Fiul lui EUGENE – Inca un caz de abuz CPS si adoptie fortata in ANGLIA (VIDEO)

Bring back Eugene's son Foto Liliana Lili‎

Foto Liliana Lili

Multumim mult familie de la contul Pro Bodnariu pentru aceasta traducere:

Un alt tata care-si striga durerea de s-a auzit pana la noi, e o victima de care noi abia acum aflam – un tata evreu din Rusia cu cetatenie olandeza, prins in ghearele CPS-ului din Anglia, faimos pianist, fiul deasemenea ar fi fost in devenire ca si tatal. Veti vedea in videoul de mai jos ce duete minunate cantau impreuna la pian amandoi cand erau impreuna.
Il putem ajuta prin semnarea petitiei ce se gaseste in acest link si prin partajarea cazului lui mai departe.
Am tradus aici pentru dvs istoria tatalui Eugene Lukjanenko (Soifertis numele de scena ca pianist):

Fiul lui Eugene este cetățean olandez în vârstă de 13 ani. El a fost îndepărtat cu forța din grija tatălui său iubitor cu ordinele Consiliului Serviciilor pentru Copii din Medway, Marea Britanie la data de 9 aprilie 2015, toate din cauza unor acuzații FALSE, care ulterior au fost aruncate de o instanță penală.

Această familie este cunoscută ca fiind prezentată în documentarul RT „Adoptarea forțată din Marea Britanie”. Eugene Soifertis este un bine-cunoscut pianist de concert internațional.

In ciuda avertismentelor de la GPC cu privire la impactul negativ pe care l-ar avea asupra copilului eliminarea lui din îngrijirea tatălui său, fiul lui Eugene este încă ținut în asistența parentală profesionistă împotriva voinței sale și prin încălcarea drepturilor sale umane ca un copil să trăiască cu tatăl său. Copilului i s-a spus că el nu poate merge acasă din nou, până când nu împlinește 18 ani și că îl poate vedea pe tatăl său timp de 6 ore pe an.

Băiatului acesta nu-i este permis să telefoneze tatălui său sau să comunice cu el prin scrisoari și se află sub supraveghere de 24 din 24 de ore pentru a preveni reunirea lui cu tatăl său.

În instanța de judecată, judecatoarea de circuit (generala) Veronica Hammerton a susținut punctul de vedere al serviciilor pentru copii ale Consiliului Medway și a unui psiholog desemnat de tribunal, Melanie Gill, care spun ca Eugene este un tată inadecvat pentru că propriul său tată este un supraviețuitor al Holocaustului și a fost într-un ghetou în timpul celui de al doilea război mondial; și, de asemenea, pentru că Eugene au experimentat anti-semitism ca și copil când a trăit în fosta Uniune Sovietică.

Eugene și fiul său sunt pedepsiți pentru contactarea mass-media despre situația lor, ca să ia parte la „Adoptarea forțată pentru Marea Britanie” RT documentare și pentru depunerea unei petiții la Comitetul de Petiții al Parlamentului European cu privire la discriminarea pe motive de religie, rasă și limba de catre Serviciile pentru Copii ale Consiliului Medway. Judecătorul a impus un ordin lui Eugene, astfel încât el este acum împiedicat să discute cazul său în public, sub amenințarea cu 2 ani de închisoare și confiscarea bunurilor sale.

Fiului său nu-i este permis nici măcar să citească Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului.

Curtea nu-i va permite lui Eugene să numească angajații din Medway ai Consiliului Servicii pentru copii care-l terorizează pe fiul său. Tatăl și fiul abia a se pot vedea unul pe alul, ei nu au voie să intre în contact prin telefon sau scrisoare, ei nu au voie să discute cazul lor din instanță, sau să numească vreun angajat de la Consiliul Serviciilor pentru copii din Medway care le ruinează viața lor. Copilul nu are voie să vadă un avocat ales de el. Tatăl și fiul nu au voie nici să participe la sinagogă împreună. Copilul își pierde capacitatea de a vorbi limba rusă și își pierde moștenirea culturală!

NU EXISTĂ MOTIVE VALIDE PT CARE FIUL LUI EUGEN AR TREBUI SĂ FIE AȘA CRUD SEPARAT DE TATĂL SĂU.

Copilul suferă de depresie. Sănătatea sa mentală se deteriorează.

Vă rugăm să semnați această petiție și ajutați-l pe Eugene și fiul său să fie reuniți prin apelul către David Cameron, către Consiliul Medway, către liderul conservator al Consiliului Medway, directorului executiv al Consiliului Medway (Neil Davies), către Titularul Portofoliului Copilului ( Mike O’Brian) și directorului de adulți și servicii pentru copii (Barbara Peacock), pentru a le cere să oprească cruzimea, să își revizuiască planurile de îngrijire pentru copii, astfel încât tatăl și fiul să fie reuniți în propria lor acasă cu susținerea serviciilor Consiliului Medway pentru copii, dacă este necesar.

Solicitam acest lucru, în conformitate cu Legea Copiilor 1989, Convenția europeană a drepturilor omului, articolele 3, 6, 8 și Convenția Națiunilor Unite privind dreptul copilului.

Solicitam acest lucru pe motive umanitare!

Vă rugăm să salvați un copil care suferă prin faptul că este forțat să trăiască în centre de plasament!

Uitați-vă și partajați video-ul lui Eugene!

SEMNATI PETITIA AICI http://citizengo.org/en/fm/34246-bring-eugenes-son-back-home-immediately?m=5&tcid=23281588

SIGN THE PETITION to bring home Eugene’s sing herehttp://citizengo.org/en/fm/34246-bring-eugenes-son-back-home-immediately?m=5&tcid=23281588

Dear Eugene, somewhere in the tumultuous days of May and June yo usent us a message about your case and we never got around to it. We are thankful for the family who utilizes the ProBodnariu Facebook account for translating your case and sharing it, and therefore we are pelased to have posted it today. We will include your family in our prayers for all the hurting families who have had their children torn from them. May God listen to our pleas and petitions and may He bring back your son!

Bring Eugene’s Son Back Home

Eugene’s son is a 13 year-old Dutch citizen. He was forcefully removed from the care of his loving father on the orders of the UK’s Medway Council Children Services on 9 April 2015 all because of false allegations which were later thrown out by a criminal court.

This family is known as they featured in the RT documentary „Forced Adoption UK”. Eugene Soifertis is a well-known international concert pianist.

Despite warnings from the child’s GP about the detrimental impact that removing this child from his father’s care would have on the child, Eugene’s son is still being held in foster care against his wishes and in violation of his human rights as a child to live with his father. The child has been told that he cannot go home again until he is 18 and that he can only see his father for 6 hours a year.

This boy is not permitted to either phone his father or to communicate with him by letter and is under 24 hours supervision to prevent his reunion with his father.

In court, Circuit Judge Veronica Hammerton supported the view of Medway Council’s Children Services and of a court appointed psychologist, Melanie Gill, that Eugene is an inadequate father because his own father is a Holocaust survivor and was in a ghetto during the Second World War; and also because Eugene had experienced anti-Semitism as a child when he lived in the former Soviet Union.

Eugene and his son are being punished for contacting the media about their predicament, for taking part in the RT documentary „Forced Adoption UK” and for submitting a petition to the Petition Committee of the European Parliament regarding discrimination on the grounds of religion, race and language by Medway Council’s Children Services. The judge imposed an injunction on Eugene so that he is now prevented from discussing his case in public under threat of 2 years in prison and confiscation of his assets.

His son is not even allowed to read UN Convention of the Rights of the Child.

The Court will not allow Eugene to name the Medway Council Children Services employees who terrorize his son. Father and son hardly see each other, they are not allowed to contact each other by phone or letter, they are not allowed to discuss the court case, or to name any Medway Council Children Services employees who are ruining their lives. The child is not allowed to see a solicitor of his choice. The father and son are not allowed even to attend synagogue together. The Child is losing his ability to speak Russian and is losing his cultural heritage!

THERE IS NO VALID REASON AS TO WHY EUGENE’S SON SHOULD BE CRUELLY SEPARATED FROM HIS FATHER.

The child is suffering from depression. His mental health is deteriorating.

Please sign this petition and help Eugene and his son to be re united by appealing to David Cameron, to  Medway Council, to the Conservative Leader of Medway Council, to the Chief executive of Medway Council (Neil Davies), to the Child Portfolio Holder (Mike O’Brian) and to the Director of Adult and Children Services (Barbara Peacock) to ask them to stop cruelty, to revise their care plans for the child, so that the father and son are re-united in their own home with the support of Medway Council Children’s Services, if necessary.

We request this in accordance with the Children’s Act 1989, the European Convention of Human Rights Articles 3, 6, 8 and the UN Convention on the Right of the Child.

We request this on humanitarian grounds!

Please save a child who is suffering through being forced to live in foster care!
Watch and share Eugene’s Video!

Сыну Евгения 13 лет. Он и его отец являютс

Petitie referitoare la construirea celei mai mari moschee din Europa

moscheePetitie impotriva construirii in Bucuresti a ”celei mai mari moschei din Europa”. Atacurile sângeroase recent comise în Tunisia, Kuweit şi Franţa, dar si cele din trecut, ne fac sa ne intrebam daca dorim ca in capitala Romaniei sa se construiasca un centru de asemenea anvergura. Daca ne dorim ca in Romania sa se creeze conditiile pentru cresterea amenintarii musulmane, intr-o tara ce apara valorile crestine…daca ne dorim sa facem cadou un teren de asemenea valoare… Si ne mai intrebam de ce s-a luat hotararea aceasta fara sa fie consultati locuitorii acestui oras si ai acestei tari. Raspunsul de bun simt la aceste intrebari trebuie sa fie NU, iar noi trebuie sa ne exprimam opinia si sa alegem siguranta noastra si a copiilor nostri!

Semneaza petitia aici –

http://www.petitieonline.net/petitie/petitie_impotriva_construirii_in_bucuresti_a_celei_mai_mari_moschei_din_europa_-p36563152.html

(via Ionut T)

CITESTE si –

Petiiţie catre ambasadorul rus împotriva răpirii, torturării si executărilor creştinilor din Ucraina

Crede-ti Ca Nimeni Nu Ar Trebui Sa Traiasca cu Frica Ca Ar Putea Fi Executat?

Daca da, atunci semnati si impartiti si altora petitia noastra adresata Ambasadorului Rusiei, in care se solicita sa se puna capat executiilor si rapirilor crestinilor din Ucraina:

In dimineata zilei de Dumnica, 8 iunie 2014, Victor impreuna cu alti trei lucratori crestini, au fost luati din biserica lor si indesati intr-o masina de niste oameni inarmati cu arme automate. O luna mai tarziu, trupurile lor arse au fost gasite intr-o groapa comuna. Trei dintre lucratorii crestini au fost executati frontal. Victor a fost impuscat in spate in timp ce a incercat sa fuga din mainile capturatorilor.

Acesti crestini nu au fost omorati in Nigeria, Irak sau Pakistan. Ei au fost omorati in Europa, impuscati mortal de separatisti inarmati din Estul Ucrainei.

ICC a primit declaratii de la martori oculari de la misiunile locale care au dat pe fata faptul ca zeci de crestini protestanti si catolici au fost rapiti si torturati cu cruzime datorita identitatii lor religioase. Patru lucratori crestini au fost omorati si zeci de biserici au fost distruse sau preluate de militantii pro rusi.

Timpul ca toate acestea sa inceteze este acum. Chiar si in razboi, nimeni nu ar trebui sa traiasca cu frica de a fi executat sau rapit datorita credintei lor. Semnati petitia noastra catre Ambasadorul Rusiei in care se solicita sa se puna sfarsit acestui val de persecutie din Europa de Est, fara precedent in zilele moderne.

Semneaza petitia catre guvernul rus aici – http://info.persecution.org/FaithInUkraine

Crestini: Vremuri grele vin peste Ucraina, sa ne rugam pentru crestinii din aceasta tara, ca deja am vazut crime savarsite impotriva credinciosilor si presa nici macar nu le raporteaza in afara Europei. Vezi aici – Stire / Video – Ucraina, 4 Penticostali (cei 2 fii ai pastorului si un tată a 8 copii) Răpiţi Din Biserică de Separatişti Mascaţi, Torturaţi si Omorâţi

ENGLISH

Do you Believe No One Should Fear Being Executed?

If yes, then sign and share our petition to the Russian ambassador calling for an end to the execution and abduction of Christians in Ukraine:

On Sunday morning, June 8th, Viktor and three other ministers were taken from their church and stuffed into a car by men carrying automatic weapons. A month later, their burned bodies were found in a mass grave. Three of the ministers had been executed at point blank range. Viktor was shot in the back as he tried to flee his captors.

These Christians weren’t murdered in Nigeria, Iraq, or Pakistan. They were killed in Europe, shot dead by armed separatists in Eastern Ukraine. Tragically, their case represents only a tiny fraction of the persecution that has swept war-torn Crimea and Eastern Ukraine.

ICC has received eye-witness testimonies from local ministries revealing that dozens of Protestant and Catholic Christians have been abducted and violently tortured because of their religious identity. Four ministers have been murdered and scores of church buildings have been destroyed or taken over by pro-Russian militants.

The time to end this is now. Even in war, no one should have to fear being executed or abducted because of their faith. Sign our petition to the Russian ambassador calling for an immediate end to this unprecedented modern day wave of persecution in Eastern Europe.

Sign the petition to the Russian government here – http://info.persecution.org/FaithInUkrainePetition Title [2]

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari