Keith Green – Easter Song (live)

Jesus Easter

Hear the bells ringing
They’re singing that you can be born again
Hear the bells ringing
They’re singing Christ is risen from the dead

The angel up on the tombstone
Said He has risen, just as He said
Quickly now, go tell his disciples
That Jesus Christ is no longer dead

Joy to the word, He has risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah

Hear the bells ringing
They’re singing that you can be healed right now
Hear the bells ringing, they’re singing
Christ, He will reveal it now

The angels, they all surround us
And they are ministering Jesus’ power
Quickly now, reach out and receive it
For this could be your glorious hour

Joy to the world, He has risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah, hallelujah

The angel up on the tombstone
Said He has risen, just as He said
Quickly now, go tell his disciples
That Jesus Christ is no longer dead

Joy to the world, He has risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah
He’s risen, hallelujah
Hallelujah

(HT)

VIDEO by monum

Keith Green – Create in Me a Clean Heart

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

VIDEO by Clutch Boys Official

Keith Green – The Lord Is My Shepherd (23rd Psalm), Oh Lord, You’re Beautiful, and Create in Me a Clean Heart

Keith Green

The Lord is my Shepherd I shall not want
He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside the still waters.
He restoreth my soul
And guides my path in righteousness
For His name’s sake.

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever.

Though I walk through the valley
Of the shadow of death
I will not fear, Thou art with me.
Thy rod and Thy staff they comfort me.
Thou preparest a table
Before me in the presence of my enemies.

Thou anointest my head with oil
My cup’s overflowing

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever.

Lyrics via – http://www.stlyrics.com

VIDEO by Clutch Boys Official

Oh Lord, You’re Beautiful

Your face is all I seek
For when Your eyes are on this child
Your grace abounds to me

Oh Lord, please light the fire
That once burned bright and clean
Replace the lamp of my first love
That burns with holy fear

I wanna take Your Word and shine it all around
But first help me just to live it, Lord
And when I’m doing well, help me to never seek a crown
For my reward is giving glory to You.

Lyrics via http://www.lyricsfreak.com

VIDEO by Clutch Boys Official

Create in Me a Clean Heart

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
Take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
Take not Thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me.

Lyrics via http://www.lyricsmode.com

VIDEO by Clutch Boys Official

Keith Green – Create in Me a Clean Heart – Zideste in mine o inima curata

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

photo credit mommyecko

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
2 Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta, şi fără vină în judecata Ta.
5 Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m’a zămislit mama mea.
6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
7 Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.
8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9 Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
11 Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.
12 Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13 Atunci voi învăţa căile Tale pe ceice le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sîngelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15 Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.
16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită.
18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

VIDEO by Sky Bemis

Create in Me a Clean Heart, O God

To the choirmaster. A Psalm of David, when Nathan the prophet went to him, after he had gone in to Bathsheba. (ESV Version)

photo credit Amydeanne

51 Have mercy on me, O God,
    according to your steadfast love;
according to your abundant mercy
    blot out my transgressions.
Wash me thoroughly from my iniquity,
    and cleanse me from my sin!

For I know my transgressions,
    and my sin is ever before me.
Against you, you only, have I sinned
    and done what is evil in your sight,
so that you may be justified in your words
    and blameless in your judgment.
Behold, I was brought forth in iniquity,
    and in sin did my mother conceive me.
Behold, you delight in truth in the inward being,
    and you teach me wisdom in the secret heart.

Purge me with hyssop, and I shall be clean;
    wash me, and I shall be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness;
    let the bones that you have broken rejoice.
Hide your face from my sins,
    and blot out all my iniquities.
10 Create in me a clean heart, O God,
    and renew a right spirit within me.
11 Cast me not away from your presence,
    and take not your Holy Spirit from me.
12 Restore to me the joy of your salvation,
    and uphold me with a willing spirit.

13 Then I will teach transgressors your ways,
    and sinners will return to you.
14 Deliver me from bloodguiltiness, O God,
    O God of my salvation,
    and my tongue will sing aloud of your righteousness.
15 O Lord, open my lips,
    and my mouth will declare your praise.
16 For you will not delight in sacrifice, or I would give it;
    you will not be pleased with a burnt offering.
17 The sacrifices of God are a broken spirit;
    a broken and contrite heart, O God, you will not despise.

18 Do good to Zion in your good pleasure;
    build up the walls of Jerusalem;
19 then will you delight in right sacrifices,
    in burnt offerings and whole burnt offerings;
    then bulls will be offered on your altar.

Psalm 51 – John Piper (When the prophet Nathan came to David, and how to confess sin) Essential Sermon

This is a 6 minute excerpt from John Piper’s FULL sermon, which is posted at the bottom of this page titled Psalm 51. (via Illbehonest)

Psalm 51

Create in Me a Clean Heart, O God
To the choirmaster. A Psalm of David, when Nathan the prophet went to him, after he had gone in to Bathsheba.

1 Have mercy on me, O God,
according to your steadfast love;
according to your abundant mercy
blot out my transgressions.
2 Wash me thoroughly from my iniquity,
and cleanse me from my sin!

3 For I know my transgressions,
and my sin is ever before me.
4 Against you, you only, have I sinned
and done what is evil in your sight,
so that you may be justified in your words
and blameless in your judgment.
5Behold, I was brought forth in iniquity,
and in sin did my mother conceive me.
6Behold, you delight in truth in the inward being,
and you teach me wisdom in the secret heart.

7Purge me with hyssop, and I shall be clean;
wash me, and I shall be whiter than snow.
8Let me hear joy and gladness;
let the bones that you have broken rejoice.
9 Hide your face from my sins,
and blot out all my iniquities.
10 Create in me a clean heart, O God,
and renew a right[b] spirit within me.
11 Cast me not away from your presence,
and take not your Holy Spirit from me.
12Restore to me the joy of your salvation,
and uphold me with a willing spirit.

13Then I will teach transgressors your ways,
and sinners will return to you.
14Deliver me from bloodguiltiness, O God,
O God of my salvation,
and my tongue will sing aloud of your righteousness.
15O Lord, open my lips,
and my mouth will declare your praise.
16 For you will not delight in sacrifice, or I would give it;
you will not be pleased with a burnt offering.
17The sacrifices of God are a broken spirit;
a broken and contrite heart, O God, you will not despise.

18 Do good to Zion in your good pleasure;
build up the walls of Jerusalem;
19then will you delight in right sacrifices,
in burnt offerings and whole burnt offerings;
then bulls will be offered on your altar.

John Piper: How Christ relates to the Old Testament and the whole Bible:

Romans 3:25-26

25whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God’s righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. 26It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

You can read the sermon here at Desiring God.

Keith Green – the amazing musician – Create in me a clean heart

Create in me a clean heart
Oh god and renew a right spirit within me (2x)

Cast me not away from thy presence, o lord
And take not thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of thy salvation
And renew a right spirit within me

The Lord is my Shepherd I shall not want
He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside the still waters.
He restoreth my soul
And guides my path in righteousness
For His name’s sake.

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever.

Though I walk through the valley
Of the shadow of death
I will not fear, Thou art with me.
Thy rod and Thy staff they comfort me.
Thou preparest a table
Before me in the presence of my enemies.

Thou anointest my head with oil
My cup’s overflowing

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me

But what can be done
For an old heart like mine
Soften it up
With oil and wine
The oil is You, Your Spirit of love
Please wash me anew
With the wine of Your Blood

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me

But what can be done
For an old heart like mine
Soften it up
With oil and wine
The oil is You, Your Spirit of love
Please wash me anew
With the wine of Your Blood

Like a foolish dreamer, trying to build a highway to the sky
All my hopes would come tumbling down, and I never knew just why
Until today, when you pulled away the clouds that hung like curtains on my eyes
Well I’ve been blind all these wasted years and I thought I was so wise
But then you took me by surprise

Like waking up from the longest dream, how real it seemed
Until your love broke through
I’ve been lost in a fantasy, that blinded me
Until your love broke through

All my life I’ve been searching for that crazy missing part
And with one touch, you just rolled away the stone that held my heart
And now I see that the answer was as easy, as just asking you in
And I am so sure I could never doubt your gentle touch again
It’s like the power of the wind

Like waking up from the longest dream, how real it seemed
Until your love broke through
I’ve been lost in a fantasy, that blinded me
Until your love, until your love, broke through

Keith Green – Last days ministries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari