April 16th Global Protest against Barnevernet in Oslo, Norway

April 16th Global Protest against Barnevernet in Oslo, Norway

April 16th Global Protest against Barnevernet in Oslo, Norway

Saturday, April 16 at Eidsvolls plass

Oppmøte kl 15,00 utenfor Eidsvolls plass.
Lørdag/Saturday: 16 April 2016
Klokka/Time: 15:00-18:00

Sted/Place: Eidsvolls plass (parken utenfor stortinget/the park outside the parliament)


Appell Holdere :
Marianne Haslev Skånland
Jan Åge Torp
Cecilie Bedsvaag
Oddvar Espegard
Bjørg Ødegård
Alf Magne Henriksen
Dung Svalland
Bjørn s Berg
Dag Sverre Aamodt
Jørgen Stueland

Listen fylles ut etter vært.
Rekkefølgen vil og endres litt.

På vegne av Gruppen Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, med flere.

https://www.facebook.com/groups/946004698753793/

Det blir og 60 tommers Tv skjerm, så for vi se hva vi linker oss opp til.

Mer info kommer.

Alle som har tenkt å holde en appell på demoen må melde seg på pm til Alf Magne Henriksen på forhånd.

If you want to hold an appeal, please send a personal message (PM) to Alf Magne Henriksen

We need some help in translating texts to different languages. If YOU have the possibility to help us, please send a personal message (PM) to Oddvar Espegaard.

Beskrivelse/Description:
Istedenfor dagens barnevern!/instead of todays CPS!

Alternativ til liksombarnevernet:
https://docs.google.com/document/d/16McLuae6A8INXIKL4B8talcqwHU_HmuUUGsr8OrPodk/edit?pli=1

I alle tusen år har vi hatt naturlig vern av barn. Det beskyttes av Menneskerettighetene/For thousands of years we had a natural protection of children. This is protected by the human rights.

Et stort velkommen til storfamilien/A big welcome to the exteended family:

https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1023055897715339/

VIKTIG juss om slektens menneskerettigheter/Important laws about the relativs human rights:

http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?f=115&t=8060

Det såkalte barnevernet er derimot fordømt av FN/folkeretten og dømt av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Grunnloven sier norske lover skal tilpasses dette. Det er menneskerettighetsbrudd å ikke tilpasse Norge etter dette.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn?q=grunnloven#KAPITTEL_5

Visste du at mange flere blir rusmisbrukere under barnevernet enn hos de som vokser opp hos rusmisbrukere. Dette dokumenterte danske forskere allerede i 2002. Forskjellige grupper ble gransket. Verst ut kom barnevernsbarna. (http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=0&iarkiv=1)

Visste du at kun en liten del av barnevernsbarna kommer fra hjem med rus, seksuelt misbruk og vold. Ifølge barnevernets statistikk (SSB.no).

Dette sier mye om hvorfor norske barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. (http://www.nibr.no/pub109)

Barnevernsbarna kommer sjeldent fra fryktelige familier. Det er bevist. De savner seg syke etter sine familier.

Derfor ønsker så mange å få det bort.

Vi kan ikke ha et liksombarnevern. Vi trenger DIN hjelp til å spre info. Legg til medlemmer.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette!

SURSA – Facebook Event Page

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari