Iosif Ton: Noi credem in Isus 100%

Romani 15:1-7

1 Noi*, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile** celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.
2 Fiecare* din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii** altora.
3 Căci* şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi, ci, după cum este scris: „Ocările** celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.”
4 Şi tot ce a fost* scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
5 Dumnezeul* răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
6 pentru ca toţi împreună, cu* o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
7 Aşadar primiţi-vă* unii pe alţii, cum** v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

1 Corinteni 11:17-22

17 Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.
18 Mai întâi de toate, aud* că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,
19 căci trebuie* să fie şi partide între voi, ca** să iasă la lumină cei găsiţi buni.
20 Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi cina Domnului.
21 Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul* este beat.
22 Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica* lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine** pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.

Galateni 5:13-15

13 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie* o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci** slujiţi-vă unii altora în dragoste.
14 Căci toată* Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
15 Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

2 Timotei 2:24-26

24 Şi robul* Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi**, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
25 să îndrepte cu* blândeţe pe potrivnici, în nădejdea** că Dumnezeu le va da pocăinţa ca să ajungㆠla cunoştinţa adevărului;
26 şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din* cursa Diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari