RECLAMAȚIILE ZILEI DE FLORII – Nelu Aliman

Photo via

Photo via Samy Tuțac

Săptămâna Mare este cea mai sfântă săptămână a creștinătății. Această săptămână începe cu Duminica Floriilor, sau Intrarea Domnului Isus în Ierusalim și cuprinde Joia Mare, Vinerea Mare (Sfântă), Sâmbăta Sfântă și precede Marea Zi a Invierii lui Cristos. De-a lungul Săptămânii Mari, creștinii comemorează patimile lui Cristos, Cel care a murit în Vinerea Mare pentru iertarea păcatelor noastre și a înviat în Duminica Paștilor ca să ofere viață nouă pentru toți cei ce cred în El. Astfel, deși Săptămâna Mare este solemnă și plină de suferință, ea anticipeaza în același timp și bucuria Paștilor prin recunoașterea bunătății lui Dumnezeu manifestată prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru salvarea noastră și să învieze pentru îndreptățirea noastră. Mai mult pe www.baptist-tm.ro.

PREDICA: RECLAMAȚIILE ZILEI DE FLORII
(Luca 19:29-48)

O Sărbătoare este atunci când toată lumea este mulțumită! Și totuși Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim este o Sărbătoare, deși este marcată de câteva „reclamații”!…Da, ați citit corect: reclamații, dragii mei! Nu vă sună comun? Cine și ce s-a reclamat în Ziua de Sărbătoare? Reclamanții vin pe rând și precum vin să-i ascultăm și să luăm aminte:
1. RECLAMANTUL 1 ESTE GLASUL NEȘTIINȚEI (v.33-34)

2. RECLAMANTUL 2 ESTE GLASUL NEMULȚUMIRII (v.39-40)

3. RECLAMANTUL 3 ESTE GLASUL NEPĂSĂRII (v.41-44)

4. RECLAMANTUL 4 ESTE GLASUL NECREDINȚEI (v.45-46)
Glasul necredinței este glasul preoților și cărturarilor care ar fi trebuit să fie lumina Poporului și a Templului. Ce dureros, în loc să fie lumina credinței, ei sunt glasul necredinței. Ei sunt cei ce strică orice tendință de apropiere de Domnul, cei ce fac din Casa Domnului o peșteră de tâlhari, cei ce nu cunosc Scripturile dar le batjocoresc! Mesajul lui Hristos pentru ei a fost în scoaterea afară din Templu a urâciunilor și reafirmarea Autorității lui Dumnezeu asupra Casei Sale (Isaia 56:7)

5. RECLAMANTUL 5 ESTE GLASUL NEBUNIEI (v.47-48)
Este glasul celor ce făuresc planuri rele, al celor ce nu se pot bucura de lucrurile bune, de învățătura lui Hristos. Este glasul celor ce luptă contra lui Hristos și contra Lucrării Sale. Mesajul Domnului nu este rostit direct dar este pentru ei (Luca 20:13-19). Este un mesaj care condamnă, un mesaj usturător.

Învățăm ceva din reclamațiile din ziua de Florii?
– Să învățăm că tot ce avem este al Domnului și El ni-l poate lua când are trebuință de acel lucru
– Să nu cârtim când pierdem ceva. Domnul are toate sub Controlul Său
– De noi are nevoie Domnul înainte de lucrurile noastre, de aceea să ne predăm Lui chiar astăzi
– O inimă nemulțumită este nefericită! Să deprindem o viață de mulțumire
– Nu deschide gura spre cârtire, ci spre sfințire
– Să nu fim nepăsători la Cuvântul Domnului! Să nu fii nepăsător de darurile Domnului pentru tine
– Să ne înflăcărăm credința ca să nu desacralizăm Casa Domnului
– Să devenim Oameni de Rugăciune pentru Casa de Rugăciune
– Să-L implicăm pe Domnul în toate planurile și hotărârile noastre
– Nimic fără Dumnezeu

Nelu Aliman

SURSA (2015) – http://www.baptist-tm.ro/predica-reclamatiile-zilei-de-florii-luca-1929-48/#more-10587

BABILONIZAREA CREȘTINISMULUI

BABILONIZAREA CREȘTINISMULUI
Generația apostată
Matei 24:4-13

Biserica nu mai este o societate perfectă ca la fondarea ei în sec.I, pentru că în rândurile ei a pătruns duhul lumii, spiritul vremii, al Babilonului.
Cum a pătruns spiritul Babilonului în „adunările sfinţilor”?
Iată o temă tulburătoare la care vă invit nu numai să meditați, ci și să luați decizii! Vom analiza totul, obiectiv, în Lumina Sfintelor Scripturi.
Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce citesc, gândesc și mai apoi aplică ceea ce este de aplicat! Amin.

1. În primul rând, SĂ  OBSERVĂM  IDENTITATEA  APOSTAȚILOR
Apostații sunt din rândul creștinilor, a creștinilor lumești (I Corinteni 3:1). Ei sunt creștinii atei, adică oameni răi şi fără credinţă scripturală (II Tesaloniceni 3:2; Evrei 3:12). Creștinii aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu în mod personal, relațional (I Corinteni 15:34), nu-L slujesc pe Hristos (Romani 16:18; II Timotei 4:1; II Petru 2:1), sunt rătăciți de la Adevărul Scripturii (II Timotei 4:4) și evident, sunt căzuți de la credinţa adevărată (I Timotei 1:19). Ei trăiesc în neorânduială (II Tesaloniceni 3:6, 11), nu suportă viaţa duhovnicească (II Timotei 1:15). Nu puțini ajung robi ai stricăciunii (II Petru 2:15–19). Sunt creştinii moderni din zilele de pe urmă (II Timotei 4:3–4). Ce semne distincte au? Sfânta Scriptură spune că le place intietatea, poziţie din care înşală pe credincioşi (II Timotei 3:13), că au imagine de sfinţi, dar în realitate sunt demoni întrupați (II Corinteni 11:13–15), mergând până la radicalism, adică au ales să devină, anticriști (I Ioan 2:18–19, 26)
Domnul îi cunoaște și El face diferența (I Ioan 4:6).

2. În al doilea rând, SĂ  URMĂRIM  IDENTIFICAREA  APOSTAȚILOR
Totul a început cu distantarea faţă de hrana tare a Cuvântului (II Petru 2:1–3). Pentru o vreme au mascat realitatea lor spirituală printr-o vorbire super evlavioasă, dar seaca, goală pentru suflet (Matei 7:21-23). Apoi s-au apucat de predicarea ereziilor (Galateni 1:6-7, 9; I Timotei 6:3–5), de susţinerea liberalismului teologic şi comportamental (Galateni 5:13; Filipeni 3:18), de defăimarea slujitorilor adevăraţi ai Domnului, a Bisericii (III Ioan v.10a, „ne clevetește cu vorbe rele”). Ei au o trăire conflictuală (II Timotei 2:14; Iacov 3:16), dușmănoasă (I Ioan 2:11 ; 3:10, 15 ; 4:8) și instigatoare la păcat (Romani 14:13). Din zi în zi, apostații sunt tot mai mulți! Fugiți de ei!

3. În al treilea rând SĂ  CONSTATĂM  INCREDIBILELE  CONSECINTE  ALE LUCRARII  APOSTAȚILOR
Ce produce lucrarea apostaților? Mai întâi, analfabetism spiritual și lipsa de discernământ în cele sfinte (Matei 16:1–4), apoi înșelarea inimilor celor lesne crezători (Romani 16:18). Produce starea de criză și tensiune în Biserici (Galateni 5:15). Una din Lecțiile de viață învățate a fost: „Turmă, niciodată haită!”. Fragmentarea familiilor și a Bisericilor și răsturnarea credinţei multora (II Timotei 2:18). Ținta celui rău prin ei este distrugerea mărturiei Bisericii (II Petru 2:2b, „calea adevărului va fi vorbită de rău”), astfel, Biserica nu mai e Biserică, ci un club de interese religioase! Dar Dumnezeu păstrează și în asemenea locuri o rămășiță de oameni sfinți care sufăr din greu (I Petru 1:6–7).
”Refuză să fii mediocru sau să capitulezi în fața răcelii anturajului tău spiritual”, spunea Aydan Tozer. Doamne, ai Milă de noi!

4. ÎN fine, SĂ  APLICĂM  CÂTEVA  IMPERATIVE  PENTRU  BISERICILE ADEVĂRATE
Pe acest fond, întrebarea este ce trebuie să facă Biserica pentru a rămâne Biserică adevărată, reală din punct de vedere scriptural?
Biserica adevărată trebuie să se separare biblic de apostați (II Timotei 3:5, „depărtează-te!”), deoarece „tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (I Corinteni 15:33). Biserica adevărată trebuie să persevereze într-o stare duhovnicească înaltă, biblică, fără să permită abateri doctrinare (I Corinteni 4:6 „învățați să nu treceți peste ce este scris”, iar în Evrei 12:15, ”luați seama bine ca nimeni să nu se abată…”). Biserica adevărată  trebuie să-și înflăcărarea duhului rugăciunii (I Tesaloniceni 5:17). Cât de adevărate sunt Cuvintele care spun: ”El vede că nu este niciun om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte.” (Isaia 59:16a). Biserica adevărată veghează permanent într-o viață curată și dedicată Domnului (II Timotei 4:5). Biserica adevărată rămâne în ”credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3 , 20–23) și în predicarea curată a Cuvantului lui Dumnezeu (II Timotei 4:2,  ”Propovăduiește Cuvântul, Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura”)

Unii spun că nu este nici o deosebire între credincioși, că toți sunt la fel! Diferența dintre Biserica Adevărată și cea Apostată este de fapt diferența dintre MIREASA LUI HRISTOS (Apocalipsa 19:7-9) și CURVA LUI SATAN!…(Apocalipsa 17:3-6)
Tu unde ești, dragul meu cititor? Dumnezeu să te cerceteze pentru că ai de făcut alegeri pentru veșnicie!

Nelu Aliman
(via Radu O.)

Samy Tutac – SĂPTĂMÂNA MARE… RECLAMAȚIILE ZILEI DE FLORII – Nelu Aliman

Photo via

Photo via Samy Tuțac

Săptămâna Mare este cea mai sfântă săptămână a creștinătății. Această săptămână începe cu Duminica Floriilor, sau Intrarea Domnului Isus în Ierusalim și cuprinde Joia Mare, Vinerea Mare (Sfântă), Sâmbăta Sfântă și precede Marea Zi a Invierii lui Cristos. De-a lungul Săptămânii Mari, creștinii comemorează patimile lui Cristos, Cel care a murit în Vinerea Mare pentru iertarea păcatelor noastre și a înviat în Duminica Paștilor ca să ofere viață nouă pentru toți cei ce cred în El. Astfel, deși Săptămâna Mare este solemnă și plină de suferință, ea anticipeaza în același timp și bucuria Paștilor prin recunoașterea bunătății lui Dumnezeu manifestată prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru salvarea noastră și să învieze pentru îndreptățirea noastră. Mai mult pe www.baptist-tm.ro.

PREDICA: RECLAMAȚIILE ZILEI DE FLORII
(Luca 19:29-48)

O Sărbătoare este atunci când toată lumea este mulțumită! Și totuși Sărbătoarea Intrării Domnului Isus în Ierusalim este o Sărbătoare, deși este marcată de câteva „reclamații”!…Da, ați citit corect: reclamații, dragii mei! Nu vă sună comun? Cine și ce s-a reclamat în Ziua de Sărbătoare? Reclamanții vin pe rând și precum vin să-i ascultăm și să luăm aminte:
1.  RECLAMANTUL 1 ESTE GLASUL NEȘTIINȚEI (v.33-34)

2.  RECLAMANTUL 2 ESTE GLASUL NEMULȚUMIRII (v.39-40)

3.  RECLAMANTUL 3  ESTE GLASUL NEPĂSĂRII (v.41-44)

4.  RECLAMANTUL 4 ESTE GLASUL NECREDINȚEI (v.45-46)
Glasul necredinței este glasul preoților și cărturarilor care ar fi trebuit să fie lumina Poporului și a Templului. Ce dureros, în loc să fie lumina credinței, ei sunt glasul necredinței. Ei sunt cei ce strică orice tendință de apropiere de Domnul, cei ce fac din Casa Domnului o peșteră de tâlhari, cei ce nu cunosc Scripturile dar le batjocoresc! Mesajul lui Hristos pentru ei a fost în scoaterea afară din Templu a urâciunilor și reafirmarea Autorității lui Dumnezeu asupra Casei Sale (Isaia 56:7)

5.  RECLAMANTUL 5 ESTE GLASUL NEBUNIEI (v.47-48)
Este glasul celor ce făuresc planuri rele, al celor ce nu se pot bucura de lucrurile bune, de învățătura lui Hristos. Este glasul celor ce luptă contra lui Hristos și contra Lucrării Sale. Mesajul Domnului nu este rostit direct dar este pentru ei (Luca 20:13-19). Este un mesaj care condamnă, un mesaj usturător.

Învățăm ceva din reclamațiile din ziua de Florii?
– Să învățăm că tot ce avem este al Domnului și El ni-l poate lua când are trebuință de acel lucru
– Să nu cârtim când pierdem ceva. Domnul are toate sub Controlul Său
– De noi are nevoie Domnul înainte de lucrurile noastre, de aceea să ne predăm Lui chiar astăzi
– O inimă nemulțumită este nefericită! Să deprindem o viață de mulțumire
– Nu deschide gura spre cârtire, ci spre sfințire
– Să nu fim nepăsători la Cuvântul Domnului! Să nu fii nepăsător de darurile Domnului pentru tine
– Să ne înflăcărăm credința ca să nu desacralizăm Casa Domnului
– Să devenim Oameni de Rugăciune pentru Casa de Rugăciune
– Să-L implicăm pe Domnul în toate planurile și hotărârile noastre
– Nimic fără Dumnezeu

Nelu Aliman

Citeste in intregime aici – http://www.baptist-tm.ro/predica-reclamatiile-zilei-de-florii-luca-1929-48/#more-10587

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari