“Campania de Scrisori Globale” (pentru Biserici) /„Global Letters Campaign” (for Churches) #BODNARIU

Foto Bodnariu.org

Foto Bodnariu.org

In atentia celor care sustin familia Bodnariu / Involvement for Those Supporting the Bodnariu Family

“Campania de Scrisori Globale in luna Martie și Aprilie (pentru Biserici) / „Global Letters Campaign in March and April” (for Churches)

În atenția Bisericilor din America de Nord, Australia, Europa și nu numai,

For Churches in North America, Australia, Europe and not only, 

Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat constat în post și rugăciune, prin proteste și demersuri oficiale, pe parcursul ultimilor luni. Știind că de fiecare dată v-ați arătat disponibilitatea și dorința de a ne ajuta, vă invităm să vă alăturați demersului programat pentru luna Martie și Aprilie – Operațiunea „Scrisori Globale”. 

We would like to thank you for the support you have given in light of constant fasting and prayer, through protests and official steps, over the course of the last couple of months. We know the availability and desire that you have shown in wanting to help us, and so we invite you to participate in this next operation throughout the months of March and April entitled, Operation “Global Letters”.

Scopul acestui demers este acela de a expedia scrisori poștale intituțiilor norvegiene, forurilor internaționale, parlamentarilor naționali si instituțiilor de presă internațională, prin care vom solicita implicarea lor în soluționarea pozitivă a cazului familiei Bodnariu și stoparea abuzurilorBarnevernet. Protestele din ultimile luni ce au însumat 24 de țări, 56 de orașe și 70.000 de protestatari au reușit să atragă atenția autorităților norvegiene și a altor entități internaționale, de aceea considerăm oportun acest nou demers, pentru a amplifica susținerea pentru familiaBodnariu și pentru a denunța tot mai puternic abuzurile Barnevernet. 

The goal of this operation is to send letters to Norwegian institutes, international forums, National Parliaments, International News Agencies, through which we will solicit involvement towards a positive solution in the Bodnariu case, and to stopping the abuses of the Barnevernet. The protests from the past months took place in 24 different countries, 56 cities, and involved 70,000 protestors. It resulted in attracting the attention of Norwegian authorities, alongside other international organizations as well. Therefore, we consider this an opportunity to amplify and sustain the support for the Bodnariu case, while at the same time denouncing the abuses of Barnevernet.  

Instrucțiuni / Instructions

1. Scrisoare, adrese poștale, instrucțiuni detaliate / Letters, Postal Addresses, Detailed Instructions 

În urma confirmării implicării Bisericii dvs., vă vom pune la dispoziție un pachet ce va conține următoarele: scrisoare în limba engleză pregatită pentru țara dvs., o bază de date cu adrese substanțiale și instrucțiuni detaliate cu propuneri privind pregătirea scrisorilor, completarea adreselor și metoda de expediere, tocmai pentru a ne asigura că acest demers este dus la bun sfârșit cu profesionalism și în timp oportun. 

With confirmation of your Church involvement, we will provide you with a package containing the following: country-specific letter in English , a more substantial mailing address database and detailed instructions for preparing letters, methods of expediting them, to ensure this operation is done in a timely and professional manner. 

2. Coordonare / Coordination

Vă recomandăm ca pentru acest proiect desfășurat la nivelul bisericii dvs. să desemnați uncoordonator care să-și asume această responsabilitate, coordonator care să colaboreze îndeaproape cu pastorul Bisericii și care să poată organiza eficient logistica acestui proiect. De asemenea, credem că este o bună oportunitate ca tinerii bisericii dvs. să se implice și să-și punăîn practică entuziasmul, abilitățile și pregătirea lor.  

We recommend that your local church delegates a coordinator who will assume responsibilities; will collaborate closely with the pastor of the church, and has the skills necessary to organize this project efficiently. We also see this as a great opportunity to involve the youth in the church, to put into practice their enthusiasm, abilities and calling. 

3. Comunicare / Communication

Pentru a comunica, colabora și mai ales pentru a preîntâmpina orice neclaritate sau problemălegată de acest proiect, vă punem la dispoziție adresa de e-mail bodnariu.family@gmail.com la carecoordonatorul proiectului din Biserica dvspoate solicita informații, clarificări și alte aspecte privind proiectul. 

In order to communicate, collaborate, and to prevent any problems or issues from arriving during this project, please send all your requests to bodnariu.family@gmail.com. This email will be used by the team coordinator only. 

4. Exemplu inițiativă / Examples

Implicarea bisericii dvs. în acest demers va asigura un impact major al acestuia, oferindu-ne posibilitatea de a gestiona astfel numărul scrisorilor trimise instituțiilor menționate. Am fostîncurajați de inițiativa Bisericii Elim din Viena, care deja a pregătit si trimis 4200 de  scrisoripe care le-a înmânat membrilor care apoi le-au expediat la adresele ce le-au fost furnizate de echipa de coordonare. Menționăm că demersul acesta s-a implementat la nivel de țară în comunitatea bisericilor românești evanghelice din Austria. De asemenea, menționăm inițiativaBisericii Betel din Dublin, care a decis ca la nivel de Biserică cu ocazia sărbătorilor de Crăciunsă creeze câteva sute de felicitări personalizate, scrise de mână. Suntem siguri că și alte Bisericii au hotarât să extindă la nivel general aceste demersuri, ceea ce ne încurajează săextindem această formă de proiect. 

The involvement of your Church in this operation assures us that our goal will make a major impact, offering us the possibility to manage a large number of letters being sent to the institutes mentioned above. We were encouraged by the initiative taken by ElimChurch in Vienna, which has already prepared and sent 4200 letters to several institutes. The letters have been handed to the congregation which have then personally mailed the letters. We have to mention this initiative was immediately followed by all the Romanian Evanghelical churches in Austria. We also want to mention the initiative from Betel Church in Dublin, who provided wonderful handwritten Christmas greeting cards this holiday season. We are sure that other Churches will agree to extend and be involved with this operation, and so we encourage them to continue with this type of format. 

SURSA – Bodnariu.org via

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari