UN AVOCAT SCRIE DESPRE PROCESUL LUI HRISTOS

Isus înaintea Sinedriului. Osândirea [Luca 22]

63 Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau. 64 L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?” 65 Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri. 66 Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au adunat împreună şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis: 67 „Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede 68 şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul. 69 De acum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” 70 Toţi au zis: „Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi; da, sunt”. 71 Atunci, ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit-o din gura Lui.”

Isus înaintea lui Pilat [Luca 23]

23 S-au sculat toţi şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat. Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe omul acesta l-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului şi zicând că el este Hristosul, Împăratul”. Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, i-a răspuns Isus, sunt.” Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor: „Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta”. Dar ei stăruiau şi mai mult şi ziceau: „Întărâtă norodul şi învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”

Isus înaintea lui Irod

Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galileean. Şi când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, L-a trimis la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El şi nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic.10 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo şi-L pârau cu înfierbântare.11 Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat. 12 În ziua aceea, Irod şi Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.

Hotărârea de moarte întărită

13 Pilat a strâns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod 14 şi le-a zis: „Mi-aţi adus înainte pe omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-l pârâţi. 15 Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi, şi iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte.16 Eu, deci, după ce voi pune să-L bată, îi voi da drumul.” 17 La fiecare Praznic al Paştelor, Pilat trebuia să le sloboadă un întemniţat. 18 Ei au strigat cu toţii într-un glas: „La moarte cu omul acesta şi sloboade-ne pe Baraba!” 19 Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală care avusese loc în cetate şi pentru un omor.20 Pilat le-a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Isus. 21 Dar ei au strigat: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” 22 Pilat le-a zis pentru a treia oară: „Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.” 23 Dar ei strigau în gura mare şi cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au biruit. 24 Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. 25 Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi omor şi pe care-l cereau ei, iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El.

UN AVOCAT SCRIE DESPRE PROCESUL LUI HRISTOS
​​​​​
1. CINE SUNT CEI CARE L-AU JUDECAT PE HRISTOS?

A. IROD ANTIPA
– guvernatorul Galileii – unde s-a nascut Hristos
– Fiul lui Irod cel Mare, autointitulat regele Iudeilor, sub domnia căruia, timp de 3 3 de ani, în fiecare zi a fost executat cineva, își strangulează soția și soacra
– Este fratele lui Arhelaus, guvernatorul Iudeii, care va fi înlocuit de procuratorii romani, printre care Pilat
– Lider playboy – scandaluri sexuale, adulter cu sotia fratelui sau
– l-a închis si decapitat pe Ioan Botezătorul, care l-a acuzat de imoralitate

B. PILAT
– Guvernator roman cu jurisdictie civila, penala și politica
– După câțiva ani de la crucificarea lui Isus, este trimis la Roma si judecat pt executarea unor peregrini samariteni, e gasit vinovat, exilat si se sinucide

C. ANA
– Fost sef al Sinedriului
– Cel mai influent – dupa 25 de ani in sinedriu, conducerea trece pe rand la fiii sai si la ginerii sai
– Erau proprietarii cabinelor din templu und se sacrificau animale, pentru care se percepeau taxe
– Dețineau case de schimb valutar la templu
– Conducator mai mult financiar decat religios

D. CAIAFA
– Conduce 18/19 ani sinedriul
– Initiaza atacul impotriva lui Isus, dupa invierea lui Lazar
– Oportunist, manipulator

E. SINEDRIUL
– Competențe
– Componenta: 80% saduchei – elita intelectuala, atasata de filosofia greaca
– 20% – farisei, experti in lege, aparau iudaismul de influența straina, in special de influenta romana

2. PROCESUL:

2.1. Șase procese:
– 3 religioase (legea mozaică) , 3 civile ( dreptul roman), între orele 2 AM și 10 AM
2.2. Vicii de procedură
– Încălcarea legii mozaice:
1) Lipsa unei plangeri: care sunt acuzațiile?blasfemie? – ” L-am auzit spunând…”
2) Un discipol – putea fi considerat complice – il tradeaza, fara sa fie si el judecat; or complicitatea este condamnabila ca si autoratul;
3) Arestarea in timpul noptii
4) Judecat în timpul nopții
5) Termene foarte scurt –câteva ore
6) Martori mincinosi
7) Auto – incriminarea nu era suficienta
8)Lipsa apararii
9) Vot viciat
10) Lipsa de imparțialitate a instanței – cei ce-L urau faceau parte din Sinedriu
11) Cvorum viciat– Iosif din Arimatea și Nicodim nu au fost convocati, desi erau membrii in sinedriu, dar credeau in Isus

Încalcarea dreptului roman:
1) Lipsa unei plangeri penale: care sunt acuzațiile?tradare? – lipsesc
2) Dupa primirea plângerii, procurorul stabilea termenul pentru o intalnire privata între el si acuzat – regulă care nu s-a respectat
3) În fata procurorului se lua declaratia invinuitului, avea loc o cercetare prealabila, abia apoi era pus sub acuzare si trimis inaintea judecatorului – regulă încălcată
4) Se stabilea termenul pentru judecata si juratii – regulă încălcată
5) Hotararea de condamnare era simbolizata prin punerea pietrelor negre intr-o urna, iar cea de achitare prin punerea unor pietre albe – regulă nerespectată
6) Nu putea fi judecat de 2 ori pentru aceeasi fapta – regulă încălcată
7) Martorii mincinosi nu erau permisi – regulă încălcată
8)Recunoasterea putea sa produca efecte juridice împotriva acuzatului – regulă încălcată
9) Hotararea nu se putea pronunta in alt loc decat in fata Curtii, nu in public, nu in afara Curtii – regulă încălcată

2.3.Verdict:
– cele trei instanțe religioase ( Ana, Caiafa si Sinedriul): VINOVAT;
– cele trei instanțe civile ( Pilat, Irod, din nou Pilat): NEVINOVAT
Pilat nu-l gaseste vinovat, dar incalca regulile de procedură ale dreptului roman, nu-și asumă responsabilitatea de a-l elibera dupa ce l-a achitat, ci îl da pe mana multimii – abuz si erori judiciare

3.APĂRAREA LUI HRISTOS

– Replici scurte
– recunoastere
– tacere
– ar fi fost un martor perfect în alte procese

– un alt Isus fata de cel care tinea predica de pe munte, potolea furtuna, curata templul, invata, tinea discursuri de la cele mai simple pana la cele mai sofisticate

– Își cunoștea misiunea care trebuia dusă la îndeplinire

4.CONCLUZII

– Sistem judiciar, politic, religios – corupt
– Tradare, penitență, iertare ( Iuda, il tradeaza pe Isus, se căiește dar se sinucide, probabil pentru că nu credea în harul iertării; Petru il tradeaza, se caieste sincer, este iertat și devine unul dintre cei mai importanti apostoli)
– Manipulare – influențarea maselor
– Judecata pamanteasca vs judecata divina
– Isus nu era regele unui tinut, stat, teritoriu administrativ, geo-politic, ci era rege intr-o alta imparatie: cea dinlauntrul nostru ( a spus-o chiar El), regele inimilor
– Împlinirea unei profetii
– Hotararea de condamnare la moarte fusese luata în Cer, cu mult timp inainte de a se da pe pamant (Fapte 4: 23-28) ; apărarea și-o pregatise probabil în gradina Ghetsimani;
– Un proces al umanitatii: a fost judecat în locul nostru, pentru pacatele noastre și a luat pedeapsa noastra
– A venit sa implineasca legea, care prevedea ca plata pacatului este moartea
– Dincolo de condamnarea la moarte se afla gratierea Divina; dincolo de lege, este harul divin, care se capata prin credinta;
– Pe pamant, un nevinovat este condamnat la moarte – Isus- și un criminal este eliberat – Baraba
– Între cer si pamant – pe cruce – un talhar condamnat la moarte prin crucificare trece de la moarte la viata impreuna cu Isus, pentru ca a crezut ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce, care sparg orice bariera pe care o are mintea omeneasca, sunt adresate unui condamnat la moarte si conțin o promisiune personala, pe care Isus nu a mai adresat-o nimănui pana atunci:” Adevărat iti spun, astăzi vei fi cu mine in Rai”

5.SEMNIFICAȚII

Dumnezeu sparge tiparele gandirii umane:

– Isus – Rege și rob – a venit în lume în umilinta, într-un mod nedemn pentru un rege și a plecat din lume în același mod, umilitor; nimeni nu l-a protejat de Irod la nastere; nimeni nu l-a apărat la proces de cei care au urmărit să-l condamne la moarte; a tacut pentru ca stia ca noi suntem vinovati; a murit pentru ca noi sa primim viata vesnica; deși Rege, ne-a slujit ca un Rob pana la capat; deși nimeni nu i-a fost avocat la proces, el va fi avocatul nostru atunci cand vom fi judecati de Dumnezeu Tatal

Avocat Lavinia Tec

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: