Președintele Donald Trump – Urare de Paști și de Pesach

Trad. Agnus Dei – SURSA – CBN NEWS

Președintele Donald Trump a lansat un scurt video clip de urări pentru creștini, și pentru evrei în timpul weekend-ului de sărbătoare. El a citat Isaia 60: 2-3 pentru a reaminti americanilor că Dumnezeu este lumina veșnică.
„Colegii mei americani, în acest timp sfânt al anului, familiile din întreaga națiune se adună în case, biserici și sinagogi pentru a aprinde lumânări și a lăuda pe Dumnezeu.

În timpul sărbătorii sacre de Paște, familiile evreiești din întreaga lume mulțumesc lui Dumnezeu pentru eliberarea poporului evreu din robia din Egipt și pentru aducerea lor în Țara Făgăduită a Israelului.

Pentru creștini, ne amintim suferința și moartea Singurului Fiu al lui Dumnezeu și învierea Sa glorioasă în a treia zi. În Duminica Paștelui, proclamăm cu bucurie … Hristos a înviat!
Ambele aceste sărbători sacre ne amintesc că dragostea lui Dumnezeu răscumpără lumea. Cu aproape 3000 de ani în urmă, profetul Isaia a scris: „Întunericul acoperă pământul, dar Domnul se ridică peste voi și slava Lui apare peste voi. Căci Domnul va fi lumina voastră veșnică. ”

În America, ne uităm la lumina lui Dumnezeu pentru a ne îndruma pașii. Avem încredere în puterea Celui Atotputernic pentru înțelepciune și forță. Și lăudăm pe Tatăl nostru Ceresc pentru binecuvântările libertății și darul vieții veșnice.

Vă doresc un Pesach Fericit și un Paște Fericit. Mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze America. „

Donald Trump

President Donald J. Trump Delivers a Message for Passover and Easter

ENGLISH

President Donald Trump released a short video greeting for both Christians and Jews during the holiday weekend. He quoted Isaiah 60:2-3 to remind Americans that God is the everlasting light.
„My fellow Americans, at this holy time of the year families across our nation gather in homes, churches, and synagogues to light candles and to praise God.
During the sacred holiday of Passover, Jewish families around the world give thanks to God for liberating the Jewish people from bondage in Egypt and for delivering them to the Promised Land of Israel.
For Christians, we remember the suffering and death of God’s only Son and his glorious resurrection on the third day. On Easter Sunday, we proclaim with joy…Christ is Risen!
Both of these sacred celebrations remind us that God’s love redeems the world. Almost 3,000 years ago, the prophet Isaiah wrote, ‘Darkness covers the earth, but the Lord rises upon you and his Glory appears over you. For the Lord will be your everlasting light.’
In America, we look to the light of God to guide our steps. We trust in the power of the Almighty for wisdom and strength. And we praise our Heavenly Father for the blessings of freedom and the gift of eternal life.
Happy Passover. Happy Easter. Thank you. God bless you and God bless America.”

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: