Saptamana Casatoriei 2015 – Gabi Lupescu – Cupluri casatorite fericite

Ce pot face cuplurile căsătorite pentru a se asigura că relaţiile lor de căsnicie vor ţine “ până când moartea îi va despărţi ” ? . Primul şi cel mai important aspect este cel al ascultării şi supunerii către Dumnezeu şi către Cuvântul Său !!! . Acesta este un principiu care trebuie să fie la lucru în viaţa celor două persoane înainte de momentul căsătoriei, când bărbatul şi femeia încă nu se c…unosc. Dumnezeu spune : ” Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi” (Amos 3:3) ?. Pentru credinciosul născut din nou, aceasta nu înseamnă deloc o aprobare pentru demararea unei relaţii cu o persoană care nu este credincioasă: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege ?. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul ?” (2 Corinteni 6:14). Dacă acest prim principiu ar fi respectat, s-ar evita multe suferinţe şi atacuri de cord în căsnicii !!! – Fiti binecuvăntati de Domnul !!!.
„Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei” (Romani 7:2). Principiul de bază aici este că legământul căsătoriei nu se poate rupe decât la moartea unuia dintre soţi. Acesta este punctul de vedere al lui Dumnezeu şi din păcate vedem că din ce în ce mai des el nu se mai aplică în căsniciile din societatea de astăzi. În societatea noastră modernă, relaţiile de căsnicie sfârşesc în divorţ în mai mult de 51% din situaţii. Aceasta înseamnă că mai mult de jumătate din cuplurile care îşi spun “până când moartea ne va despărţi” …nu apucă momentul împlinirii acestei promisiuni !!!.
Sănt foarte multe persoane , atăt bărbaţi căt şi femei creştini, care se confruntă cu aceste probleme , şi căminele lor au ajuns ” să explodeze ” , …luănd decizia pentru a se despărţi , şi dacă au şi copii …situaţia poate fi mult mai distrugătoare , pentru aceştia ! . Să avem curajul să putem să discutăm aceste lucruri , în lumina Sfintelor Scripturi !!!
Un alt principiu care, odată aplicat, a-r conduce la o longevitate a căsniciei este că soţul …să fie supus lui Dumnezeu şi să îşi iubească, cinstească şi protejeze soţia ca şi pe propriul trup (Efeseni 5:25-31). Reversul este că soţia trebuie să fie de asemenea.. supusă lui Dumnezeu şi soţului ei ca şi cum s-ar supune Domnului (Efeseni 5:22). Căsnicia dintre un bărbat şi o femeie este o imagine spirituală a relaţiei dintre Hristos şi Biserică. Hristos S-a dat pe Sine pentru Biserică şi El o iubeşte, o onorează şi o protejează ca şi cum ar fi “Mireasa” Sa (Apocalipsa 19:7-9).
Când Dumnezeu i-a adus pe Adam şi Eva împreună în prima relaţie de căsătorie dintre oameni, ea a fost creată din “oasele şi carnea lui” (Geneza 2:23) şi ei au devenit un “singur trup” (Geneza 2:23-24). Acesta este un concept aproape mort în societatea noastră modernă. A deveni un singur trup are semnificaţie mult dincolo de sensul fizic. Înseamnă aducerea împreună şi a minţii şi sufletului a două persoane pentru a forma unul singur. Această relaţie merge cu mult dincolo de atracţia senzuală şi emoţională şi intră în tărâmul “unităţii” spirituale care nu poate fi împlinite decât atunci când ambii parteneri sunt supuşi lui Dumnezeu şi unul faţă de altul. Aceasta este o relaţie care nu este constituită din “mine sau al meu” ci de “noi şi al nostru”. Acesta este unul dintre secretele unei căsnicii de durată.
Supunerea ….este răspunsul natural atunci când conducerea se face cu dragoste. Când soţul îşi iubeşte soţia precum Hristos iubeşte Biserica (Efeseni 5:25-33), atunci supunerea este un răspuns natural al soţiei faţă de soţul ei. Cuvântul grec tradus ca supus (hupotasso) reprezintă forma continuă a verbului. Aceasta înseamnă că supunerea faţă de Dumnezeu, faţă de liderii noştri, şi faţă de soţ nu reprezintă o decizie de moment. Ea reprezintă o atitudine continuă a noastră, care trebuie să devină un obicei de zi cu zi. Supunerea despre care ni se vorbeşte în Efeseni 5 nu înseamnă că una dintre persoane se supune alteia care este egoistă şi dominantă.
Supunerea biblică este una între două persoane credincioase, pline de Duh Sfânt, care se sprijină una pe cealaltă şi ambele pe Dumnezeu. Supunerea este ca o stradă cu două sensuri. Supunerea este o atitudine de cinstire şi de completare a celor două persoane. Când o soţie este iubită precum Hristos iubeşte Biserica, supunerea nu este un lucru dificil. Efeseni 5:24 spune: “după cum Biserica este supusă lui Hristos.” Acest verset spune că soţia trebuie să îi fie supusă soţului ei în toate lucrurile care sunt bune şi de folos. Prin urmare, soţia nu are nici o obligaţie ca, urmare a relaţiei de supunere faţă de soţul ei, să ignore relaţia sa cu Dumnezeu sau să încalce legile.
Este dureros faptul că rata divorţurilor printre creştinii practicanţi …este aproape la fel de ridicată ca şi în lumea  necreştină. Biblia arată mai mult decât clar faptul că Dumnezeu urăşte divorţul (Maleahi 2:16) şi că împăcarea şi iertarea ar trebui să fie semnele din viaţa credincioşilor (Luca 11:4; Efeseni 4:32). Totuşi, Dumnezeu recunoaşte că divorţul poate să apară, chiar printre copiii Săi. Un credincios divorţat şi/sau recăsătorit nu trebuie să se simtă mai puţin iubit de
Dumnzeu, chiar dacă divorţul şi/sau recăsătorirea nu sunt justificate de posibila motivaţie din Matei 19:9. Adesea Dumnezeu utilizează neascultarea plină de păcat a creştinilor în scopuri pozitive.
Pentru căsătoriţi:
a. Dacă eşti soţ
Asigură-te că îţi iubeşti cu adevărat soţia. A iubi cu adevărat soţia înseamnă a-i face supunerea uşoară!!!.
b. Dacă eşti soţie
Cine este pe scaunul decizional în familia ta ?
Dacă soţul nu conduce, nu prelua tu conducerea !!!.. ci încurajează-l să o facă el !.
Unde te-ai poziţiona pe o scară a supunerii faţă de soţ ?
Nesupusă ?…Sau supusă pe deplin ?

Dar soţul tău… unde te-ar poziţiona ?
Roagă soţul să completeze următorul tabel şi discutaţi apoi rezultatul împreună :

Care sunt trei proiecte în care el doreşte să conducă familia ? . Cum vede el participarea soţiei ca ajutor potrivit ?

Scrie-i o scrisoare comunicându-i ce apreciezi la el !!! … şi că te bucuri că eşti sub autoritatea lui !.
Care sunt trei nevoi …ale soţului tău pe care ai dori să le împlineşti tu ?. Domnul să vă binecuvănteze !!!. Aşa să fie.

În cazul unui soţ pasiv… care a abdicat de la conducere, o soţie înţeleaptă nu îi va lua locul…ci îl va încuraja să conducă. Exemplul Deborei este folositor şi în contextul familiei (Judecători 4:4-9). Ea nu a acceptat poziţia de lider, ci s-a aşezat sub autoritatea unui bărbat.În cazul unui soţ dictator… care ia decizii fără să se consulte cu soţia, soluţia este tot supunerea. Împotrivirea faţă de planurile lui nu ar face altceva decât să îl învrăjbească şi să îngreuneze o posibilă deschidere pentru colaborare. Ştiind că responsabilitatea deciziilor din familie aparţine soţului, soţia ar trebui să se simtă protejată de Dumnezeu. Ea are doar poziţia de sprijin, sfătuitor, al soţului, nu factor de decizie. O soţie înţeleaptă îi spune soţului părerea ei, dar lasă decizia pe seama lui.Excepţia de la această regulă este cazul în care soţul îi cere soţiei să acţioneze împotriva lui Dumnezeu.

Ar trebui să mă căsătoresc cu cineva datorită frumuseţii exterioare? Paul Washer si Tim Conway

Photo credit

Tinerilor, trăim într-o lume care îţi spune să urmăreşti o femeie datorită frumuseţii exterioare. Biblia spune: tratează frumuseţea ca un lucru obişnuit, ca un lucru fără substanţă, ca un lucru gol, pentru că este gol!

——

Paul Washer: Femeia fără chibzuinţă, chiar şi cea mai frumoasă femeie fără chibzuinţă, este ca un inel de aur în râtul unui porc. Şi voi, tinerilor, ascultaţi-mă: Dacă eşti condus înspre căsătorie de senzualitatea fetei, te vei urî pe tine însuţi în final. Te vei urî. Dar dacă eşti condus înspre căsătorie de virtutea ei, de inteligenţa ei, de evlavia ei, vei găsi un partener pe viaţă.

Tim Conway: Tinerilor, trăim într-o lume, chiar în lumea aşa-zis creştină, care îţi spune să urmăreşti frumuseţea. Iar Biblia spune: tratează frumuseţea ca un lucru obişnuit, ca un lucru fără substanţă, ca un lucru gol, pentru că este gol! Dacă urmăreşti frumuseţea… vă spun, mulţi tineri au trăit să regrete deciziile pe care le-au luat. Voi nu realizaţi, dacă nu sunteţi căsătoriţi nu realizaţi ce înseamnă să iei o soţie rea sau ce înseamnă să iei o soţie bună. Iar dacă urmăreşti frumuseţea, şi reuşeşti să obţii frumuseţea, şi iei o femeie neevlavioasă în interiorul acelei frumuseţi, chiar dacă este o creştină, dar este gâlcevitoare, nesfinţită, mândră, lipsită de supunere, vei trăi să regreţi ce ai făcut. Tinerilor, ştiu că unii dintre voi nu mă auziţi acum, ştiu că nu mă auziţi! Pentru că este o aşa tendinţă naturală de a fi atras înspre ceea ce este frumos. Dar Biblia spune: tratează frumuseţea ca un lucru gol, trateaz-o ca un lucru gol.

Paul Washer: Dacă eşti condus înspre căsătorie de senzualitatea fetei, te vei urî pe tine însuţi în final. Te vei urî.

de Paul Washer & Tim Conway

http://illbehonest.com/romana/ar-trebui-sa-ma-casatoresc-cu-cineva-datorita-frumusetii-exterioare

Paul Washer | http://heartcrymissionary. com

There are more students compulsively looking at pornography at younger ages and with greater frequency than ever before…

A must read for every parent-

3 Things You Don’t Know About Your Children and Sex

Dear Parents,

Please allow me a quick moment to introduce myself before we go much further. My name is Anne Marie Miller. I’m thirty-three years old. I’m newly married to a wonderful man named Tim. We don’t have any children yet, but we plan to.

For the purpose of this letter, you need to know I’m a recovering addict. Pornography was my drug of choice.

I grew up in the church—the daughter of a Southern Baptist preacher man with a passion for learning the Bible. I was the honors student; the athlete; the girl who got along with everyone from the weird kids to the popular ones.

It was a good life. I was raised in a good home.

……I turned to the Internet for education.

What started as an innocent pursuit of knowledge quickly escalated into a coping mechanism….

Read more at ChurchLeaders.com»

A message for the New Year: David Platt – What is God’s will for my life? From the Book of Proverbs

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

david-platt-itickets-com.

david-platt-itickets-com.

Proverbs is the most prominent wisdom book in Scripture and amidst all the wisdom that is contained in Proverbs there is also a good bit of confusion. Confusion as to how to understand individual proverbs and then confusion how this book, as a whole is to be understood. We live in a day when the most common question, not only constantly ask, but, almost anxiously ask:

What is God’s will for my life?

We are talking here about things that are not directly spelled out in Scripture. Scripture says specific things about specific circumstances. But, there are so many circumstances we face, some of them small, some of them big, on a daily basis, that the Word doesn’t speak directly to- whether it’s what we eat, or what we wear today, small decisions like that. Big decisions like who to marry, what career paths to choose, where to live. How do we know God’s will in these areas of our lives? Obviously, Scripture speaks to all of those things in some way. The Scripture talks about taking care of our body; that’s gonna inform the way that we eat, or honoring God in the way we dress. Or, Scripture is going to speak in to whom we marry. Scripture tells us not to marry an unbeliever, or what career path to choose, immoral career paths that you should not choose according to Scripture. But, when it comes down to the details of what this looks like, we want to know what God’s will is. Our hearts desire  God’s will, but we have a hard time transitioning from our hearts to our minds, and making decisions.

We are afraid, almost constantly afraid that we’re gonna do the wrong thing, and that we’re gonna make the wrong decisions with different situations we face. We just wish we would have it spelled out in front of us. It would make it a lot easier. But, if that were the case, it would miss the whole point. And so, what I want to show us today in Proverbs, in this book as a whole is a picture of incredible comfort, and incredible confidence that you can have when you’re walking through the decision making process, when you’re walking through decisions that you make on a daily basis- knowing that you are living out and following the will of God, based on the picture we see in Proverbs. (3:00)

I want us to read the first 7 verses here in Proverbs. They are kind of an introduction to the book, they tell us purpose of the book. Proverbs is divided into two major sections: The first 9 chapter are a kind of preface to the book- talking about wisdom, giving a reason why we need to read the rest of the book- because wisdom is valuable. We need to get wisdom, treasure wisdom, we see that over and over again in these first 9 chapters. Then you get to chapter 10, and from chapter 10 – 31, what you see is different proverbs, different wise sayings. A lot of them 2 liners, 3 liners, maybe 4 liners, that are written to be memorable, to lodge away in your mind and in your heart, that take the Word and apply it to the practical things that we face in our lives. Most of this is written by Solomon. Not all of it, other parts written by different folks, or at least compiled by different folks, but, most of it is written by Solomon.

proverbs

I want us to look at these first 7 verses that give us a purpose statement for the entire book. And then focus on one particular verse that’s gonna guide us through our times in proverbs today.

1 The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity; to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth— Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, to understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge;  fools despise wisdom and instruction.

I want you to underline that last line. All throughout these first 7 verses we see these words used almost interchangeably- wisdom, and instruction, insight, prudence, knowledge, discretion. And then you get to verse 7 “The fear of the Lord is the beginning of knowledge” some translations say “the beginning of wisdom,  fools despise wisdom and instruction“. In fact, you turn to chapter 9:10 “The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.” This is the verse I want you to etch in your mind this morning, I want us to think about the relationship between fear of the Lord, between worship of the Lord and wisdom. 

Wisdom is the fruit of  a right relationship with God.

Wisdom spring from , results out of a right relationship with God. When we walk in the fear of the Lord, when we worship the Lord, we will walk in wisdom. Our wisdom in daily decisions is dependent on out relationship with God and having a right relationship with God. And, this makes total sense. Go back to creation, think about Genesis 1 & 2. We saw man in complete harmony with the Creator. Genesis 1 & 2, before sin entered into the world, Adam and Eve were in complete harmony with God, perfectly relating to God, and as a result of that we saw man in complete harmony with the creation, in complete harmony with each other- Adam & Eve. That was the picture. They were not wandering around wondering, “What is Your will for our life?” God had made it clear: Don’t eat from this tree, enjoy one another, enjoy me, be fruitful and multiply. So, they were living in harmony with God and with each other. So, there wasn’t a worry, “Am I gonna make the wrong decision?” It was clear.

You know what happened. They take the command of God and they disregard it and results in the fall. The result of the fall is twofold:

 1. man’s relationship with the creator is destroyed (were it not for the grace of God, they would have been dead on the spot) and man’s relationship with God, since that day has never been the same. Never. But, not just man’s relationship with the Creator destroyed, but
 2. man’s relationship with creation is distorted. Their relationship with each other was immediately affected. And their relationship with the world, the creation around them was immediately affected. And it makes sense, once they were disconnected in their relationship with God, it had a huge effect on everything around them.

I want you to notice that there’s a vertical component and a horizontal component here. There’s a vertical component- our relationship to God that has a direct effect to our horizontal component- our lives in this world, our relationships with other people in this world, our decisions that we make on a daily basis, living in this world. All of that flows from what is going on in our relationship with God. A vertical component that affects the horizontal component. We see that.

So, in order to have a right relationship with the world around us, and to walk with wisdom in the world around us, making wise decisions, we need a right relationship with God. Wisdom is the fruit of a right relationship with God. So, now we come to Solomon. This is what I love on how we are reading the Bible this year. Because we have a tendency to take a book like proverbs and kind of picture it that it’s just kind of flowing out there as it’s own book, with all these random sayings. But, what we’re doing is we’re seeing where Proverbs fits in to the story of redemption, fits into this story of redemptive history that we’re walking through.

The background & history of the Book of Proverbs

A couple of weeks ago, we got to 1 Kings chapter 4, and we stopped. Over the last two weeks we’ve been reading Song of Songs and Proverbs. So, I want to take us back to where we stopped in redemptive history. Turn back with me to 1 Kings chapter 3 & 4, to remind ourselves what is going on when we come to the book of Proverbs. What is the background, what is the history on this, this book didn’t just appear out of nowhere. Look at 1 Kings 3:5,7-12

book of proverbs At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, “Ask what I shall give you.” 7 And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, although I am but a little child. I do not knowhow to go out or come in. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people?” 10 It pleased the Lord that Solomon had asked this. 11 And God said to him, “Because you have asked this, and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, 12 behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you and none like you shall arise after you.   (the parallel version of this is 2 Chronicles 1) (12:30)

In other words He says, “I am going to make you wiser than any before you and anyone to come in the picture in the Old Testament. You are going to be the wisest.” And that’s exactly what we see. Go to 1 Kings 4:29-33:

And God gave Solomon wisdom and understanding beyond measure, and breadth of mindlike the sand on the seashore, 30 so that Solomon’s wisdom surpassed the wisdom of all the people of the east and all the wisdom of Egypt. 31 For he was wiser than all other men, wiser than Ethan the Ezrahite, and Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all the surrounding nations. 32 He also spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005.33 He spoke of trees, from the cedar that is in Lebanon to the hyssop that grows out of the wall. He spoke also of beasts, and of birds, and of reptiles, and of fish. 34 And people of all nations came to hear the wisdom of Solomon, and from all the kings of the earth, who had heard of his wisdom.

Now it makes sense why we stopped to read Proverbs at this point. Verse 32 says he spoke 3,000 proverbs. That begs the question, “What do they say?” And so, that’s why we’re stopping to read Proverbs now. I want us to take the Book of Proverbs right here and put it in this context of redemptive history. Because what’s happened is Solomon has become king, he has asked for wisdom, God has given him wisdom beyond that of anyone else. And right after this, what we’re gonna read in the week to come, starting in verse 5, what Solomon does is he starts to build the temple. He makes preparations to build the temple, in chapter 6 he builds the temple, in chapter 8 he dedicates the temple.

Redemption anticipated in Solomon

What I want you to see is the relationship , here in the context of redemptive history between wisdom and worship. Because, at this point of redemptive history, we are at the height, at the apex of wisdom and worship in Israel’s history. The wisest man, the wisest king ever. The temple being completed, that’s what David longed to do, but, God reserved for Solomon to do, to get it completed so the glory of God can dwell upon His people. This is at a point in redemptive history in the Old Testament where wisdom and worship are coming together like they’ve never come together before and like they will never come together again in the Old Testament. This is the apex of the mountain.

In the reign of Solomon we’re seeing two things. The wisdom of Solomon is tied to the worship of Solomon. His relationship with God affecting his relationship with other people and creation around them. So when you look in Proverbs you realize this is not just a book about wisdom, this is most definitely a book about worship as well.

The wisdom of Solomon is tied to the worship of Solomon.

 • We revere His person. You see exhortations all over Proverbs to revere the person of God. At least 18 different times we see the fear of the Lord mentioned. This is where wisdom starts.
 1. The Lord is the almighty Creator of all things– Revere Him as almighty Creator of all things. Proverbs 3:19-20; 14:31; This is where wisdom starts, with an acknowledgment of God as our Creator. This is why you can take the most brilliant atheist in the world today, with all kinds of intellectual knowledge and Proverbs, and Psalms, and the rest of Scripture would label Him a fool. And it’s not because he doesn’t know anything. He has tons of knowledge. There are a lot of smart atheists. But, the reason he is a fool is because all of his knowledge is viewed through a perspective that is Godless, that denies the existence and the truth and the reality of God. And as a result, the lens through which he views everything in the world is ultimately empty. That’s foolishness. It may look like wisdom to the world, but that’s foolishness compared to the wisdom of God. Wisdom springs from an acknowledgment of reverence: For the Lord is the almighty Creator of all things. Wisdom starts with the worship of God.
 • The Lord is the sovereign sustainer of all things– God is not only Creator, but, He’s the sovereign sustainer of all things. This is all over chapter 16. vv. 1,3,9,33 The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord.Chance does not rule, God rules everything. He is guiding, leading all things, all times are in His hands.
 • The Lord is the eternal judge of all peoples– Proverbs 16:11 “A just balance and scales are the Lord’s; all the weights in the bag are his work. Proverbs 11:21 Be assured, an evil person will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. All throughout this book we see different things that the Lord hates, that are an abomination to the world and the reality that God will judge all peoples ultimately. This is cause for fear. You, right where you are sitting, were fashioned and created by the infinitely wise, all powerful Lord and King of all of creation. And He holds your days in His hands. You may make plans, but He guides. And one day He is going to judge you. That brings us pause, that brings about a holy fear for the Lord. And this is the spring form which wisdom flows. (21:00)
 • We rejoice in His grace. Proverbs 3:3-6 talks about the steadfast love and faithfulness that God gives, in the verses that are most common to us: Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Proverbs 28:13 Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Proverbs 3:11-12  My son, do not despise the Lord’s discipline or be weary of his reproof, 12 for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights. Even His discipline is evidence of His love for us.
 • We receive His Word  Whoever despises the word brings destruction on himself, but he who reveres the commandment will be rewarded. We receive His Word. It’s part of wisdom. Wisdom springs from His Word.
 • We remember His purpose. And we remember His purpose. The picture throughout Proverbs is we see how God acts and the way God displays His character. God reveals His glory. And that’s what the temple was all about. The whole worship life of the people of Israel is about revering Him, rejoicing in the grace, receiving His word, remembering His purpose to make His glory known throughout the world. All of that is known throughout Proverbs. (22:30)

So what we see, at the time this is being written is God centered worship, which leads to the second:

God given wisdom for the king

The height of wisdom is displayed here in all of these proverbs we have written down. Now, how do we understand these proverbs? What we have to understand first and foremost is that proverbs are guidelines for living, not guarantees in life. These sayings, particularly chapters 10-31, they’re guidelines for living, not guarantees in life. Here’s what I mean by that. You look at chap. 3:2 where it says, “If you obey the commandments of the Lord, then you will have long days in this life. That’s a good guideline for living, but the reality is that when you look at David Brainers, Robert Murray McCheyenne, all of these brothers who were giving their lives in radical abandonment to the commands of Christ died in their early 30’s. So, it’s not like, “If you’re gonna obey the Lord, you’re gonna live past your 30’s.” In the same way that you see in Proverbs 11:8, is says, “The righteous man will be delivered out of trouble.” That’s a general guideline. But, we know, we have persecuted brothers and sisters around the world, who are pursuing righteousness right now, who are not being delivered out of trouble.
It doesn’t mean that Proverbs aren’t true, that they’re false. What it means is that’s not how they’re supposed to be interpreted. It is not promises to claim. That is not how Proverbs is intended to be interpreted. Instead, what we’ve got is general guidelines for living, for our lives, which are very helpful. We need to remember these kinds of things. They are patterns, but they are not promises that we claim in every single circumstance that we face in life.
I want to give you an overview of some of the recurrent themes. This is by no means exhaustive.
 • In the Family – Proverbs puts focus on the family.

 1. Love your spouse loyally. The husband and wife are encouraged to share one another sexually and emotionally, in love with one another. Proverbs 5:15-19 Drink water from your own cistern, flowing water from your own well. Should your springs be scattered abroad, streams of water in the streets? Let them be for yourself alone, and not for strangers with you. Let your fountain be blessed, and rejoice in the wife of your youth, a lovely deer, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with delight; You see in Proverbs 6, at one point, a husband’s jealousy for the affections of his wife looked at as natural and good. Obviously, we have in Proverbs 31, a picture of a Godly wife, a Godly woman. Some of the most intense passages in Proverbs come in this area with warnings against adultery. Chapters 2, 5, 6, 7, and 9, all have stern warnings, the kind of warnings that, I think, we would be wise to meditate on regularly, more important than even reading marriage books in our culture. Proverbs 7:6-27 “For at the window of my house I have looked out through my lattice,and I have seen among the simple, I have perceived among the youths, a young man lacking sense, passing along the street near her corner, taking the road to her house in the twilight, in the evening, at the time of night and darkness. 10 And behold, the woman meets him, dressed as a prostitute, wily of heart. 11 She is loud and wayward; her feet do not stay at home; 12 now in the street, now in the market, and at every corner she lies in wait. 13 She seizes him and kisses him, and with bold face she says to him, 14 “I had to offer sacrifices, and today I have paid my vows; 15 so now I have come out to meet you, to seek you eagerly, and I have found you. 16 I have spread my couch with coverings, colored linens from Egyptian linen; 17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. 18 Come, let us take our fill of love till morning; let us delight ourselves with love. 19 For my husband is not at home; he has gone on a long journey; 20 he took a bag of money with him; at full moon he will come home.” 21 With much seductive speech she persuades him; with her smooth talk she compels him. 22 All at once he follows her, as an ox goes to the slaughter, or as a stag is caught fast 23 till an arrow pierces its liver; as a bird rushes into a snare; he does not know that it will cost him his life 24 And now, O sons, listen to me    and be attentive to the words of my mouth. 25 Let not your heart turn aside to her ways; do not stray into her paths, 26 for many a victim has she laid low, and all her slain are a mighty throng. 27 Her house is the way to Sheol, going down to the chambers of death.Men, if there is any inkling in you, wandering toward, in thought or deed toward another woman, meditate on Proverbs 7. And see yourself as an ox, walking willingly to a slaughter. And let it soak in that you do not know what you are doing and it will cost you your life. Obviously, this is written from Solomon’s perspective, the whole picture throughout Proverbs is through a man’s perspective. But, the picture, obviously, even to look at from a woman’s perspective, to encourage sisters across this room to stay close to your husband. To not be found wandering far away from your husband. Stay close to your husband. Do not let your life or your house be a way of death. These are wise words. (29:00)
 2. Instruct your children intentionally.Proverbs 23:13-14- Do not withhold discipline from a child; if you strike him with a rod, he will not die. 14 If you strike him with the rod, you will save his soul from Sheol.

Among friends

 1. Avoid evil company. We imitate our friends. Proverbs 24:1 Be not envious of evil men, nor desire to be with them, for their hearts devise violence, and their lips talk of trouble. I would just say to every high school and college student, I mean this is across the board, but, some of the greatest counsel I received in high school and college is to be wise with the friends that I surrounded myself with, cause that has every effect of how our life ends up looking.
 2. Promote good companionship. We see positive pictures of selfless, sensible friends, honest friends all throughout Proverbs. “A friends loves at all times.” Proverbs 17:17.

With words

Proverbs talks about words: Guard what you say. Don’t speak in haste. How many words do you regret because they were spoken in haste? Proverbs says, “Be quiet. Think first.” It says, the tongue has the power of life and death; it has the power to heal and destroy. The tongue has the power of reward and damage.
 1. Guard what you say and
 2. Guard what you hear. Proverbs talks about how to receive words. Words of criticism and words of flattery that are not always good.

With wealth

 1. Hard work is valuable. Proverbs, over and over again tells us that hard work is valuable. There is profit in work and it says over and over again, “Don’t be lazy.” Get up and do something. That’s wise. There is a high value on work here, but, it’s not work to gain more and more barns for ourselves.
 2. Helping the needy. Proverbs also talks about helping the needy. It’s vital. Proverbs makes very harsh statements about those who neglect the poor. Proverbs 29:7 “A righteous man knows the rights of the poor, while a wicked man does not understand such knowledge.” It seems to be an overarching truth that extreme wealth and extreme poverty  are both undesirable. It’s interesting, when you look into it, in the book of Proverbs we see people who are righteous and are wealthy, and who are righteous and are poor. And we see people who are evil and are wealthy, and evil that are poor. So, there’s no ground to say, “Well. if you’re righteous, then you’re rich, or, if you’re evil you’ll be poor, and vice versa. Instead, what we see if Proverbs 30:8-9- give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, ‘Who is the Lord?’ Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.” So, there’s an emphasis of wisdom that is found and contentment in the Lord.

So, we see all of these kind of different truths coming together. We could talk for days about all of these different things. There’s so much to saturate there, but, instead of thinking about all these specific proverbs, I want us to come back to this overarching picture of worship and wisdom, and how the two go together.

Worship & Wisdom and how they go together

Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Worship is the beginning of wisdom. A right relationship with God brings about a right relationship with the world around us. That’s the picture we see at this point in Solomon’s life. If we read anymore in the Old Testament, we know what’s coming. It’s not gonna be long until Solomon turns his heart away from the worship of God, and he actually turns his heart towards the very things he has warned us not to turn our hearts toward: To wealth and women. And, as a result of his worship life being misdirected completely, then his wisdom wanes. And, Solomon’s life ends no where close to how it looks here in 1 Kings chapter 3, 4, 5, 6, 7, and 8, which shows us a mirror of ourselves. Don’t miss this: Left to ourselves, we are prone to worship the things of this world, and to follow after the wisdom of this world.
What we see in Solomon is possible and present in every single one of our sinful hearts in this room. Which means, we need someone else besides Solomon to help us. And that’s where we see that Solomon was only anticipating redemption in this life, and setting the stage. Now I want you to see how Proverbs fits into redemptive history and how reading the book of Proverbs, although it does not mention the name of Jesus once, it leads us to love Christ, to lean on Christ because this is redemption that will be achieved  in Christ. Turn to Luke 2:41. This is where my study in Proverbs just came alive, as I saw these truths we talked about , this relationship in redemptive history between worship and wisdom, and those coming together- God given worship, God given wisdom.

Redemption achieved in Christ

We don’t have a lot of material about Jesus’s boyhood, about His growing up, His teenage years. But this is one of the glimpses that we do have in Luke 2:41 “41 Every year Jesus’ parents went to Jerusalem for the Festival of the Passover. 42 When he was twelve years old, they went up to the festival, according to the custom. 43 After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 44 Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. 45 When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. 46 After three days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. 47 Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers.48 When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, “Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you.”

49 “Why were you searching for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my Father’s house?” 50 But they did not understand what he was saying to them.

51 Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. 52 And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and man.

Vertical and horizontal. Do you see the picture here? This glimpse we have of JesusHe is sitting at the temple, at the place where the glory of God dwells. He makes a startling statement. He asks the question: Do you not know I must be at my Father’s house? He is saying that this, the temple, where the glory of God dwells, this is where I belong. It’s a bold statement. It is only heightened even more when you get to John 2, when He’s outside the temple , He’s beginning His ministry and the picture we have in John 2 and He identifies Himself with the temple. It’s what John chapter 1 set the stage for: “We beheld His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.” We have seen the glory of God in Jesus, Jesus identifies Himself as the temple in John 2. You want to encounter the presence of God? You want to behold the glory of God? Here I am. And from this picture we see Him teaching others wisdom, growing in wisdom. So, don’t miss what we’re seeing here in the New Testament. The whole picture we’re gonna see in the Gospel:

 1. Jesus is the true temple. He is where the presence of God and the glory of God dwells. This is the reality of  the incarnation. Do you want to see the glory of God, do you want to experience the presence of God? You come to Jesus. He is the true temple, and in this way- Jesus enables the worship of God. Don’t miss it. New Testament Gospel truth: Man will not meet God in a building to worship Him. Man will come to Christ to worship God. Man will encounter the glory of God in the person of Christ. He is the one who makes true worship possible. On the cross, He died to reconcile man to God. The curtain of the temple was torn in two and man is now able to relate to God, to worship God truly   as a result of Christ.
 2. He is the perfect king. – that Israel has been waiting for. David failed. Solomon failed. So on, and so on, and so on, which is why we see in Matthew 12:42, Jesus is speaking to religious leaders and He says, “One with greater wisdom than Solomon is here. Solomon, who was the wisest you know in Israel’s history, has nothing on the wisdom of Christ. But, here’s the question I want you to ask: Why? Why was Jesus’s wisdom greater than Solomon’s wisdom? Because wisdom is the fruit of a right relationship with God. Solomon was not in a perfect relationship with God. He was in an imperfect relationship with God, and, as a result, it flowed into an imperfect wisdom and a life that failed. Jesus, however, was in perfect relationship with God. Perfectly and fully relating to God, identified as the temple, with the Father. And, as a result, wisdom flowing from Him, the very wisdom of God flowing from Him.
 3. Jesus embodies the wisdom of God. He is wise, exactly as the Father is wise, because of His unity with the Father. That’s why Colossians 2:3 tells us that “in Christ are all the treasures of wisdom and knowledge.” In Christ. Don’t miss this: What Solomon anticipated, Christ achieved. The picture in Solomon- his heart was stained by sin. Jesus comes on the scene perfect, without sin, in perfect relationship to God, in perfect wisdom, and in His relationship with the world around Him. True temple and the perfect king. Which means, to every single person in history and to every single person in this room: If you want to walk in wisdom, and not waste your life in folly, then there is only one path to take. And it is the path of faith and trust in and surrender to Jesus Christ.

Just like Proverbs presents us over and over again with the way of folly and the way of wisdom. The Gospel presents us with the same choice. A way of folly- follow after this world, be wise, be smart according to the standards of this world, indulging in this world, out of right relationship with God, and lose your life. Or, the way of Christ- To trust in Christ and what He has done on the cross to reconcile you to God, to be united in relationship to God, and from that relationship to have wisdom flow. And, as if that’s not good enough, this is where it gets just breathtaking.

Redemption applied in us. 1 Corinthians 1:26-31 says that Christ is our wisdom. We were the foolish things of the world, Paul says. And God called us in Christ, and he says, “In Christ, He has become your wisdom, He has become wisdom to you.” This is mind boggling, breathtaking, and overwhelming. Think about this: When you trust in Christ, and your life is united with Christ:
 1. In Christ we live in continual worship. Paul says later, in 1 Corinthians 6:18 that our bodies are a temple of the Holy Spirit, that we walk in the presence of God, we enjoy the presence of God. We enjoy the glory of God by His Spirit’s presence in us. He houses His presence in our bodies. He is in us. This is glorious truth. In Christ, we live in continual worship, which means, of all people we
 2. Revere His person humbly. We walk in reverence of God. 1 Peter 1 We walk with reverent fear. He’s our Creator, our sustainer, our judge, and our Savior. And we live in His presence, so on a moment by moment basis there is never a moment where there is not reverence involved.
 3. Rejoice in His grace wholeheartedly. We know the truth of Proverbs 28:30 seen in an entirely new way. Those who confess their sins receive mercy. Praise God we know that in its fulness.
 4. Receive His Word consistently. We have the word of Christ. He says to us in Matthew 7 ““Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.” Hear my word, put it into practice, you will be wise. Guaranteed.
 5. Remember His purposes daily. In Ephesians 1, we see the wisdom of God in Christ linked to the glory of God in getting a people for Himself in human history. The picture is God redeeming for Himself a people  in all His glory.
 6. In Christ, we walk with continual wisdom. And all of this is what we walk in– the purpose of God, the Word of God, the grace of God, revering God, we live in continual worship as those who have the Spirit of Christ in us, which means, because through Christ, we have been reconciled to God, to walk with Him in worship. What flows from that? The fruit of a right relationship with God is WISDOM. And so, now we live, we walk in continual wisdom. That’s the point, it’s what we see: Wisdom is the fruit of a right relationship with God. This means wisdom is flowing here. Jesus is our wisdom. What does that mean, how is Jesus our wisdom?
 • (1) He gives us wisdom whenever we ask. The New Testament makes that clear: If anyone lacks wisdom, he should ask God, who gives to all without finding fault, and it will be given to Him. Brothers and sisters, every single time you will ask for wisdom, the Father will never answer NO. He will give it freely, when ever we ask. But, heres the beauty. Not only does He gives it through Christ, but
 • (2) He guides us in wisdom wherever we go. He says, “Here’s what you need to do and I’m going to live in you, and I’m going to lead you, and I’m going to guide you, and I’m putting that into practice. You are in Christ, and in Christ are all the treasures of knowledge and wisdom, which means, in every single decision you face this week, you have Christ who has all the treasures of knowledge and wisdom in His Spirit, living in you, guiding you through everything, and walking through.

You have no reason to be worried. You have no reason to be anxious. And you have no reason to wander if you’re gonna make the wrong decision, if you are trusting in Christ, abiding in Christ. He is good. He will lead you and guide you. He’s not even gonna leave you to find the most subjective feeling that feels the most right to you, or to flip the coin, or to tell God, “Well, if I do this, , you do this, and I’ll do this.” You see nothing like that in Scripture. Leave behind that and trust in Christ, who has wisdom from God and for you. Abide in Him. And here we come back to his question that we so anxiously asked: What is God’s will for my life?

And the answer we gladly receive: God desires for me to know and follow His will so much, that He lives in me, and leads me to accomplish it. That is Good News. I am not saying that it’s easy. I’m not saying that there isn’t work involved here. I’m not saying: Close your eyes and it pops right in front of you, as to what you are supposed to do. There’s still agonizing, there’s still wrestling, and researching this or that. There’s still all that , but, we’re not doing it alone. We’re doing it with the Spirit of the wisdom of Christ Himself, in us. Him leading, Him guiding, and what we discovered is that the goal is not an answer to our questions. The goal is intimacy with Jesus Christ, Himself. And it’s not about getting to a destination, Christ is the destination. And it’s not as much about knowing His will, it’s about knowing Christ, and trusting in Christ, and leaning on Christ, and walking with Christ, and enjoying Christ as our wisdom, at every step.

Cultura promiscuității – Drama secolului XXI

Pe langa statisticile efectelor distructive a bolilor fizice, care sunt un rezultat direct al acestei culturi a promiscuitatii si care sunt mentionate aici-

Dacă suntem sinceri și obiectivi, vom recunoaște că puține lucruri au o ramificație atât de vastă de efecte negative asupra omului și societății din ziua de azi ca sexul ocazional sau, în termeni mai generici, cultura promiscuității.

Cele mai clare efecte distructive ale acestei culturi sunt fără îndoială bolile cu transmitere sexuală, agresiunile sexuale și sarcinile nedorite. În fiecare an, se înregistrează 3 milioane de cazuri de boli transmise sexual printre tinerii americani și aproximativ un milion de sarcini neplanificate, iar infecția cu virusul HIV a devenit a șasea cauză de deces pentru persoanele cu vârste între 15 și 24 de ani, în SUA.

În România, în mod oficial un milion de oameni primesc tratament pentru a scăpa de boli venerice, dar neoficial cifra s-ar ridica la 10 milioane. Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România se clasează în primele 10 locuri de pe continent la incidenţa infecţiilor cu transmitere sexuală și printre cele 4 ţări care furnizează 60% din cazurile de sifilis (raportate la nivel european în 2010), alături de Germania, Marea Britanie şi Spania.

Cu toate că unele boli cu transmitere sexuală nu au simptome pe termen lung, efectele pot fi dramatice. Mulţi bolnavi s-au trezit cu diferite tipuri de cancer, în timp ce multe cupluri au aflat prea târziu de ce nu pot avea copii.

studiile ne arata ca sunt si niste efecte psihice distructive:

În ciuda mentalității care se promovează azi și care promovează sexul ca un simplu amuzament, cercetările arată că relațiile intime ocazionale lasă o amprentă importantă asupra psihicului uman.

O serie extinsă de cercetări pe acest subiect, realizate de Institutul Kinsey și Universitatea Binghamton, au ajuns la concluzia că această cultură a promiscuității, care „s-a infiltrat în viețile adulților prin lumea vestică”, are multiple efecte negative. Primul pe listă ar fi factorul de disconfort, pentru că, în ciuda mesajului transmis de mass-media că e ok sau chiar de dorit, sexul ocazional îi poate face pe oameni să simtă că au făcut ceva care „le violează standardele interne”, scrie Psychology Today.

Alte sentimente comune sunt cele de regret, dezamăgire, confuzie, rușine, vină și stimă de sine scăzută, deși unii participanți au declarat și sentimente pozitive, spunând că s-au simțit doriți și mândri. Cercetătorii notează că sentimentele tind să fie pozitive înainte și în timpul unei întâlniri, dar negative după. Aceștia au mai notat și că participanții care nu erau deprimați înainte au prezentat simptome de deprimare și singurătate după.

Și dacă aceste studii s-au bazat pe eșantioane relativ mici, un studiu care va apărea în următoarea ediție a publicației Journal of Sex Research a analizat date de la 3.900 de studenți, din 30 de campusuri universitare de pe tot teritoriul Statelor Unite. Și acesta susține aceleași concluzii. Studenții care avuseseră relații cu o persoană străină cu o lună înainte de studiu au prezentat niveluri mai mici de stimă de sine, de satisfacție generală și de fericire, în comparație cu cei care nu avuseseră astfel de relații, și niveluri mai mari de anxietate și depresie. Cercetătorii mai notează că, deși se crede că bărbații sunt ok cu sexul ocazional și doar femeile nu sunt, nu s-a găsit nicio diferență între genuri în ceea ce privește efectele.

Citeste articolul in itregime aici – http://semneletimpului.ro/social/relatii/drama-secolului-xxi-sexul-ocazional.html

Un video adresat tinerilor:

Pam Stenzel – Sexul in afara casatoriei are un pret

VIDEO by www.resursecrestine.ro

Efectele Televiziunii, a Internetului, media, la creierul uman

Photo credit www.youtube.com

 • Noi, ce vedem cu ochii, practic, creierul vede prin ochi, nu ochiul.
 • Stai si citesti, vorbesti, discuti cu cineva, faci unele activitati si te-ai pus in fata ecranului, indiferent ca-i televizor, computer, ce-ar fi. Si atunci, creierul se pune sa doarma, intr-un fel si atunci nu se mai dezvolta. Creierul, nefiind folosit, nu se dezvolta. Atunci cand ochii sunt fixati pe televizor, se intra intr-o stare de somnolenta  si centrul rational al judecatii, practic, parte frontala, partea stanga, de asemenea intra in starea aceasta de somnolenta. Si pentru ca se deschid niste porti, toata informatia necenzurata intra direct in subconstient.
 • Specialistii spun, de asemenea, ca televizorul, nu numai ca are o forta semi-hipnotica, dar are o forta care multiplica aceasta hipnoza si te vrajeste.
 • Nu-i acelasi lucru sa citesti sau sa stai la televizor. Nu e acelasi lucru sa citesti o carte sau sa vizionezi un film despre cartea respectiva. In timp ce filmul te lasa sa fi pasiv mai departe, lectura iti elibereaza imaginatia. Tot ceea ce citesti, creierul incepe sa-si imagineze, sa creeze. Si atunci lucreaza si lucreaza si se dezvolteaza mai mult.
 • Ce face copilul in fiecare zi ii afecteaza modul de gandire, comunicare, totul ii stimuleaza. De aceea e foarte important ca copiii sa nu creasca intr-un mediu in care e o galagie puternica  tot timpul, zgomote, zbieraturi, muzica care bate si surzeste urechile nu-l lasa pe copil sa se dezvolte, ci liniste si pace face ca timpul ala sa cugete copilul si sa-si dezvolte mintea.
 • Dezvoltarea creierului: In primul rand, incepe o dezvoltare chiar din pantecele mamei. Dupa ce copilul se naste, legatura aceea deosebita, care a facut-o Dumnezeu si a pus-o intre mama si copil, e o legatura care nu pot oamenii de stiinta s-o refaca. Pot sa fie oameni de stiinta, sa se ocupe de copii si nu pot sa ajunga la standardul pe care Dumnezeu l-a pus in mama. Mama are ceva, care nici ea nu-si da seama; Dumnezeu a pus acolo. La fiecare etapa a cresterii copilului de cand e bebelus, fara sa-si dea seama, ii introduce cuvinte noi, vorbeste cu copilul si se formeaza acea legatura extraordinara intre mama si copil. Din pacate, diavolul se lupta in zilele acestea ca mamele sa nu mai aiba timp pentru copiii lor.

Stau specialistii si studiaza corpul uman si se mira de mecansimul acesta. Unii se mira si recunosc ca este un designer, cineva care s-a ocupat a intocmit trupul acesta asa de minunat care lucreaza ca un ceasornic care nu se strica. Si sunt unii care nu vor sa creada. Se uita la toate minunatiile astea si ofera tot felul de explicatii  care se inpotmolesc mai de vreme sau mai tarziu. Dumnezeu ne-a creat intr-un mod atat de minunat. Inca, cand nu existam noi, Dumnezeu ne-a planuit, ne-a planuit cum sa aratam, ce sa facem si cuvantul lui Dumnezeu spune ca noi am fost creati pentru lauda slavei Sale. N-am fost creati pe pamantul asta ca sa ne distram, sa ducem o viata cum duc ceilalti din lume. Scopul cu care Dumnezeu ne-a creat a fost sa-I slujim, dand lauda slavei Sale. As vrea ca Dumnezeu sa ne ajute pe fiecare ca sa ne implinim scopul  pentru care Dumnezeu ne-a creat pe pamant.

Photo credit laffra.wordpress.com

Noi suntem in scoala lui Dumnezeu inca de cand suntem in pantecele mamei noastre. Specialistii, mai nou, a descoperit ca un prunc, nenascut inca, e afectat de mediu inconjurator si in mod special de atmosfera din familie si in mod special de starile mamei lui. Desigur ca specialistii descriu si impart creierul omenesc in mai multe parti, depinde  despre ce vor sa vorbeasca. Am sa impart si eu in cateva parti creierul si as vrea sa va spun  ca noi avem o parte din creier, partea dreapta, care este creierul emotional. El ia totul emotional: imaginea care o vede, culorile, muzica, totul ce e sentimental il afecteaza. Si el nu sta sa judece, sa analizeze ce e bine si ce e rau. In schimb, Dumnezeu a pus partea stanga a creierului, partea care analizeaza detaliile, partea care se ocupa de citit, de scris. Peste toate acestea, Dumnezeu a pus creierul frontal, care animalele nu-l au, Dumnezeu l-a pus numai in om. Centrul acesta este centrul executiv al creierului uman si sediul tuturor proceselor mentale- al motivatiei, controlului, al emotiilor, procesele de reflectii, faptul ca sta si gandeste, analizeaza toate lucrurile, judeca si dupa aceea are puterea deciziei.

Deci, practic, ce se intampla? Noi primim informatia si partea dreapta isi face partea ei emotionala. Partea cealalta  sta si analizeaza toate informatiile si le trimit toate la creierul prefrontal, care ia deciziile. Acest creier trebuie  sa fie foarte bine dezvoltat si as vrea sa va spun ca creierul emotional e matur inca din copilarie. Din pacate, spun eu, matur inca din copilarie. Iar creierul prefrontal  se maturizeaza abia in jurul varstei de 25 de ani. Am subliniat lucrul acesta pentru ca o sa vorbesc despre el mai tarziu.

In corpul nostru, pe langa aceste parti din creier care trebuie sa se formeze si care o sa explic mai tarziu cum se formeaza, sunt niste legaturi intre aceste emisfere. Este foarte important cum se formeaza aceste fire, aceste legaturi. Ele depind de experientele pe care le avem si cum le folosim. Exact cum iti folosesti muschii mainii sau a piciorului, asa se intampla si cu creierul. Daca-l folosesti, el se dezvolta. Daca nu-l folosesti, el se atrofiaza. As vrea sa va spun caci cu fiecare experienta care o avem, in creierul nostru se trag niste fire fizice. Deci, practic, se trag niste fire. Depinde cate emotii ai pus in fiecare experienta, cu atata firul e mai gros si ne influenteaza mai mult viitorul.

Asa cum am spus, integritatea noastra si intelepciunea, inteligenta sunt cu atat mai performante cu cat legatura intre aceste emisfere  este foarte dezvoltata.

Dezvoltarea creierului: In primul rand, incepe o dezvoltare chiar din pantecele mamei. Dupa ce copilul se naste, legatura aceea deosebita, care a facut-o Dumnezeu si a pus-o intre mama si copil, e o legatura care nu pot oamenii de stiinta s-o refaca. Pot sa fie oameni de stiinta, sa se ocupe de copii si nu pot sa ajunga la standardul pe care Dumnezeu l-a pus in mama. Mama are ceva, care nici ea nu-si da seama; Dumnezeu a pus acolo. La fiecare etapa a cresterii copilului de cand e bebelus, fara sa-si dea seama, ii introduce cuvinte noi, vorbeste cu copilul si se formeaza acea legatura extraordinara intre mama si copil. Din pacate, diavolul se lupta in zilele acestea ca mamele sa nu mai aiba timp pentru copiii lor. Ne apucam sa cheltuim mult si dupa aceea trebuie sa lucram si mai mult ca sa putem sa acoperim cheltuielile si timpul care ar trebui sa-l petreaca in mod special mama cu copilul se scurteaza foarte mult. S-au facut cercetari si copiii care au crescut in orfelinate, fara  dragostea mamei, fara acea partasie cu mama sunt niste copii care au crescut  atat de deformat din punct de vedere al creierului, pentru ca n-au avut legatura aceea in primele luni, in primii ani de viata cu mama. Spun lucrul acesta pentru ca sa incurajez mamele sa poata sa-si petreaca mai mult timp cu copiii, pentru ca uneori ele nu-si dau seama ca tot ceea ce fac este planificat de Dumnezeu. In ziua de astazi, diavolul foloseste tot felul de jocuri, televizorul, internetul, ca copiii sa stea sa se joace.

Cititul dezvolta foarte mult mintea copiilor. Nu-i acelasi lucru sa citesti sau sa stai la televizor. Nu e acelasi lucru sa citesti o carte sau sa vizionezi un film despre cartea respectiva. In timp ce filmul te lasa sa fi pasiv mai departe, lectura iti elibereaza imaginatia. Tot ceea ce citesti, creierul incepe sa-si imagineze, sa creeze. Si atunci lucreaza si lucreaza si se dezvolteaza mai mult. Lucrul cu mainile- stiu, copiii din ziua de azi nu le prea place sa munceasca. Daca va amintiti, cei care sunteti mai in varsta, ati muncit. Mergeati si la scoala si munceam si cu parintii. Mi-amintesc, munceam, cum eram copii multi. Si verile  lucram si n-am fost bucuros atunci. Dar slavesc pe Domnul si-I multumesc ca indemanarea care am avut atunci ma ajuta foarte mult la lucru.

Jocul in natura, nu in  casa, nu la televizor, nu video gamurile, ci jocurile in natura cu obiecte fizice dezvolta foarte mult reflexele si indemanarea. Jocurile fizice, ca alergatul, inotul, lucru de mana, activitatile acestea fac o legatura foarte mare intre emisfere si se dezvolta aceste legaturi. Depinde inteligenta omului de aceste legaturi. Cu cat sunt legaturile mai bine facute, circula mai bine informatia. Circula mult mai repede si copiii sunt mult mai destepti. Ce face copilul in fiecare zi ii afecteaza modul de gandire, comunicare, totul ii stimuleaza. De aceea e foarte important ca copiii sa nu creasca intr-un mediu in care e o galagie puternica  tot timpul, zgomote, zbieraturi, muzica care bate si surzeste urechile nu-l lasa pe copil sa se dezvolte, ci liniste si pace face ca timpul ala sa cugete copilul si sa-si dezvolte mintea.

Toate lucrurile aceste afecteaza nu numai structura creierului cum creste copilul si firele care se  formeaza, dar si functional cum lucreaza creierul. As vrea sa va puneti o intrebare: cum vedeti unele obiceiuri la copii dvs., sunt niste obiceiuri bune sau rele? Ati vrea ca acele obiceiuri sa-l calauzeasca toata viata , sa le aiba in viata lor? Si daca nu-s bune, as vrea sa faceti tot ce puteti ocupa de ei ca sa nu le repete, ca obiceiurile repetate  formeaza caracterul si atunci asa va fi caracterul copilului.

Sunt niste étape in care creierul uman se dezvolta pana la adanci batranete. Este o etapa care de exemplu – auzul, vorbitul de dezvolta  cel mai bine pana la varsta de 5-7 ani. Poate multi va amintiti de ceea ce se spunea in Romania, de cei 7 ani de-acasa. As vrea sa explic: Unul din baietii nostri cand era mai mic a avut o operatie. A avut ceva probleme si cand l-am dus la doctor  a observat ca daca nu-i acopera ochiu drept , ochiul stang nu-l foloseste. Si atunci a zis sa-i punem ‘patch’ sa-i acopere ochiul  de doua ori pe zi. Am mers dupa doua luni la doctor si ne-a intrebat cum merge. I-am zis ca nu prea merge, ca plange, nu-i place, il deranejaza. A zis: „E treaba dvs. ca parinti, ca daca implineste varsta de 7 ani, nu se mai poate repara nimica. Deci, pe langa ceea ce-am citit si am invatat, am observat in viata de zi cu zi. Am un coleg la lucru care are 32 de ani si cu un ochi nu vede.

Noi, ce vedem cu ochii, practic, creierul vede prin ochi, nu ochiul. Deci, ochiul poate sa nu aiba nimica si totusi conectiile la creier sa nu fie bine facute. Acea punta dintre emisfere, care am spus, se maturizeaza pana in jurul varstei de 14 ani. Dupa aceea, devine mult mai putin flexibila. Iar cortexul prefrontal, care e cel ami important, se maturizeaza pana in jurul avrstei de 25 de ani. Acuma, dvs. poate va ganditi – la un copil, la un baiat, la o fata si spuneti are 25, 26, 27 de ani impliniti. Procesul de maturizare se opreste si el poate sa fie tot copil, cu mintea de la 10 ani. Am vazut copii la 26 de ani care se joaca cu avioane. De aceea, n-as vrea sa pierdeti nicio etapa. Ma rog, in mod special ca cei care aveti copii mici, n-as vrea sa pierdeti nicio etapa in procesul acesta de dezvoltare a copilului.

Cum afecteaza televiziunea, internetul, jocurile pe calculator , toata tecnologia asta video, cum afecteaza la dezvoltarea sau mai bine zis la nedezvoltarea sau subdezvoltarea  creierului. Specialistii au gasit 4 feluri de unde cerebrale.

 1. Undele beta- unde foarte inalte care sunt activate cand facem unele activitati, de ex. citim sau lucram ceva, cand suntem supusi la o gandire, sa citim, sa actionam.
 2. Undele alpha – Unde joase – La doua minute dupa ce te-ai pus in fata ecranului, creierul intra intr-o stare de semi-somnolenta din activitate si neveghere. Intri in starea de somnolenta.
 3. Undele Teta- care este un somn usor.
 4. Undele Delta- care este un somn foarte profund.

As vrea sa va ganditi la ce-am spus mai inainte. Stai si citesti, vorbesti, discuti cu cineva, faci unele activitati si te-ai pus in fata ecranului, indiferent ca-i televizor, computer, ce-ar fi. Si atunci, creierul se pune sa doarma, intr-un fel si atunci nu se mai dezvolta. Creierul, nefiind folosit, nu se dezvolta. Atunci cand ochii sunt fixati pe televizor, se intra intr-o stare de somnolenta  si centrul rational al judecatii, practic, parte frontala, partea stanga, de asemenea intra in starea aceasta de somnolenta. Si pentru ca se deschid niste porti, toata informatia necenzurata intra direct in subconstient. Acum, as vrea sa va ganditi ca diavolul lucreaza foarte inselator. Sunt copii care stau toata ziua la televizor, sunt in primii ani din viata si vin parintii acasa si scot niste expresii care te face sa spui: „Extraordinar, ce copil destept am! Ca un om batran vorbeste. Are niste expresii…” SI cu asta insala diavolul. Si chiar a fost un caz despre care am citit, in care mama il incuraja si-l punea mai mult cand vedea, pentru ca ea n-avea timp. A ajuns copilul acela un om nenorocit. La 30 de ani, el nu poate sa munceasca, nu vrea sa iasa din casa. Toata ziua se joaca [pe internet]. Mama lui e ingrijorata, nu stie ce sa mai faca, cine va avea grija de el? Dar, la inceput, era foarte bucuroasa  ca era foarte destept. Copilul nu gandea, nu era foarte destept. Tot ceea ce a intrat in subconstient la situatiile care se potriveau, iesea de sub constient  din tot ceea ce a invatat de la televizor. As vrea sa nu va lasati inselati de lucrurile acestea.

Specialistii spun, de asemenea, ca televizorul, nu numai ca are o forta semi-hipnotica, dar are o forta care multiplica aceasta hipnoza si te vrajeste. Partea stanga care ar trebui sa ia informatia si s-o analizeze intra intr-o stare de somnolenta si nu se mai dezvolta. Din cauza imaginilor care se repeta asa de puternic, nu mai face fata creierul. Apoi, partea frontala a creierului, televiziunea si internetul si toate lucrurile acestea  aduc cele mai grave consecinte asupra creierului prefrontal. Afecteaza capacitatea de concentrare, atentie, slabeste motivatia, favorizeaza comportamentele instinctive animalice si agresivitatea. Stimuli auditiv si vizual de la televizor  sunt foarte agresivi si au un grad foarte ridicat de repetativitate- circa 30 de repetari pe minut. Iar la videoclipuri sunt chiar 60 si chiar mai multe. Stiti de videoclipurile acelea in care se schimba imagini foarte puternic si pur si simplu, pentru ca creierul uman  are nevoie de circa 5-10 secunde sa proceseze informatia. Acum, ganditi-va ca in loc de o informatie in 5-10 secunde, in 10 secunde vine cel putin 10 informatii. Si atunci, creierul prefrontal intra ca si computerele cand „freeze” – se blocheaza pentru ca nu mai poate sa faca fata potopului de informatii, plus ca sunt foarte agresive scenele acestea care sunt acolo. Aceste scene aduc niste vatamari extraordinar de grave creierului uman.

In Japonia, in 16 decembrie 1998, ora 10 Pokemon- puteti sa verificati cu aceste cuvinte cheie pe internet sa vedeti. La o faza din aia, intr-o explozie de lumina, 700 de copii au fost internati in spital si au facut o criza de epilepsie. Unii au ramas mai multe zile spitalizati. Asa cum am spus, creierul, pentru ca n-are timp sa proceseze informatia, ramane blocat si nu mai face fata si nici nu se dezvolta. Ba mai mult, asa cum am spus mai inainte, se fac niste leziuni  puternice peste creierul chiar format.

Stand si uitandu-te la televizor, copiii nu pot sa inteleaga, pentru ca nu mai pot sa inteleaga mediul inconjurator. Tot ce vor ei, vor intermediul televiziunii. Ei intra in acel spatiu virtual, ireal, unde le place sa traiasca si nu mai vor sa iasa de acolo. Televiziunea diminueaza foarte puternic capacitatea implicatiei, propria experienta, organizarea. Organizarea programului zilnic cultiva plictiseala, dezinteresul, apatia, spune „O’m bored, mom and dad.” „Sunt plictisit, mama si tata.” Daca-i opresti televizorul si internetul, tot e ‘boring” plictisitor pentru ei. Nu mai au niciun chef de viata, de nimica; se trag de pe un fotoliu pe altul plictisiti si nu mai stiu ce sa faca.

Omul este fiinta care poate sa intreprinda niste activitati lungi si ample, pe o perioada de itmp foarte lunga si sa primeasca o rasplata pentru efortul pe care-l depune, dupa un timp destul de indelungat. Bineinteles, asta cand creierul incepe sa se maturizeze.

(Notite din primele 25 min, mai sunt 30 min).

VIDEO by Avadani Stefan

Relaţii: Cât de departe poţi merge? David Platt

David Platt răspunde la întrebarea: Care este relaţia potrivită din punct de vedere sexual între doi oameni necăsătoriţi?

David Platt @ http://radical.net    http://illbehonest.com/romana/relatii…

Daca este ceva ce loveste tinerii crestini la ora actuala sunt starurile lumii

Staruri Pitt Tag Heuer

Photo credit www.zerotohundred.com

Daca este ceva ce loveste tinerii la ora actuala sunt starurile lumii; daca isi ia unul un ceas, toti dupa ei. Daca unul isi ia nu stiu ce, toti mergem dupa ei. 

Daca ceva a lovit biserica, dragii mei, la ora actuala, o spun la oricine, este mass media.

Am acasa si eu calculatorul, lucrezi in programare si ma uit cat de simplu este, cu un singur cuvant sa vezi lucruri care parintii mei nu le-au vazut in 30 de ani de casatorie. Si suntem tentati, dragii mei, sa parasim aceste limite.

Ne uitam la starurile lumii si ascultati-ma, tot ceea ce privesti te influenteaza. Pentru aia, Isus Hristos, cand vorbeste in predica aia extraordinara, spune asa: Daca ochiul tau este sanatos, tot trupul tau este sanatos sau plin de lumina.

Daca ar fi sa va fac un test sau daca ar fi sa va fac o evaluare, pentru minre ar fi suficient sa-mi spuneti ce faceti in timpul vostru liber. Dragii mei, adevaratul caracter, sa stiti, nu-i predica mea din fata si va rog frumos sa nu-mi evaluati spiritualitatea dupa predica asta.

Si va rog frumos sa nu evaluati spiritualitatea celor care canta in fata  dupa cantarea din fata. Nu! Astea-s lucruri cu care noi iesim in public. Adevaratul tau caracter si adevaratul meu caracter se vede atunci, in lucrurile care le facem cand nu ne vede nimeni.

Dragii mei, suntem tentati si vom fii tentati sa copiem starurile lumii. Am renuntat si la filmele crestine, va spun, dupa casatorie la aprox. cateva luni de zile. Pentru ca in primul rand am vazut timp mort facut acolo, apoi am vazut si m-am uitat la starurile acelea si le-am citit istoria si am vazut ca aveau 7-8 divorturi si eu imi bagam in casa, eu puneam in casa oameni care aveau un trecut  pe care noi il condamnam si Biblia condamna. Si eu ii aplaudam si mie imi placea cum joaca. Daca este ceva ce loveste tinerii la ora actuala sunt starurile lumii.

Cristi Boariu

Va urma mesajul intreg…

Daniel Chereji – Partea 2-a – Cum ne putem implica în dedemonizarea noii generaţii?

Photo credit www.dad.ie

Vezi si

 1. Part 1- Despre influenta demonica asupra tinerilor crestini – Generatia actuala este expusa influentelor demonice asa cum nu a mai fost nicio generatie pana la noi
 2. Part 2 – Pagina actuala
 3. Part 3 – Cum ne putem implica în dedemonizarea noii generaţii? Sa-i marturisim problemele
 4. Part 4 – Cum ne putem implica în dedemonizarea noii generaţii? Să ne asumăm vinovăţia
 5. Part 5 – Cum ne putem implica în dedemonizarea noii generaţii? Să-i aducem şi pe ei la Cristos şi Să fim o mărturie pentru lume

 

 

Luca 9:37-43

A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus.
38 Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el.
39 Îl apucă un duh, şi deodată răcneşte; şi duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la gură, şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropşit de tot.

1. Să ne pese cu adevărat

 Ajuns in preajma lui Isus, se spune doua lucruri despre el, ca a inceput sa strige dupa ajutor si deasemenea, a spus Domnului ca nu are decat pe el. ”

Atata am, il am numai pe el. N-am altul.” Din fiecare cuvant al lui razbatea dragostea si compasiunea pentru fiul sau.

Generatia tanara, frati si surori, parinti, nu poate scapa de povara si influenta diavolului daca nu vor exista parinti cu responsabilitate care vor dovedi ca le pasa. Care vor dovedi ca le pasa ce vad, ce aud, ce invata, sub a cui influenta stau copiii lor.

Iar cel mai potrivit mod de-a arata ca-ti pasa este sa treci la actiune, sa strigi dupa ajutor, sa cauti solutii.

Ganditi-va, omul care-i pasa se intreaba mereu: oare ce va fi atunci cand generatia in varsta inchide ochii? Ce va fi cu aceasta generatie straina de cuvantul lui Dumnezeu? Cand vor trebui sa se conduca, sa aiba familii, cand vor trebui sa conduca tara? Ce va ajunge?

Daca vrei cu adevarat sa scapi pe generatia tanara  din influenta celui rau atunci ti-ar pasa de toate. Vreau sa-mi pese cu adevarat!

2. Să venim la Domnul Isus

Photo credit www.taringa.net

Omul acela a venit cu problema fiului sau la Domnul Isus. Este interesant ca n-a venit prima data la Domnul Isus. Asa cum si noi mai intai cautam solutii in alta parte.

Si abia dupa aceea spunem: „O, am cautat, m-am saturat si vin.” Dupa ce te-a stors lumea in toate felurile. S-a dus la ucenicii Domnului mai intai si acestia n-au putut sa-l ajute. O sa vedem mai incolo un pic de ce.

Astfel ca omul a trebuit sa invete ca numai Domnul Isus  sau numai la Domnul Isus poate veni ca sa i se rezolve o astfel de problema. In zilele noastre sunt la moda tot felul de terapii  moderne la care alearga de-a valma si necredinciosii si credinciosii.

Asa se face ca ajungi sa fii tratat de probleme spirituale  de oameni care la randul lor sunt macinati de probleme spirituale si  au ei insisi nevoie de ajutor spiritual.

Cum ai putea capata iluminare  de la cineva care este incapabil sa vada lumina? Domnul Isus spunea: Oare cum poate calauzi un orb pe alt orb? Intrebarea era retorica. Nu poate.

Cum ai putea primi vindecare de la cineva care nu are puterea si nici autoritatea sa aduca vindecarea? Unde cauti solutii pentru problemele tale? Oare nu te-ai saturat sa le cauti acolo unde nu poti gasi nicidecum ajutor?

Tocmai din acest motiv trebuie sa avem convingerea ferma ca pentru problemele spirituale numai Domnul Isus ne poate ajuta. Deci sa venim cu incredere la El, strigandu-L si cerandu-i ajutor.

3. Să apelăm la harul Său 

– Ce-a facut omul acesta? A apelat la harul lui Dumnezeu.

Daca vrem sa ne dedicam dedemonizarii noii generatii, lucrul acesta se face apeland la harul lui Dumnezeu.

Cand s-a apropiat de Isus si l-a rugat sa-l ajute, omul acela a apelat la mila si indurarea Domnului, nicidecum la meritele sale. „a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu,” 

A stiut ca nu exista niciun motiv ca sa fie ascultat din cauza lui, ca este bun el, ca are merite el. Ci daca Isus avea sa se indure de el, lucrul acesta l-ar face numai doar prin mila, doar pentru ca asa ar fi vrut Domnul Isus. Strigam catre Domnul si vrem sa-i cerem ajutorul indiferent care este problema care le confruntam: spirituala, materiala.

Noi trebuie sa apelam la harul Domnului si nu la meritele noastre. Lucrarea de dedemonizarea acestei generatii nu se poate indeplini decat in urma actiunii harului lui Dumnezeu. Adica, sa strigam la fel ca barbatul acela: „Doamne, uita-te cu indurare la copiii mei.” „Doamne, uita-te cu indurare la copilul meu.” „Doamne, uita-te cu indurare la fata mea.”

Va urma Partea 3-a – Cum ne putem implica în dedemonizarea noii generaţii? Sa-I marturisim problemele

Patru pacate sexuale pe care fiecare crestin trebuie sa le evite

Traducere Blogul Agnus Dei de la Charisma Magazine. Autor – Bert M. Farias  Citeste articolul in engleza aici – http://www.charismanews.com/opinion/the-flaming-herald/45265-4-sexual-sins-every-christian-should-avoid

Pacatele sexuale excesive si goliciunea, este una dintre marcile culturii noastre occidentale si o mare parte a lumii de azi. Totul este senzual. Totul trebuie sa fie sexy. Traim intr-o lume nebuna dupa sex, si goliciunea sare la noi peste tot. Devine din ce in ce mai dificil pentru femei si barbati sa se mentina intr-o stare de puritate morala.

Pacatul sexual si neglijarea legilor de puritate in trupul lui Christos (Biserica), este una din elementele care au potentialul sa aduca slabiciunea, boala, si chiar o moarte prematura multora din Biserica. Acesta este un aspect uitat, unde nu se deosebeste trupul lui Christos (1Corinteni 11:29-31).

Aceste ultime afirmatii suna asa de primitiv in biserica contemporana de astazi. Exista o lipsa de discutie pe aceasta tema din partea pastorilor din cauza faptului ca ar starni acuzatii ca ei ar fi neiubitori, ca judeca, ca sunt legalisti, si ca ei impartesc frica si condamnare. Sincer vorbind, noi ne-am pierdut calea in aceasta privinta. Corectia, mustrarea si observatia lipsesc in mod clar de la sfaturile noastre in aceste zile strambe de comfort fals si mila nebiblica.

Altadata, era ceva obisnuit sa se faca o corectare nu numai folosind Scriptura dar si prin manifestarea darurilor Duhului Sfant. De exemplu, un batran in credinta spunea ca atunci cand se facea rugaciune pentru cei bolnavi, persoanele care au fost infideli in casatoria lor si nu s-au pocait de fapta lor, dar care totusi doreau vindecarea au fost mustrati cu asprime de Duhul Sfant. Pe vremea aceea ei au inteles ca numai o pocainta din adancul inimii si o curatire prin sangele pretios al Domnului Isus Christos putea sa ierte gravitatea acestei crime.

Astazi, cum am mai spus, suntem considerati ca condamnam si judecam daca vorbim in felul acesta. Insa, este ceva normal pentru multi sa se puna in linie pentru a se cere vindecare si eliberare, sau sa depuna cereri de rugaciune in timp ce ei traiesc intr-o imoralitate gretoasa fara nici o dorinta sincera de pocainta autentica. Acei ce practica pacatul sexual, sau orice alt pacat, si marturisesc pe Christos, beau si mananca intr-un chip nevrednic din trupul lui Christos (Sfanta Cina); si facand astfel, ei primesc blestem in loc de binecuvantare.

,,Caci cine mananca si bea, isi mananca si bea osanda lui insus, daca nu deosebeste trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt intre voi multi neputinciosi si bolnavi, si nu putini dorm” (1Corinteni 11:29-31).

Imi dau seama ca ispitele sexuale sunt mari, nimeni nu este scutit de ele, si nimeni sa nu se laude cu neprihanirea lor de sine. Imi dau deasemenea seama ca atunci cand cautam sa intoarcem pe cineva de pe calea gresita pa care umbla, noi trebuie sa o facem cu duhul blandetii si cu umilinta (Galateni 6:1; 2Timotei 2:25). Dar daca in acest domeniu vom avea victorie, ea trebuie sa inceapa cu o intelegere smerita si o evaluare biblica a naturii intinacioase si degradante a pacatului sexual si consecintele sale teribile. Inainte ca oamenii sa asculte de Dumnezeu, ei trebuie sa fie treziti in totalitate. Numai atunci ei vor birui fortele contraatacului.

Cititi cu atentie aceste cuvinte ale unui din cei mai mari evanghelisti americani, cu numele de Charles G. Finney:

,,Placerile lumesti, poftele, si simturile, impiedica a fi un crestin adevarat – vointa omului este, intr-un sens, inrobita de poftele firii si placerile lumesti. De aceea este necesar ca Dumnezeu sa-i trezeasca pe oameni la un sentiment de vinovatie si pericol si ca urmare sa produca o senzatie opusa sau simtamant si placere. Acest contra-simtamant rupe puterea placerilor lumesti si lasa vointa libera ca sa asculte de Dumnezeu.”

Aceasta ideologie, prietenii mei, este in mod clar absenta din crestinismul traditional contemporan, dar de care este asa de mare nevoie.

La fel ca si in zilele moderne americane, pacatul sexual si goliciunea au fost deasemenea sarbatorite si in orasul Corint si s-au infiltrat si in biserica de acolo. Astfel ca Pavel a trebuit sa reaminteasca sfintilor corinteni ca trupurile lor erau acum temple ale lui Dumnezeu, si nu mai al lor. Trupurile lor, si la fel si ale noastre, sunt acum madulare ale lui Christos, asa ca un pacat impotriva trupurilor noastre este un pacat impotriva lui Christos.

1Corinteni 6:15, 19-20).

Mergand inapoi pana la Cartile lui Moise, vom gasi unele referinte interesante despre imoralitatea sexuala si goliciune.

– Primul blestem uman inregistrat a fost din cauza goliciunii (Genesa 9:20-23).

-Aproape doua capitole intregi, impreuna cu alte referinte au fost un cod de etica cu privire la goliciune si imoralitate sexuala (vezi Leviticul 18 si 20).

-Organele genitale expuse si goliciunea au fost comune in inchinarile demonice ale cananitilor. Instructiunile si interdictiile lui Moise au fost pentru ca altarele Israelului sa nu fie la fel ca cele ale cananitilor (Exodus 28:41-43; 20:26).

-Cand Moise s-a intors de pe munte, Aaron a pierdut controlul multimii in timp ce ei se inchinau vitelului de aur, „fara frau” (Exodul 32:25). Si aceasta s-a intamplat la putin timp dupa ce Dumnezeu a facut o minune in mijlocul lor.

Una din cheile  pentru a invinge pacatul sexual sta in meditarea profunda a Cuvantului lui Dumnezeu. Aceasta va naste frica de Dumnezeu in tine. De exemplu, in Galateni 5:19-21 faptele firii pamantesti sunt impartite in patru categorii de baza:

 1. – pacatele sexuale
 2. – pacate in conectie cu religiile pagane si oculte
 3. – pacate de temperament
 4. – pacate de imbuibare

Este interesant de remarcat ca pacatele sexuala sunt enumerate la inceput, si nu numai aici, dar deasemenea in multe alte referinte scripturale din Noul Testament.

 • – Romani 1:24, 6:19 – Necuratia este scoasa in evidenta.
 • – 1Corinteni 6:9-11 – Pacatele sexuale sunt enumerate intai.
 • – Galateni 5:19-21 – Pacatele sexuale sunt enumerate intai.
 • – Efeseni 4:19 – Nelegiuirile si necuratia sunt scoase in evidenta.
 • – Efeseni 5:3 – Curvia si necuratia sunt scoase in evidenta; astfel de lucruri sa nici nu fie pomenite intre voi.
 • – Coloseni 3:5 – Curvia si necuratia sunt enumerate intai.
 • – 1Tesaloniceni 4:3 – Imoralitatea sexuala este scoasa in evidenta in in umblarea noastra in sfintire.
 • – 1Petru 4:3 – Nelegiuirile din viata noastra din trecut este enumerata intai.

Sunt cel putin patru pacate sexuale primare de care se vorbeste in Cuvantul lui Dumnezeu: adulterul, curvia, necuratia si nelegiuirea.

Aceasta este definitia celor patru pacate sexuale:

1. Adulterul: Actul sexual ilegal in care este implicat cel putin o persoana casatorita. Adulterul este incompatibil cu legile armonioase ale vietii de familie in Imparatia lui Dumnezeu, si este sub judecata lui Dumnezeu din moment ce incalca scopul original stabilit de Dumnezeu.

2. Curvia: Pornografia, actul sexual ilicit care include prostitutia, curvia, incestul, imoralitatea (lipsa de retinere morala) si imoralitatea obisnuita (include fantezii sexuale care conduc la masturbare).

3. Necuratia: Se refera de cele mai multe ori la homosexualitate si lesbianism.

4. Nelegiuire: Indecenta nerusinata, viata neanfranata, depravare necontrolata, o dispozitie sau o tendinta constanta la rau, o coruptie innascuta a omului neregenerat), persoana cu o astfel de caracteristica are o desconsiderare obraznica a opiniei publice, pacatuind in plina zi cu aroganta si dispret. Din nou, aceasta se refera adesea la pacatul sexual.

Aici este unde oamenii au o intelegere gresita despre sexualitatea lor. Observati urmatoarele versete:

,,Mancarile sunt pentru pantece, si pantecele este pentru mancari. Si Dumnezeu va nimici si pe unul si pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, si Domnul este pentru trup.

Si Dumnezeu , care a inviat pe Domnul, ne va invia si pe noi cu puterea Sa” (1Corinteni 6:13-14).Pavel corecteaza misconceptia periculoasa din mijlocul corintenilor care au crezut ca ,,asa cum pantecele este intrebuintat pentru mancari, la fel si organele genitale sunt create pentru experientele sexuale.” Aceste mod de gandire nu este obisnuit numai intre oamenii neregenerati dar si intre crestinii care justifica imoralitatea sexuala. Pavel arata cum aceasta analogie este falsa deoarece trupurile voastre sunt Temple ale Duhului Sfant si apartine lui Christos.

Mancand mancare este ceva secundar si un aranjament temporar, dar sexualitatea ajunge in adancurile vesnice si metafizice in fiinta cuiva. Exista o identitate esentiala intre trupul nostru fizic de acum si trupul nostru glorificat din viitor (versetul 14). Actul sexual este mai mult decat o experienta biologica; acesta implica o comuniune de viata. De moment ce Isus este una cu duhul credinciosului nascut din nou, este de neconceput sa-L implicam cu imoralitatea; de aceea aceasta admonestare puternica pentru a nu lasa pacatul curviei si a necuratiilor ,,nici sa nu fie pomenite intre voi” (Efeseni 5:3).

Sexualitatea este un aspect profund unic al personalitatii care implica fiinta intreaga. Imoralitatea sexuala are efecte ce ajung departe, cu mari semnificatii spirituale si implicatii sociale. O astfel de imoralitate nu este numai un pacat impotriva trupului, dar si impotriva Duhului Sfant, care locuieste in trup. Este una din caile prin care noi deosebim trupul Domnului, care daca este neglijat in mod consistent, cum am spus mai inainte, adesea aduce slabiciune, boala si chiar o moarte prematura.

Indiferent de cat de satisfacator si implinitor este sexul,  in locul in care trebuie sa fie prin casatorie, este totusi un aranjament temporar si nu face parte din existenta noastra eterna. Si totusi prin el we procreem si dam nastere la spirite eterne. Imoralitatea sexuala se amesteca cu puterea de procreere cu cineva cu care nu esti casatorit. A simti nevoia de  sex nu este un pacat, dar este dureroasa cand nu este tinuta locul in care trebuie folosit (intre sot,sotie). Scriptura interzice imoralitatea sexuala pentru ca sa te protejeze.

Politicienii, oamenii de afaceri, scolile si institutiile publice, nu sunt calificati sa se ocupe cu imoralitatea sexuala si sa devieze problemele sexuale din cultura noastra. Ei de fapt sunt parte din problema, nu solutia. Din nefericire, biserica a esuat asa de mult de a adresa aceasta problema printr-o perspectiva puternica a Scripturii. Unele biserici nici macar nu mai cred ce spune Biblia despre imoralitatea sexuala. Un oficial cu functie inalta dintr-o biserica a spus ca biserica va trebui sa  ajunga la o intelegere a homosexualitatii in conformitate cu schimbarea de cultura. Aceasta este una din cele mai mari probleme din biserica in aceste zile. Multi dintre noi ne conformam cu standardele culturii de astazi.

Un alt foarte cunoscut predicator carismatic de la televiziune, a spus audientei sale ca homosexualitatea nu este un pacat ci ceva frant. ,,Ce credeti ca David si Ionatan faceau? Ce credeti ca Rut si Naomi faceau?” sugerand ca ei erau implicati in relatii homosexuale si lesbiene. A trebuit sa dau din cap in necrezare la una ca asta. Si totusi acest predicator este considerat ca este unul din cei mai mari predicatori din America fiind urmarit la televisor de foarte multi oameni. S-a aflat mai tarziu ca unul dintre copiii sai este homosexual. Desi aceasta este o incercare dureroasa pentru orice parinte credincios cu care trebuie sa se infrunte, nimeni nu poate fi loial familiei sale cu pretul de a trada Cuvantul Sfant al lui Dumnezeu.

Cand predicatori influentabili spun lucruri eronate de felul acesta, ele deschid usa deceptiilor si compromisurilor printre multimea de oameni care respecta pe acesti predicatori. Aceasta va duce la un puhoi de rau, imoralitate, si tot felul de perversiuni printre cei ce aud astfel de lucruri.

Este trist sa fie o astfel de diluare de la invatatura sanatoasa in multe din bisericile de astazi. Este dureros pentru Duhul Sfant sa vada atata lasitate si compromis printre predicatorii care sau ca s-au departat de la credinta adevarata, sau ca le este frica sa invete doctrina adevarata despre imoralitatea sexuala. Ca resultat, copiii nostri si tinerii sunt educati de mintile lepadate a acestei lumi.

Predicatorii neprihanirii sa vorbeasca cu putere si convingere, pentru ca a venit timpul, cand multi nu mai suporta o doctrina sanatoasa, dar cu urechile lor gadilate ingramadesc invatatori dupa placul lor.

 

 

Păcate extreme 3. Autosatisfacția – relația sexuală imaginară – de Nicolae Geantă + 2 linkuri

Photo credit www.grandriveruel.ca

2 articole care trebuiesc sa fie citite de parinti, de adulti si de tineri + 1 link de ajutor celor interesati:

Nicolae Geanta:

Subiectul creează destulă confuzie și conflicte. E o frământare cu motiv de șușoteli și o pricină de îngrijorare. Medicii spun că nu e păcat. Creștinii o înfierează cu mânie. Pentru mulți dintre ei subiectul e încă tabu. Pastori ori preoți, și mai ales bătrânii, te pun la zid dacă-l aduci în discuție. „În biserică așa ceva nu se pronunță! Se spurcă amvonul”, stiga un diacon seputagenar. Dar, dincolo de amvon se spurcă o mulțime de tineri sub plăpumi. Sau sub duș.

N-aș fi scris nici în ruptul capului despre autosatisfacere chiar dacă adolescenți de-ai noștrii îmi mărturisesc pe e-mail sau chiar „face off” că duc lupte aprige cu fanteziile-astea. Dar, când o soră de vârsta mea, mi-a mărturisit în iarna asta, îndiaspora, că știe câteva femei preocupate cu acest viciu (căsătorite chiar!), (pe care dânsa le consiliază), că nouă pastorilor nu ni se pot mărturisi, (de rușine, de teamă), m-au apucat frisoanele!
Citeste articolul in intregime aicihttp://nicolaegeanta.blogspot.ro/2014/08/pacate-extreme-3-autosatisfactia.html

Viorel Iuga:

Fii convins că masturbarea este păcat. Aceasta înseamnă că dacă nu scapi de ea, vei suporta consecinţe vremelnice şi  veşnice. Masturbarea, spus foarte direct, te poate duce în Iad. ”Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia luiDumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,  nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9)
Citeste articolul in intregime aici – http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2014/08/cum-sa-scap-de-jugul-masturbarii-de.html?
Vezi aici un sit care te poate ajuta ca sa scapi de adictia pornografiei – https://rodiagnusdei.wordpress.com/2014/06/21/ajutor-pentru-eliberarea-de-pornografie-resurse-in-limba-romana-de-la-setting-captives-free/

Viziunea crestina despre avort

 avort

Photo credit www.davidsuclea.ro

Daca preferi sa asculti AUDIO – fa click si ASCULTA podcastul aici

From www.logospodcasting.com  Producer: Dan Miclea Text: Agnus Dei.

Viziunea crestina despre avort

Cristi Prunean si Doru Pope, Pastor Biserica Logos. Realizator Dan Miclea:

Dan Miclea: Pana si guvernul se pare sa sponzorizeze avortul. Haideti sa vedem ce spune Biblia despre avort. Care sunt motivele ca oamenii aleg sa faca avort.

Cristi Prunean: Sunt multe cauze pentru avort. Dar in primul rand, putem sa abordam argumente biblice impotriva avortului. Sunt argumente filosofice, argumente etice, dar vom privi la subiect, in aceasta zi, din punct de vedere Biblic. Si vom incerca sa facem un pic de apologetica- apologetica fiind o stiinta, sa argumentam sistematic in favoarea unui lucru, adica sa aparam o cauza sau o credinta. In cazul acesta, vom face apologetica prolife sau proviata. Daca ne uitam, mai ales in Romania, Romania este pe primul loc din Europa la avorturi. Este una dintre tarile de pe primul loc din lume. Pentru fiecare 1,000 de nasteri in Romania, se fac 480 de avorturi. Deci, este dubla rata comparat cu America. In 1990 in Romania au fost aproape 1 milion de avorturi. Deci, Romania avea 22 milioane locuitori si a avut aproape 1 million de avorturi. Pentru fiecare nastere din anul 1990, dupa Revolutie, s-au facut 3,2  avorturi. Deci este ceva astronomic. Si atunci, intrebarea este: Cum este posibil asa ceva intr-o tara care se numeste crestina, intr-o tara unde peste 90% din populatie sunt ortodocsi. Intrebarea este, cum este posibil acest lucru?

Doru Pope: Exista anumite ratiuni care depasesc crestinismul. Acuma, Romania se numeste o tara crestina, dar aceasta este doar eticheta care este pusa pe ea. Romania nu este o tara crestina, cum de fapt, nu exista nici o tara crestina in lume. Crestinismul nu apartine unei tari. Crestinismul, nici nu putem spune ca apartine unei biserici sau unei denominatii. Crestinismul este ceva ce este personal. E o credinta personala, pe baza unei relatii personale cu Hristos, pe baza credintei in ce a facut Hristos si pe baza unei vieti traite dupa cum a trait Hristos. Deci, noi ne numim crestini pe aceasta baza. Romania, din cauza asta, nu este o tara crestina. Ca majoritatea pretind ca sunt crestini- se numesc [doar] cu numele. Eu cred ca al doilea motiv pentru care se intampla lucruri de genul acesta in Romania este pentru ca biserica majoritara, biserica ortodoxa nu are invataturi concrete cu privire la viata.

 • Cand incepe viata?
 • Daca fatul are viata, este viata umana?
 • Este persoana umana? samd

Nu exista invataturi concrete cu privire la asta. Si atunci, cred ca sunt si alti factori.

Factorul economic este factorul principal pentru care un copil este nedorit.

Cred ca factorul principal este faptul economic. Cum si in America si in alte parti, cele mai multe femei  avorteaza din cauza ca nu doresc copiii. Fie ca ei vin intr-un moment impropriu pentru ceea ce se intampla in viata lor personala- inca n-au terminat scoala, inca nu s-au casatorit, inca nu au bani ca sa tina un copil, sau unii, pur si simplu, doresc sa se distreze inca si un copil ar fi o piedica. Cred ca factorul economic este factorul principal pentru care un copil este nedorit.

Dan Miclea: Am vazut marturia unui doctor ortodox aseara. El a refuzat sa mai faca avorturi si reporterul l-a intrebat, care sunt persoanele care apelau la el pentru avort. El spunea: „Cei care traiesc intr-o relatie sexuala inainte de casatorie. Mai spunea ca 70% dintre cei care alegeau avortul era pentru ca vedeau copilul acela ca ceva ce nu a fost programat si acuma a devenit o rusine pentru ei.

Cristi Prunean: E o stigma in Romania cu chestia asta, copii nascuti in afara casatoriei. (Ted Pope- Copii din flori, cum le ziceam pe vremuri). Exact. Eu cred ca exista o absenta de cunostinta la cei care se numesc crestini. In primul rand o cunostinta Biblica. Spune in Osea despre poporul Israel: „Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta.” Cred ca s-ar putea aplica si la ortodoxismul romanesc sau chiar la protestantii romani, care poate ca fac avorturi, pentru ca stiu ca sunt cu gramada, aici in America, care se numesc crestini, sunt protestanti, sunt nondenominationali si participa in chestia asta.

Doru Pope: Problema depaseste oarecum Biblia pentru ca ap. Pavel face pledoarie pentru faptul ca in fiecare om, prin intermediul constiintei exista un factor moral, un echilibru, sau hai sa-i spunem altfel- sa-i spunem un ceas moral- „legea pusa in inima noastra”. „Gandurile noastre” spune ca, „se justifica sau se acuza cand facem ceva”. Romani 2. Si eu cred ca dincolo de ce stim sau nu stim din Biblie, dintr-o societate care are la baza o morala iudeo-crestina – ca suntem sau nu crestini, asta exista si este oglindita in legile noastre, este oglindita in tot ce avem noi, inclusiv in fiinta noastra – exista acest factor moral. Cred ca nici unele dintre cele ce avorteaza, nu trebuie sa fie neaparat crestina ca sa aiba cel putin un semn de intrebare: „Este bine ce fac sau nu?” Si dupa ce au facut, sa aiba remuscari, chiar daca nu sunt crestini, crezand ca n-au facut un lucru bun. Asta este scris in noi, factorul acesta moral care ne face sa intelegem sau sa credem sau sa gandim, sa avem remuscari sau regrete mai tarziu, ca n-am facut ceea ce trebuie.

Apoi, este lipsa de invatatura din biserici, invataturi concrete pe tema aceasta.

Cum justifica unii crestini avortul cu Geneza 2:7

Cristi Prunean: Vreau ca sa discutam putin argumentul pe care anumiti crestini liberali sau progresivi il prezinta, ca suport pentru avort, ca sa-si linisteasca ei constiinta (cum spune Doru). Exista organizatia Christian Left, deci Crestinul de Stanga aici in America. Uitati ce spun ei: Ei se folosesc de un verset din Geneza 2:7 unde spune in felul urmator: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s’a făcut astfel un suflet viu.” Si ei zic in felul urmator: „Uite, l-a facut pe Adam din tarana pamantului, (Adam) era facut deja, dar nu avea viata in el. A trebuit ca Dumnezeu sa sufle in el. Atunci cand el a rasuflat prima suflare, a prins viata.” Si ei incearca ca sa aplice acest argument la copilul nenascut. Zice ca nu sufla, nu are suflare in el, inseamna ca nu este in viata. Si atunci cand se naste si trage prima suflare, numai atunci, copilul sau bebelusul are viata. Este un argument care nu este valabil.

Dan Miclea: Tu (Cristi) ai studiat medicina. Conform medicinii, cand incepe sa bata inima in fat? Si cand ar incepe viata?

Cristi Prunean: Inima incepe sa bata in saptamana a sasea. Sa ne uitam la viata asa. Viata este un continuu. Este o linie continua. Nu poti sa zici ca viata incepe aici sau aici. Poti sa spui ca incepe la inceput, la conceptie. Aceasta este ideea si aceasta este premiza cu care noi incepem, ca nu poti sa definesti cand incepe viata.

Dan Miclea: Poti sa spui ca atunci cand femeia afla ca este gravida, poti sa spui ca are deja viata (fatul)?

Cristi Prunean: Este deja in viata de cel putin 2 saptamani pe atunci, sau mai mult. Are viata de cel putin 2-3 saptamani. Prima suflare data omului, asta a fost doar atunci la creatie, cand a fost creat. A fost tarana si a devenit om. Nu se aplica copilasului cand se naste. Copilasul are deja sistemul circulator, inima ii bate in continuu inainte de a se naste. Are sistemul nervos; el simte sau ea simte. Cand se face avortul, il doare, pentru ca se vad dupa expresiile de pe fata cand te uiti prin ultrasound. Se face avortul cu ultrasound si poti sa observi aceste lucruri. Copilul respira lichidul amniotic inainte de a se naste. Deci, toate aceste functii vitale deja se intampla in corpul copilului. De aceea, noi putem spune cu fermitate caci copilul este in viata inainte de a se naste.

Doru Pope: Mai este inca ceva. Iov, in capitolul 3:3 incepe sa se planga ca s-a nascut. Isi bleastama ziua nasterii si zice printre altele: „Blestemata sa fie ziua in care i s-a spus mamei ca s-a zamislit un copil de parte barbateasca.” Ziua conceptiei, si in termenul ebraic este ‘harah’, care inseamna ‘a deveni insarcinata’. Deci, (Iov spune) sa fie blestemata ziua in care mama a fost insarcinata cu un copil de parte barbateasca. Biblia nu foloseste nicaieri cuvintele ‘fat’ sau ‘embrion’. Termenii astia nu sunt. E adevarat ca cineva poate argumenta ca avortul nu este in Biblie. Dar noi trebuie sa stim ca Biblia a fost scrisa in principal despre un popor care a avut un mare respect pentru familie si pentru nastere. Porunca lui Dumnezeu din gradina Eden a fost: „Cresteti, inmultiti-va, si umpleti pamantul si stapaniti-l.”  Nasterea era ceva de dorit, era ceva pretuit. Uitati-va la drama lui Avram si a lui Sara. Deci, avand harul si chemarea lui Dumnezeu, avand favoarea lui Dumnezeu, dar neavand un copil, ce durere si ce pasiune. Cate incercari fac ei, amandoi, inclusiv greseala cu Ismael, sa aiba un copil, pentru ca un copil era asa de important. Si este clar ca Biblia nu vorbeste despre avort, ca Biblia este scrisa despre un popor si catre un popor pentru care avortul nici nu putea sa fie conceput. Era un foarte mare respect pentru viata, pentru perpetuarea vietii, pentru perpetuarea familiei. Biblia pune o foarte inalta valoare pe viata. Este un text in Vechiul Testament, in Isaia, unde scrie: „Eu, care fac femeia sa nasca, as putea Eu sa opresc nasterea? Ar fi lucrul asta posibil?” zice Dumnezeu. Deci, in conceptia lor, nu exista avort. Biblia nu se adreseaza avortului.(14) Dar, cand vorbeste despre ce s-a zamislit, de ex. Psalmul 139, David spune: „Cand n-am fost decat un plod fara chip..” Termenul in ebraica e ca un ‘fat’, ceva ce s-a constituit prin fecundarea ovulului de catre sperma, ceva fara chip.

Cristi Prunean: Sarcina, in primele saptamani, este fara chip dar este o activitate enorma in acele doua celule care se unesc, si dupa cateva zile incep sa creasca mii si mii de celule. Deci, e o activitate foarte, foarte mare care evidentiaza viata care exista in acea adunatura de celule.

Doru Pope: Sa nu uitam ca viata, in primul rand este un mare mister. Este un mister fantastic. Dar, in viata este asa o mare energie si chiar prin pur si simplu existenta ei, creeaza atatea actiuni si atatea reactii si se intampla asa de multe lucruri in viata. Zice ap. Pavel ca Dumnezeu a revelat cea mai mare putere a Sa prin faptul ca L-a inviat pe Domnul Isus Hristos; I-a redat viata. Asa putere mare a fost in viata. Spune ap. Pavel: „Viata a fost aratata.” Deci, viata este un lucru fenomenal, fantastic. Nu vorbim numai de viata crestina, de viata omului, ci de viata in general. Este o energie si o putere fantastica. (Cristi: Este sustinuta de Duhul Sfant). Si ceea ce spune Cristi este corect si normal sa fie asa, pentru ca oriunde exista viata, acolo se intampla lucruri. Dar se intampla, nu intr-o rata cazuta, ci se intampla cu o viteza fulgeratoare si cu o multime extraordinara de lucruri care se intampla. Si tot ce se intampla, dupa ce cele doua celule s-au unit, ce se intampla cu alea, ca acolo apare viata, si asta sigur ca vine de la Dumnezeu, ca nimeni nu poate sa spuna de unde vine viata. In prezenta vietii se intampla ce se intampla. Sigur ca acuma vorbim emotiv, sa zic asa, si ne adresam emotiilor. Si poate nu este neaparat logic sau Biblic si ne vom intoarce la Biblie imediat, dar ce se intampla acolo, lucrurile sunt lucrurile premergatoare si pregatitoare pentru ceea ce este in noi astazi. Deci, tot ceea ce noi suntem astazi,  sau ce este copilul acela, care cand se naste scoate primul scancet, primul tipat, si deja respira el insusi si cauta sanul mamei si poate sa manace si functioneaza, tot ceea ce se intampla cu 9 luni mai tarziu este de la unirea celor doua celule in prezenta vietii.

Argument: Copilul este o persoana

Cristi: Este important, este un continuu. Este ceva care nu poti sa definesti exact cand incepe, decat la inceput. Cred ca ar fi bine sa abordam un argument foarte, foarte important: Copilul, sau fatul, sau bebelusul din pantecele mamei este o persoana. Si daca este o persoana, atunci in mod automat are dreptul la viata. Deci, noi trebuie sa facem un pic de apologetica, sa demonstram faptul ca copilul este o persoana. Cred ca cel mai important argument Biblic este cazul lui Ioan Botezatorul. Argumentul este in felul urmator:

In Luca 1, vine ingerul si vorbeste cu Zaharia si spune in felul urmator in vers. 14: El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.15 Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umplea de Duhul Sfînt încă din pîntecele maicii sale. 

Acuma, am o intrebare: Cum poate o adunatura de celule , daca nu este o persoana, sa fie umpluta de Duhul Sfant, daca nu este in viata? Sau, daca nu este o persoana, este posibil acest lucru? Nu. Domnul Isus spune ca Dumnezeu este Dumnezeul celor vii si nu a celor morti. Deci, premiza este ca Ioan Botezatorul, inainte de a se naste a fost o persoana. Uite ce spune Elisabeta in vers. 41 „Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i -a săltat pruncul în pîntece, şi Elisaveta s’a umplut de Duhul Sfînt.” Urmatorul verset 44: „Fiindcă iată, cum mi -a ajuns la urechi glasul urării tale, mi -a săltat pruncul în pîntece de bucurie.” Doua lucruri: Ioan Botezatorul inainte de a se naste, s-a umplut  de Duhul Sfant si a experimentat bucurie. Deci, suntem la nivelul acesta de a intelege caci pruncul inainte de a se naste era o persoana, pentru ca (1) s-a umplut de Duhul Sfant si (2) a experimentat bucurie- un argument foarte, foarte puternic in favoarea: pruncul este o persoana.

Doru Pope: Mai este Psalmul 51, in care David isi plange pacatele si se plange sa nu i-a Duhul Sfant Domnul de la el. Dar printre lucrurile interesante care spune aici, el zice ca mama lui l-a nascut in pacat: „Iata ca sunt nascut in pacat, in pacat m-a zamislit.” Iarasi, acelasi termen ‘harah’, de a deveni insarcinata. Deci, el deja avea pacat cand a fost in pantecele mamei sale. Avea calitate de pacatos, asta vrea sa spuna el. Si este clar, Pavel mai tarziu explica ca toti sunt pacatosi si (20). Deci, pruncul acela, care avea de primit numele de David si sa devina imparat si sa scrie toti psalmii astia, recunoaste in mod profetic, prin descoperire, vina ca el cand s-a nascut, s-a nascut cu pacat. De aceea, el este inclinat spre pacatosenie, (asa) explica el in psalmul acesta. Nu se justifica cu asta, dar explica care este conditia umana. Mai tarziu, ap. Pavel, in Romani 7, din nou preia tema aceasta- conditiei pacatoase omului, in care exista inclinatii catre pacat in fiinta noastra. Dar astea nu se trag de la nastere, astea se trag dinainte de nastere, cand am fost zamisliti. Din cauza caderii in pacat a lui Adam si Eva, orice samanta a lor este nascuta in pacat. Se naste in starea de pacatosenie. Deci, o persoana are pacat, o persoana se poate bucura, are sentimente si cum spunea Cristi adineaori, in cazul unui avort, daca te uiti pe ultrasunet si vezi durerea exprimata a fatului avortat, iti dai seama ca el are sentimente. El simte.

Cristi Prunean: Si cum se retrage de la instrumentul doctorului. E extraordinar.

Doru Pope: Daca nu ar fi viata, de ce trebuie mama sa se fereasca de anumite chestii? De ce trebuie sa nu consume droguri, sa nu consume alcool? Sa nu fumeze? De ce trebuie sa manance anumite mancaruri, ca alte mancaruri deranjeaza pe copil? Ce se intampla? Daca este numai o adunatura de materie fara viata, fara sentimente, atunci totul este o gluma si putem face ce vrem pentru ca asta este.

Cristi Prunean: Inca un pasaj din Biblie care suporta adevarul ca pruncul este o persoana in Ieremia 1:4-5   ,,Cuvîntul Domnului mi -a vorbit astfel: ,Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pîntecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pîntecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.„ Suntem la nivelul de ‘a fi in pantece’. Dumnezeu abordeaza o persoana aici. Inainte de-a se naste, Ieremia este o persoana. (Acesta) e un argument foarte puternic in favoarea de ‘personhood’, de personalitate a copilului.

Dan Miclea: O intrebare din consilierea care ati facut-o ca pastor si Cristi, vorbind cu cei din jur. Se pare ca majoritatea mamelor care au facut un avort au remuscari pe urma? Stiu (ele), de fapt, ca a fost o viata acolo si acum nu mai este?

Doru Pope: Cele mai multe, chiar si persoana din Roe v. Wade, femeia care a fost folosita de liberali ca sa se legalizeze avortul in anul 1973, ani de zile mai tarziu s-a intors la Hristos si a spus ca tot timpul a avut remuscari si stie ca a facut un lucru gresit. Admite ca a fost manipulata si s-a lasat manipulata si a facut un lucru gresit. Remuscarile care exista nu vin numai din crestinism si din cunoasterea Bibliei sau apartenenta la o biserica, frecventarea unor programe. Astea, cum am spus, au un substrat moral, exista in fiecare fiinta umana. Problema cu pacatul este in felul urmator, cel putin din experienta mea, sau cum inteleg eu cu problema pacatului.

In momentul cand in mintea cuiva apare semnul intrebarii, daca a facut bine sau rau, , cel mai des lucru la care te intrebi daca ai facut bine sau rau- E RAU. Pentru ca, deja, in fiinta ta se naste aceasta lupta, care te face sa pui intrebarea: Este bine sau rau? De obicei, este rau. Exista, apoi, fenomenul remuscarii. Trebuie sa spunem aici, ca si pastor care consiliez cateodata, foarte putine femei care au facut avort, in special in randul bisericilor sa recunoasca- multe dintre ele isi duc pacatul si suferinta si durerea si sentimentele, si le duc toata viata. Rar de tot se deschid. De obicei, daca apare o boala mai grava sau asa ceva si ele vor sa se marturiseasca pentru a primi eliberare spirituala, a fi iertate, eventual sa rezolve si problema bolii fizice, in urma iertarii. Dar, aici trebuie sa precizam ca si avortul este un pacat ca oricare alt pacat, care poate fi iertat. Pacatul poate fi iertat. Este un pacat, pentru toate pacatele noastre trecute, prezente si viitoare, Hristos a murit  pentru ele. Si El ne iubeste  si ne iubeste chiar si in caderile noastre.

Cristi Prunean: Acestea sunt iertate prin pocainta, prin credinta si har.

Doru Pope: Daca cineva a cazut vreodata intr-un pacat, spune ap. Ioan, avem la Tatal un mijlocitor, Isus Hristos care este jertfa pentru iertare si rascumparare, nu numai a noastra, ci a intregii lumi. Si femeii care a facut avortul, trebuie sa regrete lucrul acesta, sa-si marturiseasca pacatul si sa se decida sa nu mai faca, bineinteles. Sa vina la Hristos cu o inima sincera si indurerata, sa ceara iertare si sangele lui Hristos curateste orice pacat.

Cristi Prunean: Exista cealalta parte la ceea ce zice Doru. E adevarat ca foarte multe femei au remuscari. Unele devin afectate chiar (in mod) psihiatric din cauza asta si au o depresie puternica. Dar exista si cealalta parte. Si anume: Am avut pacienti si am avut pacienti  care au avut nu doar un avort, sau chiar doua avorturi, dar 5, 6, 7, 10 avorturi. Au ajuns la un moment dat  sa o faca fara macar sa se mai gandeasca la ce fac. Deci, asa de tocita a devenit constiinta lor. Probabil ca prima data si a doua oara, s-au gandit: „E ok, nu e ok? E pacat? Cine stie.” A cincea, a saptea, a opta oara nici nu se mai gandesc la treaba asta. Folosesc avortul ca si o metoda de prevenire a sarcinei.

Doru Pope: Care este parerea ta, Cristi cu privire la doua cazuri – in privinta violului, o femeie care ramane insarcinata in urma unui viol sau a unui incest.

Cristi Prunean: Sunt doua cazuri dificile: (1) Incestul si violul si (2) Cazul in care viata mamei este in pericol mare, chiar de a-si pierde viata. In cazul de viol, eu sunt de opinia ca avortul nu este ok in situatia aceea, pentru ca dupa cum spune in Biblie, in Isaia,  „beauty for ashes” – frumusete din cenusa- ceva frumos poate sa iasa din aceasta experienta ingrozitoare si anume un copil, mai ales daca aude Evanghelia si isi preda viata Domnului si devine un crestin, cerul a castigat un suflet. Deci, ceva foarte frumos poate ca sa iasa din aceasta experienta ingrozitoare. Am avut de-a face cu paciente care au fost violate si bineinteles ca nu poti sa le fortezi, decizia este a lor. Poti doar sa le sfatuiesti ce sa faca.

Doru Pope: Este foarte greu de spus. Noi ne spunem parerea noastra. Eu am doua principii in domeniul asta. Trecand dincolo de durerea acelei femei care a fost violata sau parerea mea, si mai grav, cineva din familie  a lasat-o insarcinata si uneori au folosit-o pentru ca au fost in pozitie de autoritate fata de ea si n-a avut cui sa spuna. Noi nu putem repara un rau cu un alt rau. Nu este just ca sa reparam un rau cu un alt rau. Cum la Dumnezeu, noi nu putem sa contracaram mult rau facut cu mult bine facut, ca nu asa merge, ca punem in cantar raul si pe cealalta parte binele si daca binele trage … astea-s concepte care apar in religiile astea fataliste cum sunt musulmanii si altele. La Dumnezeu nu merge asa. Apoi, al doilea lucru care este la mine un principiu: Daca sunt crestin, trebuie sa las la Dumnezeu sa raspunda de situatia in care am ajuns, prin stiinta Lui. El stie ca am fost in situatia aceea si ma incred in El, ca El va rascumpara acea situatie in care eu am ajuns. De ce m-a lasat acolo sa ajung? Asta e o alta intrebare. De ce am ajuns acolo? Din cauza ca in lume exista pacat. De asta am ajuns acolo, din cauza pacatului existent in lume, Il las pe Dumnezeu sa rascumpere situatia  respectiva in felul in care stie El sa o rezolve cel mai bine. Cum spunea si Cristi, daca citim istoria, adesea, copii care s-au nascut  ori au fost foarte talentati, cateodata Dumnezeu poate rascumpara viata acelui copil si poate rascumpara viata celei femei. Daca nu ma insel, in Biblie, cred ca Iefta e un asemenea copil care s-a nascut din flori – acuma, adaugam aici. Iefta a fost folosit de Dumnezeu intr-un mod … Dumnezeu l-a ridicat si l-a facut eliberatorul poporului Israel. Din Tamar, care a fost folosita de socrul ei in Vechiul Testament, Tamar a intrat in linia geneologica a lui Hristos. Deci Hristos poate rascumpara raul nostru. Spunea Iosif, cand a fost vandut de fratii sai: „Voi v-ati gandit sa-mi faceti rau, dar Dumnezeu a intors raul in bine.” Dumnezeu poate sa intoarca raul, trebuie sa am incredere in El. Oricum, viata acelui copil care s-a zamislit in asa conditii dramatice, nu este vinovata pentru ceea ce mi s-a intamplat mie ca mama, sa zic asa. Deci cam astea-s principiile mele in domeniul asta.

Dan Miclea: Trecem la al doilea caz: Mama e pe masa de operatie, doctorul iasa afara si-l intreaba pe Tatal- „Ai de ales, copilul sau viata mamei?” Raspunsul tau, Cristi?

Cristi Prunean: Nu se face chiar asa. Dar, inainte sa ajungem la cazul acesta, trebuie sa discutam putin, chiar si din punct de vedere medical chestia cu mama, adica, viata mamei fiind in pericol din cauza sarcinei. De obicei, nu se intampla la secunda sau la un minut, de obicei, problemele astea sau bolile astea apar pe o vreme indelungata- saptamani sau luni de zile. De obicei, mama nu poate sa poarte sarcina din cauza circulatiei (sistemul circulator) daca are o problema la inima, si atunci, pe la saptamana 16 iti dai seama si pe la saptamana 18 deja devine ceva dificil, ceva periculos. Dar vreau sa spun, ca cazurile astea (care sunt) absolut extreme in care mama va muri intr-o ora sau cateva minute sunt extrem de rare. Poate ca 1%. Ce facem cu celelalte 99%? Cu celelalte, 99%, uite cum se rezolva problema. Avem o medicina atat de avansata, incat putem sa punem pe mama si pe copil impreuna pe ‘intensive care’ pana la saptamana 25-a sau 26-a, pana cand copilul se poate naste printr-o Cezareana si amandoua persoane pot sa traiasca. Dar, multi folosesc acest argument medical ca scuza, sa-si scuze constiinta.

Acum, ce facem cu cazul care l-ai amintit tu? Suntem pe masa de operatie si avem la dispozitie 20 de minute, sa zicem. E foarte rar un astfel de caz. Se intampla in California, un stat asa de mare cu 30 de milioane de locuitori, se intampla cateva cazuri pe an. Atunci, datoria noastra ca medici este sa salvam mama si sa facem tot ce putem ca sa salvam si copilul. Cateodata nu se poate ca sa salvezi pe amandoi. Dar, cateodata se poate. Dar, cand nu se poate, pentru ca mama, discuti cu ea, si trebuie sa faci tot ce poti ca sa o salvezi, dar facem tot ce putem si pentru copilas.

Doru Pope: Daca ne referim la crestini, la oameni care cred in Dumnezeu, cred in Hristos, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face minuni. Nu trebuie niciodata sa scoatem pe Dumnezeu afara din gandurile noastre si capacitatea de a face minuni. Rar am intalnit cazuri, cel putin din cate eu cunosc, care au scuzat un avort cu problema de sanatate a mamei. Dar am intalnit cel putin 10 cazuri care imi amintesc, de mame, carora doctorii le-a spus: „Esti in pericol daca continui cu sarcina asta,” pentru ca deja avusesera mai multe sarcini. Stiu o mama care era la a zecea sarcina si doctorul i-a spus: „Doamna, v-am spus si la copilul precedent si la celalalt si acuma, starea sanatatii va este foarte precara, nu o sa reziste inima la nastere. Nu mai putem sa facem cezareana, trebuie avortat copilul.” Femeia a spus: „Domnul doctor, mie mi-e frica de Dumnezeu si eu cred ca Dumnezeu poate sa faca minuni.” Femeia a continuat cu sarcina, a nascut copilul, a ramas cu viata, a ramas si copilul in viata si doctorul a spus: „S-a intamplat o minune.” Deci, Dumnezeul nostru face minuni. Acuma, cand viata mamei este in felul cum ai explicat ultimul caz, care este foarte rar, aici, pana la urma esti in spital, in mana medicilor. Si daca medicii au luat juramantul lui Hipocrate, in virtutea acelui juramant, ei trebuie sa pastreze viata. Acuma, cand faci o analiza la ce e mai important, conteaza si in ce trimestru este copilul. Cum zici tu, Roe v. Wade a stabilit mai multe trimestre, ca din saptamana 21 pana la a 27-a, daca copilul ajunge pana acolo deja, poate sa fie scos prin operatie.

Cristi Prunean: Te pune pe „intensive care”  si o sa spuravietuiasca. Deci, exista aceasta dilema etica cand ai o mama bolnava si aici discutam de minute, sau o ora, doua. E ceva foarte intensiv si trebuie sa salvezi mama si incerci ca sa salvezi si copilul. Dar, de multe ori nu este posibil.

Poate ca ar fi bine sa discutam cazul din Exodul 21. Exodul 21, dupa parerea mea, este singurul pasaj in Biblie unde se discuta un avort fortat. Exodul 21:22  – Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc pe o femeie însărcinată, şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor. 23 Dar dacă se întîmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă. Deci este vorba despre avort sau nastere prematura. Unii liberali si progresivi folosesc pasajul acesta ca sa spuna ca pozitia scriitorului in cazul de fata, adica Moise, este cam indiferent fata de avort, pentru ca spune ca o ‘fac sa nasca inainte de vreme’ si se cere doar o amenda pentru acest avort fortat. Deci, doi oameni se cearta, se bat, lovesc o femeie si membranele se rup si copilul iese afara. E interesant ca nu dau prea multa atentie vers. 23, unde scrie ca daca se intampla vreo nenorocire, vei da viata pentru viata. Cum eu interpretez aici: Sa zicem caci copilul e in trimestrul al doilea si se naste prematur si traieste 2 ore, sau o zi si dupa aceea moare, se cere viata pentru viata. Deci, cel care a facut acest lucru trebuia sa fie omorat. Sunt altii care interpreteaza diferit aici. Aceasta este interpretarea conservatoare, care e si a mea, ca medic si care am primit-o prin Duhul Sfant in studierea Scripturii. Dar, cred ca este o buna interpretara, caci am stabilit caci copilul are viata inainte de a se naste.

Doru Pope: Acuma, in contextul acesta, inainte , fara a stabili a priori ca are viata copilul, , in contextul acesta e intelegerea mea: Ca toate persoanele implicate in acest proces al certei respective, adica, 2 barbati se cearta si sotia unuia este insarcinata si intervine in cearta dintre cei doi si celalalt loveste pe femeie si femeia naste. Copilul se naste prematur si daca copilul traieste, va fi o amenda. Daca copilul moare, atunci va fi viata pentru viata. (43) Nenorocirea se aplica si la copilul care se naste prematur si se aplica si la femeia care a intervenit ca si ea poate sa aiba o parte din nenorocire, sa moara si ea. Si acolo se aplica viata pentru viata. Noi trebuie sa luam toti cei 4, care sunt implicati in cearta aceasta, nu pot sa iau numai ce vreau eu, selectiv, sau ce-mi convine mie. Deci, este clar ce zice, ca daca doi se cearta, se loveste femeia insarcinata, se naste copilul prematur, fara nicio nenorocire, atunci e o amenda. Dar daca se intampla o nenorocire, sigur ca termenul acesta nu spune ca ce nenorocire, dar se subintelege ca nenorocirea este pierderea unei vieti – subintelegem din versetul urmator: viata pentru viata. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Deci e posibil ca in procesul acesta sa se piarda viata. Ori a mamei, a femeii, ori a copilului nascut prematur- sa se piarda viata lui. Si atunci, se aplica viata pentru viata.

Cristi Prunean: E ceva interesant in pasajul acesta, ca sa vedeti cat de stricta e Biblia cu privire la viata. Nu este (vorba de) un caz premediat aici. Este vorba despre un accident. Deci, daca la un accident, din cauza unei batai se intampla sa moara un copil prematur, sau sa moara o femeie – este ‘viata pentru viata’. Atunci, Dane, imagineaza-ti ce se intampla la un avort premeditat. De la inceput, te pregatesti pentru un avort premeditat. Sunt trei partide involvate aici: parintii, copilul si doctorul care face avortul. Cele doua partide – parintii si doctorul fac o decizie care afecteaza a treia partida – copilul. Si copilul nu are cum sa se apere, nu are nimic de spus  in aceasta intelegere. Nu e ceva etic.

Doru Pope: Problema pe care o avem noi este problema de limbaj. Noi reusim, cu ajutorul limbajului, sa ocolim anumite adevaruri sau sa le redefinim. Cum, de exemplu, se redefineste viata copilului, cum e ‘human life’ (viata umana) pana in trimestrul al treilea si dupa trimestrul al treilea este ‘person’ (persoana). Deci, pana atunci este viata umana, dar mai tarziu este persoana.Dar, daca se naste prematur si moare, se elibereaza certificat de deces, daca este in trimestrul al treilea. Cu ajutorul limbajului, noi vrem sa ocolim niste adevaruri. Si inventam limbaj ca sa scapam de vinovatie. De asemenea, ne uitam  intotdeauna la probleme morale, legale, si spunem ca ‘mama are dreptul asupra trupului ei’. Are drept asupra trupului ei, dar calca drepturile fatului pentru ca el este numai ‘human life’ (viata umana), nu este ‘person’ (o persoana).

Cristi Prunean: Roe v. Wade in 1973, cand a fost decis cazul aici in America, de atunci s-au eliberat avorturile si aproape 60 de milioane de avorturi au fost facute de atunci. E interesant ca in cazul acesta, avortul nu a fost discutat atat de mult, dupa cum ne-am imagina noi. Avortul s-a legalizat bazat pe ‘clause de privacy’ (clauza vietii private). Nu s-a dezbatut ca este ok sau nu este ok, ca este pacat sau nu este pacat, ca este legal sau este ilegal sa faci avort. Totul s-a bazat pe miza de ‘privacy’ (viata privata).

Dan Miclea: Dupa ce am discutat subiectul pentru acest podcast am adunat mai multe informatii si am vorbit cu niste colegi Americani si le-am cerut parerea lor despre avort. Si am vazut exact ceea ce spunea-i. Incercau sa se spele pe maini (de treaba asta) si spuneau: „Well, e decizia femeii, nu ne bagam.” Nu se discuta subiectul. Am cautat pe internet si am vazut o singura discutie la Alfa si Omega. Oamenii nu vor sa discute subiectul acesta.

Doru Pope: Intamplarea aceasta, aici cu noi trei, e un caz fericit. Sa speram. As fi dorit sa fim mai pregatiti si eu vorbesc din punctul meu de vedere, ca si teolog si pastor, cu problema aceasta. Si Cristi a dus foarte multe argumente din domeniul lui, domeniul medical, inclusiv din teologie, din Biblie. Dar, probabil ca asemenea discutii care se iau la subiecte foarte spinoase si care sunt subiecte reale, se intampla. Faptul ca noi nu stim, chiar si ca pastori, ca nu stim, asta nu inseamna ca nu se intampla. Eu, multi ani de zile am stat si m-am gandit. Mai vorbeam despre un alt subiect: homosexualismul. Am vorbit despre homosexualism in biserica si mai multi frati mi-au spus: „Mai, nu mai vorbi despre lucruri din astea, ca intre noi nu se intampla din astea.”

Cristi Prunean: Cu 20 de ani in urma, sau 30 de ani in urma, intr-o biserica neoprotestanta in Romania ar fi fost o rusine si chiar acuma este – sa mentionezi cuvantul avort, homosexual, sodomit. Deci, era o rusine si, si acuma in unele biserici (inca) e. Sunt niste pacate pe care nici nu ni le imaginam. Dar, uite ca la ora actuala, tinerii care traiesc in aceasta societate au lupte cu privire la asta.

Dan Miclea: Si mai ales ca acuma vor sa traiasca impreuna fara sa se casatoreasca si te intrebi: Ce urmeaza?(49)

Doru Pope: Ce vreau sa zic este de homosexualism nu o sa mai vorbesc, ca uite, poate ca fratii au dreptate si asa ceva nu se intampla printre noi. Mie mi-e imposibil sa cred ca se intampla asa ceva. Si a venit la mine un barbat de 40 de ani si stand de vorba cu el, am spus: „Nu te gandesti sa te casatoresti si tu? Ca trec anii si uite…” Si a stat un pic si a zis: „Frate Doru, vreau sa-ti marturisesc ceva. Dar, sa nu mai spui la nimeni.” „Pai, sunt pastor, nu mai spun la nimeni.” Zice: „Eu sunt homosexual.”  Deci, in biserica unde eu predicam si mi s-a spus: „Nu mai predica, ca asa ceva nu se intampla,” a venit un om si mi-a spus: „Eu sunt homosexual. Am puternici atractii fata de barbati.”

Cristi Prunean: Asa cum s-a intamplat in cazul acesta, precis… probabil ca sunt rare, dar precis ca sunt cazuri si de avort, chiar si in bisericile Romane protestante si neoprotestante, pentru ca stim ca la religia majoritara (ortodoxa) sunt cu gramada, ca Romania e pe locul #1 pe Europa.

Doru Pope: Cu ani in urma, in biserica penticostala din care ma trag, din tara, o sora era in spital, urma sa nasca  si dintr-o alta parte, dintr-un alt salon se auzeau niste tipete foarte puternice. Ea a intrebat: „Cine este? Ce se intampla? Omoara pe cineva?” I-a zis: „Este o femeie, la avort. E o pocaita, e la al cincilea avort.” Si pocaita era o fata necasatorita, care venea la biserica si avea a cincilea avort. Asta era in urma cu 30 de ani. Se intampla.

Cristi Prunean: Se intampla si sunt astfel de exceptii, pocaita cu numele. Inca un lucru interesant, pe care l-am observat eu, care nu este legat de vreun argument biblic. E ceva ce n-am discutat pana acuma. Sunt unele femei care se incadreaza la categoria ‘feminismului’. Un feminism extrem, femei care sunt mandre de faptul ca au avut un avort si umbla cu tricouri pe care scrie „Eu am facut avort”. In acest domeniu de activism, ele nu mai sunt ‘prochoice’, adica, ‘pro-alegere’. Ele sunt pro-avort. Nici nu poti sa-ti imaginezi cat de depravata poate fi mintea unei asemenea persoane, ca sa promoveze avortul, ca sa promoveze ideea de ‘depopulation’, adica sa scazi populatia tarii sau a statului, ca sa avem mai multe resurse. Fondatoarea Organizatiei Planned Parenthood, cea mai mare din America cu servicii de avort, a fost o astfel de persoana. A fost o feminista care a vrut sa depopuleze lumea – sa faca ca sa scada populatia lumii prin avort.

Doru Pope: Noi traim  intr-un univers spiritual. Dincolo de ce vedem cu ochii si de toate miscarile ce observam noi este o lume spirituala foarte puternica. Zice ap. Pavel, cand e vorba sa ne luptam: „Voi nu va luptati cu oameni, cu carne, cu sangele. Voi va luptati cu puteri, cu domnitori, stapanitori, cu duhurile rautatii care locuiesc in vazduh.” Si cred ca mai ales in vremea aceasta, cand renuntam, ca si oameni… nu spun numai ca si stat, ca nu cred ca exista un stat crestin sau o tara crestina. Singurul lucru care exista este imparatia lui Dumnezeu, care este acea piatra pe care Daniel a vazut-o  venind din munte si care pana la urma va umple tot pamantul – zice proorocia lui Daniel. Asta este domeniul domniei lui Isus Hristos. In rest, tara crestina nu exista. Dar, cand orice popor sau orice tara abandoneaza principii morale, care sunt consimtite si au fost transmise din generatie in generatie, din an in an si au fost unele dintre ele chiar legiferate, cand noi ne indepartam de lucrurile acestea, noi deschidem posibilitatea ca tot felul de duhuri rele si demoni sa intre. Si demonii au influenta asupra politicii si au influenta asupra comportamentului si pana la urma demonizeaza sau ei preiau sub control persoane a caror constiinta este moarta deja, care nu mai simt, care nu mai gandesc, care nu mai sunt nici morale, nici logice. Si atunci, astfel de persoane sunt folosite pentru proliferarea acestor stari.

Cristi Prunean: Folosirea drogurilor deschide usa posesiei si a demonizarii a unei persoane.

Dan Miclea: Ne apropiem de incheiere si vrem sa terminam pe o nota (gand) buna. Cum e iertarea? Imi aduc aminte din anii trecuti si mi-a placut ideea bisericii catolice, care a spus: „Noi atunci vom accepta noua asigurare, cand vom stii ca nu vom participa financiar la avorturi. Poate ca a fost una dintre singurele biserici care au spus-o verbal. Celelalte biserici nu au spus nimic. Poate sunt impotriva, dar nu si-au verbalizat crezul. Dar, spre incheiere, haideti sa spunem: Cum se poate ridica o persoana? Poate unii din ascultatorii nostri au trecut prin o asemenea situatie. Dumnezeu vrea sa le dea o sansa.

Doru Pope: In primul rand, daca cineva marturiseste pacatul, pastorul nu poate sa popularizeze cazul. Este necesara marturisirea si spun de ce e necesara: Biblia ne invata: „Marturisiti-va unii altora pacatele.” Este principiul Biblic al darii de socoteala, fata de altcineva din trupul lui Hristos. Dar, in acelasi timp este un principiu Biblic de accountability. Odata ce eu am spus cuiva, eu am o problema. Eu ma deschid catre persoana caruia m-am marturisit, ca sa ma poata intreba: Cum stai cu problema respectiva? Ca sa devin accountable; sa dau socoteala cuiva despre problema aceasta. Cristi: Nu marturisirea iarta pacatul. Ci e doar un mod care afecteaza acea persoana. Doru Pope: Marturisirea este modul in care se deschide usa la problema repararii. Aici este vorba despre reparare. O persoana respectiva nu poate fi imbratisata cu dragoste, ca nu poti sa spui, sa popularizezi pacatul persoanei respective. Am fost odata intr-o biserica americana si am ramas mirat. Am zis: „Daca asa ceva s-ar intampla intr-o biserica romaneasca….” Noi suntem foarte private. Noi nu marturisim pacate, noi nu avem probleme. In biserica aceea, erau inainte de un revival, a spus predicatorul evanghelist: Cine are problemele cutare – inclusiv ganduri homosexuale – , cine a vut avort, cine a avut…. sa vina in fata.” O treime din biserica a mers in fata. Incearca cu Romanii. Noi venim, eventual, sa fim mantuiti, dar nu ne spunem niciodata pacatele. Trebuie un proces de recuperare a acelei femei, a acelei persoane. Marturisirea asta deschide usa la intrare acolo, prin rugaciune, prin Cuvantul lui Dumnezeu, inclusiv acel cuvant care spune: Acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt in Hristos Isus. Faptul ca Isus ne iarta de pacate, faptul ca noi nu ne bazam pe neprihanirea naostra ci ne bazam pe neprihanirea Lui, El afost facut de Dumnezeu pentru neprihanirile noastre spre sfintire si intelepciune. Deci, e un proces, nu se va intampla peste noapte. 58:39

Dumnezeu face minuni, ca tocmai am zis ca Dumnezeul nostru face minuni si cateodata se intampla instantaneu ca o persoana este eliberata si poate si sa marturiseasca: Uite ce am facut, Dumnezeu m-a iertat. Cum e? E mai greu de lucru, nu toti sunt la fel. Cu fiecare om, trebuie sa lucrezi aparte, sa ai lumina de la Duhul Sfant, asta trebuie. Eu cred ca asta lipseste, intre crestinii romani, cred ca asta lipseste – consilieri si pe probleme de familie, acuma, sunt foarte multe seminarii, care le fac fratii pe probleme de familie. Dar, consiliere serioase si oameni care sunt si educati si care merg sa invete  intr-o scoala crestina si mecanismele psihologiei si mecanismele consilierii crestine, ca sa poata sa aplice consilierea crestina  si in alte cazuri de traume, cum e incest, viol sau cum sunt cazurile de avort. Noi nu avem inca oameni pregatiti. Acuma, speram ca generatiile care vor urma si de pe bancile seminarului si in lumea foarte complexa si pestrita din toate punctele de vedere, speram ca o sa fie mai multi pregatiti pentru ca sa faca consiliere in astfel de cazuri, ca sa fie rascumparate si recuperate astfel de persoane.

Cristi Prunean: Dane, in incheiere, vreau sa spun si eu ceva. (Tu) ai mentionat biserica catolica. Eu cred ca biserica evanghelica si bisericile protestante, de aici din America, eu cred ca ar putea invata de la Biserica Catolica, la capitolul acesta.

Dan Miclea: De aceea spuneam ca bisericile protestante nu au vorbit (impotriva avortului) chiar daca credeau ca e gresit. Biserica Catolica a fost singura care declara la stiri: „Noi nu suntem de acord cu avortul”.

Cristi Prunean: Bisericile evanghelice au invatatura buna , dar nu fac activism, cum face Biserica Catolica. Bisericile protestante, cum ar fi cele luterane, sau altele reformate, au un ‘track record’ (o istorie) destul de slab cu privire la avort. Sunt indiferente cu privire la avort. Nu ca sunt impotriva, sunt indiferente. Biserica Evanghelica, cred ca inca este ok. Dar ar putea invata de la Biserica Catolica, sa fie un pic mai tare impotriva avortului. Iti multumesc foarte mult ca m-ai invitat Dane, cu ocazia Conventiei de Tineret, aici in Seattle.

Dan Miclea: Inca un subiect: Family Planning (planul familiei), pe scurt. Stiu ca e un subiect mai lung. Va intreb pe amandoi, ce parere aveti? Unii spun: Decat sa fac avort, mai bine sa fac family planning.

Cristi Prunean: Iti dau raspuns foarte concis, foarte simplu. Orice family planning care include o metoda avortiva, eu nu cred ca este ok. Family Planning prin alte metode este ‘up to the people involved’ (de hotarat de familiile respective). Sa nu uitam ca sunt anumite pilule care se iau si sunt avortive. Sau sunt alte pilule care intr-un mic procentaj faciliteaza un avort.

Doru Pope: Subscriu la ce ai spus. Sunt si se aplica metode naturale. Si cand vorbesc de metode naturale, ma refer ca pe vremea, chiar a lui Plato si Socrate – cand Plato a vorbit despre Socrate, a amintit ca se luau niste extrase dintr-o planta pentru avort. Deci avortul s-a practicat de cand lumea, in special in lumea pagana. Iudeii, singurul caz pe care-l stim, l-a pedepsit Dumnezeu, a fost Onan. A varsat samanta ca sa nu ridice samanta fratelui sau. Si asta a fost premeditat. Dar, cand vorbesc de metode naturale, este vorba de saptamanile cand femeia este mai fecunda si mai putin fecunda. Astea raman la atitudinea familiei, intre sot, sotie si Dumnezeu.

Cristi Prunean: Biserica Catolica da instructiuni cu privire la asta.

Urmeaza rugaciune de incheiere.

Articole despre avort –

Urmareste Emisiunea Logos aici-

logos podcasting

Podcasturi precedente

Alte Emisiuni Logos, Realizator Dan Miclea-

 • Misionarul Român din Egipt Partea 1-a, misionarul ne-a povestit cum a ajuns in Cairo, cum si-a inceput misiune printre egipteni si calatoria pe Raul Nil, ca sa duca evanghelia la nubieni, iar apoi calatoria la muntele Sinai unde a propovaduit evanghelia la beduini. E foarte fascinant sa asculti martuira misionarului si felul in care Dumnezeu se face cunoscut egiptenilor musulmani prin vise, ca mai tarziu diferite persoane sa-l traga la o parte pe strada si sa-l intrebe daca e crestin, si sa le spuna despre acel Isus pe care ei L-au visat.
 • Misionarul Român din Egipt Partea 2-aPretul platit de 3 convertiti egipteni, credinciosi pana la moarte… – Misionarul Român din Egipt – Partea 2-a
 • Gicu Stan
  1. Cand s-a nascut Biserica Domnului?
  2. Exista vreo diferenta intre manifestarea Duhului Sfant inainte de Cincizecime si dupa Cincizecime?
  3. Unde e frontiera care desparte insusirile noastre native, cat si cele pe care noi le dobandim prin instruire, de darurile pe care le imparte Duhul Sfant?
 • Cristi Prunean
  1. Can Facebook change my spiritual life? Part 1 Guest: Cristi Prunean
  2. Can Facebook change my spiritual life? Part 2 Guest: Cristi Prunean 
 • DISCUTII BIBLICE si TEOLOGICE
   1. Dumnezeu Tatal Introducere (1) In crestinism, Dumnezeu este prezentat in Cuvantul Sau din Biblie. Cel mai bine putem sa-l cunoastem pe Dumnezeu de aici, din Scripturi. El este o persoana, in primul rand, El este prezentat ca fiind o persoana.
   2. Teologia: Arma sau Ajutor? (2) Ce inseamna teologie? Ce este teologia, in special teologia crestina. Sigur ca teologia se ocupa, in general, despre existenta Divinului si interactiunea dintre divin si cosmos si lume. Din punct de vedere crestin, teologia se ocupa de un studiu sistematic a revelatiei crestine cu privire la Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu, la scopurile lui Dumnezeu si la relatia lui Dumnezeu cu universul in care noi traim. Este un studiu a lucrurilor sfinte, a Divinitatii, a adevarului lui Dumnezeu.
   3. Despre Trinitate (3) Dumnezeu este doar unul singur. Dar atunci, de ce vorbim despre Trinitate? Si mai ales, de ce vin scriitorii Noului Testament si ne vorbesc despre Duhul Sfant si Fiul? Si ne spun ca si Fiul si Duhul Sfant au caracteristicile lui Dumnezeu. Cand au aparut aceste fiinte care sunt asemenea lui Dumnezeu? Chiar si in Vechiul Testament avem pasaje despre un Dumnezeu existand in mai multe persoane. Numai trebuie sa intelegem ca descoperirea lui Dumnezeu a fost progresiva, adica, Dumnezeu nu a corectat azi ceea ce am gresit ieri si n-a inlocuit azi ceea ce ne-a spus ieri. Ci, ceea ce El nu ne-a dezvaluit despre Sine, ne-a dezvaluit astazi. Deci, de ce a procedat astfel Dumnezeu?
   4. Exista Dumnezeu? (4) Gandul despre Dumnezeu nu-l putem scoate din mintea noastra, fie ca suntem atei, fie ca suntem credinciosi. Atunci, ramane intrebarea: Cum stim ca exista Dumnezeu? Nu se poate stii despre existenta lui Dumnezeu decat daca El se descopera, daca se reveleaza pe Sine. Indiferent cat suntem de savanti sau puternici, noi suntem extrem de limitati. Si cu toate descoperirile noastre in diverse domenii, nu putem decat sa admitem ca stim ca exista din ce in ce mai mult necunoscut.
   5. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 (5) Introducere – Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile – Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu – Insusiri absolute si insusiri relative.
   6. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a (6) Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
   7. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a (7) Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

 

 

Can Facebook change my spiritual life? Part 2 Guest: Cristi Prunean on Logos Podcasting

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

See Part 1 here – http://wp.me/p1eavz-gUS

View the Power Point slides used in presentation – here

From www.logospodcasting.com  Producer: Dan Miclea Text: Agnus Dei. This lecture is from the West Coast Romanian Youth Conference, May 2014. You can watch the messages here – „Beyond This Moment” 2014 West Coast Romanian Youth Convention.

facebook haloBasically, we’re gonna look at some aspects of social media.

 • We’re gonna take a look at some statistics that are absolutely mind boggling, in terms of how pervasive and how popular social media is.
 • We’re going to look at what social media does from the psychological aspect- to what it does to the person who uses social media very often.
 • From there, we will transition into some spiritual aspects. I believe that if one is active in social media, that account can be ‘kind of’ a snapshot of their spiritual status and I will provide evidence for it today.
 • Then, we will look at some case scenarios. Let’s just say that these will be some hypothetical examples, but the thing is that many of those hypothetical examples have actually occurred in the Romanian Christian community. So, let’s just say from the beginning that these are hypothetical, so I don’t want you guys to go and look up people’s accounts, to see who has done what.

Let’s take a look at 3 cases. We’re going to consider these hypothetical cases Even though they may have happened; they probably did happen. But I am not pointing a finger towards anyone. This is for our own learning.

Young Ladies: About Those Twitter and Facebook Pictures....

Case #1 – We’ll call it the bump. Has anyone seen pregnancy bumps on Facebook? Belly bumps? The belly button sticking out each week. Some people think they’re cool, some think they’re annoying. I’m kind of indifferent to them. It’s okay. But some people are really irked by them. We’re gonna put a spin on this. Let’s say that a young couple gets engaged, then they get married  at a local church and on their honeymoon, they start posting pictures on Instagram and Facebook. And this is the honeymoon picture that they posted. So, here we have a lady who is pregnant, 16 weeks along, maybe 20 weeks, and this is a honeymoon picture. And this is, surely, after the wedding. What we have here is a result of sexual sin and we have a display of sexual sin. So, now we have 2 concepts we will deal with here. With private repentance, this is lack of conviction for that sin. What should you do? Should you, instead, come to the cross, and repent privately of that sin? This couple has clearly lived in sin prior to getting married. Now, instead of privately repenting, they are inundating our news feeds with a display of their sin. Is this okay? Repentance from sin is crucial in the process of salvation. And again, lying is the same as sexual sin. In the eyes of God, things [sins] are not different. Like greed, they’re all the same, they all lead to death, without question. But in our minds, when we read Scripture, Scripture sets sexual sin in its own category and there’s a reason for that. There are some objections to my objection.

So, let’s review the objections to my objections. They may say, „Well, what’s the big deal? They are getting married. They’re already married. Look, it happened. Just forget about it and move on.”  Here’s the counterargument. The counterargument is that intimate objections are meant only and only for marriage, Jesus said, and He quotes Scripture here, „A man shall leave his mother and father and be joined to his wife.” Critical word, here. „And the two shall become flesh.” Matthew 19:4. The woman has to be his wife. They cannot just be engaged. They have to be married; they have to make that public commitment before the Lord. And we mentioned that sexual sin is in a category of its own. You may not be aware of this, but Paul lays down this doctrine in 1 Corinthians. He says: „Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but a sexually immoral person sins against his own body.” 1 Corinthians 6:18. „He who commits adultery lacks sense. He who does it, destroys himself. He will get wounds and dishonor. And his disgrace will not be wiped away.” So, people will talk about these things when they show up in your feed. They will talk about it. I’m not saying this happens a lot, but, if you look back in the past 25 years that I’ve been in my church, I can think of examples where this particular thing has occurred in the Romanian community, on the West Coast.

So, what can you do about it? Well, at the first level of what you can do is private encouragement. You can approach the person and ask them to remove their picture, if you feel that they’re your friend, you can go to them with that kind of information: „You can come to the cross,” you can explain that. The next level would be considering the involvement of other brothers and sisters, the pastor. This is what a spiritual leader does.This is a Matthew 18 doctrine, in how to approach doctrine and sin inside the church. The final level, I call this the nuclear option. Do not go nuclear unless you are absolutely sure, that you want to do this and you’re prepared to do something like this. I recently saw someone go nuclear in the past month. I saw someone go nuclear on Facebook. Someone posted a video of a young child being baptized. They were baptized by their parents, the mom. We are evangelicals and the majority of evangelicals are credobaptists. That is, we do not believe in baptizing small children, we baptize teenagers or adults who make a profession of faith. So, someone took exception to this video and went absolutely nuclear on that particular thread. I can’t really go into details, cause it’s not worth it. But the thing is you should be careful, You’ve got to do it lovingly; you can’t just start posting Scripture and damn them to hell. We are called to encourage and to exhort. So keep that in mind. Don’t ever go nuclear unless you’re absolutely sure you know what you’re doing. I’ve never actually done that and will probably never do it. Nuclear, by the way, means going public with the information, telling the church, essentially. (Matthew 18)

Now, still, case #1 – The bump- Let’s look at the public reaction to the photo of the pregnancy that has occurred while living in sin. The picture gets a bunch of likes and happy comments from church folks. Is there a problem with that? That’s something we’ve got to think about. You know, there’s a verse in 1 Corinthians 5, there’s a case of immorality in the church and Paul talks about it as in „You’re boasting about it”. He says, „You, instead, should mourn, not boast about it.” One can say, „Well, we gave them a like because they chose to not hide it. We gave them a like because they chose not to have an abortion”. That’s something valid. That’s actually a very valid argument. But, I still think it’s a problem to post it in public.

Let’s look at Case #2 – Two church going college students – this case is hypothetical. Let’s say they live on the East Coast and they are dating within a group a couple of months. And then, they start dating alone after a couple of months. And, after a couple of weeks of dating alone they do this on Facebook. Has anyone seen this before in a relationship? They declare „I am in a relationship with this person”. There’s nothing wrong with that, by the way. But, let’s say they actually do this. Let’s talk about the consequences of prematurely advertising  a relationship in public. In the first 24 hours, this post gets 100 likes. So now, everybody is aware that this is going on. Then there’s some comments that come up, below. People saying, „You guys look so cute.” „You’re a beautiful couple.” „Congratulations…” And then a smart aleck shows up and starts saying things like, „Awesome! When’s the wedding?” And then, some other guy shows up, another smart aleck, „You better invite me to your wedding.” And then, the young couple gets a little anxious because they realize that maybe they made the announcement too early. And, I don’t like those kinds of things, people making fun of us.

Or, again, hypothetical, we have a situation where a couple of months later they post a destination picture. Is there anything wrong with a couple posting a destination picture? A destination picture is when you go somewhere far away, like Mexico or Hawaii and now, people are asking questions, „Why are these 2 going somewhere far away? Are they living in sin?” Why do these things have to run through our head? Are they in different hotel rooms? What are they doing? You know? I’ve seen a number of these among the thousand friends that I have. It’s very interesting. So the thing is, be careful, the consequences of your posts and realize what the implications are. Who is gonna see this? Your parents. Maybe your pastor is gonna see this. These things have real life consequences. If you mark yourself in a relationship, the entire United States is going to know you are in a relationship. And then a month later when that sign comes off, nobody is gonna know that the sign has come off. That you’re not in a relationship anymore, that you broke up. So you have labeled yourself and when you go to the youth convention, the opposite sex is gonna think that you’re in a relationship and they’re not gonna wanna be interested in you. They’ll be kind of put off a little bit. So, be careful. Is this gonna affect your future? Be very careful.

Case # 3. Last case here – Call this case the theologian. This will be interesting. Question is: Who is the theologian? I’m gonna paint a picture for you here. The theologian is a 30 year old young man, usually unmarried, or could be married, who was raised in the Romanian pentecostal church. He attended church and he was not born again. He just went to church because his parents made him go to church and so, he left the church. There are countless cases like this, which I can think of right now. He left a Romanian church and by the grace of God, somehow and some way, God tracked him down and he became saved. He was saved, not in a Romanian church, but in an American church, and maybe even a non-pentecostal church. So now, his mission in life is to deal with his past. And his mission in life is to take down the pentecostal Romanian churches, to take down „the heresies” that are being taught in the Romanian church- in his mind. This is like his mission now.

So, he goes around posting things like this- we’re not gonna discuss this post and the theology behind it, but I just wanna show you. Jean Calvin’s most famous quote: „God preordained from his own glory in the display of his attributes of mercy and justice upon the human race without any merit of their own, to eternal salvation.” In another part „and just punishment  for sinus eternal damnation.” This is the doctrine of double predestination. So, our young man, knowing full well that the Romanian church is arminian, and does not subscribe to this doctrine, he posts this even though 80% of his friends are in the Romanian church. So he posts it and what happens? People take exception to this. This can get very heated. So a thread like this one can easily gather a few hundred comments. There are Bible verses being posted at first. And then, later on, we graduate from Bible verses to virtual attacks and all sorts of comments and even fighting. It definitely happens. This was his goal after all, to show how problematic the Romanian church is. But he’s not doing that/ All he’s doing is generating fights among the brethren. So, subjects like this can definitely be discussed, but I encourage that it be done privately. Do it in a private chat session or in a secret or private group on Facebook and not in a place where 400 of your friends can see it, and make a fool of yourself.

Here’s what John Piper says about social media: „I strive to fill this media with as much provocative, reasonable , Bible saturated, prayerful, relational, Christ exalting, truth driven, serious, creative pointers to true greatness, as I can.”

Then, I want to mention 2 John 12- Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead, I hope to come to you and talk face to face, so that our joy may be complete.

Well, the most advanced technology back then was a paper and a pen, and mail. Well, the most advanced technology we have today is Facebook or Instagram, email, texting. And he says, ” I would much rather come to you and speak to you face to face, as opposed to using technology. And I just want to exhort you guys to use social media to supplement, to augment your relationships. You must set your relationships in real life, not in the social media. Social media cannot replace them. You know, if someone was to ask me, „What was the most painful thing that you have experienced on Facebook?” Maybe someone might think: Oh, maybe a real mean comment someone made. Or maybe someone tagged me in an inappropriate picture and I wasn’t even part of that picture. But, to me, the most painful thing I’ve experienced on Facebook has to do with these spiritual aspect of things. I have seen, not once, not twice, but 3 times, people declaring their apostasy on Facebook. They have come out and made an announcement to the world that they have now rejected the faith. Like: „I am no longer Christian, for these reasons.” And they give reasons. Three times I’ve seen that and one of them, actually, I still talk to him pretty often and I try to kind of reason with him. But the thing is that these people can very quickly fall into a hardened state, very very hardened and it’s very difficult to get through to them because they are blinded by their own hardening. It’s important to keep in mind these things, the dangers of social media.

Urmareste Emisiunea Logos aici-

logos podcasting

Podcasturi precedente

Alte Emisiuni Logos, Realizator Dan Miclea-

 • Misionarul Român din Egipt Partea 1-a, misionarul ne-a povestit cum a ajuns in Cairo, cum si-a inceput misiune printre egipteni si calatoria pe Raul Nil, ca sa duca evanghelia la nubieni, iar apoi calatoria la muntele Sinai unde a propovaduit evanghelia la beduini. E foarte fascinant sa asculti martuira misionarului si felul in care Dumnezeu se face cunoscut egiptenilor musulmani prin vise, ca mai tarziu diferite persoane sa-l traga la o parte pe strada si sa-l intrebe daca e crestin, si sa le spuna despre acel Isus pe care ei L-au visat.
 • Misionarul Român din Egipt Partea 2-aPretul platit de 3 convertiti egipteni, credinciosi pana la moarte… – Misionarul Român din Egipt – Partea 2-a
 • Gicu Stan
  1. Cand s-a nascut Biserica Domnului?
  2. Exista vreo diferenta intre manifestarea Duhului Sfant inainte de Cincizecime si dupa Cincizecime?
  3. Unde e frontiera care desparte insusirile noastre native, cat si cele pe care noi le dobandim prin instruire, de darurile pe care le imparte Duhul Sfant?
 1. Dumnezeu Tatal Introducere (1) In crestinism, Dumnezeu este prezentat in Cuvantul Sau din Biblie. Cel mai bine putem sa-l cunoastem pe Dumnezeu de aici, din Scripturi. El este o persoana, in primul rand, El este prezentat ca fiind o persoana.
 2. Teologia: Arma sau Ajutor? (2) Ce inseamna teologie? Ce este teologia, in special teologia crestina. Sigur ca teologia se ocupa, in general, despre existenta Divinului si interactiunea dintre divin si cosmos si lume. Din punct de vedere crestin, teologia se ocupa de un studiu sistematic a revelatiei crestine cu privire la Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu, la scopurile lui Dumnezeu si la relatia lui Dumnezeu cu universul in care noi traim. Este un studiu a lucrurilor sfinte, a Divinitatii, a adevarului lui Dumnezeu.
 3. Despre Trinitate (3) Dumnezeu este doar unul singur. Dar atunci, de ce vorbim despre Trinitate? Si mai ales, de ce vin scriitorii Noului Testament si ne vorbesc despre Duhul Sfant si Fiul? Si ne spun ca si Fiul si Duhul Sfant au caracteristicile lui Dumnezeu. Cand au aparut aceste fiinte care sunt asemenea lui Dumnezeu? Chiar si in Vechiul Testament avem pasaje despre un Dumnezeu existand in mai multe persoane. Numai trebuie sa intelegem ca descoperirea lui Dumnezeu a fost progresiva, adica, Dumnezeu nu a corectat azi ceea ce am gresit ieri si n-a inlocuit azi ceea ce ne-a spus ieri. Ci, ceea ce El nu ne-a dezvaluit despre Sine, ne-a dezvaluit astazi. Deci, de ce a procedat astfel Dumnezeu?
 4. Exista Dumnezeu? (4) Gandul despre Dumnezeu nu-l putem scoate din mintea noastra, fie ca suntem atei, fie ca suntem credinciosi. Atunci, ramane intrebarea: Cum stim ca exista Dumnezeu? Nu se poate stii despre existenta lui Dumnezeu decat daca El se descopera, daca se reveleaza pe Sine. Indiferent cat suntem de savanti sau puternici, noi suntem extrem de limitati. Si cu toate descoperirile noastre in diverse domenii, nu putem decat sa admitem ca stim ca exista din ce in ce mai mult necunoscut.
 5. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 (5) Introducere – Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile – Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu – Insusiri absolute si insusiri relative.
 6. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a (6) Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
 7. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a (7) Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

 

 

Sexul e cea mai mare problema cu care se confrunta tinerii – Zac Poonen la Biserica Penticostala Kenmore (Seattle)

Vorbind despre Iosif din Vechiul Testament, Zac Poonen intreaba:

Ce pasiuni au tinerii la 17 ani? Eu stiu, pentru ca si eu am avut 17 ani. Nu trebuie sa fiu proroc ca sa stiu care e problema tinerilor. E vorba despre sex. Fiecare tanar se confrunta cu aceasta problema.

De ce vorbesc asa deschis despre asta? Obisnuiam sa merg la o biserica buna, unde se predica Scriptura. Dar acolo nu s-a vorbit niciodata de problema mea cea mai mare: despre sex.  Nu mi-au spus niciodata cum sa-mi controlez gandurile. M-au invatat despre Cortul Intalnirii, despre semnificatia componentelor lui… Problema mea n-avea legatura cu cortul. Problema mea se lega de sex si nimeni nu vorbea despre asta.

Ce s-a intamplat dupa aceea? Stateam in banca si ei vorbeau despre aceste lucruri spirituale inalte doctrina si studii biblice… Nimeni n-a vorbit niciodata despre problema mea cea mai mare.E ca si cum ai merge la un spital pentru ca ai cancer si ei iti coase camasa pentru ca e putin rupta si tu spui: Problema mea e ca am cancer, nu maruntisurile astea!

Repentance/Pocainta…exista o intelegere gresita a acestui lucru: Pocainta nu inseamna ca am ajuns la desavarsire. Inseamna ca mergeam in directia gresita, dar m-am intors. Linia de sosire poate fi 1000 km distanta de mine. N-am ajuns acolo. Tot ce zic e ca m-am intors. Nu spun ca am dobandit victoria. Nu, dar mi-am schimbat atitudinea fata de pacat. Stiti, ne-am permis multa vreme anumite obiceiuri. Si avem nevoie de multa vreme ca sa scapam de unele obiceiuri. Cu cat e mai adanca groapa pe care ai sapat-o in anii de pacat, cu atat dureaza mai mult sa fii eliberat de pacate.

click pt sursa

Dorintele sexuale sunt normale. Ele raman in noi si dupa ce ne nastem din nou. E o presiune enorma si la barbati si la femei. Trebuie sa luptati cu ele si Dumnezeu va va da putere. Si daca veti continua sa luptati va veni ziua cand veti birui. Sexul va fi sub piciorul vostru, asa cum Goliat a ajuns sub piciorul lui David. Israelitii tremuaru in fata lui Goliat, „Cum vom putea sa-l invingem?” Si el striga, „Cine ma poate infrange?” Toata lumea tremura. Asa-i, sexul e un urias care se ridica chiar si in biserici si zice, „Cine ma poate infrange?” Pana si oamenii de 50 de ani tremura: Nu putem sa-l biruim, mai bine sa-l lasam in pace.” Unde e tanarul de 17 ani, acel David care sa se ridice in fata uriasului si sa spuna, „Vin inaintea ta in numele lui Isus! Am sa te dobor sub piciorul meu si am sa-ti tai capul.” De ce sunt aceste istorii scrise in Biblie? Ele ne arata ca tinerii pot lupta cand adultii, ca si Saul tremura. Iar tinerii pot avea victorie! Dragi tineri: Luptati!

…societatea noastra este saturata cu acest lucru. Nu putem evita, e pretutindeni. Imagini care se succed in mintea noastra de catre printul lumii acesteia. Ii polueaza pe oamenii lui Dumnezeu, ii murdaresc pe predicatori, ii distrug. Cand auziti de un predicator care comite adulter, aceasta nu s-a intamplat peste noapte. S-a intamplat pentru ca a fost infidel timp de 25 de ani in gandurile lui. Se uita la filme pornografice si pacatuia in ascuns. Iar intr-o zi a fost prins. Dupa care spune, „Si David a pacatuit.” Ce inseamna ca si David a pacatuit? Esti Imparat din Vechiul Legamant? Sau predicator din Noul Legamant? Sa le fie rusine acestor oameni! Cauta o justificare in David. Credeti ca Dumnezeu v-a dat Biblia ca sa va justificati pacatul? Sau ca sa va invete sa fiti sfinti? Nu ca oamenii sa caute un verset: „Uite un om pe care l-a folosit Dumnezeu dupa ce a comis adulter…  Gata l-am gasit!” Pentru asta v-a dat Dumnezeu Biblia? Sunt uimit de cati de multi predicatori  care au cazut in pacat vor sa se intoarca in lucrare si il amintesc pe David. A cazut Pavel in preacurive? A comis Petru adulter? Sau Ioan, Iacov, vreunul dintre ei? De ce nu va luati dupa ei? Si eu au fost tineri. Si ei au luptat aceasta batalie. Credeti ca Petru n-a simtit presiune sexuala? Daca a fost o fiinta umana normala, iar eu cred acest lucru, era un om casatorit. A trebuit sa lupte.

Teama de Dumnezeu. Geneza 39 e un capitol grozav pentru tineri. Am zis ca sexul e cea mai mare problema cu care se confrunta tinerii. Priviti-l pe Iosif, care nu a fost la nici o intrunire de tineret, care n-a avut nici o Biblie si n-a fost umplut cu Duhul Sfant. Nu stia nimic despre iertarea pacatelor. Nici macar nu traia cu parintii lui. Era o tinta sigura pentru Satana. Iar o femeie atragatoare incearca sa-l ispiteasca. Daca era cineva mai predispus sa cada, el era acela. Dar uitati-va cum ramane in picioare! Femeia a incercat de multe ori… Iosif n-a voit, si nu a zis: O, nimeni nu ma vede. Nu-l intereseaza ca nimeni nu e de fata ca zice: Dumnezeu se uita la mine! Cum as putea sa fac un rau atat de mare si sa pacatuiesc impotriva lui Dumnezeu? Ar trebui sa invatati cuvintele lui Iosif pe de rost.

Cand stati in fata computerului si nu e nimeni in preajma si sunteti ispititi sa accesati acea pagina unde va puteti satisface pofta si va infestati mintea cu imagini care vor ramane acolo pentru urmatorii 50 de ani. Si care vor reveni in visele voastre chiar si dupa ce va veti pocai de ele. Si dupa ce sunteti umpluti de Duhul Sfant. Aceste vise va vor bantui noaptea. O sa va zbateti necontenit inca vreo 25 de ani dupa ce a-ti renuntat la pornografia de pe internet. Vei zice, „Ce n-as da sa nu ma fi uitat. Iar imi polueaza visele. Am renuntat la pornografie acum 25 de ani si ma tortureaza si azi.” Cu asta o sa va confruntati. Luptati-va!

Zac Poonen – Alege sa fii biruitor !

Can Facebook change my spiritual life? Part 1 Guest: Cristi Prunean on Logos Podcasting

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Read Text for Part 2 here 

View the Power Point slides used in presentation – here

From www.logospodcasting.com  Producer: Dan Miclea Text: Agnus Dei. This lecture is from the West Coast Romanian Youth Conference, May 2014. You can watch the messages here – „Beyond This Moment” 2014 West Coast Romanian Youth Convention.

facebook haloIs there anybody here who is not on social media, in some way, shape or form? I know one, over there. Besides him, is there anyone who doesn’t have a social media account: instagram, Facebook ? Alright. You definitely came to the right place. So, let us get started. So, what do we want to do today? Basically, we’re gonna look at some aspects of social media.

 • We’re gonna take a look at some statistics that are absolutely mind boggling, in terms of how pervasive and how popular social media is.
 • We’re going to look at what social media does from the psychological aspect- to what it does to the person who uses social media very often.
 • From there, we will transition into some spiritual aspects. I believe that if one is active in social media, that account can be ‘kind of’ a snapshot of their spiritual status and I will provide evidence for it today.
 • Then, we will look at some case scenarios. Let’s just say that these will be some hypothetical examples, but the thing is that many of those hypothetical examples have actually occurred in the Romanian Christian community. So, let’s just say from the beginning that these are hypothetical, so I don’t want you guys to go and look up people’s accounts, to see who has done what.

STATISTICS

Data from about 6 months ago, shows- Facebook was at about 1.15 billion members. Currently, it’s close to 1.3 billion users. This Google + thing, no one really knows what it is, but if you use it, if you have a gmail account, you’re already pretty much signed up for this. I don’t know how many people actually use it. Then, there’s this funny little beast called Instagram. Instagram is a newer service, extremely popular with young people. Twitter- many of you guys do follow people on Twitter. Twitter is not as friendly for picture exchanges and stuff like that, as Instagram and Facebook, but still. Then, we’ve got some other services that are not quite so popular, like a new one – Snapchat- that will probably become very popular, shortly, here, in the next couple of years.

Look at the rise of Facebook. This is just in the last  few years, 2010. It’s more than tripled now (2014) to 1.3 billion people. And then, half those people are active on their cell phones. And then there are many who are only using cell phones, this will be rising in the future, among young people and teenagers. It’s important ti keep that in mind.

The two most popular services being used by Romanian Christian youth are Facebook and Instagram. One interesting thing that we have seen recently in the last year or so, is we have seen an exodus from Facebook into Instagram. Young people, especially those 25 and under, have been leaving Facebook. Not that they’ve been deleting their accounts, they still keep their accounts, but they’re not as active . They don’t post as much on Facebook, as they do on Instagram. There are some very interesting reasons as to why that is, and we should probably review them.

First of all, Instagram – ‘instant’ – that, actually is a factor. It’s a lot easier to post a picture on Instagram, as it has its own app and picture taking capability, so you can take a picture and pst it right away- much less of a filter there. If using a desktop, it takes a while to post a picture on Facebook. You have to choose a picture, write something about it, get the file uploaded, this and that. There’s a little bit more of a filter there. You gotta thing about it twice before you actually put it up there. I think it’s a very important factor – seeing more edgy, more racy pictures on Instagram. Facebook is also becoming really crowded. Everybody’s mom and grandma is on Facebook and they’re all friends with the kids and the teenagers. So that kind of makes youth move out of that environment, to have a little bit more privacy, to be a little more aggressive, a little more edgy in what they post. Not many parents on Instagram. And Instagram is a lot more conducive to posting  fast, edgy, racy type pictures. Key: no parents. Home alone.

Studies have been done, multiple studies, if you follow the psychology literature and journals about Facebook and social media. The average number of friends [for a Facebook user] is 338 friends, 53% female – 47% male. Now, you may think that this is not a huge difference, but if one wins a presidential election 53% – 47%, we call that election a landslide. If you’re talking about 1.3 billion people, there’s a difference here of about 80 million. There are 80 million more women on Facebook and we need to ask ourselves a question: Why are there more women on social media, than men? There is a study where they took 1600 people and in this study, they discovered a new word: Frenemy. Frenemies are real life enemies, that you are friends with on Facebook. And the reason you’re friends with them on Instagram and Facebook is in order to keep tabs on them. 58% of women, in this particular study, answered ‘Yes’ to the fact that they have frenemies- that they follow these people to keep tabs on them and see what they’re up to, basically, to spy on them. Very interesting, esp. since the other person may have no idea that they’re frenemies.

Photo credit magneticmessagingreviewer.com Study: Half of 18-24 yr old women check FB first thing when they wake up, 21% wake up in middle of night to check FB.

Studies have also shown that women are more prone to perseveration. Perseveration is looking at it, thinking about it, analyzing it. Those comments, posts- it turns out that young women in the age group of 18-24, half of them, the first thing they do each morning is they grab their phone, turn it on, and they open up their Instagram and their Facebook account and they want to see what happened on their timeline, to see if anyone has tagged them, to see if they got any responses on their posts, how many likes they got on their pictures. It is very, very interesting. And this one’s scary right here: In this study of 1600 people, 21% of these women, in the 18-24 age group, they wake up in the middle of the night to check Facebook. They will check to see that no one tagged them in an inappropriate picture, they check to see if anybody has left a mean comment on their post, to see if anybody wrote something bad about them, they want to see how many likes they got on their pictures- this is getting to be pathological from a psychological standpoint. And it is also very concerning to the writers of the article.

Don’t forget, there’s a bunch of fake profiles on Facebook, as well. So, be careful whom you get friend requests from, and whom you accept.

Click photo for source

So, Why is Social Media so Popular?

These kids are basically in their 20’s, college students and they’re all entrenched in their i-Phones. I was over at a restaurant with my wife, we went out for dinner and a soccer team of 11 year olds showed up. There were about 15-20 of them at their table, and while they were ordering, at one point, I wish I could have just taken a picture of them. At one point, every single one of those 11 year olds was looking at their phones. Either at their own individual phone or sharing a phone with someone else. They were looking at it, doing something on the phone. This was a whole table full of kids, all quiet. They were not talking, they were not conversing. They were looking at their phones. Something to think about… We’ll address this later.

„Selfie” is the word of the year for 2013. Photo credit beatcreativemarketing.com

The selfie phenomenon has become absolutely crazy. I recently read an article, in which there was a guy who took 10,000 selfies to achieve the perfect selfie. And, he entered into a deep depression. It is pervasive how concerning this has become. Here’s our dear leader, over here, taking a selfie with other world leaders. So, let’s talk a little bit about the selfie phenomenon. Selfie, it turns out, was the word of the year in  2013.  And here’s a quote: There is a primal human urge to stand outside of ourselves and look at ourselves. And it’s not only about taking pictures. You want to look good in the mirror, you spend time, you know, fixing yourself up and stuff like that. So the taking of a selfie is just a continuation of that process. And there’s a slippery slope here, as we’ll see. There’s this concept of narcissism. Now, taking a selfie and posting it, and doing it repetitively and compulsively, that’s nothing but narcissism. An exhibition of narcissism. You all know who Narcissus was in mythology. He was a person who basically saw his own reflection in the pool and fell in love with his look, with his picture. And he could not move away because he thought he was so beautiful. He could not stop looking at himself until he died.

The question is: What does God think about selfie-ism? Or, self narcissism, so to speak? Here’s a verse from Matthew 23:12 „Whoever exalts himself, will be humbled. And whoever humbles himself shall be exalted.” Now, you’ve got to remember that Christianity is a religion, actually it’s not a religion, it’s a fate. And it is based on self denial. That is one of the hallmarks of our faith. It is not necessarily based on self preservation, and definitely not based on exaltation of the self, of promoting of the self. So, this process of selfie-ism and narcissism is in stark contrast with the foundation of our faith. Self admiration and narcissism is related to idolatry. If you study Romans 1, that’s basically the depravity chapter in the Bible. That’s the chapter that lays out the doctrine of human depravity and human self centeredness. You will see that at the core of narcissism, there’s a concept here, there’s an exchange of truth for a lie. What is that exchange of truth for a lie? And  that exchange is nothing else, but the worship of the creature instead of worship of the Creator.

And apostle Paul, interestingly, goes as far as linking the process of worshipping the creature itself to homosexuality. How does that happen? We’ll talk about it in a second. But the thing is that you’ve got to realize that homosexuality is one of the leading issues in the global church. Seven years ago we had the Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) (4 million members) who had split on the issue of homosexuality, on the issue of ordination of gays. It was an almost halfway split. We have the Presbyterian Church USA (2 million members), that will probably split in the near future on the same issue. We have the Global Anglican Church (80 million members), that church will probably split on this issue, in the future, as well. The new leader, a guy named Justin Welby, he leans towards accepting gay marriage and the ordination of so called gay Christians. So, it is absolutely critical that we understand that this is probably the number 1 issue in the global church. This is not yet a problem in the Romanian Pentecostal Church, It may be a problem that is brewing, but I don’t know that I can make that statement, but, will we face it in the future? I don’t know. We might.

There’s a very interesting phrase in Romans 1. It occurs 3 times, and says: „God gave them up”. Let me actually read a few verses from there. Romans 1:24 – „24 Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, 25 because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever! Amen.” And, I would like to a video with you guys, it’s just 2 minutes [long]. It is Pastor and theologian John Piper. He was asked the question: Is homosexuality wrong?  And if it is wrong, why? And, we’re gonna play 2 minutes of this video. Piper, „As I reflect on Romans 1 and the way Paul unpacked  the problem with homosexuality, it occurs to me that Paul is saying something like this: When you exchange the glory of God for idols, the main one you exchange the glory of God for is yourself. The idol that  you have is yourself. And he seems to draw up that in exchanging God for our most cherished idol, which is your sex (male or female) we are prone to fall in love with the same sex. The implication is that same sex attraction  is a dysfunctional form of idolatry. Now, there are times- don’t hear me saying that homosexual temptations are the only way for that kind of self idolatry.” Very interesting the way he argues this, and I think he is correct. I think the Romans 1 exchange of the Creator for creature, or most often the self- worship of the self- predisposes one to homosexuality.

So the question is: Why is social media so popular? That’s quite an issue of exploring. We saw the issue of the self, selfie and some of the implications related to that. There’s an ego boost, again, related to selfies, when you actually spend time on social media looking at photos. Let’s take a look at this 2011 study of 300 college students. I always find psychology journals either absolutely crazy, or funny, or fascinating because they do weird stuff like this. They were asked to surf their Facebook profile online for 3 minutes. They took this group, they divided them into 2. 150 of them surfed and looked at their own picturee, their profiles, their likes for 3 minutes. The other arm of the study, they were just kind of looking in a mirror and spending time alone. And after an interview, they found out that there was a significant boost in self esteem by the parameters they measured from these people who were gazing at their profile. Interesting. The question is why?

There’s intense chemical activity that takes place when you entrench yourself in this kind of activity. It alters the brains physiology, it turns out. It does the same thing that pornography does, but not quite to that extent. It does some of the same things that stimulant drugs do, like speed and cocaine, although not quite to the same extent. The same physical process of repetitive behavior, compulsive behavior, checking and checking and checking. Studies show that people check Facebook at the most inappropriate times. People check Facebook at funerals. People check Facebook in church; they post in church. People post on Facebook at board meetings at work, even at high level meetings. It happens’ I’ve done that actually.

What is addiction? Addiction is a compulsive psychological need to perform an action. And if you don’t satisfy this need to perform that action, to do your clicking, you get anxiety, you get fidgety. Very interesting. If you don’t satisfy that need- but, even if you do, multiple studies have shown that it leads to loneliness. There are people now, who are substituting real life communication  between people, seeing themselves face to face, or even talking on the phone, they’re substituting it with social media- looking at pictures, writing comments and so forth. So, it leads to a lack of human interaction face to face. It leads to loneliness.

Here’s Benjamin Netanyahu You guys have heard him talk. He has a very thick voice, a very thick jewish accent. Here’s what he says, „I’m the only one here without all these electronic devices. I’m a free man,” he says very slowly. „You are all slaves. You are slaves.” And the thing is he may be correct. He may be correct, especially about the younger people. A Facebook friend of mine posted this last week: Facebook makes it easy to tell where one’s heart is and who their god or gods are, as their words and posts reveal. Very true; I gave a like to this post.

Oh, Those Facebook profiles

facebook profileLet’s talk a little bit about the Facebook profile. Now, we talked about the psychological aspects. Let’s start looking at some spiritual aspects. Let’s look at how the Facebook profile can be a snapshot of who you really are. This is only for people who are active in social media. If they’re not active, it is not as indicative. But if they’re really active, it’s a photo shot of you, essentially.  You take the best photos, you get the best highlights, the best achievements, and you basically lay down the most positive aspects of your life. I asked a girl at church a while ago, „Hey, how come you deleted your Facebook profile?” And she said, „You know, I’m really tired of comparing my life to other girls.” She was looking at other people’s photos and their profiles and she thought they were so much better than her. And she decided: I’m just gonna quit this because this is making me really depressed.

So the question is: Would you be proud to show your social media page to your pastor? Many pastors are on Facebook and on Instagram, maybe, and we’re FB friends with them. But, would you be proud if they started going through your posts and timeline? The question is: What statement do you want to make with your profile picture? Here’s a profile picture with my wife. Many people post something like this, usually a picture of their family or friends, but not always. What if this is your profile picture? (Of President Obama).  You are making a statement at this point that you identify with the president, with his ideals, with what he stands for. Or, suppose your social profile picture is this. A friend has this profile. It is a spoof on the last picture; it is pastor Saeed Abedini, he has been arrested and imprisoned unjustly, unfairly in Iran. He has a medical condition and he’s not being treated for it. He is essentially being tortured in this Iranian prison, so my friend, he is making a statement with this. Just like the previous guy, he is also making a statement, but a totally different one: Free Saeed! Here’s another FB profile. I said I’m not gonna use names, so I won’t. Another statement is being made here: „I love a man and a woman holding hands”. This person loves traditional marriage. He is standing up for that. He is using a picture. We are taught to communicate with pictures in social media, so he’s using a picture to communicate a lot of information here. Here’s another FB picture: We’ve got Jesus, the Lion, we’ve got Jesus, the Lamb, put together here. This is a very powerful, powerful picture, and to make this your profile, that’s great, I think.

 

I am looking at the person whose profile this is, he’s in this room. For those of you that don’t know, this is the animal style burger from In ‘n Out; it’s off the secret menu. You have to order the animal style burger because it has the fried onions in there and the pickles. Suppose this was your FB picture. That’s pretty crazy. Suppose this is your profile. This is not only a pro choice person, this is a pro abortion person. This is a person who favors depopulation. Depopulation is the idea that the earth is overcrowded and we must reduce the population of the earth. This is what the founder of the Planned Parenthood system of clinics held, at the core of her beliefs, Margaret Sanger- depopulation. She was in favor of abortion for that reason. Reminds me of a verse from Isaiah 3:9 „They proclaim their sin like Sodom, they do not hide it. Here is a profile from somebody, he likes Ravi and Paul Ryan, he’s probably a republican. He likes some churches- like Desiring God- he’s a John Piper fan. Here’s another profile. This person is a church goer, likes Hillsong. Almost everybody likes Hillsong, likes Carrie Underwood, who came out and (she is a former Baptist Christian) who supports gay marriage, likes a couple of Romanian (depraved) pop stars, the equivalent of Lady Gaga, and also likes Eminem. Don’t forget that when you give a ‘Like’ to something on Facebook, you get them in your news feed. So all the trash they put out will appear on your newsfeed. Here is another Romanian churchgoer, if you look at this page, you will see at least a couple of gay personalities. When you give likes to these people, they are in your news feed.

click for source

Do you really LIKE these people? That’s the question. If you are a saved individual, if Jesus is the Lord and Savior of your life, can you actually do this with a clear conscience? That’s the question that needs to be answered. Like I said, we are taught to communicate via pictures. One picture, they say, is worth a thousand words. A lot of people post photos instead of comments these days. Memes, I absolutely love memes. This is one of the positive things in social media, I believe. Check out this one: „Nascut in familie de pocaiti”,  „Suppressing the truth by his unrighteousness.” In 10 seconds, I have told you 5 minutes of information. Right? I have told you that this young man is 18 years old, he was born in a Christian Romanian family, he went to church, he was forced to go to church, when he was 18, he rebelled and left the church. Now, he is coming home drunk and high on pot. You can see the dazed look in his eyes, you can see the flushed cheeks. He is drunk, basically. He is wearing a pimp coat, his hat in a hip hop style, here. He’s got the whole look going on and the punchline is at the bottom here, from Romans 1 – Supressing the truth by his unrighteousness”. He knows the truth, he’s heard the Gospel a million times at church, but he;s choosing to suppress the truth by his own unrighteousness. All of this stuff, I can go on for 5 minutes and literally unpack 5,000 words about this guy. But this picture right here, the meme, can tell you in 5 seconds. That’s why pictures are very powerful in communicating. One cannot keep on sinning and expect grace to abound. This is one of the characters from Lord of the Rings. And he picks a scene from the movie, where he says: „One simply cannot just walk into enemy territory. It’s a very powerful scene. So people make a meme based on this, they take the passion for the idea, the powerful moment from that motion picture and they place a different message on it to kind of drive the point across, that idea behind memes.

Now, here is an interesting one. I love this site: Reformed memes daily. But this one, I took objection to. (Besides a free will/predestination take, the meme also states: „I am a huge fan of Rush (band) ). This is a 70’s metal band with depraved lyrics. You do not want, as a Christian, to listen to that kind of music. He puts that out there; a lot of these guys thing that music is neutral, but, in fact, it is not neutral. So I wrote him a comment: „Rush? Huge fan? 🙂 ” I placed a smiley so he knows I’m not too hard. „Do not love the world or the things of this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.” So, I got a reply from somebody: „So, I shouldn’t prepare meals and recipes from somebody because they’re made by unbelievers? Hmm. I love this recipe. So yummy. I love Rush. It’s such a cool band. What about clothes? Designed by pagan fashion designers? Should I only live in a house build by godly people?  Just saying… You know..” So, here’s a person that would subscribe to what I would think is adiaphora, that is, it’s not really written in the Bible that you shouldn’t listen to Rush. Tell me where it says in the Bible that you shouldn’t listen to heavy metal, or like, those depraved lyrics in their songs? So, then, I came back with this response: „Nothing is immoral about food or clothing, unless a message is transmitted by the clothes. Rush lyrics are a different story.” So, I hit them on the issue of Rush lyrics. I didn’t even approach the music style, but just the lyrics: „No believer should indulge or be huge fan of such.” So this is the position I took. He didn’t come back with a response. He probably felt convicted, I hope.

(From the first 35 minutes) To be continued……

Urmareste Emisiunea Logos aici-

.

logos podcasting

 Podcasturi precedente

Alte Emisiuni Logos, Realizator Dan Miclea-

 • Misionarul Român din Egipt Partea 1-amisionarul ne-a povestit cum a ajuns in Cairo, cum si-a inceput misiune printre egipteni si calatoria pe Raul Nil, ca sa duca evanghelia la nubieni, iar apoi calatoria la muntele Sinai unde a propovaduit evanghelia la beduini. E foarte fascinant sa asculti martuira misionarului si felul in care Dumnezeu se face cunoscut egiptenilor musulmani prin vise, ca mai tarziu diferite persoane sa-l traga la o parte pe strada si sa-l intrebe daca e crestin, si sa le spuna despre acel Isus pe care ei L-au visat.
 • Misionarul Român din Egipt Partea 2-a – Pretul platit de 3 convertiti egipteni, credinciosi pana la moarte… – Misionarul Român din Egipt – Partea 2-a
 • Gicu Stan 
  1. Cand s-a nascut Biserica Domnului?
  2. Exista vreo diferenta intre manifestarea Duhului Sfant  inainte de Cincizecime si dupa Cincizecime?
  3. Unde e frontiera care desparte insusirile noastre native, cat si cele pe care noi le dobandim prin instruire, de darurile pe care le imparte Duhul Sfant?
 1. Dumnezeu Tatal Introducere (1) In crestinism, Dumnezeu este prezentat in Cuvantul Sau din Biblie. Cel mai bine putem sa-l cunoastem pe Dumnezeu de aici, din Scripturi. El este o persoana, in primul rand, El este prezentat ca fiind o persoana.
 2. Teologia: Arma sau Ajutor? (2) Ce inseamna teologie? Ce este teologia, in special teologia crestina. Sigur ca teologia se ocupa, in general, despre existenta Divinului si interactiunea dintre divin si cosmos si lume. Din punct de vedere crestin, teologia se ocupa de un studiu sistematic a revelatiei crestine cu privire la Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu, la scopurile lui Dumnezeu si la relatia lui Dumnezeu cu universul in care noi traim. Este un studiu a lucrurilor sfinte, a Divinitatii, a adevarului lui Dumnezeu.
 3. Despre Trinitate (3) Dumnezeu este doar unul singur. Dar atunci, de ce vorbim despre Trinitate? Si mai ales, de ce vin scriitorii Noului Testament si ne vorbesc despre Duhul Sfant si Fiul? Si ne spun ca si Fiul si Duhul Sfant au caracteristicile lui Dumnezeu. Cand au aparut aceste fiinte care sunt asemenea lui Dumnezeu? Chiar si in Vechiul Testament avem pasaje despre un Dumnezeu existand in mai multe persoane. Numai trebuie sa intelegem ca descoperirea lui Dumnezeu a fost progresiva, adica, Dumnezeu nu a corectat azi ceea ce am gresit ieri si n-a inlocuit azi ceea ce ne-a spus ieri. Ci, ceea ce El nu ne-a dezvaluit despre Sine, ne-a dezvaluit astazi. Deci, de ce a procedat astfel Dumnezeu?
 4. Exista Dumnezeu? (4) Gandul despre Dumnezeu nu-l putem scoate din mintea noastra, fie ca suntem atei, fie ca suntem credinciosi. Atunci, ramane intrebarea: Cum stim ca exista Dumnezeu? Nu se poate stii despre existenta lui Dumnezeu decat daca El se descopera, daca se reveleaza pe Sine. Indiferent cat suntem de savanti sau puternici, noi suntem extrem de limitati. Si cu toate descoperirile noastre in diverse domenii, nu putem decat sa admitem ca stim ca exista din ce in ce mai mult necunoscut.
 5. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 (5) Introducere – Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile – Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu – Insusiri absolute si insusiri relative.
 6. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a (6) Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
 7. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a (7)  Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

 

 

Efectele consumului de pornografie asupra casatoriilor

Photo credit www.myvmc.com

Studiile au arătat că efectele consumului de pornografie pot avea un impact atât de nociv asupra cuplurilor, încât pot conduce chiar la divorț.

Peste jumătate dintre cuplurile căsătorite din SUA au ajuns să se despartă din cauza „interesului obsesiv pentru site-uri pornografice” al unuia dintre parteneri, a reieșit în urma unei cercetări din 2004, scrie dr. Kevin Skinner, terapeut pe probeleme de familie și căsătorie, într-un articol pentru Psychology Today. Un procent asemănător a rezultat și în urma intervievării a 350 de membrii ai Academiei Americane a Avocaților Matrimoniali. Dintre aceștia, 62% au declarat că unul dintre factorii importanți care au stat la baza divorțului a fost internetul, iar una dintre cele mai frecvente probleme a fost „obsesia pentru site-urile pornografice”.

Cercetătorii de la Universitatea de Stat Florida au descoperit că urmărirea de materiale pornografice poate slăbi implicarea partenerilor în relație, scrie dr. Heidi Reeder, de la Universitatea de Stat Boise, într-un articol pentru Psychology Today.

Citeste mai mult aici – http://www.semneletimpului.ro/stiri/Pericolele-ascunse-ale-pornografiei…

Pornography and how your child can get enslaved to it (If you usually skip articles on porn, you must read this one!)

A children’s classroom in Saskatoon – photo credit globalnews.ca

USE GOOGLE Translator:

Albanian Arabic Bulgarian CatalanChinese Simplified Chinese TraditionalCroatian Czech Danish Dutch EstonianFilipino Finnish French Galician GermanGreek Hebrew Hindi Hungarian IndonesianItalian Japanese Korean Lativian LithuanianMaltese Norwegian Polish PortugueseRomanian Russian Serbian Slovak SlovenianSpanish Swedish Thai Turkish UkrainianVietnamese

This is a very important article on pornography, in relation to children. Please click through and read this entire article, through the link provided at the bottom of the page, and then pass it along to anyone else who is raising children.

…from the article, by Rick Thomas, for Churchleader.com

The seeds of lust can be planted in the mind of a child years before acting on them.

no parent wants their child to become involved in pornography.

-pornography for a man is not primarily about the physicality of a woman.

A woman’s appearance is an external magnet for the eye to enjoy, but the greater problem for the man is the cravings of the heart.

Pornography is first and foremost about thetheater of the mind, where the man can enter into his virtual world and be king for a day, or, in this case, king for a few minutes as he satisfies his mind with the risk-free intrigue of the cyber conquest.

Porn is a secret world that resides in the heart. It is lust, which feeds itself while in the darkness of a person’s mind. This makes what we do as parents all the more important because the mind of a child is not altogether discernible. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire when it has conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth death. —James 1:14-15 (ESV)

The seeds of lust can be planted in the mind of a child years before he or she is old enough to act out on what has been growing inside the heart.

The continuum of being lured and enticed by sin to desiring and conceiving sin does not have to happen in a rapid sequence. It can take years for this sinful sequence to bring sin and death to a person’s life. In most cases, the allurement and enticement of the porn addict begins in his mind while still a child. This has been a consistent pattern I have seen in counseling.

Porn Training—Only certain kinds of women are porn-worthy.

A major characteristic of the porn-trained mind is how some people are worthy to be lusted after and others are not worthy. We all know who is worth our lust-filled attention.

Women certainly know what can draw the attention of a man. This is why so many of them obsess over how they look, how much they weigh, what they wear and the horror of growing old.

Though they would not connect this as being porn-worthy, many of them want to beworthy of their husband’s attention—they want to be desired. While this is not necessarily wrong, it can be deadly, especially in a marriage where the wife is not desired.

A husband who does not romantically pursue his wife can send a message to his children that she is not worthy of being pursued. She does not fit his criteria. She is not attractive to him. Couple this with filling the child’s mind with sensual TV commercials and movies, and it begins to establish a kind of beauty that is worthy of a person’s gaze—a beauty the Bible does not exalt.

Porn Training—Cyber-women are downloadable and extinguishable.

The spoiled child who is given everything he wants is a perfect candidate for porn training. An integral characteristic of the pornographer is the immediate accessibility and extinguishability of the cyber-girl.

Porn Training—Married couples communicate less and less, a requirement for porn enjoyment.

One of the common complaints I hear from couples in marriage counseling is the couple’s lack of communication. They hardly talk to each other. If they do talk, it’s usually about family events, mutual transactions and marital business.

Noncommunication is a prerequisite for the porn trainee because viewing porn is not a verbal endeavor. Pornography is enjoyment for the twisted heart that does not require verbal interaction.

The children of noncommunicative parents are trained in the devaluing of words, which is also a devaluing of the opposite sex. A man who does not talk to his wife is sending a loud message—she is not worthy of my words.

Nothing devalues a woman more than pornography. The female is objectified only for the purpose of being used in a slavish way to satisfy the putrid mind of a man. Talking is not part of this scenario.

Husbands, your children need to see the value you give your wife by giving her your best words throughout your day. These are words that build up, cherish, nourish and adore your wife. Show the value you place on the woman you married. Let her be exalted in the minds of your children.

Porn Training—Teaches a false confidence through a risk-free relationship.

A child who does not have to pay for what he has done wrong will learn how to get away with anything. This is the kind of behavior that gives a porn addict a false confidence in a risk-free virtual environment. Children need a comprehensive view of love, which means they must be appropriately disciplined when they do wrong (Hebrews 12:6). The spoiled child who suffers little consequences in life will have a low regard for rules and authority.

Porn has no rules, and it’s a low-risk habit. It doesn’t take much to do porn. It’s not like robbing a bank. A child who knows he can get away with things is easy prey for porn’s allurements. Biblical discipline is a matter of respect and honor for God and His Word. There is right and wrong in God’s world.

The porn addict does not have this kind of respect. The lines are blurred, a reality for him that did not begin when he first viewed pornography. Many porn addicts have a low view of the law of God. They simply do not care, because they have not been made to care. One of the ways you can discern this in your child is by how he respects his siblings or his mother. Typically, a child will disregard his mother more than he will his dad. When children do this, they are stretching the boundaries of honor, respect, kindness and biblical love.

Porn Training—Criticism and anger are the most common ways we devalue others.

Is your home a critical community? Is it a place of encouragement, praise, affirmation and love, or frustration, impatience, criticalness and self-centeredness?

The porn world is a refuge where people go to escape the sadness of their lives. It’s a place where the addict can obtain personal satisfaction for his dissatisfied life. There is no place on earth that has affected him more that what has transpired in his home. Even the church cannot accomplish what the home can, whether good or bad. If the home is not a refuge of encouragement, your child will be tempted to find his refuge. Porn is always beckoning for the sad soul.

Porn will never criticize, condemn, admonish, discourage or disappoint. Porn builds up the hurting soul. All the addict needs to do is tweak his conscience to make it alright in his mind. Once his conscience is appropriately hardened, he is home free—according to his self-deception. The best antidote for this kind of twisted thinking is to create a culture of encouragement in his home.

The porn-trained child

Porn training happens by abdication. Children are responders, and they will respond, good or bad, to what is given to them. Their hearts are like open buckets, longing to be filled. It is the parent’s joy and privilege to cooperate with the LORD in rearing a child.

Parenting well does not mean your child is home-free. Parenting poorly does not mean your child is predetermined to be bad. A parent’s behavior does not determine the morality of the child. The grace of God does. However, our personal responsibility to biblically steward our children does matter. We should not presume on the grace of God (Psalm 19:13).

The question for us to answer from this article is, “How do I need to change in order to cooperate with the LORD in the parenting of my child?”

By Rick Thomas. Rick has been training in the Upstate of South Carolina since 1997. After several years as a counselor and pastor he founded and launched his own training organization in order to assist Christians around the world regarding a better understanding and practice of discipleship.

Read the entire article at Churchleaders.com

It’s International Woman’s Day Today – God created gender to be a living display of some amazing spiritual truths by Mary Kassian

The Amazing Display

Mary Kassian’s Girls Gone Wise Website February, 2011

Every girl knows that beautiful window displays draw us into the store. Right? In this week’s Smart Talk find out why your womanhood is for putting more than YOU on display.

Ever been pulled into a store by what you saw in the display window? God created gender to be a living display of some amazing spiritual truths. Long before He said “Let there be light,” He intentionally planned how He would create man, woman, and male/female relationships to give us insight into eternal things. In this week’s Smart Talk with Mary and Katie, find out why your womanhood is for putting more than you on display!

Think about these questions, write some answers in your journal, and/or discuss them with a friend.

 1. What would most people say is the reason God created two sexes?
 2. Why do you think God chose to display His power and plan through the male-female relationship?
 3. What do you think it means that God wants to relate to you as a Bridegroom to a Bride?
 4. If your womanhood has cosmic significance, then how important is it that you get it right?

Mary Kassian,  http://www.girlsgonewise.com

Read more / Watch video about God’s creation of man and woman here – David Platt – Biblical Manhood and Womanhood

Read – How do I know she’s the one here

Previous Older Entries Next Newer Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari