Este normal, etic şi legal ca orice muncă făcută de cineva să fie recompensată (retribuită, plătită) ?

 

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Este normal, etic şi legal ca orice muncă făcută de cineva să fie recompensată (retribuită, plătită). Alexandru Vlahuţă spunea: “Sfântă muncă e aceea / Ce răsplata-n ea-şi găseşte”. Tot el a mai oferit poporului român două versuri memorabile pe care artiştii (mai ales muzicienii) le-au remarcat de mulţi ani: “Munca de artist e crudă / Şi e trist-a ei răsplată.” Oare ce a constatat el atunci şi ce a vrut să transmită celorlalţi români când a scris aceste versuri?

Evident, muzica se realizează printr-o muncă artistică. Şi pentru ca ea să fie de cea mai bună calitate (mai ales atunci când este închinată lui Dumnezeu!), implică un mare efort specific din partea muzicienilor! Niciodată această muncă nu ar fi trebuit să fie făcută gratis (decât în cazuri excepţionale) – pentru că ea nu este nici uşor de realizat şi nici ieftină!

Unul dintre proverbele româneşti despre muncă spune: „De unde munceşti, de-acolo trebuie să mănânci.”

Au înţeles aceste adevăruri şi creştinii evanghelici români?

Fa click si citeste mai mult –

 Citeste si

 

 

Legea si Dreptul de Autor – Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Pentru mulţi creştini evanghelici români, subiectul drepturilor de autor este un “tabu” – în ciuda faptului că nu le-a impus nimeni să stea la distanţă de el în cunoaştere şi mai ales în practică. Acesta este un domeniu în care ei pierd mult – de mulţi ani – din cauza ignoranţei; iar cei mai dezavantajaţi de consecinţele ei sunt în primul rând muzicienii…
“Legea Dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, publicată în Monitorul Oficial al României (fiind în vigoare în actuala formă din 24 Iunie 1996) – intitulată Legea 8 din 1996 (actualizată în 26 Mai 2014), este de mult timp accesibilă şi pe Internet. Dar oare câţi muzicieni evanghelici pot spune că au citit-o până acum, că o cunosc, că o aplică şi că îi revendică respectarea în situaţia lor specifică? Deşi această lege are în prezent o sută cincizeci şi patru de articole, cele care îi interesează pe muzicieni şi care vorbesc despre drepturile şi îndatoririle lor sunt relativ puţine.

“Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe” este făcută, printre altele, să reglementeze domeniul activităţilor artisitice şi să îi protejeze pe oamenii de artă în relaţiile lor cu ceilalţi (persoane fizice sau juridice). Ea le oferă în acelaşi timp muzicienilor (compozitori şi interpreţi) baza legală pentru desfăşurarea muncii lor artistice într-un mod echitabil.

Pentru început vom face unele observaţii generale referitoare la câteva aspecte semnalate de o parte dintre muzicienii evanghelici din România în legătură cu modul în care este (respectiv nu este) respectată Legea 8/1996:

O.R.D.A.'s photo.

1. Conform acestei legi, autorul oricărei opere artistice muzicale are garantat (fără discriminare) dreptul legal să şi-o înscrie la O. R. D. A. (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – coordonat de ministrul culturii şi cultelor din România). Numai după ce se realizează această înscriere, autorul unei opere artistice beneficiază de drepturile şi facilităţile prevăzute în Legea 8/1996. Condiţiile (legale ale) înscrierii unei opere artistice muzicale sunt stabilite de O. R. D. A. şi pot fi cunoscute în urma contactării acestui organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Guvernului, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Proprietăţii Intelectuale. Datele de contact ale O. R. D. A. sunt:
a. Adresa: Calea Victoriei nr.118, etaj 4-5, sect.1, București, Tel./Fax.: 021/317.50.80; 021/317.50.90;
b. E-mail: office@orda.gov.ro; office@orda.ro
c. Facebook: https://www.facebook.com/158869924161873/photos/a.158870147495184.34252.158869924161873/158870150828517/?type=1&source=11

2. Încălcarea drepturilor de autor ale muzicienilor creştini se întâmplă de fiecare dată când li se piratează albumele muzicale (înscrise la O. R. D. A.) sau anumite piese de pe albumele lor apărute pe piaţă. Se ştie că muzicienii evanghelici români fac mari eforturi (financiare) – de obicei împrumutându-se parţial sau total – ca să îşi poată plăti înregistrarea audio a unui album muzical. Deşi în România ei nu pot trăi din vânzarea de albume, ar fi mulţumiţi ca prin comercializarea lor să îşi acopere măcar cheltuielile cu imprimarea acestora. Dar în loc să le cumpere albumele muzicale, unii dintre evanghelici pătrund prin efracţie în sitemul lor informatic şi le copiază piesele. Aceasta este o practică necinstită despre care nu ne face plăcere să vorbim; dar ea reprezintă o realitate de care trebuie să fim conştienţi, pe care suntem obligaţi să o recunoaştem deschis şi în acelaşi timp să o condamnăm, să o combatem şi să o descurajăm până la dispariţia totală a ei din obiceiurile unor români evanghelici!

3. Una dintre implicaţiile nerespectării Legii dreptului de autor apare în situaţia în care se practică furtul de proprietate intelectuală. Acest “fenomen” se poate întâmpla atunci când sunt lansate şi se răspândesc în spaţiul public unele piese muzicale noi, încă neînscrise la O. R. D. A.. Ele sunt înregistrate (de exemplu, cu un telefon) şi apoi postate pe o pagină de socializare sau pe un canal de Youtube. Astfel, acele piese muzicale pot să fie oricând ascultate, copiate şi însuşite de altcineva care nu este autorul (compozitorul şi/sau interpretul) lor iniţial real – situaţie în care le poate folosi ca aparţinându-i sau (şi mai grav) le poate înscrie la O. R. D. A. pe numele lui. După înscrierea pe numele falsului autor, practic, adevăratului autor îi va fi foarte greu dacă nu chiar imposibil să obţină legal schimbarea paternităţii acelor piese muzicale. Din această cauză, compozitorii muzicali şi interpreţii care sunt conştienţi de o asemenea posibilitate, nu se grăbesc niciodată (ci se feresc cât pot de mult) să îşi prezinte public noile lor realizări muzicale înaite de a fi înregistrate la O. R. D. A. Altfel, ele sunt foarte expuse plagierii.

4. Un alt caz de nerespectare a drepturilor de autor este acela al radio-difuzării pieselor de pe albumele muzicale (înregistrate la O. R. D. A.) ale artiştilor creştini evanghelici români. În cadrul emisiunilor lor transmise zilnic, majoritatea posturilor de radio cu personal “creştin” din România folosesc piese muzicale de pe aceste albume – fără să plătească nimic muzicienilor care le-au produs. Cei care lucrează la aceste posturi de radio, pur şi simplu cumpără (sau primesc cadou) albume muzicale, din care ulterior folosesc în mod arbitrar unele înregistrări în diferite emisiuni. Ca să îşi “împace conştiinţa” scăpând de obligativitatea plăţii către muzicieni, majoritatea posturilor de radio recurg la o “înţelegere” tacită cu ei, asigurându-le “promovarea” albumului muzical în schimbul renunţării lor la orice pretenţie (financiară) legtată de drepturile de autor… Desigur, aceasta este o condiţionare nedreaptă şi reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor comisă de cei de la posturile de radio – în dauna fraţilor lor de credinţă. Din dorinţa de a li se promova albumele muzicale la radio, majoritatea artiştilor creştini (muzicieni) acceptă “propunerea” lor necinstită. Practic, aceasta este cea mai frecventă modalitate de încălcare a drepturilor de autor comisă în fiecare zi între creştinii evanghelici din România. Unii o propun, alţii o acceptă de nevoie, iar restul evanghelicilor români pot asculta zilnic muzică difuzată în urma unor practici parţial ilegale… Muzicienii evanghelici din România nu ar trebui să mai permită celor de la posturile de radio “creştine” să îi fure, interzicându-le difuzarea acelor piese muzicale pentru care nu îşi plătesc dreptul de folosire în emisiuni! În faţa legii, acea “înţelegere” a posturilor de radio cu muzicienii este nulă; şi nu desfiinţează obligativitatea plăţii drepturilor lor de autor! Oare câte posturi de radio ale evenghelicilor din România ar mai difuza muzică la fel ca până acum dacă începând de mâine ar tramnsmite doar pe aceea pentru care plătesc titularilor (muzicienilor) drepturile de autor?

Sperăm ca aceste “semnale de alarmă” să se răspândească în toată ţara şi să fie cât mai bine auzite de toţi românii evanghelici implicaţi în asemenea (reale sau potenţiale) activităţi ilegale; şi să îi determine să renunţe la ele în cel mai scurt timp şi pentru totdeauna!

Orice creştin autentic este în primul rând un bun cetăţean al ţării lui – fapt care implică, printre altele, respectarea legilor acelei ţări (cu excepţia cazurilor în care unele legi contravin principiilor moralei creştine). Desigur, orice lege trebuie să fie bine cunoscută înainte de a fi aplicată (respectată). Necunoaşterea nu scuză pe nimeni din momentul în care o lege este deja promulgată şi pusă la dispoziţia publicului – pentru informare – prin mijloacele de difuzare de care dispune statul.

Redăm în continuare extrase din Legea dreptului de autor – citând o parte dintre acele articole pe care orice creştin evanghelic român ar trebui în primul rând să le cunoască şi apoi să le respecte în mod consecvent. Existenţa acestor articole de lege este o mare încurajare pentru muzicienii creştini evanghelici români – pentru că le oferă posibilitatea să revendice respectarea lor atunci când ei constată că le sunt încălcate drepturile.

“Articolul 1
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. […].
(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată. […].

Articolul 3.
(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. […].

Articolul 4
(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică.

Articolul 7
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:
[…].
c) compoziţiile muzicale cu sau fără text; […].

Articolul 8
Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie. […].

Articolul 10
Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării. […].

Articolul 12
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.

Articolul 13
Utilizarea unei opere dă nastere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.

Articolul 14
Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înţelege realizarea, integrală sau parţială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

Articolul 141
(1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înţelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum şi oferirea publică a acestora. […].

Articolul 15
(1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, […]. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.
(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului.

Articolul 24
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se naşte din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare. […].

Articolul 25
(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal. […].

Articolul 137
(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. […].

Articolul 1387
(1) Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. […].

Articolul 139
(1) Titularii drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoaşterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. […].”

(Discuţia despre respectarea Drepturilor de Autor – cu aplixcaţii şi implicaţii pentru muzicienii ceştini evanghelici români – va continua în următorul articol.)

 Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR: Vor urma alte articole, având un caracter practic – despre modalităţi de aplicare a acestei legi în diferite situaţii. Apreciem interesul pentru legalitate în domeniul muzical.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari