Arca lui Noe a fost o corabie imensă!!!

arkark photos – Multumim Manuela!

Geneza 6

13 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Sfârşitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din cauza lor; le voi distruge împreună cu pământul. 14 Fă-ţi o arcă din lemn de gofer. Fă-i nişte încăperi şi acoper-o cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară. 15 Să o faci astfel: lungimea ei să fie de trei sute de coţi, lăţimea – de cincizeci, iar înălţimea – de treizeci. 16 Fă-i un acoperiş pe care să-l prelungeşti cu un cot . Pune uşa arcei pe o parte a sa. Să faci arca cu trei punţi: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. 17 Eu voi aduce un potop de apă pe pământ ca să distrug toate creaturile de sub ceruri, care au suflare de viaţă în ele; şi tot ce este pe pământ va pieri. 18 Dar voi face un legământ cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soţia ta şi cu soţiile fiilor tăi. 19 Să aduci în arcă câte o pereche din fiecare fel de vieţuitoare, ca să le ţii vii împreună cu tine. Această pereche să fie mascul şi femelă. 20 Să vină la tine înăuntru, ca să le ţii vii, câte o pereche din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de animale sălbatice şi din fiecare fel de animale mici care mişună pe pământ. 21 Ia cu tine din fiecare fel de mâncare şi depoziteaz-o; ea va sluji drept hrană pentru tine şi pentru ele.“ 22 Noe a făcut toate aceste lucruri aşa cum i-a poruncit Dumnezeu……

CITESTE despre POTOP aici – https://www.biblegateway.com/passage/?search=Geneza+7-8&version=NTLR

ark2

Noah’s Ark. A scientific look. How all the animal definately DID fit on the ark.

Have you ever been questioned how all the animals fit on the ark? How they came 2 by 2? Have you ever cringed at the prospect of being asked about this subject? Here’s the answer! Finally, the bunk is debunked!!

VIDEO: Arca lui Noe a fost decoperita in Turcia!

00000000000

Arca lui Noe gasita in locul scris in Biblie si e acolo de 4.800 de ani (inghetata)!

5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pămînt, şi că toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pămînt, şi S-a mîhnit în inima Lui.
7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pămîntului pe omul pe care l-am făcut, dela om pînă la vite, pînă la tîrîtoare, şi pînă la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”
8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.
9. Iată cari sînt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.
10. Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet.
11. Pămîntul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pămîntul era plin de silnicie.
12. Dumnezeu S-a uitat spre pămînt, şi iată că pămîntul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pămînt.
13. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfîrşitul oricărei făpturi este hotărît înaintea Mea, fiindcă au umplut pămîntul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pămîntul.
14. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe, şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinlăuntru şi pe dinafară.
15. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.
16. Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în laturea corăbiei; şi să faci un rînd de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.
17. Şi, iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt, ca să nimicească orice făptură de supt cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pămînt va pieri.
18. Dar cu tine fac un legămînt; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.
19. Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie cîte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.
20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, şi din toate tîrîtoarele de pe pămînt după soiul lor, să vină la tine înlăuntru cîte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.
21. Şi tu, ia-ţi din toate bucatele cari se mănîncă, şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”
22. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

 
7. Şi Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului.
8. Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se tîrăşte pe pămînt,
9. au intrat în corabie la Noe, două cîte două, cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.
10. După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pămînt.
11. În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.
12. Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
13. În aceeaş zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:
14. ei, şi toate fiarele cîmpului, după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pămînt după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.
15. Au intrat în corabie la Noe, două cîte două, din orice făptură care are suflare de viaţă.
16. Cele cari au intrat, erau cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uşa după el.
17. Potopul a fost patruzeci de zile pe pămînt. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pămîntului.
18. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pămînt, şi corabia plutea pe deasupra apelor.
19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, cari sînt supt cerul întreg, au fost acoperiţi.
20. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, cari au fost acoperiţi.
21. Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pămînt, atît păsările cît şi vitele şi fiarele, tot ce se tîra pe pămînt, şi toţi oamenii.
22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pămîntul uscat, a murit.
23. Toate făpturile cari erau pe faţa pămîntului au fost nimicite, dela om pînă la vite, pînă lă tîrîtoare şi pînă la păsările cerului: au fost nimicite de pe pămînt. N-a rămas decît Noe şi ce era cu el în corabie.
24. Apele au fost mari pe pămînt o sută cincizeci de zile.
 

4. În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat.

​(Genesa capitolele 6,  7, 8 ).​

INCREDIBIL! Arca lui Noe a fost descoperita!

Un grup de exploratori chinezi si turci aflati in cautarea relicvelor biblice a anuntat recent ca este posibil sa fi descoperit Arca lui Noe, la altitudinea de 4.000 de metri, pe Muntele Ararat din Turcia.

Echipa sustine ca a colectat specimene din lemn dintr-o structura de pe Muntele Ararat, aflat in estul Turciei, carora datarea cu radiocarbon le-a stabilit originile in urma cu 4.800 de ani, o perioada ce coincide cu cea in care se crede ca a avut loc Potopul lui Noe.

arca lui Noe Muntele Ararat

„Nu suntem 100% siguri ca este vorba despre Arca dar, in proportie de 99,9%, despre ea este vorba”, a declarat Yeung Wing-Cheung, un realizator de documentare din Hong Kong si membru al echipei de 15 oameni aflata pe urmele Arcei lui Noe.

arca lui Noe

Structura descoperita de parteneriatul chinezo-turc avea cateva compartimente, dintre care unele contineau custi din lemn, in care se crede ca erau tinute animalele. Oficialii locali turci vor solicita guvernului de la Ankara sa aplice pentru statutul de Patrimoniu International UNESCO, astfel incat situl recent descoperit sa fie protejat in timp ce mari sapaturi arheologice sunt performate in jurul sau.

Conform povestii biblice cuprinsa in Vechiul Testament, Dumnezeu a decis sa reverse un potop asupra Pamantului dupa ce a vazut cat era de decazut si i-a spus lui Noe sa construiasca o arca, unde sa ofere adapost cate unei perechi din fiecare specie de animal. Dupa ce apele potopului s-au retras, spune Biblia, arca a ramas incremenita pe un munte. Multi cred ca Muntele Ararat, cel mai inalt punct din regiunea in care se afla, este locul unde Arca lui Noe si ocupantii sai au revenit pe sol.

Sursa:  Descopera.ro

Din 2010, inainte de aparitia blogului nostru…de la Discovery (inclusiv pozele) traducere Descopera.ro

CITESTE si

Noah’s ark discovery pictures

Un grup de chinezi si americnai evanghelici presupun ca au gasit Arca lui Noe. Poze cu arca descoperita..

A group of explorers from Hong Kong and Turkey believe they’ve made a discovery of Biblical proportions. The group say they have found the remnants of Noah’s Ark, resting at 13,000 feet atop Mount Ararat. Previous ARK expeditions in decades past have also found evidence that suggested Noah’s Ark may have come to rest on Ararat. However, until now, video evidence has been scant. Radio carbon dating, the researchers say, indicates this find is 4,800 years old. If true, THIS is the most significant historical discovery in human history. It will be very telling to see how this story plays out in the main stream media.

VIDEO by SGTreport.com

NOAH’S ARK FOUND in 2010 on Mount Ararat?

VIDEO by SGTreport.com via http://jewtube.tv/

Arca lui Noe

Photo www.huffingtonpost.com

Geneza 5:32 – Geneza 10:1

Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Stricăciunea oamenilor

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci, Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă; totuşi, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii; aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Noe

Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmaşii lui Noe.

Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui:

Noe umbla cu Dumnezeu. 10 Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. 11 Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin de silnicie. 12 Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. 13 Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. 14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară. 15 Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. 16 Să faci corabiei o fereastră[c], sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corabiei şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus. 17 Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. 18 Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. 19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. 20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. 21 Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.” 22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

Noe intră în corabie

Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

CITESTE textul in INTREGIME aici – https://www.biblegateway.com/passage/?search=Geneza+5%3A32-10%3A1&version=RMNN

Partea 1

VIDEO by Nelu Martian

Partea 2

A inceput (Re)construirea corabiei lui Noe in statul Kentucky

photo credit arkencounter.com

Answers in Genesis (AiG) a anunţat săptămâna trecută că s-au strâns suficiente fonduri pentru a începe proiectul Ark, în cadrul căruia este prevăzută construirea corabiei lui Noe. Săptămâna trecută, AiG a făcut public faptul că s-au strâns fondurile necesare pentru construirea corabiei lui Noe, sub conducerea lui Ken Ham, director al AiG, în Williamstown (Kentucky). Aceasta va fi construită în mărime naturală în parcul tematic Ark Encounter, care se pare că va fi inaugurat în vara anului 2016 şi va atrage peste 2 milioane de vizitatori în primul an, notează charismanews.com.

Model Arca lui Noe

Parcul Ark Encounter va fi construit pe o suprafaţă de mai bine de 3 milioane de m2 timp de câţiva ani. În prima fază va fi construită corabia şi alte elemente, fază care va costa aproximativ 73 milioane de dolari. Se estimează că întregul proiect va costa peste 150 de milioane de dolari şi va genera peste 900 de locuri de muncă. Fundatorul Muzeului Creaţiei, Ken Ham, a declarat că deşi „au avut de întâmpinat multe probleme şi obstacole în ceea ce priveşte construirea acestui parc, au putut să vadă mâna lui Dumnezeu, care a condus lucrurile în aşa fel încât, chiar pe timp de criză, au putut fi strânse fondurile necesare pentru Ark Encounter”. De asemenea, un alt aspect menţionat de către Ham este dezbaterea pe care a avut-o săptămâna trecută cu Bill Nye, care crede în evoluţionism şi care nu a făcut altceva decât să-i încurajeze pe spectatori să contribuie în mod practic la finanţarea a ceea ce va fi o emblemă creaţionismului.

Muzeul Creaţiei din Petersburg (Kentucky) se bucură de un succes enorm, înregistrând peste două milioane de vizitatori în cei aproape 7 ani de când a fost deschis. În momentul când va fi construită corabia, în mod sigur, numărul vizitatorilor va creşte, ceea ce va presupune o creştere a veniturile derivate din turism. Answers in Genesis este o organizaţie creştină non-profit, care a înregistrat peste 2 milioane de vizitatori pe site-ul său luna aceasta. AiG organizează aproximativ 300 de întâlniri în fiecare an, publică revista Answers şi conduce un program de radio, care are mai bine 700 de posturi în întreaga ţară.

Traducere Semnele Timpului VIDEO by Ark Encounter

Film – Izvoarele Adincului Celui Mare

Studiu aspura cartii Genesa, inclusiv  ‘Arca lui Noe’ – O reconstruire moderna ne dezvaluie plauzibilitatea supravietuirii lui Noe si familiei lui in timpul Potopului care a schimbat lumea. The fountains of the great deep:

Izvoarele adancului celui mare – 1 of 5

Izvoarele adancului celui mare – 2 of 5

Izvoarele adancului celui mare – 3 of 5

Izvoarele adancului celui mare – 4 of 5

Izvoarele adancului celui mare – 5 of 5

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari