John Gibson Paton

Articol in Limba Romana….

IN ENGLISH – 

click here – Free Online Book – Biography – John G. Paton – You Will Be Eaten By Cannibals!

Photo Wikipedia

Pe data de 24 mai 1824, la o fermă lângă Kirkmahoe. Scoţia, s-a născut John G. Paton. El a fost al treilea copil într-o familie cu 5 băieţi şi 6 fete. Tatăl său, James a avut un atelier de confecţionat ciorapi, pe care îi vindea magazinelor de la oraş. El era un bun credincios şi, din când în când, se retrăgea într-o cameră pentru rugăciune. Atunci, copiii ştiau să umble în vârful degetelor, ca să fie linişte, să nu-l conturbe pe tatăl lor. Casa mamei, înainte de a se mărita, era lângă pădurice. Ea a observat cum tânărul James Paton obişnuia să se strecoare, ca pe furiş, în pădurice, cu o carte subsuoară. Curiozitatea de a vedea ce face el în pădurice, a determinat-o să-l pândească în ascuns. El mergea sub un copac mare, se aşeza jos, îşi punea pălăria sa mare la o parte, deschidea cartea, citea, medita, apoi îngenunchea şi se adâncea în rugăciune. Odată ea a venit tiptil, i-a furat pălăria şi a agăţat-o în ramura altui copac. Când s-a ridicat de la rugăciune, a vrut să-şi ia pălăria, dar nu mai era unde o pusese. A ieşit de sub acel copac şi a văzut-o atârnată în celălalt copac. Era nedumerit, nu ştia ce înger a venit de i-a luat pălăria. Într-o altă zi, s-a întâmplat acelaşi lucru. În timp ce era îngenuncheat şi se ruga, el n-a auzit nimic, dar pălăria nu mai era acolo. O găsi în altă parte. Se miră din nou şi nu ştia ce să creadă. Fata însă, dându-şi seama că prin aceasta a conturbat intimitatea lui cu Dumnezeu, a mers în locul acela şi a pus un bilet pentru ziua următoare, pe care erau scrise cuvintele:

„Celei care ţi-a furat pălăria îi este ruşine de ceea ce a făcut. Ea are un profund respect pentru tine şi îţi cere să te rogi şi pentru ea să devină o credincioasă tot aşa de bună ca şi tine”.

Când el a venit la rugăciune în locul lui obişnuit, a citit biletul şi acum era şi mai nedumerit. Se mira cine a descoperit locul său tainic sub crăcile mari ale copacului. După ce s-a rugat, chiar în acea zi, a descoperit taina. La căsuţa de la marginea pădurii văzu o tinerică ce purta cântând o cană mare cu lapte. Imediat şi-a dat seama că ea a fost îngerul care i-a furat pălăria. Dar prin aceasta, ea i-a furat şi inima, furt de care nici unuia nu i-a părut rău niciodată.

Tatăl său se predase Domnului când era în vârstă de 17 ani. De atunci, obişnuia în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară să citească o porţiune din Biblie, să cugete asupra celor citite, să cânte, să se roage cu toată familia şi încheia punându-şi mâinile pe capul copiilor săi, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor. Nici unul din cei unsprezece copii nu a uitat aceasta. Când era timpul de rugăciune, nu era nici o grabă să meargă după cumpărături, că au sosit musafiri sau altceva. Nimic nu putea împiedica îngenuncherea familiei în rugă către Domnul.

Într-o aşa familie a crescut John Paton. Nu e de mirare că el şi alţi doi fraţi ai săi au devenit misionari. De la căsuţa lor până la biserică aveau de parcurs vreo 6 km pe jos, dar timp de 30 de ani numai de trei ori au absentat: odată au plecat, dar zăpada a fost mult prea mare; altădată a fost un polei ca sticla, ei totuşi au plecat, dar au căzut mereu şi au fost nevoiţi să se întoarcă acasă în coate şi în genunchi; şi a treia oară au fost împiedicaţi de izbucnirea unei groaznice holere în localitatea unde era biserica. Toţi considerau ca o mare bucurie să fie la biserică.

De la vârsta de 12 ani, John a învăţat meseria tatălui său. În atelier se muncea de la ora 6 dimineaţa până la ora 10 seara, cu o întrerupere de jumătate de oră la micul dejun, o oră pentru masa de prânz şi jumătate de oră pentru masa de seară. În acest timp liber, John îşi lua cărţile lui de limba latină şi greacă şi se adâncea în studiu. În această vreme, el şi-a predat viaţa sa Domnului. Îndată după aceasta, dorinţa de a deveni misionar a pus stăpânire pe inima sa. El s-a înscris la cursurile Academiei din Dumfries. Apoi, spre a-şi continua educaţia, a urmat cursurile unui seminar teologic. Fiindcă era sărac, ca să-şi poată plăti taxele şcolare şi cărţile, a luat un serviciu de colportor. Când prindea puţin timp liber, mergea şi vindea cărţi religioase pe la casele oamenilor.

Din pricină că el era puţin mai rămas în urmă cu educaţia şi că din timpul liber trebuia să rupă pentru serviciu, a trebuit să facă un deosebit efort la învăţătură, să stea noaptea până târziu. Din lipsă de bani, mânca porţii reduse, mâncări mai slabe, astfel că înainte de a încheia anul şcolar, s-a îmbolnăvit grav. Îl chinuia o tuse şi a început să scuipe sânge. Medicul a poruncit ca imediat să plece acasă la ţară. Acolo, aerul curat de la dealuri şi laptele băut fără măsură l-au ajutat să se refacă. Din nou s-a dus să studieze, dar acum la Glasgow. În acest timp a fost acceptat să lucreze ca misionar în mahalalele oraşului Glasgow. Pe lângă vizitele şi împărţirea de tratate pe la casele oamenilor, ale săracilor, ale beţivanilor, el îi invita la o lecţie biblică şi la un serviciu de închinăciune, duminica dimineaţa la ora şapte. Acest serviciu a ajuns să fie frecventat de 70 până la 100 de persoane. Treptat, treptat aceştia se converteau, apoi fiindcă nu-şi mai risipeau banii pe băutură, se îmbrăcau mai frumos şi aveau acum o comportare mai frumoasă. Aceasta a fost cea mai bună reclamă de ceea ce poate face Dumnezeu cu păcătoşii care se pocăiesc. Mărturia aceasta vizibilă, care era dovada schimbării lăuntrice, a făcut pe alţii să vină la aceste servicii de închinăciune. Natural, aceasta a stârnit ura cârciumarilor, a necredincioşilor şi a catolicilor, care au început să-i pricinuiască multe necazuri. Totuşi, el nu s-a dat bătut, ci timp de zece ani a lucrat cu mult sârg şi totodată şi-a terminat studiile teologice, a făcut medicina şi şi-a luat licenţa de doctor în medicină.

În 1857, el a citit un anunţ că se caută un misionar pentru insulele Noile Hebride. Acolo erau canibali şi nimeni nu s-a găsit să fie gata a merge pe aceste insule. Atunci, un gând i-a străfulgerat mintea: „Fiindcă nimeni altul mai pregătit decât el nu se găseşte, ce ar fi să se ofere el?” S-a rugat un timp pentru aceasta, dar se gândea şi la lucrarea misionară de aici. Totuşi, a primit un fel de asigurare că Domnul se va îngriji de lucrarea aceasta şi chemarea să meargă la canibali a devenit tot mai insistentă. Atunci, s-a dus şi s-a oferit ca misionar pentru Noile Hebride din Marea Sudului.

Când s-a întors acasă, era plin de bucurie şi seninătate că a luat această decizie, întrucât ştia că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru el. Întâlnind pe fostul său coleg Joseph Copeland, cu care şi-a făcut toate studiile, i-a spus: „Mi-am semnat exilul. Am fost de m-am oferit ca misionar pentru insulele Noile Hebride”. Colegul a stat tăcut o vreme, apoi a zis: „Dacă m-ar accepta, şi eu aş fi gata să merg”. Numaidecât s-a apucat şi a scris în sensul acesta lui Dr. Bates. După scurt timp au fost chemaţi amândoi, au fost examinaţi şi rezultatul a fost că i-a acceptat pe amândoi cu condiţia să urmeze încă nişte cursuri speciale timp de un an, ca să poată fi puşi la curent cu toate situaţiile critice de pe câmpul de misiune şi cum trebuie să facă faţă, atât din punct de vedere medical, cât şi evanghelic.

Când s-a aflat că se pregăteşte pentru misiunea în străinătate, aproape toţi de la misiunea locală i-au fost împotrivă. Când a scris însă părinţilor, răspunsul lor a fost: „E mult de când noi te-am predat Domnului şi în această chestiune noi te lăsăm la dispoziţia Lui”.

Insulele Noile Hebride au fost descoperite de căpitanul Cook şi puse pe hartă. Ele se află în emisfera sudică, aproape de Australia. Locuitorii erau canibali. În 1839, Societatea Misionară Londoneză a vrut să evanghelizeze populaţia şi a trimis ca misionar pe John Williams cu însoţitorul său Harris, dar cum au debarcat pe insula Erromanga, au fost omorâţi cu ciomegele şi apoi mâncaţi. Alţi misionari din Samoa au încercat să pătrundă pe insulă, dar au avut aceeaşi soartă. În 1842, misionarii Turner şi Nisbet au debarcat pe insula Tana. N-au împlinit şapte luni de grele suferinţe şi au trebuit să fugă ei şi soţiile lor, ca să-şi scape viaţa.

În 1848, John Geddie cu soţia sa, ambii din Noua Scoţie, s-au stabilit pe insula Aneityum. Au fost confruntaţi cu pericole incredibile din partea sălbaticilor şi cu opoziţie mare din partea unor negustori albi ce se ocupau cu aducerea şi distribuirea de băuturi, tutun şi praf de puşcă. Aceştia nu doreau nici o religie acolo, dar misionarii nu s-au dat bătuţi. Cu multă răbdare şi suferinţă, prin dragoste, ei au câştigat inima câtorva băştinaşi. În 1852, un alt misionar, John Inglis cu soţia, au pătruns pe insulă la celălalt capăt. Prin eforturile acestor pionieri, mai mulţi canibali au fost câştigaţi pentru Dumnezeu. Astfel, insula Aneityum a devenit baza de operaţii pentru aducerea canibalilor la picioarele Domnului Isus.

Biserica ce îl suporta pe John Paton ca misionar în mahalale la fel a fost împotrivă. Ei au fost gata să-i ofere un salariu mai mare, numai să nu plece. Şi bătrânul Dickson, care îi era vechi prieten, a intervenit să nu meargă. El a zis: „La canibali?! Vei fi mâncat de canibali!” Acestuia, Paton i-a răspuns: „Dumneata eşti acum înaintat în vârstă, curând corpul îţi va fi depus în ţărână spre a fi mâncat de viermi. Dacă eu pot să-L servesc pe Cristos Domnul prin viaţă sau prin moarte, nu este mare diferenţă pentru mine că sunt mâncat de canibali sau de viermi”. – „După aceasta – zise bătrânul – nu mai am ce să-ţi spun”. Răspunsul lui Paton arăta o hotărâre de nezdruncinat.

La 1 decembrie 1857, când a împlinit 33 de ani, a fost un serviciu special pentru dedicarea lor ca misionari, iar pe data de 6 aprilie 1858, s-au îmbarcat pe corabia „Clutha” pentru Oceanul Pacific. Acea corabie i-a dus însă în Australia, la Melbourne. Acolo au fost aşteptaţi de prieteni. John Paton cu soţia s-au dus pentru câteva zile la o familie ce locuia la Geelong, iar Copeland a rămas să găsească o altă corabie, care să-i ducă la Aneityum, în Noile Hebride. Pe data de 12 august 1858, s-au îmbarcat pe corabia americană „F. P. Sage”, dar din cauza unei furtuni, n-au putut pleca până la 17 august. Şi atunci, călătoria a fost teribilă, dar după 12 zile au ajuns la destinaţie. Căpitanul însă n-a vrut să se apropie de insulă, ci s-a oprit la 10 mile de ţărm şi a trebuit să vină o altă corabie să-i ia. Au avut o seamă de peripeţii, soţia lui Paton cât pe-aci să fie omorâtă de căderea unui catarg, dar la 30 august, după patru luni şi patrusprezece zile, au fost bine primiţi de misionarii de acolo şi de câţiva băştinaşi convertiţi.

Imediat, au discutat unde să se stabilească. O altă insulă mare e Tana, la vreo 96 km. de Aneityum, şi au hotărât ca familia Paton să încerce să se stabilească acolo. Tana avea o rea reputaţie. Băştinaşii au alungat doi misionari britanici şi au omorât pe câţiva veniţi din Samoa. Soţia lui Paton a fost lăsată la baza misiunii din Aneityum, iar John Paton cu Inglis au pornit pe mare, să vadă dacă vor fi primiţi de canibalii din Port Resolution de pe Tana şi dacă vor fi gata să le vândă o bucată de teren să-şi poată construi o căsuţă.

Prima impresie a lui Paton, când i-a văzut pe băştinaşi goi şi cu totul vopsiţi, a fost de oroare şi de milă. În Glasgow el a avut de-a face cu oameni drăguţi şi apoi a venit aici. Dar oare cu aceşti degradaţi să-şi petreacă viaţa? Oare va putea să-i înveţe ce e bine şi ce e rău? Îi va putea întoarce la Dumnezeu şi la o viaţă civilizată?

Când au debarcat la Tana, ei au pricinuit curiozitatea şi teama băştinaşilor. Grupuri, grupuri de oameni înarmaţi veneau şi plecau într-o stare de tensiune. Cineva le-a spus să nu se teamă, căci tensiunea e din pricină că ei sunt pe picior de război cu un alt trib. Într-o zi, cele două triburi ostile s-au întâlnit şi s-a declanşat lupta. Oamenii furioşi, vopsiţi unii cu roşu, alţii cu negru, alţii cu alb, alergau în toate părţile. Ţipete, aruncări de suliţe, împuşcături cu muschetele lor vechi, era o mare învălmăşeală. Luptele au fost crâncene. Misionarii Inglis şi Paton s-au retras într-o casă a unui băştinaş care a primit să-i găzduiască. Ei au îngenuncheat şi au strigat către Dumnezeu să-i ocrotească de furia războinicilor. Au sosit acolo într-un moment extrem de critic. După-masă, cei din interiorul insulei s-au retras. Vreo cinci-şase au fost omorâţi şi, după ce i-au alungat departe, cei de pe ţărm s-au întors, au luat cadavrele celor omorâţi, le-au prăjit şi s-au ospătat cu mari strigăte.

La încetarea luptelor, misionarii au reuşit să cumpere o bucată de teren pentru casă, apoi s-au întors la Aneityum ca Paton să-şi ia soţia şi bagajele şi pe 5 noiembrie 1858, au sosit la Port Resolution. Casa şi-au construit-o pe locul care altădată a fost al misionarilor Turner şi Nisbet, aproape de ţărm, deci uşor de a debarca materialele. Era o poziţie frumoasă, cu briză de la ocean. În spate un deal abrupt, iar de jur împrejur erau copaci mari.

Mulţimi de băştinaşi veneau să-i vadă, dar ei nu ştiau să le spună o vorbă în limba lor. Unul a luat un lucru şi a zis către altul: „Nungsi nari enu?” Paton a presupus că e întrebarea „Ce e aceasta?” De aceea, a luat o bucată de lemn şi a zis: „Nungsi nari enu?” Cei doi au zâmbit şi au zis ceva unul către altul, apoi au răspuns, dând astfel lui Paton denumirea lemnului. Aşa a început Paton să achiziţioneze primele cuvinte în limba lor. În altă zi, doi bărbaţi s-au apropiat de el şi unul arătând cu degetul spre Paton, a zis: „Se nangin”. El a presupus că îi cere numele, apoi a arătat el cu degetul spre celălalt şi a zis: „Se nangin” – şi acela şi-a spus numele. Cei din Noile Hebride nu aveau nici un fel de literatură, nici măcar alfabet. Astfel, Paton a fost nevoit să ia pe câţiva pe care i-a găsit mai deştepţi şi a început să culeagă de la ei denumiri şi cuvinte pe care le-a aşternut pe hârtie. Nu o dată s-a întâmplat să-l înşele. El îi întreba una şi ei răspundeau cu denumirea altui lucru. Abia mult mai târziu, când au ajuns ei interesaţi în scrierea limbii lor, a putut primi toate răspunsurile corecte. De mult ajutor i-au fost doi şefi de trib: Nowar şi Nouka, care se deosebeau de ceilalţi, căci aveau un suflet nobil şi erau foarte respectaţi, dar şi ei erau supuşi unui alt şef mai mare de trib numit Miaki, om foarte războinic, un fel de rege-diavol peste mai multe sate şi triburi.

Tanezii aveau o sumedenie de idoli de piatră, de vrăjitori şi obiecte sacre în care se încredeau şi de care purtau mare teamă. Ei, ca şi romanii, şi-au zeificat şefii lor de trib, aşa că fiecare sat îşi avea un „om sacru”, ba alţii aveau chiar mai mulţi. Vrăjitorii spuneau că ei pot să alunge bolile şi duhurile rele. Nu aveau nici o idee despre Dumnezeul milei şi al dragostei. Toţi erau robii superstiţiilor. Lucrarea lui Paton a fost foarte grea, mai ales la început. Ei nu ştiau limba, populaţia era suspicioasă, iar vrăjitorii, mari împotrivitori. Totuşi, au muncit de zor la învăţarea limbii, fără să aibă vreo carte cu reguli gramaticale, ci doar pe furate, şi căutau să le împărtăşească prin grai şi prin trai câte ceva despre Dumnezeul lor.

Casa ce şi-au făcut-o s-a dovedit a fi într-o zonă nesănătoasă. Malaria cu frigurile ei a început să-i chinuiască. Soţia a fost foarte sănătoasă, dar şi ea a fost doborâtă de malarie. Era tocmai însărcinată şi, cu câteva zile înainte de a naşte, a făcut o criză puternică de friguri. Pe data de 12 februarie 1859, a născut un băieţel şi după vreo trei zile a făcut un nou atac cumplit de friguri. A doua zi, s-a repetat cu simptome de pneumonie, febră mare cu delir la anumite intervale. Toate încercările lui medicale au fost zadarnice şi pe 3 martie a plecat în veşnicie. Culmea întristării a fost că după o săptămână şi băieţelul a murit.

În această stare de durere şi singurătate, a fost şi el apucat de frisoanele malariei. A slăbit mult şi se părea că şi el va pleca în veşnicie. Dar Domnul l-a întărit să biruie întristarea şi boala.

După aceasta, a vrut să-şi îngrădească terenul cumpărat, dar şefii care i-au vândut parcela de pământ n-au mai vrut să recunoască târgul făcut şi i-au spus să nu o îngrădească, altfel va fi omorât. Fiind ameninţat, a renunţat la îngrădire.

La câteva săptămâni după aceasta, a venit o secetă, tocmai când trebuia să crească cartofii galbeni şi bananele. Îndată, vrăjitorii au pus vina pe Dumnezeul lui Paton. S-a făcut multă întărâtare pe chestiunea aceasta. S-au adunat satele şi au cerut ca şefii de trib să omoare pe misionar sau să-l expulzeze. A doua zi, însuşi Nouka, marele şef, cu Miaki, şeful războinic, şi cu nepotul său au venit să-l informeze pe Paton că doi şefi puternici au declarat public, că dacă locuitorii ţărmurilor nu-l omoară imediat, sau dacă nu-l fac să părăsească insula, ei vor veni şi-l vor omorî şi pe el şi pe şefii de trib de aici. Numai în caz că plouă vor fi scăpaţi. Dumnezeul cel plin de îndurare a intervenit cu o ploaie bogată în zilele următoare, aşa că s-au întrunit din nou şi au hotărât că poate să rămână pe insulă.

În urma ploii au apărut însă boli printre care şi malaria. Din nou, vrăjitorii au învinuit pe Paton, că din pricina lui au venit aceste urgii. Apoi a venit un uragan, care le-a stricat căsuţele, a doborât fructele, şi vrăjitorii, ca să nu fie ei acuzaţi că n-au putut opri aceste rele, arătau cu degetul spre Paton, că el e vinovatul. Zi de zi viaţa îi era în pericol de moarte.

La o întrunire la care a fost acuzat, Paton le-a pus întrebarea: „Nu cumva voi sunteţi cauza morţii soţiei mele şi a copilului meu? Noi am venit aici pe teritoriul vostru pe deplin sănătoşi, de ce mi-aţi pricinuit această mare pierdere?” Atunci au început să cugete şi ei. Apoi i-au trimis următorul răspuns: „Noi nu te mai acuzăm, dar nici tu să nu ne acuzi pe noi pentru necazurile acestea şi pentru moarte. Noi credem că cineva o fi luat o porţie din ceea ce noi am mâncat şi o fi aruncat-o spiritului rău din vulcan şi acela aduce asupra noastră toate necazurile şi blestemele acestea”.

Alt şef, dezvinovăţindu-se pe sine şi pe ceilalţi, a zis: „Karapanamun, Aurumanu sau spiritul rău din Tana, căruia noi ne închinăm şi de care ne temem, a cauzat acestea. El ştie că dacă noi începem să ne închinăm Dumnezeului tău, noi nu ne vom mai teme de el şi nu-i vom da ce avem mai bun, aşa cum i-au dat părinţii noştri. De aceea, el e furios împotriva ta şi a noastră”. Astfel, pentru o vreme s-au liniştit cu toţii.

N-a trecut mult timp şi a venit un bătrân şef cu cel mai mare rang din Aneityum, care vorbea limba taneză şi era foarte respectat de băştinaşi. Venise să-i viziteze pe cei din Tana. S-a întâmplat însă că, îndată după sosirea sa acasă, s-a îmbolnăvit grav şi după câteva zile a murit. Atunci, locuitorii insulei au hotărât să dea foc casei misionarului, iar pe el să-l omoare. Auzind de aceasta, fratele bătrânului şef a venit să-i potolească, dar el nu ştia bine limba taneză. Şi după două zile, el a avut un grav atac de friguri. Acum locuitorii insulei în loc să fie potoliţi, au devenit mai furioşi împotriva lui Paton. Au avut o serie de întruniri agitate, au fost date serbări, câteva femei au fost sacrificate, prăjite şi mâncate, intrând astfel toţi în legământ împotriva misionarului. Populaţia pe mai multe mile de jur împrejur s-a unit pentru pierzarea lui Paton, dar Dumnezeu a hotărât salvarea lui.

La o altă întrunire a duşmanilor s-a hotărât ca o grupă să meargă şi să omoare nu numai pe misionar, ci pe toţi prietenii misiunii. Au fost ţipete sălbatice, o incitare de nespus. Se părea că acum îi vor bea sângele. Deodată, sub un impuls care a venit de la Dumnezeul milei, s-a ridicat un şef dintre cei mai războinici, a făcut linişte, a ridicat un ciomag greu şi a strigat: „Omul care îl omoară pe Paton, întâi trebuie să mă omoare pe mine. Cei ce vor să omoare pe învăţătorii de la misiune, trebuie întâi să mă omoare pe mine şi pe poporul meu, căci noi suntem alături de ei şi îi apărăm cu preţul vieţii noastre”.

Îndată după aceasta, un alt şef a tunat cu o declaraţie asemănătoare. Atunci marea întrunire s-a împrăştiat. Dumnezeu, prin oamenii lor, le-a răsturnat tot planul lor diabolic şi şi-a apărat slujitorul său. Paton şi cu învăţăceii săi a petrecut tot timpul acela pe genunchi, în rugăciuni cu multe lacrimi, căci ei nu aveau nici o altă apărare.

După aceste izbăviri, un lucru a început să-l preocupe pe misionar: să se ridice împotriva obiceiului lor de a-şi bate soţiile şi de a ştrangula pe văduvele rămase în viaţă la moartea soţilor lor. El a căutat să vorbească şefilor despre aceasta şi a convins pe zece din ei care s-au unit să interzică aceste practici. La fel, a reuşit prin ei să impună respectarea zilei Domnului, să nu se muncească duminica.

După puţin timp, două triburi au început să se războiască, dar n-au fost decât doi sau trei morţi, căci a intervenit Paton şi i-a împăcat pe cei doi şefi, ba chiar i-a pus să facă un legământ că nu se vor mai lupta între ei.

În vremea aceasta, mulţi au început să vină la misiune să înveţe, dar de frică sau de ruşine nu veneau ziua, ci seara. Atunci Paton închidea uşile, acoperea ferestrele şi ore întregi le vorbea din Evanghelie. Un şef i-a spus: „Eu aş vrea să devin creştin, dacă ceilalţi n-ar râde de mine, căci eu nu pot suporta aşa ceva”. Un alt şef, Nowar, a început să se roage şi nu se ruşina să vorbească despre Dumnezeul cel adevărat.

Odată a murit soţia unui alt şef. Acesta a venit la Paton şi a spus că şi el ar vrea să-şi înmormânteze soţia în felul cum Paton şi-a înmormântat soţia. În scopul acesta a cumpărat nişte haine cu care a îmbrăcat-o, iar Nowar a mers să facă un serviciu de înmormântare, să le vorbească despre Dumnezeu şi să se roage. A fost primul serviciu de înmormântare la canibali. Paton s-a bucurat de lucrul acesta şi ori de câte ori avea prilejul, le vorbea despre Domnul Isus şi moartea Sa în locul păcătoşilor.

O familie s-a convertit şi i-a fost de mult ajutor. Pe el îl chema Avram şi pe soţie Nafatu. Schimbarea vieţii lor, de la canibalism la adevăratul creştinism, a fost aşa de izbitoare, încât cei mai mari necredincioşi şi cei mai înfocaţi atei, spunea Paton, ar fi rămas fără grai, ar fi trebuit să recunoască puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Ei au devenit ca doi îngeri ai lui Dumnezeu pentru misionar. Ei l-au ajutat la clădirea unei alte case într-o zonă mai sănătoasă. Când a suferit un straşnic atac de friguri încât şi-a pierdut şi cunoştinţa, ei l-au hrănit şi l-au ajutat să revină la viaţă. Ei au fost alături de el în lucrarea de învăţare a băştinaşilor, l-au sprijinit în greutăţi şi în desele primejdii de moarte.

Paton îşi amintea bine de cincizeci de situaţii când era să fie omorât de canibali, dar în chip minunat Domnul mereu l-a izbăvit. Odată, i-au ucis învăţătorii, ajutoarele ce le avea de la Aneityum, dar el a scăpat. Într-o dimineaţă, şi-a văzut casa înconjurată de oameni înarmaţi. Şeful a spus că au venit să-i ia viaţa. Îndată, el a îngenuncheat în mijlocul lor şi a început să se roage şi să-şi încredinţeze sufletul în mâinile Domnului Isus. După ce şi-a terminat rugăciunea, şeful a recunoscut comportarea lor rea şi a promis că de acum ei se vor lupta cu cei ce vor să-l omoare, dar Paton l-a apucat strâns pe şef şi nu l-a lăsat, până ce n-a promis, că nu va omorî pe nimeni din pricina lui.

Dar n-a trecut mult timp şi din nou s-au adunat şi au hotărât să-l omoare. Ei au spus că urăsc închinăciunea, dar că îl lasă în viaţă, dacă el le promite că nu va mai vizita satele lor, ca să-i înveţe şi să se roage cu ei. El le-a spus că cel ce l-a păstrat în viaţă în mijlocul lor, a fost Dumnezeu şi că el trebuie să-i înveţe, că face aceasta nu pentru bani, ci pentru ca ei să ajungă să cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Atunci s-au potolit şi s-au împrăştiat.

Au trecut doar câteva zile de la acea întrunire, şi pe când erau adunaţi mai mulţi băştinaşi în casa lui, un om furios a venit în goană nebună să-i dea în cap cu o secure. Dar un şef de trib care era acolo a apucat un hârleţ şi l-a scăpat pe misionar de la o moarte sigură. Toate aceste circumstanţe l-au făcut pe Paton să fie mai consacrat, mai dependent de Domnul, căci îşi dădea seama că nu ştie când şi cum ar putea fi atacat.

Într-o altă zi, un şef foarte sălbatic, timp de patru ore, a stat lângă el cu arma încărcată, pe care a îndreptat-o, de mai multe ori, spre capul lui Paton, gata să tragă, dar Dumnezeu i-a reţinut mâna. În tot timpul acesta, Paton şi-a văzut liniştit de lucrul său, ca şi când acela n-ar fi fost acolo. Din experienţele avute, el primise încredinţarea că nu poate fi omorât, până ce îşi împlineşte misiunea. Toate aceste încercări au fost înspăimântătoare, dar ele i-au întărit mai mult credinţa lui în Dumnezeu şi l-au pregătit pentru cele ce aveau să urmeze.

Într-o seară a auzit de trei ori cum un şef cu oamenii săi au încercat să-i spargă uşa, dar căţeluşul său dinăuntru a început să latre şi atunci au fugit. A doua zi se vorbea că au fost loviţi de spaimă şi că nu îl vor împuşca. Atunci, au făcut planul să-i dea foc casei şi când vor încerca să fugă, îi vor omorî. Dar unul din învăţătorii de la misiune a auzit. Când ei au aflat că planul lor secret a fost dat în vileag, au renunţat să-i pună foc. Ce minunat răstoarnă Domnul planurile duşmanilor Săi!

Unul din învăţătorii de la Aneityum, numit Namuri şi-a făcut o căsuţă în satul vecin şi locuia acolo cu soţia sa. Fără carte, el căuta prin grai şi prin trai să-i înveţe pe băştinaşi calea Domnului. Un preot al lor, văzând influenţa ce o are asupra sătenilor, într-o dimineaţă, a luat o piatră mortală care e în formă de disc şi pe care ei o aruncă cu mare precizie putând reteza capul, şi a aruncat-o spre Namuri, dar acesta şi-a ferit capul şi a primit doar o tăietură la mână. Atunci preotul a sărit asupra lui cu ciomagul, i-a dat o lovitură şi l-a doborât la pământ. Jos i-a mai dat câteva lovituri, dar Namuri s-a putut ridica şi a fugit la casa misiunii. Preotul şi alţi câţiva erau după el. Paton a auzit gălăgie, ţipete, şi ieşind afară, l-a văzut pe Namuri căzut acolo lângă un copac, plin de sânge. De acolo de jos, când l-a văzut pe Paton, a început să strige: „Fugiţi să vă scăpaţi viaţa! Vin să vă omoare! Au spus că ne omoară pe toţi astăzi, căci ei urăsc pe Dumnezeu şi închinăciunea”. Dar Paton n-a fugit, ci liniştit l-a pansat şi l-a dus înăuntru. Urmăritorii s-au răzgândit şi s-au împrăştiat printre tufişuri. Dumnezeu l-a ajutat pe Namuri şi în vreo patru săptămâni s-a refăcut. Unii i-au cerut să se reîntoarcă în sat, dar Paton a spus că întâi şefii de trib să pedepsească pe cel ce a săvârşit atacul. Ei au vrut să-i dea lui Namuri drept despăgubire un porc, dar Paton n-a acceptat. El a spus că cel rău trebuie pedepsit. După trei săptămâni de discuţii, şefii l-au prins pe respectivul, l-au legat cu o frânghie şi l-au chemat pe Paton să-l vadă pedepsit. El s-a dus ca astfel să pună capăt atacurilor. După ce a vorbit cu ei şi au promis că aşa ceva nu se va mai întâmpla, el le-a cerut să-l dezlege şi să-i dea drumul.

Pentru o vreme toţi păreau mai prietenoşi. Namuri dorea acum să se întoarcă în satul lui. Paton insista să mai rămână, dar el a zis: „Misi (prescurtarea cuvântului misionar), când îi văd atât de dornici după sângele meu, eu mă văd pe mine însumi cum am fost când ceilalţi misionari au venit pe insulă. Doream să-i omor, întocmai cum ei doresc să mă omoare pe mine. Dacă misionarul s-ar fi întors înapoi din cauza unui aşa pericol, eu aş fi rămas păgân. Dar un misionar a venit şi a continuat să ne înveţe până ce, prin harul lui Dumnezeu, eu am fost schimbat în ceea ce sunt astăzi. Acum, acelaşi Dumnezeu care m-a schimbat pe mine, îi poate schimba şi pe aceşti tanezi, ca să-L iubească şi să-L servească. Eu nu pot să stau departe de ei, dar voi dormi la casa misiunii şi ziua voi face tot ce pot, ca să-i aduc la Domnul Isus”. Faţă de o aşa motivare, Paton nu a mai putut să-l reţină. El s-a dus în sat şi acum parcă avea mai mare influenţă. Dar într-o dimineaţă, în timp ce Namuri era îngenuncheat şi se ruga în casa sa, preotul păgân, plin de invidie a venit cu un ciomag mare, i-a dat în cap, crezând că l-a omorât dintr-o lovitură. Văzându-l doborât, toţi au fugit. După o vreme, Namuri şi-a revenit în fire şi s-a târât până la casa misiunii. Era în pragul morţii. Avea dureri mari, dar nu se văicărea: „Sunt pentru Numele Domnului! Nu sunt pentru el!” Cu vocea stinsă se ruga mereu: „O, Doamne Isuse, iartă-i, căci ei nu ştiu ce au făcut! O, nu-Ţi lua robii Tăi din Tana! Nu-Ţi lua închinăciunea de pe această insulă întunecată! O, Dumnezeule, fă ca toţi tanezii să-L iubească şi să-L urmeze pe Domnul Isus!” Pentru el, Cristos Domnul era totul. Aşa, rugându-se a trecut în veşnicie. El a fost om umil, dar un om mare în slujba Domnului şi a intrat în rândul martirilor pentru o slavă eternă.

Într-o zi, în timp ce Paton lucra, s-a pomenit înconjurat de şeful de război, cu frate-său şi cu o mulţime de oameni înarmaţi şi toţi şi-au îndreptat armele spre el. El nu le-a spus nici o vorbă, ci şi-a văzut mai departe de lucru, ca şi când ei n-ar fi fost acolo. În gândul său însă se ruga ca Domnul să-l izbăvească sau să-l treacă deodată în glorie. Apoi, ei s-au tras un pas înapoi şi îşi făceau semne unul altuia să tragă primul glonte, dar nimeni n-a tras. O mână nevăzută i-a reţinut. După ce au mai stat puţin în aceeaşi poziţie de tragere, şi-au lăsat armele în jos şi l-au părăsit, dându-i prilej misionarului să mulţumească Dumnezeului său şi să se încreadă şi mai mult în El.

Timp de trei luni, cu ajutorul unor oameni plătiţi, a ridicat un locaş de închinăciune. Avea 16 metri în lungime şi 7 metri în lărgime. Duminica, acolo avea serviciul de închinăciune, iar în cursul săptămânii acolo ţinea şcoală cu băştinaşii. Şeful Nowar îi devenise bun prieten. El a influenţat pe ceilalţi şefi, pe o distanţă de vreo 16 km de la ţărm, să facă o sărbătoare pentru Iehova-Dumnezeu şi să vină cu tot poporul la închinăciune. Când s-au adunat toţi, Nowar a trimis un grup de şefi de trib să-l escorteze pe Paton şi pe învăţătorii de la şcoală, aducându-i la locul de adunare. A fost cea mai mare întrunire de pe insulă. Patrusprezece şefi au vorbit mulţimii. Ei toţi au cerut, ca războaiele să înceteze pe insula Tana, nimeni să nu mai fie omorât, să nu mai dea ascultare vrăjitorilor, că sunt nişte mincinoşi, căci ei nu pot opri vântul, nu pot aduce ploaie, nu pot înlătura bolile, nici foametea; că întunericul păgânismului trebuie să înceteze şi că toţi ar trebui să adopte închinăciunea lui Iehova-Dumnezeu învăţată de misionar; că toate triburile alungate de ei să fie chemate să se reîntoarcă la pământul lor şi să trăiască în pace.

Vorbirile lor au fost frumoase. Ele n-au stârnit nici o opoziţie. Dar din fire ei erau foarte schimbători. Ei au ajuns să-şi dea seama de anumite rele, dar viaţa lor nu era încă schimbată de Duhul Sfânt şi curând toată sărbătoarea lor a luat forma unei ceremonii idolatre. O cantitate imensă de mâncare a fost pregătită, îndeosebi porci şi păsări. Paton şi-a dat seama ce urmează. El a păşit în mijlocul cercului şi le-a prezentat nişte daruri, mai ales cuţite şi furculiţe, cerând la doi şefi să le împartă pe triburi, dar el a refuzat să rămână la mâncare. Nu voia să încurajeze nici un act de închinăciune diavolească, cu toate că i se părea că aceasta va stârni o reacţie. Şefii Nowar şi Nerwangi au explicat poporului, au distribuit cadourile lui şi toţi au fost pe deplin satisfăcuţi. Paton a plecat, iar ei în continuare au procedat aşa cum erau obişnuiţi la serbările lor: muzică şi dansuri, dar s-au făcut în ordine. Apoi, bărbaţii ajutaţi de soţii şi-au pus mâncarea în coşuri şi au plecat acasă.

N-a trecut însă mult şi într-o dimineaţă a fost trezit de strigăte de război. Două triburi se certau pentru o femeie. Şi o parte şi alta se ameninţau cu ciomegele lor. Imediat, Paton a alergat în mijlocul lor şi i-a potolit înainte de a-şi da în cap unii altora.

Abia au trecut câteva zile liniştite şi într-o dimineaţă, înainte de a se face ziuă, a auzit o împuşcătură, apoi alta. Unul din învăţători a venit să-l scoale. Era îngrozit. În acea dimineaţă era să fie o serbare de împăcare cu un trib care fusese alungat de ei. Şefii s-au înţeles între ei să sacrifice câteva persoane. Au fost alese victimele şi la uşa fiecăruia preoţii-vrăjitori au aşezat câte un ucigaş, care trebuia înainte de a se face ziuă, să-şi doboare victima spre a o oferi ca sacrificiu zeului lor. Printre victime trebuia să fie şi Paton cu învăţătorii săi, dar ei erau încuiaţi în casă şi călăul nu şi-a putut îndeplini misiunea. Primprejurul casei ei au auzit mişcări, şoapte, dar ei n-au ieşit afară. După ce s-a făcut ziuă, toţi s-au retras. Cadavrele celor omorâţi erau sub un pom sacru lângă casa misiunii. După ce s-au retras de la casa misiunii, au luat cadavrele le-au prăjit şi le-au mâncat, făcând astfel legământ de pace între cele două triburi.

La scurt timp, a izbucnit un alt război între triburile din interiorul insulei şi cele de pe ţărm. Misionarul a făcut tot efortul să împiedice ostilităţile, vărsările de sânge şi a reuşit.

Într-o zi, Paton s-a dus într-un sat unde se adunau câteva triburi şi le-a spus că dacă ar asculta de Iehova-Dumnezeu, ei ar putea scăpa de războaie şi ar trăi o viaţă mai fericită. De faţă erau şi trei preoţi-vrăjitori, oameni sacri ai lor. Aceştia au spus că nu vor să creadă în Dumnezeu, căci ei au puterea lui Nahak, domnul vrăjitorilor, şi că ei pot să-l omoare fără arme, numai că le trebuie o mică bucăţică din ceea ce Paton a mâncat, o coajă de portocală sau banană şi atunci, prin descântecele lor, îl vor putea omorî. Paton s-a gândit că e momentul ca acum, în faţa mulţimii, să-i dovedească mincinoşi şi să rupă laţul spaimei cu care subjugaseră pe băştinaşi. Văzu acolo o femeie care avea nişte fructe şi i-a cerut să-i dea trei. El a muşcat din ele şi restul l-a dat celor trei preoţi, cerându-le să-l omoare prin farmecele lor, dar nu cu suliţa. Toată mulţimea a privit îngrozită scena aceasta. De obicei, ceremonia către Nahak se făcea în secret, căci toţi păgânii fugeau înspăimântaţi. De data aceasta, Paton le-a cerut să nu fugă nici unul. Cei trei s-au ridicat şi au început descântecele lor. Fiecare şi-a înfăşurat fructul din care muşcase Paton în nişte frunze luate din pomul lor sacru şi i-au dat forma de lumânare. Au aprins un foc la rădăcina pomului sacru, descântau, aprindeau acele frunze, le învârteau deasupra capului, suflau în ele, le aprindeau iarăşi, invocau duhurile, făceau gesturi, arătau spre Paton şi teroarea vrăjitoriilor stăpânea mulţimea, dar Paton era calm, doar din când în când îi aţâţă, strigând: „Haideţi mai repede! Provocaţi-l pe zeul vostru să vă ajute! Eu încă nu sunt mort! Din contră, sunt foarte bine!”

Lumânările lor de frunze au ars, descântecele s-au terminat, dar nici un rezultat. Atunci au spus că trebuie să amâne şi să facă acelaşi lucru toţi vrăjitorii lor, aşa că până duminică Paton va fi mort. În faţa mulţimii, Paton le-a cerut să se unească şi prin Nahak să-l omoare până duminică, iar dacă duminică el vine sănătos în mijlocul lor, înseamnă că Nahak nu are nici o putere, ci Iehova-Dumnezeul cel viu are puterea şi îl păzeşte. Tot restul săptămânii a fost de muncă intensă pentru toţi preoţii-vraci ai triburilor; sunau din scoici, invocau spiritele, îşi rosteau descântecele, săreau, dansau la pomul sacru, dar totul în zadar. Vrăjitoriile şi farmecele lor s-au dovedit mincinoase. Duminică, Paton, liniştit s-a dus în acel sat. Când l-au văzut, toţi se uitau unii la alţii uimiţi. Nu le venea să creadă ochilor. Cum erau toţi adunaţi, el i-a salutat, zicându-le: „Primiţi dragostea mea, prietenii mei! Am venit din nou să vorbim despre Iehova-Dumnezeu şi despre închinăciune”.

Cei trei preoţi-vrăjitori erau acolo. Ei au recunoscut că au încercat să-l omoare prin Nahak, dar n-au reuşit. Întrebaţi fiind de ce nu au reuşit, ei au recunoscut că Dumnezeul care-l protejează pe Paton este mai puternic decât zeii lor. Atunci misionarul le-a spus: „Da, cu adevărat Iehova-Dumnezeu este mai puternic decât toţi zeii voştri. El m-a ocrotit şi El mă ajută, căci numai El este Dumnezeul cel viu, singurul Dumnezeu care poate auzi rugăciunea şi îţi răspunde, dacă tu îţi dai viaţa Lui şi-L slujeşti numai pe El. El vă devine prieten, dacă vreţi să ascultaţi de El”. Zicând acestea, el se aşeză pe trunchiul unui copac căzut şi le zise: „Veniţi şi aşezaţi-vă aici în jurul meu, şi vă voi învăţa despre dragostea lui Dumnezeu şi cum să vă închinaţi ca să-I fiţi plăcuţi Lui”.

Doi dintre vraci au venit şi s-au aşezat jos, la fel şi poporul, iar Paton a început să le vorbească despre Domnul Isus. Cel de al treilea vraci, care era mai mare în rang şi înalt de statură, bine dezvoltat, a plecat şi după puţin timp s-a întors cu suliţa lui de luptător cu care făcea gesturi războinice şi mereu o îndrepta spre misionar. Când a sosit, Paton a zis mulţimii: „Desigur el mă poate omorî cu suliţa, dar el a spus că mă omoară prin Nahak şi a promis că nu va folosi armele de război împotriva mea. Dacă îl lăsaţi să mă omoare, vă omorâţi prietenul vostru, care a trăit printre voi şi a încercat să vă facă numai bine, aşa cum bine ştiţi cu toţii”. El a încercat să tulbure adunarea, dar ceilalţi doi au stat lângă misionar şi la fel poporul s-a strâns mai mult în jurul lui. Văzând situaţia încordată şi, ca să evite vărsări de sânge, Paton a încheiat şi împreună cu învăţătorii s-au retras şi au ajuns acasă cu bine. Vraciul acesta, lezat în mândria lui, l-a urmărit timp de câteva săptămâni cu o suliţă mare, ca a lui Goliat. Dumnezeu însă l-a împiedicat s-o arunce. Acolo nu era lege sau tribunal de care să se teamă, şi totuşi nu i-a cauzat nici un rău. Misionarul se făcea doar că nu-l vede, îşi căuta liniştit de drumul sau de lucrul său, lăsând paza sa cu totul în mâna cea bună a Domnului. Incidentul acesta a dat pe faţă în ochii tuturor neputinţa vrăjitorilor şi a lui Nahak şi i-a descătuşat în parte de această superstiţie.

Traficanţii de tutun, băuturi alcoolice şi praf de puşcă mereu născoceau ceva nou, ca să-i distrugă pe băştinaşi, pentru ca insula să o poată popula cu albi. Într-o dimineaţă, patru corăbii au intrat în port şi au aruncat ancora. Căpitanul a chemat pe misionar şi l-a înştiinţat că ei au introdus pe insulă, în patru puncte, patru oameni contaminaţi de pojar, boală ce va face ravagii între ei. Băştinaşii erau seceraţi de pojar. Paton i-a mustrat aspru, dar cum ei erau doar nişte beţivani, se distrau de îngrijorarea misionarului. Şi nu a trecut mult până ce pojarul a cuprins insula. În fiecare zi mureau cu zecile. În unele case erau bolnavi şi părinţii şi copiii. Groaza i-a cuprins pe toţi. Chiar şi dintre băştinaşii credincioşi care au intrat în slujba misiunii au murit 13 persoane. Cei veniţi din Aneityum să ajute misiunea, s-au împachetat să plece de pe insulă din cauza molimei. Când misionarul a spus că el nu pleacă, unii i-au atras atenţia că băştinaşii se vor răzbuna pe el, dar fermitatea hotărârii sale i-a făcut să renunţe şi ei la plecare.

Înainte cu ceva de molimă, Paton fusese de partea cealaltă a insulei spre a aşeza acolo un misionar cu soţia abia sosiţi din Noua Scoţie, dar după ce molima de pojar a decimat o treime din populaţia insulei, au trebuit să renunţe la acest plan. Furia celor rămaşi în viaţă împotriva oamenilor albi, care le-au adus boala, a fost grozavă. Ea s-a răsfrânt în mod direct asupra misionarului, căci el era singurul om alb pe insulă. Traficanţii au ştiut cum să dea lovitura.

Ziua de Anul Nou 1861, Paton a petrecut-o în casa sa cu soţii Johnston, noii misionari. Au citit Biblia, şi-au reînnoit consacrarea lor în faţa Domnului şi s-au rugat pentru păgânii de pe insulă. Seara, când soţii Johnston au vrut să plece la locuinţa lor, s-au reîntors alarmaţi de la uşă, spunând că doi bărbaţi cu feţele vopsite în negru, având fiecare câte o măciucă grea sunt la ferestre. Îndată, Paton a ieşit la ei afară şi i-a întrebat ce caută. Ei au zis că ar avea nevoie de medicamente. Atunci Paton i-a invitat în casă şi a căutat să le pregătească medicamentele necesare. Dar când au fost gata, nu au vrut să le ia şi nu se grăbeau să plece. Fiindcă era seară târziu, Paton le-a zis că trebuie să plece că iată pleacă şi soţii Johnston. Apucându-şi fiecare măciuca lui au ieşit şi ei pe uşă, dar afară unul a ridicat măciuca să-l lovească pe Johnston în cap, însă acesta grijuliu, l-a observat şi s-a ferit, apoi a început să strige. Cei doi dulăi ai misionarului au văzut pericolul şi au sărit la feţele mascate ale celor doi, care ridicaseră măciucile a doua oară să-l lovească pe Johnston. Numaidecât Paton a fost afară şi a strigat la ei, dar acum vroiau să-i dea lui în cap, dacă n-ar fi sărit câinii la ei. Lovitura a primit-o unul din câini, care a fost grav rănit, cealaltă măciucă a nimerit în pământ. Dacă-l lovea pe Paton l-ar fi trecut în veşnicie. Văzându-se atacat, Paton a asmuţit amândoi câinii asupra lor şi speriaţi au luat-o la fugă. Îndată, din tufişuri au ieşit alţii şi au luat-o la fugă şi ei. Aceştia erau oameni veniţi de la vreo 16 km. Înadins să-l omoare, încă o dată mâna cea bună a Domnului s-a dovedit protectoare pentru misionari. Paton, care era obişnuit cu aşa scene, s-a dus la culcare şi a dormit liniştit, dar Johnston, îngrozit de ce i se întâmpla-se, n-a putut să mai doarmă. După 16 zile de nesomn, era extenuat de puteri şi a trimis la Paton după o sticluţă de laudanum. Trei seri la rând a luat câte o doză şi a dormit adânc. În timpul acesta, Paton însuşi suferea de febră şi n-a putut să vină la el. Într-o zi la amiază, soţia lui Johnston a venit plângând că nu îşi poate trezi soţul. Deşi se afla în cel mai critic stagiu al bolii, Paton s-a dus şi l-a găsit pe Johnston în comă. Avea dinţii încleştaţi şi abia cu o lingură şi cu o bucată de lemn i-a putut deschide gura să-i dea un medicament şi astfel l-a readus la cunoştinţă. Timp de 12 ore a stat lângă el, ajutându-i să nu cadă iarăşi în comă. A doua zi, s-a sculat, a umblat şi a vorbit. Două zile s-a părut că îi este mai bine, dar pe 21 ianuarie, la ora 2 după-masă, Johnston a trecut în veşnicie. Abia sosise pe câmpul de misiune şi devenise martir. Munca de săpare a gropii pentru înmormântarea lui Johnston a înrăutăţit mai mult starea sănătăţii lui Paton. Şi el a căzut în comă, dar după puţin timp şi-a revenit, însă era foarte slăbit. Tocmai în acea perioadă a pierdut pe Konia, un şef de trib ce a devenit creştin şi care a fost unul din ajutoarele sale în lucrare, dar boală l-a trecut în veşnicie.

În mai 1861 s-a auzit vestea că misionarul G. N. Gordon şi soţia au fost ucişi pe insula Erromanga. Îndată, unul din traficanţii albi a venit noaptea cu o barcă la Tana, aducând cu sine o grupă de luptători. El a chemat în secret pe şefii de triburi şi le-a cerut să le dea voie să omoare pe misionari, ca să nu fie pe insulă închinăciune lui Dumnezeu. Dar şefii nu au admis aceasta. Probabil că s-au gândit că nu e bine să lase altora pricina aceasta de laudă, ci se gândeau ei să facă o aşa bravură. Îndată, a doua zi, casa misiunii a fost înconjurată de oameni înarmaţi, care strigau unii la alţii: „Cei din Erromanga au ucis pe misionari. Şi noi am ucis pe învăţătorii Evangheliei veniţi din Rarotonga şi din Samoa. Acum să vedem dacă vine cineva să-i pedepsească. Noi am omorât pe mulţi albi şi nimeni nu ne-a pedepsit. Să ne vorbim cum să-l omorâm pe misionarul Paton şi să alungăm închinăciunea la Dumnezeu de pe insulă”. Un şef de trib a strigat tare spre a auzi Paton: “Îmi place de cei din Erromanga! Ei sunt tari şi bravi! Ei au ucis pe misionar şi pe soţia lui, iar noi numai vorbim despre aşa ceva”.

Paton a auzit totul, dar a stat liniştit în casă. După un timp, s-au retras şi seara au făcut o mare serbare cu dansuri războinice şi strigăte în care lăudau fapta celor din Erromanga. Şeful de trib Miaki a venit cu un grup la casa lui Paton şi i-a zis: „Tu şi închinăciunea la Dumnezeu sunteţi cauza tuturor relelor, a bolilor şi a morţii pe insula Tana. Oamenii din Erromanga au omorât pe misionarul Gordon. Pe noi ne omoară închinăciunea. Cei din interiorul insulei ne vor omorî pe noi, dacă vă lăsăm aici. Noi trebuie să vă omorâm şi atunci scăpăm de toate”. Dar numai l-au înştiinţat, nu l-au omorât, apoi au plecat.

Într-o aşa situaţie, cu pericole şi ameninţări din toate părţile, cel mai simplu lucru era să părăsească insula. Aşa l-au sfătuit toţi prietenii. El însă vorbea limba lor cursiv şi câştigase o mare influenţă între băştinaşi, mulţi erau ataşaţi de el şi veneau la închinăciune. Să-i părăsească i se părea o dezertare de la datorie şi ştia că toţi se vor risipi. De aceea, cu toată situaţia gravă, el a hotărât să rămână în lucrare în Tana. A riscat totul pentru Mântuitorul său. Era descendent din înaintaşi care au suferit mari persecuţii pentru Domnul.

Într-o altă zi, în timp ce învăţa pe unul din Evanghelie, un altul a vrut să-i fure ceva. Paton a observat şi a vrut să-l oprească, dar el şi-a rotit măciuca să-l lovească în cap. Paton a prins măciuca cu amândouă mâinile şi apoi i-a vorbit frumos. Omul a stat ca încremenit, apoi a plecat, lăsându-i în pace.

Printre toate aceste pericole, soţia lui Miaki cu doi băieţi, alţi nouă şefi şi cu oameni de ai lor luau parte în mod regulat la serviciile de închinăciune. În fiecare duminică erau peste 60 de persoane la ascultarea Evangheliei. Aceasta l-a încurajat mult.

Într-o seară, a auzit câteva împuşcături în uşa casei sale. După câteva zile, în port au sosit câteva corăbii engleze. Comandorul Seymour, căpitanul Hume şi Dr. Geddie au venit la el şi l-au îndemnat să-şi facă bagajul şi să plece cu ei. El încercase înainte în câteva rânduri să-şi facă bagajul, dar sufletul lui ardea pentru Tana. De aceea, nici de data aceasta n-a fost gata să plece.

După plecarea corăbiilor cu cei vreo trei sute de marinari, pe insulă au început să circule zvonuri de război. Toţi se pregăteau intens. S-au făcut mereu întruniri cu discuţii aprinse. La o mare întrunire a fost invitat şi Paton. El a căutat să-i liniştească, spunându-le că trebuie să trăiască în pace. Erau două tabere: una în frunte cu Ian, care ţinea la misionar, alta care voia să-l omoare. Ian a păşit spre Paton în faţă şi i-a spus: „Aceştia sunt oamenii mei şi prietenii tăi, ceilalţi sunt duşmanii tăi şi ai noştri. Spune un cuvânt şi îi vom ucide pe toţi. Dacă refuzi, ei te vor omorî pe tine, iar pe noi ne vor persecuta pentru că ne închinăm Domnului”.

Paton însă a zis: „Eu vă iubesc pe toţi şi sunt aici să vă învăţ să vă întoarceţi de la răutatea voastră la Dumnezeu. Puteţi să mă omorâţi, dar eu sunt cel mai bun prieten al vostru. Nu mi-e teamă să mor…”. Atunci au acceptat să se împace şi şi-au făcut daruri unii altora. Însă ei erau foarte schimbători. Nouka şi Miaki au declarat că se vor răzbuna pe Ian, care era foarte războinic, nu cu armele, ci prin vrăjitorie şi farmece. După câteva zile, Ian a căzut bolnav foarte grav. Unii presupuneau că a fost otrăvit, lucru care era foarte obişnuit la ei. Toate eforturile misionarului au rămas zadarnice şi se vedea că e pe moarte. Într-o seară, fratele şefului Ian a venit cu o grupă după Paton să-l ducă la bolnav, dar misionarul a refuzat să meargă noaptea şi s-a dus dimineaţa. Când a ajuns în tribul lui, a găsit multă lume adunată la casa lui Ian. El a intrat, s-a apropiat de muribund şi s-a rugat. La terminarea rugăciunii, a observat că toată mulţimea a fugit. Ian l-a invitat să stea pe marginea patului său. În timp ce Paton îi vorbea, Ian se părea pierdut în meditaţie, dar deodată a scos un cuţit mare şi l-a pus la inima lui Paton. Acesta n-a îndrăznit să se mişte, ci doar şi-a îndreptat ruga către Domnul. Tăcerea de mormânt făcea ca secundele să pară ani. Ian era agitat şi tremura din tot corpul. Apoi îşi smuci mâna şi puse cuţitul la loc, strigând: „Pleacă! Pleacă de aici!” În clipa următoare Paton a şi fost afară. Nici acolo însă nu mai era nimeni. Aceasta i-a dat de înţeles că Ian spusese la ai lui că îl omoară pe misionar, de aceea, toţi au plecat. Atunci a luat-o la fugă şi deşi era o distanţă de vreo şapte km, nu s-a oprit până la casa misiunii. Acolo a mulţumit pentru izbăvirea de sub cuţitul muribundului.

După moartea lui Ian, fratele său a adunat câteva mii de luptători şi a căutat să se răzbune pe ceilalţi. Paton a vrut să-i liniştească, dar n-a fost chip. Sâmbătă 18 ianuarie 1862, au început războiul. Miaki a cerut ajutoare de la triburi din interior, cu făgăduinţa că îl vor prăji pe misionar şi le va trimite şi lor câte o porţie. Aceştia, cu trupuri de oţel, au venit şi au dat atacul la casa misiunii. Au fost dansuri şi ţipete de război de îţi ţiuiau urechile. Apoi, au început cu măciucile lor să lovească în ziduri şi în uşă, ca să o spargă. Au reuşit însă să intre în magazie şi au prădat totul, au rupt cărţile şi le-au împrăştiat, au pătruns şi în casă, dar Paton se încuiase în dormitor. Au tras cu muschetele, dar n-au reuşit să spargă uşa dormitorului. Atunci Paton a luat un pistol pe care i-l lăsase cineva, a scos mâna pe fereastră şi a tras câteva focuri în aer. Când au auzit împuşcăturile dinăuntru, toţi s-au aruncat cu burta la pământ. După ce s-a făcut linişte, s-au ridicat şi au fugit cu prada luată.

A doua zi, au închis uşa misiunii şi doar cu hainele ce au rămas pe ei, cu Biblia şi cu traducerile ce le făcuse în limba taneză, Paton cu doi dintre ajutoare au fugit la şeful de trib Nowar, care fusese rănit în război. Au apucat printre tufişuri, dar un văr al lui Miaki, care şi el era în tufişuri la pândă, i-a oprit şi era să-l lovească pe Paton cu măciuca, dar Paton şi-a ferit capul şi a strigat la el că are să fie pedepsit de Dumnezeu. Tremurând el s-a uitat împrejur să vadă pe Dumnezeu, iar în acel moment Paton şi ceilalţi doi au fugit. La casa lui Nowar i-a găsit pe toţi în panică. Cum ei erau ceva mai pe înălţime, jos ţărmul se vedea plin de luptători. Ei au zis: „Azi toţi vom fi omorâţi şi mâncaţi”. Atunci s-au rugat ca din gura morţii. Trupele s-au îndreptat spre casa misiunii, dar negăsindu-i, s-au îndreptat spre casa lui Nowar. Un alergător le-a adus un mesaj şi deodată şi-au schimbat direcţia. Toţi au zis: „Domnul v-a ascultat rugăciunea!” Noaptea următoare, Nowar le-a cerut să plece de la el, căci altfel şi ei vor fi omorâţi din pricina lui. Totuşi, ca să-l scape pe Paton, a trimis pe fiul său să-l conducă la plantaţia sa, căci acolo avea nişte castani uriaşi, în care să se urce pentru a nu fi văzut. Acolo, Paton era singur în castan, dar el mărturiseşte că niciodată n-a simţit prezenţa Domnului mai reală ca atunci. Numai mâna cea bună a Domnului l-a scăpat. Duşmanii l-au căutat cu înverşunare, au pătruns în casă, au prădat totul, au dat foc casei, dar pe el nu l-au găsit. El stătea liniştit în castan. Într-o zi, a coborât şi cu alţi patru a încercat să plece noaptea cu o canoe, însă marea a fost foarte furtunoasă şi după cinci ore de luptă teribilă cu valurile, uzi leoarcă, s-au întors înapoi şi pe ţărm au îngenuncheat, cerând putere pentru pericolele şi peripeţiile ce aveau să urmeze. Într-adevăr, au urmat zile critice. Duşmanii îl căutau, îl pândeau, iar prietenii se temeau să-i ofere adăpost. După atâta hărţuială, obosit în trup, lihnit de foame, i se părea că nu mai poate. Dar în aşa situaţii critice şi ultima fibră îşi dă aportul la realizarea scăpării. În rătăcirile lor pe insulă, au întâlnit patrule ale duşmanilor, care şi-au îndreptat spre ei muschetele, dar au fost reţinuţi, nimeni n-a tras. Întâlnind o altă grupă de luptători, unul a aruncat piatra mortală care e în formă de disc şi a nimerit pe unul din ajutoare, făcându-i o tăietură adâncă pe faţă, dar nu l-a doborât. Fugind au putut ajunge la cealaltă staţie misionară din capătul insulei. De acolo, în februarie 1862 a mers la Aneityum, apoi la Sydney în Australia.

După puţină odihnă şi refacere, a luat o corabie şi s-a reîntors în Scoţia. În 1865 s-a recăsătorit şi a recrutat alţi şapte misionari pentru insulele Noile Hebride, iar el cu soţia au luat câmpul de misiune la Aniwa, o altă insulă nu departe de Tana. Aici lucrarea a progresat mult mai bine şi a ajuns să vadă aproape pe toţi locuitorii la picioarele Domnului.

Paton a făcut mai multe călătorii misionare în Marea Britanie, în Statele Unite, în Canada şi Australia. Greutăţile îndurate, pericolele ce le-a înfruntat cu atâta eroism în timpul celor 30 de ani de vestire a Evangheliei printre canibali, au determinat pe mulţi alţii să devină misionari în străinătate sau să desţelenească terenuri noi în ţara lor. Dacă Paton a putut să predice Evanghelia la canibali, oare tu nu o poţi vesti fraţilor tăi?

La 28 ianuarie 1907, la Canterbury, Australia, Paton, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veşnicie să se odihnească de ostenelile sale pentru propăşirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Lumini peste veacuri – Vol. 2  Autor: Petru Popovici

(Material preluat de pe www.theophilos.3x.ro)

Narcis Popovici – Mesaj de la Cea de-a 46 Conventie a Bisericilor Penticostale Portland 30 August 2014

Conventia 2-19 Narcis POpovici

Narcis Popovici la Cea de-a 46-a Conventie a Bisericilor Penticostale Portland

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Asculta mesajul aici – http://credo.tv Selecteaza programul de Simbata minutul 1:17:30

Narcis Popovici (misionar in Nord Irak impreuna cu sotia si cei 4 copiii si unde se va reintoarce in cateva zile):

It’s a privilege to be here with you guys here tonight, to celebrate that Jesus reigns at the convention. I want to send our greetings, not just from Chicago, where we’re from, but from where we are right now, the Northern Part of Iraq. We’ve been blessed to speak to many of you guys at this convention. Many of you we know already, and as you know, my family and I, my wife and 4 children, as well as several others have been serving the Lord in the northern part of Iraq for almost the last 2 years. And we want to express our gratitude for so many of your guys prayers and concern. And I really believe it’s important to say a few words even before  the word of God is preached tonight.

Many of you have seen on the news, you’ve been watching this past summer and even the last couple of years what’s happening in Syria and what is now happening in Iraq. The tragedies are atrocious. Even major news stations are calling this  the worst tragedy of our modern era-

  • 3,000,000 people displaced from Syria
  • and 1 1/2 million displaced from the northern part of Iraq
  • hundreds of thousands killed, kidnapped, brutalized,
  • women being sold in the streets

and none of this catches God by surprise. When God called us several years ago, He was fully aware  of what was going to happen in the Middle East, and, in fact, what was going to happen and what is going to happen in the nations, in these last days.

And the enemy of the Kingdom of God and the enemy of the church and of our own souls is furious in these last days, seeking to distort the image of God, knowing his time is short, seeking to take as many people with him to destruction and death. But, if God is going to, and He is going to establish His Kingdom in the nations, He’s going to do so through His people- the church. God’s church is the vehicle through which He establishes His kingdom on the earth.

And we’re here to celebrate that Jesus Christ reigns, even this weekend! Amongst the young people, amongst the older brethren, we’re here to celebrate together. Jesus Christ reigns in Portland. Jesus Christ reigns in Iraq and Syria. And the enemy would love to do anything he can, whether through the allurement, temptation and pull of the world, or through the fear of death and pain and tribulation to draw our attention away from Him who reigns and is seated upon the throne. And we cannot react to what the enemy is doing, we cannot react, we cannot afford to in these last days, to be a people who are reactionary, who react to what the enemy is doing, but we must be a people who respond to the very person and voice of Jesus Christ.

We want to thank you guys for your prayers, for your continued prayers.  I don’t believe it is any accident, nor is it coincidence that even God had even from the romanian church, His people, properly positioned in the nations of the world, including northern Iraq in the Middle East. And we believe with all of our hearts that preceding a widespread revival, that is going to impact the jewish people and usher in Christ’s return, preceding this last day revival, that will invite the Messiah back to the earth, there will be a massive revival amongst the muslim peoples, amongst arabs and kurds, amongst persians, amongst turks.  This must happen and if it’s going to happen and Christ will rule supreme in the middle east, He will build a people that will bear His image and Spirit properly, it’s going to happen through the prayers of the saints. Faith filled prayers, spirit led prayers. It’s going to happen through His people preaching the Gospel. They cannot hear unless one is sent. They cannot believe unless they hear the Gospel.

It’s gonna happen when the Gospel is proclaimed, demonstrated and established. And we are of firm conviction  that the days that we live in are very critical days.  Whatever we, as a people, could have afforded to get away with, so to speak, in days previous, we can no longer afford to in these last days. It is imperative for the church of Jesus Christ to hear His voice in a way more clear, and more precise than ever before, because He is looking to rule in the hearts of men. He is looking to reign in the hearts of men. He is looking to reign in family units. He is looking to rule in His church. He is looking to rule in the Middle East. He is looking to rule in the nations. So, with that, I want you guys to please stand. Once again, thank you guys for your prayers and if any of you want to connect with us after the service, and even tomorrow night, we will be in the back at a table answering questions and talking about how we can connect further.

 

Florin Ianovici – Ce Dumnezeu !!!

poza de la http://simplucrestin.ro

http://simplucrestin.ro

de la Facebook Martie 2013

Primul misionar din Alberta a gasit niste salbatici condusi de Maskepetoon. El a fost primul om care s-a intors la Dumnezeu. Niste indigeni din tribul Picioarele Negre i-au omorat tatal. Atunci Maskepetoon l-a prins pe criminal si l-a adus la judecata in fata intregului sat, potrivit obiceiului locului.

Fata in fata cu criminalul, in lumina invataturilor Sfintei Scripturi, el i-a spus: “ de azi incolo tu ai sa fii tatal meu in locul tatalui pe care l-ai ucis. Vei avea vitele lui, hainele lui, casa lui si vei fi tatal meu.”
Criminalul uluit i-a raspuns:”acum tu m-ai ucis pe mine!”

Cine suntem noi? Am ucis pe Fiul iar Tatal ne-a dat haina mantuirii, loc la masa Sa si un locas in cer. Maretia, mila Sa ne-a ucis mandria, rautatea si ne-a ingenuncheat fiinta.

Ce Dumnezeu…!

Biografia lui Sadhu Sundar Sing (1889-1929)

de la ViataVesnica.Ro

1889 – S-a nascut in Rampur, Punjab
1903 – Convertirea
1904 – Alungat de acasa
1905 – Botezat in Simla; incepe viata de sadhu
1907 – Lucreaza in spitalul pentru leprosi in Sabathu
1908 – Prima vizita in Tibet
1909 – Intra la colegiul din Lahore pentru a se pregati pentru lucrare
1911 – Returneaza licenta de predicator; se intoarce la viata de sadhu
1912 – Calatoreste prin nordul Indiei si prin statele budiste din muntii Himalaya
1918 – 1922 – Calatoreste prin lume
1923 – S-a intors din Tibet
1925 – 1927 – Isi petrece timpul scriind in liniste
1927 – Pleaca spre Tibet dar se intoarce datorita bolii
1929 – Incearca sa ajuga in Tibet si dispareScurta biografie

Sadhu Sundar Singh a disparut undeva pe colinele de la poalele muntilor Himalaya in 1929. Fiind un martor crestin a fost in aceeasi masura bine primit, persecutat si chiar lasat sa moara. Multi misionari si chiar lideri crestini indieni l-au considerat ca fiind un convertit foarte excentric deoarece umbla in roba lui galbena si cu turban, nefiind in pas cu crestinismul contemporan. Si totusi, chiar daca nu auzise de cuvantul „indigenizare”, in prima jumatate a secolului al XX-lea el a facut mai mult decat oricare alt om pentru a stabili ca „Isus apartine Indiei.” El a aratat ca crestinismul nu este ceva de import, strain, vreo religie indepartata ci este indigen nevoilor, aspiratiilor si credintei indiene. Ramane unul dintre figurile importante ale crestinismului indian.

Sundar Singh s-a nascut in 1889 intr-o importanta familie sikh, ce detinea pamant, in statul Patiala, in nordul Indiei. Adeptii sikhismului, respingand politeismul hindus si intoleranta musulmana, au devenit o natiune importanta cu religie proprie. Mama lui Sundar Singh il ducea in fiecare saptamana sa stea la picioarele unui sadhu, un ascet sfant, care traia undeva in jungla la cativa kilometri departare, dar in acelasi timp il trimitea la o scoala de misiune crestina unde putea sa invete limba engleza. Moartea mamei lui la varsta de patrusprezece ani l-a aruncat intr-o stare de violenta si disperare. S-a intors impotriva crestinilor, i-a persecutat pe noii convertiti la crestinism si a ridiculizat credinta lor. Ca ultima sfidare a cumparat o Biblie si a ars-o fila cu fila la el acasa in timp ce prietenii lui stateau si il priveau. In aceeasi noapte s-a dus in camera lui decis sa se sinucida pe o sina de tren.

Totusi, inainte de rasarit, si-a trezit tatal spunandu-i ca L-a vazut pe Isus Hristos intr-o viziune si I-a auzit vocea. A declarat ca incepand cu acel moment il va urma pe Isus Hristos. Desi nu avea mai mult de cincisprezece ani era complet dedicat lui Hristos si in cei douazeci si cinci de ani cat a mai trait a fost un martor eroic al Domnului sau. Ucenicirea adolescentului a fost imediat testata atunci cand tatal lui i-a cerut cu insistenta sa renunte la aceasta absurda „convertire.” Cand a refuzat, Sher Singh a dat un banchet de adio in onoarea lui, apoi l-a denuntat si l-a dat afara din familie. Cateva ore mai tarziu, Sundar si-a dat seama ca mancarea lui fusese otravita, iar viata lui a fost salvata doar cu ajutorul unei comunitati crestine din apropiere.

Cand a implinit saisprezece ani a fost botezat ca si crestin la biserica din Simla, un oras sus de la poalele Himalayei. Cu ceva timp inainte de botez a locuit la Caminul Crestin pentru leprosi (Christian Leprosy Home) in Sabathu, aproape de Simla, slujind pacientilor leprosi de acolo. A ramas unul din cele mai iubite locuri pentru el, locul in care s-a intors dupa botez. Apoi, in octombrie 1906, a plecat de acolo pe o noua cale. Era un adolescent inalt, puternic si frumos, imbracat in roba galbena si cu turban. Toti il priveau insistent cand trecea pe langa ei. Roba galbena era „uniforma” unui sadhu hindus. Conform traditiei un sadhu hindus era un ascet devotat zeilor si care pe drumurile pe care le facea prin sate si orase fie cersea fie statea deoparte, in liniste, de multe ori era murdar si medita in jungla sau in vreun loc pustiu. Tanarul Sundar Singh alesese si el calea sadhu-ului, dar urma sa fie un sadhu care actiona.

„Nu sunt vrednic sa calc pe urmele Domnului meu”, spunea el, „dar, ca si El, nu vreau casa nici bunuri. Ca si El voi apartine drumului, voi impartasi durerea poporului meu, voi manca cu cei care imi vor da adapost, si voi spune tuturor oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu.”

Si-a testat imediat vocatia intorcandu-se in satul sau natal, Rampur, unde a fost primit foarte calduros. Aceasta era o pregatire slaba pentru lunile care aveau sa urmeze. Foarte putin pregatit sa indure greutati fizice, sadhu-ul de saisprezece ani a mers in nord prin Punjab, a trecut dincolo de trecatoarea Bannihal in Kahsmir, si apoi inapoi prin Afganistan-ul plin de musulmani fanatici si in Frontiera Nord-Vest infestata de talhari si in Baluchistan. Roba lui galbena si subtire nu prea l-a protejat de zapezi iar picioarele lui au fost pline de rani din cauza drumurilor pietroase. Nu trecusera prea multe luni iar micile comunitati crestine din nord il numeau „apostolul cu picioarele sangerande.” Acest inceput i-a aratat la ce anume sa se astepte in viitor. S-au aruncat cu pietre in el, a fost arestat, a fost vizitat de un pastor cu care a vorbit, acesta avand o foarte ciudata apropiere de Isus, si dupa aceea a disparut, si a fost lasat sa doarma intr-o coliba de la marginea drumului in neasteptata companie a unei cobre. Intalniri de natura mistica si fizica, persecutii si primiri calduroase, vor caracteriza experientele sale in urmatorii ani. Din satele de pe dealurile Simlei se vedea in departare linia lunga de zapada a muntilor Himalaya impreuna cu varful rozaliu Nanga Parbat. Peste acestia era Tibetul, un teren budist inchis unde misionarii incercasera sa patrunda cu Evanghelia dar esuasera. Inca de cand se botezase, Sundar simtea ca Tibetul il chema, iar in 1908, la varsta de nouasprezece ani i-a trecut granitele pentru prima data. Orice strain care intra in acest teritoriu inchis si fanatic, dominat de budism si inchinare celui rau, risca atat teroare cat si moarte. Singh a primit acest risc cu ochii si cu inima larg deschise. Starea poporului l-a ingrozit. Locuintele lor lipsite de aer, ca si ei de altfel, erau mizerabile. Chiar si el a fost batut cu pietre pe cand se spala in apa rece deoarece ei credeau ca „oamenii sfinti nu se spala niciodata.” Hrana se putea obtine cu mare greutate, iar el a trait cu orz tare si uscat. Ostilitatea era peste tot. Si toate astea se intamplau doar in „Tibetul de jos” aproape de granita. Sundar s-a intors in Subathu hotarat sa revina in urmatorul an.

A avut o dorinta mare: sa viziteze Palestina si sa retraiasca unele dintre intamplarile din viata lui Isus. In 1908 s-a dus la Bombay, sperand sa se urce pe un vapor potrivit. Dar spre marea lui dezamagire guvernul a refuzat sa ii acorde autorizatie si a fost nevoit sa se intoarca in nord. In timpul acestei calatorii si-a dat dintr-o data seama de existenta unei dileme fundamentale a misiunii crestine in India. Un brahman lesinase in caruta aglomerata si sufocanta iar la urmatoarea statie, seful de statie de origine Anglo-Indiana, a venit repede cu un pahar cu apa. Brahmanul – dintr-o casta inalta hindusa – a aruncat-o cu oroare. Avea nevoie de apa dar o putea primi doar daca era din propriul vas de baut. Cand acest vas i-a fost adus a baut si si-a revenit. Sundar Singh si-a dat seama ca in acelasi fel India nu va accepta Evanghelia lui Isus oferita intr-o infatisare (forma) occidentala. Si-a dat seama ca din cauza robei sale sadhu multi raspundeau mesajelor sale.

Insa avea sa urmeze o dezamagire si mai mare. In 1909 a fost convins sa inceapa pregatirea pentru lucrarea crestina la colegiul anglican din Lahore. De la bun inceput a fost chinuit de colegii lui pentru ca era „diferit” si fara indoiala prea arogant. Aceasta perioada a incetat cand capul razvratitilor impotriva lui Sundar, l-a auzit pe acesta rugandu-se incet pentru el, cu dragoste in voce si cuvinte. Insa alte tensiuni au continuat. Multe din cursurile de la colegiu pareau irelevante in ceea ce privea nevoia Indiei de a auzi Evanghelia, si apoi, pe masura ce cursul se apropia de final, directorul i-a spus ca acum trebuia sa renunte la roba de sadhu si sa poarte imbracamintea clericala europeana care era „respectabila”; trebuia sa foloseasca o forma de inchinare anglicana; sa cante imnuri englezesti; si sa nu predice niciodata in afara parohiei fara o permisiune speciala. „Sa nu mai vizitez niciodata Tibetul?”, a intrebat. Pentru el aceasta era o respingere de neconceput a chemarii lui Dumnezeu. Cu mare tristete in inima a parasit colegiul, imbracat tot in roba lui galbena, iar in 1912 si-a inceput calatoria anuala in Tibet pe cand zapezile incepeau sa se topeasca pe cararile si trecatorile din Himalaya.

Povestirile din acei ani sunt uimitoare si uneori de-a dreptul incredibile. Intr-adevar au fost oameni care au insistat ca acele intamplari au fost mai degraba mistice decat reale. In acel prim an, 1912, s-a intors cu o extraordinara relatare legata de faptul ca gasise intr-o pestera intr-un munte – Maharishi din Kailas – un pustnic crestin in varsta de 300 de ani, cu care petrecuse cateva saptamani in partasie. Alte povestiri erau mai credibile, desi mai teribile. Fusese cusut intr-o piele uda de iac si lasat sa fie omorat pe masura ce aceasta se micsora sub soarele dogorator … fusese legat in materiale in care se aflau lipitori si scorpioni pentru a-l impunge si a-i suge sangele … fusese legat de un pom ca momeala pentru animale salbatice. Cu ocazia acestor intamplari si a altora el fusese salvat de membri ai „Misiunii Sunnyasi” – ucenici secreti ai lui Isus care purtau semnele hinduse, oameni pe care el sustinea ca ii intalnise peste tot in India.

Nu se stie daca el a castigat multi ucenici ai lui Hristos cu ocazia acestor calatorii in Tibet pline de hazard. Pentru tibetani era ori budismul ori nimic. Sa-L recunoasca pe Isus Hristos insemna sa ceri moarte. Dar modul curajos de predicare al Sadhu-ului nu se poate sa fi ramas fara efecte.

Pe masura ce inainta in varsta (in perioada cand avea intre 20-30 ani) lucrarea lui crescuse mult, si cu mult inainte sa implineasca treizeci de ani numele si infatisarea lui erau cunoscute in toata lumea crestina. Pentru a-si mentine smerenia, a descris in termenii unei viziuni lupta sa cu Diavolul dar de fapt a fost mereu uman, abordabil si umil, cu simtul umorului si cu mare iubire pentru natura. Aceasta, impreuna cu „ilustratiile” sale din viata de zi cu zi, a avut un mare impact asupra celor carora s-a adresat. Multi oameni au zis: „Nu doar seamana cu Isus, chiar vorbeste cum probabil Isus a vorbit.” Si totusi vorbele lui si discursurile proveneau dintr-o meditatie profunda pe care o facea dis de dimineata asupra Evangheliei. In 1918 a pornit intr-o calatorie lunga in sudul Indiei si Ceylon, iar anul urmator a fost invitat in Burma, Malaya (Malaezia?), China si Japonia. Cateva dintre povestirile lui din aceste calatorii erau la fel de ciudate ca cele din aventurile sale tibetane. Avea putere asupra animalelor salbatice, asa cum a avut asupra leopardului care s-a furisat langa el in timp ce el se ruga si s-a ghemuit langa el in timp ce Sundar il mangaia pe cap. Avea putere asupra raului, de pilda cu vrajitorul care a incercat sa il hipnotizeze cand erau intr-un vagon si a invinuit Biblia din buzunarul sadhu-ului pentru esecul de a-l hipnotiza. Avea putere asupra bolii si neputintei, desi nu a permis niciodata ca darurile sale de vindecare sa fie cunoscute public.

De mult Sundar Singh dorea sa viziteze Anglia iar oportunitatea a aparut in momentul in care Sher Singh, tatal lui, a venit la el si i-a zis ca si el devenise crestin si dorea sa ii dea bani pentru calatoria sa in Anglia. A vizitat Occidentul de doua ori, a mers in Anglia, Statele Unite si Australia in 1920 si din nou in Europa in 1922. A fost primit de crestini de orice fel iar cuvintele lui cercetau inimile oamenilor care acum aveau de-a face cu urmarile Primului Razboi Mondial iar acestia aveau o atitudine superficiala in ceea ce privea viata. Sundar a fost ingrozit de materialismul, goliciunea si lipsa religiei pe care a gasit-o peste tot, punand-o in contrast cu constientizarea lui Dumnezeu a Asiei, oricat de limitata era ea. Odata intors in India si-a continuat lucrarea, desi era evident ca era tot mai slabit din punct de vedere fizic.

Darurile lui, farmecul lui personal (forta lui), relevanta lui Hristos asa cum el a prezentat-o indienilor i-ar fi putut conferi lui Sundar Singh pozitia de lider intr-o biserica indiana. Dar pana la sfarsitul vietii sale a ramas omul care nu cauta nimic spre propriul bine, ci doar oportunitatea de a-L oferi pe Hristos tuturor. Nu a apartinut nici unei denominatiuni, si nu a incercat sa inceapa una, desi a avut partasie cu crestini de tot felul. El a trait (ca sa folosesc o expresie mai recenta) pentru a face cunoscut poporului sau pe „Isus al drumului indian.”

In vara din 1923 a facut ultima din calatoriile sale regulate in Tibet si s-a intors epuizat. Zilele in care mergea din loc in loc sa predice erau in mod evident pe sfarsit, iar in urmatorii ani, in propria sa casa sau in cele ale prietenilor de pe dealurile Simlei, s-a dedicat meditatiei, partasiei si a scris unele lucruri pe care avusese ocazia sa le predice.

In 1929, impotriva tuturor sfaturilor prietenilor sai, Sundar s-a hotarat sa mai faca o ultima calatorie in Tibet. In aprilie a ajuns la Kalka, un mic oras mai jos de Simla, era un barbat prematur imbatranit in roba galbena printre pelerini si sfinti care isi incepeau propria lor calatorie spre unul din locurile sfinte hinduse la ceva kilometri departare. Unde a mers dupa aceea nu se stie. Fie ca a cazut in vreo prapastie, a murit de oboseala, sau a ajuns in munti, va ramane un mister. Sundar Singh fusese vazut pentru ultima oara. Dar a ramas mai mult decat amintirea sa si a ramas unul dintre persoanele cele mai pretuite si creatoare din istoria si dezvoltarea bisericii lui Hristos in India.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari