Mişcarea de Trezire de la Zalău + Mărturii VIDEO de la Zalău

Citeste / Vezi si –

Miscarea de Trezire de la Zalau Photo AlfaOmegaTV

Miscarea de Trezire de la Zalau Photo AlfaOmegaTV

Cum a inceput trezirea?

….După revoluţia din 1989 şi apariţia noilor condiţii economico-sociale, pierderea pasiunii pentru închinare s-a adâncit tot mai mult, devenind alarmantă mai ales între tineri. În acel timp, Duhul lui Dumnezeu a mişcat inimile câtorva surori care au iniţiat un mic grup de rugăciune ce a început să se roage pentru trezirea spirituală a bisericii

Din REVISTA Alfa Omega EDITIA Iulie 2013 (vezi linkul mai jos)

Debutul Mişcării de la Zalău (relatare Constantin Joldes)

3-4 relatare-joldesDumnezeu a ales un timp în care ne-a făcut mai multe provocări specifice în lanţ. În ce m-a privit pe mine, s-au înlănţuit: şocul bolii ce prevestea 3-6 luni de viaţă, eşuarea tratamentului medicamentos, înştiinţarea profetică despre posibila vindecare prin post şi rugăciune, şi în final, intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu. Dacă altă dată treceam cu uşurinţă peste astfel de provocări, acum am refuzat să le socotesc întâmplătoare, ci le-am interpretat ca semne prin care Domnul vroia să-mi spună ceva important. Trebuia imediat să corectez atitudinea pasivă pe care am avut-o atâţia ani în închinare, şi, în special, faţă de manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Astfel, împreună cu soţia, am început să citim Scriptura, urmărind cu atenţie tot ce ne învaţă despre lucrarea Duhului Sfânt.

În paralel cu aceasta, am început să mergem tot mai des la seri de rugăciune, însoţiţi de mai mulţi fraţi şi surori care erau deschişi acestei noi căutări. Aici, în inimile participanţilor şi-a făcut apariţia un plus de credință, urmată de o sete crescândă de sfinţire şi dedicare a vieţii lui Dumnezeu. În timp ce ne aflam la un timp de stăruință în rugăciune, o primă persoană din grup a fost cercetată şi umplută de Duhul Sfânt. Cu toți ne rugam plini de pasiune, dar ea a început să se roage mai aparte și să vorbească într-o limbă necunoscută. Ne-am oprit cu toți și am asistat la ceea ce Biblia numește vorbirea în alte limbi, pe care nu le-ai cunoscut sau vorbit până atunci. (Vorbirea în alte limbi este un dar de rugăciune, manifestat ca un fenomen ce are loc în timpul în care o persoană este umplută cu Duhului Sfânt.)

Aceasta a stârnit credinţa celor ce au văzut-o și a deschis pentru toți o cale a posibilului. După ea, pe rând, au urmat tot mai mulţi fraţi şi surori care au fost cercetaţi şi umpluţi de Duhul Sfânt. Unii dintre ei au primit darul vorbirii în limbi, alţii aveau vedenii sau darul proorociei şi se vindecau mulţi bolnavi pentru care se ruga grupul. În decurs de două luni numărul celor care au experimentat o umplere specială cu Duhul Sfânt s-a ridicat la aproximativ 70-80 de persoane.

Experimentarea lucrării Duhului Sfânt a schimbat închinarea

Prin înștiințări profetice repetate, Domnul cerea mărturisirea deschisă a experiențelor cu Duhul Sfânt de care ne-a făcut parte. Așa au început toți cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt să mărturisească despre schimbarea vieții și relației lor cu Dumnezeu. În scurt timp după aceasta, în biserică au apărut forme noi de manifestare în rugăciune, cântare şi practicarea darurilor duhovniceşti. O dată cu aceasta, serviciile de închinare din biserică s-au înviorat așa încât biserica era plină de la începutul orei de rugăciune. Totodată, locurile de rugăciune din case au devenit neîncăpătoare. Cu adevărat, o nouă cercetare și mișcare a Duhului Sfânt își făcuse prezența în biserică.

Un nou cadru pentru o nouă manifestare

Pentru a se crea un cadru biblic de închinare liber manifestării darurilor Duhului Sfânt, de la 1 Noiembrie 2004, prin hotărârea Adunării Generale a Bisericii Baptiste Nr. 1, 115 persoane s-au înscris pentru a forma o nouă biserică. Ea se numeşte acum Biserica Creştină Evanghelică „HARUL”. Slujirile acestei biserici au debutat într-un cadru interconfesional, şi potrivit chemării descoperite în mod profetic, va desfăşura în continuare tot o activitate interconfesională.

La început, întâlnirile Bisericii HARUL au avut loc într-un spaţiu închiriat din oraş. De la 1 Septembrie 2006, Biserica s-a mutat în Str. SĂRMAŞ, Nr. 1 unde a fost construit un local propriu de închinare, numit Centrul Creştin Evanghelic „HARUL”.

La ora actuală, în această Biserică are peste 700 de membrii, la care se adaugă aprox. 200 de aparţinători. Pentru toţi este o mare bucurie faptul că tinerii sunt înrolaţi într-o slujire activă în biserică şi în lucrarea de misiune.

În mod regulat, la întâlnirile Bisericii HARUL, participă între 500-700 de persoane, dintre care foarte mulţi prieteni şi simpatizanţi din mediul interconfesional. Începând cu luna ianuarie 2005, aici au fost organizate mai multe botezuri nou testamentale unde au încheiat legământul cu Domnul aproape 600 de persoane. La cursurile de ucenicie organizate de biserică participă în prezent câteva zeci de persoane.

Esenţa Mişcării de la Zalău

Duhul Sfânt a adus un val de trezire spirituală ce a atins mai mulţi oameni din biserică şi din afara ei. Schimbările care au avut loc în viaţa lor au fost esenţiale şi molipsitoare. Odată cu schimbările conceptuale privind darurile Duhului Sfânt s-a transformat închinarea. Tineri şi vârstnici au realizat o unitate în duh necunoscută până atunci şi imposibilă prin eforturi umane. În acest timp, cântările au început să fie trăite ca o închinare personală, iar rugăciunile au fost rostite de către fiecare.

Fraţi şi surori care până atunci trăiau o viaţă de credinţă pasivă au început o nouă relaţie cu Dumnezeu. Ei îşi făceau acum timp să vină la majoritatea întâlnirilor de rugăciune, citeau cu mare interes Scriptura sau alte cărţi cu mesaje devoţionale şi erau foarte preocupaţi de sfinţirea vieţii.

Alţii, care practicau în ascuns păcate precum alcoolul, fumatul, minciuna sau alte escapade păcătoase, au venit la închinare, şi-au mărturisit păcatele şi au renunţat la ele.

Unii dintre cei care veneau la întâlniri erau oameni de afaceri. Ei au început să-şi analizeze toate aspectele păcătoase pe care le practicau în viaţă sau în afaceri şi au renunţat la orice compromis. Pentru unii dintre ei, aceasta a însemnat renunţarea la anumite afaceri, iar în anumite situaţii s-a ajuns chiar la închiderea companiilor lor.

Au existat apoi oameni căzuţi de la credinţă, în adânci păcate, care i-au condus la serioase dependenţe. În urma luptei spirituale prin post, rugăciune şi mustrarea cu autoritate a legăturilor demonice care-i ţineau, ei s-au reîntors în biserică, mărturisind eliberarea şi cerând iertare.

O mare schimbare s-a produs în viaţa tinerilor. S-a constatat că datorită unei atmosfere instituționale, oficială și rece, cei mai mulţi adolescenţi participau la întâlniri fără nici un interes major. Unii dintre ei au început să vină la întâlnirile de rugăciune ale grupului. Aici, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat, le-a vorbit în mod specific şi s-au predat Domnului. În tot mai mare număr, ei au început să slujească lui Dumnezeu cu un mare devotament care întrecea de cele mai multe ori pe al adulţilor. În mod special, ei sunt implicaţi în grupele de laudă şi închinare. Mărturiile lor directe şi înregistrările făcute pe DVD sau radio, au determinat sute de tineri din ţară să înţeleagă altfel chemarea Domnului la o închinarea plină de pasiune.

Viaţa tuturor celor cuprinşi în noua mişcare a devenit o mărturie vie şi activă. Ei mărturiseau în continuu despre tot ce a făcut Domnul în viaţa lor şi printre ceilalţi participanţi la întâlniri. Schimbările din viaţa lor au fost aşa de mari încât provocau uimirea vecinilor, cunoscuţilor, sau, în cazul unor bolnavi, chiar a medicilor. Unii dintre aceştia, curioşi de cele întâmplate, au început să frecventeze întâlnirile de rugăciune. Chiar în timpul de rugăciune, o parte dintre ei au primit pe Domnul şi au rămas în biserică. Un impact mare l-a avut asupra celor noi veniţi descoperirile stărilor inimilor lor prin vedenii, mesaje profetice sau vindecări miraculoase. Aceste călăuziri specifice au întărit nu numai convingerea lor despre prezenţa şi puterea Domnului, ci totodată, credinţa şi dedicarea tuturor celorlalţi fraţi. După ce s-a văzut în tot mai multe cazuri ce face Domnul cu cei care şi-au dedicat viaţa în întregime Lui, a fost mai uşor şi pentru alţii să înceapă o căutare pasională a lui Dumnezeu.

Ecoul Mişcării de la Zalău s-a răspândit mai întâi în judeţ şi apoi în toată ţara. Atunci, în biserică s-au format grupe de fraţi, surori şi mulţi tineri, care au fost încredinţaţi în mâna Domnului şi trimişi în misiune. Pretutindeni s-a slujit cu mesaje evanghelice însoţite de mărturisiri şi cântare creştină. Văzând şi simţind manifestările proaspete ale Duhului Sfânt, zeci de biserici şi-au reconsiderat modul de închinare şi viaţa de rugăciune. În acelaşi timp, provocaţi de dedicarea şi slujirea tinerilor de la Zalău, s-au predat Domnului grupuri mari de tineri. Dintre toţi, o mişcare aparte a avut loc între studenţii de la Cluj. Ei se întâlnesc într-o întâlnire de casă, în fiecare săptămână pentru închinare și studiu biblic. Apoi, ei susțin serviciul de laudă și închinare, împreună cu frații din Biserica Penticostală Speranţa din Mărăşti, unde participă în fiecare marți în jur de 1.000 de persoane, cei mai mulți fiind studenți. După o perioadă de maturizare, ei s-au organizat și în grupe de misiune. Slujirea lor are deja multe roade în Zalău, Cluj şi în alte localităţi din jur.

Aşa am înţeles, mai bine, cum odinioară Domnul ISUS provoca ucenicii să creadă. Mai întâi, ei trebuiau să audă şi să înţeleagă Evanghelia. Apoi, ei puteau vedea diferite semne şi minuni săvârşite prin puterea Duhului Sfânt. Accentul major era pus pe mesajul evanghelic, dar care adesea era însoţit, dovedit sau aplicat prin lucrări miraculoase de vindecare și eliberare de sub influențele sau controlul duhurilor demonice. Roadele noii mișcări au dovedit că ani de zile mai înainte, am făcut o mare greşeală, limitând lucrarea Duhului Sfânt la nivelul interpretării și experienței unei confesiuni. În vremea cercetării mele, deși mi-a fost greu să recunosc, am constatat o reală pasivitate în închinare, urmată de o necredinţă în tot ce era scris în Scripturi. Aceasta s-a conturat mai ales în cea ce privește manifestarea darurilor Duhului Sfânt așa cum au fost experimentate de biserica primară. Echilibrul dintre adevărul Cuvântului şi puterea Duhului este calea stabilită de Dumnezeu pentru viaţa creştină normală, căci, singură: „slova omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Cor. 3.6).

Mişcarea de la Zalău şi Biserica HARUL este un caz actual ce demonstrează încă o dată că dacă o biserică crede ceea ce au crezut primii creştini, va avea parte de roadele şi darurile Duhului Sfânt care s-au manifestat pretutindeni în bisericile primare, respectiv la Ierusalim, Antiohia, Roma, Corint, Efes, Tesalonic, etc. Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt nu pot pierde ceva din esenţa Lor şi să rămână, în acelaşi timp, tot Dumnezeul biblic (Evrei 13.8). Această mişcare este o mărturie reală şi actuală despre ceea ce este posibil să se întâmple cu tine, cu grupul tău de rugăciune sau cu biserica ta. Deci, nu amâna!
Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/romania-puls-spiritual/2423-3-4-miscarea-de-trezire-de-la-zalau#ixzz3bS1thf1P

 Mărturii VIDEO de la Zalău

Noua cladire a bisericii Sfanta Treime din Vicovu de Sus: o punte intre istorie si prezent

Vicovu de Sus este o localitate in jud. Suceava, la granita cu Ucraina. Aici, crestinii exista din vremuri in care dragostea fata de Dumnezeu era crunt pedepsita…

Gheorghe Iliut (un veteran al credintei): Pot sa spun despre credinta, cand a venit, era si pe vremea lui Antonescu, cand pocainta era persecutata. Si la noi in Vicovu de Sus, cand ii prindea pe frati si surori la rugaciuni unde erau, ii prindeau acolo, ii lua cu scaunele in spate, ii ducea la curtea martiala la Cernauti; 25 de ani de puscarie le da. Acolo, erau chiar si executati au fost, la Cernauti, la inchisoare. Astea nu-s povesti, e o realitate ce-am petrecut-o noi in Vicovul de Sus.

Photo credit wikipedia

Photo credit wikipedia

Crestinii din Vicovul de Sus nu si-au lasat credinta. Iar sacrificiul si statornicia acestora a adus roade bogate pentru Imparatia lui Dumnezeu in anii care au urmat.

Gheorghe Iliut: De prima data, cand a pasit piciorul meu in Casa Domnului, erau sub 50 de persoane in total. Si-acuma sunt aproape la 7.000. Ca asa a dat Dumnezeu. Si-acuma, in centru se construieste o biserica mare.

Crestinii penticostali din Biserica Sfanta Treime au perceput nevoia de-a construi o noua biserica in Vicovu de Sus. Astfel, in luna mai a acestui an au decis sa se lase condusi de mana lui Dumnezeu in procesul de constructie a acestei noi cladiri.

Mihai Bujdei (Prezbiter Biserica Penticostala Sfanta Treime Vicovu de Sus) A fost pentru noi o provocare, intrucat ne gandim ca inaintasii nostri au fost aceia care au construit biserica acum aprox. 30 de ani in urma. Iar noi, la randul nostru, trebuie sa facem ceva pentru generatia care urmeaza, gandindu-ne ca acum este o posibilitate cand se poate face. Lucrarea aceasta a inceput ca o provocare a unui grup de tineri, care au cumparat practic suprafata de teren, de 33 de ari.

George Ursuleanu (Prezbiter Biserica Penticostala Sfanta Treime Vicovu de Sus): Dumnezeu a pregatit si banii necesari  pentru ca sa se cumpere terenul. Apoi, Dumnezeu a dirijat toate lucrurile si a lucrat la inima acelor oameni  care au trebuit sa aprobe toate autorizatiile si tot ce este necesar pentru constructie si pentru ca constructia sa avanseze.

Mihai Bujdei: Chiar a fost o binecuvantare pentru noi sa demarcam aceasta lucrare din data de 19 mai. Iar acum, in data de 27 Septembrie, a ajuns la un stadiu care efectiv pe noi ne-a uimit.

Photo credit Biserica Vicovu de Sus

Ciprian Zup (Inginer Constructor): Cladirea este o structura din beton armat, un regim cu inaltime 23+ m, cu un demisol foarte larg, o zona de parter, sala bisericii, anexa in fata, cu 3 etaje realizate in structura mixta si o mansarda care va fi foarte inalta cu o flacara in varf.

Lucrarile au avansat cu repeziciune. Iar comunitatea a dat dovada de multa disponibilitate si interes, fata de construirea acestei biserici.

Ciprian Zup: Un grup foarte unit, o forta, sa spunem atunci cand sunt impreuna si se poate vedea in nivelul la care am ajuns.

Daniel Ionesi (Diriginte de Santier) Mana lui Dumnezeu am simtit-o in fiecare zi. Eram putini- 3, 4, si in fiecare zi, Dumnezeu trimitea oameni cati era nevoie. Cand s-a pus prima placa pentru demisol aici, a trimis oameni meseriasi care nu erau chemati, m-au sunat: „Putem veni si noi cateva ore?”

Persoanele implicate constant in lucrarile de constructie ale acestei biserici, spun ca au vazut multe minuni in ultimele luni si au experimentat protectia si interventia lui Dumnezeu pe tot parcursul lucrarii lor.

Photo credit Biserica Vicovu de Sus

Daniel Ionesi: Primarul a zis ca el nu ne inchiriaza excavator. Ci, o sa ne dea excavator si masina de carat tot pamantul, pe gratis. Am trasat, am inceput. Toata lumea a lucrat ca pentru Dumnezeu si lucreaza ca pentru Dumnezeu in continuare, intr-un timp record.

Ioan Plamada (Prezbiter, Biserica Penticostala Vicovu de Sus): Nu am ramas niciodata fara bani la o lucrare de dimensiunea asta si va dati seama ca este nevoie de bani foarte multi. Dar Dumnezeu a pregatit banii in fiecare zi. Au fost frati care au venit si au dat foarte multi bani. Nu ne asteptam efectiv, minunea lui Dumnezeu, care se poate intampla in momentul asta, eu le-am vazut cu ochii mei.

Mihai Bujdei: Nu s-au intrerupt lucrarile, nici macar atunci cand a fost ploaie. Dupa fiecare placa de beton pe care am turnat-o aici, cand trebuia noi practic sa udam acest beton, Dumnezeu dadea ploaie. Efectiv, la fiecare placa s-a repetat aceiasi situatie. Si nu am stat datorita ca nu avem fonduri, nu avem bani sa continuam lucrarea. Cand am avut nevoie, Dumnezeu ne-a pregatit si lucrarea a mers inainte. A fost, consider eu, mana lui Dumnezeu, care s-a implicat in mod direct.

Asadar, credinciosii din Vicovu de Sus  lucreaza cu spor la pregatirea burdufului nou pentru vinul cel nou, pregatind astfel cadrul pentru ca tot mai multi oameni sa poata sa ajunga sa-L cunoasca pe Hristos.

Ioan Plamada: Cei care au contribuit au fost si entuziasmati de locul in care se face biserica asta. Este un loc central langa Liceul din Vicovu de Sus, Ioan Nistor, unde invata foarte multi copii. Si trebuie sa le aratam la copii si partea cealalta a lucrurilor. Vrem sa fim un punct de reper in orasul nostru. Langa liceu este o biserica si vrem sa dam dovada ca suntem o biserica a lui Dumnezeu si ceea ce spunem si facem. Prin rugaciunile noastre, vom incerca sa-i atragem si prin activitatile care le vom face, vom vrea sa fim o carte de vizita a lui Dumnezeu

Biserica Apostolica Sfanta Treime Vicovu de Sus

http://www.sfantatreimevicov.ro

A.W. Tozer Sermon – Unity That Brings Revival

Other A. W. Tozer articles/written sermons:

In ENGLISH:

 1. Tozer – John 1:1  In the beginning was the word
 2. Tozer – Praying ‘til we pray

In Limba Romana

 1. Tozer – O Biografie
 2. Tozer – Opt lucruri care le tanjesc in Biserica
 3. Tozer – Isus Capetenia Credintei noastre
 4. Tozer – Crucea veche, crucea noua
 5. Tozer – Cum ne sustinem convingerile
 6. Tozer – Fugiti de idolatrie
 7. Tozer – Un nou val de religie
 8. Tozer – Ingerul lucrurilor obisnuite
 9. Citate despre inchinare (via) Flacara Inchinarii

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for YouTube – A.W. Tozer Sermons – Unity That Bring…
Follow my videos on vodpod

Are We Longing for Repentance? by Leonard Ravenhill (Revival Preacher)

 

color photo of Leonard Ravenhill with his wife...

Image via Wikipedia

If you have never heard of Leonard Ravenhill (1907–1994), he was an English Christian evangelist and author who focused on the subjects of prayer and revival. He is best known for challenging the modern church (through his books and sermons) to compare itself to the early Christian Church as chronicled in the Book of Acts. His most notable book is Why Revival Tarries which has sold over a million copies worldwide.

Leonard Ravenhill, a ‘real’ revival preacher  influenced hundreds of preachers and Christian Leaders from Mainstream Baptists to Methodists to Pentecostals, among them A.W. Tozer, Keith Green,  Ravi Zacharias and others. Read more here…

You can also watch  „A Man of God” video with Leonard Ravenhill here.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Are We Longing for Repentance by Leonard Raven…, posted with vodpod

 

Film – Martin Luter

O scurta biografie de la ViataVesnica.ro

Preot şi doctor în teologie, a fost primul reformator protestant ale cărui reforme au fost aplicate în Bisericile Evanghelice-Luterane.
Reforma protestantă din Germania a fost începută de Martin Luther în 1517. El a încercat să reformeze Biserica Catolică, dar din cauza rezistenţei de care a dat dovadă, Biserica a fost împărţită în structura actuală.
Martin Luther s-a născut în Eisleben, Saxonia, la 10 noiembrie 1483, părinţii lui fiind Hans şi Margaret Ziegler Luther. La scurt timp după naşterea lui Luther, familia s-a mutat în Mansfeld, unde tatăl, Hans, a lucrat ca miner. Tânărul Martin a studiat la Magdeburg şi Eisenach înainte să se înscrie la Universitatea Erfurt. Îndrumat de tatăl său, Luther a început în 1505 să studieze dreptul, dar ulterior s-a dedicat carierei ecleziastice, devenind călugăr al ordinului augustinian. Martin Luther şi-a luat doctoratul în teologie în 1512 şi a devenit profesor de ştiinţe biblice la prestigioasa Universitate Wittenberg.

Seriozitatea cu care Luther şi-a susţinut vocaţia sa religioasă l-a condus la o criză personală profundă: se întreba cum era posibil să reconcilieze cerinţele legii lui Dumnezeu cu incapacitatea omului de a le urma. El a găsit răspunsul în Noul Testament: Dumnezeu, devenind om în Isus Cristos, a împăcat omenirea cu el. Ceea ce era cerut omenirii nu era o respectare strictă a legilor şi a obligaţiilor religioase, ci un răspuns de credinţă, răspuns acceptat de Dumnezeu. Aceasta credinţă trebuia să se bazeze pe dragoste, nu pe frică.
Martin Luther

Credinţa a lui Martin Luther l-a facut să intre în 1517 în conflict cu Biserica Romano-Catolică. Papa Leon al X-lea, pentru a strânge fonduri în vederea construirii Bazilicii Sf. Petru din Roma, a vândut credincioşilor indulgenţe. Prin vânzaresa de indulgenţe se oferea, în schimbul unei donaţii băneşti, anularea suferinţelor vremelnice datorate păcatului – odată iertat prin pocăinţă. Luther s-a declarat împotriva acestei practici.

La 31 octombrie 1517, Martin Luther a afişat pe uşa principală a bisericii din Wittenberg o listă cu cele 95 de teze. Ele cereau interzicerea comerţului cu indulgenţe. Aceste teze au circulat repede prin Germania şi au cauzat o mare controversă. Papa a ordonat ca Luther să compară la Augsburg, în faţa cardinalului Thomas Cajetan. Cardinalul i-a cerut să-şi retracteze cele 95 de teze. Luther a replicat că şi le va retrage doar dacă i se va dovedi pe baza Bibliei că el este cel ce greşeşte.

În 1521, papa, prin bula de excomunicare emisă împotriva lui Luther, a cerut împăratului Carol al V-lea să-l execute. Acesta, în loc să satisfacă dorinţa papei, a convocat o adunare pentru examinarea lui Luther. Oficialităţile din dietă i-au cerut să-şi retragă declaraţiile. Luther a refuzat, iar membrii dietei l-au declarat indezirabil.

Luther reuşit să scape de pedeapsă cu ajutorul prietenului lui, guvernatorul Saxoniei, care l-a ascuns în castelul din Wartburg, castel aflat în apropiere de Eisenach. Lui Luther i-a pus pseudonimul cavalerul George. Pe durata şederii sale în Wartburg, Luther a început să traducă Noul Testament în limba germană.

Preocuparea principală a împăratului era războiul cu Franţa, aşa că în cele din urmă Luther şi-a putut permite să revină la catedra din Wittenberg. Încercările sale de reformare a bisericii locale nu au avut succes în Europa Centrală în timpul vieţii sale, dar au fost continuate de discipolii săi. În 1524 numeroşi ţărani din Germania s-au folosit de teoria lui Luther ca pretext pentru a declanşarea unei revolte ţărăneşti.

În 1525, Martin Luther s-a însurat cu fosta călugăriţă Katharina von Bora, arătându-se astfel adversar al impunerii celibatului preoţesc. Restul vieţii şi l-a petrecut scriind, ţinând predici şi organizând Reforma bisericii în Saxonia. Luther a murit la 12 februarie 1546 în Eisleben, oraşul în care se născuse.

Luther este cunoscut ca „părintele Reformei”. Intenţia lui însă nu a fost crearea unei Biserici noi, alternative, ci înnoirea întregii Biserici Universale.

A disparut filmul subtitrat, si VIDEO by deekay120278

Martin Luther 1953

Martin Luther

VIDEO by Jake Bishop

PBS Reluctant Revolutionary

Part 2

Black and White documentary

Treziri Spirituale din Istorie – Titus Coltea (5 ore)

de la AlfaOmegaTV. Pastor Titus Coltea despre: Treziri Spirituale, Duhul Sfint, Penticostalii, Ortodoxia, Spurgeon, Luter, Charles Finney, firea paminteasca, soapta Duhului lui Dumnezeu, puterea lui Isus, cum stingem Duhul, ce stinge o trezire spirituala, Wesley, Whitfield, Edwards, Campbell Morgan-preacher at Westminster Chapel, Dwight Moody, ‘metodele’ noi ale lui Dumnezeu de a lucra, cartile lui Martin Lloyd Jones, trezirea din Oradea 1973, Liviu Olah, colaborarea omului cu Dumnezeu in trezire spirituala, vointa lui Isus sa vindece,caderea Duhului Sfint peste Cane Ridge Presbyterians in Kentucky 1801, conclude-de ce ne temem de trezire spirituala? Spurgeon a zis'”Fie Duh Sfint, sau fie nimic”.

Treziri Spirituale Partea 2

Treziri Spirituale Partea 1 (Titus Coltea discuta: Autoritatea Scripturii, Biblia si parintii bisericesti inainte si dupa Nicea, Revelatia este una iar iluminarea este progresiva, sa nu ne anatemizam, cum Iudeii si-au schimbat paradigma despre mintuire din cauza neamurilor, B B Warfield a fost primul care a promovat ‘crezul cesationist’ impotriva si in ciuda minunilor din timpul lui, fiecare generatie trebuie sa experimenteze lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfint in mod proaspat, Iacov, Rusaliile la Ierusalim, in ultimul secol exista o intensificare a lucrarii demonice dar au fost mai multi martiri in ultimul secol decit in toata istoria bisericii crestine, Congresul Lausanne, Azusa Street, crestinismul explodeaza unde manifestarile Duhului Sfint sint fara precedent ca pe timpul lui Ilie)

 

Calea Adevarul si Viata Partea 3

Calea Adevarul si Viata Partea 4

Calea Adevarul si Viata Partea 5

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari