Iosif Ton – Loving Kindness – ganditi-va, ce fel de oameni am fi noi daca ne-am insusi acest fel de bunatate?

Iosif Ton ArizonaDumnezeu S-a revelat pe Sine lui Moise la Sinai, în următoarele împrejurări. Dumnezeu i-a dictat lui Moise textul legământului, în care era prevăzut că trădarea lui Dumnezeu, prin închinare la idoli, se pedepseşte cu moartea. Îndată după încheierea acestui legământ, Moise este chemat din nou pe munte, unde stă 40 de zile. Când se întoarce în tabără, acolo îi găseşte pe israeliţi dansând în jurul unui viţel de aur şi zicând că acesta i-a scos din robia Egiptului.

Era un caz clar de trădare a lui Dumnezeu prin închinare la un idol. Prin urmare, Dumnezeu decide să-i nimicească. Moise se opune şi-I cere lui Dumnezeu să cruţe poporul. Dumnezeu Se lasă înduplecat şi îi spune lui Moise să conducă poporul mai departe spre Canaan.

Acum, pentru Moise apare o nouă problemă. Oare ce fel de Dumnezeu este acesta, care Îşi calcă cuvântul dat că va ucide poporul dacă va comite idolatrie? O fi El bun, dar mai este El „adevărat”? Şi Moise îi cere Lui Dumnezeu să-i arate „căile Lui”, adică să-i arate ce fel de caracter are El.

În acest context I se descrie Dumnezeu lui Moise în Exod 34:6-7, în ceea ce este cea mai importantă revelare de Sine a lui Dumnezeu în Vechiul Testament:

„Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi adevăr, care Îşi ţine bunătatea până în mii de generaţii de oameni, poartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul…”

Observaţi câteva modificări faţă de traducerea Cornilescu: În primul rând, în loc de „credincioşie”, în ebraică avem „adevăr”, în al doilea, în loc de „dragostea” în original este tot „bunătatea” şi în al treilea, în loc de „iartă”, în original este „poartă”, sau „poartă El”.

Cuvântul special din acest text este cuvântul ebraic hesed, care este tradus prin „bunătate”. În ebraică erau două cuvinte pentru bunătate; cuvântul tob, care era cuvântul obişnuit pentru bunătate, şi era cuvântul special folosit aici, hesed. Ce fel de bunătate exprimă cuvântul hesed? Lucrul acesta căutăm să-l aflăm în articolul de faţă.

Iată, aşadar, ce-i spunea Dumnezeu lui Moise în această revelaţie: Eu Mă îndur de acest popor şi nu-l nimicesc, fiindcă Eu sunt plin de bunătatea hesed! Dar, fiindcă Eu M-am legat prin legământ că voi nimici pe oricine mai practică idolatria, când Eu exercit bunătatea hesed, se poate deduce că Eu nu mai sunt adevărat! Iată cum rezolv Eu această  problemă: Eu iau asupra mea fapta lor, pe care o numesc „fărădelege, răzvrătire şi păcat”; deci, o iau asupra mea şi o port Eu!

Declaraţia aceasta a lui Dumnezeu va rămâne neînţeleasă până când Dumnezeu îi revelează profetului Isaia cum El, printr-un personaj numit „Braţul Domnului” (adică unul care este o extensie în afară a lui Dumnezeu!), va purta păcatele omenirii şi le va ispăşi pe toate (vezi Isaia 53).

În felul acesta, Dumnezeu Îşi poate exercita bunătatea hesed şi totuşi va rămâne adevărat. Actul de îndepărtare a păcatelor poporului nu va mai putea fi considerat ca afectând caracterul lui Dumnezeu, ci dimpotrivă!

Continuare aici –

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari