13 femei încarcerate au participat la programul religios al comunităţii Bisericii Penticostale din cartierul Micălaca

Photo credit RomaniaLibera.ro

În cadrul slujbei religioase, deținutele au prezentat un program de cântări religioase specifice.

”În colaborare cu instituţii guvernamentale, nonguvernamentale şi religioase din comunitatea locală, Serviciul de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Arad se implică în proiecte derulate pe linia recuperării şi creşterii şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate. Învăţarea conduitelor prosociale se înscrie printre scopurile vizate de multe dintre activităţile şi programele de educaţie moral-religioasă, de asistenţă psihologică şi socială cu persoanele private de libertate. Totodată, exersarea acestora, pe cât posibil, în cadrul comunităţii locale, facilitează recuperarea psihosocială şi morală a persoanelor private de libertate, pentru a spori şansele de reintegrare socială şi a diminua riscul recidivei”, spun reprezentanții Penitenciarului Arad.

Citeste mai multe aici – http://m.romanialibera.ro

Iosif Ton – Situaţii deznădăjduite, soluţii neobişnuite

Text biblic: Exod 14:8-14; Isaia 30:15-18; Ieremia 32; Ezechiel 4
Loc/data: Arad, Micalaca, 16 decembrie 1977
.
Iosif Ton carteDuhul lui Dumnezeu mă îndeamnă în dimineaţa aceasta să iau o serie deîntâmplări din Vechiul Testament, să vi le descriu şi să vi le înfăţişez ca o pildă, şi din toate aceste întâmplări să scoatem o învăţătură pentru viaţa noastră. Un şirag de întâmplări cu câţiva oameni mari ai lui Dumnezeu, care au fost în inima acestor întâmplări. Cum s-au comportat oamenii aceştia în aceste întâmplări? întâmplările acestea sunt toate întâmplări deznădăjduite. Sunt întâmplări în care oamenii se aflau în situaţii absolut fără speranţă. Era vizibil că de acum e gata cu ei. Nu mai era nădejde de scăpare. Cum s-au comportat oamenii lui Dumnezeu în acele situaţii? Şi care a fost soluţia dată de ei, soluţia dată de Dumnezeu prin ei poporului?
.
Mi-am intitulat predica aceasta:

Situaţii deznădăjduite, soluţii neobişnuite. Situaţii deznădăjduite şi soluţii cu totul şi cu totul ieşite din comun, soluţii cu totul neaşteptate, soluţii neobişnuite şi nemai auzite.

.
Prima situaţie este cea din Exodul, capitolul 14. Poporul evreu, după multă lămurire din partea lui Moise, în sfârşit e convins să lase robia în urmă şi să plece în libertate, nu înainte de a fi încercat să-l convingă pe Moise să-i lase acolo în robie. „Nu ţi-am spus noi când eram în Egipt: «Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor că vrem mai bine să slujim ca robi»”( v. 12). Auzi, un popor care era chemat la libertate şi care-i spune celui care vrea să-i elibereze: „Da’, lasă-ne mai bine aici! Noi ne-am obişnuit cu robia!” în sfârşit, după multă lămurire, după multe semne din partea lui Dumnezeu, că ei nu-i voie să stea acolo, că ei trebuie să iasă, să plece spre libertate, în sfârşit cu chiu cu vai, cu cârr, mârr, cu murmure, dar pleacă. Şi ajung în faţa Mării Roşii, dar… e de netrecut! Iar în spate, dintr-o dată, se aude, huruit de care, toată oastea lui Faraon! Acestea se întâmplau la anul 1490 înainte de Domnul Isus, deci cam acum 3500 de ani. în faţă Marea Roşie, în spate venea oastea lui Faraon, pornită spre nimicire, pornită spre a-i face praf. Cea mai bine înzestrată armată a acelei vremi. Ei erau nişte bieţi robi, care au ieşit cu calabalâcurile lor, cu ce-au avut ei, pe nişte măgari şi pe alte animale şi „Hai să mergem şi noi spre libertate!” Fără arme, fără nimic. Şi, dintr-o dată, spaimă, panică. „Gata, e moarte! înainte nu poţi merge că e marea, înapoi e armata aceasta. Situaţie deznădăjduită! S-a zis cu noi! Nu ţi-am spus noi, Moise? Nu ţi-am spus noi să ne laşi acolo?” Iar omul lui Dumnezeu, Moise, în faţa acestei primejdii, în faţa acestui dezastru de moarte, ce minunat e omul lui Dumnezeu! Auziţi soluţia lui: „Moise a răspuns poporului: «Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi»” (Ex. 14:13-14). „Moise, e împotriva naturii umane, e marea în faţă, e oastea duşmană în spate. Noi să stăm liniştiţi aşa? Asta ar trebui să fie ceva inuman… Nouă ne e frică, Moise!” „Asta-i soluţia! Voi nu faceţi nimic. Lucrarea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Lupta aceasta este lupta lui Dumnezeu. Voi doar staţi la posturile voastre. Staţi la datoria voastră. Şi staţi liniştiţi, plini de pace şi lăsaţi-L pe Dumnezeu.” E împotriva oricărui bun simţ, e împotriva oricărei raţiuni sănătoase să stai liniştit în situaţia aceea, dar lucrarea lui Dumnezeu este întotdeauna aşa. Minunile Lui sunt întotdeauna aşa. Când toţi oamenii zic: „Aici nu mai este scăpare”, voi staţi numai liniştiţi! Aceasta este prima întâmplare deznădăjduită şi o soluţie total neaşteptată.
.
Dar ştiţi ce s-a întâmplat. A doua zi, egiptenii au fost înghiţi de apă. Poporul luiDumnezeu a trecut ca pe uscat.

.

A doua întâmplare s-a petrecut în anul 705 înainte de Domnul Isus. Pe vremea aceea, cea mai mare armată din lume era armata asiriană. Forţa mondială a acelei vremi era Asiria. Citiţi cartea intitulată ‘Cărţile de lut’  şi veţi citi acolo că n-a existat niciodată în istorie până atunci şi nici de atunci înainte o armată mai crudă ca armata asiriană. N-a existat o armată mai stricătoare, mai devastatoare, mai pustiitoare ca armata Asiriei. Citiţi acolo extrase din tăbliţele de lut, descoperite în capitala Asiriei, la Ninive, laudele împăraţilor Asiriei care spuneau ce-au făcut cu cetăţile cucerite, cum le-au ars, cum au pus belciuge şi cârlige în nas prinşilor de război, cum le-au pus cârlige în gât şi aşa îi duceau, cum i-au însângerat, cum i-au ars, cum i-au zdrobit, toate cruzimile posibile făcute cu prinşii de război. Citiţi cartea.
.

Armata aceasta a Asiriei în anul 722 î.Cr. pustiise partea de nord a Palestinei şi cele zece triburi ale lui Israel au fost rase de pe pământ şi duse în robia asiriană. Acum, în anul 705, Iuda este şi el pustiit şi mai rămânea necucerit Ierusalimul. Ierusalimul este asediat de această armată, cea mai puternică şi cea mai crudă care a existat vreodată. Panică, spaimă, groază! „Ce facem? Strigăm către Egipt! Să vină egiptenii să ne ajute!” Aceea era armata rivală a Asiriei în vremea aceea. Panică, spaimă, groază, teroare, ţipete, planşete, urlet!
.
Printre toate acestea, un om, omul lui Dumnezeu, Isaia. Toţi sunt în panică; unul singur stă liniştit. Şi el le ţine o predică: „Nu vă duceţi în Egipt. Egiptul e simbolul robiei şi al păcatului. Nu faceţi târg cu păcatul. Lupta aceasta este a lui Dumnezeu. Nu vă aliaţi cu păcatul în lupta lui Dumnezeu. Tăria voastră nu stă în care de război, în numărul lor, fraţilor, şi nici în numărul cailor şi al arcurilor.” Şi auziţi, cea mai frumoasă, cea mai sublimă soluţie la o întâmplare absolut, absolut fără speranţă; pentru că era clar că speranţă de la oastea aceasta asiriană nu exista. Dar auziţi ce zice Isaia 30:15: „Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: «în linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.»” Pustie în jurul vostru, ruină, dar voi staţi în linişte şi în odihnă! însă cum pot eu să fiu în odihnă în asemenea situaţii? Este împotriva tuturor aşteptărilor mele de om! Seninătate pe faţă, zâmbet pe faţă, încredere – aceasta e tăria voastră. Aceasta este soluţia omului lui Dumnezeu. Nu tăria carelor de război, nu tăria armatei; linişte şi odihnă, seninătate şi încredere. Staţi voi liniştiţi şi veţi vedea ce face Domnul.
.
Citiţi în Cartea a doua a împăraţilor, la capitolul 19, ce s-a întâmplat noaptea următoare: „în noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului şi a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s-a întors, şi a locuit la Ninive” (v. 35-36).
.
întâmplarea aceasta nu e o legendă. întâmplarea aceasta este scrisă în cartea istoricului Herodot, dar acum s-a găsit povestită şi pe o tăbliţă de lut, descoperită la Ninive. în noaptea aceea, explică Herodot, au venit nişte şobolani infectaţi de o boală infecţioasă, care, pur şi simplu, a nimicit tabăra aceasta. A doua zi era numai moarte peste tot. Câţi au mai scăpat au luat-o la fugă şi nu s-au mai oprit până acasă la ei. întregul Ierusalim n-a făcut altceva decât să deschidă porţile şi să iasă la libertate.„Dumnezeu Se va lupta pentru voi!”
.
A treia întâmplare este şi mai deznădăjduită. Aceasta s-a întâmplat cam pe la anul 589 î.Cr. Ce s-a întâmplat? în anul 705 Î.G., armata aceea a Asiriei, şi toată Asiriaa fost nimicită de o nouă putere care s-a ridicat, puterea Babilonului. Babilonienii i-au nimicit pe asirieni în anul 705 î.Cr. La anul 597 î.Cr., această armată a Babilonului avenit şi a cucerit Iuda şi a dus în robie floarea poporului din Iuda. Atunci au plecat în robie Daniel şi prietenii lui. Atunci a plecat în robie Ezechiel, cel despre care voi vorbi în al patrulea rând. în Ierusalim au mai rămas câţiva. Ierusalimul nu a fost cucerit. Afost cucerită numai ţara. Capitala a rămas intactă.
.
în Ierusalim a rămas un mare om al lui Dumnezeu, pe nume Ieremia. Ieremia, pentru că a vorbit pentru Dumnezeu, pentru că I-a mustrat pe împărat şi pe toţi ceilalţi pentru păcatele lor şi pentru că el vestea nimicirea Ierusalimului de către Dumnezeu, Ieremia a fost aruncat în închisoare. Ieremia era în lanţuri. Dar într-o zi Dumnezeu i-a spus: „Ieremia, peste doi ani va cădea Ierusalimul. Tot poporul va fi dus atunci în robie. Nu mai este milă, nu mai este scăpare. Ieremia, uite tu ai un văr la Anatot, iar vărul tău este un om deştept. El simte că vine primejdia. Având o avere mare, pământuri multe, moşiile voastre părinteşti sunt toate ale lui, el s-a gândit acum că e mai bine să le schimbe în argint. Sunt vremuri nesigure şi a avea pământ în vremea aceasta nu e un lucru bun. Şi vărul tău vrea să vândă. Dar el, după Lege, trebuie să ofere moşia următorului după neam şi acela eşti tu. Mâine vărul tău va veni la tine să-ţi ofere moşia s-o cumperi. Şi să ştii că n-are rost să cumperi, pentru că tu ştii că peste doi ani pământurile în ţara aceasta nu vor mai avea valoare. Ieremia, când vine vărul tău mâine, să aduci martori, să trimiţi să-ţi aducă toţi banii pe care îi ai, o sumă enormă în argint, şi să ceri să ţi se aducă o balanţă să masori argintul. Pune acolo toţi banii tăi, cumpără moşia şi fă contractul de vânzare-cumpărare, dar să-i faci în dublu exemplar.” întâmplarea o veţi găsi în Ieremia, capitolul 32. „Şi când ai făcut contractul cu martori, chemi pe robul tău, pe Baruc, pe slujitorul tău, pe elevul tău, şi-i dai cele două contracte. Şi îi spui aşa: «Baruc, ia două vase de pământ şi te duci unde ştii tu şi îngropi oalele acestea în pământ într-un loc unde să nu le găsească nimeni şi unde să nu piară şi să rămână mărturie peste veacuri că atâta vreme cât va fi pământul acesta, în ţara asta se vor cumpăra şi se vor vinde ogoare, căci Dumnezeu va mai avea de lucru cu ţara aceasta şi cu poporul acesta cât va fi istorie. El nu va părăsi pe poporul Său.»”
.
Fraţilor, încă acele două oale de pământ nu s-au găsit. Sunt undeva în pământul Palestinei. Două contracte de vânzare-cumpărare, prin care Ieremia a cumpărat moşia de la vărul său ca simbol, ca semn dat de Dumnezeu că în ţara aceea, cât va fi istorie, se va vinde şi se va cumpăra. Din punct de vedere uman, era o acţiune total absurdă. De ce să mai cumperi când şi aşa va veni prăpădul? De ce? „Pentru că îmi spune Domnul. Pentru că eu, deşi sunt legat în lanţuri, deşi ştiu că va veni pustiirea, eu totuşi trebuie să arăt că cred în Dumnezeu şi acum, spune el, chiar dacă din punct de vedere uman asta pare absurd!” Minunat om acest Ieremia şi minunată încrederea lui în Dumnezeu!
.
Al patrulea om şi a patra situaţie, cea mai neagră dintre toate, dar cel mai minunat dintre cei patru este Ezechiel şi situaţia lui. S-a spus că robia babiloniană a început la anul 597 î.Cr., când a fost dusă în robie floarea tinerimii. Ezechiel avea 25 de ani atunci când el şi nevasta lui au fost duşi în robie. Doi tineri căsătoriţi duşi în robie şi puşi să facă cărămizi toată viaţa lor. Locuitorii Ierusalimului erau în robie şi toţi profeţii care erau acolo, la râul Chebar – un canal pe care îl săpau robii pentru ascoate de acolo pământ ca să facă cărămizi – spuneau: „Fiţi liniştiţi, că va veni Egiptul peste Babilon şi va fi eliberat tot poporul Domnului, şi ne vom întoarce acasă. Nu vă lăsaţi!” Au trecut cinci ani în care Ezechiel şi nevasta lui au săpat în noroi şi au frământat în noroi de dimineaţa până seara.
.
In ziua în care a împlinit vârsta de treizeci de ani, vârsta la care în Israel ajungeai preot, dacă erai din tribul lui Levi, Ezechiel a auzit chemarea Domnului ca el să fie profetul Domnului. Şi în ziua aceea, Cuvântul i-a spus: „Ezechiel, te voi trimite la poporul acesta, dar spre deosebire de toţi profeţii aceia pe care nu i-am trimis Eu, care le dau încredere că va fi o eliberare imediată, Eu te trimit la ei ca să le spui că nu există speranţă. Eu te trimit la ei să le spui că toţi veţi muri.” Când a ajuns la popor, n-a putut vorbi şapte zile. A stat acolo culcat. Şi, după aceea, când să deschidă gura să vorbească, s-a trezit că e mut. Şi cinci ani de zile, Ezechiel a trebuit să vorbească poporului doar prin gesturi.
.
Numai una dintre predici v-o spun. Trebuia să demonstreze poporului că Dumnezeu a avut răbdare cu ei patru sute treizeci de ani. Trei sute nouăzeci de ani cu tot poporul şi apoi patruzeci de ani cu Iuda. Dar acum s-a terminat şi Ierusalimul va fi distrus. Ştiţi ce i-a spus Dumnezeu să predice? „Ezechiel, fă o machetă a Ierusalimului, drept dovada că vorbesc despre Ierusalim. Şi apoi, Ezechiel, trei sute nouăzeci de nopţi să te culci pe partea stângă lângă macheta asta şi mănânci porţia ta măsurată şi coaptă la foc pe balegă de animale ca să arăţi cât de necurat a fost poporul în toţi anii aceştia. După trei sute nouăzeci de nopţi, te vei întoarce pe partea cealaltă şi te vei culca patruzeci de nopţi pe partea dreaptă.” Predica aşa, iar după patru sute treizeci de zile şi nopţi, a trebuit să le facă alte semne ca să le arate cum va fi sfârşitul.
.

Cine dintre noi ar ţine o predică care să dureze patru sute treizeci de zile şi nopţi, în care să dormi legat cu funii? Trei sute nouăzeci de nopţi pe partea stângă şi patruzeci pe partea dreaptă! Cine ar avea răbdarea asta a lui Ezechiel?

.
Şi, în sfârşit, trec cinci ani în felul acesta, în care el predică numai prin gesturi, iar apoi Dumnezeu îi spune: „Ezechiel, în noaptea asta cade Ierusalimul. Dar în noaptea aceasta ţie îţi răpesc bucuria ochilor tăi; în noaptea aceasta îţi omor soţia.” în noaptea în care a căzut Ierusalimul, în noaptea aceea lui Ezechiel i-a murit aceea care era lumina ochilor săi. Atunci Dumnezeu i-a spus: „Să nu plângi, să nu te îmbraci în doliu. Să arăţi poporului că nici măcar n-au dreptul la plâns. Nici la acesta n-au dreptul. Nici la jale. Şi, Ezechiel, dintre cei din Ierusalim vor scăpa câţiva, iar unul va reuşi să fugă până la voi să vă spună că a căzut Ierusalimul, să vă confirme. Ezechiel, în ziua în care solul acela îţi va spune că a căzut Ierusalimul, în ziua aceeaîţi vei recăpăta graiul. Şi, din ziua aceea, Ezechiel, tu să vorbeşti poporului cu nădejde, acestui popor care va muri făcând cărămizi în noroi, şi să le spui că Domnul nu-Şi va părăsi poporul, că şi dacă poporul arată ca o vale de oase, Dumnezeu va sufla odată în oasele acestea şi Duhul lui Dumnezeu va scoate poporul Lui, îl va reînvia, îl va transforma, îl va restabili.”
.
Doamne, minunată promisiune! Dar au trecut douăzeci şi cinci de ani de robie, douăzeci şi cinci de ani în care Ezechiel a făcut cărămizi, douăzeci şi cinci de ani de muncă silnică şi, după douăzeci şi cinci de ani, citiţi aceasta de la capitolul 24, Domnul îi vorbeşte iarăşi: „Ezechiel, ia lut şi fă o machetă a Templului.” L-a dusDomnul pe un munte şi i-a arătat noul Templu, Templul adevărat al lui Dumnezeu. „Ezechiel, fă-i macheta aşa cum ai văzut. Adună poporul şi arată-le cum e slujba lui Dumnezeu în adevăratul Lui Templu. Ezechiel, li se va umple faţa de ruşine când ei se vor vedea în noroi şi când vor vedea minunăţia aceea de Templu. Ezechiel, arată-le însă că slava lui Dumnezeu umple Templul, că slava lui Dumnezeu îi dă strălucire!” Şi robul, făcătorul de cărămizi pe o viaţă întreagă a făcut aşa şi a arătat poporului cât de minunat e Templul lui Dumnezeu, pe care ei n-aveau să-i vadă niciodată pe pământul acesta. Ce inutil din punct de vedere uman! Ce fără speranţă! Şi totuşi ce minunat din punct de vedere dumnezeiesc e actul acesta al lui Ezechiel!
.
Moise, Isaia, Ieremia, Ezechiel… Moise care a scos poporul din robie. Moise însă n-a intrat în Canaan. Moise doar a văzut ţara de departe şi Dumnezeu i-a spus: „Tu nu intri!”
.
Isaia, omul care s-a încrezut în Dumnezeu în cea mai grea situaţie, Isaia a ajuns de-a fost tăiat în două cu ferăstrăul sub domnia regelui Mânase – un rege necredincios şi păgân – pentru că a vorbit în numele lui Dumnezeu. A fost întins, afost pus pe o masă şi acolo a fost tăiat cu ferăstrăul. Aşa a murit cel care s-a încrezut în Dumnezeu.
.
Ieremia, care a arătat cât se încrede în Dumnezeu, el cumpără şi atunci când ţara piere. Ieremia a fost dus rob în Egipt şi a murit în exil în Egipt.

.

Ezechiel a murit făcând cărămizi. De la vârsta de douăzeci şi cinci de ani până la adânci bătrâneţe a tot făcut cărămizi.
.
Toţi au sfârşit din punct de vedere omenesc în dezastru. Ce pot să vă mai spun despre ei, judecând omeneşte? Nu v-aş putea spune altceva decât că e fără speranţă, că e degeaba totul atunci. Dar să citim ce ne spune Cuvântul luiDumnezeu despre oamenii aceştia în Epistola către evrei, capitolul 11, de la versetul 24 înainte:
„Prin credinţă, Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu,decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire. Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut. Prin credinţă a prăznuit el Pastele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. […]
.

Şi ce vom mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroc (adică de Isaia, de Ieremia, de Ezechiel). Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă ostile vrăjmaşe. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lo înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţurişi închisoare, au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
.
Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit.
.
„Moise n-a intrat în Canaan; Isaia a fost tăiat în două; Ieremia nu s-a bucurat de ogorul pe care I-a cumpărat; Ezechiel n-a ajuns să vadă Templul reclădit, aşa cum I-a făcut el machetă. „N-au primit ce le fusese făgăduit…” De ce? „Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.”
.
Ei şi noi n-avem aici o cetate stătătoare. Ei şi noi suntem aici doar străini şi călători şi trebuie să ştim ca nu aici ajungem la desăvârşire, nu aici ne găsim împlinirea adevărată. Şi noi, ca şi ei, să privim la făgăduinţele de sus, de la Tata. Acolo împreună noi şi ei ne vom împlini idealul, ne vom împlini fiinţa, ne vom fi ajuns scopul suprem. Acesta este planul lui Dumnezeu. Aceasta a avut El în vedere: ca aici noi să creştem, prin toate aceste dificultăţi, prin toate aceste necazuri, având ochii pironiţi spre răsplătirea adevărată, spre ţelul nostru suprem. Pentru ce îi laudă Biblia pe oamenii aceştia? Aţi auzit, ei au fost lăudaţi pentru credinţa lor. Aceasta i-a făcut pe ei să stea în picioare. O credinţă în ciuda tuturor circumstanţelor potrivnice, în ciuda tuturor aparenţelor.
.
Exemplul descris aici este cel al lui Moise. Lui i s-a dat să aleagă. Era deja prinţ, fiul adoptiv al lui Faraon. Plăcerile de o clipă ale păcatului îi erau toate deschise. El însă a preferat ocara lui Cristos. Vedeţi, dragii mei, Domnul Isus era viu şi atunci pe vremea lui Moise. Iar când Moise a spus: „Nu stau în palat; eu mă duc la cei care fac cărămizi”, el de fapt a spus: „Prefer ocara Fiului lui Dumnezeu; prefer şi eu să stau acolo în suferinţă, decât să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului.” Era o alegere superbă, o alegere pe baza credinţei. Prin credinţă el nu atârnă de Faraon. Prin credinţă el I-a înfruntat. De ce? Pentru el Cel nevăzut era ca şi văzut. Pentru el Dumnezeu era real. Asta înseamnă că el îl considera ca şi văzut pe Cel nevăzut. Pentru că el avea o părtăşie vie cu Dumnezeu, Dumnezeu era concret şi real şi obiectiv pentru el. Şi, prin această credinţă, născută din părtăşia cu Dumnezeu, prin aceasta a îndrăznit el.
.
Acelaşi lucru îl explică şi Isaia în primul capitol al profeţiei sale, chiar la începutul profeţiei, când iarăşi a fost un atac împotriva Israelului. El le spune israeliţilor în capitolul 7, versetul 4: „Ia seama şi fii liniştit; nu te teme de nimic şi să nu ţi se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă.” Aici e însă şi versetul 9, partea a doua: „Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare.” „Dacă nu credeţi,vă voi prăpădi, dar dacă credeţi veţi rezista în faţa duşmanului.”
.
Aceştia au fost lăudaţi pentru credinţa lor şi, fraţilor, uitaţi-vă că în versetul 35 din Evrei 11 ni se spune că lor li s-a oferit izbăvirea. Ei însă aurefuzat să primească izbăvirea pe care o ofereau oamenii. Lui Isaia, înainte de a fi tăiat cu ferăstrăul, i s-a spus: „Poţi să-L negi pe Dumnezeu şi scapi. Poţi să te închini şi tu la un dumnezeu păgân şi scapi!” El a refuzat şi a fost tăiat cu ferăstrăul.
.

Lui Ieremia i s-a spus: „Taci şi să nu mai vorbeşti!”  El a răspuns: „Nu!” Şi a fos taruncat în groapa cu noroi, unde era mai, mai să moară.Ei n-au primit izbăvirea oamenilor. Au refuzat-o. Consecinţa a fost pierirea. De ce? Pentru că ei aveau ochii pironiţi spre ceruri, spre ceea ce era înainte.
.
Fraţii mei, ceea ce ne învaţă oamenii aceştia este că oricum nu există scuze să abandonezi credinţa în Dumnezeu şi nu există scuze să faci pact cu Diavolul. V-am mai spus cât mă indignează pe mine vorba aceea pe care am auzit că ar fi spus-o un predicator cândva: „Dă mâna şi cu dracu până treci puntea.” Şi eu am spus că este cea mai scârnavă vorbă care s-a putut rosti vreodată în poporul lui Dumnezeu. Atunci când eşti la o apă şi eşti pe punte şi acolo este dracu şi îţi zice: „Hai să-ţi daueu mâna să te trec.” Şi îi dau mâna. Dar dacă Dumnezeu vrea să te îneci acolo? Dacă e voia Lui să nu treci râul acela? Şi de unde ştii că la capătul celălalt te mai aşteaptă Dumnezeu? Şi de unde ştii că Diavolul te mai lasă de mână odată ce i-ai dat mâna? Eu îţi spun că el îţi va cere simbrie. Eu îţi spun că el îţi zice: „Odată ce-ai apucat pe mâna mea, eu nu te mai las din mâna mea”, „pentru că nu puteţi sluji ladoi stăpâni: şi lui Dumnezeu, şi Diavolului”, spune Domnul Isus. Nu, Dumnezeu vă vrea cu gelozie pentru Sine. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-Şi împartă dragostea Lui cu nimeni. El spune: „Ori îmi dai toată dragostea ta, ori îmi dai toată credincioşia ta, ori nu-Mi dai nimic. Dacă îi dai şi celuilalt o parte, atunci Eu nu te mai vreau! Doar cu o dragoste curată şi întreagă, doar în felul acesta te vreau!”
.
Şi acum, dragii mei, care este concluzia tuturor acestor lucruri? Fraţii mei, nu este concluzia mea. Vi i-am arătat pe aceşti oameni minunaţi, aceşti oameni pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni-i numeşte martori, pentru că oamenii aceştia ne stau mărturie şi oamenii aceştia ne confruntă. Dumnezeu ne spune: „Să nu zici că n-ai avut înainte-mergători, să nu zici că n-ai avut mărturie, să nu zici că n-ai avut exemple. Iată ţi le-am dat în faţă. Aceştia sunt martorii Mei în faţa ta, că ai avut exemple, că ai ştiut cum poţi să mergi şi tu pe calea Mea.”
.
„Şi noi dar, spune apostolul în Evrei 12, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori [pe care ni-i pune Dumnezeu în centru ca mărturie] să dăm la o parte orice piedică şi păcatul.” Acesta este primul lucru pe care ni-1 cere Cuvântul lui Dumnezeu: să dăm la o parte păcatul. Nu mai face compromis cupăcatul. Trăieşte la nivelul la care crezi, ai curajul să trăieşti crezul tău în toată plinătatea lui. Când îi vezi pe martorii lui Dumnezeu, când îi vezi pe aceştia pe careţi-i dă exemplu, primul lucru pe care ţi-1 spune Cuvântul lui Dumnezeu este: „Dezbracă-te de orice nelegiuire, de orice păcat!” Dumnezeu te vrea curat. Dumnezeu te vrea să trăieşti pentru El. Nu mai face compromis cu păcatul. Nu mai trăi în păcat. Asta e prima chemare: să ai curajul, să ai bărbăţia să trăieşti frumos ca în timpul zilei, ne spune Pavel.
.
Şi al doilea lucru pe care ni-1 spune Cuvântul lui Dumnezeu este „să ne uităm ţintă la Capătenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi sade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel cea suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” Ni s-au dat atâtea exemple, atâţia martori. Dar acum ni se dă exemplul desăvârşit! Uitaţi-vă bine la Domnul Isus! Sunteţi chemaţi la aceeaşi luptă ca şi Domnul Isus. Şi noi, spune Pavel, în capitolul 6, nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui. Adică noi nu luptăm cu oamenii din lume, noi nu ne revoltăm, noi nu luăm armele să luptăm; noi suntem într-o luptă spirituală împotriva forţelor întunericului, împotriva demonilor care supun oamenii şi le întunecă mintea. Aceasta este lupta! Să ne uităm ţintă la Domnul Isus, cum a luptat El.
.

în Luca, în capitolul 13, avem exemplul de luptă al Domnului Isus. Poporul lui Israel era sub stăpânire romană. Visul tuturor era să pornească o luptă, un război de eliberare naţională împotriva romanilor şi toţi îl aşteptau pe Domnul Isus acum să fie liderul, conducătorul revoltei. îl tot sâcâiau şi îl tot îmboldeau să pornească odată şi, în sfârşit, într-o zi, vine clipa potrivită. Şi acum oamenii zic: „Acum nu mai are ce face. Acum L-am prins!” Pentru că Domnul Isus era din Galileea şi un grup de galileeni s-a dus la Ierusalim să aducă jertfă, iar Pilat i-a măcelărit în timp ceaduceau jertfa, au venit unii la Domnul Isus şi l-au spus: „Aceştia sunt compatrioţii Tăi din Galileea, măcelăriţi de Pilat. Acum Tu ce zici? Acum sau niciodată! Acum pune-te în fruntea luptei noastre. Du-ne la luptă!” Domnul Isus le spune: „Uitaţi, voi toţi visaţi lupta împotriva romanilor. Dar Eu vă spun: Dacă nu vă pocăiţi, adică dacă nu vă schimbaţi felul de a gândi (aceasta înseamnă pocăinţă: a-ţi schimba gândirea)şi dacă mergeţi pe calea aceasta a luptei fizice, toţi veţi pieri la fel.” Şi ştiţi că s-a  împlinit profeţia Domnului Isus la patruzeci de ani după aceea, când tot Ierusalimul şi tot Israelul a fost nimicit de romani, trecuţi prin foc şi sabie în anul 71 sub domnia lui Titus? „Dacă nu vă veţi schimba felul de a gândi, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri aşa. Eu n-am venit să lupt împotriva cărnii şi a sângelui, Eu nu mă duc să lupt împotriva lui Pilat. Eu Mă duc la Pilat, dar Mă voi duce ca să fiu condamnat, atunci Mă voi duce la Pilat. Mă duc la Pilat să Mă biciuiască. Mă duc la Pilat să-şi bată jocde Mine. Mă duc la Pilat să-Mi pună o coroană de spini pe cap. Mă duc la el să-mi pună crucea în spate şi merg la el ca să Mă ducă la Golgota şi să Mă răstignească. De asta Mă duc Eu la el. Aşa am să lupt Eu, oferindu-Mă ca jertfă.”

.
„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre.” Aşa credem noi şi aşa trăim noi, după Cuvântul lui Dumnezeu: pentru El şi cu El trăim şi suntem gata de jertfă! Mergem cu El unde ne e chemarea – „merg cu El la judecată”, spune cântarea – mergem cu El la Calvar, mergem cu El oriunde ar merge.
.

Mergem sau la prima adiere de vânt ne ascundem să nu ne găsească, dăm bircu fugiţii? Mergem? Am visat de atâtea ori că mergem pe calea aceasta a Domnului Isus! Mergem? La lucrul acesta ne cheamă Domnul Isus!

Şi concluzia chemării Cuvântului e în capitolul 13:12-14 din Evrei: „De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Săieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.” Noi ne bucurăm de viaţa aceasta,nouă ne place să trăim cu toată inima. Domnul Isus a spus că „Eu am venit ca oileMele să aibă viaţa şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10) încă aici în viaţa aceasta, dar noi nu ne legăm de lucrurile acestea, pentru că noi ştim că aceasta nu este o cetate stătătoare. Noi le părăsim pe toate pentru Domnul Isus şi ieşim cu El afară ca să suferim ocara, pentru că cetatea noastră şi a lui Moise, şi a lui Isaia, şi a lui Ieremia, şi a lui Ezechiel, şi a Domnului Isus este sus, în Noul Ierusalim.
.

Fratele meu, te cheamă Cuvântul lui Dumnezeu să stai tare pentru credinţa ta,să trăieşti frumos şi să trăieşti ca Domnul Isus, să fii gata să suferi ca Domnul Isus şi să-L urmezi pe El până la moarte.
.
Prietenii mei dragi, aş vrea să am un cuvânt şi pentru voi. Nu v-a încântat ceeace v-am povestit în dimineaţa aceasta? Nu este grozav să vezi oastea duşmană în faţa ta şi tu să stai liniştit? în Psalmul 27 se spune: chiar dacă o oaste întreagă ar veni împotriva mea, nu mi se înspăimântă inima. Nu e extraordinar să fii aşa? Nu e extraordinar să vezi că ţara întreagă se duce în robie şi tu eşti liniştit? Nu e extraordinar că deşi Ezechiel a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, să facă o viaţă întreagă cărămizi, totuşi el a scris una dintre cele mai frumoase, mai profunde şi mai grele cărţi din Biblie, cartea care-i poartă numele? O carte atât de plină de optimism în finalul ei, atât de minunată. Cartea cu cele mai minunate viziuni ale renaşterii poporului lui Dumnezeu, e scrisă de un condamnat la muncă silnică pe viaţă, unul care a murit făcând cărămizi. Nu e extraordinar de frumos ca omul, robul acesta să poată scrie atât de minunat despre Dumnezeu? Nu e minunat, când cineva, aşa ca femeia despre care v-am spus că, atunci când a fost cutremurul de pământ şi casa ei s-a dărâmat, stătea pe dărâmături, se uita sus şi zicea: „Doamne Isuse, mi-ai luat totul, dar Tu când ai murit, mi-ai dat totul. Eu am totul, Doamne Isuse. Dacă Te am pe Tine, am cerul întreg.” Nu este sublim să poţi fi aşa într-o vreme când auzim de războaie şi veşti de războaie, într-o vreme de nesiguranţă a zilei de mâine, într-o vreme când ciuperca atomică este peste noi? în vremea aceasta să cânţi, să ai pacea Domnului în inimă, să ştii că ai şi linişte, şi încredere şi să ştii că tu eşti invincibil, că tu eşti al lui Dumnezeu, că El ţi-a dat viaţa, că eşti în mâna Lui şi că nimeni nu te va smulge din mâna Lui, că tu nu vei mai pieri în veac! Astăzi aici, Domnul Isus ţi le oferă pe toate. Primeşte-L pe Domnul Isus ca Mântuitoral tău. Spune: „Doamne Isuse, sunt aşa de frumoase lucrurile acestea că aş vrea să le trăiesc şi eu. Ajută-mă, te rog!” Amin.

George Galis – Proorocia care mi-a citit gindurile la Biserica Penticostala din comuna Vladimirescu

Biserica Penticostala din Micalaca, Arad 2008 (sursa Aradon)

In vara anului 2008, am primit invitatia fratilor de la Biserica din Micalaca,  Arad, de a participa la sarbatoarea  de deschidere a Noului Locas de Inchinare.

Calatoria mea la Arad la aceasta sarbatoare din Micalaca unde cu aceasta ocazie  pastorul Cornel Borlovan a predat stafeta pastorului David Margaianu, avea o semnificatie dubla pentru mine. In primul rand Biserica din Micalaca era prima Biserica pe care am frecventat-o cind eram copil, intre anii 1945-1950. In al doilea rand in calatoria aceasta am venit ca sa ma interesez personal de o problema de care era afectata Biserica noastra din Chicago. Nu am spus nimanui de intentia mea cu privire la aceasta problema.

Am ajuns la ultima mea saptamina a sederii mele acolo, iar in ziua de Vineri, inainte de ultima Duminica  care urma sa o mai petrec in Arad, am fost invitat de pastorul Danut Crisan de la Biserica Penticostala din comuna Vladimirescu de linga Arad, unde s-a tinut o saptamana de Evanghelizare  si urma ca Vineri sa se incheie cu un serviciu care a durat de la ora 7 seara pana la 11 seara. Evanghelistul serii a fost advocatul Cultului Penticostal, fratele Iovanovici.

Biserica Penticostala din Micalaca, Arad 2008 (sursa Aradon)

Pe la 0ra 10:30 seara, cand vorbitorul a luat o pauza, Danut m-a pus pe mine sa aduc un scurt mesaj. M-am ridicat la amvon sa vorbesc si dupa numai cinci minute dupa ce eu am inceput sa vorbesc, un frate care statea pe al treilea rind din fata a sarit in sus si a inceput sa-mi vorbeasca astfel in fata a peste 500 de suflete care ma priveau foarte atenti ascultind totodata si ei la proorocia acelui frate : „Barbatule, toata ziua te -au framantat gindurile pentru problema care te preocupa si pentru care ai venit sa afli tu personal adevarul” si mi-a spus apoi toate gindurile,  ginduri care m-au framintat in ziua aceia de vineri pina si fraze intregi care eu le-am spus numai eu de mine, in propriul meu cuget, mi-au fost destainuite prin acel frate.

Aflasem unele lucruri si ma gandeam sa nu le spun si Pastorului de la Biserica unde eram membru ci sa le tin numai pentru mine. Proorocul mi-a spus : sa nu ascunzi nimic de Robul Meu Pastorul, sfatuiti-va impreuna si sa-i spui tot ce ti-am descoperit si pana acuma, dar in urmatoarele zile va veni o persoana la tine pe care tu nu o cunosti si ea iti  va spune totul. Apoi fratele prooroc mi se adreseaza mie personal in continuare, zicind in felul urmator: „Satana este foarte furios pe tine si se va atinge de persoana ta, si de trupul tau,  iti va face mult rau, dar oridecite ori te loveste cu vreun necaz sau o boala, tu sa spui: Domnul si de aici ma va izbavi, si vei fi izbavit. Si copiii tai si nepotii tai vor fi loviti intr-o masura mai mica si ei sa spuna ca tine si vor fi izbaviti”.

Biserica Penticostala din Micalaca, Arad 2008 (sursa Aradon)

Dupa aceasta fratele s-a oprit in timp ce toata multimea de peste 500 de frati si surori priveau la mine asteptind sa auda ce voi raspunde eu.Eu am luat cuvintul si am spus caci daca vor sa afle daca aceasta proorocie vine de la Dumnezeu, sa stie cu totii ca aceasta lucrare este de la Dumnezeu, si ca pina atunci niciodata in viata mea nimeni nu mi-a citit vreodata gindul si sa-mi spuna si ceea ce gindesc. Asta nu mi s-antimplat niciodata.

Dumineca intre servicii, stateam si ma odihneam intru-un apartament pe Calea Aurel Vlaicu pus la dispozitia mea de un frate din Arad. Pe la ora doua dupa amiaza ma suna cineva la telefon si cind ridic, era o femeie, care i-mi spune cine este, zice stiu ca nu ma cunosti nici eu nu te cunosc, dar Domnul m-a instiintat sa te caut si  vreau sa stau de vorba cu dumneata impreuna cu sotul meu. Au sosit imediat si am stat de vorba cu ei cam vreo o ora si jumatate  timp in care mi-au destainuit taina si care este situatia acelui caz de care am vrut sa aflu.   Familia aceasta mi-a spus: am auzit vorbindu-se de dumneata si Dumnezeu mi-a vorbit ca sa vin la dumneata si sa i-ti spun totul.

Ne-am rugat impreuna si seara am fost impreuna in biserica din Micalaca unde eu am avut si un mesaj. Dupa ce am ajuns inapoi in Chicago,  personal eu trec de atunci mereu  prin tot felul de probleme si tot felul de boli, si chiar un nepot de-al meu a suferit un accident groaznic, incit a fost nevoie de pompieri ca sa vina si sa taie usa de la masina in care era el ca sa poata sa-l scoata afara din masina lui care a fost complect distrusa,  dar el a avut doar citeva zgirieturi minore. Slavit sa fie Dumnezeu! Si Dumnezeu sa binecuvinteze pe fratele Laita..

George Galis, interviu la Statia Radio CNM, Arad; Emisiunea Eben Ezer cu Toni Farcas (Host) Ghita Dragan (Manager) 2008

Alte articole scrise de

Pastorul George W. Galis

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari