Prayer, the Peace of Christ, and the Glory of God – John Piper

VIDEO by FOCL Online

Definirea Împărăţiei lui Dumnezeu (4)

….prima definiţie a fericirii…..

DREPTATE ÎN DRAGOSTE

Iosif Țon- Mesaj special pentru Biserica Contemporană!!

Îi mulțumesc fratelui Țon pentru mesajele transmise. Sunt efectiv mirat și profund mișcat, nu numai de actualitatea mesajelor pentru biserica contemporană, dar și de modul în care fratele Iosif a reușit să se mențină „la zi” cu evoluția generației noi, în ciuda vârstei frumoase pe care o are.
Vă rog să urmariti seria celor 7 episoade care vor fi publicate pe blogul noastru, și veți vedea că nu am exagerat deloc prin afirmațiile făcute. Dumnezeu să-i dea fratelui Țon multă sănătate, fiindcă este cu adevarat un izvor nesecat și o sursă binecuvântată pentru orice creștin dornic de a-L cunoaște mai mult și mai bine pe Dumnezeu.

Mike Olari

iosif-ton-71Cap.4

Prima definiţie a Împărăţiei

„Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui” (Matei 13:19).

„Iar sămânţa căzută în…

Vezi articolul original 894 de cuvinte mai mult

John Piper – Isus egal cu Dumnezeu – JESUS: Equal with God

John Piper

Mesaj din ciclul de predici „Evanghelia lui Ioan”. Predici pentru vremuri grele – http://www.fiti-oameni.ro

= DUMNEZEU !!! =

hand of God art
 ​TATALUI, FIULUI,DUHULUI SFANT, 
   ​Toata Gloria in Veci !!!                           ​
   = DUMNEZEU !!! =​

11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel  ce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 

​ ( Apocalipsa 20:11).
      Numai cand citesti acest verset, te ia cu fiori, ramai mut si paralizat, in fatza acestui PERSONAJ fara egal in Univers! 
​    ​

Din aceasta cauza​,​ chiar daca am de ca​tva timp indemnul sa scriu despre EL, adica despre DUMNEZEU, am tot amanat, pentru ca ma simt nevrednic, slab, neputincios, paralizat de maretia Lui. Adica eu o mana de tarana sa-L prezint pe CEL care m-a creat si a creat tot Universul (sau Universurile cum sustin unii; cine mai stie cate, ca nu intra astea in mintea umana!).​

     Totusi, cu ajutorul LUI, ca altfel nu se poate face nimic, si in cuvintele mele ca om foarte limitat, incerc sa-L prezint, dar prin ceea ce EL ne-a lasat noua oamenilor sa-L putem cunoaste si intelege putin, adica prin Cuvantul Sau – BIBLIA!
attributes of God
​I.​  Cateva din caracteristicile si atributele LUI
ATOTPUTERNIC
 „…  la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.”  ​(Matei 19:26).​
OMNISC​IENT
8. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.  (Psalm 90:8).​
OMNIPREZENT
7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? 

8. Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 
9. Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 
10. şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 

EL VEDE totul​, indiferent daca e lumina sau intuneric

11. Dacă voi zice: „Cel puţin întunerecul mă va acoperi,-şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 

12. Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina. (Psalm 139:7-12).

CREATORUL tuturor lucrurilor

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. (Genesa 1:1).​

CEL care BINECUVANTEAZA

20. Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pămîntului pe întinderea cerului.” 
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele cari se mişcă şi de cari mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre 
înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 

22. Dumnezeu le-a binecuvîntat, şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pămînt”. 
 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 
28. Dumnezeu i-a binecuvîntat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.” (Genesa 1:20-22; 27,28)
CEL care POATE SCHIMBA raul in BINE
20.Voi, negreşit, v-aţi gîndit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, …Genesa 50:20).
CEL caruia trebuie sa se I inchine omul (nu la altcineva, nu la altceva) 

3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 
4.
 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul. 

5. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (Exodul 20​:3-5).
CEL SFANT 
 Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:2).
FOC MISTUITOR si GELOS 
24. Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.(Deuteronom 4:24).
LOC de ADAPOST
 27. Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, Şi subt braţele Lui cele vecinice este un loc de scăpare. (Deuteronom 33:27).
EL poate da FERICIREA 
12. Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! (Psalm 33:12).
EL face MINUNI 
14. Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; (Psalm 77:14).
​STAPANUL si ​ATOTTIITORUL tuturor lucrurilor
11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice! 

12. Dela Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpîneşti peste tot, în mîna Ta este tăria şi puterea, şi mîna Ta poatesă mărească şi să întărească toate lucrurile.  I Cronici 29:11, 12).​

CEL MAI MARE din Univers. Iata ce zice DOMNUL ISUS despre EL: ​ 29. Tatăl Meu,​…​ este mai mare decît toţi( Ioan 10:29).​
​SINGURUL DUMNEZEU – nu este altul​
5. Eu sînt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. (Isaia 45:5).
EL e VIU si IMPARAT VESNIC
10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat vecinic. (Ieremia 10:10)
A LUI este SLAVA 
11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice!  ( I Cronici 29:11).
TATAL sau PARINTELE  nostru
„Tată​”​să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. (Matei 23:9).​
​SALVATORUL omenirii
16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16).​
EL e BUN, IERTATOR si MILOS 

11. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; 
12. cît este de departe răsăritul de apus, atît de mult depărtează El fărădelegile 
noastre dela noi. 
13. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa se îndură Domnul de ceice se tem de El. (Psalm 103:11-13).

 6. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie, 
7. care Îşi ţine dragostea pînă în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pînă la al treilea şi al patrulea neam!”  (Exod 34:6, 7).
EL e DREPT 
…nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat,...(Exod 34: 7).

36. Din Elprin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36).​

  L-a creat pe om cu LIBERTATE de CONSTIINTA; sa-L serveasca pe EL, sau pe diavolul; sa aleaga viata sau moartea.
​ ​16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;  17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.”​(Genesa 2:16, 17).​
 ASCULTA strigatele omului, sau ale poporului, la El dupa ajutor:
23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, şi scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s-au suit pînă la Dumnezeu. 
24. Dumnezeu a auzit gemetele lor,
​...(Exodul 2:23, 24).​
 Poate IERTA faradelegile si poate VINDECA orice boala:
3. El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale; (Psalm 103:3).
PEDEPSESTE pentru pacate pe cei care nu se pocaiesc de ele
…pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pînă la al treilea şi al patrulea neam!”  (Exod 34: 7).
JUDECATORUL SUPREM
14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.(Eclesiastul 12:14).​
​II. Cateva din NUMELE  LUI cunoscute de noi oamenii
​ (scrise cum le pronuntam noi in limba romana).​
 
​1. ELOHIM – ATOTPUTERNICUL, SINGUR CREATOR​
2. EL SADDAI – DUMNEZEU ATOTPUTERNIC
3. IAHVE (IEHOVAH) – DUMNEZEUL LEGAMANTULUI
4. ADONAI – DOMNUL imparte binecuvantarile Legamantului.
5. EL ELOYM – CEL PREAINALT​
6.YHVH este Dumnezeul revelat in Isus
 
    Acestea sunt doar cateva nume ale Lui DUMNEZEU in Biblie; cei care doresc sa aprofundeze acest subiect, pot accesa acest link:
    III.  ​ESENTA Lui DUMNEZEU​    ​

DRAGOSTEA; ” DUMNEZEU este dragoste” (I Ioan 4:16).

​     IV. PLANUL LUI cu omenirea
  Sa fie salvata de la iad si s-o duca in Rai, indiferent de pretul care a trebuit platit pentru asta, adica sacrificiulSINGURULUI SAU FIU – DOMNUL ISUS HRISTOS!
      16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16).
 
     V. Ce cere si porunceste EL, omului, direct, prin Fiul Sau DOMNUL ISUS HRISTOS, sau prin slujitorii Lui?
1.Sfintenie: 
 Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:2).
2. Omul sa-L iubeasca pe EL:
5. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.(Deuteronom 6:5).
3. Omul sa se teama de EL:
…..temeţi-vă de Dumnezeu; (I Petru 2:17).
4. Omul sa I se inchine Lui, nu omului, la ingeri, sau la alte lucruri:
8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. 
9. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:8, 9).
5. Credinta in Fiul Sau – DOMNUL ISUS HRISTOS:
   16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El,să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16).
6. Pocainta:
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; (Faptele apostolilor 17:30).
7. Botezul:
16. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; (Marcu 16:16).
8. NU accepta ca omul sa-L slujeasca si pe EL si pe diavolul
24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. (Matei 6:24).
9. Omul sa asculte NUMAI de Cuvantul Sau – BIBLIA, NU de alte reguli facute de oameni, de traditiile si obiceiurile mosilor si stramosilor, etc.
6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături cari nu sînt decît nişte porunci omeneşti.
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni,…(Marcu 7:6-8)
…să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”(I Corinteni 4:6).
10. Cat timp sa faci ce-ti spune DUMNEZEU si sa-L urmezi, ca sa ajungi cu EL in Rai?
„Veti fi urati de toti, din pricina Numelui Meu; dar cine va rabda pana la sfarsit, va fi mantuit.” (Matei 10:22)
     Desigur ca ceea ce am scris , in mare parte texte Biblice, despre DUMNEZEU e foarte, foarte, foarte putin!
   Ma opresc totusi aici, pentru ca noi oamenii suntem limitati in toate, inclusiv in spatiul pe care-l avem pentru scris sau vorbit.
     Ma gandesc ca s-a inteles, atat cat ni s-a dat noua oamenilor sa stim despre DUMNEZEU si nu cred ca-i cazul sa mai adaug ceva cu cuvintele mele, ci sa inchei tot cu Cuvantul Lui​ – BIBLIA:
 33. O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui! 

34. şi în adevăr, „cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? 
35. Cine I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?” 
36. Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

​ (Romani 11:33-36).​
​                                Ioan Burca – robul DOMNULUI
                                        Doctor in Teologie
1.  http://perlesicomori.net/  (audio si video)
Marturii ale Minunilor Lui DUMNEZEU!
 ” Esenta BIBLIEI ” , gasiti Lucrurile ESENTIALE pe care un om trebuie sa le STIE si sa le FACA, si altele sa stie sa NU le faca, pentru a fi salvat de la iad si a-i arata SINGURA CALE spre RAIcare este DOMNUL ISUS HRISTOS FIUL Lui DUMNEZEU!
 
Exista DUMNEZEU ! – Canta: „Elim” – Chicago
IEHOVA, ELOHIM – Canta: Simona si Relu Banaru
IEHOVA, ADONAI – Canta: Ruben Filoti
Avem nevoie de DUMNEZEU! – Canta: ” Rugul Aprins „
O, DOAMNE, Mare! – Nelu Motz
DUMNEZEU E Taria mea!- „Rugul Aprins”
” Din ELprin EL si pentru EL sunt toate lucrurile. ” – Canta: „Speranta”
Pot sa se Sfarame Muntii! Canta: Surorile FrandosATRIBUTELE LUI DUMNEZEU partea a-II-a Atributele morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu – Viorel Udriste

attributes of God

CITESTE  priva parte aici – ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU partea a-I-a

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU
partea a-II-a :
Atributele morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu;

9. Dumnezeu este bun – Ps.25:8; 106:1; Marcu 10:18; Gen.1:4; Ps.145:18-20; „Prin bunatatea lui Dumnezeu intelegem ca Dumnezeu este standardul final al binelui si ca tot ce este si face Dumnezeu este vrednic de incuviintare.” – Grudem Wayne. Tot ceea ce a creat Dumnezeu la inceput a fost bun, bunatatea fiind o manifestare a propriei Sale naturi, El continuand sa fie bun fata de creatia Sa sustinand-o in folosul creaturilor Sale. Dumnezeu este sursa a tot ce este bun in lume, bunatatea Lui stand la baza tuturor binecuvantarilor pe care El le revarsa zilnic asupra noastra, aceasta facand sa nu ne fie frica de Dumnezeu deoarece El este bun cu poporul Sau.

10. Dumnezeu este dragoste – 1Ioan 4:8; Ioan 3:16; Rom.5:8. Prin dragoste putem intelege daruirea de Sine in folosul altora, asta insemnand ca Dumnezeu se da vesnic pe Sine altora. Datorita dragostei Sale, El doreste binele nostru vesnic. Prin dragostea lui Dumnezeu a fost trimis singurul Sau Fiu ca jertfa pentru mantuirea celor pierduti, aceasta dovedind ca dragostea Sa cuprinde intregul neam omenesc. Dragostea lui Dumnezeu implica daruirea de Sine pentru a ne face fericiti, Cuvantul Sau ne asigura ca ne este prieten si doreste ca si noi sa fim prietenii Lui.

11. Dumnezeu este indurator si milostiv – Ezec.34:6; Deut.4:31; 2Cron.30:9; Ps.103:8; 145:8; Ioel 2:13. „Indurarea este un atribut al lui Dumnezeu, o energie infinita si inepuizabila izvorand din interiorul naturii divine care-L predispune pe Dumnezeu sa se manifeste plin de compasiune activa.” Tozer A. W. El nu nimiceste asa cum pacatele noastre o merita, in schimb ofera iertare ca un dar fara plata, pentru a fi primiti prin credinta in Isus Hristos. Mila lui Dumnezeu reprezinta bunatatea Lui fata de cei aflati in suferinta si in necaz. Trebuie sa credem ca indurarea lui Dumnezeu este fara margini, fara plata si prin Isus Hristos Domnul nostru la indemana noastra. Pl. Ier. 3:21-23;

12. Dumnezueu este compatimitor – 2Imp.13:23; Ps.85:15; 111:4; „A fi compatimitor inseamna a simti intristare din cauza suferintei altcuiva, impreuna cu dorinta de a-l ajuta. Pe langa mila Sa pentru omenire, Dumnezeu a oferit iertare si mantuire. In mod asemanator, Isus, a aratat mila pentru multimi atunci cand El a predicat Evanghelia celor saraci, a vestit eliberarea prinsilor de razboi, capatarea vederii, de catre cei orbi si eliberarea celor apasati.” Stamps Donald C.

13. Dumnezeu este rabdator – Exod 34:6; Ps. 103:8; Rabdarea lui Dumnezeu reprezinta bunatatea lui Dumnezeu aratata prin neaplicarea pedepsei pentru cei care pacatuiesc pentru o perioada de timp. Dumnezeu doreste ca si noi sa fim rabdatori sa fim incet la maine, rabdatori in suferinta, trebuie sa ducem o viata cu <rabdare> aceasta facand parte din roada Duhului.
Increderea ca Dumnezeu Isi va implini curand scopurile Sale pentru binele nostru si gloria Lui ne va ajuta sa fim rabdatori, Cuvantul Sau afirma: <Fiti si voi indelung rabdatori, intariti-va inimile caci venirea Domnului este aproape> Iac.5:8.

14. Dumnezeu este adevar – Deut.32:4; Isaia 65:16; Ps. 31:5. Aceasta inseamna ca tot ce este Dumnezeu in toate lucrurile El este adevarul. Pe de alta parte Diavolul este tatal minciunii. Domnul Isus, S-a numit pe Sine <adevarul> , si Duhul este cunoscut ca <Duhul adevarului>. Cum Dumnezeu intru totul este demn de incredere in ceea ce este si in ceea ce face, de asemenea si Cuvantul Sau este descris de asemenea ca adevar.

15. Dumnezeu este credincios – Ex.34:6; Deut. 7:9; Ier.3:23; Ev. 10;23 Credinciosia lui Dumnezeu poate sa aduca mangaiere de nedescris credinciosilor, si mare teama de judecata Sa, tuturor celor care nu se pocaiesc si nu cred in Domnul Isus. Dumnezeu S-a revelat prin Cuvantul Sau si datorita credinciosiei Lui, fagaduintele Sale din Scriptura se vor aduce la indeplinire.

16. Dumnezeu este drept- Deut.32:4;Is. 45:21;1Ioan1:9 Atunci cand vorbim despre dreptate, facand referire la Dumnezeu, ea nu este decat un nume pe care-l dam felului Sau de a fi si nimic mai mult ;cand Dumnezeu actioneaza cu dreptate, n-o face pentru a se conforma unui criteriu independent, ci pur si simplu, in situatia respectiva El este El insusi. Dumnezeu este Dumnezeu si intotdeauna dreptatea va fi in mana Lui. Dumnezeu va fi drept in ceea ce priveste rasplatirea pentru cei credinciosi cat si in ceea ce priveste pedeapsa celor pacatosi.

 Viorel Udriste

=DUMNEZEU – „dragoste” si DUMNEZEU – „foc mistuitor”!=

Evrei 12:29 – „fiindcă Dumnezeul* nostru este „un foc mistuitor”. Photo www.cclifefl.org

TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT, 

   ​Toata Gloria in Veci !!!

DUMNEZEU„dragoste” si DUMNEZEU – „foc mistuitor”​!​
​                      Dumnezeu este dragoste.”
…​ Dumnezeul tau, este un foc mistuitor​,…”​

   Afirmatiile din titlu desi se refera la aceeasi Persoana – DUMNEZEU, arata doua lucruri care par sa fie antagoniste (contrare). Cum poate, sau de ce este Dumnezeu si dragoste si foc mistuitor?

    Sa le luam pe rand.

    ​I. ​„La inceput Dumnezeu a facut cerurile si Pamantul.” (Genesa 1:1)

​I​nainte de a-l crea pe om, Dumnezeu i-a pregatit un loc, ​pe ​planeta Pamant, si i-a creat conditiile de viata; ba chiar si o gradina, Eden, si venea in fiecare dimineata sa vorbeasca cu omul, pentru a-si arata dragostea​ si grija ​pentru el. Toate acestea sunt descrise la inceputul cartii Genesa. Dupa ce l-a creat pe om (pe barbat), pe Adam, Dumnezeu i-a creat si o femeie, Eva, un ajutor potrivit pentru el, pentru a nu fi singur si pentru a avea pe cineva la nivelul lui si a-si manifesta dragostea. Dumnezeu nu l-a creat pe om oricum, ci in chip minunat, dupa chipul si asemanarea Sa. L-a facut stapan peste tot ce crease pe Pamant si i-a dat si instructiuni in legatura cu ceea ce trebuie sa faca dar si ce​e​
a ce nu trebuie sa faca. Vedem deci, ca atunci cand Dumnezeu l-a creat pe om, El a fost plin de dragoste pentru fiinta umana.

Fiind ispitit de diavolul, omul a calcat porunca lui Dumnezeu (intai Eva, apoi Adam), mancand din pomul cunostintei binelui si raului. Dumnezeu insa a continuat sa-l iubeasca pe om, si mai tarziu a dat Legea prin Moise, deoarece plata pentru pacat era moartea, El a acceptat sacrificiul unui animal.

​DUMNEZEU l-a iubit si il iubeste pe om , dar iata si ce-a poruncit:

3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.
4. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul. 
5. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc,
6. şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.
7. Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. (Exodul 20:3-7).​

De ce-i pretinde DUMNEZEU, omului aceste lucruri? Pentru ca EL e Creatorul omului si omul ii datoreaza totul Lui DUMNEZEU! ​
Omul insa nu s-a ridicat la standardul cerut de Lege si ​nu se poate ridica nici azi, multi care pretind ca cred in existenta Lui si ca sunt crestini isi permit sa traiasca in pacat si isi permit chiar sa-L injure pe DUMNEZEU!
Insa datorita faptului ca DUMNEZEU l-a iubit pe om, a
cum aproximativ 2​.​000 de ani, Dumnezeu a facut ce scrie in Evanghelia dupa Ioan 3:16:

„Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.”

Deci Dumnezeu l-a iubit si il iubeste pe om atat de mult incat nu a dat ceva scump din cer, ci pe Cine avea mai scump in cer, pe singurul Sau Fiu, pe Domnul Isus Hristos. Cunoscand si simtind acest adevar, apostolul Ioan, scrie: 

„Cine nu iubeste, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru ca Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8).
Slava Lui! Iata cat de mult il iubeste Dumnezeu pe om. Despre dragostea lui Dumnezeu se pot​ ​spune foarte multe, dar cred ca ceea ce am spus pana aici este suficient pentru orice om ca sa-si dea seama ca in adevar, „Dumnezeu este dragoste” asa cum ne invata Biblia.

​II.​Partea a doua din titlu ar putea da impresia ca Dumnezeu nu ar fi dragoste. Impresia aceasta pare sustinuta si de cateva versete ce se gasesc in Biblie:

 1.​„Atunci a iesit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit si au murit inaintea Domnului” (Levitic 10:2); 
​   2.„Pe cand carnea era inca in dintii lor, fara sa fie mestecata, Domnul S-a aprins de manie impotriva poporului; si Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare” (Numeri 11:33);
​  3.​„Patrusprezece mii sapte sute de insi au murit de urgia aceasta, in afara de cei ce murisera din pricina lui Core” (Numeri 16:49); 

„Atunci Domnul a trimis impotriva poporului niste serpi infocati, care au muscat poporul, asa incat au murit multi oameni in Israel” (Numeri 21:6); 

​  4.​Si a pierit orice faptura care se misca pe pamant, atat pasarile cat si vitele si fiarele, tot ce se tira pe pamant si toti oamenii” (Genesa 7:21); 

5.„Oricine n-a fost gasit scris in cartea vietii, a fost aruncat in iazul de foc.” (Apocalipsa 20:15).


Se naste urmatoarea intrebare: daca Dumnezeu il iubeste atat de mult pe om, de ce au avut si vor avea loc aceste evenimente dureroase pe care le descriu aceste versete din Biblie? Care-i raspunsul la aceasta intrebare foarte grea?

In cazurile amintite mai sus, iata ce s-a intamplat:

   1′. Neascultarea de DUMNEZEU. 1. Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea, şi au pus tămîie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. ​(Levitic 10:2).​

2′. Cartirea 1. Poporul a cîrtit în gura mare împotriva Domnului, zicînd că-i merge rău​.​ (Numeri 11:1).

3′.  Rascoala. 1. Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, cîteşi trei fiii lui Ruben. 2.S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din ceice erau chemaţi la sfat, şi cari erau oameni cu nume.(Numeri 16:1, 2).​

​  4′. Cartirea. Poporul şi-a perdut răbdarea pe drum 5. şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pîne, nici apă, şi ni s-a scîrbit sufletul de această hrană proastă.” (Numeri 21:4, 5).

Pentru cazurile de mai sus se potriveste si un proverb omenesc, care suna cam asa: ” Atunci cand vrei sa obtii ceva de la un om mare, mergi la el cu saru’ mana si cu palaria-n mana”. Daca la om trebuie sa procedezi asa, cu cat mai mult la DUMNEZEU. Lui desigur ca nu-i plac cartirile, neascultarile, rascoalele! Ce-i plac lui sunt rugaciunile noastre! Tot asa cum un parinte asteapta sa fie rugat de copil sa-i satisfaca o anumita necesitate sau dorinta!

   5′.  Potopul. 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, şi că toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pămînt, şi S-a mîhnit în inima Lui.  (Geneza 6:5, 6).​
​   6′. ​Judecata de Apoi! 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. 
​(Apocalipsa 20:15).​
  7′. Gelozia Lui DUMNEZEU.​ „Caci Domnul, Dumnezeul tau, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.Deuteronom 4:24).

La o iubire asa mare, gelozi​a ​e in aceeasi masura! Dumnezeu ​l-​a creat pe om sa-L iubeasca, sa-L ​slujeasca si sa-L slaveasca pe El. Numai pe El! ​Nu si pe EL si pe diavolul! Noi oamenii suntem la fel: sotul vrea ca sotia sa-l iubeasca numai pe el si sa-i fie fidela numai lui; este gelos pe ea; si sotia doreste acelasi lucru de la sot. De ce parintii isi pedepsesc copiii cand fac rele, pentru ca ii urasc? Nu, ci pentru ca ii iubesc si sa nu ajunga niste vagabonzi si dincolo de gratii!​DUMNEZEU nu imparte slava cu nimeni, niciodata! Multi care zic ca sunt crestini isi permit sa imparta slava cuvenita lui Dumnezeu si cu alte persoane sau lucruri, adica sa dea slava si altor oameni si chiar unor lucrari ​facute ​de mana omului, pe care-i pun la acelasi nivel cu Dumnezeu, din acest punct de vedere. Atentie mare, ca Dumnezeu pedepseste rau de tot astfel de lucruri! Ce-i de facut? Raspunsul​ si solutia​ este scris in Biblie:ASCULTAREA TOTALA DE DUMNEZEU! Nu numai in unele lucruri, ci in toate!Unii vor sa asculte de Dumnezeu doar cand le convine acest lucru, dar cand interesele lor o cer, ei sunt gata sa asculte de oameni, desi acestia le cer sa faca lucruri care ​L​ui Dumnezeu nu-I plac. Ei sunt in stare sa dea din buzunar, si nu putin, numai sa faca ce le place lor, nu ce le cere Dumnezeu. Numai ca”ascultarea (de Dumnezeu) face mai mult decat jertfele.” (1 Samuel 15:22).Daca noi ca si parinti le​ pretindem copiilor nostri ascultare, nu credeti ca Dumnezeu e mult mai indreptatit sa ne ceara acelasi lucru noua ca si creaturi ale Lui? Cum se simte un parinte cand copilul sau nu-l asculta? Asa de exemplu, daca parintele ii spune copilului sau sa vina la ora noua seara acasa si el in loc sa asculte vine la doua, dupa miezul noptii; sau pleaca de acasa si se intoarce dupa vreo 3-4 zile sau o saptamana, pentru ca asa-i place lui, sau pentru ca vrea sa asculte mai mult de prieteni. Cum se simte, si ce va face parintele respectiv cu copilul​ ? Dumnezeu ne vrea in totul dependenti de El, nu independenti. Varianta cu independenta si neascultarea de Dumnezeu e de la celalalt, de la diavolul.Inainte de Pasti, crestinii comemoreaza moartea Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru pacatele lor, iar la Pasti ei sarbatoresc invierea Lui din morti! Acest lucru nu poate fi luat usor, si nici nu trebuie tratat superficial: pentru ca cine va calca in picioare jertfa Fiului lui Dumnezeu, neascultand de Cuvantul lui Dumnezeu, numele lui nu va fi scris in ​C​artea ​Vietii si va impartasi soarta celor de care Biblia spune ca​:„Oricine n-a fost gasit scris in cartea vietii, a fost aruncat in iazul de foc.”(Apocalipsa 20:15).​ Am primit pe internet un raspuns la ceea ce postasem, de la un barbat, care zicea ca Vechiul Testament e plin de violente si incitare la violente, etc.​ I-am dat raspuns si lui si consider ca e potrivit sa-l dau si aici, pentru ca si aici e vorba de pedepse cu moartea si chiar cu iadul, date de DUMNEZEU!Unii cred ca pedepsele de mai sus au fost, sunt si vor fi prea dure​. Daca noi oamenii care avem un dar sau mai multe si scriem proza, poezii, compunem cantari, pictam, construim case, blocuri, computere, etc. , punem „All rights reserved”, adica „Toate drepturile rezervate” si numeni nu are dreptul sa le reproduca decat cu aprobarea celui care le-a scris, sau compus, si daca le copiaza cade sub pedeapsa legii, cu atat mai mult DUMNEZEU are „Toate drepturile rezervate ” asupra omului, pentru ca EL, DUMNEZEU, l-a creat si i-a dat si viata, sanatate, bani, posibilitati si i-a dat si darul sau darurile repective, cu care multi se mandresc, ca si cand ar fi un merit al lor ca le au, nu ca s-ar fi nascut cu ele (desigur ca e si munca lor, dar multi muncesc, dar daca nu au darul, nu pot face ceea ce face cel cu darul).     Deci tot ce esti si tot ce ai e de la DUMNEZEU si EL are „Toate drepturile” asupra ta, inclusiv dreptul de a-ti lua viata, pentru simplul fapt ca EL ti-a dat-o, altfel nu existai!

Si inca ceva: Nu exista in Univers  cineva care L-ar putea trage la raspundere pentru ceva, pentru nu e cineva mai mare decat EL, dar si pentru faptul ca EL e si drept si nimeni nu i-ar putea demonstra ca ca nu a avut dreptate in deciziile si pedepsele pe care le-a dat!

   Haideti sa ascultam de Dumnezeu si sa-L slavim pe El, pe Fiul Sau, Domnul Isus Hristos si Duhul Sfant, ​sa profitam de prima parte a titlului si mesajului „DUMNEZEU este dragoste”, ​ca sa fim cu El pe veci, asa cum e descris in Apocalipsa 21:3​, ​

4: „Si am auzit un glas tare, care iesea din scaunul de domnie, si zicea: „Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, si ei vor fi poporul Lui, si Dumnezeu insusi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintai au trecut.”

​    DUMNEZEU ne-a iubit si ne iubeste atat de mult; sa-L iubim si noi cu toata fiinta noastra, facand voia Lui in toate lucrurile, ca sa fim cu EL si aici si in veci!​

Doamne, ajuta-ne la toti! Amin!

                                  Ioan Burca – robul DOMNULUI,

                                                          Doctor in Teologie

Iubirea LUI e mult prea MARE!
https://www.youtube.com/watch?v=2KdqIfcJ1dA

Dragoste DIVINA SFANTA – Grupul ” Core „
 
Dragostea e cea mai MARE! – Biserica „Maranata” – Vulcan

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU – Viorel Udriste

attributes of God

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU
– partea I –

„O maiestate, indicibila, sufletul meu doreste sa Te priveasca. Strig catre Tine din pulberea pamantului. Dar, cand vreau sa-Ti cercetez Numele, descopar ca este tainuit. Tu stai ascuns intr-o lumina de care nici un om nu se poate apropia; ceea ce esti Tu nu poate fi nici conceput, nici rostit in cuvinte, caci slava Ta e de nedescris. Si totusi, profeti si psalmisti, apostoli si sfinti m-au incurajat sa cred ca, intr-o anumita masura Te pot cunoaste. De aceea, Te rog ajuta-ma sa cercetez tot ce ai binevoit sa descoperi despre Tine, ca pe o comoara mult mai de pret decat toate margaritalele si giuvaerele de aur curat: caci cu Tine voi trai atunci cand stelele noptii nu vor mai fi si cerurile vor disparea, cand Singurul care ramane esti Tu” (Tozer A. W.) Biblia nu urmareste sa dovedeasca faptul ca exista Dumnezeu. Mai degraba ea admite existenta Sa si descrie numeroasele atribute care Il caracterizeaza pe El. Unele din aceste atribute sunt specifice doar Lui, ca Dumnezeu, pe altele le observam la fapturile umane, ca urmare a faptului ca ele sunt create dupa chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mult mai mult decat suma atributelor Sale. Atributele lui Dumnezeu le putem afla datorita revelatiei Sale, acestea nu-L pot descrie in mod complet pe Dumnezeu, chiar daca am putea descoperi o lista completa a atributelor lui Dumnezeu sensul lor deplin ne-ar ramane ascuns caci omul finit nu poate intelege infinitatea lui Dumnezeu. Nu omul este cel care le atribuie lui Dumnezeu, ci Dumnezeu le descopera omului. Noi putem doar sa sugeram care sunt aceste atribute, dar ele nu pot fi considerate reale decat daca Dumnezeu le descopera ca atare. Atributele lui Dumnezeu se refera in mod egal la Tatal, Fiul, si Duhul Sfant. Ele descriu natura Dumnezeuluii trinitar si implicit a fiecarei persoane a Trinitatii. Intre atributele Sale nu poate exista nici o contradictie, El nu are nevoie sa-si suspende un atribut pentru a exercita un altul, caci in El toate atributele Sale sunt una. Dumnezeu nu se imparte pentru a indeplini o lucrare, ci actioneaza in deplina unitate a Fiintei Sale. Asadar un atribut nu este o parte componenta a lui Dumnezeu, acesta ne poate indica cum este Dumnezeu si dupa cat poate mintea noastra rationala sa priceapa, putem spune ca ne arata ce este Dumnezeu, dar nu ne poate spune exact ce este. …”nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu afara de Duhul lui Dumnezeu.” (1Cor. 2:11) Numai unui egal i-ar putea comunica Dumnezeu taina Dumnezeirii Sale; si a gandi ca Dumnezeu are un egal este o absurditate intelectuala. Atributele divine reprezinta ceea ce stim ca fiind adevarat despre Dumnezeu. Ele nu sunt calitati pe care Dumnezeu le poseda ci constituie ceea ce Dumnezeu este, asa cum Se reveleaza El creaturilor Sale. Dragostea, bunaoara, nu este ceva ce Dumnezeu are si care poate sa creasca, sa scada sau sa inceteze. Dragostea Sa este felul Lui de-a fi si iubind, El este pur si simplu El Insusi. La fel stau lucrurile si cu celelalte atribute. Daca vrem sa avem o conceptie corecta despre atributele lui Dumnezeu trebuie sa invatam sa respingem anumite cuvinte care vor incepe negresit sa se inghesuie in mintea noastra, ca de pilda: trasatura, insusire, calitate, cuvinte care sunt potrivite si necesare atunci cand discutam despre fiintele create, dar cu totul nelalocul lor in legatura cu Dumnezeu. Trebuie sa ne dezvatam de obiceiul de a ne gandi la Creatorul nostru asa cum ne gandim la creaturile Lui. Cei mai multi teologi ofera o clasificare a atributelor lui Dumnezeu cum ar fi:

– atribute unice, naturale sau netransmisibile ale lui Dumnezeu;
– atribute morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu;

Lista atributelor lui Dumnezeu, atribute unice sau netransmisibile ale lui Dumnezeu;

1. Dumnezeu este atotstiutor ( omniscienta ) Ps. 139:1-6; 147:5; 1Sam. 16:7; 1Imp. 8:39; Ier. 17:9-10; Isaia 42:9; 1Pet. 1:2; 1Sam. 23:10-13; Ier. 38:17-20
Aceasta inseamna ca El cunoaste toate lucrurile , cunoscand nu numai faptele noastre ci si gandurile noastre, fara efort si intr-o egala masura. „Dumnezeu cunoaste instantaneu si fara efort orice problema si toate problemele, tot ce are inteligenta si mintile tuturor, tot ce are duh si fiecare duh in parte, toata fiinta si orice fiinta, toata lumea creata si fiecare creatura in parte, orice pluralitate si toate pluralitatile, toata legea si orice lege, toate relatiile, toate cauzele, toate gandurile, toate tainele, toate enigmele, toate sentimentele, toate dorintele, orice secret nerostit, toate domeniile si toate imparatiile, toate personalitatile, toate lucrurile vazute si nevazute din cer si de pe pamant, miscarea, spatiul, timpul, viata, moartea, binele, raul, raiul si iadul. Pentru ca Dumnezeu stie in mod desavarsit toate lucrurile, El nu cunoaste un lucru mai bine decat altul, si toate lucrurile la fel de bine. El nu descopera nimic niciodata. El nu este niciodata surprins, niciodata uimit. El nu se mira niciodata de nimic (cu exceptia ocaziilor in care ii atrage pe oameni la Sine, spre binele lor) si nici nu cauta informatii, nici nu pune intrebari. Dumnezeu exista prin Sine si in Sine si stie ca nici o faptura nu va putea sa-L cunoasca pe El vreodata in mod desavarsit.” Tozer A. W.

2. Dumnezeu este omniprezent – Ps. 139:7-12; Ier. 23:23-27; Fapte 17:27-28
Aceasta insemnand ca El este prezent peste tot in acelasi timp. Dumnezeu este prezent cu intraga Sa fiinta pretutindeni si in orice moment. Nimeni nu poate scapa de prezenta lui Dumnezeu acest adevar este o sursa profunda de mangaiere in intristari pentru cei credinciosi, care se pot bucura de prezenta Lui in orice circumstanta si un avertisment pentru cei necredinciosi.

3. Dumnezeu este atotputernic ( omnipotenta ) – Ps. 147:13-18; Ier. 32:17; Mat. 19:26; Luca 1:37 Aceasta inseamna ca Dumnezeu are autoritatea suprema asupra tuturor lucrurilor si asupra creaturilor. Dumnezeu poate face orice este compatibil cu natura Sa. Deoarece are sub porunca Sa toata puterea din Univers, Domnul, Dumnezeul Cel Atotputernic poate face toate lucrurile la fel de usor. Toata puterea necesara pentru a infaptui tot ce doreste Dumnezeu sa faca locuieste in fiinta Sa infinita intr-o plinatate niciodata diminuata.

4. Dumnezeu este transcendent – Isaia 40:13-14; 55:8-19; 6:1-3; Exod 24:9-18.
Aceasta insemnand ca Dumnezeu este deosebit si independent de creatia Sa. Fiinta si existenta Sa sunt infinit mai presus de ordinea creata. Dumnezeu nu are nevoie de noi sau de restul creatiei, totusi noi si restul creatiei Il putem glorifica si-I putem aduce bucurie. Este adevarat ca noi putem sa-I aducem lui Dumnezeu bucurie si fericire adevarata. Cel mai extraordinar adevar din Scriptura este acela ca Dumnezeu isi gaseste in mod real placerea in copiii Lui si se bucura de ei.( Isaia 62:3-5)

5. Dumnezeu este vesnic – Ps. 90:1-2; 102:12; Isaia 57:15; Aceasta inseamna ca existenta lui Dumnezeu nu are sfarsit, nu are capat. Ea se extinde la infinit atat in trecut cat si in viitor, fara nici o intrerupere sau limitare cauzata de succesiunea evenimentelor. El nu este legat de un timp omenesc, matematic vorbind, de la minus infinit la plus infinit putem formula vesnicia lui Dumnezeu. „din vesnicie in vesnicie Tu esti Dumnezeu” Ps. 90:2; Dumnezeu fiind necreat, El nu este afectat de succesiunea de schimbari pe care noi o numim timp. „Locuinta lui Dumnezeu este vesnicia, iar timpul isi are locuinta in Dumnezeu. El poate fi si va continua sa fie singurul adapost sigur pentru copiii Lui purtati de valurile timpului” – Tozer. A. W. Dumnezeu fiind etern, El nu a incetat si nici nu va inceta vreodata sa existe, si prin urmare controlul Sau providential este vesnic asigurat.

6. Dumnezeu este neschimbabil (imuabilitatea) – Num. 23:19; Ps. 102:26-28; Isaia 41:4; Mal. 3:6; Iac. 1:17; Aceasta insemnand ca nu exista nici o schimbare in atributele lui Dumnezeu, in calitatile Sale sau in scopul Sau pentru neamul omenesc. Dand un exemplu, Dumnezeu nu se poate schimba devenind mai bun, deoarece El este Sfant in mod desavarsit, inseamna ca nu a fost niciodata mai putin Sfant decat este acum, si nu poate fi niciodata mai Sfant decat este acum. Orice deteriorare in natura indicibil sfanta a lui Dumnezeu este imposibila. Dumnezeu nu se schimba, deci nu se poate contrazice singur. Totusi in desfasurarea revelatiei lui Dumnezeu exista o schimbare vizibila. Aceasta schimbare apare doar din punctul nostru de vedere, planul Sau fiind la fel de neschimbabil ca El Insusi. Dumnezeu nu poate fi convins sa faca compromisuri. El poate sa modifice intentiile Sale de judecata ca urmare a pocaintei sincere a pacatosilor. El este liber sa raspunda la nevoile fapturilor umane si la rugaciunile poporului Sau, Dumnezeu adesea isi schimba gandul, intentia in urma rugaciunilor staruitoare ale celor neprihaniti. „Dumnezeu nu face compromisuri si nu are nevoie de lingusiri. El nu poate fi induplecat sa-Si modifice Cuvantul si nu poate fi dus cu vorba ca sa raspunda rugaciunilor egoiste. In toate eforturile noastre de a-L gasi pe Dumnezeu, de a face ce-I place Lui, de a fi in comuniune cu El, nu trebuie sa uitam ca orice schimbare trebuie sa aiba loc din partea noastra. <Eu sunt Domnul, Eu nu ma schimb>. Nu trebuie decat sa indeplinim conditiile Lui clar prezentate, sa ne punem vietile in acord cu voia Sa revelata si puterea Lui infinita va deveni numai decat activa in noi, in maniera prezentata prin intermediul Evangheliei din Cuvantul adevarului” Tozer A. W.

7. Dumnezeu este desavarsit si sfant – sfintenia inseamna in Scriptura separare de tot ce este necurat. Dumnezeu este neprihanit in mod absolut, relativ la Dumnezeu sfintenia nu este numai separare de rau, ci si faptul pozitiv ca El este pur si simplu astfel distinct de creatia Sa. Dumnezeu nu poate pacatui, sfintenia Sa include de asemenea ducerea la bun sfarsit a scopului si a planului Sau.

8. Dumnezeu este Treime – Isaia 45:21; 1Cor. 8:5; Efes. 4:6; 1Tim. 2:5; Mat. 28:19; 2Cor. 13:14; 1Pet. 1:2. El este Dumnezeul unic care exista si s-a descoperit pe Sine in Trei Persoane divine: Tatal, Fiul, si Duhul Sfant. Aceasta expresie a Trinitatii nu exista in Sfanta Scriptura, aceasta fiind de fapt o construcitie teologica ! Luand exemplul creatiei din Scriptura aceasta Ii este atribuita Tatalui (Ge. 1:1) , Fiului (Col. 1:16) si Duhului Sfant (Iov 26:13; Ps. 104:30). Deasemenea intruparea este prezentata ca fiind realizata de catre cele Trei Persoane in deplin acord (Luca 1:35), desi numai Fiul S-a facut trup si a locuit printre noi. In Evrei 9:14 unde se afirma ca Hristos, prin Duhul Cel Vesnic, S-a adus pe Sine Insusi ca jertfa fara cusur inaintea lui Dumnezeu; si aici le vedem pe cele Trei Persoane lucrand impreuna.

 Cititi, va rog, si aceste articole –

Is Jesus God? (Feat. Craig, Strobel, Habermas, Licona, Qureshi…)

VIDEO by drcraigvideos

Seminary Lecture Series – Genocide and War in the Old Testament

VIDEO by Liberty University

R.C. Sproul: What Is Evil & Where Did It Come From?

Many skeptics have challenged the consistency of the Christian worldview, arguing that evil could not have originated in a universe created by a wholly good God. Therefore, since evil exists, the universe could not have been created by a wholly good God. The challenge is not new, and in this lecture, Dr. R.C. Sproul explains the Christian response to this age-old challenge.

VIDEO by Ligonier Ministries

If God Is Good, How Could He Command Holy War?

Numerous skeptics have challenged the goodness of God by pointing to His command in the Old Testament to exterminate the Canaanites, including the women and children. Christians have also wondered how to understand those passages of Scripture. In this lecture, Dr. Derek Thomas explains the meaning of Old Testament Holy War in light of redemptive history, showing that it is fully consistent with the holy and good character of God.

VIDEO by Ligonier Ministries

R.C. Sproul: Can We Enjoy Heaven Knowing of Loved Ones in Hell?

Many of the toughest questions Christians face from skeptics involve the doctrine of eternal punishment and hell. But it is not only unbelievers who ask questions about hell. Many Christians have unbelieving loved ones who have died, and they wonder how they can enjoy heaven knowing that their loved ones are in hell. In this lecture, Dr. R.C. Sproul helps Christians understand what the Bible has to say about this deeply troubling question.

VIDEO by Ligonier Ministries

CUNOASTEREA LUI DUMNEZEU – partea a-II-a Viorel Udriste

Cunoscandu-L pe Dumnezeu.

Cunoscandu-L pe Dumnezeu.

CUNOASTEREA LUI DUMNEZEU – partea a-II-a

Relatia < Dumnezeu-Om > nu poate incepe fara cunoasterea unor adevaruri despre Dumnezeu, relatia personala genereaza apoi dorinta de a cunoaste mai multe adevaruri cu privire la Dumnezeu ceea ce duce la o adancire a relatiei. Acest ciclu trebuie sa existe in viata oricarui om care studiaza teologie, cunosterea cu privire la Dumnezeu trebuie sa ne adanceasca relatia cu El, iar aceasta sa ne mareasca dorinta de a sti mai mult despre Dumnezeu. „Duhul cerceteaza totul, chiar si lucrurile adanci ale lui Dumnezeu.” (1Cor. 2:10) …”nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu afara de Duhul lui Dumnezeu.” (1Cor.2:11) Noi am primit Duhul de la Dumnezeu, ca sa putem cunoaste lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Sau (1Cor. 2:12) O adancul bogatiei, intelepciunii si stiintei lui Dumnezeu ! Cat de nepatrunse sunt judecatile Lui si cat de neintelese sunt caile Lui” (Rom. 11:33) Putem spune ca niciodata nu-L vom intelege pe deplin pe Dumnezeu, si in acelasi timp ca niciodata nu vom intelege pe deplin orice lucru legat de Dumnezeu. Maretia Lui, priceperea Lui, cunoasterea Lui, bogatiile, intelepciunea, judecatile si caile Lui, toate depasesc capacitatea noastra de a intelege pe deplin. „Cat sunt de sus cerurile fata de pamant, atat sunt de sus caile lui Dumnezeu fata de caile noastre si gandurile lui Dumnezeu fata de gandurile noastre” (Isaia 55:9) …” O stiinta atat de minunata este mai presus de puterile mele: este prea inalta ca s-o pot prinde” (Ps. 139:6)

Aceasta inseamna ca niciodata nu vom fi in stare sa cunoastem destul de mult despre Dumnezeu, pentru ca niciodata nu se vor termina sau sfarsi lucrurile pe care le putem invata despre El si niciodata nu vom obosi in bucuria de a descoperi tot mai mult din maretia si splendoarea lucrarilor Sale. In ceea ce ne priveste nu vom fi niciodata capabili sa-L intelegem pe Dumnezeu pe deplin pentru ca noi suntem fapturi finite iar Dumnezeu este infinit….In vesnicie vom putea creste in cunoasterea noastra despre Dumnezeu si ne vom bucura tot mai mult in El. Sursa bucuriei noastre si sentimental de valoare trebuie sa vina nu din propriile noastre inzestrari sau posesiuni, ci din faptul ca-L cunoastem pe El. Domnul Isus s-a rugat astfel: „si viata vesnica este aceasta: sa Te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat, si pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3)

Scopul lui Dumnezeu de a se lasa cunoscut este sa-I ajute pe oameni in obtinerea vietii vesnice, sa stimuleze maturizarea crestina, sa avertizeze cu privire la judecata viitoare si sa dea nastere unei adevarate inchinari fata de Dumnezeu. De asemenea Dumnezeu a dat Duhul Sfant credinciosilor pentru ca Acesta sa le descopere lucrurile Lui, aceasta facand ca cel credincios sa aiba un discernamant intre adevar si minciuna. Aceste lucruri ne dau posibilitatea de a asculta porunca Scripturii de a cauta sa-L cunoastem pe Dumnezeu din toata inima. Cunoasterea lui Dumnezeu se deosebeste de orice alta cunoastere prin aceea ca omul o poseda numai in masura in careDumnezeu o descopera. Daca Dumnezeu nu ar initia aceasta revelatie de Sine Insusi, nu ar exista nicio posibilitate pentru om ca sa-L cunoasca.

Citeste prima parte aici – EXISTENTA IN SINE A LUI DUMNEZEU – partea I – Viorel Udriste

Alte articole Viorel Udriste –

Albert Mohler: The Disappearance of God

Al Mohler Moody's Founders Week 2013Albert Mohler: I bring you an emphatic word, that God has not disappeared. But the knowledge and consciousness of God has disappeared from many of our neighbors and their lives and from the consciousness of the society around us. Being Christian in a post-Christian culture is no easy task.

~~

G.K. Chesterton once said that when people stop believing in God, they don’t believe in nothing, they believe in anything. The rejection of Christianity by our culture has resulted in a spiritual vacuum that is being filled by all manner of aberrant teachings. In this session, Dr. Albert Mohler will provide guidance to Christians who are confused by all the falsehoods swirling around them every day.

This message is from the 2010 Washington, D.C. Conference, Being a Christian in a Post-Christian Culture: http://www.youtube.com/playlist?list=…

Purchase this conference as a digital download: http://www.ligonier.org/store/being-a…

Loving God With All Your Mind | J. P. Moreland, Phd

Faith Bible Church (October 2012) – Lecture by philosopher JP Moreland. This video is part of the ‘Reasons Conference’ playlist: https://www.youtube.com/playlist?list…

Buy Moreland’s book Love Your God with All Your Mind: The Role of Reason in the Life of the Soul:
http://www.amazon.com/Love-Your-Mind-…

Distinguished Professor of Philosophy at Talbot School of Theology, Biola University . Ph.D. in philosophy from the University of Southern California, Th.M. in theology from Dallas Theological Seminary, M. A. in philosophy from the University of California-Riverside, and B.S. in chemistry from the University of Missouri. Dr. Moreland has co-planted three churches, spoken and debated on over 175 college campuses around the country, and served with Campus Crusade for Christ for 10 years. He has authored or co-authored 30 books, including Kingdom Triangle, Scaling the Secular City, Consciousness and the Existence of God, The Recalcitrant Imago Dei, Love Your God With All Your Mind, The God Question, and Body and Soul. I have also published over 70 articles in journals, which include Philosophy and Phenomenological Research, American Philosophical Quarterly, Australasian Journal of Philosophy, Metaphilosophy, Philosophia Christi, and Faith and Philosophy.

EXISTENTA IN SINE A LUI DUMNEZEU – partea I – Viorel Udriste

Cunoscandu-L pe Dumnezeu.

Cunoscandu-L pe Dumnezeu.

EXISTENTA IN SINE A LUI DUMNEZEU – partea I –

„fiindca, macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit; ci s-au dedat la ganduri desarte si inima lor fara pricepere s-a intunecat. …caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu si au slujit si s-au inchinat fapturii in locul Facatorului, care este binecuvantat in veci ! Amin. Fiindca ce se poate cunoaste despre Dumnezeu le este descoperit in ei, caci le-a fost aratat de Dumnezeu. ” Rom. 1:21,25,19

In toti oamenii de pretutindeni exista un sentiment launtric profund ca Dumnezeu exista, si ca ei sunt creati de Dumnezeu, chiar daca acest sentiment este tinut ascuns de cei necredinciosi, pana acolo ca ei neaga ca poseda un sentiment launtric al existentei lui Dumnezeu. Dar constientizarea faptului ca Dumnezeu exista se va face dovedita intr-un moment de criza generat in viata necredinciosului, acesta recunoaste chiar si pentru cateva momente ca Dumnezeu exista.

Apostolul Pavel afirma in versetele de mai sus ca: pana si necredinciosii dintre Neamuri au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit, asa cum se cuvenea. De asemenea Pavel ne vorbeste cum ca acestia au schimbat adevarul lui Dumnezeu in minciuna, prin aceasta intelegandu-se ca prin voia lor au respins adevarul despre existenta si caracterul lui Dumnezeu, despre care au stiut, deci nu au fost in necunoastere sau in nestiinta fata de existenta lui Dumnezeu. Totodata Pavel afirma ca : ce se poate cunoaste despre Dumnezeu le este descoperit in ei, si adauga ca acest lucru se datoreaza faptului ca le-a fost aratat de Dumnezeu. Dar avem exemple in Scriptura cum ca unii oameni neaga acest sentiment de cunoastere a lui Dumnezeu si neaga existenta lui Dumnezeu. „Numai nebunul zice in inima lui: Nu este Dumnezeu” (Ps. 14:1); iar in alta parte citim: „Cel ce zice cu trufie: Nu pedepseste Domnul ! Nu este Dumnezeu ! iata toate gandurile lui. ” (Ps. 10:4) Aceste versete biblice ne arata faptul ca cei necredinciosi prin pacatul lor acestia gandesc irational si sunt inselati si prinsi in cursa celui Rau. „Domnul Se arata, face dreptate si prinde pe cel rau in lucrul mainilor lui. Cei rai se intorc in Locuinta mortilor: toate neamurile care uita pe Dumnezeu. ” (Ps. 9:16,17) „Mania lui Dumnezeu se descopera din cer impotriva oricarei necinstiri a lui Dumnezu si impotriva oricarei nelegiuiri a oamenilor care inabusa adevarul in nelegiuirea lor.

…in adevar, insusirile nevazute ale Lui, puterea Lui vesnica si dumnezeirea Lui se vad lamurit, de la facerea lumii, cand te uiti cu bagare de seama la ele in lucrurile facute de El. Asa ca nu se pot dezvinovati” (Rom. 1:18, 20) Apostolul afirma ca pacatul ii face pe oameni sa nege ce cunosc despre Dumnezeu: el vorbeste despre acei oameni care „inabusa adevarul in nelegiuirea lor” si spune ca cei ce fac astfel de lucruri si il neaga pe Dumnezeu „nu se pot dezvinovati”, ceea ce inseamna ca acestia inabusa voit adevarul lui Dumnezeu si existenta Lui.

In ceea ce ii priveste pe cei necredinciosi, sentimentul launtric al existentei lui Dumnezeu trebuie sa devina tot mai puternic si mai distinct. „Astfel , in ce ma priveste pe mine, am o vie dorinta sa va vestesc Evanghelia voua…. caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos: fiindca ea este puterea lui Dumnezeu pentru mantuirea fiecaruia care crede…. si-L rog potrivit cu bogatia slavei Sale, sa va intareasca in putere, prin Duhul Lui, in omul dinauntru asa incat Hristos sa locuiasca in inimile voastre prin credinta….” (Rom. 1:15-16; Efes. 3:16-17)

Incepem sa-l cunoastem pe Dumnezeu ca pe un Tata iubitor din cer, Duhul Sfant marturiseste impreuna cu duhul nostru ca suntem copii ai lui Dumnezeu si ajungem sa stim ca Isus Hrisros traieste in inimile noastre. Intensitatea acestei cunoasteri este atat de puternica astfel incat, desi nu L-am vazut pe Domnul Isus Hristos, Il iubim cu adevarat: „pe care voi Il iubiti fara sa-L fi vazut, credeti in El fara sa-L vedeti si va bucurati cu o bucurie negraita si stralucita” (1Petru 1:8). Dovada ca Dumnezeu exista este evident vazuta in intraga Biblie; de asemenea daca suntem convinsi ca Biblia este adevarata, atunci din Biblie stim nu numai ca Dumnezeu exista, ci si foarte multe despre natura si faptele Sale. „In adevar, insusirile nevazute ale Lui, puterea Lui vesnica si dumnezeirea Lui se vad lamurit, de la facerea lumii; cand te uiti cu bagare de seama la ele in lucrurile facute de el” (Rom. 1:20)

O alta dovada o gasim in natura ; „macar ca drept vorbind, nu S-a lasat fara marturie, intrucat v-a facut bine, v-a trimis ploi din cer si timpuri roditoare, v-a dat hrana din belsug si v-a umplut inimile cu bucurie” (Fapte 14:17) David ne vorbeste in psalmi despre maretia cerurilor care au fost create de Dumnezeu: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu si intinderea lor vesteste lucrarea mainilor Lui. O zi istoriseste alteia acest lucru; o noapte da de stire alteia despre el” (Ps.19:1-2) Tot ceea ce exista dovedeste existenta lui Dumnezeu.

…pentru toti cei care evalueaza corect dovezile, totul din Scriptura si totul din natura dovedeste clar ca Dumnezeu exista si ca El este Creatorul puternic si intelept pe care-L descrie Scriptura. De aceea, cand credem ca Dumnezeu exista, noi ne bazam credinta nu pe o speranta desarta lipsita de orice dovada, ci pe o cantitate coplesitoare de dovezi credibile luate din cuvintele lui Dumnezeu si din lucrurile lui Dumnezeu. Una dintre caracteristicile credintei adevarate este increderea bazata pe dovezi credibile, iar credinta in existenta lui Dumnezeu impartaseste aceasta caracteristica. In plus, aceste dovezi pot fi toate percepute ca fiind valide pentru existenta lui Dumnezeu, chiar daca unii oameni le resping. Aceasta nu inseamna ca dovada este invalida in ea insasi, ci numai ca cei care resping dovada o evalueaza gresit.

Alte articole Viorel Udriste –

Who Is God? Ravi Zacharias

Portico Community Church (2015) – Lecture by Ravi Zacharias

VIDEO by Theology, Philosophy and Science

‘God exists and can be known’

Kirk Durston and Geraldine Finn debate:

On the evening of January 16, 2013, a formal debate took place at Carleton University between philosopher Dr. Geraldine Finn, and scientist and philosopher Dr. Kirk Durston. The topic was, ‘God exists and can be known’. Representing an atheist perspective, Dr. Finn presented her own, intriguing response to this question, and Dr. Durston offered his own version of two theistic arguments. At the end of the formal debate, the floor was opened for questions. This video contains both the formal portion of the debate, as well as the questions from the floor.

Geraldine Finn has a B.A. in English and Philosophy from Keele University (England,1969), an M.A. in Philosophy from McMaster University (Canada, 1971), and a Ph.D. in Philosophy from the University of Ottawa (Canada, 1981). She is Professor of Cultural Studies and Philosophy in the School for Studies in Art and Culture, and the Department of Philosophy at Carleton University, Ottawa, Canada. She has published widely on a variety of issues at the intersection of philosophy, feminism, music(ology) and cultural studies

Kirk Durston has a B.Sc. (physics), a B.Sc. (Mechanical Engineering), and a M.A. (philosophy) from the University of Manitoba, Canada, and a Ph.D. in Biophysics from the University of Guelph, Canada. His publications include papers in science journals as well as journals of philosophy. He works with Power to Change – Students.

Kirk Durston and Geraldine Finn debate: 'God exists and can be known' from Power to Change – Students on Vimeo.

Previous Older Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari