PĂCATELE TRUPULUI ~ Iosif Anca

Fugiti de imoralitatea sexuala 1 Corinteni 6:9-20 Photo allanatfarcountry.wordpress.com

Fugiti de imoralitatea sexuala 1 Corinteni 6:9-20 Photo allanatfarcountry.wordpress.com

CITESTE si – Cum Sa Nu Fi Prins Comitand Adulter

Faptele firii pământeşti – Pacatul – PĂCATELE TRUPULUI

INTRODUCERE

Iosif Anca Photo NewsNet Crestin

Iosif Anca Photo NewsNet Crestin

1. Preacurvia – moicheia (lb. greacă) – relaţii sexuale ale unei persoane căsătorite cu altcineva decât partenerul legal; relaţii nelegitime

2. Curvia –  porneia (lb. greacă) –  comportament şi relaţii imorale, plăcere pentru imagini şi scrieri pornografice, adulter, corupţie sexuală, prostituţie

3. Necurăţia –  akatharsia (lb. greacă)  – păcate sexuale, fapte rele, vicii, incluzând gânduri şi pofte ale inimii, pervertirea personalităţii, murdărie fizică şi materială

4. Desfrânarea –  aselgeia (lb. greacă) – senzualitate, urmărirea unor pasiuni până la limita la care nu mai există ruşine şi decenţă publică, pofta rea, fapte de ruşine; Starea de a fi gata de a te deda la orice plăcere, încetarea consideraţiei pentru sentimentele altora, pierderea respectului de sine.

5. Alţi termeni: fără dragoste firească (Romani 1); malahi, sodomiţi (I Corinteni 6); stricaţi (Efeseni 5); neînfrânaţi (II Timotei 3); pofte, desfrânări (I Petru 4); trăiesc după pofte (Iuda)

 

I. PREZENTARE

A. Etapele decăderii (la nivel de individ)

1. Păcatul la nivelul gândirii / inimii (Matei 15:19)

a) acţiunea privirii asupra femeilor, imaginilor, scrierilor (Iov 31:1; Matei 5:27-28)

b) prezenţa şi staţionarea în zone de ispită (Proverbe 7:7-8, 24-25; 6:25; Genesa 34:1-2; Judecătorii 14:1)

2. La nivel fizic preliminar –  aprinderea poftei (1 Tesaloniceni 4:3-5; Proverbe 6:27-28)

     a) vorbirea (Proverbe 5:3-4; 6:24; 7:5, 11, 21)

b) îmbrăcămintea (Proverbe 7:10; 1 Petru 3:3-5)

c) plimbările (Proverbe 5:5-8-11; 6:29; 7:8-9 – seara, 11-12, 22-27)

d) îmbrăţişări, sărutări, atingeri ale trupului (Proverbe 5:20; 7:13; Matei 5:29-30)

      e) prezenţa în locaţii imorale – întâlniri la „temple” păgâne (Exodul 34:16); în case „străine” (Proverbe 7:18-20; Ieremia 5:7)

3. La nivelul săvârşirii faptei imorale de curvie: o groapă adâncă, strâmtă (Proverbe 23:27)

a) relaţii sexuale nelegitime cu persoane de sex opus (Deuteronomulul 22:13-21; Evrei 13:4; Osea 4:12‑14; Romani 6:19)

      b) relaţii sexuale nelegitime cu persoane de acelaşi sex şi alte perversiuni (Romani 1:24-27; 1 Petru 4:3-4; Proverbe 28:7; Efeseni 4:19)

c) relaţii sexuale cu animale – „o mare mişelie” (Leviticulul 18:23; 20:16)

B. Stări şi fapte (Marcu 8:38 – la nivel de societate, de grup)

1. Interzicere sau liberalizare – legislaţie, concept, principii (Leviticul 19:29 – pentru părinţi); 1 Corinteni 5:11 – pentru Biserică); (Deuteronomul 23:17 – pentru autorităţi)

2. Pricini de curvie: o cursă (Proverbe 6:26; Apocalipsa 2:14-20); asocierea cu proorocia şi templele păgâne (Amos 7:17);  pedeapsă (Proverbe 22:14); slujitori necuraţi (Iuda 4, II Petru 2:18);  neîmpliniri în familie  (Matei 5:32);  absenţa căsătoriei – pentru despărţiţi şi tineri văduvi (ICorinteni 7:2-5, 8-11)

3. Necurăţie (Ezechiel 18:6; Iacov 1:21; Leviticulul 15:31; 18:19; 22:3)

4. Desfrâu în masă  (Osea 4:14; Ezechiel 22:9; Luca 15:30; 2 Petru 2:10; Tit 1:15; Efeseni 4:19, Romani 13:13)

II.  EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative (căderi în ispită)

1. Lot şi fetele lui  – incest (Genesa 19:30-36)

2. Esau  – preacurvie, desfrânare (Evrei 12:16; Genesa 26:24-35; 28: 8,9)

3. Sihem şi Dina – curvie (Genesa 34:1-2, 31)

4. Iuda şi Tamar – preacurvie şi necurăţie (Genesa 38:14-21; STOP – Genesa 38:26)

5. Ruben  – imoralitate şi pedeapsă (Genesa 35:22; 1 Cronici 5:1; 1 Corinteni 5:1: 2 Corinteni 12:21)

6. Samson  – „slăbiciunea” celui tare (Judecători 16:1; 16:4; Isaia 1:21)

7. Fiii lui Eli – imoralitate în slujba Domnului (1 Samuel 2:22; Proverbe 29:3; 6:26)

8. Cele două curve  – toleraranţa lui Solomon (I Împăraţi 3:16; Eclesiastul 2: 8,10; I Împăraţi 11:1-4)

9. Fiii lui Israel în pustie – atenţie la invitaţii (Numeri 25)

10. Sodoma – păcatul în ultima fază (Iuda 1:7; Genesa 19:5)

11. Rahav  – de la curvie la credinţă (Iosua 2:1; 6:17,22,25; Evrei 11:31; Iacov 2:25)

12.  David  – un păcat ce „doare”(II Samuel 11:2-4)

B. Exemple pozitive (ispite învinse)

1. Abimelec- inima curată (Genesa 20:2-17)

2. Iosif – puritatea (Genesa 39:7-12; II Timotei 2:22; I Corinteni 6:12-20)

3. Rebeca  – fecioria (Genesa 24:16)

4.  Maria – sfinţenia (Matei 1:18)

5. Timotei – evlavia (Fapte 16:1-3; I Corinteni 4:17)

 

ÎNCHEIERE

1. Feriţi-vă (fugiţi) de curvie – orice alt păcat este afară din trup (I Corintei 6:18; I Tesaloniceni 4:3-5,7; I Corinteni 6:13). Trupul este pentru Domnul, pentru neprihănire (Romani 6:19; 15:20)

2. Porunca a 7-a – moartea, totuşi în Ioan 8:11 Domnul Isus mai dă o şansă: „să nu mai faci”. Astfel, curvarii pot ajunge în rai (Matei 21:31-32), altfel rămîn sub pedeapsă (Apocalipsa 22:15; Proverbe 5:23)

3. La astfel de făgăduinţe, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului  (II Corinteni 7:1) şi să fim sfinţi (Matei 5:8)

GOLGOTA – LOCUL UNDE ISUS A ÎMPĂRȚIT LUMEA ÎN DOUĂ !

AM FOST SCLAVI ODATĂ

greateststoryevertold-thiefcross

LUCA 23

V-ați întrebat vreodată de ce este toată această istorisire în Biblie? În mijlocul filmului crucificării lui Isus (poate cel mai important eveniment petrecut în istoria omenirii), este această dispută dintre cei doi criminali de-o parte și de cealaltă a lui Isus. Și ce este de fapt atât de special despre această relatare este că condiția inimii fiecărui om, realitatea locului spiritual în care te afli, este găsită la cei doi tâlhari de pe cruce, de-o parte și de alta a Domnului Isus.

Vedeți voi, Isus Cristos în mijloc este așa cum nimeni nu și-ar fi imaginat să vadă – pe Dumnezeu în trup de om – Cuvântul  venit pe Pământ. Dar mulți dintre noi care am trecut prin viață de-a lungul timpului, ne-am comportat ori ca tâlharul din dreapta, ori ca tâlharul din stânga. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le dezbatem în acest articol.

1.      Aproape, nu este îndeajuns de aproape!

Putem observa că, acești oameni de pe cruce, în vecinătate erau foarte apropiați de Isus – dar vecinătatea nu este același lucru cu percepția. În versetul 29 scrie: Unul din tâlharii răstigniți Îl batjocorea și zicea: “Nu ești tu Cristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi!” Vedem cum el pierde din vedere cine este de fapt Isus. Dar înainte să aruncăm cu pietre, înainte de a defăima…să ne cercetăm pe noi…este un lucru ușor de făcut. Vedem că el era aproape, dar nu îndeajuns de aproape…și ratează adevărul despre Isus, și l-a ratat din două motive.

 • În primul rând, el asculta la mulțimile din jur. Un verset mai înapoi vedem cum mulțimile, fruntașii și chiar soldații Romani Îl batjocoreau pe Isus. Tâlharul doar a urmat un model. Percepția lui despre Mesia, era percepția din acea zi. A lăsat ca firea lui să definească cine este Isus în locul lui “daca El moare, cum poate să fie Mesia?”Și noi facem uneori la fel, nu-i așa? Cât de des lăsăm ca părerea noastră despre cine este Isus să fie condusă de părerile altora despre cine este Isus, în loc să îl lăsăm pe Isus să ne ghideze?

 • In al doilea rând, asculta de eul lui. Iată ce zice: “Nu ești tu Cristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi!” Cu alte cuvinte: “Scoate-mă de unde sunt eu și atunci o să cred. Suferă tu în locul meu și atunci o să știu că ești Dumnezeu.” Ca acest om, poate și pentru tine  Isus este un fel de asistent personal. Poate așa Îl vezi… El e cu tine numai când ai nevoie să îți duci planul la îndeplinire, să rezolvi tot ce ai în agendă, să îți formeze o matriță bună – Aproape, nu este îndeajuns de aproape. Alții, chiar și mai justificativ, bun, nu este bun îndeajuns. Viziunea ta despre ce este Isus nu este aceea a unui asistent personal, ci mult mai mult, tu ești asistentul Său personal. Crezi că dacă te-ai întors la Dumnezeu, meriți o răsplată. “Dacă fac asta, o să am acces. Dacă merg la biserică, dacă vorbesc lucruri frumoase, dacă petrec timpul meu cu oameni buni, ajut pe săraci, dacă trăiesc cu săracii, etc.” Oprește-te din a mai asculta ce spune eul tău. Contrar părerilor din popor, făcând multe lucruri bune nu îți acordă un statut special în fața Domnului. Nu există fapte de bunătate sau servicii pe care le facem (lipsite de dreptate) care să îți dea un statut aparte în fața lui Dumnezeu. Nici o încercare de a face bine nu te ajută să ajungi să fii cu Dumnezeu. Aproape, nu este îndeajuns de aproape.

Al doilea adevăr pe care îl aflăm de aici este următorul:

1.      Niciodată nu este prea târziu ca Isus să salveze  viața cuiva

Dacă cineva a mers prea departe – este vorba despre celălalt om de pe cruce. El merita să fie sus pe cruce, de-asta era acolo. Este la finalul vieții sale iar viața lui nu valora așa de mult. Dar într-un moment, Isus șterge tot trecutul său și spune: vers. 43: “Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai.” O ce veste bună! Înseamna că nu contează ce vezi tu în trecutul tău astăzi, pentru Isus Cristos nu este niciodată prea târziu să te salveze. Serios, singurul mod în care poți să îl cunoști pe Isus este foarte bine definit în dialogul pe care Domnul Isus îl are cu acest tâlhar de pe cruce. Poate fi rezumat la 5 cuvinte:

DUMNEZEU – PĂCATUL – SUBSTITUȚIA – CREDINȚA – VIAȚA…

Citeste in intregime aici, Mike Olari – http://family2fam.com/2015/04/08/golgota-locul-unde-isus-a-impartit-lumea-in-doua/

Este născut din nou cel care mai trăiește în păcat?

photo credit wisdom4u.wordpress.com

Ilustratia: „Hei, dacă aş fi in locul tău, eu nu aş deschide uşa catre  ispită.”
(Vorbeste unul care s-a invatat pe propria lui piele).

Geneza 4:6-7 Şi Domnul a zis lui Cain:
,,Pentruce te-ai mîniat, şi pentruce ţi s’a posomorît faţa?
7 Nu -i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit;
dar dacă faci rău, păcatul pîndeşte la uşă;
dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să -l stăpîneşti.„

1 Ioan 3:6 Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte;
oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut.

Omul născut din nou trăiește într-o fire păcătoasă, dar nu trăiește după îndemnurile ei

Noi trăim într-o fire păcătoasă, dar nu mai suntem controlați sau călăuziți de ea, fiindcă intrând în legământ cu Domnul Isus noi suntem eliberați din robia păcatului și în noi nu mai lucrează legea păcatului (Romani capitolele 7 și 8).

Noi putem greși, dar aceasta nu este modul de viață al unui om născut din nou. Și apostolul Pavel în epistola către Efeseni scrie: „Mâniați-vă și nu păcătuiți”. Cum? „Nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră”. Fiindcă trăim într-o fire păcătoasă, des se repetă în Noul Testament expresia: fiți treji și vegheați!

Un om care trăiește în păcat nu este născut din nou

Păcatul în viața omului dovedește că el nu este născut din nou:

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. Şi ştiţi că El (Domnul Isus) S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuş este neprihănit. Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămînţa Lui rămîne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (Ioan 3:4-10).

Cine se crede creștin și are un mod de viață păcătos, se înșală singur, fiindcă el nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Din acest text vedem că unii din biserica din Corint au fost oameni stricați cu totul, dar după ce s-au întors la Domnul, nu au mai fost așa: apostolul Pavel scrie că “așa ați fost unii din voi”, dar acum nu mai sunt așa și aceasta este dovada nașterii din nou, care garantează omului mântuirea (Ioan 3).

Vreau să aduc aici un exemplu ca să fie mai clar despre ce este vorba. Fiind într-o comunitate creștină evanghelică un timp mai îndelungat, m-am întristat să aflu despre mai multe cazuri de imoralitate, divorțuri și alte păcate, despre care Biblia spune nici să nu se audă pomenindu-se printre creștini. Cel mai șocant pentru mine a fost istoria unui bărbat care, după ce s-a descoperit că trăia în imoralitate, nu numai că nu s-a pocăit, dar a divorțat de nevasta lui cu care aveau mai mulți copii și s-a căsătorit cu una din amantele lui. Dar aceasta nu a fost totul! A plecat într-un alt oraș și a “plantat” o biserică nouă cu rudele lui apropiate! Oare acesta este un om născut din nou? Va moșteni el împărăția lui Dumnezeu? Nicidecum! M-am întrebat: de ce se întâmplă așa? Dumnezeu nu a întârziat cu explicațiile! La scurt timp am fost invitați în familia unui slujitor, a unei biserici din acea localitate. Fără nici o introducere, gazda ne-a întrebat ce credem noi despre textul de la Romani 7:18-23. Dar evident că nu dorea să afle răspunsul nostru, ci să ne impună părerea sa. El a început să ne dovedească că în acest pasaj Pavel vorbește despre experiența sa cu Dumnezeu după convertirea sa la creștinism, adică după ce a experimentat nașterea din nou. Noi am încercat să-i arătăm că în acel capitol apostolul Pavel, după ce scrie că prin trupul lui Hristos evreii mor în ce privește Legea (adică Vechiul Legământ), caută să arate că Legea (Vechiul Legământ) nu este rea, ci este bună, sfântă și dreaptă (Romani 7:12), dar omul nenăscut din nou este pământesc, vândut rob păcatului și nu poate împlini Legea.

Meditând mai târziu la acea discuție, Dumnezeu mi-a arătat cât de mult felul cum înțelegem (sau nu înțelegem) Scripturile ne afectează viața. Acești oameni nu cred că Dumnezeu îi poate elibera din robia păcatului, ca să poată sluji lui Dumnezeu într-un duh nou. Ei sunt botezați, merg cu regularitate la biserică, sunt implicați în diferite lucrări, unii poate merg și în misiune, spun că viața lor este Hristos și, totuși, ei nu cred că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că Dumnezeu îi poate elibera din robia păcatului ca să poată trăi o viață fără păcat. Ei au o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea și caută să placă lui Dumnezeu cu puterile lor, bizuindu-se pe neprihănirea proprie. Aceasta este ceea ce i-a scris apostolul Pavel lui Timotei în a doua sa epistolă:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine, vînzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; avînd doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. (2 Timotei 3:5a)

Cuvântul grecesc tradus în română ,,credință,, este ,,pistis” și implică cunoașterea revelației divine, recunoașterea a ceea ce ai cunoscut și încredințare totală în ceea ce ai recunoscut, după cum este scris și la Evrei 11:1:

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.

Rugăciunea mea pentru voi toți care citiți aceste rânduri este rugăciunea apostolului Pavel pentru sfinții din Colose:

… nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducînd roade în tot felul de fapte bune şi crescînd în cunoştinţa lui Dumnezeu: întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţămind Tatălui, care v’a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:5b-14)

Cum este viața ta? Ești o persoană născută din nou? Trăiești călăuzit de Duhul Sfânt sau încă trăiești călăuzit de firea pământească? Nu vă înșelați! Nici un om, care trăiește în păcat, nu va moșteni viața veșnică!

Un articol de la Moldova Crestina, citeste in intregime aici.

Lazar Gog – Principiile libertatii crestine

Vezi PRIMA Parte aici – Crestinul, credinciosul si alcoolul

Textul: 1 Corinteni 6:12-20

12 Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine.

13 Mîncările sînt pentru pîntece, şi pîntecele este pentru mîncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup. 14 Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.

15 Nu ştiţi că trupurile voastre sînt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea? Căci este zis: ,,Cei doi se vor face un singur trup„.

17 Dar cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El.

18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care -l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.

19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu.

Published on Sep 17, 2012 by  by Rev. Dr. Lazar Gog

Am acoperit mesajul de dimineata, cuvantul Domnului care priveste viata crestina si consumul de alcool, de vin. (Vezi aici aceasta postare – Crestinul, credinciosul si alcoolul). Am putut sa vedem ce spune sfanta scriptura in aceasta privinta. In aceasta seara ne vom uita la libertatea crestina in general, ca sa stim cand luam o decizie, cum luam acea decizie. Cand vrem sa facem un lucru, pe ce ne bazam. Care sunt principiile care guverneaza deciziile  noastre? Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului ne raspunde la aceste probleme cand scrie Corintenilor.

Apostolul Pavel a vizitat Corintul in a doua sa calatorie  misionara. Faptele Apostolilor 18:1-18, probabil intre anii 52 53 A.D. Corintul era un oras infloritor, un port maritim foarte important, o ruta economica si un centru economic apreciat de Greci si de Romani. As vrea sa stim lucrul acesta, in vremea aceea, Corintul era al patrulea oras ca marime  in lume- dupa Roma, Alexandria Egiptului si Antiohia. Corintul disponea de peste 400,000 de locuitori, deci un oras imens ca si orasele de astazi. Se bucura de o viata luxurianta si faima Corintului era templul Afroditei. Un templu imens, dedicat acestei zeite a dragostei, a sexului, a fertilitatii, a vietii frumoase, spun ei. Afrodita este cunoscuta in alte culturi cu numele de Venus, Astarte, Isis, Diana. Ce se practica in acest templu dedicat Afroditei era asa zisa prostitutie sfanta. Era servit de femei preotese care fie se tundeau, fie se barbereau pe cap ca sa fie cunoscute ca sunt preotese, adica ca pot sa fie foloste in orgii, in betii, in sex fara bariere.

Datorita acestei vieti destrabalate, Corintul se bucura in vremea aceea de un turism exagerat de mare. Oameni din tot imperiul Roman calatoreau  la Corint ca sa participe la sarbatorile necenzurate ale unei vieti libere, ale unei expresivitati libere. De aceea s-a si infiintat un termen, nu stiu daca dumneavoastra a-ti notat acest termen, datorita vietii libere, necenzurate, sex cand vrei, cu cine vrei, betie cum vrei, orgii cum vrei, fara ca cineva sa te ia la socoteala; s-a infiintat un termen: „to Corinthisize”- „a Corintiniza”. Inseamna a trai fara frau. In conditii de felul acesta biserica lui Hristos trebuia sa fie biserica si nu suntem mai departe cu mult in aceste zile de viata de la Corint, pentru ca aceasta este tendinta. Oamenii vor sa traiasca cum vor, sa n-aiba nici o restrictie, sa nu le spuna nimeni ce sa faca, sa nu le spuna nimeni ce sa aleaga, cum sa se comporte.

De acea filozofia timpului nostru este: Traiesc cum vreau. Filozofia timpului nostru este aceasta: Ce este ok pentru mine este ok pentru mine. Ce este ok pentru tine este ok pentru tine. Aproape ca numai exista o norma etica dupa care oamenii sa umble si de aceea in loc de etica si de frica de Dumnezeu, de sfintenie, oamenii au virtuti personale. De exemplu, a-ti observat- se vorbeste tot mai putin despre legaminte- „commitments”, de casatorie si se vorbeste doar despre relatii. Toata lumea vorbeste despre relatii „relationships”. Stiti de ce? Pentru ca vor sa evite responsabilitatea care vine in urma casatoriei din dragoste.

Nu mai vorbim dspre abtinere, despre abstinenta, ci de libertate individuala. Si in biserici se vorbeste despre libertatea in Hristos, abuzandu-se acest termen. Dar, ca si credinciosi, ca oameni care ne numim crestini, noi trebuie sa traim dupa norme absolute, fixe, care nu se schimba. Dumnezeu este neschimbator Maleahi 3:6. Iacov 1:18. Cuvantul Domnului nu se schimba. 1 Petru 1:23, Matei 24:35. Legea morala din cele 10 porunci ramane aceiasi pentru toate timpurile. Porunca cea mare de a iubi pe Domnul cu toata inima, cu tot sufletul tau, cu toata puterea ta Deuteronom 6:5 ramane absoluta. Regula de aur ramane absoluta. Matei 7:12 Ce vreti sa va faca oamenii, faceti-le voi. mai intai. Fericirile din predica de pe munte Matei 5;1-12 raman absoulte. Toata Scriptura este absoluta.  Psalmul 19:7-14 Intrebarea este: Cum respectam aceste lucruri absolute cand noi vrem sa traim dupa ceva relativ? Si in biserica este aceasta tendinta (ca) oamenilor sa nu li se spuna prea multe lucruri.

Am citit aceasta intamplare: Un vas de razboi se apropia noaptea de un punct luminos si punctul acesta luminos se facea tot mai mare si venea tot mai aproape de vasul de razboi. La un moment dat, capitanul vasului a trimis un semnal catre punctul acela luminos: Schimbati-va directia 10 grade west. Dinspre lumina a venit raspunsul: Schimbati-va dumneavoastra directia 10 gradea est. Manios, capitanul vasului a comunicat si a zis: Sunt capitanul comandant de marina –––, schimbati-va directia! De partea cealalta a venit raspunsul: Sunt ofiterul inferior, de gradul 2 ––-, schimbati-va dumneavoastra directia. De acum, capitanul s-a suparat de-a binelea- cum d-le, un ofiter inferior imi spune mie ce sa fac? A considerat aceasta obraznicie si i-a spus acestui ofiter inferior: Eu sunt ofiterul unei nave de razboi, eu nu-mi schimb directia. La care, pe partea cealalta ofiterul inferior ii raspunde: Iar eu sunt farul luminos si centrul de control maritim. Daca nu va schimbati directia, deja intrati in primele stanci pe care le intalniti in fata.

Sunt oameni care vor sa evite lumina, Hristos. Vor sa evite lumina cuvantului lui Dumnezeu. Vor sa evite lumina care este tatal ceresc, lumina care este Duhul Sfant. Si cand o evita isi pateaza constiinta, fac lucruri oribile si in final asa cum am auzit la studiul din epistola lui Iuda, in final potrivit Romani 1, Dumnezeu ii lasa prada mintii lor blestemate, sa creada o minciuna si sa traiasca apoi lucruri pentru care vor fi judecati de Dumnezeu.

Pe ce principii facem decizii in viata? 

Notati acest lucru, este drept: Toate lucrurile ne sunt ingaduite, dar noi nu avem ingaduinta pentru toate lucrurile. Dumnezeu ne-a dat libertate in Hristos mantuindu-ne, dar libertate scapandu-ne de pacat. Ne-a eliberat de pacat, nu ne-a dat libertate sa pacatuim. Atunci se pune aceasta intreabare: Pe ce principii facem decizii in viata? Potrivit pasajului care l-am citit si pasaje paralele in Scriptura, sunt 7 principii pe care cuvantul Domnului scris de apostolul Pavel ni le pune in fata. Deci, cand vreau sa iau o decizie, cand vrei (tu) sa iei o decizie, cand vrei sa participi la un eveniment- in timpul anului scolar vin foarte multi tineri (si intreaba): Pot sa ma duc la prom (dans)? Cand vrei sa iei o decizie sunt cateva principii dupa care sa te calauzesti.

Principiul #1 Ce spune Scriptura?

Ce spune Scriptura despre ce vreau sa fac? 1 Corinteni 4:6 să învăţaţi să nu treceţi peste ,,ce este scris` Deci trebuie sa ne preocupe Scriptura mai mult, sa stim ce scrie in Scriptura daca vrem sa luam decizii bune. Si cand te uiti in Scriptura, noteaza 4 principii dupa care sa citesti Scriptura:

 1. Ce citesti in Scriptura? Luca 10:25-26 Un doctor al legii, un avocat a venit la Domnul Isus Hristos si a zis: Invatatorule, ce sa fac sa fiu mantuit? Scria in Scriptura ce sa faca. Fiti atenti ce ii raspunde Isus Hristos: Ce este scris in lege? Cum citesti in ea? In lege, in Scriptura e scris bine, (dar) ce citesti tu acolo? Asta-i marea problema. Credeti ca aceasta carte-i sfanta? Ei, in aceasta carte sfanta, cine vrea sa curveasca gaseste argument sa o faca. Da. Citeste ce este scris, nu ce vrei tu sa vezi in ea.
 2. Ia seama bine la citire. 1 Timotei 4:13 Pînă voi veni, ia seama bine la citire, pentru ca de foarte multe ori citim in fuga Biblia si nu dam atentie la virgula, nu dam atentie la cuvintele care le foloseste. Cum am vazut azi dimineata, toata lumea vede ca ap. Pavel ii spune lui Timotei sa bea vin, dar nu vede ca ce beau apostolii era numai apa.
 3. Da atentie contextului. 1 Corinteni 11:10-15 este acel pasaj mare despre acoperitoarea femeii este parul capului si trebuie sa spunem ca in unele biserici evanghelice s-au facut partide pe tema aceasta. Trebuie sa intelegi contextul si cultura in care se desfasoara textul acela ca sa poti sa aplici la cultura in care tu ai intrat
 4. Compara Scriptura cu Scriptura. 2 Petru 1:20-21 Spune ap. Pavel ca Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură. Deci, daca ai gasit un verset in Biblie care te incurajeaza sa bei, sa dansezi, care te incurajeaza sa mergi pana la capat cu boyfriendul sau girlfriendul, ia vezi tot subiectul acela in Biblie si vei vedea ca Biblia iti spune, „Fugi de curvie”, „feriti-va de pacat”.
 5. Constiinta. Daca vreti, la aceasta puteti adauga si principiul constiintei, ca sa ai 2 martori potrivit Deuteronom 19:15, „orice lucrare, orice fapta sa o faci pe baza a doi martori„. Trebuie sa ai cuvantul un martor si constiinta un martor. Cand faci ceva, ce iti spune constiinta?

De aceea pierim ca nu stim ce scrie in Scriptura, de aceea pacatuim.

Principiul #2 Folosul spiritual al vietii

Foloseste vietii zilnice si celei spirituale ceea ce vrei tu sa faci? 1 Corinteni 6:12 Toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nu toate sînt de folos; De folos este legea lui Dumnezeu. Toti vrem ca sa fim fericiti. Daca vrem sa fim fericiti, ceea ce te face fericit este legea lui Dumnezeu, chiar legea slobozeniei. Iacob 1:25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci adancime, nu spuerficialitate. In legea desavarsita, care este legea libertatii. Si va starui in ea, nu ascultator ci implinitor cu fapta va fi fericit. Cat de glorios. Deci, cand iei o decizie, punte-ti aceasta intrebare:

 1. Este folositor ce vreau sa fac?
 2. La ce te ajuta decizia? La ce-ti foloseste ingaduinta care vrei sa ti-o permiti?
 3. Ce pace iti da in suflet daca o faci?
 4. Cat de aproape de Domnul te aduce?
 5. Cat de mult se intareste familia ta cand iei decizia aceasta?
 6. Cat de multa incredere castigi in sotie/sot prin aceasta decizie? In toti, in parinti, in copii? Daca vorbesti cum vorbesti, zidesti familia, zidesti prietenii? Scriptura spune: Nici un cuvant stricat sa nu va iasa din gura, ci unul bun, de zidire dupa cum este voie sa dea har celor care-l asculta. Efeseni 4:29
 7. Ridica pe cineva cuvintele mele? Ma face mai bun fapta mea?
 8. Cum as reactiona daca mie mi s-ar face lucrul pe care eu vreau sa-l fac?
 9. Si in final: SUNT EU FERICIT DUPA CE L-AM FACUT?

Pentru ca tu, eu, noi cautam fericirea. Vei fi fericit pentru momentul acela probabil. Pentru ca asa zicem noi ca suntem fericiti, dar dupa aceea vine chinul constiintei, dupa aceea vine depresia psihica. Va trebui sa stau de vorba cu prea multi in felul acesta, prea multi in depresie.

Principiul #3 Fapta ma apropie de Domnul sau ma stapaneste?

Ma aduce fapta pe care vreau sa o fac mai aproape de Domnul sau ma stapaneste? Ma face rob. 1 Corinteni 6:12 toate lucrurile îmi sînt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpînire pe mine. Nimic. Dumnezeu ne-a creat sa fim stapani. Cand ne-a pus in gradina Edenului ne-a zis, „Cresteti, inmultiti-va, umpleti pamantul si stapaniti-l”. Dar acuma ne stapaneste pamantul. 2 Petru 2;19 spune „caci fiecare din voi esti rob lucrului de care esti stapanit. Principiul este acesta.

Dau un exemplu: Daca te0ai dus acasa, ai deschis computerul pentru ca ai zis, „Vreau sa intru putin pe google sa cercetez nu stiu ce”. Daca nu te poti opri sa intri un pic si pe saitul ala care constiinta ta iti spune ca este murdar, deja ai probleme. Daca nu tepoti opri sa te duci unde te duci deja ai probleme. Inseamna ca esti stapanit de lucrul acela. Atunci principiul este acesta, spune apostolul Pavel: Vrei sa iei o decizie care sa te onoreze si sa onoreze pe Domnul, uitata-te bine. Lucrul pe care il faci este un lucru care te stapaneste sau este un lucru care il glorifica pe Domnul si te apropie mai tare de Domnul. Atunci pui intrebarea: Daca fac lucrarea aceasta, daca fac pasul acesta, daca ma duc in locul acesta devin mai credincios, ma apropii mai tare de Domnul sau ma apropii de cei care ma manipuleaza? De lucruri pe care le doreste firea? De cei ce vor sa fiu popular cu ei, dar rebel cu Dumnezeu? Ma apropii mai mult de poftele firii mele decat de ascultare de Dumnezeu. Si atunci sa ne punem intrebarea: CINE domneste peste noi? CE domneste peste noi? Pentru ca fiecare este rob lucrului de care este stapanit

Principiul #4 Ai pus totul sub domnia lui Isus?

1 Corinteni 6:19-20  Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu. Astazi este foarte la moda sa fi pro-choice. Adica pro alegere personala. Ca opus pro life, pro viata. Si din acest prochoice este un curent foarte la moda, in special printre femei- feminismul. Este o invatatura demonica. Este o lozinca mare in lumea politica sa spui: Mie sa nu-mi spuna republicanii, sa nu-mi spuna democratii ce sa fac cu trupul meu. Ca noi suntem stapane pe trupul nostru. Nu esti stapan. Daca esti casatorita, sotul e stapan pe trupul tau. 1 Corinteni 7 Daca esti casatorit, sotia este stapana pe trupul tau ca sot. Si deasupra, Domnul este stapan pe trupul nostru, pe sufletul si pe duhul nostru pentru ca ne-a cumparat cu un pret.

Daca esti necasatorit si spui: Eu n-am stapan; stapanul tau este Domnul. Nu spui tu ca esti copilul Domnului? De ce nu poti face ce vrei? Domnul ne-a cumparat cu sangele cel scump si pretios al Domnului Isus Hristos. 1 Petru 1:18-19 De aceea, trebuie sa ascultam de Domnul. Atunci, ce-i de facut? Trebuie sa punem sub stapanirea Domnului, sub autoritatea lui Isus Hristos, sub domnia Lui gandul tau-constiinta, sufletul tau-vointa, ratiune, sentimente, trupul tau-cele 5 simturi. Nu fugi repede sa te uiti unde te uiti. Da atitudinea ta Domnului, sub stapanirea Domnului, imaginatia ta 2 Corinteni 10:5 „noi rasturnam imaginatia” si orice gand il facem rob al ascultarii de Hristos. Ascultarea ta, faptele tale, umblarea ta, slujirea ta.

De aceea spune ap. Pavel „nu stiti ca voi nu sunteti ai vostri”? De aceea sa nu traiti cu lozinci. Lumea politica traieste cu lozinci. Nu dupa lozinci traim, noi traim dupa cuvantul lui Dumnezeu. Si nu mergem sa ne batem in piept, „Noi facem ce vrem, sa nu ne spuna nimeni ce facem”. Ba da, trebuie sa iti spuna Dumnezeu pentru ca te lauzi ca esti copilul lui Dumnezeu. Tu nu mai esti al tau. Tu trebuie sa decizi dupa cuvantul Domnului.

Principiul # 5 Iti afecteaza decizia marturia ta personala?

Decizia pe care vreau sa o iau imi afecteaza marturia personala? 1 Corinteni 8:9-13 Luaţi seama însă ca nu cumva această libertate (slobozenie) a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. 10 Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoştinţă, că şezi la masă într’un templu de idoli, astazi te vede in bar, te vede in discoteca, te vede in club de noapte, te vede la casino- care este slab, nu -l va împinge pe el să mănînce din lucrurile jertfite idolilor?  11 Şi astfel, el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoştinţe a ta: el, fratele, pentru care a murit Hristos! Uite ca te faci responsabil de sangele semenului tau.12 Dacă păcătuiţi astfel împotriva fraţilor, şi le răniţi cugetul lor slab, păcătuiţi împotriva lui Hristos. 13 De aceea, dacă o mîncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mînca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Si bineinteles ca fratilor nostri le spunem sa se mai maturizeze putin. Nu toata ziua sa umble dupa pricini de poticnire.

Insa, principiul fundamental este acesta: Eu sunt copilul Domnului, martorul lui Hristos. In decizia care o iai, in fapta pe care o faci se intareste marturia ta? Sau se arata cu degetul inspre tine, „No, asta imi spune mie sa ma pocaiesc?” Incredintarea ta poate fi problematica. Cel slab in credinta poate pieri din pricina mea daca ma vede in astfel de locuri. Ce sa cauti tu in zona in care umbla prostituatele? Sau se vand droguri? La computer, pe saituri murdare, pe plaja, in locuri murdare unde lumea-i mai dezmatata- la nudism- ca sa intelegeti bine. Daca te vede la party unde se consuma alcool, unde se spun glume porcoase, unde se danseaza. Cel de langa mine pentru care sunt responsabil nu mai crede in ceea ce eu ii spun sau ce tu ii spui. Chiar daca ai fost pana acuma cel mai influent om, cand oamenii se uita la mine si la tine si ma vad in locuri in care nu trebuie sa fiu, vorbind ce nu trebuie sa vorbesc,, practicand ce nu trebuie sa practic marturia mea este stirbita. Cum v-ati simti cineva sa va sune si sa va spuna, „Unde mergeti in seara aceasta?” „Pai, mergem la biserica cutare. Acolo-i un pastor mare”. „O, ala este? Pai, am fost cu el la casino si de acolo am intrat cu el la bar de noapte, dar numai o jumate de ora”. V-ati duce? E marturie.

Trebuie sa fi convingator ca Isus mantuie, ca Isus vindeca, ca Isus e viu, ca Isus e sfant. Atunci, fi plin de viata din Isus, sfant, pastreaza-te curat, pastreaza-ti marturia, sa-mi pastrez manturie si marturia mea va avea putere. Altfel, ap. Pavel spune, „Va faceti vinovati de doua lucruri: Faceti sa pacatuiasca semenul/fratele vostru si pacatuiti impotriva lui Hristos.

Principiul #6 Fapta/decizia mea inalta pe Domnul?

Decizia pe care eu sau tu vrei sa o faci, fapta pe care vreau sa o comit: Inalta aceasta pe Domnul?  1 Corinteni 10:31 Deci, fie că mîncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu. Sa nu-mi spuna nimeni ca a comis adulter pentru gloria lui Dumnezeu. Sa nu-mi spuna nimeni ca s-a imbatat pentru gloria lui Dumnezeu. Sa nu-mi spuna nimeni ca luat droguri pentru gloria lui Dumnezeu. Potrivit Efeseni 1:12 „noi am fost randuiti de Dumnezeu sa slujim glorie Domnului Isus Hristos. Cand tu vrei sa faci lucrul care iti sta in fata si zici, „De mult am vrut sa incerc macar odata”, intreaba-te, „Lauda pe Domnul ceea ce eu vreau sa fac?” Uitati ce a spus Isus, „Tot asa sa lumineze si lumina voastra inaintea oamenilor, ca ei sa vada faptele voastre bune si sa-L laude pe Tatal vostru care este in ceruri”. Matei 5:16.

Sa notam: Pe cine glorifica lucrarea mea, fapta mea, decizia mea, locul in care am ales sa fiu, locul in care am intrat? Pe cine glorifica saitul pe care ma uit pe internet? Pe cine glorifica alegerea prietenului necredincios daca tu esti credincioasa? Cat de departe ma duce aceasta prietenie? Pe cine glorifica cuvintele/expresiile pe care le rostesc? Pe cine glorifica imbracamintea pe care o imbrac, frizura pe care o port? Pe cine glorifica prieteniile pe care le aleg, gesturile pe care le afisez, constanta mea inlucrurile Domnului in biserica si pilda pe care o dau intre frati si surori? Pe cine trebuie sa glorifice? Pe Domnul.

Principiul #7 Urmeaza faptele mele calea dragostei?

Cand o sa aleg sa fac ceva, sa ma duc undeva, sa iau o decizie, urmeaza faptele mele calea dragostei? 1 Corinteni 14:1; 13:5 Urmăriţi dragostea. 13:5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău. Noi vorbim de dragostea lui Dumnezeu si de dragostea noastra pentru Domnul, si de dragostea noastra frateasca. Principiul este acesta: Daca iubesc pe Domnul cu adevarat, daca iubesc sotia, daca iubesc sotul, daca iubesc pe semen, dorindu-i manturiea, ma port cu dragostea care ma tine permanent in fata lui Dumnezeu pentru ca stiu ca orice fac eu sunt in fata unuia pe care-L iubesc din inima si acesta este Domnul.

In scrierile iudaice se spune urmatorul lucru. Cand Iosif, in Egipt, in casa lui Potifar era asaltat mereu de avansurile imorale ale Doamnei Potifar, intr-una din zile cand ea la provocat din nou ca sa fie intim cu ea si Iosif a refuzat-o, Doamna Potifar i-ar fi zis lui Iosif, „Orice barbat din Egipt ar vrea sa aiba acest privilegiu pe care-l ai tu, uite cat sunt de rfumoasa. La care, Iosif i-ar fi raspuns, „Nu neaga nimeni frumusetea dumneavoastra, dar eu nu pot sa fac un lucru impotriva Dumnezeului meu, Dumnezeul meu ma vede.

Dumnezeul nostru vede si daca-I spunem, „Te iubesc din inima, Doamne, stanca mea, taria mea, izbavitorul meu, Mantuitorul meu, ma vede oriunde. Ne vede in intuneric, ne vede cum spune David in Psalmul 139 „Unde ma voi duce, departe de Tine si unde ma voi ascunde, departe de Duhul Tau? Daca fug la marginea marii esti acolo, la marginea pamantului esti acolo. Atunci am zis, „O sa ma invelesc in intuneric. Iata ca nici intunericul nu este prea des pentru Tine pentru ca intunericul inaintea Ta este ca ziua in amiaza mare'” .

Dumnezeul nostru vede si pentru ca vede, nu trebuie sa umblu cu frica, „Vai de mine, ma vede Domnul”. Ci trebuie sa umblu iubindu-L. Si cand Il iubesc pe Domnul, aceasta iubireguverneaza si alegerea mea, calea dragostei. In fata noastra si in fata ta stau tot felul de decizii. Lumea, asa cum o stim noi astazi, este o lume care ne imbie sa trecem dincolo. Sa fim neetici, neprincipiali, sa ne compromitem un pic. N-o fi chiar asa. Ca sa pot sa iau o decizie corecta, o decizie curata sfanta Scriptura pune in fata noastra a tuturor, toti cei ce ne numim crestini, credinciosi7 principii fundamentale care trebuie sa guverneze alegerea, decizia ta, umblarea noastra.

Daca in deciziile care le-am facut pana acuma, ma simt vinovat, ma simt apasat in constiinta si este cu neputinta sa nu fi gresit in deciziile noastre, suntem in viata frati si surori si acesta este un har. Al doilea har este ca Isus este viu si sangele lui inca curateste si spala si astazi. Al treilea har pe care-l avem este ca prin pocainta si intoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu ne iarta, ne reda demnitatea pe care ne-am pierdut-o. Ne ridica iarasi, ne da mantuirea. Al patrulea har pe care-l avem este ca Dumnezeu face lucrul acesta chiar astazi.

Cristian Barbosu – Spalati-va pe maini

Pagina – Predici Cristian Barbosu aici.

Precum praful, murdaria, particole anorganice ajunse in interiorul trupului nostru fizic dauneaza sanatatii, ba chiar duc la febra, ba chiar la moarte, la fel si pacatul odata intrat in noi devine un focar de infectie extrem de daunator sufletului nostru. Problema e ca in lumea noastra, pacatul a devenit ceva mitic, ceva legat de legenda. Fie nu cred ca mai exista, fie ca nu-s interesati. Unii folosesc aceste optiuni:

 1. Eu nu sint mare pacatos. N-am furat, n-am jefuit, n-am dat in cap nimanui. Ah, acuma ca pacatuiesc, uita-te tu in jur, toti pacatuiesc.
 2. Eu sint un om moral. Sint un om cinstit. Am crescut in biserica, cint in cor. Eu nu fur, nu beau, nu fumez, dau la saraci, sint caritabil. Cu siguranta ca Dumnezeu va face diferenta intre mine si ceilalti.
 3. Eu sint botezat. Sint chiar activ. Suta la suta Dumnezeu ma va privi altfel.
 4. E adevarat ca sint pacatos. Mi-am pus in gind sa ma pocaiesc, sa ma linistesc dar nu acum. Sint prea multe lucruri in viata mea. Afacerile din Romania n-au cum sa mearga cu maini curate. Intelege si tu. Cu siguranta ca vreau sa ma pocaiesc. Poate in cativa ani. Poate la pensie. Dar nu acum.

Fiecare din aceste optiuni cauta sa-si justifice pacatul, nu sa-l rezolve. Indiferent insa cine esti, de unde esti, cat bine ai facut sau cite rele ai facut sau n-ai facut, Biblia iti spune foarte clar ca esti atins de pacat. Indiferent de standardul tau religios sau moral, indiferent ca esti convertit, botezat, activ intr-o biserica, inclusiv Papa de la Roma, inclusiv Maica Tereza toti au fost si sint atinsi de pacat fiindca Biblia, nu lumea, ne spune lucrul acesta.

E ceva ereditar in noi. Acolo in spirala aia ADN-ica spirituala, noi am fost din momentul conceptiei noastre infectati de pacat. Spunea David: In pacat m-a zamislit mama mea.

Uploaded by  on Mar 24, 2012

Modul in care reactioneaza pacatul si solutia cu privire la el 

E foarte important sa vedem modul in care reactioneaza pacatul si solutia cu privire la el. David, care vorbea cu Dumnezeu aproape un an de zile a incercat sa isi ascunda pacatul si la acoperit foarte bine de oameni dar nu de Dumnezeu. Si chiar daca totul ii mergea bine in casnicie si in imparatie, launtrul lui David singera. Constiinta lui David striga. Inima lui David palpita. De ce? Pentru ca sufletul ii era sufocat. Asta e esenta cestui Psalm 51. era sufocat de mina lui Dumnezeu care apasa din greu asupra lui. Si murdar, infectat si minjit, David nu mai rezista in Psalmul 51 si exclama:

1(Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David. Făcut cînd a venit la el proorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Şeba.) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! 2Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

De ce? Fiindca nimeni, absolut nimeni, nici macar David nu s-a putut juca cu pacatul fara sa nu se manjeasca. Pacatul atinge toate compartimentele vietii tale. Iti va afecta intreaga fiinta. Hai sa vedem cum intreaga lui fiinta a fost afectata. In versetul 3, ochii lui David au fost afectati:

3Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.

Oriunde se uita David isi vedea mereu pacatul sau. Unii dintre voi chiar in seara aceasta, va este greu sa va uitati la acest text pentru ca ochii vostri nu vor sa vada, fiindca ochii tai sint afectati de ceva ce detine interiorul tau, care striga, care sangera, care sufoca. E ceia ce David a simtit. De ce? Pentru ca ochii tai sint infectati de pacat. Am intilnit oameni care prefera sa nu se atinga de Biblie datorita acestui sentiment de condamnare, de cercetare. Cuvintul te cerceteaza, te indeamna la pocainta pentru ca fiecare cuvint are putere. Reactia insa a pacatului este sa te distanteze, sa te departeze de cuvint. Pacatul te impinge la cealalta extrema, la dezinteres total. Cuvintul are putere, problema nu e a cuvintului , e problema privirii, a ochilor nostri.

Uitati-va in versetul 6, si inima i-a fost afectata lui David:

6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!

Cind pacatul intra in viata ta tu iti pierzi intelepciunea. Pacatul tau te face sa iti pierzi mintea. Am vazut oameni in biserica care savirsesc pacate mai oribile decit paganii din birturi si discoteci. Stau si ma gandesc, ce poate fi in capul acestor oameni?

Multi dintre noi stim prea bine ca ceia ce facem e pacat. Stim prea bine cum priveste Dumnezeu pacatul si stim prea bine ce consecinte teribile se pot abate asupra noastra. Si totusi parca cel rau ne fura mintile. Si mintim, copiem. Multi tineri, anapoda, cad in relatii sexuale inainte de casatorie. Stim foarte clar ca ceia ce semanam vom secera si consiliez zeci si zeci de cupluri tinere care dupa 2-3 ani au probleme si o mare parte este din motivul ca nu au fost curati inainte de casatorie. Pacatul e pacat si se plateste. Nu casatoria iti rezolva problema ta; pocainta ti-o rezolva. Dumnezeu e foarte strict si nu se lasa batjocorit.

Cind tu te joci cu pacatul vei orbi incetul cu incetul si mintea ta se va indeparta de Dumnezeu cel viu si vei ajunge sa faci lucruri nesabuite. Dar, consecintele pacatului nu se opresc aici. Nu numai ca ochii si mintea lui David au fost afectate, dar si auzul lui David:

8Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.

De ce? Fiindca David nu auzea asa cum trebuie. Inainte de a pacatui, David a compus multi psalmi. Acuma ceva s-a intimplat. David nu mai simtea bucuria. David nu mai auzea susurul acela blind al Duhului lui Dumnezeu, cind Duhul lui Dumnezeu ii vorbea.Ma gindesc cit de bine le merge multora, fie in afaceri, fie in distractie, fie chiar in biserica. Cit de frumos ne mascam in exterior, dar in interiorul nostru sangeram. De ce? Fiindca nu il mai auzim pe Dumnezeu; simtim ca s-a departat de noi si parca rugaciunile noastre nu mai trec dincolo de tavan. Dumnezeu tace.

Dar, spune Biblia: Tacerea lui Dumnezeu nu-i generata de El, e generata de pacatul nostru. Isaia 59:1 Nu, mîna Domnului nu este prea scurtă ca să mîntuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, Se intimpla ceva. Nelegiuirile voastre pun un zid de despartire intre voi (cei care a-ti pacatuit) si Dumnezeul vostru si pacatele voastre il impiedica sa va asculte. Din cauza pacatului nostru. De aceia multi nu vor sa auda despre Dumnezeu, pacatul le afecteaza auzul. Poti sa vezi de multe ori la anumiti oameni din Biserica, cind vorbesti de anumite pacate, pe fata lor ca nu suporta sa asculte. Unii dintre ei chiar nu pot sa suporte si ies din Biserica.

Pacatul si Cuvintul nu pot sta impreuna in prezenta altuia

S-ar putea unii dintre voi chiar in momentele acestea sa fiti un pic incomoi. Dar vreau sa fiu real si direct si simplu cu voi sa intelegeti ca lucrurile acestea trebuie sa le auziti. Daca ne jucam cu ceia ce semanam asta vom secera. In seara asta daca te simti incomod, asta e starea cea mai buna in care te poti afla, fiindca nu tu te simti incomod ci Duhul lui Dumnezeu cerceteaza duhul tau. Iar duhul tau recunoaste ca ceva trebuie schimbat in tine. Pacatul iti poate afecta si inima:

10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Vedeti ca noi pacatuim, ceva incepe sa se ruineze incetul cu incetul, mai ales pentru cei care isi ascund pacatele sau inca se mai joaca in mocirla lor. David a crezut ca scapa usor si aproape un an de zile a zacut in mocirla pacatului sau si si-a dat seama ca nu oate trai cu o inima murdara. Totul se usca in el. De aceia in acele zile a scris Psalmul 323Cîtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. 4Căci zi şi noapte mîna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pămîntul de seceta verii. 

Cei ce cad in pacat sau stau mult in preajma pacatului nu mai sint sensibili la vocea lui Dumnezeu. Incetul cu incetul isi pierd vlaga si vitalitatea spirituala. E si normal. Cind tu intri intr-o camera contaminata cu praf, fie cu radiatie, fie cu substante chimice, tu chiar daca nu te atingi de nici un obiect contaminat, faptul ca tu esti in acea camera cu particole nevazute din are care sunt contaminate, tu insusi esti contaminat. Plaminii tai prin respiratie vor duce acele particole in tine. Totul va fi contaminat pentru ca esti intr-un anturaj contaminat. Chiar daca esti doar spectator, chiar daca nu faci nimic, esti doar prezent acolo. Tu nu trebuie sa faci ce lumea faci ci doar sa te invirti pe unde lumea merge sa fi contaminat de pacat si va spun asta ca un om care a trait asta pe pielea lui. Rivna ta va dispare si pulsul tau va dispare. Cind tu zaci in anturajul pacatului pacatul afecteaza si duhul:

10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!

Exista un curent nou care spune cam asa: Pacatul poate afecta credinciosul sub o forma sau alta, dar duhul lui, relatia lui cu Dumnezeu n-o poate atinge. Eu nu asta vad in Scriptura ci din contra il vad pe David care cere un transplant de duh. De ce? Pentru ca ceva s-a intimplat. Exista o interferenta intre el si Dumnezeu. Nu ma departa de la fata Ta.. Dumnezeu nu leapada un credincios. Dumnezeu leapada pe cel ce s-a lepadat de El. Si nu lua de la mine Duhul Tau cel sfint… David stia ca Duhul Sfint, din cauza pacatului, putea fi luat. Cea mai drastica masura pe care Dumnezeu o poate lua impotriva omului este sa il lepede din prezenta Lui. Si Scriptura arata zeci de exemple din poporul lui Israel care a fost binecuvintat de Dumnezeu, a trecut prin minuni dar complacandu-se in pacat a ajuns sa fie lepadat.

Stiti ca in Scripturi sint peste 400 de oameni care sint dati ca ar fi avut intr-un fel sau altul relatii cu Dumnezeu si au inceput pe o carare buna? Stiti citi dintre ei au dus-o pina la final? Scriptura ne spune. Am numarat – 89.  De ce? Pentru ca asa cum e cazul meu e si cazul tau, Satana prin pacat (asta e arma lui) se va lupta si va incerca sa ne distruga; trairea deliberata in pacatul nostru.

Exista un verset in Evrei care vreau sa ne trezeasca la realitate pe unii dintre noi; Evrei 10:26Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcate, 27ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţ, 29Cu cît mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pîngări sîngele legămîntului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?. Grozav lucru este sa cazi in miinile Dumnezeului celui viu.

Dar veti spune altii,  dar stai un pic, cum e cu versetul acela din Romani 8 care spune ca nimeni nu ne poate desparti de Dumnezeu 35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? 38Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,39nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

E un verset super tare si adevarat dar trebuie sa fie citit cu atentie. De ce? Pentru ca in Romani 8 sint incluse toate piedicile pe care Pavel si le poate imagina. Piedici posibile care nu ne pot desparti de dragostea lui Dumnezeu cu exceptia unuia singura. Pacatul nu-i mentionat in aceasta lista. Stiti de ce? Fiindca pacatul desparte pe om de Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu s-a ridicat si a pleca din mijlocul poporului sau cind ei au pacatuit.

Pacatul i-a afectat ocii lui David, i-a afectat auzul, inima si duhul lui David. De ce? As vrea sa fiti foarte atenti ca aici e cheia: Fiindca il tinea in el. De dragul placerii, de dragul cistigului mirsav, de dragul poftei, de dragul consecintelor David isi ascunde pacatul. Ca o floare fara lumina, la fel si David rupt din partasia lui cu Dumnezeu a inceput sa se infringa si-a trait rupt, zdrobit, orb, bolnav, frint, plin de murdaria pacatului pina intr-o zi n-a mai rezistat. Aici incepe psalmul nostru din nou:

2Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu. 3Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.4Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta, şi fără vină în judecata Ta.7Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.8Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.9Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele. 10Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic. 11Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.

si observati ca toate verbele-s la imperativ si toate sint adresate lui Dumnezeu. De ce lui Dumnezeu? Oare noi nu ne putem sterge pacatele? Oare nu putea David, unsul lui Dumnezeu sa faca ceva sa-si eimine acest cancer care il distrugea in fiecare zi? Nu putea sa aduca jertfe la Templu, nu putea sa duca bani la Templu, nu putea sa ceara preotilor sa se roage pentru el? Nu putea sa gaseasca un mijloc prin care sa fie izbavit de pacat? Nu! Nu exista nimeni pe pamint care sa fie in stare sa stearga pacatele, nici fecioara Maria, nici faptele bune, nici  Pastorul, nici Preotul nu poate ierta pacatele ci o singura persoana poate sa le ierte:

Luca 5 20Cînd le -a văzut credinţa, Isus a zis: ,,Omule, păcatele îţi sînt iertate!„21Cărturarii şi Fariseii au zis: Cine poate să ierte păcatele decît singur Dumnezeu?`De aceia Dumnezeu a trebuit sa vina in chip de om. Efeseni 1:7 7În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

De aceia, David stiind lucrul acesta zice: Spala-ma Tu. Curateste-ma Tu. Dar cum? A trebuit David sa faca ceva? A trebuit sa urmeze un ritual, sa faca acte de penitente,  sau un numar de fapte bune sa fie spalat?

Potrivit Scripturii, lucrul pe care omul trebuie sa faca sa poata fi curatit, innoit, spalat de pacat este marturisirea in pocainta si credinta  pacatului sau:

1 Ioan 1 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Spune Daivd16Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Ce-a zis David in Psalmul 32? Zi si noapte mina Ta apasa asupra mea… atunci cind n-am mai putut ti-am marturisit pacatul si nu mi-am ascuns faradelegea.

 David si-a marturisit pacatul in fata lui Dumnezeu si o mare parte din marturisirea lui e in Psalmul 51. cin dtu stai inaintea lui Dumnezeu, cind pocainta ta-i adevarata tu nu mai poti sa justifici nimic. Si asa-i ca am trecut aproape fiecare din noi pe aici? Cind am spus Doamne, esti drept in hotarirea Ta. E numai pacatul meu, e nelegiuirea mea.
Dumnezeu va ierta vina pacatului tau, cind insa tu vei veni si-ti vei preda intr-adevar viata prin pocainta inaintea Lui. Dragul meu, ce iti cer eu in seara aceasta… e un mesaj foarte simplu: Daca pacatul exista in viata ta, ce iti cer este sa iti speli sufletul, sa lasi ca singele lui Hristos sa intre din nou in viata ta si sa iti spele pacatul. Spalati-va de contaminarea pacatului; nu merita sa traiti chinuiti. Nu merita sa traiti inselati de placerea pacatului. Nu merita sa-l tineti ascuns fiindca ca un sarpe, ceia ce seamana omul aceia va si secera si la timpul sau pacatul te va distruge.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari