Ajutor pentru a scăpa pe DIANA (8 ani) și ANDY (5 ani) de la ADOPTAREA FORȚATĂ

Diana and Andy Racolta Barbu

Diana and Andy Racolta Barbu

In 20 iunie un judecator va finaliza adoptia copiilor si Florin Barbu va fi decazut in mod definitiv din drepturi parentale asupra copiilor lui. Sa ne rugam, dar dupa limita posibilitatilor sa si ajutam. Va multumim pentru tot sprijinul vostru pentru familia lui Florin Barbu!

Povestea lor:

Aceasta este o donație pentru a scăpa pe DIANA (8 ani) și ANDY (5 ani) de la ADOPȚIA FORȚATĂ.

Copiii familiei Barbu au fost scoși din familia lor nativă, deoarece părinții au anumite probleme conjugale și au fost luați în plasament spre adopție forțată.

Copiii sunt pe cale de a fi adoptați de un cuplu de același sex, asta înseamnă că Consiliul Haringey de la Londra ar încălca unele principii etice și drepturile lor:

  • dreptul lor de a avea o mamă și un tată. (Nu un tată și un tată ….)
  • dreptul lor la convingerile culturale și religioase.
  • dreptul lor la dezvoltarea normală fizică și psihică.
  • dreptul lor de a vorbi românește – limba lor maternă. (Ei sunt cetățeni români, nu britanici).

Ambii copii au implorat serviciile sociale de mai multe ori sa-i lase acasă la familia lor, de fiecare dată vizitele între tată și copiii s-au terminat cu lacrimi de iubire și de durerea despărțirii (acest lucru poate fi demonstrat prin fiecare raport SS).

Chiar și așa SS nu a considerat să-i reunească cu tatăl lor sau familia extinsă.

Din contră Serviciile Sociale au considerat mai degrabă adopția către un cuplu de același sex care nu a avut nimic în comun cu acești copii. Așadar, de aceea tatăl când încearcă să-i ia înapoi nu poate. Mătușa lor Mihaela Demeter vrea să adopte pe DIANA & ANDY să crească în familie împreună cu verii lor (aproximativ de aceeași vârstă 8 ani și 4 ani)

Salvați-i vă rugăm de la adopția forțată !!!

Un cost estimativ pentru aceste tipuri de cazuri de adopție mai ales așa complicate ca acesta, este între £ 50 000 – £ 200 000. Dar sperăm că nu va dura mult timp, dacă vom avea banii pentru cei mai buni avocați.

Mulțumim pentru considerație.

Donatia se poate face aici – https://www.youcaring.com/florin-barbu-family-583339#.V1qL_lvSl_Q

 Traducere : ProBodnariu

ENGLISH

Their story:

This is a donation to save DIANA (8 years) and ANDY (5 years) from FORCED ADOPTION.

Barbu family’s children were removed from their native family because parents have certain marital problems and the kids were taken in care for forced adoption.

The children are on the way to be adopted by a same-sex couple, meaning that Haringey Council London would be violating some ethical principles and the next children rights:

  • their rights to have a mother and a father (not a father and a father….).
  • the cultural and religious convictions.
  • taking their rights of a normal physical and mental development.
  • forbidding their right to speak Romanian – their native language. (even if they are

Romanian citizens, not British).

Both children begged social services several times to leave them home to their family; every time the visits between father and children ended with tears of love and the pain of separation (this can be proved by each SS report).

Even so, SS did not consider to reunite them with their father or extended family.
On contrary, Social Services have considered rather the adoption by a same-sex couple who had nothing in common with these children. Thus, that’s why when the father tries to take them back, he cannot. Their aunt Mihaela Demeter wants to adopt DIANA & ANDY in her family to grow up together with their cousins (about the same age 8 years old and 4 years old).
Please save them from forced adoption!!!
An estimated cost for these types of adoption cases, especially so complicated as the present one, it is between £ 50 000 – £ 200 000. But hopefully it will not take long, if we have the money for the best lawyers.

Thank you for your consideration.

You can find more information about this case on the internet. Just search for the words: justice for Florin Barbu. For sharing please use#JusticeForBarbuFamilyAlso, please sign the online petition! It might take you 5 minutes or less to help towards saving these children!
Thank you for your donation! We will update you with this story and forever be grateful to each one of you!

https://www.youcaring.com/florin-barbu-family-583339#.V1qL_lvSl_Q

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari