Ioan Cocîrțeu – DARUL NEFERICIRII

DARUL NEFERICIRII
„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei…”
Eclesiastul 3:11

Nu e nevoie de foarte multă înțelepciune ca să știi că omul năzuiește la ceva mult mai mult decât la pământ. Când vedem durere, suntem mâhniți. Când vedem foamete, ne întrebăm de ce. Crime fără rost. Lacrimi fără sfârșit. Pierderi inutile. De unde vin toate acestea? Care va fi sfârșitul tuturor acestor lucruri?

Oare viața se sfârșește prin moarte, și asta e tot?
Sfântul Augustin, în cartea sa Confesiunile, afirmă: „Mi-am dat seama că cel mai mare dezastru care se poate abate asupra noastră este să ne simțim pe pământ ca acasă. Câtă vreme ne simțim străini aici, nu putem uita care este adevărata noastră patrie.”

Nefericirea de pe pământ stârnește o sete după cer. Prin faptul că a pus în noi o profundă insatisfacție, Dumnezeu ne ține atenția îndreptată spre El. Singura tragedie, așadar, este să devenim satisfăcuți prea devreme. Să ne mulțumim cu viața de pe pământ. Să ne simțim confortabil într-o lume străină. Să ne înrudim cu babilonienii și să uităm de Ierusalim.

Noi nu suntem fericiți aici pentru că nu suntem acasă aici. Nu suntem fericiți aici pentru că adevărata fericire nu este menită pentru aici. Noi suntem doar niște „străini și călători” pe acest pământ (1 Petru 2:11).

Ia un pește și aruncă-l pe plajă? Vezi cum i se usucă branhiile și solzii? Este el fericit? Nu! Peștele nu va fi niciodată fericit pe plajă pentru simplu fapt că el nu a fost creat pentru plajă.

Nici tu nu vei putea fi fericit pe deplin pe pământ pentru simplu fapt că nu ai fost creat pentru pământ. O, cu siguranță că vei avea momentele tale de bucurie. Vei avea licăriri de lumină. Vei cunoaște momente sau chiar zile pline de pace. Dar acestea nu pot fi în niciun caz comparate cu fericirea care ne stă înainte.

Odihna de pe acest pământ este o odihnă falsă. Ferește-te de cei care te îndeamnă să-ți găsești fericirea aici, nu o vei găsi. Păzește-te de acei medici falși care îți promit că bucuria ta se află la o distanță de numai o dietă, o căsnicie, o slujbă sau un transfer. Profetul spune despre astfel de oameni că ei „Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace! Pace!” Și totuși nu este pace!” (Ieremia 6:14). Și nici nu va fi până ce nu vom ajunge acasă.

Subliniez încă o dată, avem și noi clipele noastre de fericire: mireasa de la brațul nostru, nou-născutul de la piept, raza de soare care ne încălzește. Dar chiar și aceste clipe nu sunt altceva decât niște petece de lumină ce străbat prin fereastra cerului.

„Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Cor. 2:9) Ce verset uluitor! Cerul este dincolo de imaginația noastră. Orice ți-ai imagina tu este mult prea puțin. Visează la cer. Tânjește după cer.

Dar până atunci, fii realist. Diminuează-ți așteptările pe care le ai de la acest pământ. Acesta nu este cerul, așa că nici nu te aștepta să fie. Nu va exista niciodată o emisiune de știri fără știri negative. Nu va exista niciodată o biserică fără bârfă sau invidie. Nu va exista niciodată o mașină nouă, un nou-născut care să-ți poată aduce acea bucurie după care tânjește inima ta. Numai Dumnezeu poate. Și Dumnezeu ți-o va aduce! Ai răbdare!

Ioan Cocîrțeu

Biblia și vremurile din urmă ~ Ioan Cocîrţeu

Photo credit

Photo credit

Biblia și vremurile din urmă
Studiu biblic pe cartea Apocalipsa
Păstor: Ioan Cocîrțeu

Timișoara 2010

Ioan CocirteuBiblia și lucrurile de pe urmă. ,,Un subiect îl socotești extrem de important în Biblie după numărul de apariții în Scriptură. În Vechiul Testament cel puțin jumătate din prorocii sunt legate de revenirea Domnului Isus, iar în Noul Testament cel puțin 319 versete, adică 1 din 25 de versete sunt consacrate revenirii Domnului Isus.” (Păstor Ioan Cocîrțeu, predica Biblia și lucrurile de pe urmă, Studiu Apocalipsa)
Sursa la care poate fi accesată predica completă:
http://audio.resursecrestine.ro/predici/73231/01-biblia-si-lucrurile-de-pe-urma

Semnele venirii Domnului Isus
,,A doua Sa venire ocupă un loc important în viața credincioșilor. Prin nașterea Sa, Domnul Isus a adus pe pământ lumea lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, Domnul Isus ne-a făcut în stare pe noi să moștenim lumea Sa. Prin învierea Sa, Domnul Isus s-a dus în slavă, ca să pregătească lumea lui Dumnezeu pentru noi, iar prin Revenirea Sa vrea să ne pună la dispoziția noastră cerul.
Semnele venirii Lui sunt:
– lepădarea de credință
– semnul războaielor
– foametea și epidemiile
– persecutarea creștinilor
– propovăduirea Scripturii la toate neamurile” (Text biblic: Matei 24: 15-35)
,,În anul 1500 Biblia era tradusă în 14 limbi. În prezent Biblia este tradusă în 1800 de limbi care reprezintă 98% din populația Pământului.” Sursa : http://audio.resursecrestine.ro/predici/73232/02-semnele-venirii-domnului-isus

,, A doua venire a Domnului Isus este baza speranței celui credincios.”
,, Bazat pe promisiunea Lui credem cu toată ființa că El se va întoarce să ne ia cu El și să ne ducă acasă și să fim pentru totdeauna cu El în slavă.”
,, Momentul revenirii Domnului Isus nu îl știe nici un credincios, ci numai Dumnezeu Tatăl.”
Venirea Domnului Isus este sigură și semnele prevestesc că venirea Lui este mai aproape ca oricând. Evenimentul venirii Domnului Isus ne uimește prin strălucirea lui și prin impactul pe care îl va avea asupra oamenilor.
A doua venire a Domnului Isus
Cum va fi venirea Domnului Isus?
1. Domnul Isus va veni personal. Ioan 14:3
Unii susțin că Domnul Isus nu va reveni în persoană, dar El va reveni în persoană.
1 Tesaloniceni 4: 16
De ce vine Domnul Isus personal?
– Domnul Isus vine personal ca un semn al responsabilității. Evrei 9: 28
– Domnul Isus vine personal ca un semn al respectului pentru mireasa Lui.
– Vine în mod personal după Biserica Sa.
2. Domnul Isus va veni în mod fizic. Apocalipsa 1 : 7
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi confrunte pe păcătoși. Ioan 19: 36, 37
– Domnul Isus vine în mod fizic ca să îi întărească pe credincioși.
3. Domnul Isus va veni în mod vizibil. Matei 24:30, 31
La nașterea Sa Domnulu Isus nu a fost văzut de mulți oameni, dar a doua Sa venire va fi glorioasă și toți oamenii îl vor vedea pe Domnul Isus. Oamenii vor fi siliți să îl vadă. Toate privirile vor fi îndreptate spre El.
4. Domnul Isus vine în mod neașteptat. 1 Tesaloniceni 5: 2,3
– Va fi un eveniment care se va desfășura uluitor de repede.
– Credinciosul trebuie să vegheze. Matei 25: 13
5. Domnul Isus va veni și triumfător și glorios.Va veni pe nori cu multă putere și cu o mare slavă. Marcu 13: 26
Credinciosul trebuie să fie pregătit pentru întâlnirea cu El. 2 Petru 3:14″
sursa : 03. Cum va fi venirea Domnului

,,Studierea Scripturii este un câștig pentru fiecare dintre noi. Prin Scriptură Dumnezeu ne crește și ne pregătește pentru cer.”
Așteptarea Domnului trebuie să ne schimbe radical ținta, dorințele vieții noastre în asemenea fel încât să corespundă planurilor Lui.
Duhul Sfant ne întreabă pe toți cât ne pregătim pentru venirea Domnului?
Veșnicia este hotărâtă de pregătirea sau nepregătirea noastră cu privire la venirea Lui.
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi?
Trebuie să fim oameni pregătiți.
1. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii treji din punct de vedere spiritual. Romani 13: 11,12
Sunt oameni mântuiți, izbăviți de sub puterea păcatului. Omul treaz nu mai doarme somnul păcatului. Sunt oameni care veghează. Luca 12:37,38
Un om treaz din punct de vedere spiritual experimentează suferința pentru Domnul. 1 Petru 4: 12, 13
2. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii sfinți 2 Petru 3 : 11 Trebuie să ne sfințim în fiecare zi. Sfințirea trebuie să fie preocuparea permanentă a celui ce așteaptă venirea Lui. Oamenii sfinți sunt biruitori. Filipeni 1: 6
Oamenii sfinți sunt vrednici de cer. Pe măsura sfințirii noastre ne apropiem tot mai mult de Cer și ne depărtăm tot mai mult de Pământ.
3. Oamenii pregătiți pentru venirea Lui sunt oamenii lucrători.
A lucra pentru Dumnezeu înseamnă a fi un om serios cu Dumnezeu și cu tine. Luca 21: 34, 35
Cei pregătiți se caracterizează și prin consacrare pentru lucrarea Domnului.
4. Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt și oamenii iubitori.
Daca îl iubești pe Dumnezeu iubești și pe semeni. Cerul este împărăția dragostei.
5.Oamenii pregătiți pentru venirea Domnului sunt oamenii rugativi. Rugăciunea are menirea de a ne întări. Trebuie să veghem în vederea rugăciunii.”
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/04-oameni-pregatiti-ptr-v…
,,Noi îl așteptăm pe Domnul Isus să revină după Biserica Sa.
Biserica Lui nu va fi lăsată pe pământ ci va fi luată din valea plângerii și va fi dusă în slavă împreună cu Domnul.Răpirea Bisericii nu este o doctrină tainică. Răpirea Bisericii nu este doar o demonstratie a puterii Lui, ci și o dovadă a credincioșiei Bisericii față de El. Ioan14:1-4

Răpirea Bisericii

Se va întâmpla în momentul stabilit de Dumnezeu. Toți vom fi răpiți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1. Cum se va produce răpirea credincioșilor?
Se va produce după un plan bine pus la punct de Dumnezeu.
La răpirea credincioșilor Dumnezeu își va dovedi puterea în univers. Smulgerea credincioșilor de pe acest pământ este legată de El. Va fi dat un semnal. În ziua aceea se va auzi un strigăt, un glas de arhanghel și se va auzi trâmbița lui Dumnezeu.
Răpirea nu va avea loc la voia întâmplării fără un moment bine determinat.
Domnul Isus va veni personal cu îngerii Săi ca să își întâmpine mireasa. Omul își va arăta supunerea la răpirea Bisericii. 1 Tesaloniceni 4:16, 17. Astăzi Dumnezeu lasă har și îndurare și îngăduie omului să trăiască cum vrea.
În ziua aceea însă orice om se va supune înaintea Domnului.
De răpire vor avea parte cei credincioși. Cei morți vor învia și cei vii vor fi schimbați. 1 Corinteni 15:51-53; Ioan 5:28, 29
La răpirea credincioșilor universul își va dovedi colaborarea cu Dumnezeu. Orice om îl va putea vedea pe Fiul Lui Dumnezeu și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh.
2. Când va avea loc răpirea celor credincioși?
Momentul răpirii Bisericii Sale nu îl poate cunoaște nimeni.
Când se va împlini numărul celor mântuiți, Biserica va fi răpită în glorie. Romani 11:25
Venirea Lui se va realiza o singură data atât ca să răsplătească cât și să judece. Matei 13:30, 41:2 Tesaloniceni 1:6
Biserica va fi răpită după ce va trece prin mari necazuri. Filipeni 1:29
Dumnezeu în marile necazuri își va păzi Biserica Sa și Biserica își va dovedi loialitatea față de El.

3. Cine sunt cei care vor fi răpiți?
– Vor fi luați aceia care sunt în Hristos și care au primit credința în Domnul Isus. Aceia care au primit mântuirea. 1 Corinteni 15:22, 23
– Vor fi luați aceia care trăiesc și lucrează prin Duhul Sfant. Matei 25:10.
– Vor fi luați aceia care au lucrat pentru Domnul și care au fost credincioși în slujba Lui.
– Vor fi luați aceia care sunt biruitori până la capăt. 1 Timotei 6:12″
Sursa la care poate fi accesată predica completă: http://audio.resursecrestine.ro/…/73235/05-rapirea-bisericii

,, Lucrurile viitoare se vor desfășura atât în întreaga creație a lui Dumnezeu cât și în viața fiecărui om. Sunt fapte, stări și lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit să aibe loc în lumea văzută și nevăzută. Aceste fapte, stări și lucrări vor avea loc când Domnul Isus va reveni a doua oară.
Adevărurile vieții de apoi….

Cititi in intregime aici  – http://biserica2.ro/biblia-si-vremurile-din-urma/

ASCULTA 12 mesaje AUDIO aicihttps://audio.resursecrestine.ro/predici/index-autori/ioan-cocirteu/album/biblia-si-vremurile-din-urma-studiu

ROADA DUHULUI – BLANDETEA ~ Ioan Cocîrţeu

Ioan Cocirteu

„Roada Duhului, dimpotrivă, este:…blândeţea…”
Galateni 5: 23

La fel ca şi credincioşia, şi blândeţea ne îndreaptă atenţia spre omul lăuntric. Dintr- un astfel de loc porneşte acea roadă binecuvântată prin care pot fi hraniţi toţi aceia care sunt în jurul nostru. În lăuntrul fiecărui credincios are loc lucrarea tainică a Duhului Sfânt, ca mai apoi să putem manifesta spre lume din asemănarea cu caracterul lui Hristos.

Blândeţea este îngăduinţă
Domnul Isus făcea o promisiune celor blânzi spunând: „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.” (Matei 5: 5). În vremurile biblice, blândeţea avea o conotaţie puternică, însemnând mult mai mult decât în zilele noastre. Acest cuvânt transmitea ideea de a îmblânzi, a ţine sub control un animal sălbatic. Dacă este să ne gândim la câteva cazuri concrete, ne dăm seama că exact aşa, prin stăpânirea produsă de Duhul lui Dumnezeu, s- a realizat minunata colaborare dintre om şi dumnezeire. Apostolul Petru a fost un caracter dur şi impulsiv, dar după ce Duhul Sfânt l- a controlat, toată energia lui a fost canalizată spre gloria lui Dumnezeu. Moise a fost numit cel mai blând dintre oameni, dar înainte ca Dumnezeu să- i fi adresat chemarea specială, el a fost un om încăpăţânat şi nestăpânit. Aşadar, blândeţea este putere şi tărie aduse sub control.

Blândeţea este modestie
Blândeţea dovedeşte sensibilitate faţă de alţii şi este foarte atentă spre a nu trece cu vederea drepturile altora. Un om blând nu se gândeşte atât de mult la sine, cât se gândeşte la ceilalţi. Omul blând este gata chiar să sufere pentru binele celorlalţi. Domnul Isus spunea: „…Eu sunt blând şi smerit cu inima…” şi în felul acesta „când a fost chinuit şi asuprit n- a deschis gura deloc, ca un miel pe care- l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n- a deschis gura” (Isaia 53: 7). Mândria vine atunci când privim numai la noi înşine, blândeţea vine când privim la Dumnezeu.

Blândeţea este moştenire
Domnia Domnului Isus Hristos în vieţile noastre face posibil ca blândeţea să devină una din trăsăturile caracterului nostru. Cu adevărat, blândeţea poate fi semnul cel mai palpabil al tăriei care lucrează în noi. S- ar putea să nu câştigăm niciodată aplauzele lumii, s- ar putea să nu ajungem să domnim niciodată şi să nu avem în mâini sceptrul puterii, dar într- o zi cei blânzi vor moşteni pământul (Matei 5: 5). Nimeni nu ne va putea răpi partea de moştenire pe care Dumnezeu ne- a promis- o. Pentru o asemenea moştenire merită să dezvoltăm blândeţea ca pe o virtute duhovnicească, fiind conştienţi că ne dă valoare înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Pastor Ioan Cocîrţeu

Urmareste editorialele Pastorului Ioan Cocîrţeu la Pagina Facebook – Biserica Baptista nr.2 Timisoara

MĂ POCĂIESC PENTRU CĂ DUMNEZEU E BUN !

” Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință ?” Romani 2: 4

Pastor Ioan CocirteuVorbim de cea mai dorită şi apreciată reacție la bunătatea lui Dumnezeu, pocăința. Sunt dintre cei care ar putea interveni spunând „Oare e Dumnezeu bun ?”, „Până la pocăința mea, îmi arată Dumnezeu bunătate ?”, „Ce dovezi de bunătate are Dumnezeu ca să mă pocăiesc ?” Totuși, orice ar spune omul, Dumnezeu este bun şi bunătatea Lui ține în veci !

Atunci când sub ochii noștri se întâmplă şi lucruri care ne fac să suferim, să plângem, să gemem de durere, chiar şi atunci Dumnezeu rămâne bun. Nici măcar în acele tragice situații El nu îmbracă haina răutății. Cum ? Poate atunci Dumnezeu dă curs voii Lui permisive, poate atunci Dumnezeu este silit să aplice dreptatea Sa, poate atunci Dumnezeu se obligă pe Sine să fie credincios față de toate hotărârile Sale. Să nu uităm că toate atributele Lui funcționează concomitent pentru a desăvârşi modul în care Dumnezeu este Dumnezeu. Nici una din trăsăturile Lui nu le diminuează pe celelalte sau le contrazice pe celelalte, ci toate împreună funcționează în acord şi armonie ! Da, şi când este drept, El e bun, şi când judecă, tot bun rămâne.

Partea bunătății evidente o poate pune cineva sub semnul întrebării? Dacă avem hrană şi îmbrăcăminte este pentru că Dumnezeu e bun. Dacă avem suflare de viață, un adăpost, o familie este expresia unui Dumnezeu bun. Cât de mult s-ar putea scrie aici….O spun cu deplină încredințare: nimic nu merităm, totul este prin har !

Dragi prieteni, având un Dumnezeu bun trebuie să ne pocăim. Pocăința este dovada că apreciem bunătatea lui Dumnezeu. Nu este suficient să o admitem, să o credem sau chiar să o mărturisim cu buzele noastre. Pocăindu-ne răspundem în cel mai corect mod cu putință la bunătatea lui Dumnezeu.

Vă doresc desfătare în bunătatea lui Dumnezeu.

Ioan Cocîrțeu

Urmariti postarile Bisericii Baptiste nr.2 Timisoara pe Facebook, click aici – Biserica Baptista nr.2 Timisoara

CE URMEAZĂ DUPĂ ?

„…siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.” 2 Petru 3: 14
Ioan Cocirteu

Există o curiozitate după nou, după nemaiauzit, după nemaivăzut. Setea aceasta face parte din condiția noastră umană şi de cele mai multe ori ne acaparează atât de mult încât ne defocalizează de la consumarea prezentului şi chiar ne obosește. Cu siguranță nu va este străin ceea ce spun. În țară noastră s-au întâmplat multe în ultima vreme, zicem noi „chiar prea multe”, aşa încât ne-am obișnuit oarecum cu „ce n-a mai fost” şi tindem în același timp să ştim „ce va fi”. Până la urmă cine va fi primul ministru ? Ce fel de oameni vor fi în guvern ? Vor fi şi dintre cei pentru care ne-am rugat ? Vom avea același parlament ? Oare vor fi 300 ? Rămân tot aproape 600 ? Încurcate sunt planurile omului….cât se poate de clare şi hotărâte sunt planurile lui Dumnezeu. Vreau să şitiți că la Dumnezeu sunt făcute toate calculele, are fixate și numele şi numerele…trebuie să vină doar ziua când ni le face cunoscute şi nouă.

Așadar, s-ar prea putea să emitem păreri nesigure, probabilități. Ce urmează după ? Ce va fi în viitor ? Sunt anumite lucruri cu caracter cert şi pe care trebui să le așteptăm. Ele sunt în desfășurare şi vor cunoaște cât de curând un apogeu, un punct final. Le afirm pe baza Scripturii, nu din preziceri omeneşti, nici din estimări socio-politice, nici din vise, nici din vedenii…convins fiind că nu sunt de neglijat !

– toate lucrurile au să se strice
-va creşte numărul batjocoritorilor şi dimensiunea batjocurii față de tot ce este dumnezeiesc.
-lumea va tăgădui cu bună ştiință dovezile creației lui Dumnezeu
-cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
-venirea Domnului Isus Hristos va fi la o clipeală din ochi.
-cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor.

Fiți gata pentru ce urmează după ! Ce am scris e sigur pentru că e din Biblie ! Biblia întotdeauna are dreptate pentru că e de la Dumnezeu !
Ioan Cocîrțeu

ROMÂNI, SĂ ȚINEM CU ȚARA !

Photo credit

„Dacă vei asculta de glasul Domnului…Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ.” Deuteronom 28: 1

ioan CocirteuÎn aceste zile, ca şi cetățeni ai acestei țări, ne-am exprimat foarte multe plângeri şi năzuințe pentru patria unde Dumnezeu a hotărât să trăim. Lucru absolut normal. Doza de patriotism este pusă de Creatorul în fiecare dintre noi. Trebuie spus însă, că nu toate scandările din aceste zile ar duce la schimbarea în bine a României. Unele erau imposibil de realizat, altele nu cred că plusau România. Unele erau rostite din ignoranță, altele dintr-o patimă dusă la extrem. Pentru unii a primat spiritul de masă, pentru alții chiar au fost doleanțe personale. La urma urmei, asa e în asa ceva, aşa e peste tot în astfel de cazuri. Vrem „să ținem” cu România, oarecum fiecare cum gândește.
Vă sugerez un mod de „a ține” cu patria noastră:
-cum ar fi dacă am striga mai mult la Dumnezeu decât unii la alții pentru România.
-cum ar fi dacă cererile noastre pentru România ar fi inspirate din Scriptură şi nu atât de mult dintr-un format de lozincă.
-cum ar fi dacă numărul mare de biserici pe care îl avem şi de care facem atâta caz, s-ar umple duminică de duminică de oameni temători de Dumnezeu.
-cum ar fi dacă prelații țării ar chema la unison România la pocăință pentru toate nelegiuirile în care ne ducem agonia.
-cum ar fi dacă în familiile noastre ne-am educa şi creşte copiii cu morala şi etica străbunilor noștri.
-cum ar fi dacă fiecare am condamna tot ce este păcătos, idolatru şi demonic din România.
-cum ar fi dacă l-am câștiga pe Dumnezeu ca aliat…….
Vreți „să țineți” cu România ?

Ioan Cocîrțeu

Biserica Baptista nr.2 Timisoara

UNUL MAI PĂCĂTOS CA ALTUL ?

ACEST MESAJ A FOST POSTAT PE FACEBOOK in data de 28 octombrie 2015, cu trei zile inainte de incendiul de la Bucuresti…

„…acei optsprezece inși, peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți ca au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu va spun: nu…” Luca 13: 4,5

ioan CocirteuO tragedie aici, un cataclism dincolo, lângă noi un accident cu pierderi de vieți omenești, la capătul țării o explozie cu zeci și zeci de victime, într-o parte un atentat terorist, în alta o distracție transformată în nenorocire.

Bineînțeles, e doar un tablou format și alcătuit din piese reale. Ele sunt acele întâmplări care ne zguduie și pe care nu le-am vrea a fi reale niciodată, dar totuși sunt.

Vis a vis de ele se nasc întrebarile: „Oare de ce a îngăduit Dumnezeu asa ceva ?”, „Cine-i vinovatul ?”, „Nu s-a putut evita asa ceva ?” sau „Ce păcate au avut de li s-a întâmplat aceasta ?” Da, celor care privesc dramele lumii, le vine gândul acesta: „S-a întâmplat pentru ca erau păcătoși sau foarte păcătoși !” Vreau sa va spun ca nu întotdeauna este asa. Nu exclud pedeapsa pentru pacat, de un fel sau altul si în cele mai severe moduri din economia lui Dumnezeu, dar nu toate nenorocirile pământului au drept cauza păcatul. Oare putem trage concluzia ca dacă nu ni s-a întâmplat noua ceea ce li s-a întâmplat lor, suntem mai buni decât ei ? Oare putem gândi ca ei au fost mai păcătoși decât noi ? Ar fi greșit!

Dragi prieteni, tragediile lumii nu sunt pentru morți, ci sunt pentru vii ! Morții nu mai au ce învață și a fi hermeneutici fata de ei s-ar prea putea să greșim în demersul nostru. Viii însă, trebuie sa ia aminte. Care-i învățătura Fiului lui Dumnezeu? „…dacă nu va pocăiți, toți veți pieri la fel.”

Mai devreme sau mai târziu, unora dintre noi ni se pot întâmplă astfel de lucruri, pocăința însă, e mijlocul de a nu pieri și cu sufletul odată cu trupul. Trupul poate fi nimicit, Dumnezeul suveran are rațiunile Lui și nu putem întreba „de ce ?”, dar sufletul poate fi salvat de noi, de fiecare, prin pocăință!

Sa fim păziți de Dumnezeu.

Pastor Ioan Cocirteu

Biserica Baptista nr.2 Timisoara

CITESTE si

MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS – Pastor Ioan Cocirteu

„…caut sa va trezesc mintea sanatoasa, prin instiintari…” 2 Petru 3: 1

Ioan CocirteuCu siguranta ati auzit acest dicton apartinand latinilor. El atrage atentia asupra sanatatii mentale si fizice. Fara dar si poate, o minte sanatoasa are un cuvant de spus asupra sanatatii unui corp.

Mintea inseamna ratiune, intelect, facultatea de a gandi, de a judeca, de a intelege. Omul fara minte e in pericol si e un pericol ! Nu degeaba ar trebui sa remarcam mintea chiar mai mult decat frumusetea, mai mult decat acel „ce bine arati”. Cineva cu minte stie sa se faca si frumos…. !

E un mare pericol ca mintea sa intre intr-un proces de imbatranire. Spunea cineva ca una dintre cele mai frecvente cereri ale rugaciunilor lui este sa-i tina Dumnezeu mintea sanatoasa. Sa stiti ca e o cerere buna. La fel de bine, mintea poate intra intr-o stare de adormire, de lipsa de reactie, starea aceea in care nu mai da semnale organismului pentru pericolele care il pasc. E grav cand se intampla asta chiar si pentru trup, dar este si mai grav cand se intampla pentru suflet. Stiti cum s-ar explica acest fenomen ? Sufleteste sa-ti permiti orice fara sa mai existe cenzura mintii ! Scriptura vorbeste despre o minte necredincioasa care a fost orbita de dumnezeul acestui veac.
Dragi prieteni, se impune trezirea mintii. Apostolul Petru isi exprima dorinta de a trezi mintea sanatoasa prin instiintari, instiintari care nu sunt altceva decat adevarurile Cuvantului lui Dumnezeu.

– sa se trezeasca mintea la necinstirea Numelui lui Dumnezeu. Cum sa fie injurat Dumnezeu ?
-sa se trezeasca mintea la miile de avorturi. Are omul libertatea de a lua viata ?
-sa se trezeasca mintea la necinstirea parintilor. Stiti ca lucrul acesta inseamna pierderea fericirii ?
-sa se trezeasca mintea la semnele sfarsitului istoriei. Nu vorbesc ele foarte clar ca vine Domnul ?
-sa se trezeasca mintea la nenorocirea morala, sociala si spirituala in care ne gasim. Daca ne-a abandonat Dumnezeu ca natiune ?
-sa se trezeasca mintea la mantuirea sufletului. Putem ramane doar cu o catedrala a mantuirii neamului ?

Doamne Isuse, trezeste-ne mintea !

Pastor Ioan COCIRTEU – BCB2

Urmareste PAGINA Facebook Biserica Baptista nr.2 Timisoara

FERICIRE, MAI ESTI PRINTRE NOI ? Ioan Cocirteu

Photo credit kalushvideo.com

FERICIRE, MAI ESTI PRINTRE NOI ?

„Cat pentru mine, fericirea mea este sa ma apropii de Dumnezeu…” Psalmul 73: 28

 Ioan CocirteuAti auzit despre agonia fericirii ? Sau despre moartea fericirii ? Daca nu, cu siguranta ati auzit despre absenta fericirii…ii spunem noi mai simplu „lipsa de fericire” !

Cum ai putea sa numesti acea stare cand un om castiga foarte mult, are venit serios, si totusi e nefericit ? Aveti un alt cuvant pentru casa aceea in care lucrurile merg ca pe roate si totusi, nimic nu mai incanta ? Ce e acolo unde sunt realizari profesionale, notorietate, masini rare, infatisare de revista, parteneri fara cusur, proprietati de valori ametitoare…dar, lipseste acel ceva care le face sa aiba sens ?

Dragi prieteni, raspunsul unanim este nefericire ! De ce ? Pentru ca fericirea nu este data de cat ai, de cine esti sau de ce poti. Fericirea este o stare a inimii. Ea nu vine din ceea ce vad ochii sau din ceea ce aud urechile. Nici macar din ce gandeste mintea. Ochii, urechile si mintea pot fi puse doar in slujba inimii, pentru ca inima sa dobandeasca fericirea. Cum ? Cu ochii ma uit la Izvorul fericirii, cu urechile aud Secretul fericirii si cu mintea accept Binecuvantarea fericirii !!!

Totul se consuma in Dumnezeu, si reincepe cu Dumnezeu, si continua tot prin Dumnezeu.
Ceva practic :
-nu-ti lega inima de lucruri materiale. Ele nu te vor face niciodata fericit. Sunt altii mai avuti ca tine si sunt tot nefericiti.
-nu crede niciodata ca cu cat te distrezi mai mult vei fi mai fericit. Atatia s-au sinucis, sau au murit prematur chiar asigurandu-i trupului toata gama de placeri. Oare erau ei fericiti ?
-nu asocia rasul, zambetul sau chiuitul cu fericirea. De cele mai multe ori ele sunt doar de suprafata si nu au nimic de-a face cu fericirea adevarata.
-decide azi sa-ti regandesti situatia fericirii tale. Nu te mai multmi cu surogate ale acesteia. Ele te duc la agonie !
-spune in inima ta o rugaciune prin care Il inviti pe Dumnezeu sa-ti dea fericirea. Ce da El e de calitate si dureaza in timp.
Ce va pot dori ? Fiti fericiti, nu doar pentru azi sau maine, ci pentru toata viata…..mai bine pentru toata vesnicia !!!

Pastor Ioan Cocirteu via www.prodocensmedia.ro

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari