Site american ‘In the now’: Norvegia acuzată de răpiri de copii

 Protest Norway Barnevernet Childhood killer

Site-ul american IN THE NOW a postat un videoclip cu titlul: NORVEGIA ACCUSED OF KIDNAPPING (Norvegia acuzată de răpiri)
Protecție sau răpire? Serviciile de îngrijire a copiilor din Norvegia, (Barnevernet) sunt acuzate de înlăturarea copiilor din familii pe baza unor acuzații absurde.
Serviciile sociale din Norvegia sunt acuzate de „răpirea copiilor”. Au apărut videoclipuri care arată „smulgerea” dramatică a copiilor de la părinții lor la o vârstă de numai un an. Unele cazuri se bazează pe acuzații absurde, cum ar fi ajutarea de a scoate un dinte care se miscă.
Bjorn Berg: „Întotdeauna am făcut tot ce este mai bine pentru copiii noștri, întotdeauna și nu ar trebui să fie așa. Acest sistem nu funcționează deloc în Norvegia”. Și cei trei copii ai săi au fost luați.
Mai mult de o mie de copii sunt scoși din familii anual.

Site-ul american IN THE NOW a postat Joi un video cu titlul: NORWAY ACCUSED OF KIDNAPPING (Norvegia acuzata de rapiri)

Protection or abduction? Child care services in Norway are accused of removing kids from families based on absurd allegations.

Norway Social Services are accused of „abducting children”. Videos have emerged  showing dramatic removal of kids as young as 1 year old. Some cases are based on absurd allegations like helping remove a loose tooth

Bjorn Berg: „We have always done the best for our children, always, and it shouldn’t be like this. This system is not working at all in Norway.” His 3 kids were also taken.

More than a thousand children  are removed from families annually.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: