Şi TU vei DECIDE! De tine depinde ca un bărbat și o femeie să fie părinții copiilor din România!

ALBA IULIA

ALBA IULIA

Președintele Macedoniei despre Convenția de la Istanbul: „Introducerea unei noi înțelegeri a noțiunii de gen fără dezbatere publică va duce la toleranță impusă, fără respect real pentru diversitate”

Președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, a arătat în discursul de sfârșit de an din Parlamentul Macedoniei, la 26 decembrie 2017, efectele pe care adoptarea Convenției de la Istanbul le-ar avea în Macedonia. Convenția de la Istanbul este adoptată de Consiliului Europei, dar ratificarea ei a fost respinsă deja de mai multe țări europene (Croația, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Letonia, Lituania), din cauza prevederilor care promovează ideologia gender. Redăm extrase din cuvântul excepțional al Președintelui Macedoniei.

Doamnelor și domnilor,

Adunarea a adoptat proiectul de lege privind ratificarea „Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”, cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul. Salut eforturile sincere și bine intenționate de a combate violența împotriva femeilor și violența în familie. Nu poate exista o societate justă atât timp cât se comit acte de violență împotriva femeilor.

Cu toate acestea, în ultimii ani, mi-au parvenit semnale că anumite articole ale Convenției sunt controversate și nu ar trebui să devină parte a sistemului juridic macedonean fără o consultare cu publicul larg și cu experții.

O analiză atentă arată că ratificarea acesteia implică anumite riscuri. În ceea ce privește noțiunea de gen, Convenția introduce o definiție nouă și neconvențională a genului ca și construct social independent de sexul biologic și care poate fi schimbat în funcție de voința subiectului.

Printre altele, aceasta deschide posibilitatea copiilor în vârstă de trei ani de la grădiniță să fie instruiți să gândească în termeni neutri din punct de vedere al genului. Părinții lor nu vor avea aproape nicio nici o modalitate de a-și exprima punctul de vedere personal. Aceasta nu numai că va încălca drepturile fundamentale ale omului în cazul părinților – respectiv dreptul de a-și educa copiii în funcție de valorile lor morale –, dar va perturba și unul dintre principiile de bază ale educației tinerilor generații de toate vârstele și din toate civilizațiile.

În mod paradoxal, toate acestea se fac în numele unei societăți libere, deschise. Dar să nu uităm că societatea liberă este în primul rând o realizare morală. Fără valori morale comune și instituții sociale întemeiate, societatea se destramă.

Subiectul central al Convenției este de necontestat, se referă la combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, care trebuie condamnate și sancționate întotdeauna și pretutindeni.

Dar introducerea unei noi înțelegeri cu privire la noțiunile de gen și sex fără o dezbatere publică deschisă cu părinți, educatori, psihologi și toți cei implicați în educarea tinerilor va duce la toleranță impusă, fără respect real și autentic pentru diversitate.

Cetățenii macedoneni doresc și merită o dezbatere publică deschisă cu privire la posibilele consecințe ale unor astfel de soluții juridice. Iar cerințele cetățenilor sunt și cerințele mele.

Sursa: Cabinetul Președintelui Republicii Macedonia

via STIRI PENTRU VIATA

Cititi – Transgenderismul: o religie sponsorizată de stat?

Transgenderismul: o religie sponsorizată de stat?

Poster la o scoala: Unele persoane sunt transgender. Treci peste asta.

Transgenderismul: o religie sponsorizată de stat? (de Andre Van Mol). Andre Van Mol este medic de familie în California. Este noul co-președinte al Colegiului American al Medicilor Pediatri, Comitetul pentru sexualitatea adolescentului.  Traducere și adaptare după The Public Discourse.

Disforia de gen este o problemă gravă de sănătate mintală. Spre deosebire de aceasta, transgenderismul este un sistem de convingeri care, din ce în ce mai mult, arată ca o religie cultică – un gnosticism modern care neagă realitatea fizică punând în loc percepții înșelătoare –, ce este impusă oamenilor de către stat.

Dezacordul cu politicile pro-LGBT devine repede stigmatizat drept anti-știință. După cum subliniază Jonah Goldberg, acesta este un exemplu de ideologie, care folosește limbajul științei pentru a se camufla.

Se pare că știința reală nu contribuie prea mult la promovarea transsexualilor. Manualul de diagnostic și statistici de tulburări mentale DSM-5 al Asociației Americane de Psihiatrie observă rate de disforie de gen de 70 până la 97% la „bărbații nativi” și de la 50 la 88% la „femeile native”. Manualul Asociației Americane pentru Psihiatrie privind Sexualitatea și Psihologia afirmă că marea majoritatea băieților și a fetelor cu disforie de gen acceptă sexul/cromozomii  lor din naștere până la adolescență sau maturitate. Psihologul de la Universitatea din Toronto, Dr. James Cantor, citează trei studii pe scară largă și alte studii mai mici care arată că copiii care se trans-identifică vor depăși această stare în 60-90% din cazuri. Un studiu din 2008 a afirmat că 80 până la 95% dintre copiii pre-puberi cu disforie de gen își vor accepta sexul biologic până la sfârșitul adolescenței.

Ca să spunem limpede, identificarea transgender este ceva care se corectează cel mai adesea. Dar o probabilitate copleșitoare de depășire a situației nu este un caz științific pentru politica de identitate și respectarea obligatorie a cerințelor sale.

Nu pro-știință, ci fără știință

În 2016, Institutele Naționale de Știință din SUA au început recrutarea pentru un studiu de 5,7 milioane de dolari privind minorii transgender, cel mai mare până în prezent. Acesta va fi primul studiu, care va urmări efectele medicale ale întârzierii pubertății, și cel de-al doilea, care va urmări și efectele psihologice ale întârzierii pubertății. Așa cum site-ul Centrului de Excelență pentru Sănătatea Transgender de la UC San Francisco remarcă, „În timp ce din punct de vedere clinic devine din ce în ce mai frecvent, impactul analogilor GnRH [medicamente de blocare a pubertății] administrați tinerilor transgender la pubertate timpurie și sub 12 ani nu a fost publicat”.

Un rezumat al îndrumărilor clinice JAMA din septembrie 2017 privind tratamentul hormonal al disforiei de gen a oferit șase recomandări majore, dintre care trei au încurajat administrarea hormonului (începând cu adolescența) și chirurgie (post tratament cu hormoni), în ciuda faptului că aceste trei recomandări aduceau dovezi „puține” sau „foarte puține”.

În mod evident, emiterea unor recomandări terapeutice majore bazate pe dovezi scăzute până la zero dovezi nu este compatibilă cu bunele practici. Străduindu-se să îngroape constatările contradictorii, Bath Spa University din Marea Britanie a refuzat recent să permită unui cercetător – care este el însuși un psihoterapeut identificat ca homosexuali și membru al Asociației mondiale a profesioniștilor pentru sănătatea persoanelor transgender – să investigheze oamenii care regretau operația de schimbare a sexului, care s-au reîntors la sexul lor din naștere.

Bazându-ne pe datele puține pe care le avem – dintre care multe arată că în practică nu există rezultate pozitive pe termen lung – este imposibil să recomanzi minorilor trecerea la sexul opus, ca fiind bazată pe dovezi sau chiar că ar fi o chestiune sigură. În absența unor rezultate verificabile, ceea ce avem este ideologia stridentă impusă de un tip de totalitarismul soft. Ea nu este pro-știință, ci fără știință.

O soluție fizică la o problemă psihospirituală

Niciun copil nu se simte complet confortabil în pielea sa. Asta face parte din creștere. Astăzi însă, incomoditatea socială poate conduce mult prea ușor tinerii, fete sau băieți, să tragă concluzia că de aia nu se simt ei bine pentru că sunt LGBTQ.

Diagnosticul greșit conduce la un tratament eronat, și tot mai mulți oameni recunosc acest lucru în întreg spectrul politic. Rezistența la impunerea transgenderism-ului apare chiar și la stânga eșichierului politic. Acest site, de exemplu, este condus de oameni care se descriu ca fiind „psihologi, asistenți sociali, medici, eticieni medicali și universitari, care tind să fie de stânga, deschiși și pro-homosexuali, dar care sunt, de asemenea, îngrijorați de tendința actuală de a diagnostica rapid și de a afirma tinerii ca transgender-i”. Ei explică: „Considerăm că intervențiile chirurgicale inutile și / sau tratamentele hormonale, care nu au fost dovedite a fi sigure pe termen lung, reprezintă riscuri semnificative pentru tineri”.

Acest site e un exemplu ce arată tendința crescătoare a scepticismului față de ideologia transgender de către feministele celui „de-al patrulea val”. El prezintă articole ale persoanelor care s-au afirmat drept LGB și/ori s-au identificat drept LGB și ale părinților care sunt sceptici față de „mimarea transgender-ului născut” și sunt preocupați de faptul că minorii sunt forțați la transgenderism.

Deși se prezintă ca o ideologie bazată pe știință și opusă religiei tradiționale, ideologia transgender este ea însăși cvasi-religioasă. Are o asemănare izbitoare cu goeteia, o practică pe care J. Budziszewski o descrie în cartea What We Can’t Not Know,  ca fiind „practica antică al cărei scop era să dobândească puterea prin „stricarea” naturii, deconstruindu-și modelele, de-creând creația”.

Robert George de la Princeton explică faptul că ideologia transgender este gnostică în negarea realității fizice în favoarea unei presupuse depășiri a cunoștințelor plus sentimente. În mod similar, în scrisoarea sa către editorul „The Times of London” din 3 august 2017, Rev. N.T. Wright a scris,

„Confuzia cu privire la identitatea de gen este o formă modernă, acum alimentată de internet, a filozofiei antice a gnosticismului. Gnosticul, cel care „știe”, a descoperit secretul a „cine sunt eu cu adevărat”, în spatele aspectului înșelător… Aceasta implică negarea binelui, sau chiar a realității supreme, a lumii naturale. Natura, totuși, are tendința de a lovi înapoi, probabil că victimele, în acest caz, vor fi tinerii vulnerabili și impresionați care, ca adulți confuzi, vor plăti prețul fanteziilor la modă ale bătrânilor lor”.

Psihiatrul Karl Benzio exprimă acest lucru și mai succint: „Transgenderul apare atunci când o persoană cu o problemă psihospirituală caută o soluție fizică”.

Noua noastră religie gnostică de stat

Ideologia transgender este o credință doctrinară, iar guvernul nostru face prozelitism agresiv, la naiba cu clauza de constituire [Clauza de constituire, împreună cu Clauza de liberă exercitare, formează dreptul constituțional la libertatea religiei care este protejat prin Primul Amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care interzice Guvernului stabilirea unei religii oficiale, n. tr]. La nivel federal, Administrația Obama a decis interzicerea Titlului IX privind discriminarea după sex aplicată transgenderismului ori de câte ori fondurile de la Titlul IX au trecut. Fondurile federale vin cu șiruri federale atașate. Feministele s-au plâns că aceasta este o impunere suplimentară a bărbaților pe domeniul femeilor, însă politica a persistat până când Administrația Trump a anulat-o.

Illinois a făcut mișcarea, vrând să scape de familiile adoptive și de asistenții sociali care nu vor „facilita” transgenderismul. În California, Legea privind sănătatea tinerilor 2016 mandatează ca instrucțiunile pro-LGBT să fie predate în învățământul gimnazial și liceele de stat. Aceasta prevede inspecția parentală cu privire la conținutul educației sexuale și de prevenire HIV și permite studenților să renunțe la aceste ore, fără repercusiuni. Cu toate acestea, spre deosebire de conținutul educației sexuale și HIV, prevederea Legii de renunțare la ore „nu se aplică instrucțiunilor, materialelor, prezentărilor sau programelor în care se discută despre gen, identitate de gen, exprimarea genului, orientarea sexuală”, printre alte conținuturi. De asemenea, legea mandatează ca „Instruirea și materialele trebuie să fie adecvate” pentru „elevii din toate… mediile culturale”, fără a ține cont de multiculturalismul religios. Legea afirmă: „Instrucțiunile și materialele nu pot învăța sau promova o doctrină religioasă”, dar poate că ar trebui să se scrie „orice altă doctrină religioasă”.

Legea nu-i protejează nici pe copiii de la grădinițele din California Rocklin Academy Schools când, fără a informa părinții, în clasă au fost citite două cărți despre transgenderism, iar un coleg de clasă pe care îl știau drept băiat a fost prezentat ca fată. Educatorul și-a apărat decizia menționând că, spre deosebire de materialele de educație sexuală, problemele de identitate de gen nu necesită acordul părintesc. Catehismul transgender este obligatoriu și nu are vârstă de consimțământ.

Acest lucru are loc și în alte țări. În Canada, de exemplu, proiectul de lege 89 din Ontario permite confiscarea de către stat a copiilor ai căror părinți nu sunt de acord cu politicile și ideologia LGBTQI și prevede ca agențiile guvernamentale să interzică cuplurilor de convingere similară să îngrijească sau să adopte copii.

Citește și: Canada: Ontario promulgă o lege care permite guvernului să ia copiii părinților care se opun „tranziției de gen”

Ni se spune că trebuie să respectăm cerințele insațiabile ale politicii transgender. Orice nereușită este o infracțiune condamnabilă. După cum spune David French, „În credința seculară a stângii iliberale, utilizarea pronumelor a devenit echivalent cu codurile blasfematoare”. Richard John Neuhaus observa, în 1997 (și Matthew Franck îl cita în 2013):

„Cu doctrina mai veche este posibil să nu fii de acord, la fel e când ești în dispută. Dovezile, rațiunea și logica contează, în principiu, cel puțin. Nu contează atât de mult, când vine vorba de noua doctrină. Aici dezacordul este un afront personal intolerabil. Este considerată o negare a celorlalți, a experienței lor despre cine sunt. Este un atac blasfemator asupra celui mai înalt zeu, «IDENTITATEA MEA»”.

Rod Dreher confirmă. El scrie:

„Nu puteți avea o dispută cu un zelot al politicii de identitate, pentru că a-i nega afirmația înseamnă să-i negi personalitatea. Drept răspuns… nu-ți acordă nici un respect. Cauza mai mare de afirmare și confirmare a identității lor scuză totul… astfel legea încetează și este înlocuită de voința de putere.”

Nu este suficient să fii pur și simplu pro-LGBT. Orice eșec de a sărbători suficient revendicările și propunerile LGBT este rapid întâmpinat cu acuzații că ești ostil, bigot, fob sau cuvântul cu „f”: fundamentalist.

Consecințele dezaprobării

Creștinii ortodocși și evreii care își exprimă obiecțiile față de ideologia și practica LGBT sunt acuzați că sunt împotriva drepturilor omului și împotriva egalității. Cunoașterea faptului că astfel de concepte, cum ar fi egalitatea universală umană și drepturile omului, sunt în mod special, la origine, biblice și iudeo-creștine, se pierde în critici, deși asta este afirmată chiar de către filosofi atei proeminenți precum Luc Ferry și Jurgen Habermas. Preceptul fundamental este că toți oamenii sunt creați în imago Dei, sau după chipul lui Dumnezeu. Oamenii au aceeași valoare, deși comportamentele, nu. Adversarii nu sunt văzuți nici subumani, nici ca incarnarea răului, dar merită respect și onoare, chiar și atunci când sunt în total în dezacord cu noi. Aceste opinii sunt în contradicție cu actuala tactică culturală de tip argumentum ad Hitlerium.

Și ce înseamnă libertatea de exprimare și dreptul la a nu fi de acord? Primul Amendament se bazează pe drepturile la libertatea de conștiință și se prăbușește fără ele. Dreptul la a obiecta în mod conștient există tocmai pentru a proteja persoanele care dețin puncte de vedere diferite. Se pare destul de clar – sau cel puțin părea la un moment dat. Dreptul la conștiință nu se mai aplică celor care nu vor fi de acord cu grupul de gândire de tip LGBT. Convingerea că se face rău în numele transgenderismului, în special copiilor, ne va costa. Nu se acceptă nici un fel de divergențe de la linia de partid. Nici o erezie nu poate fi lăsată nepedepsită.

Disforia de gen este o problemă gravă de sănătate mintală, cu o rată enormă de recuperare. Dar transgenderismul este un sistem de credințe care, din ce în ce mai mult, arată ca o religie cultică – un gnosticism modern, ce neagă realitatea fizică pentru percepții înșelătoare – ce e impusă publicului de către stat, încălcându-se clauza de constituire a Primului Amendament. Copiii sunt împinși spre protocoale de tratament, care nu au evidențiat rezultate pe termen lung în ceea ce privește siguranța și eficacitatea. Ideologia transgender este un crez intolerant, iar dogmele sale cer sacrificarea nu numai a drepturilor de conștiință, ci și a îngrijirii cazurilor disperate de copii și adulți disforici.

SURSA – PRO VITA via STIRI PENTRU VIATA  

Cititi –

Credință și Cultură. Deconstruirea și reconstruirea ideologică a omului -Ana Săcrieru – Trinitas TV

STATUL DEVINE UN INSTRUMENT COERCITIV, IN PRINCIPIU, ASUPRA PROPRIILOR LUI CETATENI, INCEPAND SA-I DESCURAJEZE MAI INTAI, SA CREADA IN TOT CE PRESUPUNE MOSTENIRE CULTURALA, TRADITIE,  ISTORIE CULTURALA, SA NU MAI CREADA IN ASTA. Ana Săcrieru: Prima consecinta- schimbarea modelului social si cultural barbat/femeie comportamental. Aceasta este o prima contradictie fata de teza finala a definitiei genului. Conventia pare foarte in regula atunci cand defineste genul prin adaugarea tezei finale. Spune asa: ”Roluri asumate  pe care o societate le considera adecvate la un moment dat.” Intr-o societate normala, cum au fost bulgarii, cum au fost slovacii, cum sunt lituanienii, care spun: nu ni se potriveste noua, potrivit societatii noastre, nu ni se potriveste. Intr-o societate normala, la noi in tara, in care vii si spui: potrivit sondajului profesionist 87% din romani  cred cu tarie in familia compusa din barbat si femeie. Bun, deci intr-o societate normala e prevazut asa in conventie. Am semnat ca genul este rolul asumat. Dar uite ce spune teza finala. Spune ca daca o societate le considera adecvate. Iar noi, societatea romana, nu le consideram adecvate. Vreau sa va rog sa notati o contradictie imensa. Desi imi recunoaste acest drept al societatii de a aprecia daca e adecvat sau nu, imediat, prima masura care este? Schimbarea modelului cultural si social. Pai, ori recunosti ca pot aprecia eu ca societate  daca e adecvat sau nu e adecvat un anumit rol de gen ori ma obligi sa schimb acel model cultural care, repet, reflecta mentalitatea a 87% din cetatenii acelei societati.

Ana Săcrieru: Violența este cel mai de condamnat aspect al unei societăți. Nu înseamnă că nu condamni violența dacă îți exprimi o opinie juridică asupra definiției „genului” introdusă într-o Convenție care NU a fost ratificată de țări precum: Luxembourg, Liechtenstein, Islanda, Cehia, Croaţia, Grecia, Irlanda, Marea Britanie, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Lituania, Letonia. Așa că infograficele manipulative sunt doar pentru cine le face cu atâta rea-credință.

Credință și Cultură. Deconstruirea și reconstruirea ideologică a omului – Trinitas TV Invitat: Ana Săcrieru, avocat

Cititi – Transgenderismul: o religie sponsorizată de stat?

Luigi Mitoi – Oameni pe care Dumnezeu ii creste astazi, alaturi de oameni care i-a crescut ieri

Text – Iosua 1:1-9

Iosua, în fruntea poporului

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: „Robul Meu Moise a murit, acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor şi până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeninu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu sedepărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întăreşte-te şi îmbărbătează-te!’? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

Sa stiti ca Dumnezeu a lucrat si ieri. Dumnezeu a ridicat, a chemat in slujba, a inzestrat cu daruri, a imputernicit cu Duhul Sfant  si lucrarea lui Dumnezeu s-a facut printre neamuri. Dumnezeu si-a proslavit numele si ieri. Ieri inseamna aprox. 6.000 de ani de istorie. Este presarata cu jertfa, cu dedicare la multi oameni care s-au neglijat pe ei pentru ca sa ii dea atentie, respect si ascultare Stapanului. Atunci cand ai un Stapan, trebuie sa nu uiti ca esti rob. Trebuie sa nu uiti ca trebuie sa-l asculti si sa fii in voia Lui pentru ca sa-ti fie binevoitor. Oameni pe care Dumnezeu i-a crescut ieri, sirul lor e lung. Sa amintim pe Moise si pe Iosua pentru ca de ei am citit. Primul a fost mai ieri decat Iosua. Dar sunt si oameni pe care Dumnezeu ii creste astazi. Tendinta noastra e sa ne uitam la astazi ca la un esec. Vreau sa va atrag atentia la un lucru: perceptia devine realitate. Va spun acest lucru pe care l-am descoerit, nu de mult. Este o chestiune psihologica foarte adanca. Perceptia pe care un om o creeaza in mintea lui, reala sau ireala, in mintea lui devine realitate. Sunt multi oameni care se uita la astazi ca la un faliment. Aceasta perceptie gresita pe care ei o au, pentru ei, in mintea lor, devine realitate. Si ei traiesc in realitatea aceasta care este ireala, inexistenta.

Daca vorbim cu parintii nostri, cu bunicii nostri, cu cei de-acum 100 de ani, cu cei de acum 500 de ani, cu cei de acum 1000 de ani, vor spune acelasi lucru. Oameni ai lui Dumnezeu, pana se va intoarce Hristos, Duhul Sfant va lucra. Este adevarat ca Dumnezeu lucreaza prin oameni.  Este adevarat ca anumiti oameni sunt mai disponibili decat altii, mai dedicati decat altii, mai sfinti decat altii. Este adevarat ca America astazi nu mai este pe val, daca imi veti permite expresia. Este adevarat ca Europa s-a prabusit din punct de vedere spiritual. Este in groapa. Este adevarat ca America se indreapta inspre aceasta groapa, daca nu se va opri. Insa, fratii mei, in Europa si in Asia, religia care propaseste cel mai mult e religia crestina, nu religia islamica, desi nasc copii multi. Mii de crestini se pocaiesc intr-o singura zi in China in bisericile lor subterane. Sa nu credeti dvs. ca tot crestinismul este la fel ca cel din America, unde oamenii, de atata bine, sunt tentati sa-l uite pe Dumnezeu si pentru ca-si permit, fac un idol din confort. Isi dau importanta. Sa nu va suparati pe mine pentru ca eu spun lucrurile acestea pentru simplul motiv ca trebuie spuse. Sa ma credeti ca mi-e greu sa le spun si le spun pentru ca trebuie sa fie spuse. Este datoria mea si a celor ce trec pe aici (la amvon), nu sa construiasca o imagine, ci sa traga un semnal de alarma in cinstea Domnului. Vai de cei care fac altceva sau altfel. Fratii mei, surorile mele, intotdeauna oamenii in belsug l-au uitat pe Dumnezeu. Europa a inceput sa se nenoroceasca cu partea ei occidentala. Si cancerul s-a intins. Uitati-va la bisericile din Romania, uitati-va la Estul Europei care pe vremea comunismului erau mai fierbinti. Uitati-va la America de acum 200, 300, 500 de ani.Uitati-va la tarile din Africa, din Asia. Ceea ce vreau sa subliniez este faptul ca noi avem tendinta sa credem ca ieri a fost mai bine decat astazi. Dar va intreb, unde ieri a fost mai bine decat astazi? De cand exista crestinism pana astazi, intr-o anumita zona a lumii a fost o mare propasire a bisericii. Intr-o alta zona a lumii a fost stare de amorteala, de mediocritate. Niciodata pe tot pamantul, biserica n-a fost puternicasau falimentara. Depinde de zona. Depinde de influentele politicului. Depinde de starea materiala. Depinde de liderii bisericilor. Uitati-va la Cartea Ezechiel si o sa vedeti ce spune Dumnezeu: Am necaz pe pastorii turmei pentru ca.. perceptia pe care un om o are devine realitate. Cel mai mare risc nu este ca putem sa avem o perceptie gresita. . Cel mai mare risc este ca atunci cand avem o perceptie gresita, perceptia aceasta gresita, pentru noi devine o realitate. O folosim ca o realitate si traim intr-o lume care nu exista.

Sa fii realist, sa fii echilibrat si sa fii sfant, cred ca-s cele mai mari trei virtuti pe care un crestin poate sa le aiba. In seara asta, daca ne uitam in Biblie, observam ca Moise moare, dar Dumnezeu continua sa traiasca. (Din primele 12 minute, mai sunt 32 de minute din mesaj)

Luigi Mitoi – Oameni pe care Dumnezeu ii creste astazi.

Biserica Penticostala Romana Betania, Chicago (04.03.2018). Predici pentru vremuri grele – http://www.fiti-oameni.ro

Premierul israelian Beniamin Netanyahu și soția sa Sarah au aniversat 27 de ani de căsătorie

„Sarah este dragostea vieții mele. Ea menține echilibrul în familia noastră. Felicitări pentru cei 27 de ani de căsătorie.” Benjamin Netanyahu

Sarah is the love of my life, the backbone of our lives and our family. Congratulations on 27 years of marriage. Benjamin Netanyahu.

Preşedintele Donald Trump: Este posibil că voi fi prezent la inaugurarea Ambasadei Americane din Ierusalim în mai 2018

foto captura Agnus Dei

Foto: Donald Trump la întâlnirea cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oară în ultimul an. În timpul întâlnirii, Trump a avertizat că nu va fi pace dacă palestinienii nu se vor întoarce la negocieri, scrie Haaretz,preluat de News.ro.

Donald Trump şi soţia sa Melania i-au întâmpinat pe Netanyahu şi soţia lui Sara la intrarea în Casa Albă înainte ca cei doi lideri să facă declaraţii de presă comune privind mutarea ambasadei americane la Ierusalim.

Trump le-a spus reporterilor că intenţionează să construiască rapid noua ambasadă şi a adăugat că este posibil să fie prezent la inaugurarea care ar urma să aibă loc în mai 2018. „Am spus că nu vom cheltui un miliard de dolari. De fapt, ne va costa doar 250.000 de dolari”, a spus el.

De asemenea, Trump a declarat: „Nimeni n-a putut să treacă peste problema Ierusalimului, noi am scos-o din discuţie”.

El a apreciat că palestinienii vor să se întoarcă la masa negocierilor, „iar dacă nu vor, atunci nu va exista pace”.

Netanyahu a comparat recunoaşterea de către Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului cu eliberarea evreilor din Babilon de către Cirus cel Mare, declaraţia Balfour şi recunoaşterea statului Israel de către Harry Truman. El a adăugat că „cea mai mare provocare din Orientul Mijlociu este Iranul şi trebuie oprită”.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/

Trump: I may go to Jerusalem for embassy opening

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thanks President Donald Trump for deciding to move the US embassy to Jerusalem, while Trump said he may attend the embassy’s opening.

Guatemala își va MUTA AMBASADA sa din Israel în IERUSALIM în luna mai, la doar două zile după ce și Statele Unite..

Guatemala își va muta ambasada sa din Israel în Ierusalim în luna mai. Guatemala va muta ambasada sa din Israel la Ierusalim în două luni, la doar două zile după ce și Statele Unite intenționează să își mute ambasada în Orașul Sfânt, transmite AFP.

Președintele, Jimmy Morales, a făcut anunțul duminică, la conferința anuală a ”American Israel Public Affairs Committee”, care a avut loc la Washington. Comentariile sale au fost întâmpinate cu uimire și aplauze.

”Ca o decizie suverană, recunoaștem Ierusalimul drept capitala Israelului’, a spus Morales. ”În luna mai a acestui an, vom sărbători cea de-a 70-a aniversare a Israelului și, la instrucţiunile mele, la două zile după transferul de către Statele Unite al ambasadei lor, Guatemala îşi va transfera în mod permanent ambasada la Ierusalim’, a declarat Morales duminică la Washington, în faţa conferinţei anuale a American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), un influent lobby proisraelian în SUA.

‘Aş dori să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru că a arătat calea’, a adăugat el în ovaţii. ‘Sunt sigur că multe alte state vor urma calea noastră’, a mai spus preşedintele guatemalez, potrivit DC News.

În decembrie anul trecut, Morales a declarat pe contul său oficial Facebook că intenționează să facă această mișcare. El a spus că a vorbit cu premierul israelian Beniamin Netanyahu și a instruit Ministerul guatemalez de Externe să ”inițieze procesul pentru a face posibil acest transfer”.
”Suntem siguri că multe alte țări ne vor urma pașii”, a spus Morales, duminică, în încheierea discursului său.

ENGLISH –

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today in Washington with Guatemalan President Jimmy Morales and said at the start of the meeting:
„Thank you for everything you’re doing, for recognizing Jerusalem as Israel’s capital. I hope soon you will move your embassy to Jerusalem; we hope.”

Guatemala to move its embassy to Jerusalem

Emil Bartos – Relatiile dificile din Biserica

Text FILIPENI 1:12-19

12 Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13 În adevăr, în toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. 14 Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă, dar alţii din bunăvoinţă. 16 Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei; 17 cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. 18 Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura. 19 Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre şi prin ajutorul Duhului lui Isus Hristos.

M-am gandit ca se cunosc mai multe despre relatiile bune, relatiile principiale, cam stim ce avem de facut. Dar, am zis, hai sa ne concentram la altfel de relatii in comunitatea credinciosilor, in biserica, si astazi am sa vorbesc despre relatiile cu oamenii dificili din biserica. [..] As vrea sa invatam de la Pavel. Putin mai incolco veti vedea aceste principii pe care le aplica cu impotrivitorii, cu antangonistii din biserica. Mesajul meu nu porneste cu frustrare, desi sunt pastor de 36 de ani si cunosc foarte bine bisericile. Sunt si profesor si am experiente cu studenti dificili. Vreau inca ceva sa subliniez: nu urmez un sablon psihologic, desi am citit ceva psihologie, sa ma pregatesc pentru acest mesaj pentru ca nu-i usor sa vorbesti despre oamenii dificili. Motivul adevarat este ca doresc sa ne intarim sufleteste, sa invatam si cum sa ne raportam la oamenii dificili.

Emil Bartos – Relatiile dificile din Biserica (4 Martie, 2018)

Biserica Penticostală Speranța, Timișoara (04.03.2018) .Predici pentru vremuri grele – http://www.fiti-oameni.ro

Marian Mocanu – Nu te opri | BISERICA RENOVATIO

Marian Mocanu – Nu te opri | BISERICA RENOVATIO

Florin Ianovici – 1. Credința încercată, Credința sfinților

TEXT Geneza 22:1

După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurultău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm şi apoi ne vom întoarce la voi.” Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor. 10 Apoi, Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. 11 Atunci, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. 12 Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 13 Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş, şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere-de-tot în locul fiului său. 14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”[a]. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă.” 15 Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam 16 şi a zis: „‘Pe Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării, şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. 18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!’ ” 19 Avraam s-a întors la slugile sale, şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba, căci Avraam locuia la Beer-Şeba.

Florin Ianovici – 1. Credința încercată, Credința sfinților

Fragment din evenimentul din 4 martie 2018. Mai multe detalii pe: http://www.misiunearenovatio.ro

Florin Ianovici – Puterea de a merge înainte, bucuria deplină, mângăiere pentru suflet? Doar Hristos!

Doar Hristos

Hristos este sursa bucuriei care nu șchioapătă, ci e întreagă, deplină. Bucuria dată de El nu e sezonieră, umano dependentă, alimentată de cont sau realizări, performanțe, ci ancorată în cea mai uimitoare dragoste, cea a Calvarului. Bucuria de a te ști iubit ,,chiar dacă’’ nu suntem meritorii, nu va înflori smochinul, vița nu va da rod, e în fapt bucuria mântuirii. Banii, realizările, strălucirea omenească, toate sunt ca fulgii, pe când mântuirea este Stâncă:,,Psalmii 95:1 „Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. „

Hristos este sursa curajului de a merge înainte. Nu îți fie teamă de faptul că nu ai pe nimeni de partea ta. Nu îți fie teamă că nu vei putea face față provocărilor. Nu te lăsa învins de sentimentul că nu ești destul de bun, de pregătit. Nimeni nu e. Tăria ta e ce porți înlăuntru, nu în afară. Tu ești orfanul care a fost înfiat de Tatăl ceresc. Când toți se laudă cu ceea ce au, tu ascultă glasul Duhului Sfânt care spune inimii tale: Romani 8:15 „Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” ”

Hristos este sursa mângâierii sufletului tău. Și noi, ca pomii, înflorim sub lumina caldă a unui zâmbet prietenesc și noi, ca pământul, rodim sub stropii unei ploi de cuvinte binevoitoare. Știu că privind spre om nu mai găsești lumină, ci umbre, nu mai sunt ploi binecuvântate, ci secetă. De aceea să nu uiți niciodată ce îți spune Dumnezeu: Ieremia 31:3 „„…‘Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! ”

Puterea de a merge înainte, bucuria deplină, mângăiere pentru suflet?
Doar Hristos!

https://youtu.be/pY-GlL-1i9s

COMUNICAT Marșul pentru viață 2018 „O lume pentru viață”, sâmbătă 24 martie, și Luna pentru viață 1–31 martie 2018

Citiți – Vicepreședintele Mike Pence a prezis cu îndrăzneală că avortul se va termina în America ”pe parcursul vieții noastre”

În perioada 1–31 martie 2018, în numeroase orașe din România și Republica Moldova se va desfășura Luna pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, având ca punct culminant Marșul pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, organizat sâmbătă, 24 martie 2018.

Măsura responsabilității și dezvoltării unei societăți este dată de măsura protejării vieții fiecărui membru al ei.

Dreptul la viață, libertate și demnitate a omului nu încep și nu se acordă de la un anumit nivel financiar, intelectual, de sănătate ori al vârstei, ci sunt date de faptul că suntem oameni, iar oameni suntem din momentul concepției.

România de azi și de mâine include copiii născuți și nenăscuți.

Fiecare dintre noi, în parte, și toți împreună, ca popor, dorim libertate, demnitate, respect. Dar nu le putem pretinde pentru noi dacă nu le recunoaștem pentru cei mai vulnerabili dintre noi, copiii nenăscuți, și dacă le negăm pentru femeile în criză de sarcină.

Este firesc să dorim ca zâmbetul și lumina din ochii fiecărui copil să ajungă să îi bucure pe cei din jur. La fel de firesc este să sprijinim o femeie aflată în criză de sarcină.

Activitățile care sprijină viața și prețuirea pentru viață sunt o datorie de onoare pentru o societate care vrea să se dezvolte, să ducă mai departe și să îmbogățească ceea ce a primit de la generațiile anterioare.

O lume pentru viață este o lume firească!

De aceea, Luna pentru viață, 1–31 martie 2018, și Marșul pentru viață, 24 martie, au tema „O lume pentru viață”.

O schimbare are loc în lume

Din ce în ce mai mulți oameni devin pro-viață. Realitatea pe care o arată embriologia, bunul simț comun, valoarea veșnică și demnitatea mai înaltă decât orice din această lume pe care credința le recunoaște persoanei umane conving din ce în ce mai mulți oameni.

Adevărurile despre realitatea vieții umane intrauterine și despre realitatea crizei de sarcină sunt din ce în ce mai vizibile. Din ce în ce mai mulți oameni, și în special adolescenți și tineri, le cunosc, iar aceasta le schimbă viața.

Știința oferă an de an noi elemente despre minunea vieții din pântecele mamei. Până în 2016 se considera că primele bătăi ale inimii apar la 21 de zile după concepție. În 2016, Universitatea Oxford a publicat un studiu a cărui concluzie este că activitatea inimii începe la 16 zile după concepție! (http://www.ox.ac.uk/news/2016-10-11-first-our-three-billion-heartbeats-sooner-we-thought)

Chiar și oameni politici care susțineau în trecut avortul la cerere sunt astăzi pro-viață. Cu câteva decenii în urmă, Președintele de azi al Statelor Unite era un susținător al avortului. Dar a cunoscut îndeaproape o situație de criză de sarcină, a văzut copilul care s-a născut și a înțeles că acel copil minunat nu s-ar fi născut dacă mama lui nu alegea viața. Așa a devenit pro-viață, în urma experienței, nu prin urmarea unei ideologii.

De altfel, în SUA, unde oamenii au avut libertatea să cerceteze și unde știința nu a fost ideologizată ca în comunism, sunt mai mult de 2.800 de centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină, în care serviciile sunt oferite gratuit. Acolo, dragostea de aproapele a depășit cu mult marketingul celor 600 de clinici din țară în care se fac, întotdeauna contra cost, avorturi la cerere.

Acestea sunt exemple ale unei lumi pentru viață, o lume a sprijinului, a demnității, a respectului și a iubirii manifestate în fapte concrete.

A fi pro-viață înseamnă a fi pro-știință, pro-femeie, pro-copil, pro-sprijin.

Să ne deschidem inimile față de femeile în criză de sarcină

Cel mai adesea, în spatele unui avort la cerere se află o dramă ignorată de cei din jur.

Dacă vrem ca românii și România să aibă un viitor, este nevoie să sprijinim femeile în criză de sarcină. Astfel, ele vor alege ce este mai bine pentru copiii lor.

A da viață și a sprijini viața semenilor au fost valori consacrate în istoria românilor. Doar ideologia comunistă a valorizat și a cerut uciderea semenului, când acesta era considerat un dușman care stă în calea fericirii. Comunismul a legalizat și apoi a restricționat avortul la cerere ignorând, în ambele situații, mamele și copiii, singurul interes fiind ideologia, respectiv nevoia de forță de muncă. De aceea, nu cerem interzicerea avortului, ci cunoașterea realității și deschiderea inimilor.

Să nu fim nepăsători, să nu ne prefacem că nu știm nimic despre frământările care preced avortul!

Criza de sarcină este extrem de dureroasă, iar ignoranța și nepăsarea celor din jur o fac și mai acută. Unde este responsabilitatea tatălui copilului, unde este sprijinul prietenilor, unde este dragostea familiei când o femeie constată că „nimeni nu mă sprijină, nimeni nu îmi este alături, nimeni nu îmi oferă altă opțiune în afară de avort”?

Să ne deschidem inimile pentru a primi aceste micuțe inimi care bat, inimile unor copii care au nevoie de dragoste, de îngrijire și care, când vor fi adulți, vor purta la rândul lor de grijă de cei prin care au venit la viață.

A ține în brațe un copil care ar fi putut sfârși într-un recipient cu resturi biologice, a te bucura de zâmbetul și gânguritul lui, cu gândul la binele pe care îl va face oamenilor când va fi adult – iată ce ne dă încredere că aceasta este calea viitorului.

Să iubim mama și copilul!

Veniți la Marșul pentru viață, ca să mărturisim valoarea și demnitatea vieții! Veniți să mărturisim respectul și prețuirea pentru femeile care se luptă pentru a proteja viața copiilor lor și să le sprijinim!

 

Alexandra Nadane,

Președintele Asociației Studenți pentru viață

1 martie 2018

***

Reluăm și în acest an apelul ca societatea să creeze instrumente prin care să sprijine femeia în criză de sarcină, precum:

  • acordarea, după a 14-a săptămână de sarcină, a unei indemnizații pentru femeia însărcinată, care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii;
  • înființarea de centre de sprijin pentru femeile însărcinate, unde femeile în criză de sarcină să poată beneficia, la cerere, de consiliere psihologică gratuită și de sprijinul unui asistent social specializat în criza de sarcină;
  • crearea posibilității legale ca femeia însărcinată care consideră că nu poate crește copilul să îl încredințeze spre adopție imediat după naștere, după modelul adopției începute în perioada de sarcină care este utilizat în SUA, Marea Britanie, Australia;
  • valorizarea în societate a tuturor celor implicați în adopție, în vederea eliminării mentalității disprețuitoare la adresa copiilor adoptați, a părinților adoptivi și, mai ales, la adresa mamelor sau părinților care își încredințează copiii spre adopție când consideră că nu se pot ocupa corespunzător de creșterea acestora;
  • legiferarea posibilității, la cererea mamei care a pierdut sarcina, de a înmormânta legal copilul; posibilitatea oficierii la cerere a unei slujbe religioase adecvate, cum se procedează în cazul copiilor decedați la scurt timp după naștere și nebotezați.

***

Marșul pentru viață este la a VIII-a ediție națională.

În lume, Marșul pentru viață a fost organizat pentru prima dată la Washington. D.C., în 22 ianuarie 1974.

În România, a fost organizat pentru prima dată la Timișoara, în 2008.

Evoluția numărului de organizatori ai MPV în ultimii ani:

2013 – 23 de orașe din România;

2014 – 40 de orașe din România;

2015 – 79 de orașe (77 din România, 2 din Republica Moldova);

2016 – 130 de orașe (110 din România, 20 din Republica Moldova);

2017 – 287 (138 de orașe din România și 149 localități din Republica Moldova).

Marșul pentru viață este neconfesional și apolitic.

Organizatorii locali sunt independenți unii de alții.

În București, Marșul pentru viață 2018 „O lume pentru viață” este organizat de către Asociația Studenți pentru viață și va avea loc sâmbătă, 24 martie.

Adunarea participanților se face la ora 11, în Parcul Unirii. La ora 12 se pleacă pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.

Marșul este urmat de concertul Live for Life (Parcul Tineretului, intrarea Șincai, ora 13), susținut de Aurelian Temișan și de formația Feedback Band.

SURSA – http://www.culturavietii.ro/2018/03/01/comunicat-marsul-pentru-viata-2018-o-lume-pentru-viata-sambata-24-martie-si-luna-pentru-viata-1-31-martie-2018/

Vicepreședintele Mike Pence a prezis cu îndrăzneală că avortul se va termina în America „pe parcursul vieții noastre”.

Am încredere nemărginită în Cel care a spus: „Înainte de a vă forma în pântece, v-am cunoscut pe voi”. – Vicepreședintele Mike Pence

(Nashville, TN) – [Lifesitenews.com] Vicepreședintele Mike Pence a prezis cu îndrăzneală astăzi că avortul se va termina în America „în vremea noastră”, potrivit Christian News.

Vorbind la un prânz din Nashville, găzduit de Susan B. Anthony List și Institutul pentru Probleme de Viață, vicepreședintele a spus: „Chiar cred că dacă toți dintre noi facem tot ce putem, vom restabili din nou în timpul vietii noastre ,  sanctitatea vieții în centrul legii americane „.

„Sper că toți vă simțiți încurajați astăzi, pentru că știu, că eu sunt. Fiind în cauza aceasta toată viața mea adultă, văd mai mult progres în ultimul an pentru cauza vieții decât am văzut în politica publică în toți anii mei „. Pence a fost un susținător foarte vocal al măsurilor  de pro-viață și anti-avort în  întreaga lui carieră politică.

„Și cred cu adevărat că viața câștigă în America din mai multe motive”, a spus el. „Prin generozitatea familiilor adoptive care își deschid casele copiilor”, a spus vicepreședintele. „Și viața este câștigătoare prin compasiunea îngrijitorilor și a voluntarilor în centrele de criză de sarcini și organizațiile crestine” care oferă sprijin, dragoste și încurajare femeilor gravide tinere, în criză.

Vorbind direct mulțimii din fața lui, Pence a spus: „Viața câștigă în America, în cele din urmă, din cauza voastră a tuturor și a oamenilor pe care îi reprezentați în toată țara”.
„Nu puteam fi mai mândru de mișcarea pro-viață”, a spus el, și de profunda compasiune și angajament pe care le vede în cei care luptă pentru a proteja sanctitatea vieții …

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari