Copiii Regali – Egalitatea si Includerea lor in Societate

Ca sa intelegem mai bine modul de functionare a legilor emise de guvernul norvegian cu privire la protectia copilului in aceasta tara, am tradus din limba norvegiana cateva din directivele prin care Barnevernet functioneaza. Din ceea ce se poate vedea in aceste directive, copiii care locuiesc in Norvegia cu parintii lor, sau sunt doar in vizita in aceasta tara, sau locuiesc temporar acolo, evaluarea copiilor este intotdeauna in favoarea interesului cel mai bun al copilului. Aceste directive, dupa ce arata ca orice decizie de evaluare a copilului ar trebui facuta cu avizul si aprobarea parintilor, dar la sfarsitul fiecarei directiuni, se pare ca tot ce ar trebui sa se faca este anulat in favoarea a ceea ce este mai bun pentru copil. Legea de protectie a copilului este in asa fel intocmita incat parintii (daca le sunt luati copiii), sa nu mai poata face absolut nimic. Totul se invarte sub pretextul de a lua cea mai buna masura si masura cea mai buna, este intotdeauna, aceea care este cea mai buna pentru copii. Nu parintii sunt lasati sa decida ce este mai bun pentru copilul sau copiii lor, ci Barnevernet. Cu ajutorul unor legi ca acestea, Barnevernet poate lua copiii de la cine vor, si cand vor si sansa ca acesti copii sa fie readusi familiilor, este aporoape nula. Asadar ajungem la concluzia ca aceste directive isi pierd eficacitatea in favoarea a „ceea ce este mai bun pentru copil”.

In anul acesta, Norvegia va lucra la ratificarea acordului de la Haga (In data de 4 martie, Norvegia a aprobat conventia de la Haga), si dupa ce legea intra in efect, un efect bun al legii, daca ar fi folosita in acest mod, ar fi ca sa dea posibilitatea unor copii confiscati de Barnevernet sa fie plasati la familia largita din tarile care au semnat conventia de la Haga. Dar, in acelasi timp, vestea rea este ca Norvegia poate sa dea acesti copii care sunt in foster care, la parinti surogat in tarile care au semnat acest acord. Numai Dumnezeu poate face o minune ca acesti copii sa fie reantorsi parintilor  lor biologici. Stim ca Dumnezeu poate face aceasta, de aceea avem nevoie ca sa sprijinim in continuare aceasta cauza pentru a avea izbanda de la Dumnezeu.

Sa ne rugam la Dumnezeu pentru ca El sa ne dea biruinta!

Avram C.

Am reusit sa terminam aceasta lucrare si avem textul tradus al documentului integral. Cititi in continuare directivele privind tratamentul cazurilor de protectie a copilului:

SURSA : https://www.regjeringen.no/contentassets/8a7d3215226b4ddbb497d171ec564ec1/rundskriv-q-42-2015.pdf

 1. Text Versiunea Q-42/2015: Linii directoare privind tratamentul cazurilor de protecție a copilului în care copiii au conexiuni cu alte țări

  Mulți copii din Norvegia sunt legati de o altă țară și au părinți sau alți membri ai familiei în străinătate. Copiii cu cetățenie străină ar putea fi în Norvegia pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, au rezidenta legala sau ilegala. Unele familii solicită protecție (azil) și unor copii care trăiesc în Norvegia pentru că părinții lor au documente de muncă. Acest lucru poate fi atât cetățeni SEE sau resortisanții țărilor din afara cooperării SEE. CPS trebuie să ia în considerare astfel de factori atunci când se evaluează care ingrijire este cea mai buna pentru copil.

  Cazurile de protectie a copilului care se ocupă de copii cu cetățenie străină sau care au legături strânse cu alte țări poate fi o provocare pentru serviciul protecției copilului. Aceste cazuri pot fi dificil de investigat în mod adecvat și ar putea fi dificil de a se evalua ce măsura ar fi cea mai buna pentru copil. Astfel de cazuri pot avea, de asemenea, o atenție politică semnificativă și atenția mass-media din străinătate. Orientările vor oferi informații cu privire la modul în care CPS se poate ocupa de cazuri, inclusiv măsurile de investigare și posibilitatea de monitorizare alternativă a copilului în străinătate. Orientările conțin o mențiune specială a copiilor care solicită azil sau care locuiesc în Norvegia ilegal. Există, de asemenea, un capitol privind munca prin agent, cu autoritățile de imigrare.

  Un număr tot mai mare de misiuni străine din Norvegia doresc să ofere asistență consulară pentru copii sau părinți în cazuri de protecție a copilului. Posturi străine doresc inclusiv accesul la informații cu privire la cazuri individuale, participarea la reuniuni cu serviciul de protecție a copilului, cazuri  de martori în Consiliul Județean, precum și pentru a satisfice cerintele copiilor care sunt  sub îngrijirea agentiei de protecție a copilului. Orientările vor oferi informații cu privire la rolul pe care autoritățile străine il pot avea în îngrijirea copilului și modul în care serviciile de protectie a copilului se poate referi la cererile venite din partea  misiunilor străine.

  Circulara a fost elaborata cu aportul Ministeruluil Justiției și Afacerilor Externe.  Copiii, Tinerii și Chestiunea Familiilor, Serviciul de Emigrare, Unitatea Centrală a Consiliul Județean pentru protecția copilului, Afacerile Sociale și Apelul de Imigrare, au contribuit de asemenea.

  Directive, conținutul principal

  Serviciul de protecție a copilului trebuie să ia în considerare legăturile copilului cu Norvegia și alte țări, în evaluarea de îngrijire a copilului, care este cea mai buna pentru copil. Copilul (impreuna cu familia), poate fi cetățean norvegian sau străin, locuiesc permanent sau temporar în Norvegia, au un caz de imigrare in curs de desfasurare, au rezidenta legala sau ilegala. Aceste condiții pot afecta evaluarea de îngrijire a copilului, care este cea mai buna pentru copil.

  O bună comunicare cu părinții este esențială pentru construirea încrederii și de a lucra împreună la eforturile de ajutorare. Serviciul de protecție a copilului trebuie să se asigure că familia intelege cazul și modul în care serviciile de protectie a copilului poate ajuta. Vor fi utilizati interpreți calificați în situațiile în care pot exista dificultăți de limbă. Copiii nu ar trebui să fie folositi ca interpreti.

  Lucrătorul de la CPS nu poate lua masuri de ingrijire a copilului daca familia este venita in vacanta si nu ar trebui să fie luat in grijă decât dacă este necesar și cel mai bine pentru copil.  Nu poate fi o decizie privind ordinele de îngrijire pentru copiii aflati în vacanță sau în trecere. În alte cazuri, trebuie să se evalueze în mod specific dacă copilul are legături strânse cu Norvegia suficient încât să poată fi luate astfel de măsuri radicale.

  Serviciul de protecție a copilului va examina dacă copilul este legat de alte țări, înainte de a fi promovat emiterea unui ordin de îngrijire. Serviciile de asistență socială a copilului ar trebui să încerce mereu să intre în contact cu părinții de peste hotare. Dacă copilul dumneavoastră este strâns legat de o altă țară, cum ar fi familia în țara în care copilul este un cetățean, serviciile trebuie să ia în considerare dacă copilul dumneavoastră poate primi îngrijire în străinătate, ca o alternativă la o ingrijire in Norvegia. Cat de aprofundate aceste investigații ar trebui să fie, va depinde de circumstanțele fiecărui caz. Welfare Act(Actul de Protectie al Copilului) se deschide astăzi nu pentru investiții în alte țări. Monitorizarea  în străinătate ca o alternativă la măsurile dîn Norvegia, se poate întâmpla doar cu acordul părinților.

  Colaborarea între autoritățile de protecție a copilului și Serviciul de Imigrare.

  În cazul în care familia are un caz de imigrare in curs de desfasurare a serviciilor, trebuie să se obțină informații cu privire la copil și familie de la autoritățile de imigrare. Serviciile de protecție a copilului sunt încurajate să furnizeze informații autorităților de imigrare, atunci când acest lucru  va proteja interesele copilului, si  viceversa.

  Serviciul de Protectie a Copilului, care  se ocupa de anchetarile din partea autorităților străine. a guvernelor străine, în special ambasadele, solicitând informații și doresc să îndeplinească cerintele cetățenilor lor, a caror copii  se află sub protectia de ingrijire a copilului (asistență consulară). o Serviciul de protecție a copilului, în general, va facilita contactul consular atunci când copiii și părinții o doresc. Serviciul de protecție a copilului poate, numai în cazuri excepționale, refuza un contact consular, dacă exista situații specific in care nu este cel mai bun interes al copilului.

  Servicii de asistență socială a copilului ar trebui să coopereze cu autoritățile străine, inclusiv ambasadele, pentru informarea cazurilor de protecția copilului și de a proteja copilul. Serviciile de asistență socială a copilului pot furniza informații și să coopereze cu autoritățile străine, dacă părinții sunt de acord sau în cazul în care serviciul de protecție a copilului consideră că o colaborare va ajuta la educarea cazului de protecție a copilului și prin urmare să fie în interesul copilului..

  Adoptarea necesită motive deosebit de grele. Atunci când o adopție sparge toata legătură juridică între copii și părinții lor biologici și alți membri ai familiei.Ministerul este de părere că ar trebui să existe o decizie privind adoptarea împotriva voinței părinților atunci când copilul și părinții nu au permis de ședere permanentă sau drept de ședere permanentă în Norvegia.

  Serviciul de protecție a copilului trebuie să notifice județul atunci când este necesar pentru sfaturi și îndrumări. Judetul guvernator se poate adresa ocazional lui Bufdir (Directoratul Norvegian pentru Copii, Adolescenti si Familii).

  Convenția de la Haga din 1996 si Guvernul este la lucru pentru Norvegia ca să ratifice Convenția de la Haga din 1996, în cursul anului 2016. Convenția prevede cooperarea și schimbul de informații cu alte țări din convenție. Când Conventia va fi ratificata, Norvegia va primi norme privind destinațiile de plasare voluntare  din casele și instituții de foster care din alte țări ale Convenției. In cazuri exceptionale,  îngrijirea copilului va fi de asemenea transferata la o altă țară a convenției atunci când acest lucru este considerat a fi cel mai bun pentru copil. Se instituie o autoritate centrală în conformitate cu Convenția de a oferi îndrumare pentru municipalități și asistență în dialog cu guvernele străine. Circulara va fi ajustata atunci când convenția intră în vigoare în Norvegia.

  Cadrul juridic

  1.1 Constituția adaptata dupa Constituția § 104 a copiilor, da dreptul la respectarea demnității lor umane. Ei au dreptul de a fi audiati în materie de ele, iar opinia lor ar trebui să se acorde greutate în funcție de vârsta și dezvoltarea lor. Interesele copilului trebuie să primeze în acțiunile și deciziile care afectează copiii. Copiii au dreptul la protecția integrității lor personale. În plus, autoritățile de stat creează condiții pentru dezvoltarea copilului, inclusiv asigurându-se că copilul primește securității economice, sociale și de sănătate necesare, de preferință în propria sa familie.

  1.2 Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului din 20 Noiembrie 1989 (CRC) este cea mai importanta reglementare internaţionala care protejezeaza drepturile copilului. Convenția de copii se pune in aplicare in  Legea Norvegiană prin Legea drepturilor omului, cf. § 2. La conflictul dintre CRC şi alte legislatii, convenţia copilului merge mai departe, vedeti Legea cu Drepturile Omului punctul 3.

  In pecial dispozițiile relevante ale Convenției din articolul 2, 3, 9, 12, 20 şi 21. Norvegia se angajeaza in conformitate cu Convenţia pentru protejarea tuturor copiilor care stau în Norvegia, intr-un mod nediscriminatoriu. Cele mai bune interese ale copilului trebuie să fie un considerent primordial în toate deciziile care implică copiii. Copiiilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a fi audiati în toate problemele care-i afecteaza. CRC autorizeaza pentru ca copiii, în cazuri excepționale, sa poata fi mutati la un orfelinat sau instituție sau adoptati împotriva voii părinţilor lor, dacă este necesar, in interesul superior al copilului.

 2.  1.3 Drepturile Europene ale Omului

  Convenţia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO),din 4 Noiembrie 1950 a fost adopatata in Legea Norvegiană prin Legea Drepturilor Omului, cf. § 2. Daca se apare  o contradicţie intre Convenţie şi alta legislatie norvegiena, Convenţia are prioritate, jf. § 3. CEDO articolul 8 nr 1 are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie . Dreptul la viaţă familială în conformitate cu articolul 8 nu este absolută. Autoritățile publice pot face intervenţie în viaţa de familie în cazul în care termenii de intervenţie, care sunt mai aproape de reglementarile din articolul 8 Nr. 2,  sunt îndeplinite. Procedura trebuie să fie în conformitate cu legea şi necesară într-o societate democratică şi de a fi înrădăcinate în motivele specificate, în probleme de protecţie a copilului, vor fi luate în considerare cele mai bune interese ale copilului. Ceea ce este considerat „necesară într-o societate democratică” va depinde de circumstanţele cazului respectiv. Trebuie să fie considerat dacă măsura este rezonabila și adecvata şi (masura) trebuie să fie văzuta în funcţie de dezvoltarea juridica şi dezvoltarea comunitară. Ceea ce contează este că statul foloseste mijloace  acceptabile pentru atingerea scopului (proporţionalităţii). Preluarea de ingrijire a unui copil împotriva voinţei părinţilor este un amestec în viaţa de familie. Aceasta poate fi totusi o intervenţie necesara și proporționala pentru interesul superior al copilului.

 3. 1.4 Legea protecţiei copilului

  Actul protectiei copilului este  reglementata de legea din serviciul de protectie a copilului din 17. Iunie 1992 (dreptul protecţiei copilului) cu descrierile aferente. Cazurile de protecţia copilului în Norvegia trebuie să fie rezolvate în cadrul legii de protectia copilului. CPS se aplică tuturor copiilor care staţu în Norvegia, Legea § 1-2. Acest lucru este valabil indiferent de cetăţenie, statutul de rezidenta al copilului sau resedinta lui. Toţi copiii din Norvegia trebuie sa fie protejati împotriva violenţei, abuzului si a neglijentei. CPS trebuie să ia in continuare pentru copil si familie, legaturi cu Norvegia si alte tari printr-o evaluare corespunzatoare. atunci când sunt luate în vedere măsurile ce trebuie impuse pentru binele copilului. “Binelele copilului este un principiu fundamental în Legea privind protecţia copiilor. Accentul esenţial se pune pe găsirea măsurilor care sunt cele mai bune  in interesul copilului, care este un principiu fundamental in Actul de Protectie al copilului.

 4.  Să fie dat copiilor posibilitatea de a participa şi ca ar trebui  sa fie facilitate conversaţii cu copilul dumneavoastră. Copiii pot avea o persoană de încredere separată, care va contribui la consolidarea participării copilului şi adolescentului şi influenţa în serviciile sociale. A se vedea copii, Actul de Protectie § 4-1 şi Regulamentul pe persoană de intervenţie şi de încredere, 2.

  Copiii care au implinit sapte ani  de 7 ani şi copiii mai mici, care sunt capabili să-si formeze propriile lor opinii, să fie informati şi sa li se de-a posibilitatea de a face o declaraţie înainte de luarea deciziei în cazul în care-l afectează pe el sau pe ei. Opinia copilului ar trebui să fie atribuită de greutate în conformitate cu vârsta şi maturitatea copilului. Copiii pot lua numit un purtător de cuvânt separat în probleme pentru a fi considerate  in  Comitetul Judetului, cf. Actul de Protectie a copilului § 7-9 cu Reglementarile. Purtătoarul de cuvânt a trebui sa fie un  purtător de cuvânt pentru copil, şi trebuie să fie independent de serviciile de asistenta socialade bunăstarea copilului şi părinţii copilului. 3 Comitetul Judetuluil desemnează adesea un purtător de cuvânt pentru copiii sub 15 ani.

  Copiii peste 15 ani, care înţeleg ca cazul este parte din cazul de protecţia copilului şi pot face parte drepturile proceduale aplicabile. Consiliul de judeţ, de asemenea, poate acorda drepturi proceduale copiilor care sunt mai tineri decât în cazuri particulare de 15 ani.  În ceea ce privește măsurile pentru copii cu problem de comportament sau măsuri pentru copiii care pot fi victimă a traficului de fiinţe umane, copilul trebuie totdeauna considerat a fi parte. Acest lucru rezultă din legea copilului de protective, § 6-3.

 5.  1.8 Conventia de la Haga 1996. Norvegia lucrează pentru a ratifica Conventia de la Haga  din 19 Octombrie 1996 despre competenta, alegerea legii, recunoaşterea, executarea şi cooperarea privind răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor. Convenţia este un set international de reguli pentru prevenirea şi soluţionarea litigiilor, probleme de protecţie a părinţilor copilului şi problemele copiilor pe de-a lungul liniilor, unde copiii au legături in mai multe ţări. Convenţia prevede, între altele, normele privind: autorităţile ţării care pot satisface măsurile de protecţie pentru copii (competenţa), – cooperarea şi schimbul de informaţii între ţările din Convenție. Fiecare ţară din Convenție trebuie să aibă o autoritate central prin intermediul carora tarile sa poata comunica.  – Proceduri pentru introducerea copiilor în centre de plasament şi îngrijire instituţională din alta tara a Conventiei. – Proceduri şi conditii de situatii exceptionale pentru a transfera un caz dintr-o ţară din Convenție  in alta.

  In iunie 2015 Parlamentul a convenit să ratificeConventia de la Haga din 1996 . Parlamentul a adoptat, de asemenea, o lege proprie pe punerea în aplicare a convenției și modificările Actului de Copi, Actul de Căsătorie şi Actul de Protectie a Copilului pentru a se adopta dreptul Norvegiei dreptul la Convenţie. 6 Ministerul intentioneaza   ca Convenţia respectivă şi schimbarile în domeniul protecţiei copilului sa intre in vigoare in anul 2016.

  Când Convenția intră în vigoare CPS § 1-2 vor face modificările în conformitate cu dispozițiile convenției. Regula principală a Convenției este că statul în care copilul are domiciliul poate lua toate măsurile de protecţie necesare pentru copil. Acelaşi lucru este valabil pentru copiii care sunt refugiaţi, strămutati intern sau dacă locul copilului de reședință nu se poate repara. Dacă copilul locuieste într-o ţară, dar are locul obişnuit de rezidenţă în altă ţară, a statului în care copilul locuieste poate lua decizii temporare și decizii cu situaţii de urgenţă. Acest lucru se va reflecta în CSP § 1-2.

  În plus, vor fi reglementate în secţiunea noua, 4-4a în Legea Protecţiei Copilului că copiii pot fi plasati într-un orfelinat sau instituţie în alte state din Convenție ca o actiune voluntara de remediere. Mai multe condiţii trebuie îndeplinite, printre altele,  parinti si copiii peste 12 ani trebuie sa consimta şi copilul este in siguranţă in acea locatie. Aceste locatii pot avea loc doar ca o remediere şi nu pentru o preluare de îngrijire. Prevederea se va deschide, de asemenea, pentru ca copiii sa poata fi plasati într-un orfelinat sau instituţie în Norvegia pe baza deciziei luate într-un alt stat al Convenţiei. Conventia de la Haga din 1996, articolul 8 și 9 permite ca ingrijirea unui  caz de protecţie a copilului, în cazuri excepţionale, poate fi transferata dintr-o ţară din Convenție in alta. În noua lege privind punerea în aplicare a Conventiei de la Haga din 1996, sectiunea 5 este reglementată astfel ca transferul unui caz sa se poata întâmpla in toate etapele acelui caz, şi ar trebui să se urmeze normele de procedura in functie de tipul de caz. Acest lucru însemnează că un caz de protecţie a copilului poate fi transferat, chiar şi după ce a fost luata o decizie forţată în Norvegia. Conditia centrală pentru transferul unui caz este ca cealalta ţăra sa fie mai potrivita pentru a evalua interesul superior al copilului. Majoritatea copiilor şi părinţilor care sunt în căutarea de azil în Norvegia provin din țări care nu au aderat la Conventia de la Haga din 1996, Prin urmare, ca regulă generală, nu va fi posibil pentru a plasa copiii în mod voluntar într-un orfelinat sau instituţie în ţara  solicitanţilor de azil din care provin sau transferul de ingrijire a copilului in aceste tari.

Copiii Regali, Egalitatea Lor si Includerea Lor in Societate

Cuvant inainte 

Ca sa intelegem mai bine modul de functionare a legilor emise de guvernul norvegian cu privire la protectia copilului in aceasta tara, am solicitat ajutorul lui Cassie H. cu traducerea din limba norvegiana cateva din directivele prin care Barnevernet functioneaza. Din ceea ce se poate vedea in aceste directive, copiii care locuiesc in Norvegia cu parintii lor, sau sunt doar in vizita in aceasta tara, sau locuiesc temporar acolo, evaluarea copiilor este intotdeauna in favoarea interesului cel mai bun al copilului. Aceste directive, dupa ce arata ca orice decizie de evaluare a copilului ar trebui facuta cu avizul si aprobarea parintilor, dar la sfarsitul fiecarei directiuni, se pare ca tot ce ar trebui sa se faca este anulat in favoarea a ceea ce este mai bun pentru copil. Legea de protectie a copilului este in asa fel intocmita incat parintii (daca le sunt luati copiii), sa nu mai poata face absolut nimic. Totul se invarte sub pretextul de a lua cea mai buna masura si masura cea mai buna, este intotdeauna, aceea care este cea mai buna pentru copii. Nu parintii sunt lasati sa decida ce este mai bun pentru copilul sau copiii lor, ci Barnevernet. Cu ajutorul unor legi ca acestea, Barnevernet poate lua copiii de la cine vor, si cand vor si sansa ca acesti copii sa fie readusi familiilor, este aporoape nula. Asadar ajungem la concluzia ca aceste directive isi pierd eficacitatea in favoarea a „ceea ce este mai bun pentru copil”.

In anul ce urmeaza Norvegia va lucra la ratificarea acordului de la Haga, si dupa ce legea intra in effect, pot sa imprastie acesti copii care sunt in foster care, la tarile care au semnat acest accord. Numai Dumnezeu poate face o minune ca acesti copii sa fie reantorsi parintilor  lor biologici. Stim ca Dumnezeu poate face aceasta, de aceea avem nevoie ca sa sprijinim in continuare aceasta cauza pentru a avea izbanda de la Dumnezeu.

Sa ne rugam la Dumnezeu pentru ca El sa ne dea biruinta! (Avram)

Cititi in continuare directivele privind tratamentul cazurilor de protectie a copilului:

 1.  Text Versiunea Q-42/2015: Linii directoare privind tratamentul cazurilor de protecție a copilului în care copiii au conexiuni cu alte țări

Mulți copii din Norvegia sunt legati de o altă țară și au părinți sau alți membri ai familiei în străinătate. Copiii cu cetățenie străină ar putea fi în Norvegia pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, au rezidenta legala sau ilegala. Unele familii solicită protecție (azil) și unor copii care trăiesc în Norvegia pentru că părinții lor au documente de muncă. Acest lucru poate fi atât cetățeni SEE sau resortisanții țărilor din afara cooperării SEE. CPS trebuie să ia în considerare astfel de factori atunci când se evaluează care ingrijire este cea mai buna pentru copil.

Cazurile de protectie a copilului care se ocupă de copii cu cetățenie străină sau care au legături strânse cu alte țări poate fi o provocare pentru serviciul protecției copilului. Aceste cazuri pot fi dificil de investigat în mod adecvat și ar putea fi dificil de a se evalua ce măsura ar fi cea mai buna pentru copil. Astfel de cazuri pot avea, de asemenea, o atenție politică semnificativă și atenția mass-media din străinătate. Orientările vor oferi informații cu privire la modul în care CPS se poate ocupa de cazuri, inclusiv măsurile de investigare și posibilitatea de monitorizare alternativă a copilului în străinătate. Orientările conțin o mențiune specială a copiilor care solicită azil sau care locuiesc în Norvegia ilegal. Există, de asemenea, un capitol privind munca prin agent, cu autoritățile de imigrare.

Un număr tot mai mare de misiuni străine din Norvegia doresc să ofere asistență consulară pentru copii sau părinți în cazuri de protecție a copilului. Posturi străine doresc inclusiv accesul la informații cu privire la cazuri individuale, participarea la reuniuni cu serviciul de protecție a copilului, cazuri  de martori în Consiliul Județean, precum și pentru a satisfice cerintele copiilor care sunt  sub îngrijirea agentiei de protecție a copilului. Orientările vor oferi informații cu privire la rolul pe care autoritățile străine il pot avea în îngrijirea copilului și modul în care serviciile de protectie a copilului se poate referi la cererile venite din partea  misiunilor străine.

Circulara a fost elaborata cu aportul Ministeruluil Justiției și Afacerilor Externe.  Copiii, Tinerii și Chestiunea Familiilor, Serviciul de Emigrare, Unitatea Centrală a Consiliul Județean pentru protecția copilului, Afacerile Sociale și Apelul de Imigrare, au contribuit de asemenea.

Directive, conținutul principal

Serviciul de protecție a copilului trebuie să ia în considerare legăturile copilului cu Norvegia și alte țări, în evaluarea de îngrijire a copilului, care este cea mai buna pentru copil. Copilul (impreuna cu familia), poate fi cetățean norvegian sau străin, locuiesc permanent sau temporar în Norvegia, au un caz de imigrare in curs de desfasurare, au rezidenta legala sau ilegala. Aceste condiții pot afecta evaluarea de îngrijire a copilului, care este cea mai buna pentru copil.

O bună comunicare cu părinții este esențială pentru construirea încrederii și de a lucra împreună la eforturile de ajutorare. Serviciul de protecție a copilului trebuie să se asigure că familia intelege cazul și modul în care serviciile de protectie a copilului poate ajuta. Vor fi utilizati interpreți calificați în situațiile în care pot exista dificultăți de limbă. Copiii nu ar trebui să fie folositi ca interpreti.

Lucrătorul de la CPS nu poate lua masuri de ingrijire a copilului daca familia este venita in vacanta si nu ar trebui să fie luat in grijă decât dacă este necesar și cel mai bine pentru copil.  Nu poate fi o decizie privind ordinele de îngrijire pentru copiii aflati în vacanță sau în trecere. În alte cazuri, trebuie să se evalueze în mod specific dacă copilul are legături strânse cu Norvegia suficient încât să poată fi luate astfel de măsuri radicale.

Serviciul de protecție a copilului va examina dacă copilul este legat de alte țări, înainte de a fi promovat emiterea unui ordin de îngrijire. Serviciile de asistență socială a copilului ar trebui să încerce mereu să intre în contact cu părinții de peste hotare. Dacă copilul dumneavoastră este strâns legat de o altă țară, cum ar fi familia în țara în care copilul este un cetățean, serviciile trebuie să ia în considerare dacă copilul dumneavoastră poate primi îngrijire în străinătate, ca o alternativă la o ingrijire in Norvegia. Cat de aprofundate aceste investigații ar trebui să fie, va depinde de circumstanțele fiecărui caz. Welfare Act(Actul de Protectie al Copilului) se deschide astăzi nu pentru investiții în alte țări. Monitorizarea  în străinătate ca o alternativă la măsurile dîn Norvegia, se poate întâmpla doar cu acordul părinților.

Colaborarea între autoritățile de protecție a copilului și Serviciul de Imigrare.

În cazul în care familia are un caz de imigrare in curs de desfasurare a serviciilor, trebuie să se obțină informații cu privire la copil și familie de la autoritățile de imigrare. Serviciile de protecție a copilului sunt încurajate să furnizeze informații autorităților de imigrare, atunci când acest lucru  va proteja interesele copilului, si  viceversa.

Serviciul de Protectie a Copilului, care  se ocupa de anchetarile din partea autorităților străine. a guvernelor străine, în special ambasadele, solicitând informații și doresc să îndeplinească cerintele cetățenilor lor, a caror copii  se află sub protectia de ingrijire a copilului (asistență consulară). o Serviciul de protecție a copilului, în general, va facilita contactul consular atunci când copiii și părinții o doresc. Serviciul de protecție a copilului poate, numai în cazuri excepționale, refuza un contact consular, dacă exista situații specific in care nu este cel mai bun interes al copilului.

Servicii de asistență socială a copilului ar trebui să coopereze cu autoritățile străine, inclusiv ambasadele, pentru informarea cazurilor de protecția copilului și de a proteja copilul. Serviciile de asistență socială a copilului pot furniza informații și să coopereze cu autoritățile străine, dacă părinții sunt de acord sau în cazul în care serviciul de protecție a copilului consideră că o colaborare va ajuta la educarea cazului de protecție a copilului și prin urmare să fie în interesul copilului..

Adoptarea necesită motive deosebit de grele. Atunci când o adopție sparge toata legătură juridică între copii și părinții lor biologici și alți membri ai familiei.Ministerul este de părere că ar trebui să existe o decizie privind adoptarea împotriva voinței părinților atunci când copilul și părinții nu au permis de ședere permanentă sau drept de ședere permanentă în Norvegia.

Serviciul de protecție a copilului trebuie să notifice județul atunci când este necesar pentru sfaturi și îndrumări. Judetul guvernator se poate adresa ocazional lui Bufdir (Directoratul Norvegian pentru Copii, Adolescenti si Familii).

Convenția de la Haga din 1996 si Guvernul este la lucru pentru Norvegia ca să ratifice Convenția de la Haga din 1996, în cursul anului 2016. Convenția prevede cooperarea și schimbul de informații cu alte țări din convenție. Când Conventia va fi ratificata, Norvegia va primi norme privind destinațiile de plasare voluntare  din casele și instituții de foster care din alte țări ale Convenției. In cazuri exceptionale,  îngrijirea copilului va fi de asemenea transferata la o altă țară a convenției atunci când acest lucru este considerat a fi cel mai bun pentru copil. Se instituie o autoritate centrală în conformitate cu Convenția de a oferi îndrumare pentru municipalități și asistență în dialog cu guvernele străine. Circulara va fi ajustata atunci când convenția intră în vigoare în Norvegia.

Cadrul juridic

1.1 Constituția adaptata dupa Constituția § 104 a copiilor, da dreptul la respectarea demnității lor umane. Ei au dreptul de a fi audiati în materie de ele, iar opinia lor ar trebui să se acorde greutate în funcție de vârsta și dezvoltarea lor. Interesele copilului trebuie să primeze în acțiunile și deciziile care afectează copiii. Copiii au dreptul la protecția integrității lor personale. În plus, autoritățile de stat creează condiții pentru dezvoltarea copilului, inclusiv asigurându-se că copilul primește securității economice, sociale și de sănătate necesare, de preferință în propria sa familie.

1.2 Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului din 20. Noiembrie 1989 (CRC) este cea mai mare autoritate, reglementările internaţionale trebuie sa protejeze drepturile copilului. Convenția de copii se face Legea Norvegiană prin Legea drepturilor omului, cf. § 2. La contradicţia dintre CRC şi alte legi, convenţia copilului merge mai departe, jf. drepturile omului drept punctul 3. Dispozițiile relevante ale Convenției este, în special articolul 2, 3, 9, 12, 20 şi 21. Norvegia este angajata după Convenţia pentru protejarea tuturor copiilor care stau în Norvegia pe un mod nediscriminatoriu. Cele mai bune interese ale copilului trebuie să fie un considerent primordial în toate deciziile care implică copiii. Copiiilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a fi audiati în toate problemele care afectează copilul. Copiii , în cazuri excepționale, ei fi pot fi mutati la un foster casă sau instituție sau adoptati împotriva părinţilor lor dacă este necesar din cauza interesului superior al copilului.

DOCUMENTUL – https://www.regjeringen.no/contentassets/8a7d3215226b4ddbb497d171ec564ec1/rundskriv-q-42-2015.pdf

VA URMA…….

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari