta pe Trezire si Restaurare.

 14. Trackback: VIDEO Billy Graham – 1. O VIATA BINECUVANTATA – 2. Thank You, Billy and Ruth Graham! | agnus dei - english + romanian blog
Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: