Când ai nevoie de Hristos – Viorel Udriște

praying hands

Când ai nevoie de Hristos

„Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat, strigănd: «Doamne, scapă-ne că pierim» !” El le-a zis: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor ?” Matei 8:25-26

Viorel UdristeHristos părăsește mulțimile și nu s-a arătat impresionat de ele, El a simțit că poporul nu era gata să lase totul în urmă pentru a-L urma. Probabil ei erau interesați de minunile pe care Domnul le făcea, nu și de dorința de a urma învățăturile Lui.
„Isus a văzut multe noroade împrejurul Său și a poruncit să treacă de cealaltă parte.” Matei 8:18 Domnul pleacă de la ei urcându-se într-o corabie împreună cu ucenicii Săi și traversează Marea Galileei, de la Nord câtre Sud, adică plecând din Capernaum și ajungând pâna în ținutul Gadarenilor. Matei 8:28

Nimeni nu știe cum de s-a pornit această furtună, deoarece unii dintre ucenici erau experți în navigat și dacă vremea nu era prielnică, aceștia nu aveau cum să plece. Spune Scriptura că: „Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri.” Matei 8:24 (literal „un mare cutremur”, adică „o mare turbulență”)

Se poate crede că această furtună nu a fost una obișnuită, ci una Satanică (menită să-L distrugă pe Hristos), pentru că ucenicii rămăseseră de-a dreptul îngroziți vazând ce se întâmpla în acele momente și cu toate astea… „El dormea.” Matei 8:25
Ucenicii temându-se de moartea iminentă L-au trezit strigând: „Doamne scapă-ne că pierim!” iar Domnul îi mustră imediat: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor?”

În viața aceasta sunt multe lucruri înfricoșătoare (dealtfel am și experimentat astfel de situații), totuși Isus vrea ca noi să privim la El și să nu ne temem. Cuvintele Lui de încurajare sunt întemeiate pe puterea Sa nelimitată și pe dragostea, mila, compasiunea pe care o are față de cei care îi aparțin cu adevărat. „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.” Ioan 14:1 și „Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă de ei şi nu vă tulburaţi!” 1Petru 3:14

când suntem în suferință Isus este acolo – „prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine… Ştii ce prigoniri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.” 2Tim. 3:11 De ce Domnul l-a izbăvit pe apostol din toate suferințele lui…? Pentru că El era prezent în mijlocul lor ! Dacă vrem să-L cunoaștem pe El, trebuie să ne facem părtaș și suferințelor Lui. „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Fil. 3:10-11 Hristos ne cunoaște mai bine decât oricare altul, atât necazul, săracia (dar suntem bogați, Apoc. 2:9), cât și batjocurile din partea celor răi, dar El este prezent și acolo pentru a lăsa mângăiere. „…pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere.” 2Cor. 1:7

când suntem triști Isus este acolo – un ex: doi ucenici mergeau spre Emaus… „Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască. El le-a zis: «Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?» Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.” Luca 24:15-17

când suntem în singurătate Isus este acolo – adesea se întâmplă că… în singurătate există o mai mare oportunitate de a auzi vocea lui Dumnezeu ! Ioan în insula Patmos…
„În Ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe. care zicea: «Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă…» Apoc. 1:10-11

Pavel înaintea lui Nero…
„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. 2Tim. 4:16-17

când „privim înapoi”… Isus este și acolo – am obosit de „viața creativă” înaintea lui Dumnezeu, și tendința „privirii înapoi” este evidentă la orice pas. Când un om se uită înapoi este o chestiune de timp să și meargă într-acolo. Dacă pui mâna pe plug și privești înapoi nu ești vrednic de Împărăția lui Dumnezeu. „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 9:62
„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.” Ps.139:7-10

Există vreun loc în care omul să se sustragă de prezența lui Dumnezeu…? Nu! Cu atât mai mult credinciosul știind acest lucru nu poate să umble în afara purtării de grijă, a călăuzirii și a susținerii lui Dumnezeu în orice împrejurare, prezente și viitoare.

Viorel Udriște

Exerciții pentru ziua părăsirii ~ Sorin Cigher

FOTO heulu.wordpress.com Evrei 13:5-6

FOTO heulu.wordpress.com Evrei 13:5-6

Părăsirea. O experimentăm și o exersăm tot mai des! Auzim formulări precum: l-a părăsit pentru unul mai bogat, mai tânăr…, părinții și-au lăsat copiii și au plecat la lucru în străinătate, copiii și-au părăsit părinții și s-au mutat în chirie odată cu majoratul, oamenii de afaceri și-au abandonat partenerii pentru că și-au atins scopul, s-au văzut cu sacii plini. Unii părăsesc biserica din te miri ce motive copilărești, alții își schimbă religia pentru că nu le mai convine de preot sau de pastor…, mulți slujitori ies din lucrare pentru că se simt deprimați… și lista poate continua cu exemplele dumneavoastră.

Sorin Cigher profileAbandonarea temporară de aici este un exercițiu pentru abandonarea finală! Toți vom părăsi și vom fi părăsiți la un moment dat!

Cu siguranță, te-ai simțit măcar o dată singur și lipsit de sprijin. Îți reamintesc, nu ești singurul! L-au trăit și alții înaintea ta. Abandonat s-a simțit și Mântuitorul când a strigat: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” Apostolul Pavel a avut un sentiment asemănător: „La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta!” (2Timotei 4:16)

Sigur, dacă te regăsești în postura celor părăsiți, înseamnă că ești pe drumul normal. Sentimentul părăsirii, al abandonării în neant, al trădării, al neîncrederii în semenii care te-au fript este tot mai accentuat și nu ocolește pe nimeni. Au fost oameni alături de care ai început bine, dar s-a frânt ceva, undeva, și totul s-a prăbușit. Prieteni, frați, apropiați de mare încredere ți-au întors spatele și ești dezamăgit. Te întrebi: cum de este posibil? Reamintește-ți că omul este schimbător, toți suntem într-un proces de schimbare, ne învârtim după soarele interesului nostru. Dacă ne convine, pășim în rând cu ceilalți, dacă nu, mergem pe drumul nostru! Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul!”, spune Ieremia.

Când copiii pleacă din cuibul lor, după 20 de ani de stat în el, înseamnă o rupere, o părăsire – să se înțeleagă, nu abandonare! Termină o etapă din școală, părăsesc ceva și merg în altă direcție. Așa pendulează viața! Oamenii își schimbă colegii, locurile de muncă, schimbă țări, orașe, apartamente, prieteni și viața este într-o permanentă modificare!

În sala de operație intri singur, părăsit, și poți ieși în comă, amețit sau mort! Aproape exersezi părăsirea definitivă. Te apropii încet, încet de părăsirea finală. Există o părăsire inevitabilă, chiar dacă nu ne place să auzim asta. Tu îi vei părăsi pe toți și toți te vor părăsi, atunci, pe tine!

Moartea! Părăsirea finală! La zilele de priveghiu vor veni și prietenii tăi, poate și cei falși, vor aduce o coroană, vor transmite condoleanțe familiei tale înghețate de durere, vor strecura un plic în poșeta soției, ca susținere, vor da mâna cu ei și se vor așeza pe bancă, numărând minutele până la final. Vei fi dus la groapă și te vor mai însoți câțiva, vor curge multe lacrimi, va fi ultima călătorie a ta, însoțită de prieteni și apropiați, de neamuri și vecini. Însă, atunci va fi momentul părăsirii finale! Tu îi vei părăsi și mulți te vor plânge, dar și ei îți vor părăsi ultimele rămășițe trupești! Vor pleca acasă, la treburile lor, nu vor sta cu tine în mormânt. Te vor vizita din când în când, mai des la început, dar apoi tot mai rar…, asta e realitatea! Fiecare își va relua cursul întrerupt al vieții și vei fi păstrat doar în inimile celor din familia ta, o vreme, și încet, încet se șterg suferințele și rănile se vindecă. Vei fi lăsat în seama colegilor de locuință.

Însă, vreau să știi un singur lucru: Cineva nu te va părăsi niciodată! El va fi cu tine când vei trece pragul morții! El te va prelua dincolo de această poartă întunecoasă! El se va ocupa de tine! Nu te va părăsi niciodată! Aceasta contează! Aceasta este mângâierea noastră! Aceasta este cea mai mare și bună veste primită aici, pe pământ, când mă pregătesc de părăsirea tuturor celor pământești, sperând, în același timp, la reîntâlnirea cu cei dragi, dincolo! Privește realist la viață și nu te mai lăsa surprins de despărțire! El este cu tine aici și în veșnicie! E tot ce contează! Caută să trăiești împreună cu Mântuitorul Isus Hristos, singurul care te poate însoți prin poarta morții!

Fii pregătit pentru ziua părăsirii pământului, dar și de marea întâlnire cu toți cei plecați înaintea noastră! Și străduiește-te ca părăsirea de cei dragi să fie temporară, nu definitivă!

Sorin Cigher

Beni Fărăgău: Gândurile care mi-au mângăiat inima…

Beni Faragau

Beni Faragau:

Am avut doua luni de primavara. Desi era toamna, frunzele cadeau, Filip era in picioare, venea la birou. Dupa care a urmat un rmn si un verdict. Era inainte de Craciun, laboratoarele inchise, medicii plecati in concediu de anul nou si noi eram torturati de asteptare. Am chemat salvarea si am fugit pana in Viena. Mai inati, o veste buna. Am sarit de bucurie. Am sunat acasa: e operabil. Nu-i limfom. Dar a venit neurochirurgul si el m-a chemat afara.

Mi-a spus: in toata lumea nu este solutie. I-am multumit. I-am zis: daca la oameni, nu; la Dumnezeu. Am zis, Filip e destul de matur sa-i spuneti direct lui. A venit in salon. S-a asezat langa el si cu o voce blanda i-a spus tot ce urmeaza. Filip era foarte rau. Abia vorbea. S-a uitat la el si a putut spune: „Si atunci?” Si profesorul i-a zis: „Weeks.” (Saptamani)

In perioada asta framantata, vorbeam langa salon cu un prieten si se deschide o usa si pe usa din spate intra Radu Gheorghita. Nu stiam ca-i in Viena, S-a asezat langa Filip si ceasuri in sir a stat acolo cu el.

[Dupa trecerea lui Filip] Am dat greu de el si am crezut ca-i in Viena si poate fugi pana la Cluj. Si era undeva langa Chicago. Zice, doua ceasuri imi caut bilet si nu ajung pe ora 2 [la inmormantare]. Si azi dimineata, in cutia mea postala, am primit un gand de la el. Trebuia sa vorbeasca Emil Bartos, un accident la Deva l-a blocat ore intregi pe drum. S-a intors spre casa. Am zis: Dumnezeu le aranjeaza pe toate. Si l-am rugat pe Puiu: citeste-mi gandurile lui Radu Gheorghita.

Planifica impreuna cu Filip sa inceapa lucrarea de doctorat in toamna. Au conlucrat impreuna in diverse situatii. Au fost prieteni fiindca Radu fiind student, nu de putine ori, se juca cu el, il lua in brate si povestea cu el.

Si multumesc lui Dumnezeu pentru gandurile care mi-au mangaiat inima. Au reverberat cu intrebarile mele in nadejdea unui raspuns de la Dumnezeu.

Radu Gheorghita:

Draga Violeta, draga Beni si Nora, Beni si Andreea,

Scriu aceste randuri in urma unuia dintre cele mai dureroase evenimente pe care si le-ar putea imagina cineva. Si imi dau seama ca nu sunt pe deplin justificate. Ele nu pot fi un mesaj de empatie pentru ca personal nu cunosc aceasta vale a umbrelor mortii prin care Dumnezeu va trece astazi. Ele nu pot fi niciunul de incurajare triumfalista pentru ca doresc sa evit sa sun ca o arama zanganitoare. Doresc insa sa vorbesc ca unul ca citeste in Sfintele Scripturi, ca in astfel de momente, mai mult ca oricand, onoarea lui Dumnezeu este pusa in joc. Regret mult ca nu am reusit sa vin pana la Cluj sa va vad, sa plang impreuna cu voi in tacere, asa cum au facut odinioara prietenii lui Iov. Ma si intreb daca nu ar fi mai potrivit sa nici nu fi scris aceste randuri, ci sa las tacerea sa lucreze la vindecarea ranilor cumplite, pricinuite de plecarea in vesnicie a lui Filip.

Dar cum poti, ca credincios, sa stai tacut cand o familie in Domnul trece printr-o incercare  atat de mare? Cum sa taci cand onoarea lui Dumnezeu este in joc? Cand in lipsa unui mesaj clar , durerea fara masura poate sa produca pagube vesnice in credinta si in nadejdea copiilor lui Dumnezeu. De fapt. de la acest punct doresc sa si pornesc. Si pentru ca nu suntem primii care am trait aceste experiente, imi permit sa imprumut limbajul psalmilor de lamentatie ca model, ca si ghid in a-mi exprima gandurile si sentimentele pentru ca aceiasi psalmi ne-au fost dati tocmai pentru astfel de momente. Iata cum ar suna un astfel de psalm in tonalitatea unei lamentatii:

Pana cand, Doamne? Pana cand? De ce, Doamne, ingadui iarasi a cata oara sa ni se rupa inima de durere? Un tanar in pragul deplinei maturitati, plin de vitalitate, fara egal intre cei de o varsta cu el. Un sot. Un fiu. Un frate. Iubit de toti care l-au cunoscut. Un slujitor credincios al bisericii Tale. Apreciat de toti pe care i-a slujit cu daruire. Unui astfel de om tu ii curmi viata in floarea ei. Cum poti ingadui sa se intample asa ceva?

Raman in viata oameni de nimic care traiesc pana la batranete fara nici un folos. Misuna in jurul nostru, necredinciosi, depravati, hoti, escroci, mincinosi care traiesc fara sa aiba vreo grija sau vreo lipsa. Si o fac razandu-Ti in fata, atat Tie, Doamne, cat si semenilor lor. Fiind siguri ca Te-au fentat si pe Tine si soarta lor. Si Tu ingadui ca Filip sa plece dintre noi? Unul dintre cei mai speciali copii ai Tai? Pe El, Tu il iei dintre noi cand inca noi avem asa de mare nevoie de el. Cand el putea sa faca asa de mult bine pentru biserica Ta, pentru Tine, pentru familia lui. Cum oare sa intelegem acest lucru? Cum sa pricepem caile Tale ascunse?

Si, Doamne, situatia pare sa fie chiar mai grava. Unde sunt promisiunile Tale de-a te ingriji de cei dragi ai Tai ca nici un rau sa nu li se intample? Oare nu Tu ne-ai spus: De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tau. Ce s-a ales de protectia care ai promis-o copiilor Tai preaiubiti: O mie sa cada alaturi de tine si zece mii la dreapta Ta, dar de tine nu se va apropia. De ce ai ingaduit sa se stinga cu zilele? De ce nu l-ai vindecat.? Familia lui, biserica ta, prietenii lui s-au rugat pentru el, au postit. Au facut tot ce ne spui in Scripturi pentru o astfel de situatie. (regrete: Aici, video sare aprox 14 secunde)……. cu Tine, in promisiunile Tale, cand ne lovim de o astfel de realitate.

Stim ca esti drept. Ne-o spune Cuvantul. Dar a fi drept inseamna si a-Ti pastra promisiunile. Si ca si cand aceste intrebari nu ne-ar apasa in mod insuportabil, ne gasim iarasi stand in fata Ta, a unui Dumnezeu alarmant de tacut, care pare neinteresat sa ne raspunda la rugaciuni. Nici cu un an inainte cand Filip si-a inceput calvarul. Nici acum cand si l-a sfarsit. Iar noi vrem sa intelegem de ce ai ingaduit toate acestea.

O, am putea continua mult cu astfel de intrebari. De fapt, nici nu suntem primii care sa le ridicam. Le gasim chiar si in Scripturi. David le avea. Psalmul 13 – Pana cand, Doamne, ma vei uita neincetat, pana cand Iti vei ascunde fata de mine? Pana cand voi avea sufletul plin de griji si inima plina de necazuri in fiecare zi? Pana cand se va ridica vrajmasul meu impotriva mea? Proorocii le aveau: Habacuc – Pana cand voi striga catre Tine, Doamne, fara ca Tu sa asculti? Pana cand ma voi tangui Tie fara ca Tu sa sari in ajutor? Pentru ce ma lasi sa vad nelegiuirea si Te uiti nepasator la raul si nedreptatea din jur? Pana cand, Doamne? De ce…. Doamne?

Dumnezeule al dreptatii care-Ti este cuvantul de aparare in fata acestor invinuiri pe care realitatea suferintei, si a lacrimilor si a mortii, le smulge din inima noastra?  Ce raspuns ne dai? Cum Te indreptatesti in fata lor? Pana cand, Doamne? De ce, Doamne? Sela (oprire). Pana aici, cuvintele lamentatiei.

Ar fi mult prea prezumtios din partea oricui sa raspunda in locul lui Dumnezeu la aceste intrebari. Nimeni nu poate stii ce ar avea El de spus cand aude tanguirea noastra. Dar nici tacuti nu putem ramane. Ca lucratori ai Evangheliei suntem chemati sa oferim un raspuns la aceste intrebari, chiar daca raspunsul se va dovedi un palid ecou a ceea ce Dumnezeu ar avea de spus. Dar, a tacea in aceste momente ar fi o actiune care in egala masura L-ar dezonora profund pe Dumnezeu si ar stirbi mostenirea si amintirea pe care Filip a lasat printre noi. Fara un cuvant din partea Celui in care el a crezut si pe care el l-a iubit si slujit, ne-am trezi  prabusiti in necredinta, in deznadejde si in disperare. Daca am inceput in a da glas lamentatiei noastre, dati-mi voie sa incerc sa creionez ceea ce cred ca ar raspunde Dumnezeu la asaltul atator tanguiri si intrebari care par sa nu aiba raspuns:

„Vreau sa stiti,” ne-ar spune El, „ca nu Ma deranjeaza cand aveti astfel de intrebari. Le primesc ca din partea unor copii aflati in mare stramtorare. Le ascult pe fiecare in parte. Si la timpul potrivit le voi da raspuns. Le consider atat de importante incat le-am lasat sa faca parte chiar si din Scripturi. Asta ca dovada ca nu sunt un Dumnezeu care accepta numai verbalizarea laudelor si a multumirilor voastre, dar si cea a lacrimilor, a suspinelor si a durerilor voastre. Le-am lasat in Scripturi ca sa va adeveresc ca Ma astept la astfel de intrebari. Ba chiar le consider complet justificate. De aceea vi le-am dat in Scripturi, ca sa fiti siguri ca sunt la fel de legitime si tot atata de inspirate  de Duhul Meu ca si psalmii de lauda si de multumire. Deci sa nu va fie teama sa Mi le puneti. Nu le consider calomnioase, nu le socotesc nepotrivite si nu va voi acuza de impertinenta spirituala. Dimpotriva, le primesc ca cea mai veritabila dovada a credintei voastre, a faptului ca va considerati copii ai Mei si ca veniti la Mine ca la un tata.

Apoi, va amintesc ca si Fiul Meu, in agonia crucii, a avut aceleasi intrebari ca si ale voastre:„Eli, Eli, Lama Sabactani?” – forma aramaică … Deci și aceste vorbe, „Dumnezeul MeuDumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”  El era acolo pe cruce ca sa va arate ca Eu, Dumnezeu, in persoana Fiului Meu am fost gata sa Ma identific cu voi in cea mai crunta suferinta imaginabila: o moarte nedreapta, o moarte plina de suferinte, o moarte de cruce.  Am dorit sa va ofer cea mai incontestabila dovada  ca nu sunt un Dumnezeu auster, care priveste de la distanta suferinta creaturilor Sale. Nu i-am insarcinat pe ingeri sa sufere impreuna cu voi, ci m-am coborat Eu in persoana Fiului Meu ca sa Ma identific cu voi in suferinta. Chiar si El a ajuns sa fie desavarsit in urma suferintei. Si trecand prin lectia ei, suferinta isi are rolul ei. Nu doar voi aveti de invatat in urma suferintelor. Chiar si Fiul Meu a fost facut desavarsit prin suferinta.

Mai mult, vreau sa va reamintesc ca nici Fiul Meu, nici chiar Lui nu i-am raspuns pe moment la intrebarea: de ce? Am lasat sa treaca catva timp pana la primul Meu raspuns- O soapta, cand am lasat perdeaua in Templu sa se rupa in doua, confirmandu-va ca nu mai ramane nici o piedica in apropierea Mea de voi si a voastra de Mine. Am raspuns apoi cu un glas bland cand l-am ajutat pe sutasul roman sa inteleaga si sa creada ca Cel care statea atarnat pe cruce nu era altul decat Fiul Meu care se jertfea si pentru el.

Am pastrat insa raspunsul Meu final pentru dimineata invierii cand tacerea a fost rupta odata cu invierea Fiului Meu, cand moartea a fost biruita, cand moartea a fost inghitita de viata. Clipa de la care impreuna cu Fiul Meu si cei ce-L urmeaza am inceput o noua geneza. Noua zidire si creatie.

La urma, vreau sa va spun, preaiubitii Mei,  ca atunci cand ingadui sa treceti prin astfel de evenimente, nu doar voi aveti intrebari arzatoare. Si Eu le am pe ale Mele dintre care nici una nu este mai importanta si mai urgenta decat aceasta: Ce vei face tu ca individ? Ce veti face voi ca biserica in urma unei astfel de cercetari speciale pe care v-am facut-o prin chemarea lui Filip la odihna vesnica? Ma intreb si va intreb: de ce oare sunt asa de putini care-si gandesc si isi traiesc viata din perspectiva sfarsitului ei? De ce sunt asa de multi printre voi care nu isi iau in serios credinta. Care au uitat ca momentul intalnirii lor cu Mine este mai aproape decat si-l imagineaza. Ma intreb de ce moartea si invierea Fiului Meu , dovada suprema a dragostei care o am pentru voi ramane neglijata de asa multi. De ce sunt atat de multi care isi cheltuie energia si viata pentru lucruri care nu au valoare vesnica? In timp ce in Imparatia Mea, in ogorul Meu secerisul este gata dar lucratorii sunt asa putini.

Da, pe Filip, eu l-am chemat acasa. Nu doar am ingaduit sa-si sfarseasca viata. Acesta a fost planul Meu, nu doar o ingaduinta de-a Mea. Am hotarat ca de Joia trecuta sa-l am in prezenta Mea. Eu Insumi m-am ridicat in picioare ca sa-i fac o primire asa cum se cuvine in Imparatia vesnica pe care am pregatit-o si pentru el si in care va fi intotdeauna cu Mine, cu Domnul. M-a recunoscut imediat. L-am strans in brate. I-am multumit pentru ca M-a onorat pe pamant, pentru ca a luptat lupta cea buna, pentru ca si-a dus alergarea pana la sfarsit. Pentru ca si-a pastrat credinta. Da, chiar Eu i-am sters lacrimile din ochi pentru ca despartirea de cei dragi ai Lui  a fost la fel de grea pentru el cat a fost si pentru ei. I-am promis ca voi avea grija de ei pana vor ajunge la randul lor in eternitate.

I-am dat apoi cununa pregatita pentru el ca unuia care M-a iubit- cununa vietii. Ca unuia care a iubit venirea Mea- cununa neprihanirii. Ca unuia care a adus pe multi la Mine- cununa slavei. Va dau incredintarea Mea deplina ca Filip a ajuns la odihna adevarata, la pacea deplina, la adevarata viata. Este mai viu acum decat oricand in timpul vietii lui traite printre voi. Este de-a dreptul de invidiat pentru ca a ajuns aici unde fiecare zi si fiecare clipa este mai buna, mai mareata si mai glorioasa decat cea precedenta. Daca l-ati putea vedea acum, ultimul lucru la care v-ati gandi , ar fi sa plangeti pentru el.

Draga Filip, nu o sa te mai plangem. Lasa-ne insa sa te invidiem. Da. Iti vom duce lipsa: lipsa zambetului tau, a caldurii glasului tau hotarat, a prieteniei care ai stiut sa o onorezi. A fermitatii cu care ai trait si cu care ti-ai indeplinit misiunea.

Ma rog ca raspunsul lui Dumnezeu la tanguirea noastra sa ne cerceteze profund astazi si sa duca la intarirea credintei noastre in El, ascultarii noastre de El si sa-i aduca pe multi la credinta. Ne rugam ca intocmai ca in cazul Fiului Sau, Dumnezeu sa grabeasca ziua invierii si pentru noi. Ziua de la care niciodata nu vom mai fi tulburati  de apasatoarea intrebare: de ce?

Radu Gheorghita

Transmisia de live video de la serviciul de inmormantare – http://bisericairis.ro/arhiva-video/ Selecteaza programul de Sambata 6 august 2016. Scrisoarea este citita de la minutul 1:09:00 sau 69:00 cu introducerea pastorului Beni Faragau.

Citeste mai mult despre viata si marturia lui Filip Faragau:

  1. Filip Fărăgău a plecat la Domnul! Marturia lui Filip Faragau (VIDEO).
  2. Aplauze pentru Filip, aplauze!!! de Marius Cruceru
  3. Filip Fărăgău – harul ultimelor luni (English + Romanian)

BISERICA ÎNOIRII SPIRITUALE CONTINUE ~ Samy Tuțac

BISERICA ÎNOIRII SPIRITUALE CONTINUE

Biserica înoirii continue a explodat pe scena lumii în Faptele Apostolilor 2 și nimic nu i-a putut sta înainte. În ziua de Rusalii, Duhul Sfânt a venit peste 120 de oameni în orașul Ierusalim. La sfârșitul acelei zile Biserica avea 3000 de membri. În aproximativ un an, Biserica și-a triplat numărul de oameni, ajungând la peste 10.000 de membri, iar la vremea martirajului lui Ștefan, adică cu doi ani mai târziu, la 20.000 de membri.

Biserica Noului Testament a trăit într-o trezire continuă, o trezire multigenerațională. S-a împânzit peste tot, iar lumea nu i s-a putut împotrivi. Cum a fost posibil acest lucru? Dumnezeu a împuternicit prin Duhul Sfânt bărbați și femei care au decis să-L slujească și să răspândească mesajul Lui.

Ei s-au hotărât să influențeze lumea lor în loc să se lase influențați de ea. Ei aveau niște lideri călăuziți de prioritățile lui Dumnezeu, care întruchipau puterea lui Dumnezeu, care erau motivați de scopurile lui Dumnezeu, care se bizuiau pe purtarea de grijă a lui Dumnezeu și care au echipat poporul lui Dumnezeu. Toți erau implicați în această lucrare.

Liderii se ocupau de echiparea oamenilor și încurajau Biserica. Minunile deveniseră un fapt obișnuit. Bunurile erau folosite în comun și oamenii iși vindeau ogoarele și averile, iar banii îi împărțeau între ei, așa încât nimeni nu se plângea de lipsuri. Viața lor nu mai era naturală, ci, pur și simplu, supranaturală. Oare vom putea experimenta o reînoire spirituală în vremurile acestea dominate de apatie și comoditate? Cu siguranță DA! Dumnezeu este același și lucrează cu aceeași putere. Noi avem nevoie de aceeași dorință de înoire cum era în Biserica de la început.

Pastor Samy Tuțac, prelucrare după Robert D. Heidler

Toată Ființa Lui este plină de farmec

Jesus Christ

  Suprema frumusețe a lui Isus are forța de atracție asupra tuturor. Iubirea pe care o stârnește ea este mai puternică decât admirația. El este mai mult decât plăcut și frumos; El este fermecător. Cu siguranță că poporul lui Dumnezeu poate justifica folosirea acestui cuvânt, fiindcă El este obiectul iubirii lor înflăcărate, iubire întemeiată pe excelența intrinsecă a persoanei Sale și pe perfecțiunea completă a desăvârșirilor Sale.

Ucenici ai lui Isus, uitați-vă la buzele Mântuitorului și spuneți dacă nu sunt ele cele mai dulci? Nu vi se aprinde inima când vorbiți cu El pe cale? Închinători ai lui Emanuel, priviți-i capul din aur de preț și spuneți-mi dacă gândurile Sale nu vă sunt scumpe. Nu este adorația voastră amestecată cu afecțiune în timp ce vă închinați în fața Celui care este „ca Libanul, un tânăr ales ca cedrii” (Cântarea Cântărilor 5:15)? Nu este farmec în fiecare trăsătură a Sa, și împrăștie întreaga Lui persoană o mireasmă aleasă, astfel încât toate fecioarele să-L iubească? Există o parte a trupului Său slăvit care să nu fie desăvârșită, o însușire a persoanei Sale care să nu fie ca un izvor răcoros pentru sufletele noastre, o îndatorire a Lui care să nu fie legată de inima ta?

Dragostea noastră nu este un sigiliu care Îi pecetluiește doar inima. Ea se așează și pe brațele puterii Sale. Nu este nici o parte a ființei Sale pe care să nu o iubim. Îi ungem întreaga ființă cu nardul prețios al iubirii noastre arzătoare. Vrem să-I imităm întreaga viață; vrem să-I copiem întregul caracter. În orice altă ființă vedem un cusur; în El totul este perfect. Până și cei mai buni dintre sfinții Săi au o pată pe veșminte, o cută pe frunte. El nu are decât farmec. Toți sorii pământești au petele lor. Cea mai frumoasă lume are pustiul ei. Nu putem să iubim toate lucrurile frumoase, dar Hristos Isus este aurul fără amestec, lumina fără întuneric, gloria fără nori – „toată ființa lui este plină de farmec” (Cântarea Cântărilor 5:16). Charles Spurgeon

Sursa – Resurse Crestine

Christian: You Can Fight Sin

Christian: You Can Fight Sin Because You’re New! – Ryan Fullerton

If my heart is desperately wicked and evil as all things, I have as much chance of obeying as Israel. I need a new heart. And I got news for you: I have one! God made me new. He saved me. He took my heart, that was always bent on evil and only desired evil continually, all the time. He took that heart out of me and He gave me a heart of flesh. – Ryan Fullerton

MP3 & PDF: http://illbehonest.com/christian-you-…
Full Sermon: http://www.ibclouisville.org/multimed…
Ryan Fullerton pastors at http://www.ibclouisville.org/

Sa fii in binecuvantarea Lui e cel mai frumos lucru pentru viata aceasta ! Tiberiu Pop

hand of God art

Avem exemple frumoase in Scriptura, ce ne vorbesc de binecuvantarea Domnului. Patruzeci de ani prin pustie nu li s-au stricat sandalele, si umblau prin desert. Cand le-a fost sete au baut din stanca apa proaspata, cand le-a fost foame au mancat organic venit din cer. Drumul si directia lor era stabilita in fiecare zi de Dumnezeu.

Tiberiu PopE frumos sa fii in binecuvantarea Lui: Ilie ajunge sa fie hranit de corbii lui Dumnezeu, Iacov vede o scara pe care urca si coboara ingerii. Daniel se joaca cu lei fiorosi in groapa in care l-a aruncat imparatul, Mardoheu ajunge mana dreapta al lui Ahasveros, Iosif priministru in Egipt. Cand esti in binecuvantarea lui, viata ta este frumoasa si extraordinara.

Binecuvantarea Lui nu ne scuteste de suferinta si nu inseamna ca nu vom suferii deloc. Iosif a fost vandut de frati, Moise a fost cioban la oi, Ieremia inchis si batut, Pavel a purtat un tepus in trupul lui toata viata.

Binecuvantarea Lui nu inseamna doar bani multi si bunastare. Desi atunci cand esti cu Dumnezeu, El iti binecuvanteaza rodul muncii tale. Si munca si realizarile tale sunt binecuvantate.

Binecuvantarea Lui nu inseamna sa ai o viata lipsita de responsabilitate, in care doar sa faci plaja si sa bei suc natural si Domnul va purta de grija ca prin somn de toate.

Binecuantarea Lui inseamna in primul rand prezenta reala a lui Dumnezeu in viata ta in tot ce faci si esti. Inseamna fericire, inseamna inplinire, inseamna familie binecuvantata, inseamna sens si scop si bucurie in toate aspectele vietii. Inseamna o viata traita cu bucurie pentru El si in echilibru cu toate responsabilitatile pamantesti.

S-ar putea sa ai realizari si sa nu fi fericit. S-ar putea sa ai prieteni si sa nu fi fericit. S-ar putea sa ai bani si sa nu fi fericit. S-ar putea sa ajuti pe altii si sa nu fi fericit. Sa fii in binecuvantarea Lui, este cel mai frumos lucru pentru viata aceasta.
Doamne binecuvanteaza-ne.

Tiberiu Pop

= ​Indiferenta „Crestinilor”​=

man indifferent
TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT, 

 Toata Gloria in Veci !!!

 ​                                                               = ​Indiferenta „Crestinilor”=​

31. „Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. 
32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; 
33. şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui. 
34. Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: „Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită dela întemeierea lumii. 
35. Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.` 

37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-ţi sete, şi ţi-am dat de ai băut? 
38. Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat? 
39. Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?` 
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.` 

​(Matei 25:31-40).​

​ ​”Cred ca daca as muri in fata lui, nici nu i-ar pasa!”​ S​-ar putea crede ca ​ aceste cuvinte ​au fost spuse de un om care vrea sa arate atitudinea unui dusman fata de el. Dar nu e asa; ele sunt cuvintele unei sotii care a tinut sa ilustreze atitudinea sotului fata de ea! Tot ea spunea despre el ca este crestin. Expresia ei ne dezvaluie deci, indiferenta si nepasarea unui om care este un sot „crestin”. Despre multi romani care se pretind a fi crestini („nu de ieri sau alaltaieri, ci de 2​.​000 de ani”, cum le place lor sa se autocaracterizeze) se poate spune acelasi lucru. In acest fel, indiferenta lor poate fi numita, indiferenta „crestinilor”​, indiferent ce religie ar avea ei.

I. Fata de CINE se poate manifesta aceasta indiferenta?​

​ ​1. ​F​ata de cei necajiti de pe strada, din orfelinate, din aziluri de batrani ori din spitale – deci fata de oameni ai nimanui care nu se pot intretine singuri -, dar si fat​a de vecini sau rude (chiar si fata de cele mai apropiate). Intr-un cuvant, putem spune ca e vorba de nepasarea fata de semenii nostrii.

​Crezi ca daca ai de toate si esti sanatos, nu-i cazul sa te interesezi catusi de putin de cei din jurul tau? Sau poate crezi ca dand 1o lei la un nenorocit pe strada e de ajuns?

​Iata aici cum arata o persoana in nevoi si necaz. Oricine si oricand poate ajunge in situatie asemanatoare!

​2.​ Fata de familia ta

a. Sotia sau sotul
​ ​S-ar putea chiar sa crezi ca daca ai certificat de casatorie si locuiesti impreuna cu sotia sau sotul tau, e de-ajuns.​

b. Copiii​
Le dai bani copiilor (si poate le dai multi ca ai de unde), ii trimiti la cele mai bune scoli si ai impresia ca-ti pasa de ei! Le dai bani, dar te intereseaza cu adevarat de ei​, ce vorbesc, ce fac, la ce se uita la televizor, pe internet, etc​
? Au ei „cei sapte ani de acasa”? ​

c.​ Persoana TA
​ Prin felul in care vorbesti si traiesti ​dai ​copiilor si altora ​o educatie crestina, biblica, asa cum cere Dumnezeu? Este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos – a carui activitate si fel de-a fi le gasim in Noul Testament -, modelul dupa care te straduiesti sa traiesti si pe care il prezinti si vrei sa-L imprimi in fiecare aspect de viata a celor dragi tie? Vrei ca toti semenii tai sa fie la fel​ ca tine​
? Daca ai facut si faci aceste lucruri pe care le cere Dumnezeu, arati ca-ti pasa de cei din jurul tau, de cei din casa si familia ta​, de tine insuti​. Dar daca nu, arati contrariul!​

3. Fata de Cuvantul Lui DUMNEZEU – BIBLIA​​ ​
Cu cateva zile in urma am luat un taximetru sa merg la spital, si din coloana care era l-am ales pe ultimul, spunandu-i soferului: „cei de pe urma vor fi cei dintai„. In discutia care a urmat l-am intrebat pe acel sofer daca stie cine a spus asta, sau unde-i scrisa aceasta expresie. Nu stia; i-am spus eu ca e scrisa in Biblie. Dupa scurt timp el mi-a aratat un om pe strada, zicand: „ala stie ce scrie in Biblie, ca e pocait”. L-am intrebat si pe el, si va intreb pe toti cei ce cititi aceste randuri: de ce stiu, de ce trebuie sa stie numai pocaitii ce scrie in Biblie? De ce nu stiu si ceilalti, ca, doar toti suntem crestini. Nu mai suntem in comunism sa ni se confiste Bibliile si sa mai ajungem si la inchisoare pentru asta. Cred ca oricine doreste sa citeasca Cuvantul lui Dumnezeu azi, poate s-o faca pentru ca au intrat Biblii si Noi Testamente fara numar, cu tonele, in Romania. Depinde, daca ne intereseaza sau nu. ​

4.​ Fata de DUMNEZEU
Nepasarea „crestinilor” se manifesta si fata de Dumnezeu, de Creatorul lor, de Cel de la care ne vine viata. Indiferenta aceasta se vede cel mai bine prin nepasarea aratata fata de Fiul lui Dumnezeu ​-​
Domnul Isus Cristos, fata de ​C​el al carui ​N​ume il poarta oricine se numeste crestin (cuvantul „crestin” vine de la Cristos). Multi dintre cei ce pretind a fi urmasii lui Cristos stiu foarte putin (sau chiar nimic) despre Cel care lasand gloria din cer a coborat pe ​Pamant, a suferit, a murit si a inviat. El a facut asta pentru ca toti cei ce cred in El si care-L accepta ca Mantuitor al lor personal, sa aiba viata vesnica impreuna cu El! ​

5. Fata de Lucrarea Lui DUMNEZEU de pe Pamant​ ​
Lucrarea Domnului Isus Cristos este minunata si extraordinara in acelas timp. Dar cand vorbim de lucrarea Domnului Isus de pe pamant, trebuie sa luam in considerare Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, care ne spune ca noi, crestinii, suntem impreuna lucratori cu Cristos pe acest ​P​amant. Care „noi”? Indiferentii? Daca nu ne pasa de Cristos, cum ne va pasa de lucrarea Lui? Dar unui crestin adevarat ii pasa!

​ 6. Fata de Biserica Lui HRISTOS, care nu sunt zidurile, ci oamenii care o compun.
Unii „crestini” merg la Biserica „din an in Pasti”, cu se mai spune, iar altii deloc​. De a fi implicat intr-o lucrare spirituala sau materiala nici nu poate fi vorba.

​ ​ II. Cauzele indiferentei pot fi multe si de multe feluri.

​ 1. Concentrarea atentiei numai asupra unor lucruri cum ar fi munca si castigul, este cea mai frecventa cauza a indiferentei. Desigur ca acestea sunt lucruri necesare vietii, dar a uita de Dumnezeu, de cei din jurul tau​, ​chiar de familie, sau chiar de tine insuti, nu este un lucru normal.

​ 2. Pierderea in exces a timpului cu alte lucruri​​ ​
Sunt si alte lucruri care pot fi bune si folositoare, dar fiind folosite rau, duc la nepasare. As aminti sportul​, filmele, ​televizorul​, internetul, etc​
. O sa intrebati ce e rau cu astea? Daca pierzi timp prea mult cu ele (chiar si nopti) si nu mai vrei sa stii altceva ​si de altcineva ​decat de filme si de meciuri, asta nu poate duce la bine. Unele filme sunt facute anume sa te captiveze, sa te acapareze si sa te infecteze cu tot felul de lucruri rele. Nu te mai intereseaza altceva si altcineva. Cineva zicea chiar ca televizorul este „virusul” zilelor noastre, si in mare masura are dreptate, pentru ca pe langa lucrurile bune transmise, sunt prezentate multe lucruri rele care-l fac pe om sa-si piarda timpul, familia si chiar sufletul.

​ ​ 3. Cheltuirea banilor in exces pe lucruri care nu numai ca nu te ajuta pe tine sau pe altii, dar te ruineaza pe tine si poate chiar familia ta.
​ ​
Bautura este un alt lucru prin care diavolul lucreaza cu putere. Cu ajutorul ei, el te face sa pacatuiesti in multe feluri si in multe situatii. ​Fumatul, jocuri de noroc​, haine si incaltaminte cat mai multe, bibelouri, masini sau apartamente (case) cat mai scumpe, etc., etc. Nu-ti mai raman bani sa mai ajuti un sarac.

4. Judecarea celor saraci in loc de-ai ajuta. Aici nu ma refer la abuzurile unora, ci la cei care sunt cu adevarat necajiti, si sunt destui, nu trebuie facute eforturi pentru a-i depista.​
Dumnezeu i-a dat omului si principii care sa le aplice in relatiile cu semenii lui. Unul din acestea, este sa-si ajute semenii​ care sunt in nevoi.​
Numai traind acest principiu, omul va simti adevarata implinire a lui. De ce ? Pentru ca asa a fost creat. Asa cum masina functioneaza normal cu benzina si nu cu altceva, pentruca asa a fost facuta, tot asa omul are o viata normala daca aplica principiile Celui ce l-a creat!​ Asta pentru cei care-i intereseaza ce zice DUMNEZEU.​

III.​ Urmarile indiferentei

​ 1. Indiferenta fata de Dumnezeu nu poate ramane fara urmari! Nepasarea aceasta arata ca de fapt omul este indiferent fata de el ins​u​si si aceasta va avea urmari, va avea influenta asupra lui. Omul a fost creat ca sa traiasca in relatii bune cu Dumnezeu si ascultand de El. ​Cel mai important lucru pentru om e sa ajunga in Rai impreuna cu Creatorul sau! DUMNEZEU i-a dat posibilitatea asta daca omul crede in jertfa Fiului Sau, DOMNUL ISUS HRISTOS​ si pocaindu-se de pacatele sale!

3. cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întîi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, ​(Evrei 2:3).​

2. ​Indiferenta fata de semeni are urmari, desigur negative, in relatiile cu cei din jur. Legaturile cu cei din familie, cu rudele, cu prietenii, cu vecinii, se vor deteriora sau vor fi distruse. Cand vei fi la greu (greul sau raul poate aparea in orice moment) si vei avea nevoie sa fii ajutat, vei constata ca ​atat semenii tai cat si ​Dumnezeu s-a​u​ indepartat de tine, deci vei vedea atunci ca te-ai distrus chiar pe tine insuti! Distrugerea ta morala si spirituala e urmarea neascultarii de Dumnezeu care iti porunceste sa fii in relatii bune cu El si semenii tai. Cea mai grava pierdere va fi insa despartirea vesnica de Dumnezeu si de multi din cei de care ar trebui sa-ti pese acum. Pierzarea vesnica, iadul este ​si ​pentru cei indiferenti, scrie Biblia (Evrei 2:3). Din nefericire acest lucru se va intampla cu multi, de aceea considera aceste cuvinte un semnal de alarma si iesi din mijlocul celor nepasatori! Acum, nu maine!​ Iata urmarile vesnice pentru cei nepasatori fatza de semenii lor care sunt in nevoi de diferite feluri:

41. Apoi va zice celor dela stînga Lui: „Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! 
42. Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; 
43. am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pela Mine.` 
44. Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu ţi-am slujit?` 
45. şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecîteori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.` 
46. şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.” 

​(Matei 25:41-46).
Cele aratate mai sus sunt cateva din motivele indiferentei oamenilor fata de Dumnezeu si fata de semeni. Toate la un loc, insa, pot fi rezumate in cateva cuvinte:
 lipsa de dragoste fata de Dumnezeu si fata de cei din jurul tau. Daca L-ai iubi pe Dumnezeu, ai cauta sa vezi ce vrea El de la tine si te-ai stradui sa faci. Daca i-ai iubi pe cei din jurul tau, ai cauta sa fii mai altruist, sa le usurezi poverile, sa fii un sot mai bun, o sotie mai buna, un copil ascultator de parinti, etc.

Daca pentru multe lucruri de pe ​P​amant nu este solutie, remediu, pentru indiferenta exista leac! Care-i aceasta? Ziceam ca la modul general, cauza este lipsa de dragoste fata de Dumnezeu si fata de semeni. Inlaturand cauza, totul incepe sa revina la normal. Dar daca n-ai dragoste, de unde s-o cumperi? As vrea sa-ti reamintesc (pentru ca cred ca stii) ca dragostea nu se cumpara. Ea n-are pret, e de nepretuit! De ce? Pentru caDumnezeu este dragoste„! Asa ne spune cuvantul sfant – Biblia. Asa ca aseaza-te pe genunchi si cere-i lui Dumnezeu sa te ierte pentru nepasarea ta de pana acum si in locul acestei nepasari, El sa puna dragostea Lui, pentru El si Cuvantul Lui – Biblia – pentru semeni (familie, etc.) .
​ ​
In titlu e cuvantul „crestin”, pe care l-am pus in ghelimele. De ce? Pentru ca indiferenta fata de Dumnezeu si fata de semeni poate fi intalnita la foarte multi oameni, dar din nefericire ea poate fi observata la multi dintre cei ce poarta numele lui Cristos. Sa te numesti crestin, sa porti numele lui Cristos, dar sa fii nepasator fata de El, iata un paradox pagubitor, cu urmari vesnice nefaste! Ori iti pasa de Cristos si atunci ai dreptul sa te numesti crestin, ori nu-ti pasa de Cristos si atunci esti fara Dumnezeu.

„Crestinilor”, iesiti din starea de indiferenta fata de Dumnezeu si fata de semeni! Facandu-le acestora o mare bucurie, va veti face voua insiva o mare bucurie vesnica fiind impreuna cu Cel caruia i-a pasat de voi, cu Domnul Isus Cristos.

Dumnezeu sa ne ajute pe toti la aceasta! Amin!

​                         Ioan Burca – robul DOMNULUI,                            ​                 ​

Doctor in Teologie

Drag prieten care canti vesel in credinta,
Fii prieten cu ISUS si la suferinta!​ – Canta: Ami si Crista

https://www.youtube.com/watch?v=CT-UNXMfI-g

​Drag prieten care canti vesel in credinta,
Fii prieten cu ISUS si la suferinta!​
 
TU nu pleci niciodata de la mine! – Canta: Nicu Wagner
 
Daca treci prin incercare – Canta: Melania Tudor
 
 M-ai trecut prin valuri grele – Lidia Farcas

 https://www.youtube.com/watch?v=shZ8wcb-aUI

Nadejdea mea e Dumnezeu – Canta: Grupul ” Maslinul ”
https://www.youtube.com/watch?v=h-tg974afGk

Glorie MIELULUI! – Canta: Corul si Orchestra Bisericii Baptiste Nationala – Oradea

https://www.youtube.com/watch?v=i9fVDJ8XFbM&list=RD2cLz8tYqs_o

  TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT,         
  ​   Toata Gloria in Veci !!!

                         Stimati Vizitatori

 ​Va prezentam 2 link-uri, care contin
Cuvantul si Minunile Lui DUMNEZEU in viata unor oameni. 
       Va dorim vizionare si auditie Placuta si Benefica!
Pe link-ul nr. 1, dati click pe camera de filmat, aceea micaa​
 din dreapta,  sau pe difuzorul mic din dreapta, pentru cele audio.
      1.  http://perlesicomori.net/  (audio si video)
     Pe link-ul nr. 2,  ” Esenta BIBLIEI ” , gasiti Lucrurile ESENTIALE pe care un om trebuie sa le STIE si sa le FACA, si altele sa stie sa NU le faca, pentru a fi salvat de la iad si a-i arata SINGURA CALE spre RAI,care este DOMNUL ISUS HRISTOS FIUL Lui DUMNEZEU !!!
                    DUMNEZEU sa va Binecuvanteze!
                                     Cu tot respectul,
                          Ioan Burca – robul DOMNULUI,
                                      Doctor in Teologie

“Cercetaţi toate lucrurile şi pastrati ce este bun”, adică BIBLIC.

Dati la cat mai multi aceste link-uri, pentru clarificare, intarire in credinta, sau intoarcere la DUMNEZEU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS, si convingerea DUHULUI SFANT, si va veti intalni cu rezultatele aici pe Pamant, sau in Cer!                                                         ​  

„…cine seamana mult, mult va secera.”

​​

Greg Laurie – Praying for America

Pastor Greg shares our need for dependence on God and America’s need for spiritual awakening in this short clip.

VIDEO by Harvest: Greg Laurie

Florin Ianovici – Totuși…!

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

2 Timotei 2:19 „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”;

Chiar dacă vorbești, nu e sigur că te aude sau înțelege cineva. Chiar dacă ești privit, nu înseamnă că te observă cineva. Oamenii când vorbesc vor să se audă și când privesc spre alții, mai mult vor să fie văzuți.

Nu poți zidi pe nisipul mișcător al vorbelor rostite de oameni. Nu poți ancora bizuindu-te pe neputincioasă mână a omului. Nu poți zidi pe promisiunile omenești ce au ambalaj strălucitor și conținut dezamăgitor.

Oamenii pe care tot îi cauți fug de tine iar de Dumnezeu care te caută, fugi tu. Dacă nu vei cere și nu vei aștepta nimic de la oameni, vei primi totul, pentru că doar atunci Dumnezeu nu va mai fi împiedicat de tine să îți aducă binecuvântare.

Totul se mișcă, totul se clatină. Hotarele prietenilor se mută, promisiunile dragostei se șterg, zâmbetele obosesc, cuvintele rămân nerostite, privirile te ocolesc, dar totuși temelia tare a lui Dumnezeu rămâne nezguduită: El te cunoaște pe nume!

Cheia fericirii tale nu e în mâna vreunui om, ci la Dumnezeu.

Ce e NOU la PAGINA Florin Ianovici

Iosif Ton – Ne trebuie si noua 200 de ani pana ajungem limbajul de la Westminster?

Parlamentul Italian Photo credit www.dailymail.co.uk

Iosif Ton: Ne trebuie si noua 200 de ani pana ajungem limbajul de la Westminster!

iosif-ton strajeriiStiti, numai evanghelicii, acuma au pornit razboiul unii cu altii, in special cu Iosif Ton, pentru ca a indraznit sa fie putin altfel decat noi. Si cum sa-l toleram noi, ca a indraznit ca in problema cutare sau cutare sa gandeasca altfel decat noi toti? Intoleranta.

Si eu toata viata m-am straduit sa-i invat pe oamenii nostri dialogul civilizat.

In Anglia, pe la 1,800 inca se bateau cu scaunele in parlament, ca in alte parlamente. Dar s-a ridicat atunci unul, Wilberforce, cititi-i cartile.

Wilberforce in Parlament Photo wikipedia.org

Wilberforce a zis: „Eu am ajuns in parlament,” el era evanghelic metodist, „am ajuns in parlament cu doua scopuri: (1) sa desfiintez sclavia si (2) sa imbunatatesc manierele Angliei.” Si ca sa desfiinteze bataile, el a introdus o regula in parlamentul britanic, el, gruparea, miscarea lui. In partea spicarului sunt conservatorii, in stanga sunt laboristii, ei sunt pe scaune cu precadere fata in fata.

Pana atunci ziceau [se adresau]: „Ticalosul ala…”
„Ala, nici nu-i vrednic sa traiasca pentru ca are ideile alea… si daca pot, ii dau cu scaunul in cap.”

Dar, de-acuma, n-ai voie sa vorbesti, decat incepand cu expresia: „My honorable oponent.. he, I don’t agree with anything he says, he is wrong. But, he is a person. He is honorable.”

„Onorabilul meu oponent.. El. ca persoana e onorabil… Ideile lui nu imi plac. Ideile lui, o sa va arat. O sa le fac bucati. Dar el e onorabil.”

Cand au venit comunistii la putere, ei au spus: „Noi n-avem vreme sa discutam cu oponentii nostri. Noi scoatem pistolul si-i impuscam. Il impusc pe el, ca nu-i de acord cu mine. Nu stau sa-l conving. Si se pare ca noi, unii dintre noi, inca au conceptia comunistilor.

„Nu stau de vorba cu el, daca nu e de acord cu mine, il impusc.”

Ne trebuie si noua 200 de ani pana ajungem limbajul de la Westminster: „my honorable opponent. Ce se intampla?

Trateaza-i pe toti cu valoarea pe care le-o dau Eu

Domnul Isus ne invata in predica de pe munte, daca-i spui cuiva „prostule”, esti un criminal. Pentru cain momentul in care i-ai spus „prostule” sau ‘tampitule” sau „magarule” sau „ratacitule”sau „ereticule”, tu ai facut asasinare de caracter.

Respecta-l pe om. Fiecare persoana e o persoana pentru care a murit Hristos, pentru ca El a murit pentru toti oamenii. E unul pe care Dumnezeu il vede si spune: „E atat de pretios, ca eu Imi dau Fiul sa moara in locul lui.” Si fiecare din voi, de aici, indiferent ce cult are, Dumnezeu se uita la voi si zice: „Meriti atat de mult in ochii mei, ca daca ai exista doar tu singur, as da Fiul sa moara in locul tau.”

Atat de mult te pretuieste Dumnezeu, atat te evalueaza Dumnezeu. Si eu sa te jignesc? Eu spun cu politete de ce nu suntem de acord unii cu altii. Dar fiecare dintre voi e unul pentru care a murit Hristos. Si eu trebuie sa va respect pe fiecare cu valoarea pe care  v-o da Dumnezeu.

Isaia 43″4 – De aceea, pentru ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.  Dumnezeu ne considera pe fiecare, chiar si pe ultimul [om], de cel mai mare pret in univers. Si cand vom invata noi sa ne tratam cum ne invata Dumnezeu? Trateaza-i pe toti cu valoarea pe care le-o dau Eu.

Vezi mesajul integral aici …

Octavius Winslow – Christ’s Sleepless Vigilance over His People (Christian devotional)

Nevoia de dragoste …este astăzi mai mare ca niciodată !!!

… ” Dragostea …este indelung rabdatoare, este plina de bunatate; dragostea nu pizmuieste, dragostea nu se lauda, nu se umfla in mandrie, nu se poarta necuviincios, nu cauta folosul sau, nu se manie, nu se gandeste la rau, nu se bucura de nelegiuire, ci se bucura de adevar, acopera totul, crede totul, nadajduieste totul, sufera totul.
Dragostea …nu va pieri niciodata.” 1 Corinteni, cap. 13

Nevoia de dragoste …este astazi mai mare ca niciodata !!!.

De cand ne nastem, pana cand inchidem ochii, simtim nevoia dupa zambetul mamei, precum si dorinta de a impartasi si a primi dragoste eruptand din strafundurile inimii noastre. Fara ea ne pierdem dorinta de a trai… vitalitatea noastra mintala si fizica slabind, ducandu-ne, inevitabil, la imbolnavire. Atunci cand experimentam insa dragostea… toata fiinta noastra raspunde… influentand pozitiv cresterea din punct de vedere fizic, mintal, spiritual si social.

Din cauza lipsei de iubire, mii de oameni se sinucid anual. O alta mare multime se inghesuie …pe scarile tribunalelor pentru a se „elibera” astfel incat sa poata incepe sa caute din nou dragostea. Spitalele de boli psihiatrice, in zilele noastre, sunt pline de cei care, din dorinta de a primi afectiune… au alunecat pana in pragul nebuniei.

Copiii loviti si neglijati… sufera simptome de nevroza sau psihoza. Casele de batrani sunt pline de parinti nebagati in seama !!!…care varsa din cand in cand o lacrima aparuta din dorinta de a fi iubiti.

Traim un timp cand descurajarea crunta si amara dezamagire …par sa fie partea noastra, cand necazurile hartuiesc sufletul pana acolo incat multi oameni sunt impinsi spre o moarte imatura. De ce?
Omul de astazi nu se straduieste sa dea dragostei nici macar o sansa !!!… pentru ca Dragostea Adevarata presupune angajament, implicare !. Ea trebuie sa fie neconditionata !!!…pentru ca sensibilitatea noastra sa se poata exprima liber.

Trebuie sa fie data pe fata… cu precadere atunci cand celalalt nu o „merita”, sa vina in intampinarea nevoilor lui. Dragostea …care a fost turnata in inimile noastre, este autentica !. Sa emanam aceasta iubire din Dumnezeu, cu trasaturile ei minunate !

Gabi Lupescu

Paradis – Dragostea

Acolo moarte nu va fi – Pentru cei ce si-au pierdut sotul, sotia sau o persoana draga…

young woman death weep

Apocalipsa 22

22 Şi mi -a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
Şi îngerul mi -a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. –
Şi iată, Eu vin curînd! -Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!„
Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m’am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
Dar el mi -a zis: ,,Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.„
10 Apoi mi -a zis: ,,Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.
11 Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfînt, să se sfinţească şi mai departe!
12 Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13 Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul.
14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
15 Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
16 Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
17 Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!„ Şi cine aude, să zică: ,,Vino!„ Şi celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
18 Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19 Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.„
20 Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.„ Amin! Vino, Doamne Isuse!
21 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin

Photo credit solidrockcounseling.wordpress.com

Cateva cuvinte de mangaiere pentru orice sot, sotie, mama sau tata care sufera despartirea de cel/cea pe care l-a/a iubit/iubit-o:

Dacă Dumnezeu nu e departe de niciunul dintre noi, atunci căutarea noastră e plină de speranță. Dacă eu Îl caut pe Dumnezeu şi El nu e departe, atunci sigur Îl voi găsi. Nu trebuie să mă urc în ceruri, nici să mă cobor în adâncuri, căci El e aproape! Ah, să ai doar credință ca să-L vezi şi atunci ajungi la EL fără să te mişti de pe scaun. Dacă Îl cauți şi El te caută sigur, căci altfel nu ți-ar fi venit gândul să-L cauți. Când păcătosul Îl caută pe Dumnezeu, atunci şi Dumnezeu caută pe păcătos şi ei se vor găsi repede. Oare nu e scris că, dacă Îl cauți Se va lăsa găsit? Căutați pe Dumnezeu până se poate găsi, chemați-L sincer.

Cât de bine vede Domnul pocăința noastră! Dacă este aproape El vede lacrima care curge acum pe obrazul tău, El vede povara păcatului care apasă inima ta, cunoaşte tulburarea sufletului tău şi îți pricepe neliniştea. Când stau aproape de o persoană care e chinuită, nu pot să n-am milă de ea. Tatăl din ceruri este mult mai milos decât noi, şi după cum se îndură un tată de copiii săi, aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

Dacă inima ta e zdrobită, Domnul te înțelege. Dacă vrei să scapi de păcat, El aude strigătul tău: „Cum voi fi mântuit?”. Vederea lacrimilor tale mişcă: auzul strigătului tău Îl umple de milă. Nu te îndoi de acest fapt: Dumnezeu nu poate fi aproape şi totuşi să fie nepăsător, căci numele Său e iubirea. El te-a auzit şi S-a îndurat de tine ieri, când ruşinea de păcatul tău te-a chinuit. Te vede acum în singurătatea ta şi în zbuciumul tău. Chiar de ai fi un cerşetor fugar şi atunci Domnul e aproape de tine.

revista Farul creştin, 23 martie 1946 monergism.ro

Ramona Strateanu-Bujdei 
Moise Lucaci
Silvia Tarniceriu
Dayana si Matei Tomoiaga 

Acolo moartea nu va fi – Laura Bretan

Cea de-a 42 conventie Penticostala Romana din Statele Uniste si Canada in Atlanta GA Septembrie 2010 Duhul si Mireasa. VIDEO by SAMUEL MARUNTEL:

Richard Baxter’s Eight Reasons to watch your life

Although, I believe this list is intended for ministers of the Gospel, it does fit and apply well to any ordinary Christian who is a witness unto the world on behalf of Jesus Christ and who is a proclaimer of the Gospel:

Richard Baxter 8 reasonsPhoto credit Facebook The Southern Baptist Theological Seminary

Cristi Tătar – Gânduri despre eşec!

VEZI si 

Photo credit www.bloggingehow.com Sursa Cristi Tatar

“Eşecul ne învaţă perseverenţa. Ne întreabă dacă avem de gând să renunţăm , sau să devenim mai hotărâţi şi să continuăm să încercăm?!” (Hal Urban)

1. Eşecul:

-este parte a vieţii noastre a fiecăruia! Eşuăm în relaţiile din familie, cu copii, în biserică, în relaţiile de serviciu…şi chiar în relaţia pe care o avem cu Dumnezeu.

O certitudine a vieţii este aceasta: toţi mai devreme sau mai târziu vom experimenta eşecul.

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” (1Cor.10:12)

Biblia prezintă oameni care au avut parte de eşec:

„Mă afund în noroi şi nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie, şi dau apele peste mine.”(Ps.69:2)

2. Din eşec, din cădere doar Dumnezeute poate ridica!

Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.” (Ps.145:14)

„Ca înfăţişarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea. El mi-a zis: „Fiul omului, stai în picioare, şi-ti voi vorbi!”

Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh în mine şi m-a făcut să stau pe picioare; şi am ascultat la Cel ce-mi vorbea. (Ezechiel 1:28-2:1-2)

3. Trebuie să vrei!!!

Isus a luat cuvântul şi i-a zis: „Ce vrei să-ţi fac?” „Rabuni”, I-a raspuns orbul, „să capăt vederea.” (Marc.10:51)

“…celor neprihăniti li se împlineşte dorinţa.” – (Prov.10:24 b)

„Dorinţa celor neprihaniţi este numai bine;…” – (Prov.11:23 a)

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. – (Prov.13:12)

2 Tesaloniceni 1:11-12 “De aceea nerugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorată din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslavit în voi, şi voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.”

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari