= DUMNEZEU !!! =

hand of God art
 ​TATALUI, FIULUI,DUHULUI SFANT, 
   ​Toata Gloria in Veci !!!                           ​
   = DUMNEZEU !!! =​

11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel  ce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 

​ ( Apocalipsa 20:11).
      Numai cand citesti acest verset, te ia cu fiori, ramai mut si paralizat, in fatza acestui PERSONAJ fara egal in Univers! 
​    ​

Din aceasta cauza​,​ chiar daca am de ca​tva timp indemnul sa scriu despre EL, adica despre DUMNEZEU, am tot amanat, pentru ca ma simt nevrednic, slab, neputincios, paralizat de maretia Lui. Adica eu o mana de tarana sa-L prezint pe CEL care m-a creat si a creat tot Universul (sau Universurile cum sustin unii; cine mai stie cate, ca nu intra astea in mintea umana!).​

     Totusi, cu ajutorul LUI, ca altfel nu se poate face nimic, si in cuvintele mele ca om foarte limitat, incerc sa-L prezint, dar prin ceea ce EL ne-a lasat noua oamenilor sa-L putem cunoaste si intelege putin, adica prin Cuvantul Sau – BIBLIA!
attributes of God
​I.​  Cateva din caracteristicile si atributele LUI
ATOTPUTERNIC
 „…  la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.”  ​(Matei 19:26).​
OMNISC​IENT
8. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, şi scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.  (Psalm 90:8).​
OMNIPREZENT
7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? 

8. Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; 
9. Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 
10. şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 

EL VEDE totul​, indiferent daca e lumina sau intuneric

11. Dacă voi zice: „Cel puţin întunerecul mă va acoperi,-şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” 

12. Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina. (Psalm 139:7-12).

CREATORUL tuturor lucrurilor

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. (Genesa 1:1).​

CEL care BINECUVANTEAZA

20. Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pămîntului pe întinderea cerului.” 
21. Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele cari se mişcă şi de cari mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre 
înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 

22. Dumnezeu le-a binecuvîntat, şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pămînt”. 
 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. 
28. Dumnezeu i-a binecuvîntat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.” (Genesa 1:20-22; 27,28)
CEL care POATE SCHIMBA raul in BINE
20.Voi, negreşit, v-aţi gîndit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, …Genesa 50:20).
CEL caruia trebuie sa se I inchine omul (nu la altcineva, nu la altceva) 

3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. 
4.
 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul. 

5. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii pînă la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, (Exodul 20​:3-5).
CEL SFANT 
 Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:2).
FOC MISTUITOR si GELOS 
24. Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.(Deuteronom 4:24).
LOC de ADAPOST
 27. Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, Şi subt braţele Lui cele vecinice este un loc de scăpare. (Deuteronom 33:27).
EL poate da FERICIREA 
12. Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! (Psalm 33:12).
EL face MINUNI 
14. Tu eşti Dumnezeul, care faci minuni; (Psalm 77:14).
​STAPANUL si ​ATOTTIITORUL tuturor lucrurilor
11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice! 

12. Dela Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpîneşti peste tot, în mîna Ta este tăria şi puterea, şi mîna Ta poatesă mărească şi să întărească toate lucrurile.  I Cronici 29:11, 12).​

CEL MAI MARE din Univers. Iata ce zice DOMNUL ISUS despre EL: ​ 29. Tatăl Meu,​…​ este mai mare decît toţi( Ioan 10:29).​
​SINGURUL DUMNEZEU – nu este altul​
5. Eu sînt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. (Isaia 45:5).
EL e VIU si IMPARAT VESNIC
10. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat vecinic. (Ieremia 10:10)
A LUI este SLAVA 
11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice!  ( I Cronici 29:11).
TATAL sau PARINTELE  nostru
„Tată​”​să nu numiţi pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri. (Matei 23:9).​
​SALVATORUL omenirii
16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16).​
EL e BUN, IERTATOR si MILOS 

11. Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; 
12. cît este de departe răsăritul de apus, atît de mult depărtează El fărădelegile 
noastre dela noi. 
13. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa se îndură Domnul de ceice se tem de El. (Psalm 103:11-13).

 6. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie, 
7. care Îşi ţine dragostea pînă în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pînă la al treilea şi al patrulea neam!”  (Exod 34:6, 7).
EL e DREPT 
…nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat,...(Exod 34: 7).

36. Din Elprin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:36).​

  L-a creat pe om cu LIBERTATE de CONSTIINTA; sa-L serveasca pe EL, sau pe diavolul; sa aleaga viata sau moartea.
​ ​16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;  17. dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.”​(Genesa 2:16, 17).​
 ASCULTA strigatele omului, sau ale poporului, la El dupa ajutor:
23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, şi scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea, pe cari li le smulgea robia, s-au suit pînă la Dumnezeu. 
24. Dumnezeu a auzit gemetele lor,
​...(Exodul 2:23, 24).​
 Poate IERTA faradelegile si poate VINDECA orice boala:
3. El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale; (Psalm 103:3).
PEDEPSESTE pentru pacate pe cei care nu se pocaiesc de ele
…pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor pînă la al treilea şi al patrulea neam!”  (Exod 34: 7).
JUDECATORUL SUPREM
14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.(Eclesiastul 12:14).​
​II. Cateva din NUMELE  LUI cunoscute de noi oamenii
​ (scrise cum le pronuntam noi in limba romana).​
 
​1. ELOHIM – ATOTPUTERNICUL, SINGUR CREATOR​
2. EL SADDAI – DUMNEZEU ATOTPUTERNIC
3. IAHVE (IEHOVAH) – DUMNEZEUL LEGAMANTULUI
4. ADONAI – DOMNUL imparte binecuvantarile Legamantului.
5. EL ELOYM – CEL PREAINALT​
6.YHVH este Dumnezeul revelat in Isus
 
    Acestea sunt doar cateva nume ale Lui DUMNEZEU in Biblie; cei care doresc sa aprofundeze acest subiect, pot accesa acest link:
    III.  ​ESENTA Lui DUMNEZEU​    ​

DRAGOSTEA; ” DUMNEZEU este dragoste” (I Ioan 4:16).

​     IV. PLANUL LUI cu omenirea
  Sa fie salvata de la iad si s-o duca in Rai, indiferent de pretul care a trebuit platit pentru asta, adica sacrificiulSINGURULUI SAU FIU – DOMNUL ISUS HRISTOS!
      16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16).
 
     V. Ce cere si porunceste EL, omului, direct, prin Fiul Sau DOMNUL ISUS HRISTOS, sau prin slujitorii Lui?
1.Sfintenie: 
 Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. (Levitic 19:2).
2. Omul sa-L iubeasca pe EL:
5. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.(Deuteronom 6:5).
3. Omul sa se teama de EL:
…..temeţi-vă de Dumnezeu; (I Petru 2:17).
4. Omul sa I se inchine Lui, nu omului, la ingeri, sau la alte lucruri:
8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. 
9. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:8, 9).
5. Credinta in Fiul Sau – DOMNUL ISUS HRISTOS:
   16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El,să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16).
6. Pocainta:
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; (Faptele apostolilor 17:30).
7. Botezul:
16. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; (Marcu 16:16).
8. NU accepta ca omul sa-L slujeasca si pe EL si pe diavolul
24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. (Matei 6:24).
9. Omul sa asculte NUMAI de Cuvantul Sau – BIBLIA, NU de alte reguli facute de oameni, de traditiile si obiceiurile mosilor si stramosilor, etc.
6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. 
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături cari nu sînt decît nişte porunci omeneşti.
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni,…(Marcu 7:6-8)
…să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”(I Corinteni 4:6).
10. Cat timp sa faci ce-ti spune DUMNEZEU si sa-L urmezi, ca sa ajungi cu EL in Rai?
„Veti fi urati de toti, din pricina Numelui Meu; dar cine va rabda pana la sfarsit, va fi mantuit.” (Matei 10:22)
     Desigur ca ceea ce am scris , in mare parte texte Biblice, despre DUMNEZEU e foarte, foarte, foarte putin!
   Ma opresc totusi aici, pentru ca noi oamenii suntem limitati in toate, inclusiv in spatiul pe care-l avem pentru scris sau vorbit.
     Ma gandesc ca s-a inteles, atat cat ni s-a dat noua oamenilor sa stim despre DUMNEZEU si nu cred ca-i cazul sa mai adaug ceva cu cuvintele mele, ci sa inchei tot cu Cuvantul Lui​ – BIBLIA:
 33. O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cît de nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît de neînţelese sînt căile Lui! 

34. şi în adevăr, „cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? 
35. Cine I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?” 
36. Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

​ (Romani 11:33-36).​
​                                Ioan Burca – robul DOMNULUI
                                        Doctor in Teologie
1.  http://perlesicomori.net/  (audio si video)
Marturii ale Minunilor Lui DUMNEZEU!
 ” Esenta BIBLIEI ” , gasiti Lucrurile ESENTIALE pe care un om trebuie sa le STIE si sa le FACA, si altele sa stie sa NU le faca, pentru a fi salvat de la iad si a-i arata SINGURA CALE spre RAIcare este DOMNUL ISUS HRISTOS FIUL Lui DUMNEZEU!
 
Exista DUMNEZEU ! – Canta: „Elim” – Chicago
IEHOVA, ELOHIM – Canta: Simona si Relu Banaru
IEHOVA, ADONAI – Canta: Ruben Filoti
Avem nevoie de DUMNEZEU! – Canta: ” Rugul Aprins „
O, DOAMNE, Mare! – Nelu Motz
DUMNEZEU E Taria mea!- „Rugul Aprins”
” Din ELprin EL si pentru EL sunt toate lucrurile. ” – Canta: „Speranta”
Pot sa se Sfarame Muntii! Canta: Surorile FrandosATRIBUTELE LUI DUMNEZEU partea a-II-a Atributele morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu – Viorel Udriste

attributes of God

CITESTE  priva parte aici – ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU partea a-I-a

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU
partea a-II-a :
Atributele morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu;

9. Dumnezeu este bun – Ps.25:8; 106:1; Marcu 10:18; Gen.1:4; Ps.145:18-20; „Prin bunatatea lui Dumnezeu intelegem ca Dumnezeu este standardul final al binelui si ca tot ce este si face Dumnezeu este vrednic de incuviintare.” – Grudem Wayne. Tot ceea ce a creat Dumnezeu la inceput a fost bun, bunatatea fiind o manifestare a propriei Sale naturi, El continuand sa fie bun fata de creatia Sa sustinand-o in folosul creaturilor Sale. Dumnezeu este sursa a tot ce este bun in lume, bunatatea Lui stand la baza tuturor binecuvantarilor pe care El le revarsa zilnic asupra noastra, aceasta facand sa nu ne fie frica de Dumnezeu deoarece El este bun cu poporul Sau.

10. Dumnezeu este dragoste – 1Ioan 4:8; Ioan 3:16; Rom.5:8. Prin dragoste putem intelege daruirea de Sine in folosul altora, asta insemnand ca Dumnezeu se da vesnic pe Sine altora. Datorita dragostei Sale, El doreste binele nostru vesnic. Prin dragostea lui Dumnezeu a fost trimis singurul Sau Fiu ca jertfa pentru mantuirea celor pierduti, aceasta dovedind ca dragostea Sa cuprinde intregul neam omenesc. Dragostea lui Dumnezeu implica daruirea de Sine pentru a ne face fericiti, Cuvantul Sau ne asigura ca ne este prieten si doreste ca si noi sa fim prietenii Lui.

11. Dumnezeu este indurator si milostiv – Ezec.34:6; Deut.4:31; 2Cron.30:9; Ps.103:8; 145:8; Ioel 2:13. „Indurarea este un atribut al lui Dumnezeu, o energie infinita si inepuizabila izvorand din interiorul naturii divine care-L predispune pe Dumnezeu sa se manifeste plin de compasiune activa.” Tozer A. W. El nu nimiceste asa cum pacatele noastre o merita, in schimb ofera iertare ca un dar fara plata, pentru a fi primiti prin credinta in Isus Hristos. Mila lui Dumnezeu reprezinta bunatatea Lui fata de cei aflati in suferinta si in necaz. Trebuie sa credem ca indurarea lui Dumnezeu este fara margini, fara plata si prin Isus Hristos Domnul nostru la indemana noastra. Pl. Ier. 3:21-23;

12. Dumnezueu este compatimitor – 2Imp.13:23; Ps.85:15; 111:4; „A fi compatimitor inseamna a simti intristare din cauza suferintei altcuiva, impreuna cu dorinta de a-l ajuta. Pe langa mila Sa pentru omenire, Dumnezeu a oferit iertare si mantuire. In mod asemanator, Isus, a aratat mila pentru multimi atunci cand El a predicat Evanghelia celor saraci, a vestit eliberarea prinsilor de razboi, capatarea vederii, de catre cei orbi si eliberarea celor apasati.” Stamps Donald C.

13. Dumnezeu este rabdator – Exod 34:6; Ps. 103:8; Rabdarea lui Dumnezeu reprezinta bunatatea lui Dumnezeu aratata prin neaplicarea pedepsei pentru cei care pacatuiesc pentru o perioada de timp. Dumnezeu doreste ca si noi sa fim rabdatori sa fim incet la maine, rabdatori in suferinta, trebuie sa ducem o viata cu <rabdare> aceasta facand parte din roada Duhului.
Increderea ca Dumnezeu Isi va implini curand scopurile Sale pentru binele nostru si gloria Lui ne va ajuta sa fim rabdatori, Cuvantul Sau afirma: <Fiti si voi indelung rabdatori, intariti-va inimile caci venirea Domnului este aproape> Iac.5:8.

14. Dumnezeu este adevar – Deut.32:4; Isaia 65:16; Ps. 31:5. Aceasta inseamna ca tot ce este Dumnezeu in toate lucrurile El este adevarul. Pe de alta parte Diavolul este tatal minciunii. Domnul Isus, S-a numit pe Sine <adevarul> , si Duhul este cunoscut ca <Duhul adevarului>. Cum Dumnezeu intru totul este demn de incredere in ceea ce este si in ceea ce face, de asemenea si Cuvantul Sau este descris de asemenea ca adevar.

15. Dumnezeu este credincios – Ex.34:6; Deut. 7:9; Ier.3:23; Ev. 10;23 Credinciosia lui Dumnezeu poate sa aduca mangaiere de nedescris credinciosilor, si mare teama de judecata Sa, tuturor celor care nu se pocaiesc si nu cred in Domnul Isus. Dumnezeu S-a revelat prin Cuvantul Sau si datorita credinciosiei Lui, fagaduintele Sale din Scriptura se vor aduce la indeplinire.

16. Dumnezeu este drept- Deut.32:4;Is. 45:21;1Ioan1:9 Atunci cand vorbim despre dreptate, facand referire la Dumnezeu, ea nu este decat un nume pe care-l dam felului Sau de a fi si nimic mai mult ;cand Dumnezeu actioneaza cu dreptate, n-o face pentru a se conforma unui criteriu independent, ci pur si simplu, in situatia respectiva El este El insusi. Dumnezeu este Dumnezeu si intotdeauna dreptatea va fi in mana Lui. Dumnezeu va fi drept in ceea ce priveste rasplatirea pentru cei credinciosi cat si in ceea ce priveste pedeapsa celor pacatosi.

 Viorel Udriste

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU – Viorel Udriste

attributes of God

ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU
– partea I –

„O maiestate, indicibila, sufletul meu doreste sa Te priveasca. Strig catre Tine din pulberea pamantului. Dar, cand vreau sa-Ti cercetez Numele, descopar ca este tainuit. Tu stai ascuns intr-o lumina de care nici un om nu se poate apropia; ceea ce esti Tu nu poate fi nici conceput, nici rostit in cuvinte, caci slava Ta e de nedescris. Si totusi, profeti si psalmisti, apostoli si sfinti m-au incurajat sa cred ca, intr-o anumita masura Te pot cunoaste. De aceea, Te rog ajuta-ma sa cercetez tot ce ai binevoit sa descoperi despre Tine, ca pe o comoara mult mai de pret decat toate margaritalele si giuvaerele de aur curat: caci cu Tine voi trai atunci cand stelele noptii nu vor mai fi si cerurile vor disparea, cand Singurul care ramane esti Tu” (Tozer A. W.) Biblia nu urmareste sa dovedeasca faptul ca exista Dumnezeu. Mai degraba ea admite existenta Sa si descrie numeroasele atribute care Il caracterizeaza pe El. Unele din aceste atribute sunt specifice doar Lui, ca Dumnezeu, pe altele le observam la fapturile umane, ca urmare a faptului ca ele sunt create dupa chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mult mai mult decat suma atributelor Sale. Atributele lui Dumnezeu le putem afla datorita revelatiei Sale, acestea nu-L pot descrie in mod complet pe Dumnezeu, chiar daca am putea descoperi o lista completa a atributelor lui Dumnezeu sensul lor deplin ne-ar ramane ascuns caci omul finit nu poate intelege infinitatea lui Dumnezeu. Nu omul este cel care le atribuie lui Dumnezeu, ci Dumnezeu le descopera omului. Noi putem doar sa sugeram care sunt aceste atribute, dar ele nu pot fi considerate reale decat daca Dumnezeu le descopera ca atare. Atributele lui Dumnezeu se refera in mod egal la Tatal, Fiul, si Duhul Sfant. Ele descriu natura Dumnezeuluii trinitar si implicit a fiecarei persoane a Trinitatii. Intre atributele Sale nu poate exista nici o contradictie, El nu are nevoie sa-si suspende un atribut pentru a exercita un altul, caci in El toate atributele Sale sunt una. Dumnezeu nu se imparte pentru a indeplini o lucrare, ci actioneaza in deplina unitate a Fiintei Sale. Asadar un atribut nu este o parte componenta a lui Dumnezeu, acesta ne poate indica cum este Dumnezeu si dupa cat poate mintea noastra rationala sa priceapa, putem spune ca ne arata ce este Dumnezeu, dar nu ne poate spune exact ce este. …”nimeni nu cunoaste lucrurile lui Dumnezeu afara de Duhul lui Dumnezeu.” (1Cor. 2:11) Numai unui egal i-ar putea comunica Dumnezeu taina Dumnezeirii Sale; si a gandi ca Dumnezeu are un egal este o absurditate intelectuala. Atributele divine reprezinta ceea ce stim ca fiind adevarat despre Dumnezeu. Ele nu sunt calitati pe care Dumnezeu le poseda ci constituie ceea ce Dumnezeu este, asa cum Se reveleaza El creaturilor Sale. Dragostea, bunaoara, nu este ceva ce Dumnezeu are si care poate sa creasca, sa scada sau sa inceteze. Dragostea Sa este felul Lui de-a fi si iubind, El este pur si simplu El Insusi. La fel stau lucrurile si cu celelalte atribute. Daca vrem sa avem o conceptie corecta despre atributele lui Dumnezeu trebuie sa invatam sa respingem anumite cuvinte care vor incepe negresit sa se inghesuie in mintea noastra, ca de pilda: trasatura, insusire, calitate, cuvinte care sunt potrivite si necesare atunci cand discutam despre fiintele create, dar cu totul nelalocul lor in legatura cu Dumnezeu. Trebuie sa ne dezvatam de obiceiul de a ne gandi la Creatorul nostru asa cum ne gandim la creaturile Lui. Cei mai multi teologi ofera o clasificare a atributelor lui Dumnezeu cum ar fi:

– atribute unice, naturale sau netransmisibile ale lui Dumnezeu;
– atribute morale sau transmisibile ale lui Dumnezeu;

Lista atributelor lui Dumnezeu, atribute unice sau netransmisibile ale lui Dumnezeu;

1. Dumnezeu este atotstiutor ( omniscienta ) Ps. 139:1-6; 147:5; 1Sam. 16:7; 1Imp. 8:39; Ier. 17:9-10; Isaia 42:9; 1Pet. 1:2; 1Sam. 23:10-13; Ier. 38:17-20
Aceasta inseamna ca El cunoaste toate lucrurile , cunoscand nu numai faptele noastre ci si gandurile noastre, fara efort si intr-o egala masura. „Dumnezeu cunoaste instantaneu si fara efort orice problema si toate problemele, tot ce are inteligenta si mintile tuturor, tot ce are duh si fiecare duh in parte, toata fiinta si orice fiinta, toata lumea creata si fiecare creatura in parte, orice pluralitate si toate pluralitatile, toata legea si orice lege, toate relatiile, toate cauzele, toate gandurile, toate tainele, toate enigmele, toate sentimentele, toate dorintele, orice secret nerostit, toate domeniile si toate imparatiile, toate personalitatile, toate lucrurile vazute si nevazute din cer si de pe pamant, miscarea, spatiul, timpul, viata, moartea, binele, raul, raiul si iadul. Pentru ca Dumnezeu stie in mod desavarsit toate lucrurile, El nu cunoaste un lucru mai bine decat altul, si toate lucrurile la fel de bine. El nu descopera nimic niciodata. El nu este niciodata surprins, niciodata uimit. El nu se mira niciodata de nimic (cu exceptia ocaziilor in care ii atrage pe oameni la Sine, spre binele lor) si nici nu cauta informatii, nici nu pune intrebari. Dumnezeu exista prin Sine si in Sine si stie ca nici o faptura nu va putea sa-L cunoasca pe El vreodata in mod desavarsit.” Tozer A. W.

2. Dumnezeu este omniprezent – Ps. 139:7-12; Ier. 23:23-27; Fapte 17:27-28
Aceasta insemnand ca El este prezent peste tot in acelasi timp. Dumnezeu este prezent cu intraga Sa fiinta pretutindeni si in orice moment. Nimeni nu poate scapa de prezenta lui Dumnezeu acest adevar este o sursa profunda de mangaiere in intristari pentru cei credinciosi, care se pot bucura de prezenta Lui in orice circumstanta si un avertisment pentru cei necredinciosi.

3. Dumnezeu este atotputernic ( omnipotenta ) – Ps. 147:13-18; Ier. 32:17; Mat. 19:26; Luca 1:37 Aceasta inseamna ca Dumnezeu are autoritatea suprema asupra tuturor lucrurilor si asupra creaturilor. Dumnezeu poate face orice este compatibil cu natura Sa. Deoarece are sub porunca Sa toata puterea din Univers, Domnul, Dumnezeul Cel Atotputernic poate face toate lucrurile la fel de usor. Toata puterea necesara pentru a infaptui tot ce doreste Dumnezeu sa faca locuieste in fiinta Sa infinita intr-o plinatate niciodata diminuata.

4. Dumnezeu este transcendent – Isaia 40:13-14; 55:8-19; 6:1-3; Exod 24:9-18.
Aceasta insemnand ca Dumnezeu este deosebit si independent de creatia Sa. Fiinta si existenta Sa sunt infinit mai presus de ordinea creata. Dumnezeu nu are nevoie de noi sau de restul creatiei, totusi noi si restul creatiei Il putem glorifica si-I putem aduce bucurie. Este adevarat ca noi putem sa-I aducem lui Dumnezeu bucurie si fericire adevarata. Cel mai extraordinar adevar din Scriptura este acela ca Dumnezeu isi gaseste in mod real placerea in copiii Lui si se bucura de ei.( Isaia 62:3-5)

5. Dumnezeu este vesnic – Ps. 90:1-2; 102:12; Isaia 57:15; Aceasta inseamna ca existenta lui Dumnezeu nu are sfarsit, nu are capat. Ea se extinde la infinit atat in trecut cat si in viitor, fara nici o intrerupere sau limitare cauzata de succesiunea evenimentelor. El nu este legat de un timp omenesc, matematic vorbind, de la minus infinit la plus infinit putem formula vesnicia lui Dumnezeu. „din vesnicie in vesnicie Tu esti Dumnezeu” Ps. 90:2; Dumnezeu fiind necreat, El nu este afectat de succesiunea de schimbari pe care noi o numim timp. „Locuinta lui Dumnezeu este vesnicia, iar timpul isi are locuinta in Dumnezeu. El poate fi si va continua sa fie singurul adapost sigur pentru copiii Lui purtati de valurile timpului” – Tozer. A. W. Dumnezeu fiind etern, El nu a incetat si nici nu va inceta vreodata sa existe, si prin urmare controlul Sau providential este vesnic asigurat.

6. Dumnezeu este neschimbabil (imuabilitatea) – Num. 23:19; Ps. 102:26-28; Isaia 41:4; Mal. 3:6; Iac. 1:17; Aceasta insemnand ca nu exista nici o schimbare in atributele lui Dumnezeu, in calitatile Sale sau in scopul Sau pentru neamul omenesc. Dand un exemplu, Dumnezeu nu se poate schimba devenind mai bun, deoarece El este Sfant in mod desavarsit, inseamna ca nu a fost niciodata mai putin Sfant decat este acum, si nu poate fi niciodata mai Sfant decat este acum. Orice deteriorare in natura indicibil sfanta a lui Dumnezeu este imposibila. Dumnezeu nu se schimba, deci nu se poate contrazice singur. Totusi in desfasurarea revelatiei lui Dumnezeu exista o schimbare vizibila. Aceasta schimbare apare doar din punctul nostru de vedere, planul Sau fiind la fel de neschimbabil ca El Insusi. Dumnezeu nu poate fi convins sa faca compromisuri. El poate sa modifice intentiile Sale de judecata ca urmare a pocaintei sincere a pacatosilor. El este liber sa raspunda la nevoile fapturilor umane si la rugaciunile poporului Sau, Dumnezeu adesea isi schimba gandul, intentia in urma rugaciunilor staruitoare ale celor neprihaniti. „Dumnezeu nu face compromisuri si nu are nevoie de lingusiri. El nu poate fi induplecat sa-Si modifice Cuvantul si nu poate fi dus cu vorba ca sa raspunda rugaciunilor egoiste. In toate eforturile noastre de a-L gasi pe Dumnezeu, de a face ce-I place Lui, de a fi in comuniune cu El, nu trebuie sa uitam ca orice schimbare trebuie sa aiba loc din partea noastra. <Eu sunt Domnul, Eu nu ma schimb>. Nu trebuie decat sa indeplinim conditiile Lui clar prezentate, sa ne punem vietile in acord cu voia Sa revelata si puterea Lui infinita va deveni numai decat activa in noi, in maniera prezentata prin intermediul Evangheliei din Cuvantul adevarului” Tozer A. W.

7. Dumnezeu este desavarsit si sfant – sfintenia inseamna in Scriptura separare de tot ce este necurat. Dumnezeu este neprihanit in mod absolut, relativ la Dumnezeu sfintenia nu este numai separare de rau, ci si faptul pozitiv ca El este pur si simplu astfel distinct de creatia Sa. Dumnezeu nu poate pacatui, sfintenia Sa include de asemenea ducerea la bun sfarsit a scopului si a planului Sau.

8. Dumnezeu este Treime – Isaia 45:21; 1Cor. 8:5; Efes. 4:6; 1Tim. 2:5; Mat. 28:19; 2Cor. 13:14; 1Pet. 1:2. El este Dumnezeul unic care exista si s-a descoperit pe Sine in Trei Persoane divine: Tatal, Fiul, si Duhul Sfant. Aceasta expresie a Trinitatii nu exista in Sfanta Scriptura, aceasta fiind de fapt o construcitie teologica ! Luand exemplul creatiei din Scriptura aceasta Ii este atribuita Tatalui (Ge. 1:1) , Fiului (Col. 1:16) si Duhului Sfant (Iov 26:13; Ps. 104:30). Deasemenea intruparea este prezentata ca fiind realizata de catre cele Trei Persoane in deplin acord (Luca 1:35), desi numai Fiul S-a facut trup si a locuit printre noi. In Evrei 9:14 unde se afirma ca Hristos, prin Duhul Cel Vesnic, S-a adus pe Sine Insusi ca jertfa fara cusur inaintea lui Dumnezeu; si aici le vedem pe cele Trei Persoane lucrand impreuna.

 Cititi, va rog, si aceste articole –

Liviu Percy – Atributele lui Dumnezeu

 • La care Dumnezeu/dumnezeu te inchini? Caci este o lege a lumii spirituale, ca noi devenim in asemanarea dumnezeului la care ne inchinam.
 • Este important sa stim, cand vorbim despre Dumnezeu, pentru ca sa nu facem confuzie si in gandirea si in crezul nostru. Sa fie clar, cand spunem Dumnezeu, sa fie clar ce intelegem prin Dumnezeu. Trebuie sa avem grija si in imnologia noastra, in cantarile pe care le cantam. R C Sproul este un cunoscut teolog american si el spunea: „Daca cantam o cantare, pe care ar putea-o canta impreuna cu noi un musulman, nu-i o cantare buna, pentru ca inseamna ca nu-L preiznta pe Hristosul Scripturii. Si trebuie sa avem grija, cand vorbim despre Dumnezeu, sa vorbim despre Dumnezeul adevarat si nu despre Dumnezeul care este in imaginatia oamenilor sau plasmuirea mintilor.
 • Te uiti la ce se intampla acum in Irak si zici: „Cum se poate sa faca niste lucruri atat de crude? Decapiteaza oameni si fac lucruri cumplite. De ce? Pentru ca Dumnezeul la care se inchina ei, e asa. Si ei nu fac decat sa devina ca si dumnezeul lor.
 • Acuma, intotdeauna sunt unii smecheri care zice: Daca Dumnezeu e atotputernic, poate El sa faca o piatra asa de mare  incat sa n-o poata ridica? Nu? Daca e atotputernic. Intrebarea e absurda pentru ca oricum raspunzi, zici ca nu e atotputernic. Dumnezeu nu poate face ceea ce e absurd sau ilogic. Dumnezeu nu poate face o piatra asa demare incat sa n-o poata ridica, incat este absurd. Dumnezeu nu poate face un cerc patrat pentru ca prin definitie, cercul este rotund si patratul este patrat. Deci Dumnezeu nu poate face un cerc patrat pentru ca nu-i Atotputernic, ci pentru ca este absurd un cerc patrat. Dumnezeu nu poate minti. De ce nu poate minti? Pentru ca este impotriva naturii Sale. El este adevar  si nu poate minti pentru ca este impotriva naturii Sale.

Liviu Percy

Liviu Percy: Este important sa stim, cand vorbim despre Dumnezeu, pentru ca sa nu facem confuzie si in gandirea si in crezul nostru. Sa fie clar, cand spunem Dumnezeu, sa fie clar ce intelegem prin Dumnezeu. Trebuie sa avem grija si in imnologia noastra, in cantarile pe care le cantam. R C Sproul este un cunoscut teolog american si el spunea: „Daca cantam o cantare, pe care ar putea-o canta impreuna cu noi un musulman, nu-i o cantare buna, pentru ca inseamna ca nu-L preiznta pe Hristosul Scripturii. Si trebuie sa avem grija, cand vorbim despre Dumnezeu, sa vorbim despre Dumnezeul adevarat si nu despre Dumnezeul care este in imaginatia oamenilor sau plasmuirea mintilor.

De aceea, dati-mi voie sa fac o prezentare a diferitelor moduri in care oamenii  spun „Dumnezeu”, dar ce inteleg cand spun „Dumnezeu”.

Musulmanii – De ex., religia care este in ascendenta si cu cea mai mare crestere in prezent este Islamul. Dumnezeul musulmanilor nu este acelasi cu Dumnezeul crestin. Sunt multi crestini care spun: „Dumnezeu e acelasi, doar ca musulmanii ii spun Alah si noi ii spunem Dumnezeu. Crestinii fac greseala asta. Musulmanii n-o fac. Musulmanii stiu foarte bine ca Alah nu este Dumnezeul crestinilor. De fapt, in Malaysia, in urma cu 2 luni, tribunalul suprem a dat o decizie prin care le interzice crestinilor sa foloseasca  numele Alah, ca referinduse la numele crestin. Pentru ca Alah nu este Dumnezeul triunic crestin. Ci este un dumnezeu la care ei se inchina, care este un dumnezeu creator si suveran, dar capricios. Nu este un dumnezeu bun si iubitor si un Dumnezeu care sa iubeasca pana acolo incat sa il dea pe fiul sau ca sa rascumpere lumea. Este un dumnezeu atat de capricios, incat daca ai implinit tot ce-ti cere Koranul, nu stii daca vei fii mantuit sau nu. Depinde de ce vrea el. Daca vrea esti mantuit si daca vrea, nu esti mantuit. Un dumnezeu capricios. Cei mai multi locuitori ai iadului sunt femeile; asa vad ei, pentru ca asa este dumnezeul lor.

Singurul mod sigur de-a ajunge in rai este sa omori pe necredinciosi, adica pe crestini si pe cei care nu-s musulmani. Aseara, era la stiri despre un tanar din America, de 22 de ani, din Florida, care s-a dus in Siria si a participat recent la un atac in care a avut o vesta cu explozivi si a murit acolo. Si el a spus: „Cand mori, mergi sau in iad sau in rai. SIngurul mod sigur de-a merge in rai este sa fi martir pentru Alah.” Si imaginati-va surpriza lui cumplita, cand in prima clipa dupa ce s-a explodat, n-a ajuns in raiul in care s-a asteptat sa ajunga, ci in fundul iadului. Dar dumnezeul despre care vorbesc ei nu este Dumnezeul nostru. Acelasi cuvant poate fi folosit, dar nu este acelasi inteles.

Mormonii vorbesc despre dumnezeu. Sunt foarte activi si in zona noastra si sunt activi in Romania si iata care este crezul lor despre Dumnezeu. Va citesc din invataturile fondatorului mormon Joseph Smith. Iata ce spune el: „Dumnezeu insusi a fost candva asa cum suntem noi. Iar acum este un om proslavit. Va spun ca daca l-ati vedea astazi, l-ati vedea ca om, ca voi insiva, fiind in persoana, imagine si forma ca un om.” Si spune ca dumnezeu a avut un tata. E o absurditate ce spune. Dar spun dumnezeu si inteleg altceva decat intelegem noi.

Panteismul / New Age – In foarte mare voga in vemea noastra este panteismul- New Age. Cei care au reusit sa lanseze New Age in Statele Unite a fost grupul Beatles. Pentru cei din generatia mea, ei au fost cel mai grozav grup de muzica usoara. Astazi sunt depasiti. Desi cantecele lor sunt inca foarte populare. Dar ce nu stie multa lume este ca Beatles, desi provin din Anglia, o tara crestina cu numele, Beatles s-au dus in India ca sa invete hinduismul si misticismul oriental. Si doi dintre ei, John Lennon si Paul McCartney au compus in 1967  un cantec intitulat  ‘I am the walrus’ (Eu sunt morsa – niste animale cu colti imensi, seamana cu focile). Morsele sunt niste animale. SI ei au scris cantecul asta: „Eu sunt morsa”, adica eu sunt animalul acesta. Si iata cum incepe: „Eu sunt el, la fel cum tu esti el, la fel cum tu esti eu si noi suntem totul impreuna. Adica, eu si cu morsa suntem tot una. SI eu si cu copacul suntem tot una, pentru ca totul este una. Si ei vorbesc de dumnezeu, dar dumnezeu nu este un dumnezeu creator, transcendent, un dumnezeu personal, ci este morsa si eu si tufa si totul este dumnezeu.

Din sfera crestina sunt anumite invataturi care il limiteaza pe Dumnezeu:

De ex. este un curent in teologie care vorbeste despre un dumnezeu limitat. Un dumnezeu care-i dumnezeu dar nu poate face totul. Un dumnezeu care ar vrea sa elimine raul si suferinta, dar nu poate. De ex. este o carte scrisa de un evreu pe nume Harold Kushner, evreu rabin. Si el a avut un baiat care a suferit de o boala degenerativa foarte  grava, o boala care l-a facut sa imbatraneasca prematur. Sunt copii care sufera de boala aceasta si trupul lor imbatraneste extrem de repede, incat mor de batranete cand ajung la 14-15 ani. Si el, ca si rabin, evreii cred in Dumnezeul Scripturii, dar el ca si rabin a zis: „De ce se intampla asa ceva?” SI singurul raspuns pe care l-a putut da el a fost: „Dumnezeu n-ar vrea sa fie raul asta, dar nu-l poate opri.” Asa ca Dumnezeu este marginit, este limitat in ceea ce poate face si in ceea ce face.

Oamenii spun ‘Dumnezeu’, dar nu inteleg neaparat acelasi lucru, pe care il intelegem noi. Acum, un lucru care-i foarte important sa-l stim si sa-l intelegem este ca nu are importanta ce cred eu despre Dumnezeu, ci doar daca ceea ce cred este conform cu adevarul. Adica, daca ceea ce cred eu Il prezinta pe Dumnezeu asa cum este. Deci nu ideile mele sunt importante, ci important este adevarul despre Dumnezeu si masura in care eu cunosc adevarul acela si crezul meu se conformeaza la adevarul lui Dumnezeu. L-am mai mentionat pe A W Tozer, a fost predicator la Moody si a fost un predicator deosebit. Si el spunea: „Ceea ce crezi despre Dumnezeu  este cel mai important lucru cu privire la tine insuti. Adica, felul in care il intelegi si il cunosti pe Dumnezeu este cel mai important lucru cu privire la tine. Pentru ca daca Dumnezeul tau este Dumnezeul adevarat, vei trai cu reverenta, cu respect fata de Dumnezeul care este suveran si autoritar si puternic si sfant si drept si dragoste. Daca dumnezeul tau este dumnezeul musulmanilor, atunci vei trai altfel, daca este . Daca este un alt dumnezeu, vei trai asa cum este  dumnezeul la care te inchini. Gandul nu este nou.

Psalmul 135, vorbeste psalmistul si spune in vers 15 –Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. 16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, 17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. Si auziti ce spune acum –  18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei. Este o lege a lumii spirituale, ca noi devenim in asemanarea dumnezeului la care ne inchinam. Te uiti la ce se intampla acum in Irak si zici: „Cum se poate sa faca niste lucruri atat de crude? Decapiteaza oameni si fac lucruri cumplite. De ce? Pentru ca Dumnezeul la care se inchina ei, e asa. Si ei nu fac decat sa devina ca si dumnezeul lor.

Conceptia si intelegerea care o avem despre Dumnezeu este esentiala pentru ca va defini ce devenim si cum devenim. Pentru ca noi ne uitam cu fata descoperita ca intr-o oglinda. Si noi ne uitam la Domnul Isus Hristos si devenim ca si El. Ma uit la El in toata frumusetea Lui si sunt transformat ca si El cand traiesc in ascultares, sub calauzirea Duhului lui Dumnezeu. Haideti acum sa ne uitam si ce ne spune Scriptura:

Cum este Dumnezeu?

Interesant, ca raspunsul la intrebarea asta il da Domnul Isus la niste femei pagane. Era o femeie Samariteanca. Si Domnul Isus, cand trece prin Samaria, se opreste in miez de zi la o fantana. Si vine acolo o femeie si El Ii spune: „Da-mi sa beau.” Si femeia, surprinsa, zice: „Cum? Tu care esti evreu, ceri de la mine sa bei?” Si comenteaza autorul si spune: samaritenii si evreii n-au nicio legatura. Si intra in discutie Domnul Isus si descopera, ii arata acestei femei problema fundamentala pe care o avea ea. Si femeia, ca sa evite discutia despre ce o durea, aduce imediat discutia despre religie. Asta intotdeauna este o smecherie. Zice: „Auzi, voi va inchinati la Templu la Ierusalim, noi ne inchinam aici, pe muntele asta. Unde trebuie sa se inchine oamenii?” Si spune Domnul Isus: „Femeie, Eu iti spun ca vine vremea si chiar a venit deja cand inchinatorii adevarati nu se vor inchina nici la Ierusalim, nici pe muntele acesta.Ci se vor inchina in duh si in adevar.” Fiindca Dumnezeu este duh si oricine se inchina Lui trebuie sa i se inchine in duh si in adevar. Revin iarasi la Islam. Islamul are cateva locuri sfinte. Cel mai sfant dintre ele este Meca, unde n-are voie picior de nemusulman sa atinga. Daca te-ai duce acolo ca si crestin imediat te omoara, fara sa-ti verifice pasaportul. Esti infidel, n-ai ce cauta acolo. Sunt legati de un loc. Domnul Isus spune: „Nu locul este important, ci felul in care te inchini lui Dumnezeu este important.” Sa fie inchinare in duh si in adevar pentru ca Dumnezeu este duh.

Ce inseamna ‘Dumnezeu este duh’?

Pentru copii sunt desenele animate cu duhuri. Mai de mult era Casper, the friendly ghost. Dar intelegerea este ca duhurile nu exista cu adevarat. Spirit este o fiinta care este reala. Dumnezeu este real. De fapt, Dumnezeu a creat lumea, lumea materiala. Daca Dumnezeu a creat lumea materiala, poate fi el material? Nu poate. Ca daca ar fi material, inseamna ca s-ar fi creat pe Sine. Deci Spirit inseamna nematerial sau chiar ceea ce eu numesc supramaterial, adica mai presus de lumea materiala. Dumnezeu a creat lumea, dar lumea nu l-a creat pe Dumnezeu. Lumea poate crea idoli, care nu sunt dumnezeu, dar Dumnezeu care este duh si spirit are capacitatea aceasta de a creea lumea materiala. Faptul ca Dumnezeu este duh nu inseamna ca nu este real. Inseamna doar c anu poate sa fie prins si atins si pipait, asa cum putem noi palpa lucrurile care sunt materiale. Dar este spirit. Este o fiinta care este mai presus de realitatea materiala.

Daca ar fi sa-L descriem pe Dumnezeu, cum L-am descrie? 

Teologii impart atributele lui Dumnezeu in multe feluri. Eu am sa va dau o categorisire mai simpla, sper, in doua categorii mari. Sunt atribute intrinseci, sau esentiale ale fiintei Sale si atribute morale.

Ce inseamna un atribut? Va aduceti aminte de la gramatica? Atributul este acea parte de vorbire care descrie un substantiv sau un subiect. Il descrie. Atributele Il descriu pe Dumnezeu.

Atributele Esentiale ale lui Dumnezeu – Sunt atribute care sunt intrinseci, care sunt atribute ale lui Dumnezeu esentiale si numai ale Lui. De exemplu: Existenta de Sine sau Existenta Necesara. O sa le explic imediat pe astea. Imuabilitatea sau un termen mai lung – neschimbabilitatea. Imuabil inseamna ‘ce nu se poate schimba’. Sau eternitatea. Infinitatea. Transcendenta. Imanenta. Atotputernicia. Atotprezenta. Atotcunoasterea. Toate acestea sunt atribute esentiale ale lui Dumnezeu  pentru ca numai El le are in mod complect. Noi avem cunoastere, dar n-avem atotcunoastere. Noi avem prezenta, dar limitata; nu avem atotprezenta. Noi avem putere, dar nu avem atotputere. Deci lucrurile acestea care-L descriu pe Dumnezeu si care se refera in mod exclusiv la El sunt atributele esentiale . Sunt atribute metafizice, non-morale sau intrinseci sau cum vreti sa le spuneti. Luandu-le pe rand.

1. Dumnezeu – Existenta de Sine

 Eu exist pentru ca doua persoane, mama si tata s-au casatorit  si dupa aceea m-au avut pe mine ca si copil. Mama si tata exista pentru ca ei au avut parinti. Noi existam ca si oameni, suntem fiinte dependente. Altcineva ne-a dus in fiinta. Nu ne-am adus singuri in fiinta. Ati decis careva dintre dvs.: „Hai sa exist!” Puteti sa veniti in fiinta? Nu. Fiecare am venit in fiinta si existam ca fiinte dependente. Dumnezeu n-are mama si tata. Dumnezeu exista prin Sine. El exista. N-are pe cineva care sa-L fi creat pe Dumnezeu. Unii pun cateodata intrebarea: „Bine, bine, voi ziceti ca Dumnezeu a creat lumea, dar pe Dumnezeu cine L-a creat?” Acuma, intrebarea este o intrebare fara sens pentru ca Dumnezeu, prin definite, este o fiinta care exista prin sine. O fiinta care exista prin sine nu este creata. Asta este motivul filosofic. Si motivul practic , daca vreti- demonstrabil, este ca ai doua realitati. Fie ca Dumnezeu a creat lumea, fie ca lumea exista de la sine. Ori, orice om de stiinta contemporan iti poate spune: lumea nu exista de la sine; lumea a inceput sa existe. A venit in fiinta. Ce nu poate spune niciun om de stiinta este: cum a venit lumea in fiinta. Deci, pentru ca lumea nu poate sa existe, singura sa se aduca pe sine in fiinta, inseamna ca Dumnezeu este cel care-a adus lumea in fiinta. Si Dumnezeu este fiinta care exista prin Sine. Este o expresie poate putin pretentioasa. Dar iarasi, venind la Moise, cand Moise s-a intalnit cu Domnul la rugul acela aprins in pustie, va aduceti aminte ca Moise ii pune o intrebare lui Dumnezeu si zice: „Bine, vrei sa ma duc la popor si sa spun: Dumnezeu vrea sa va scot aici, afara din Egipt, si la Faraon sa spun „Lasa pe Israel sa plece.’ Si ei ma vor intreba: „Dar cine este Dumnezeul care te-a trimis? Care iti este numele.” Si ce-i spune Dumnezeu? Dumnezeu ii spune: „Eu sunt Cel ce sunt.” Sau, Eu exist prin Sine. Dumnezeu cand vorbeste despre Sine, Domnul Isus Il descrie ca si Spirit. Iar, Dumnezeu Tatal, cand vorbeste cu Moise, ii spune: „Numele Meu este – Eu sunt Cel ce sunt.” Eu exist prin Sine.

In filosofie, o fiinta necesara, e bine sa invatati, mai ales voi tinerii, care veti trece prin filosofie- o fiinta este necesara, este numita o fiinta care nu poate sa nu existe. Deci, sunt doua feluri de fiinte: fiinte necesare si fiinte contingente. O fiinta contingenta este o fiinta care este  creata, care este dependenta. Eu sunt o fiinta contingenta. Dar o fiinta necesara este o fiinta care exista cu nevesitate, care nu poate  sa nu existe. Si Dumnezeu este singura fiinta necesara, singurul care exista in mod necesar. Daca mama se casatorea cu altcineva, eu nu eram. Nu? Era altcineva; dar nu eram eu. Deci eu nu sunt o fiinta necesara. Intelegeti? Dumnezeu este o fiinta necesara pentru ca El nu poate sa nu existe. De aceea, cand se descrie lui Moise, spune: „Eu sunt .” Pentru ca El este, in mod necesar. Daca va uitati in Fapte 17, atunci cand vorbeste in Atena ap. Pavel vorbeste despre Dumnezeu si spune: sa nu credeti ca Dumnezeu este asa cum  este in templele astea, un idol facut de maini omenesti, de aur sau de argint sau de piatra. Dumnezeu este autorul tuturor lucrurilor, sustinatorul tuturor lucruri. In El ne avem viata si miscarea si fiinta. Dumnezeu este acela care a creat toate, care exista prin Sine, care nu este creat de oameni. Va uitati in Ioan 1 si vedeti acolo „ La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.” Si dupa aceea, in vers.18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” Pentru ca Dumnezeu exista prin Sine, a crea toate lucrurile, si El vine si se reveleazain Domnul Isus Hristos

2. Eternitatea lui Dumnezeu

Al doilea atribut important  – Eternitatea. Dumnezeu este vesnic- fara inceput si fara sfarsit. Noi masuram timpul in secunde, in minute, ore, zile, ani. Masuram timpul. Dumnezeu nu traieste in timp si nu masoara timpul. El este vesnic, fara inceput si fara sfarsit. EInstein a venit cu o idee nastrusnica in urma cu 110 ani (aproape)  si-a zis: „Timpul, noi zicem ca noi stim sa-l masuram si noi zicem ca timpul e acelasi, ca timpul nu depinde de nimic. Nu-i adevarat. Timpul depinde de sistemul de referinta si timpul curge diferit in sisteme de referinta diferite. SI dintr-o data ne-a dat peste cap intelegerea asta statica a universului. SI parca ne-a ajutat sa intelegem ceva din Dumnezeu, ca Dumnezeu este in afara timpului. Este eter, nu depinde de timp. La inceput, Dumnezeu a facut cerurile si pamantul. In eternitate, Dumnezeu, la un moment dat, a zis: „Voi face un univers.” Si l-a facut. In Psalmul 102:24, 27 – 24 Eu zic: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic! 27 Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” Deci, printre cei mai tari dintre noi, ajungem la 70-80 de ani si cand vezi pe cineva de 100 de ani, zici: „Mai ,asta tare mult a trait.” Si cand vezi cum arata, parca zici: „Parca n-as vrea sa traiesc asa de mult.” Dar, noi suntem limitati. Dumnezeu este nemarginit. ‘anii Tăi nu se vor sfârşi.’ Pavel spune lui Timotei, in 1 Timotei 6:18 si vorbeste despre Dumnezeu si spune ca Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Adica, nemurirea- eternitatea este parte din El. Dumnezeu are nemurirea. In Maleahi, cap. 3 spune un alt lucru important si anume, faptul ca Dumnezeu nu se schimba. Spune: Căci Eu sunt Domnul, Eu nu  schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. – Maleahi 3:6 Iacov, in Noul Testament in cap 1:17 spune 17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Noi ne schimbam, asa-i? Multe lucruri se schimba cu privire la noi. Dumnezeu nu se schimba. Dumnezeu nu-si schimba nici atitudinea si nu se schimba nici in Sine. 

3. Dumnezeul Atotputernic

Dumnezeu este atotputernic. Am vorbit data trecuta despre creatie. Dumnezeu a zis sa fie, si a fost. Eu pot zice sa fie, dar nu ia fiinta. Daca pun eu mana si fac ceva, iese. Daca nu, nu-i. Dumnezeu a zis: Sa fie. Si a fost. Spune Psalmul 33 – Cerurile au fost facute prin Cuvantul Lui. Isaia in cap. 40 vorbeste despre atotputernicia lui Dumnezeu si vorbeste poporului care avea o intrebare si zicea: Daca e Dumnezeu Atotputernic, de ce suntem noi robi in Babilon? Si Isaia spune: Puterea lui Dumnezeu e asa de mare  incat El cheama stelele pe nume, ca si cum faci apelul si fiecare vine. Nici una nu lipseste. El tine toate lucrurile cu Cuvantul puterii Lui, spune Noul Testament. Atat de mare este puterea Lui. Acuma, intotdeauna sunt unii smecheri care zice: Daca Dumnezeu e atotputernic, poate El sa faca o piatra asa de mare  incat sa n-o poata ridica? Nu? Daca e atotputernic. Intrebarea e absurda pentru ca oricum raspunzi, zici ca nu e atotputernic. Dumnezeu nu poate face ceea ce e absurd sau ilogic. Dumnezeu nu poate face o piatra asa demare incat sa n-o poata ridica, incat este absurd. Dumnezeu nu poate face un cerc patrat pentru ca prin definitie, cercul este rotund si patratul este patrat. Deci Dumnezeu nu poate face un cerc patrat pentru ca nu-i Atotputernic, ci pentru ca este absurd un cerc patrat. Dumnezeu nu poate minti. De ce nu poate minti? Pentru ca este impotriva naturii Sale. El este adevar  si nu poate minti pentru ca este impotriva naturii Sale. Atotputernicia lui Dumnezeu inseamna ca poate face tot ce este logic  si ceea ce este conform  cu natura Sa, deci ceva ce nu contrazice natura Sa.

4. Dumnezeu Atotprezent

Psalmul 139 vorbeste asa de frumos despre Atotprezenta lui Dumnezeu. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. – Asta inseamna Atotprezenta lui Dumnezeu. Nimic nu este ascuns de prezenta Lui. Nimeni nu este departe  de fata lui Dumnezeu. Iona a vrut sa fuga departe de Dumnezeu si a zis: Dumnezeu e aici la Ierusalim, mi-a spus sa ma duc la Ninive, dar eu ma duc in partea aialalta. Ma duc la Tars.” A stiut Dumnezeu unde este Iona? Sigur ca a stiut. A fost Dumnezeu prezent? Sigur ca a fost prezent. Nu fugi de prezenta lui Dumnezeu. Nu ne putem ascunde de prezenta lui Dumnezeu.

Exista locuri numite baruri de noapte. De ce se numesc baruri de noapte? Pentru ca oamenii se duc acolo noaptea. De ce se duc dupa ce se intuneca? Pentru ca fac acolo unele lucruri care le-ar fi rusine sa fie facute ziua. Pentru ca ei cred ca intunericul ii acopera si Dumnezeu nu-i vede. Iarasi o paranteza despre Islam. Se termina acuma luna Ramadan. In luna Ramadan, musulmanii postesc ziua. Dar noaptea mananca, pentru ca ei zic: noaptea nu-i vede. Ce dumnezeu e ala car enu vede noaptea. Ala nu-i Dumnezeu. Daca as zice: intunericul ma va acoperi, se va face noapte lumina dimprejuru-mi. Noaptea straluceste ca ziua pentru ca Tu esti peste tot; esti Atotprezent si esti Atotcunoscator.

5. Dumnezeu Atotcunoscator

Domnul cunoaste nevoile noastre. Asa o incurajare este pentru noi. Cateodata, atotprezenta si atotcunoasterea lui Dumnezeu ne sperie pentru ca zicem: stie si ce n-as vrea sa stie. Dar pe alta parte, cata incurajare este  sa stiu ca El stie  si nevoile mele si durerile si apasarile mele. Stie cand sufletul mi-e zdrobit si stie cum sa ma ridice. Atotcunoasterea lui Dumnezeu inseamna ca El stie care-s nevoile mele mai  materiale si spirituale. Stie ca am nevoie de mancare si de imbracaminte, am nevoie de odihna. Le stie astea. Dar stie ca am nevoie mai mult, pentru sufletul meu, am nevoie de curatire, am nevoie de pace.

Si El se ingrijeste nu numai de nevoile trupului, ci si de nevoile sufletului. Spune Cuvantul in Filipeni 4:6-7 – 6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Lucrurile care le aveti ca si o apasare, ca si o povara, aduceti-le la cunostinta lui Dumnezeu prin rugaciuni si cereri cu multumiri pentru ca El cunoaste nevoile noastre, cunoaste zbaterile noastre, cunoaste pacatele noastre. Acan, cand a pornit la lupta impotriva Canaanitilor si li s-a spus: distrugeti tot ce-i a lor. Erau atat de decazuti, incat totul era pangarit. Si a zis: „Nu luatinimic.” Acan a vauzt o placa de aur si a vazut o manta frumoasa. A zis: „Pacat de asta sa ajunga in foc,” si le-a luat. Si ce-a facut cu ele? Le-a ascuns, pentru ca stia ca a facut rau. Intotdeauna, cand vrei sa te ascunzi, stii ca ai facut rau. Asa ca orice lucru care-l facem in ascuns este o indicatie ca ne condamna constiinta, ca stim ca este rau, dar vrem sa-l facem. Acan le-a ascuns/ A stiut Dumnezeu ce-a facut el? A stiut. Dumnezeu cunoaste toate lucrurile si pacatele, chiar cele ascunse. Dar cunoaste si pocainta sincera. 

David a facut un pacat care a crezut ca se rezolva simplu. El a pacatuit cu Batseba. Adica: „Il chem pe barbatul ei si de la razboi, vine acasa cu ea, n-o sa stie nimeni nimic. Si cand ies la suprafata lucrurile, pentru ca Dumnezeu nu lasa pacatul, in special in copiii Lui, nu-l lasa sa raman ascuns  tocmai ca sa fie pocainta, ca sa fie iertare si restaurare. Dumnezeu l-a iubit atat de mult pe David, incat nu i-a permis un pacat ascuns sa raman ascuns. Si David se pocaieste. Si Dumnezeu primeste pocainta sincera a lui David. Atotcunoasterea lui Dumnezeu inseamna ca El stie toate. Si cen-am vrea sa stie, dar stie si ce tare am vrea sa stie. Ca-s dureri si apasari si poveri pe care le purtam si numai El le poate ajuta.

Psalmistul incheie Psalmul asa de frumosIncepe descriind Atotprezenta si Atotcunoasterea lui Dumnezeu si spune el: „Cercetează-măDumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Psalmi 139:23. Pentru ca Dumnezeu e Atotputernic, pentru ca este Atotcunoscator si Atotprezent. Daca am facut ceva ce nu-i bine, ceva ce este rau in mine, solutia nu-i sa fug de Dumnezeu. Ci solutia este sa fug la Dumnezeu. Nu sa incerc sa ma ascund, ci sa-I spun: „Cerceteaza-ma, Dumnezeule, cunoaste-mi inima, vezi daca sunt pe o cale rea si du-ma pe calea vesniciei.” Atat d emulti oameni, cand aud Evanghelia, aud condamnarea care spune: Esti pacatos si Dumnezeu nu primeste, nu poate primiin Imparatia Lui pe un om pacatos. De partea cealalta, Dumnezeu vrea sa transforme. Dumnezeu cunoaste. Dar Dumnezeu vrea sa transforme si Domnul Isus Hristos a luat pacatul meu, pe care l-a cunoscut si pacatul tau, pe care-l cunoaste, si le-a luat asupra Lui. Si acuma, spune: „Nu fugi de Mine, fugi la Mine. Pune-ti viata in mainile Mele, ca Eu o stiu deja.Nu este ca si atunci cand venim si ne pocaim, ii spunem lui Dumnezeu niste lucruri si El zice: „Hi, extraordinar, n-am stiut asta. Si atsa-i facut? Si asta-i facut?” Nu, El deja stie tot. Si pocainta nu-i pentru El, ci pentru mine. Eu trebuie sa recunosc inaintea Lui, ca am facut ce este rau si am nevoie de iertare si de mantuire. Cand ma uit la maretia lui Dumnezeu, n-are asemanare nici in cer, nici pe pamant. Nu pot sa zic decat: „Doamne, cat de minunat esti Tu. Si o sa ma inchin inaintea Ta, din toata fiinta, sa te gloriific pentru ca esti vrednic sa primesti inchinarea, sa-mi pun fiinta mea in mainile Tale pentru ca numai Tu poti sa-mi conduci viata asa cum este bine sa fie implinita si sa-si gaseasca sens in Tine. Si daca pana astazi poate ai vrut sa fugi de Domnul, fugi la Domnul. El stie, Te cunoaste. Atat de mult te iubeste, incat nu-ti forteaza mana. Si zice: „Vreau sa te trag la Mine,” cum spune proorocul Osea, „cu funii de dragoste” Atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat a dat pe singurul lui Fiu pentru ca cine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. Eternitatea lui Dumnezeu, puterea Lui si dragostea Lui, iata-le imbinate la cruce si in Domnul Isus Hristos Il vedem pe Dumnezeu care-I Atotputernic, care se coboara si ne ia in brate. Haideti la Domnul. Primeste-L sa fie Domnul si Dumnezeul Tau si traieste pentru El. Amin.

27 Iulie 2014

VIDEO by rombcc

VEZI O alta SERIE despre ATRIBUTELE lui DUMNEZEU, de Doru Pope, aici-

 1. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1  Introducere – Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile – Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu – Insusiri absolute si insusiri relative.
 2. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a  Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
 3. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a   Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

DORU POPE – Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a – Omniprezenta lui Dumnezeu – Logos Podcast

photo credit www.theologyfg.com

Ted Pope: Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

Asculta emisiunea aici:
http://www.logospodcasting.com/doru-pope-atributele-lui-dumnezeu-partea-3

Dan Miclea: Aratami-L pe Dumnezeu. Vreau sa-L vad pe Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Continuam sa discutam despre atributele lui Dumnezeu. Si in aceasta zi vom discuta prezenta lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Totodata, vom discuta sentimentele lui Dumnezeu.

Doru Pope: Inainte de a continua cu lectia de astazi, am primit ceva feedback, de la unii care au recunoscut vocea mea sau numele meu si au ascultat podcasturi anterioare. Unii au zis sa inserez in discutia mea, mai multe texte biblice. O sa incerc sa fac lucrul acesta. De asemenea, altii au pretins ca discutia mea sa fie mai academica si acelora le-am raspuns cand am inceput podcasturile. Reiterez faptul ca  noi nu vrem sa fim foarte academici. Pentru cei care doresc sa studieze mai mult, exista manuale si exista scoli unde se pot studia lucrurile acestea. Noi vrem doar sa determinam, in copiii lui Dumnezeu, dorinta de-al cunoaste mai adanc pe Dumnezeu. In ultima instanta, in spusele lui Isus Hristos, viata vesnica este sa-L cunoastem pe Dumnezeu. Si aceasta este dorinta noastra. Acestea sunt niste studii care sunt create pentru a fi ascultate de pe telefon, in masina, sau chiar si acasa pe ecran, de cineva care se ocupa de altceva si  si vrea sa asculte ceva crestin in fundal. Si, al treilea feedback care l-am primit a fost dintr-acela- astazi este Vinerea Mare si imi amintesc ca unii i-au zis lui Hristos: „Ba, ba, Tu care ai promis ca strici Templu si il zidesti in 3 zile, da-te jos de pe cruce.” Aici, unii ne-au vorbit de rau si au zis: „Ba, voi n-aveti treaba, n-aveti de lucru? Vedeti-va de altele.” Si acelora, le multumim si lor, pentru feedback. Daca pana si Fiul lui Dumnezeu si lucrarea Sa a fost vorbita de rau de unii, atunci de ce ar fi vorbita de bine sau numai de bine lucrarea noastra? Cam atat.

Omniprezenta lui Dumnezeu –  Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Photo credit – www.charlotteridge.com

De data aceasta vorbim despre insusirile sau atributele lui Dumnezeu – partea 3-a. As vrea sa luam omniprezenta lui Dumnezeu. Data trecuta am vazut ca ceea ce priveste relatia cu timpul – Dumnezeu este etern, este vesnic. Acum, pe scurt, vom privi la felul in care  se relationeaza Dumnezeu cu spatiul. Cu privire la spatiu, Dumnezeu este omniprezent, spunem noi. Adica este prezent pretutindeni in acelasi timp. Dumnezeu este concomitent prezent peste tot, dar El este si in afara spatiului. Spatiul, ca si timpul, sunt creatii ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este limitat de spatiu. Si nu exista nici un spatiu in care Dumnezeu sa nu fie prezent.

Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

 1. Solomon a inteles omniprezenta lui Dumnezeu, cand s-a rugat cu aceste cuvinte la dedicarea Templului, construit de el la Ierusalim, si scrie in 1 Regi 8:27 –  Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pămînt? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cît mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit -o eu!
 2. Ieremia intelege si el cum este Domnul, cand vine in cuvantul Domnului cu aceste expresii. Ieremia 23:23-24 – ,,Sînt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sînt Eu şi un Dumnezeu de departe? 24 Poate cineva să stea într’un loc ascuns fără să -l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pămîntul? zice Domnul.
 3. David intelege si el ca nu exista nici un loc unde s-ar putea el duce, unde sa nu gaseasca prezenta lui Dumnezeu. Astfel, el scrie in Psalmul 139:7-12 –

  Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; Dacă voi lua aripile zorilor, şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, 10 şi acolo mîna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. 11 Dacă voi zice: ,,Cel puţin întunerecul mă va acoperi, -şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!„ 12 Iată că nici chiar întunerecul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunerecul ca lumina.

Anterior, cand am mai vorbit despre aceste caracteristice ale lui Dumnezeu, mi s-a pus o intrebare. Este o intrebare foarte buna si anume: Daca Dumnezeu este pretutindeni prezent, este El prezent si in iad? Eu cred ca da. iadul manifesta o prezenta a maniei a lui Dumnezeu si a pedepsei Sale fata de cei ce n-au ascultat de adevar si au trait o viata in afara voii lui Dumnezeu. Deci, daca Dumnezeu este prezent pretutindeni, El vede totul, El vede orice pacat comis, dar de asemenea, El vede si orice fapta buna. De aceea, nu ramane fara rasplata niciun pahar de apa oferit in Numele Domnului.

Omniprezenta lui Dumnezeu nu trebuie sa fie inteleasa in sens panteistic. Panteismul este o conceptie conform careia Dumnezeu este totul si totul este Dumnezeu. Sau altfel spus, Dumnezeu este sinonim cu creatia. Dar omniprezenta nu trebuie inteleasa nici in sens panenteistic, un termen mai recent care defineste o conceptie conform careia divinitatea este aparte de creatie, dar creatia ii confera divinitatii un trup, ca sa zicem asa. Adica, Dumnezeu nu exista in afara si separat de creatie. Deci, Dumnezeu nu este o fiinta corporala si n-are substanta fizica care sa fie raspandita pretutindeni. El este pretutindeni prezent ca esenta, chiar daca Biblia afirma ca Dumnezeu este aproape de cineva, intr-un mod special. Este clar prezent in actiuni si interactiuni a lui Dumnezeu cu omul si cu creatia in spatiu si in timp intr-un mod antropomorfic, adica, are caracteristici umane.

De exemplu, citim ca Dumnezeu este sus si ca El este in ceruri. Psalmul 97:9 spune  Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Prea Înalt peste tot pămîntul, Tu eşti prea înălţat mai pe sus de toţi dumnezeii. Iar Psalmul 108:5 spune – Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pămîntul! Cerul. Hum, devine o astfel de casa a lui Dumnezeu, un fel de palat regal, daca vreti. Imaginea unui loc in spatiu, sa zicem, dar nu neaparat in spatiu, in care este scaunul de domnie a lui Dumnezeu si unde prezenta lui Dumnezeu este manifestata intr-o slava si o maretie, ca sa spunem asa, vizibila. In cartea sa, Elenctic Theology, Francis Turretin (1623 – 1687) spune ca in cer este manifestata gloria deplina a lui Dumnezeu. Este locul unde gloria deplina a lui Dumnezeu este manifestata. 

 • Citim in Biblie ca Isus s-a ridicat in ceruri dupa invierea Sa. Fapte 1:9 – După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau ei la El, S’a înălţat la cer, şi un nor L -a ascuns din ochii lor.
 • Si Biblia ne spune ca, acum, Hristos este asezat acolo. 1 Petru 3:21-22, cand Petru vorbeste despre botez, el zice – Icoana aceasta inchipuitoare va mintuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatire de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu prin invierea lui Isus Hristos, 22 care sta la dreapta lui Dumnezeu, dupa ce S-a inaltat la cer, si Si-a supus ingerii, stapinirile si puterile.
 • Evrei 12:2 – Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care -I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Tot in stilul unei naratiuni cu un caracter antromorfic, Dumnezeu coboara din cer pe pamant pentru a privi mai indeaproape ce se petrece intr-un anumit loc. Expresiile acestea trebuie intelese ca fiind analogice cu actiuni umane. Deoarece, Dumnezeu este prezent oriunde si petutindeni. El nu trebuie sa coboare intr-un anume loc pentru a vedea ceva intr-un mod specific. Vreau sa precizez aicea ca naratiunile descriptive ale lui Dumnezeu si ale actiunilor Sale trebuie mereu intelese in lumina versetelor care Il definesc direct pe Dumnezeu si nu invers. De exemplu, un scriitor spune ca lui Dumnezeu ii pare rau sau regreta ca a facut o anumita alegere. Exprimarea autorului respectiv trebuie inteleasa prin prisma unui enunt clar  despre Dumnezeu.

 • Ca acela din Numeri 23:19 cand Dumnezeu spune ca ‘Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un fiu al omului, ca să -I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu va împlini?
 • Sau 1 Samuel 15:29 – ‘Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să -I pară rău.`

Deci, acestea sunt enunturi cum este Dumnezeu, clare, si altele sunt actiuni narative descriptive. Astea din urma trebuie intelese in lumina enunturilor clare despre Dumnezeu si nu invers.

Omniprezenta lui Dumnezeu, ca fapt ontologic, aicea vreau sa spun ca ontologia este ramura filozofiei care se ocupa cu natura sau cu esenta fiintei, cu studierea naturii existentei. Deci, omniprezenta lui Dumnezeu, ca fapt ontologic, nu exclude , ci implica vis a vis de poporul lui Dumnezeu sau de cei ce sunt numarati prin alesii lui Dumnezeu, o prezenta a lui Dumnezeu specifica si speciala. In promisiunea unui Mantuitor, Dumnezeu spune ca  Numele acestuia va fi Emanuel, adica Dumnezeu este cu noi. Inainte de plecarea Sa la cer, Isus a promis in Matei 28:20 – ‘Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin‘ Astfel intelegem ca Acela care este pretutindeni, fata de alesii Sai are o manifestare  a prezentei, aparte , intr-un fel personal  in care El nu este prezent in si cu restul creatiei. In Teologia sa sistematica, John Frame spune ca este o prezenta etica, adica este manifestata de cel neprihanit. Spre deosebire de prezenta lui Dumnezeu cu cel ce nu este neprihanit, fata de care, Dumnezeu, intr-un fel, este departe sau separat.

Deasemenea, gasim in Biblie descrieri ale unor locuri in care Dumnezeu este prezent iarasi in mod specific. Aceste locuri devin din cauza prezentei lui Dumnezeu, locuri sfinte, ca sa zicem asa. Si asta pentru perioada de timp in care Dumnezeu este  prezent acolo, in felul acesta special. Astfel, Moise intalneste un tufis care nu se consuma de niste flacari de care el arde. Si in tufisul acesta, Moise Il intalneste pe Dumnezeu. I se spune sa scoata incaltamintea din picioare, deoarece locul din jurul acestui tufis este sfant, din cauza prezentei lui Dumnezeu. Tot in Vechiul Testament intalnim si Muntele Sinai unde a dat Dumnezeu legea Sa. Acest munte era in flacari si se cutremura si poporului ii era interzis sa se atinga sau sa se apropie de munte, precum si unor animale ale poporului. Caci oricine s-ar atinge de munte sau s-ar apropia va fi ucis. Noi nu intelegem ca in asemenea locuri exista o concentratie a prezentei lui Dumnezeu mai mare decat in alta parte. Ci doar ca in asemenea spatii, Dumnezeu cere celui care se afla acolo un respect si o reverenta mai mare, nu fata de loc, ci fata de Dumnezeul acestui loc. Reverenta, in lipsa careia pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste omul prezent acolo. Prezenta aceasta a lui Dumnezeu, specifica cu cei ce sunt ai Lui, va culmina in viitor, cum o descrie Ioan in Apocalipsa 21:1-4 –

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era.
2 Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.`

Un alt atribut, o alta insusire,  despre care vrem sa discutam in momentele urmatoare, este impasibilitatea. La ce ne referim? O sa intrebam daca Dumnezeu simte ceva, daca El are sentimente. Am vazut deja ca Dumnezeu este suficient in Sine Insusi. Se El este singura fiinta independenta de tot si de toate. De asemenea, o sa vedem intr-o emisiune urmatoare ca Dumnezeu este neschimbabil. Dar, intrebarea este, daca asa este Dumnezeu, are El sentimente? Citim prin Biblie si vedem ca Dumnezeu este descris in Biblie ca avand mila, ca iubind, rabdator, fiind gelos, maniinduse. Aceste emotii le simte Dumnezeu. Are El aceste sentimente? Daca nu le are, atunci ce urmareste Dumnezeu cand inspira pe autori sa descrie in felul acesta? Deja am spus in alta parte ca Dumnezeu nu are trup fizic. N-are corp; este o fiinta spirituala. De aceea, El nu este o fiinta spatiala. Acuma, cand un om gandeste, de exemplu, El gandeste cu ajutorul unui organ fizic ale carui conexiuni nervoase sunt esentiale procesului de gandire. De asemenea, cand un om iubeste, in organismul lui fizic se petrec anumite reactii chimice. De asemenea, corpul uman secrete un hormon numit adrenalina, cand omul este confruntat cu anumite experiente traumatice si sufera in urma lor, sau cand este confruntat cu sentimente puternice de frica sau de groaza, sau cand este provocat, de exemplu, ca inaintea unei provocari sportive pe 100 de metri.

Este clar, din cele de mai sus, ca Dumnezeu nu are sentimente diferite de sentimentele omului. Dumnezeu gandeste si El are ganduri. Insa, gandurile lui Dumnezeu nu pot fi legate de un creier divin, Dumnezeu fiind duh. Apoi, emotiile omului sunt in general privite ca fiind reactii la anumite evenimente, la intamplari, experiente. In ce fel putem spune despre Dumnezeu, fara sa gresim, ca El reactioneaza la ceva ce El deja cunoaste din vesnicie? De exemplu: El creeaza ceva si apoi priveste ceea ce a creat. Simte o anumita placere, ca sa zicem asa,  si declara ca lucrul acela este bun.

Nu stia Dumnezeu ca va fi bun ceea ce ce urma sa faca, inante de a incepe sa faca?  Aici lumea teologica se desparte in doua.

 1. Unii care cred ca descrierile lui Dumnezeu ca avand emotii sunt doar descrieri cu caracter antromorfic pentru a ne face sa intelegem cum ar reactiona Dumnezeu. Dar mai ales, pentru a determinacate reactii sau emotii… De exemplu: Citim ca lui Dumnezeu ii pare rau, cititorul poate evalua prin prisma direct experimentat personal, cam cum ar trebui sa simta Dumnezeu cand ii pare Lui rau.
 2. Altii cred ca Dumnezeu are cu adevarat sentimente. Si ca faptul ca Dumnezeu a creat totul si ca din vesnicie a determinat totul, nu Il impiedica pe Dumnezeu ca impreuna cu planul facut de El, sa fi predeterminat  si reale reactii la evenimente si la evaluarile acestuia in timp real.

Dumnezeu este fara timp si fara spatiu, sau in afara lor.  Dar am spus cu o alta ocazie ca El esti si imanent. Ca este in spatiu si in timp, in istorie. Este oare imposibil ca Dumnezeu sa aibe sentimente cand evalueaza evenimentele din interiorul istoriei sau a spatiului, sau a timpului? Astfel, eu cred ca Dumnezeu se bucura de bine si se supara pentru rau. Si El este cu cel ce sufera si vede, aude, sufera alaturi de el. El promite in Isaia 43:2 – ‘Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi rîurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.‘ El are raspunsuri emotionale la ceea ce se intampla in interiorul istoriei. Dar e de alta parte, oamenii, avem sentimente pe care Dumnezeu nu le are. Dumnezeu nu este nerabdator. El nu este curios ce se va intampla maine. Nu este curios cum se va sfarsi un anumit lucru. Nu-i este dor de casa. samd.

De asemenea, cand vorbim despre sentimentele lui Dumnezeu sa nu uitam aspectul intruparii lui Dumnezeu. In intruparea Sa, Dumnezeu a plans. Eu cred ca a si ras. I-a fost foame, sete, a obosit. A experimentat intreaga gama de sentimente ce sunt si nu doar necesare, ci proprii omului. Experienta umanitatii lui Hristos n-ar fi insemnat nimic daca Dumnezeu nu are sau nu este capabil de sentimente.

O alta intrebare cu care vom incheia acest studiu scurt este daca Dumnezeu sufera. Afirmam mai sus, pe scurt, ca Dumnezeu sufera alaturi de cel ce sufera. Este lucrul acesta adevarat? Ce impact, daca are vreun impact asupra lui Dumnezeu, suferinta mea? Care-i suferinta mea. Dar a omului in general si a crestinului in special? Teologii au privit pentru raspuns la aceasta intrebare la Dumnezeu intrupat in Hristos. Jürgen Moltmann, de exemplu, in cartea ‘The Crucified God‘, da motive pentru care Dumnezeu sufera.

 1. Primul motiv este datorita suferintei lui Hristos. Este adevarat ca Isus a murit ca om, sau in umanitatea Sa. Dumnezeu nu moare. Dar cel ce a suferit chinurile premergatoare mortii n-a fost numai omul Isus, ci persoana lui Isus care este 100% om si 100% Dumnezeu.
 2. Un al doilea motiv al suferintei se datoreaza dumnezeirii lui Dumnezeu. Natura iubirii este de asemenea intr-un fel incat cei ce iubesc sunt predispusi suferintei provocate de fiintele pe care le iubesc. La cruce am vazut manifestarea iubirii lui Dumnezeu.
 3. Un al treilea motiv pentru Moltmann este problema suferintei umane in general. El zice ca nu exista un alt raspuns adecvat la problema raului si a suferintei din lume, decat ca Dumnezeu sufera alaturi de fiintele umane  care sufera din cauza pacatului lor.

Am amintit aici pe Jürgen Moltmann, numai pentru a arata un fel de parere cu privire la intrebarea noastra cu privire la suferinta. Trebuie sa tinem cont de faptul ca Dumnezeu Tatal, Fiul si Duhul Sfant  sunt una si nu putem separa suferintele lui Isus de suferintele lui Dumnezeu. Dar desi Fiul are anumite experiente, suferinte, dupa rolul pe care Il are in mantuire, in mantuire, Dumnezeu are un altfel de rol. De exemplu, Fiul se boteaza. In timp ce Fiul este in apa botezului, Tatal este in ceruri de unde vorbeste. Fiul este rastignit, Tatal nu este rastignit. Deci, ca Dumnezeu intrupat, Dumnezeu are anumite suferinte care sunt impartasite de Dumnezeu Tatal.

Dar intr-o alta dimensiune sau intr-o alta masura si calitate, vreau sa concluzionez in cuvintele lui John Frame, din Teologia sa sistematica, parafrasez- ‘Dumnezeu in existenta Sa e in afara de spatiu si timp, planifica si determina in slava Sa anumite evenimente care produc intristare si necaz si le evalueaza corespunzator. Adica se intristeaza, dar fara a suferi pierdere sau fara sa fie ranit  cum suntem noi de obicei, sau cum simtim noi o la o anumita pierdere.  In al doilea rand, in spatiu si timp, Dumnezeu sufera alaturi de creaturile Sale si chiar experimenteaza infrangeri temporale in drumul Sau catre biruinta finala. El sufera cand iubitii Sai sufera. Dar le promite victorie finala si completa. Deasemenea razbunarea le va fi inclusa in razbunarea lui Dumnezeu.

logos podcasting

 Podcasturi precedente

Alte Emisiuni Logos, Realizator Dan Miclea-

 • Misionarul Român din Egipt Partea 1-amisionarul ne-a povestit cum a ajuns in Cairo, cum si-a inceput misiune printre egipteni si calatoria pe Raul Nil, ca sa duca evanghelia la nubieni, iar apoi calatoria la muntele Sinai unde a propovaduit evanghelia la beduini. E foarte fascinant sa asculti martuira misionarului si felul in care Dumnezeu se face cunoscut egiptenilor musulmani prin vise, ca mai tarziu diferite persoane sa-l traga la o parte pe strada si sa-l intrebe daca e crestin, si sa le spuna despre acel Isus pe care ei L-au visat.
 • Misionarul Român din Egipt Partea 2-a – Pretul platit de 3 convertiti egipteni, credinciosi pana la moarte… – Misionarul Român din Egipt – Partea 2-a
 • Gicu Stan
  1. Cand s-a nascut Biserica Domnului?
  2. Exista vreo diferenta intre manifestarea Duhului Sfant  inainte de Cincizecime si dupa Cincizecime?
  3. Unde e frontiera care desparte insusirile noastre native, cat si cele pe care noi le dobandim prin instruire, de darurile pe care le imparte Duhul Sfant?
 1. Dumnezeu Tatal Introducere (1) In crestinism, Dumnezeu este prezentat in Cuvantul Sau din Biblie. Cel mai bine putem sa-l cunoastem pe Dumnezeu de aici, din Scripturi. El este o persoana, in primul rand, El este prezentat ca fiind o persoana.
 2. Teologia: Arma sau Ajutor? (2) Ce inseamna teologie? Ce este teologia, in special teologia crestina. Sigur ca teologia se ocupa, in general, despre existenta Divinului si interactiunea dintre divin si cosmos si lume. Din punct de vedere crestin, teologia se ocupa de un studiu sistematic a revelatiei crestine cu privire la Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu, la scopurile lui Dumnezeu si la relatia lui Dumnezeu cu universul in care noi traim. Este un studiu a lucrurilor sfinte, a Divinitatii, a adevarului lui Dumnezeu.
 3. Despre Trinitate (3) Dumnezeu este doar unul singur. Dar atunci, de ce vorbim despre Trinitate? Si mai ales, de ce vin scriitorii Noului Testament si ne vorbesc despre Duhul Sfant si Fiul? Si ne spun ca si Fiul si Duhul Sfant au caracteristicile lui Dumnezeu. Cand au aparut aceste fiinte care sunt asemenea lui Dumnezeu? Chiar si in Vechiul Testament avem pasaje despre un Dumnezeu existand in mai multe persoane. Numai trebuie sa intelegem ca descoperirea lui Dumnezeu a fost progresiva, adica, Dumnezeu nu a corectat azi ceea ce am gresit ieri si n-a inlocuit azi ceea ce ne-a spus ieri. Ci, ceea ce El nu ne-a dezvaluit despre Sine, ne-a dezvaluit astazi. Deci, de ce a procedat astfel Dumnezeu?
 4. Exista Dumnezeu? (4) Gandul despre Dumnezeu nu-l putem scoate din mintea noastra, fie ca suntem atei, fie ca suntem credinciosi. Atunci, ramane intrebarea: Cum stim ca exista Dumnezeu? Nu se poate stii despre existenta lui Dumnezeu decat daca El se descopera, daca se reveleaza pe Sine. Indiferent cat suntem de savanti sau puternici, noi suntem extrem de limitati. Si cu toate descoperirile noastre in diverse domenii, nu putem decat sa admitem ca stim ca exista din ce in ce mai mult necunoscut.
 5. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 (5) Introducere – Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile – Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu – Insusiri absolute si insusiri relative.
 6. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a (6) Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
 7. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 3-a (7) Pagina actuala – Dumnezeu nu este limitat de spatiu si nu exista nici un spatiu unde Dumnezeu sa nu fie prezent. Dumnezeu este spirit. Ori, un spirit nu are caracteristici spatiale, deoarece un spirit nu are substanta, materie, trup. El poate fi, astfel, prezent in inima unui om; inima insemnand nu neaparat, sau nu numai organul care pompeaza sangele, ci mai ales omul dinlauntru, spiritul omului. Dumnezeu poate fi prezent in spiritul omului, care devine astfel, din cauza prezentei lui Dumnezeu, un templu a lui Dumnezeu. Dar El poate fi prezent concomitent si in vastul cosmosului care se afla in expansiune.

Urmareste Emisiunea Logos aici-

 

DORU POPE – Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a Logos Podcast

Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati? Ce inseamna autosuficienta lui Dumnezeu, aseitatea lui Dumnezeu, eternitatea lui Dumnezeu? Cum intra in timp Dumnezeu? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp?
Asculta toate emisiunile la websaitul Logos Podcasting aici – http://www.logospodcasting.com/category/podcasts

Sau intra direct la aceasta emisiune aici:

http://www.logospodcasting.com/doru-pope-atributele-lui-dumnezeu-partea-2

Dan Miclea, realizator Emisiunea Logos Podcast: Astazi vom discuta Autosuficienta (Self Sufficient) lui Dumnezeu: Dumnezeu care are totul, Dumnezeu care este totul, dar totusi a ales sa faca pe om si vrem sa vedem de ce a ales sa creeze pe om. Iar numele lui Dumnezeu il vedem atunci cand Moise este trimis in Egipt, Moise Il intreaba pe Dumnezeu: „Cine esti tu?” Dumnezeu ii raspunde: „Eu sunt.” Haideti sa vedem acest atribut a lui Dumnezeu.

Autosuficienta lui Dumnezeu

Doru Pope: De data aceasta, autosuficienta lui Dumnezeu. Aceasta inseamna ca Dumnezeu poseda in El insusi orice calitate de care are nevoie, si aceasta fara limite. Putem spune ca lui Dumnezeu nu-i lipseste nimic. El este complet in tot ceea ce are si in tot ceea ce este. Dumnezeu poseda intrinsic toate calitatile. Niciuna dintre acestea nu se dezvolta sau nu scade in timp. Niciuna din acestea nu provine din afara fiintei Sale. Avand totul deplin in Sine, Dumnezeu este astfel capabil de a creea totul si de a sustine doar din sine Insusi. Pavel, de aceea spune ca in El avem miscarea si fiinta. Acum, autosuficienta lui Dumnezeu ne pune cel putin o problema. Daca Dumnezeu este suficient in El Insusi, care este ratiunea pentru care am fost noi creati, daca Dumnezeu are totul, daca este deplin satisfacut in El Insusi? Daca nu-i lipseste nimic, atunci nu-i lipseste nimeni. Am vazut in studiile trecute ca Dumnezeu este o Trinitate- trei persoane de aceeasi esenta, alcatuind pe Dumnezeu care este unul. Deci Dumnezeu nu era singur, nici plictisit in Sine Insusi. Pavel ni-L prezinta ca fiind fericitul Dumnezeu in 1 Timotei 1:11. In cantarea intelepciunii din Proverbe 8, intelepciunea de aici, prefigurand pe Domnul Isus, se spune ca ea, adica intelepciunea, era desfatarea lui Dumnezeu. Proverbe 8:30.

Atunci, de ce omul? Lumea, intelegem ca a trebuit a fi facuta ca suport la viata omului si pentru dezvoltarea relatiei acestuia cu Dumnezeu. Dar creearea omului pare ca a dat probleme lui Dumnezeu. La oarecare timp dupa facerea sa, omul a decis sa devina independent de Dumnezeu. Si-a ales un drum propriu de realizare de sine. A vrut, dupa propunerea diavolului, sa devina ca Dumnezeu. Sau, altfel spus, sa devina el insusi dumnezeu. Ori, indepartarea omului de Dumnezeu l-a pus pe Dumnezeu sa se puna la lucru din nou, ca sa zicem asa, pentru mantuirea omului. Adica, pentru aducerea din nou la o relatie buna a omului cu Dumnezeu. Astfel, omul nu are ce sa ofere lui Dumnezeu. Omul nu-L imbunatateste pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are ce invata de la om.

Una din imaginile cu care am crescut in adunare este aceea a unui Dumnezeu reprezentat in Fiul Sau Isus Hristos care sta la usa si bate. Ba ni se mai spunea ca Isus este afara, si afara e frig si ploua. Deci, eram indemnati ca sa avem oarecum mila de Isus si sa-i deschidem usa sa intre inauntru, unde era cald si bine. Cum adica? Cald si bine intr-o inima moarta, rece si de gheata? Nici vorba. Daca Isus sta la o usa si bate si bate, o face nu pentru Sine, ci pentru mine. Si El nu sta la usa oricui. Textul din Apocalipsa ne arata ca El sta la usa bisericii, a unei biserici reci si moarte, caruia ii mergea vestea ca traieste.

Adam CreationPhoto credit www.atheistexile.com –

Una din explicatiile oferite este aceea ca Dumnezeu ne-a creat din dragoste, [ca] omul este o expresie a iubirii lui Dumnezeu care se vrea impartasita. Facerea omului dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu este exprimata dragostea lui Dumnezeu in creatia omului, cat si calitatile si frumusetea cu care l-a inzestrat Domnul pe om. Apoi, Dumnezeu l-a delegat pe om cu stapanirea lumii, pe care a creat-o ca suport pentru viata lui. Stiu ca autosuficienta lui Dumnezeu nu sta bine cu omul modern. In anii recenti s-a dezvoltat o teologie numita Teologia Procesului. Conform acesteia, Dumnezeu este Insusi intr-un proces de dezvoltare si este afectat de relatia cu omul si cu istoria. Charles Hartshorne, unul dintre inventatorii acestei teologii de proces spune ca Dumnezeu este slujit de om si ca omul aduce astfel o contributie valorica lui Dumnezeu. Valori, care daca nu ar fi omul, i-ar lipsi lui Dumnezeu. Astfel, faptele noastre bune si ideile noastre frumoase il imbunatatesc pe Dumnezeu. O astfel de teologie este eretica.

Dumnezeu nu beneficiaza nimic de pe urma noastra. Dar El ne-a creat pentru ca in autosuficienta Sa are atat de multa dragoste si mila si bunatate si credinciosie, etc., incat vrea sa le impartaseasca. Si de aceea ne-a creat pe noi. Tot de aceea alearga dupa noi cu atata interes si consecventa, pentru a ne duce mereu inapoi la o relatie cu El de partasie, pe noi care mereu si mereu Il dezamagim cu superficialitatea noastra si cu dizinteresul nostru. Tot de aceea ne spune sa ne dam Lui viata, pentru ca numai asa o castigam, daca ne pierdem viata pentru interesul Lui. De aceea El cere atat de mult de la noi.

Cat de mult cere El? Pai, El cere totul. In cuvintele lui C S Lewis, din cartea sa ‘The Problem of Pain'(Problema Durerii), parafrasez ” Cererile divine pe care le are Dumnezeu de la noi, acelea care ni se par ca fiind mai curand cererile unui despot, decat ale unui iubit, te trimit, de fapt, in directia in care am vrea noi sa mergem, daca am stii ce am vrea.”

Aseitatea lui Dumnezeu

Un alt atribut a lui Dumnezeu de care discutam de data aceasta este aseitatea sau existenta prin Sine Insusi a lui Dumnezeu. Este logic sa gandim acum, ca un Dumnezeu care este absolut suficient in Sine Insusi, exista prin Sine Insusi. Aseitatea este un termen compozit care provine din latina, din doi termeni a + se, adica, existenta ce deriva din sine insusi, care nu are o sursa in afara de sine insusi. Toate lucrurile care exista au o cauza si o sursa din afara lor. Nimeni si nimic nu poate exista prin sine insusi decat Dumnezeu. Este in natura Lui sa existe fara cauza. Acest atribut a lui Dumnezeu cred ca l-a facut pe Anselm sa conchida ca toate lucrurile au o cauza si daca nu se poate merge  la nesfarsit, pentru a cauta o cauza, atunci este logic sa concluzionam ca exista o fiinta a carui existenta nu este cauzata de nimeni si de nimic si ca aceasta fiinta este Dumnezeu. Dumnezeu este fiinta imaginata care nu poate fi depasita de  nici o alta fiinta. Fiinta de care vis a vis, nu se poate imagina o fiinta mai mare. Este o fiinta necesarmente existenta. Daca ar fi doar o fiinta imaginata, atunci Dumnezeu n-ar mai fi mai mare decat o fiinta existenta. Adica, fiinta care exista este mai mare decat fiinta care este doar o idee a mintii tale. Astfel exista fiinta fata de care  altceva mai mare nu poate fi conceput. La randul sau, Thomas Aquinas a spus  ca Dumnezeu este acea fiinta care este miscatorul a tot ceea ce misca.

Aseitatea are de a face cu caracterul lui Dumnezeu de a exista prin Sine Insusi. Dumnezeu s-a prezentat pe Sine lui Moise in felul acesta, cand trimis de Dumnezeu inapoi, in Egipt, Moise a intrebat pe Dumnezeu: „Bine, ma trimiti inapoi in Egipt, sa eliberez pe poporul Tau. Dar care este Numele Tau? Adica, cine esti Tu? Cum esti Tu?” Dumnezeu spune ca El este cel ce se numeste „Eu sunt’. Spune poporului Meu: „Eu sunt” m-a trimis la voi. exod 3:14.

Eternitatea sau vesnicia lui Dumnezeu

Un al treilea caracter despre care discutam este eternitatea sau vesnicia lui Dumnezeu. Moise spune in Psalmul 90:2 ca „din vesnicie in vesnicie Tu esti Dumnezeu.” Daca existenta lui Dumnezeu prin Sine Insusi se refera la faptul existentei, atunci vesnicia lui Dumnezeu se refera la existenta lui Dumnezeu in raport cu timpul. Wayne Grudem spune, parafrasez, ca „Dumnezeu n-are nici inceput, nici sfarsit si nu exista nici o succesiune de momente in existenta lui Dumnezeu. El vede intreg timpul perfect sau dintr-o data si totusi Dumnezeu vede evenimentele asezate in timpul lor si El actioneaza in timp.

Acuma, problema ce-o avem cu eternitatea lui Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu este infinit in timp, altii au spus, are El un timp nelimitat, sau este infinit in afara de timp. Adica, vesnic in timp sau in afara timpului. Existenta lui Dumnezeu in afara timpului a fost pozitia favorizata de multi teologi ai bisericii. De ce? Deoarece, timpul presupune schimbare. Ori, Dumnezeu este neschimbat. Acesta va fi un alt atribut pe care-l vom discuta curand. Daca Dumnezeu s-ar putea schimba in timp, spre mai bine, atunci asta ar insemna ca inainte de a fi fost mai bine, El n-a fost 100% Dumnezeu. Dar daca in timp, Dumneze s-ar schimba in mai rau, atunci, El oricum nu este Dumnezeu. De aici popularitatea parerii ca Dumnezeu este vesnic atemporal, adica in afara timpului. El este transcendent. Dar El este si imanent, adica aproape de noi, intrand in timp, deoarece noi traim in timp. Si Creatorul reactioneaza cu noi in acest timp al existentei noastre.

Avem insa o intrebare: Cum intra in timp Dumnezeu? Intra El cum am intra noi, de exemplu, dintr-o camera intr-alta? Pentru ca noi, cand intram dintr-o dimensiune, dintr-o camera intr-alta, atunci parasim primea dimensiune, aceea din care am iesit. Deci, cand Dumnezeu intra in timp, si lucreaza in succesiunea timpului, iese El, sau altfel spus, abandoneaza calitatea Sa de a fi in afara timpului? Iese El din afara timpului si intra in timp? Eu cred ca nicidecum. Intrarea lui Dumnezeu in timp este doar aparenta si este necesara. Este si aceasta o manifestare a bunavointei lui Dumnezeu fata de om, de a se dezvalui pe Sine si planul Sau in succesiuni ale timpului. Astfel, Pavel poate scrie despre Dumnezeu ca la implinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau in lume. Dumnezeu nu vine in timp ca o schimbare sau ca o abandonare a esentei Sale , ci numai ca o reprezentare a Sa, facand un lucru sau altul. Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta astfel fata de fapturile create de El, care traiesc in timp, si care fara de revelatia lui Dumnezeu, in timp, ar fi pierdute pentru totdeauna.

Vesnicia lui Dumnezeu a fost probabil definita cel mai bine de catre Petru in 2 Petru 3:8, cand spune: „Dar, preaiubitilor, sa nu uitati un lucru, ca pentru Domnul o zi este ca o mie de ani si o mie de ani sunt ca o zi. Adica, pentru Dumnezeu nu exista nici inceput si nici sfarsit. In cuvintele lui – noi oamenii ne asemanam cu cei ce se invart mereu in jurul unui munte. Dar Dumnezeu este acela ce sta pe varful muntelui. Si de la inaltimea muntelui, El vede totul intr-un prezent continuu. Eternitatea lui Dumnezeu este necesara pentru suportul tuturor celorlalte atribute sau calitati divine. De exemplu, daca Dumnezeu este bun, dar nu este vesnic, atunci bunatatea Sa nu este pentru totdeauna, ci numai pentru o vreme. Puterea Sa s-ar sfarsi. Dragostea Sa n-ar fi nici ea vesnica. De aceea, am vorbit noi data trecuta despre unitatea lui Dumnezeu. In El, nici o calitate nu este mai importanta sau mai marcanta decat altele. Amin.

Asculta toate emisiunile la website-ul Logos Podcasting aici – http://www.logospodcasting.com/category/podcasts

Alte Emisiuni Logos, Realizator Dan Miclea-

 • Misionarul Român din Egipt Partea 1-amisionarul ne-a povestit cum a ajuns in Cairo, cum si-a inceput misiune printre egipteni si calatoria pe Raul Nil, ca sa duca evanghelia la nubieni, iar apoi calatoria la muntele Sinai unde a propovaduit evanghelia la beduini. E foarte fascinant sa asculti martuira misionarului si felul in care Dumnezeu se face cunoscut egiptenilor musulmani prin vise, ca mai tarziu diferite persoane sa-l traga la o parte pe strada si sa-l intrebe daca e crestin, si sa le spuna despre acel Isus pe care ei L-au visat.
 • Misionarul Român din Egipt Partea 2-a – Pretul platit de 3 convertiti egipteni – Misionarul Român din Egipt – Partea 2-a
 1. Dumnezeu Tatal Introducere (1)
 2. Teologia: Arma sau Ajutor? (2)
 3. Despre Trinitate (3)
 4. Exista Dumnezeu? (4)
 5. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 (5)
 6. Atributele lui Dumnezeu PARTEA 2-a (6) Pagina actuala

 

DORU POPE – Atributele lui Dumnezeu PARTEA 1 Logos Podcast

Asculta podcastul aici – http://www.logospodcasting.com/doru-pope-atributele-lui-dumnezeu

Realizator Dan Miclea: Astazi vom discuta despre atributele lui Dumnezeu. Nu este indeajuns doar sa cunoastem numele lui Dumnezeu, sau ca exista Dumnezeu. Trebuie sa cunoastem si ceea ce face acest Dumnezeu. Cand intalnim un om, vrem sa-l cunoastem, sa-i stim numele si conform atributelor care le are, noi ne raportam la el. Astazi, vrem sa vedem cine este Dumnezeul nostru si care sunt stributele lui.

Doru Pope: A W Tozer a scris undeva ca cunoasterea lui Dumnezeu ne va influenta intreaga viata. El a spus, si parafrasez: Ceea ce ne vine in minte cand ne gandim la Dumnezeu este lucrul cel mai important despre noi. Ce inseamna aceasta? Inseamna ca daca avem o cunoastere gresita a lui Dumnezeu, atunci gresim pretutindeni. Deoarece, cunoasterea de Dumnezeu ne va afecta nu doar caracterul, ci intreaga privire asupra lumii. Noi suntem fiinte create de catre Dumnezeu. Despre faptul ca suntem creati de Dumnezeu, vom vorbi alta data, in viitor. Acum, doar sa spunem, ca in calitate de creaturi, exista in noi o tendinta, un fel de busola interioara care ne face sa cautam si sa avem un dumnezeu, indiferent cine este sau ce este acesta. Apoi, noi avem tendinta de a ne misca catre dumnezeul nostru si de-al imita, de-al copia, de a deveni ca si el- a-l ilustra. Psalmistul ne asigura cu privire la aceasta, ca este adevarat, cand spune in Psalmul 115:4-8

Idolii lor sînt argint şi aur, făcuţi de mîni omeneşti.
5 Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,
6 au urechi, dar n’aud, au nas, dar nu miroase,
7 au mîni, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gîtlejul lor.
8 Ca ei sînt cei ce -i fac; toţi cei ce se încred în ei.

Deci, ciné are un idol, devine ça idolul. Ca sa nu mai vorbim ca si idolul este o proectie  a ceea ce suntem noi. Acum, Dumnezeu ar fi putut crea tot universul si sa continue sa ramana ascuns, sa nu se descopere, chiar si in revelatia generala. Si daca va amintiti, data trecuta am vorbit despre aceasta. Putem observa decizia lui Dumnezeu a ni se descoperi si de a ne arata cum este El. A facut-o, asa cum am vazut din scrierile lui ap. Pavel, prin natura. S-a revelat in lucrurile create de El, facute de El. Toti oamenii, ne spune Pavel, sunt pusi fata in fata cu aceasta descoperire de sine a lui Dumnezeu. Asta nu este doar o informare despre Dumnezeu, cum le-ar place unora sa creada, ci este o cunoastere despre Dumnezeu, cum spune Pavel in vers. 21 „au cunoscut pe Dumnezeu.”

Ce-au facut, insa, oamenii cu aceasta cunoastere a lui Dumnezeu? Tot in cuvintele lui Pavel: „Au inadusit adevarul.” Adica, altfel spus, au suprimat adevarul despre Dumnezeu. In pacatul lor, in viata lor, traita in faradelege, ca si cand ar fi fost orbi sau legati la ochi. Este expresia strutului cu capul in nisip. Ca si cand, daca noi ne-am face ca nu-L vedem, El n-ar exista. Cum spuneam mai sus, pentru ca omul nu poate trai fara Dumnezeu, oamenii au cautat dumnezei in alte fapturi: banul, alti oameni, ba in animale, sau plante si chiar si in lucruri, in obiecte, sau in idei. In vers. 23, Pavel ne spune: „Si-au facut idoli.” Nu de mult, am vazut un actibild, pe bara de protectie a unei masini. El ortretiza o balena si o inscriptie care spunea ‘Save Humans’. Balenele nu sunt umani, sunt animale si trebuie sa fie lasate sa fie asa cum au fost create animalele.

Ce element a lipsit in aceasta revelatie generala, despre care vorbeste Pavel in Romani 1? A lipsit un element salvator, de care Pavel ne spune ca este continut in Evanghelia lui Isus Hristos. Mai tarziu, in cap. 10 vorbeste despre aceasta, in Romani. Vestea buna, despre Isus Hristos, duce la credinta. Si cine crede in Isus Hristos devine un copil al lui Dumnezeu si-L cunoaste pe Dumnezeu. Ioan, in cap 17:3 ne spune ca aceasta cunoastere a lui Dumnezeu este egala cu viata vesnica. Si in cuvintele lui Isus, viata vesnica este aceasta: Şi viaţa vecinică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.

Acum, tot Domnul Isus ne explica cum functioneaza aceasta cunoastere, cum ne vine aceasta cunoastere. Matei 11:27 ‘Toate lucrurile Mi-au fost date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i -L descopere.‘ Descoperirea aceasta de Dumnezeu este prin intermediul cuvantului lui Dumnezeu, atat scris, cat si intrupat. Intrupat, adica, prin Domnul Isus Hristos. Cuvantul s-a facut trup, ne spune Ioan. Si chiar daca Dumnezeu este inalt si mai presus de orice fiinta, cum spuneam data trecuta, imposibil de cunoscut in totalitate, El care este infinit de catre mintile noastre infinite, totusi, Dumnezeu ne-a descoperit suficient despre Sine, pentru a putea ajunge la cunoasterea Lui. Sa mai spun aici, ca eu personal, cred ca viata vesnica, vesnicia, cerul, raiul, cum vreti sa-i ziceti- o vom petrece, tot timpul acesta, cautand si si continuand sa-L invatam pe Dumnezeu. Sa descoperim pe Dumnezeu si sa-I slavim maretia si frumusetea fapturii Sale. Cred ca asta va fi preocuparea noastra de o vesnicie.

photo credit  answersfromthebook.com

Insusirile lui Dumnezeu: Incomunicabile si Comunicabile
Acum, cunoasterea lui Dumnezeu prin caracterul lui Dumnezeu, cu insusirile Sale, ne apropiem incet de subiectul nostru. Insusirile ne spun cum este Dumnezeu si cine este El. Teologia se apropie de aceste insusiri si pentru o mai usoara abordare a lucrurilor, le-am clasificat in cel putin doua grupe majore:

 1. Teologii vorbesc despre insusirile incomunicabile a lui Dumnezeu
 2. si insusirile comunicabile a lui Dumnezeu

Ca si trasaturi incomunicabile, aceasta se refera la ceea ce este aparte, sau numai apartine doar lui Dumnezeu. Insusiri care il fac, sa zicem asa, pe Dumnezeu sa fie Dumnezeu. El nu le imparte cu nimeni. Aici putem sa vorbim despre vesnicia, eternitatea lui Dumnezeu sau atotputernicia Sa, sau omniprezenta Sa, sau atotstiinta Sa. Aceste atribute apartin numai lui Dumnezeu. El nu le impartaseste cu oamenii.

Atunci sunt atribute sau insusiri comunicabile. Astea se refera la faptul ca anumite trasaturi de caracter, Dumnezeu le-a impartasit omului si El chiar si cere omului ca sa le exprime. Acestea trasaturi sunt, de exemplu, bunatatea si dragostea, si mila si altele ca ele.

Atribute transcendente si imanente a lui Dumnezeu. 
Acuma, alti teologi au facut o alta clasificare a insusirilor lui Dumnezeu. Si ei vorbesc despre atribute transcendente. si imanente. Transcendente, in sensul ca Dumnezeu este altfel decat noi. Este separat de noi. Este mai presus de noi. Este aparte de noi. Iar imanent, in sensul in care Dumnezeu este cu noi, este alaturi de noi. Ii pasa de noi, se ingrijeste de noi.

Insusiri absolute si insusiri relative. 
Si acum, din multele clasificari, sa mai amintesc inca de una si trece ma departe. Sunt insusiri absolute si insusiri relative. Aceleasi trasaturi care-s incomunicabile sunt si absolute. Aceleasi insusiri care-s incomunicabile sunt si relative. Vedeti ca e numai o altfel de denumire sau clasificare a lor.

Si inca ceva, inainte de a ne avanta in unele din insusirile lui Dumnezeu, ca nu o sa le tratam pe toate, nu avem nici timp si poate ca si interesul va scade fata de aceste subiecte, fiind una dintre subiectele tehnice, ca sa zic asa. Deci, inainte de a ne avanta in aceste insusire a lui Dumnezeu , trebuie sa spun ca este un cuvant de avertisment aici. Exista tendinta in crestinism de a sublinia sau de a accentua o insusire mai presus de altele, sau in detrimentele altora. De exemplu, in lumea in care traim noi, in ultimii 20-25 de ani, am auzit mereu vorbinduse despre faptul ca Dumnezeu este dragoste. Ca Dumnezeu este pentru noi, ca Dumnezeu vrea sa ne faca bine si sa ne binecuvanteze, si sa ne imbunatateasca viata, sa fim mai realizati, mai fericiti.

De partea cealalta, se vorbeste foarte rardespre justitia lui Dumnezeu sau despre mania lui Dumnezeu. Ca sa nu mai vorbim, ca iadul nici nu se mai aminteste. Apar carti, ca celebra scrisa a lui Rob Bell, ‘Love Wins’ – ‘Dragostea Invinge’, si in cartea aceasta, Rob Bell cocheteaza cu universalismul, credinta ca in cele din urma, toti o sa fie mantuiti. Deci, dragostea va calca in picioare dreptatea si judecata lui Dumnezeu, ca si Biblia spune ca ‘Dumnezeu este dragoste.’ Nu-i asa? Si de aia nu se vorbeste despre judecatile lui Dumnezeu, despre iad. Asta este o teologie care-l are pe omin centrul unviersului. Dumnezeu este transformat intr-u fel de adaus la viata noastra, care ne imbunatateste. Ne aduce un plus de noroc, care ne lipseste fara El. Sa nu uitam dragii mei, ca in centrul universului sta doar Dumnezeu. Nimeni si nimic altceva.

Asa ca, Dumnezeu este privit in asemenea teologii, care au tendinta de a sublinia un atribut in defavoarea  sau detrimentul altora, Dumnezeu este privit ca o manusa, care are cateva preturberante unde intra degetele. Si locul unde intra degetul mijlociu este mai lung si mai mare decat celelalte si degetul unde intra degetul gros e mai scurt si mai gros. Vreau sa precizez ca insusirile lui Dumnezeu sunt intr-o armonie perfecta. Faptul ca intr-un anume moment al vietii cuiva, cineva l-ar percepe pe Dumnezeu ca fiind milostiv si iubitor si purtator de grija, nu inseamna ca aceste atribute sunt superioare sau mai pronuntate decat altele sau ca celelalte. Vorbim astfel in teologie de simplitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este simplu. Si asta nu inseamna ca Dumnezeu este redus sau ca El este usor de dus cu zaharelul. Si simplitatea nu se refera nici la structura lui Dumnezeu, ca fiind lipsita de complexitate. Simplitatea se refera la faptul ca Dumnezeu nu este alcatuit, compus din mai multe parti, dintr-un x numar de parti. De exemplu: Dumnezeu nu este compus din iubire, mila, manie, bunatate, sfintenie, El, insa, este fiecare din aceste lucruri.

Dumnezeu, deci, nu are dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dar Dumnezeu este si dreptate. El este neprihanire. El este deplin in aceste insusiri. De aceea, nu trebuie sa ne mire, chiar si Scriptura vorbeste si ne spune ca Dumnezeu este dragoste. Sau, in alta parte, in Vechiul Testament, cred ca in Isaia, Dumnezeu, neprihanirea noastra. Pentru ca Dumnezeu este fiecare pe deplin, in aceste insusiri. Insusirile lui Dumnezeu nu sunt partile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca un fel de reteta culinara- doua parti faina, o parte apa, una de lapte. Fiecare dintre insusirile lui Dumnezeu este identica cu Dumnezeu. Insusirile lui Dumnezeu nu sunt diferite de esenta lui Dumnezeu. Dar nu sunt diferite nici de celelalte insusiri. Adica, in cuvintele lui Herman Bavinck,  Dumnezeu este ceea ce are.

De ce avem, oare, dificultati in a considera astfel pe Dumnezeu? A ne uita la Dumnezeu in felul acesta? Cred ca este din cauza umanitatii noastre. Sa dam un exemplu: Omul ramane om si daca pierde un madular. Sau daca isi pierde posibilitatea de a trai fara aparate, deci, daca functiile vitale sunt tinute doar prin niste aparate, la care esti legat pe patul unui spital, chiar si in acele conditii, el este tot om. Rudeniile, de aceea se intreaba si dezbat problema: Cand este momentul potrivit sau daca este vreodata momentul potrivit sa il desprinzi pe om, sa-l dezlegi de la aparatele care-i mentin functiile sale, ca doar este om. Omul este om si daca devine ucigas sau criminal si este om si cand isi pierde mintea. Tot om ramane. Astfel, noi proiectam asupra lui Dumnezeu felul nostru de a fi. Dar Dumnezeu nu poate sa continue sa fie Dumnezeu daca pierde una din insusirile Sale. El trebuie sa fie si sa raman si de fapt este 100% drept, 100% intelept, 100% sfant si 100% dragoste. Dumnezeu este fiecare din insusirile Sale, complect si concomitent in acelasi timp.

Astfel, Dumnezeu, nu trebuie sa vorbim despre El ca fiind o esenta, o fiinta care are anumite propietati. Sa iei de exemplu- apa. Va aduceti aminte de povestirea aceea cu elefantul, la care se spune ca mai multi orbi au fost adusi cu totii langa un elefant si au fost rugati sa descrie obiectul pe care ei il pipaie, doar in urma ce ei pipaie. Au apucat elefantul de picior si au zis, „Aici e un copac.” Altii au prins trompa elefantului si l-au descris altfel, samd. Dumnezeu, ziceam in exemplu cu apa, nu este ca apa. Bagi mana in apa si zici: „Okay, apa este calda sau rece, sau este uda.” Are aceste trasaturi de caracter, propietatile lui Dumnezeu sunt esenta lui Dumnezeu. Lucrul acesta este important sa-l tinem minte, ca  sa ne fereasca de eroare si de erezii.

In timp, multi l-au privit pe Dumnezeu ca fiind o esenta cu mai multe propietati si propietatile fiind separate, fiind emanatii ale esentei Sale. Acest lucru a fost mult dezbatut in filosofia antica, de Socrate, Plato, gnosticii. De exemplu, au considerat ca Dumnezeu este necunoscut si imposibil de explorat de catre noi, oamenii. Si Dumnezeu, de aceea, a avut anumite emanatii, eoni. Aceste emanatii au fost de rang, din ce in ce mai inferior, pana cand acestea au putut fi pricepute de oameni. Arius si teologia sa, arianismul, au fost victime unei asemenea interpretari. Conform Arianismului, Isus Fiul lui Dumnezeu este entitate separata de Tatal, El are un inceput si este subordonat Tatalui. Conciliul de la Nicea (cum am spus data trecuta) s-a ocupat de aceasta erezie si de punere la punct a ei.

Astfel, Dumnezeu este o esenta pura, este una simpla, indivizibila. Dar pentru scopul nostru, vom vorbi despre anumite insusiri ale lui Dumnezeu. Va rog sa nu considerati, vorbind despre exemplul dragostei a lui Dumnezeu am elevat dragostea deasupra justitiei. Sau ca vorbind despre mania lui Dumnezeu am neglijat dragostea lui Dumnezeu. Si inca ceva si apoi incheiem. Insusirile lui Dumnezeu nu-s dobandite in timp, mai ales ca Dumnezeu este in afara de timp si de spatiu. Dumnezeu nu dobandeste in timp anumite insusiri. El nu ia din exteriorul fiintei Sale anumite lucruri, care i se par ca sunt bune si i-ar putea fi folositoare. Insusirile lui Dumnezeu nu sunt dezvoltate sau deteriorate in timp. Ele nu sunt abandonate acum, in favoarea altora mai populare. Dumnezeu nu zice: „Acum este vremea Vechiului Testament si Eu am sa-mi arat mania si dreptatea si o sa sterg de pe fata pamantului natiunile, ca sa fac loc poporului Meu, Israel. Si acum, i nperioada aceasta, Dumnezeu spune: „Imi pare rau ca am fost manios si acum sunt numai dragoste. Imi arat iubirea, iubirea este insusirea Mea principala. Insusirile lui Dumnezeu nu cresc, nici nu scad. De fapt, Isus Hristos este acelasi ieri, azi si in veci. Amin.

Dan Miclea: Urmeaza sa vorbim in podcasturile viitoare despre caracteristicile lui Dumnezeu.

Urmariti emisiunile Logos Podcast aici – http://www.logospodcasting.com/category/podcasts

Dupa ce intrati la pagina, selectati titlul unei emisiuni si faceti click pe titlu. Porniti playerul. Nota: Poti sa opresti playerul daca ai nevoie sa iei o pauza si cand revii, fa click din nou si va rula de unde l-ati oprit podcastul. Sunteti incurajati sa comentati la oricare podcast si sa veniti cu sugestii pentru emisiunea Logos, mai ales sugestii pentru subiecte interesante pe care le-ati dori discutate. Daca v-a ajutat invatatura, da-ti mai departe si spuneti si la altii despre Emisiunile Logos Podcast.

Sau intrati direct la aceasta emisiune aici –

http://www.logospodcasting.com/doru-pope-atributele-lui-dumnezeu-partea-1/

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari