Biblia și vremurile din urmă ~ Ioan Cocîrţeu

Photo credit

Photo credit

Biblia și vremurile din urmă
Studiu biblic pe cartea Apocalipsa
Păstor: Ioan Cocîrțeu

Timișoara 2010

Ioan CocirteuBiblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt legate de revenirea Domnului Isus, iar în Noul Testament cel puțin 319 versete, adică 1 din 25 de versete sunt consacrate revenirii Domnului Isus.” (Păstor Ioan Cocîrțeu, predica Biblia și lucrurile de pe urmă, Studiu Apocalipsa)
Sursa la care poate fi accesată predica completă:
http://audio.resursecrestine.ro/predici/73231/01-biblia-si-lucrurile-de-pe-urma

Semnele venirii Domnului Isus
,,A doua Sa venire ocupă un loc important în viața credincioșilor. Prin nașterea Sa, Domnul Isus a adus pe pământ lumea lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, Domnul Isus ne-a făcut în stare pe noi să moștenim lumea Sa. Prin învierea Sa, Domnul Isus s-a dus în slavă, ca să pregătească lumea lui Dumnezeu pentru noi, iar prin Revenirea Sa vrea să ne pună la dispoziția noastră cerul.
Semnele venirii Lui sunt:
– lepădarea de credință
– semnul războaielor
– foametea și epidemiile
– persecutarea creștinilor
– propovăduirea Scripturii la toate neamurile” (Text biblic: Matei 24: 15-35)
,,În anul 1500 Biblia era tradusă în 14 limbi. În prezent Biblia este tradusă în 1800 de limbi care reprezintă 98% din populația Pământului.” Sursa : http://audio.resursecrestine.ro/predici/73232/02-semnele-venirii-domnului-isus

,, A doua venire a Domnului Isus este baza speranței celui credincios.”
,, Bazat pe promisiunea Lui credem cu toată ființa că El se va întoarce să ne ia cu El și să ne ducă acasă și să fim pentru totdeauna cu El în slavă.”
,, Momentul revenirii Domnului Isus nu îl știe nici un credincios, ci numai Dumnezeu Tatăl.”
Venirea Domnului Isus este sigură și semnele prevestesc că venirea Lui este mai aproape ca oricând. Evenimentul venirii Domnului Isus ne uimește prin strălucirea lui și prin impactul pe care îl va avea asupra oamenilor.
A doua venire a Domnului Isus
Cum va fi venirea Domnului Isus?
1. Domnul Isus va veni personal. Ioan 14:3
Unii susțin că Domnul Isus nu va reveni în persoană, dar El va reveni în persoană.
1 Tesaloniceni 4: 16
De ce vine Domnul Isus personal?
– Domnul Isus vine personal ca un semn al responsabilității. Evrei 9: 28
– Domnul Isus vine personal ca un semn al respectului pentru mireasa Lui.
– Vine în mod personal după Biserica Sa.
2. Domnul Isus va veni în mod fizic. Apocalipsa 1 : 7
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi confrunte pe păcătoși. Ioan 19: 36, 37
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi întărească pe credincioși.
3. Domnul Isus va veni în mod vizibil. Matei 24:30, 31
La nașterea Sa Domnulu Isus nu a fost văzut de mulți oameni, dar a doua Sa venire va fi glorioasă și toți oamenii îl vor vedea pe Domnul Isus. Oamenii vor fi siliți să îl vadă. Toate privirile vor fi îndreptate spre El.
4. Domnul Isus vine în mod neașteptat. 1 Tesaloniceni 5: 2,3
– Va fi un eveniment care se va desfășura uluitor de repede.
– Credinciosul trebuie să vegheze. Matei 25: 13
5. Domnul Isus va veni și triumfător și glorios.Va veni pe nori cu multă putere și cu o mare slavă. Marcu 13: 26
Credinciosul trebuie să fie pregătit pentru întâlnirea cu El. 2 Petru 3:14″
sursa : 03. Cum va fi venirea Domnului

,,Studierea Scripturii este un câștig pentru fiecare dintre noi. Prin Scriptură Dumnezeu ne crește și ne pregătește pentru cer.”
Așteptarea Domnului trebuie să ne schimbe radical ținta, dorințele vieții noastre în asemenea fel încât să corespundă planurilor Lui.
Duhul Sfant ne întreabă pe toți cât ne pregătim pentru venirea Domnului?
Veșnicia este hotărâtă de pregătirea sau nepregătirea noastră cu privire la venirea Lui.
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi?
Trebuie să fim oameni pregătiți.
1. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii treji din punct de vedere spiritual. Romani 13: 11,12
Sunt oameni mântuiți, izbăviți de sub puterea păcatului. Omul treaz nu mai doarme somnul păcatului. Sunt oameni care veghează. Luca 12:37,38
Un om treaz din punct de vedere spiritual experimentează suferința pentru Domnul. 1 Petru 4: 12, 13
2. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii sfinți 2 Petru 3 : 11 Trebuie să ne sfințim în fiecare zi. Sfințirea trebuie să fie preocuparea permanentă a celui ce așteaptă venirea Lui. Oamenii sfinți sunt biruitori. Filipeni 1: 6
Oamenii sfinți sunt vrednici de cer. Pe măsura sfințirii noastre ne apropiem tot mai mult de Cer și ne depărtăm tot mai mult de Pământ.
3. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii lucrători.
A lucra pentru Dumnezeu înseamnă a fi un om serios cu Dumnezeu și cu tine. Luca 21: 34, 35
Cei pregătiți se caracterizează și prin consacrare pentru lucrarea Domnului.
4. Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt și oamenii iubitori.
Daca îl iubești pe Dumnezeu iubești și pe semeni. Cerul este împărăția dragostei.
5.Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt oamenii rugativi. Rugăciunea are menirea de a ne întări. Trebuie să veghem în vederea rugăciunii.”
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/04-oameni-pregatiti-ptr-v…
,,Noi îl așteptăm pe Domnul Isus să revină după Biserica Sa.
Biserica Lui nu va fi lăsată pe pământ ci va fi luată din valea plângerii și va fi dusă în slavă împreună cu Domnul.Răpirea Bisericii nu este o doctrină tainică. Răpirea Bisericii nu este doar o demonstratie a puterii Lui, ci și o dovadă a credincioșiei Bisericii față de El. Ioan14:1-4

Răpirea Bisericii

Se va întâmpla în momentul stabilit de Dumnezeu. Toți vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1. Cum se va produce răpirea credincioșilor?
Se va produce după un plan bine pus la punct de Dumnezeu.
La răpirea credincioșilor Dumnezeu își va dovedi puterea în univers. Smulgerea credincioșilor de pe acest pământ este legată de El. Va fi dat un semnal. În ziua aceea se va auzi un strigăt, un glas de arhanghel și se va auzi trâmbița lui Dumnezeu.
Răpirea nu va avea loc la voia întâmplării fără un moment bine determinat.
Domnul Isus va veni personal cu îngerii Săi ca să își întâmpine mireasa. Omul își va arăta supunerea la răpirea Bisericii. 1 Tesaloniceni 4:16, 17. Astăzi Dumnezeu lasă har și îndurare și îngăduie omului să trăiască cum vrea.
În ziua aceea însă orice om se va supune înaintea Domnului.
De răpire vor avea parte cei credincioși. Cei morți vor învia și cei vii vor fi schimbați. 1 Corinteni 15:51-53; Ioan 5:28, 29
La răpirea credincioșilor universul își va dovedi colaborarea cu Dumnezeu. Orice om îl va putea vedea pe Fiul Lui Dumnezeu și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh.
2. Când va avea loc răpirea celor credincioși?
Momentul răpirii Bisericii Sale nu îl poate cunoaște nimeni.
Când se va împlini numărul celor mântuiți, Biserica va fi răpită în glorie. Romani 11:25
Venirea Lui se va realiza o singură data atât ca să răsplătească cât și să judece. Matei 13:30, 41:2 Tesaloniceni 1:6
Biserica va fi răpită după ce va trece prin mari necazuri. Filipeni 1:29
Dumnezeu în marile necazuri își va păzi Biserica Sa și Biserica își va dovedi loialitatea față de El.

3. Cine sunt cei care vor fi răpiți?
– Vor fi luați aceia care sunt în Hristos și care au primit credința în Domnul Isus. Aceia care au primit mântuirea. 1 Corinteni 15:22, 23
– Vor fi luați aceia care trăiesc și lucrează prin Duhul Sfant. Matei 25:10.
– Vor fi luați aceia care au lucrat pentru Domnul și care au fost credincioși în slujba Lui.
– Vor fi luați aceia care sunt biruitori până la capăt. 1 Timotei 6:12″
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/73235/05-rapirea-bisericii

,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să aibe loc în lumea văzută și nevăzută. Aceste fapte, stări și lucrări vor avea loc când Domnul Isus va reveni a doua oară.
Adevărurile vieții de apoi….

Cititi in intregime aici  – http://biserica2.ro/biblia-si-vremurile-din-urma/

ASCULTA 12 mesaje AUDIO aicihttps://audio.resursecrestine.ro/predici/index-autori/ioan-cocirteu/album/biblia-si-vremurile-din-urma-studiu

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari