Cat de mare va fi Noul Ierusalim? O harta ne arata

Click Photo for credit

In cartea din Biblie, Apocalipsa 21:2, Apostolul Ioan a vazut Noul Ierusalim, coborandu-se din rai de la Dumnezeu, gatit pentru mireasa sa, adica pentru toti rascumparatii Mielului. Domnul Isus Christos, i-a aratat Apostolului toate aceste lucruri care se vor intampla in viitor dupa planul lui Dumnezeu si la timpul cand El va hotari. Pentru noi oamenii este un adevar pe care nu putem sa-l ignoram, pentru ca tot ceea ce a spus Domnul se va implini la vremea potrivita.

Pentru toti aceia care au fost rascumparati prin Jertfa Domnului Isus Christos, bucuriile doar vor incepe. Va fi o mare bucurie si o sarbatoare minunata si sfintii lui Dumnezeu vor locui in aceasta cetate a Noului Ierusalim.

Dupa masuratorile date din Biblie, pe care ingerul lui Dumnezeu a facut-o cu trestia sa, care era de marimea unui cot dupa masuratoarea oamenilor,  zidurile erau de 12 000 de coti in lungime si tot la fel si in latime si inaltime. Aceasta in mile inseamna aproximativ 1500 de mile in lungime, 1500 de mile in latime si 1500 de mile in inaltime.

Alti cercetatori fac o masuratoare mai precisa, lungimea Noului Ierusalim fiind de 1363 de mile in lungime, si la fel si in latime, si 1363 de mile in inaltime.

In kilometri aceasta este echivalentul a 2193,54 de kilometri in lungime, 2193,54 de kilometri in latime si 2193,54 in inaltime. Deci aceeasi dimensiune in lung si in lat si in inaltime. Cei mai multi cercetatori biblici zic ca Noul Ierusalim are o forma cubica, dar unii afirma ca baza este de forma patrata si apoi merge in sus in forma de piramida. Ei spun aceasta dupa felul de constructie al piramidelor din Egipt.

Marimea Noului Ierusalim, ca sa dam un exemplu,daca ar fi asezat peste Statele Unite ar ocupa mai mult de jumatate din suprafata acestei tari, si la fel ar ocupa o mare parte din Orientul Mijlociu.

Acesta va fi locul in care vor locui toti mantuitii Domnului unde nu va fi nevoie de soare, caci este luminata de slava lui Dumnezeu si faclia ei este Mielul!

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era.
2 Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„
5 Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iată, Eu fac toate lucrurile noi.„ Şi a adăugat: ,,Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.„
6 Apoi mi -a zis: ,,S’a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
7 Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.
8 Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.„
9 Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi -a zis: ,,Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!„
10 Şi m’a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi -a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu,
11 avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.
13 Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi.
14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
15 Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.

2193 km x 2193 km – click pe poza pt sursa

16 Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cît lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înalţimea erau deopotrivă.
17 I -a măsurat şi zidul, şi -a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
18 Zidul era zidit de iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.
19 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintîi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd;
20 a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr’un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.
22 În cetate n’am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sînt Templul ei.
23 Cetatea n’are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s’o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.
24 Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pămîntului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
25 Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.
26 În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.
27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

Noul Ierusalim supraimpus peste Orientul Mijlociu:

click pe poza pentru sursa

Cum ar arata suprafata Noului Ierusalim in comparatie cu marimea Statelor Unite? Iata aici, Noul Ierusalim, masurat dupa masuratoarea Bibliei si supraimpus peste harta Americii:

fa click pe poza pentru sursa

In comparatie cu Vestul Americii:

fa click pe poza pt sursa

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari