Schimbarea gandirii noastre de Iosif Ton

Cei care ați citit cu atenție articolele de până acum ați putut vedea că eu lucrez cu întreaga Biblie. Fac lucrul acesta deoarece ”Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17).

Este momentul să formulez aici mai sistematic modul meu de abordare a Scripturii. Punctul meu de plecare este învățătura Domnului Isus din cele patru Evanghelii. Domnul Isus îmi dă cadrul general al concepției mele despre lume și viață. Domnul Isus este atât Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, care S-a întrupat și ne-a adus învățătura direct de la Dumnezeu Tatăl, cât și Omul Isus din Nazaret care și-a format  gândirea totalmente din cărțile lui Moise (Legea), din prooroci și din Psalmi.  Acesta este miracolul Celui care este în același timp Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cât și Om adevărat din Om adevărat.

Apostolii Pavel, Iacov, Petru, și Ioan au înțeles perfect învățătura Domnului Isus și au continuat-o și au explicat-o pentru primii creștini și pentru toată lumea de atunci încoace. Nu există contradicție între Vechiul Testament și Noul Testament și nu există contradicție între Evanghelii și epistole.

Dar pe primul plan și ca punct de plecare, trebuie să fie pus întotdeauna Domnul Isus și învățătura Lui, fiindcă El este ”Domnul meu și Dumnezeul meu”, așa cum a exclamat Toma când L-a văzut înviat din morți.  Și mai important, așa cum zice Dumnezeu: ”De El să ascultați!”

Cu acestea ne întoarcem la învățătura Domnului Isus din cele patru Evanghelii. Domnul Isus ne învață să privim lumea aceasta ca fiind alcătuită din două împărății aflate în conflict: împărăția lui Satan și Împărăția lui Dumnezeu. Prin decizia lui Adam și  Eva, de a-l asculta pe Satan, omenirea a fost invadată de răutate și de stricăciune (corupție) și se află sub stăpânirea celui rău. Dumnezeu n-a abandonat omenirea, ci a continuat să-și găsească oameni care L-au ascultat și care au umblat cu El, așa cum a fost Enoh, Noe, Iov și alții. Apoi, Dumnezeu l-a ales pe Avraam, ca prin poporul care se va naște din el să binecuvânteze toate popoarele lumii și l-a format pe Israel ca poporul prin care să lucreze pentru toate popoarele. Toate acestea, adunate în scrierile Vechiului Testament, au fost pregătite pentru momentul istoric când Dumnezeu Însuși a intrat în omenire prin întruparea Fiului Său în Omul Isus din Nazaret.

Fiul lui Dumnezeu aduce cu Sine Împărăția lui Dumnezeu așa încât cine Îl primește pe Fiul lui Dumnezeu primește Împărăția lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Îl primește pe Dumnezeu Însuși.

Un alt element de bază în această concepție despre lume și viață este că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce încărcat cu păcatele omenirii și prin actul acesta a anulat dreptul lui Satan de stăpânire peste oameni și a satisfăcut justiția lui Dumnezeu, făcând astfel posibil ca Dumnezeu să-i primească la Sine pe cei ce vor să se întoarcă la El. Jertfa lui Isus este astfel poarta de trecere din împărăția lui Satan în Împărăția lui Dumnezeu.

Aceasta este imaginea generală care trebuie să ne stea întotdeauna în față.

Acum urmează o întrebare de cea mai mare importanță: Ce trebuie să facem noi când stăm în fața acestor două împărății? Pentru a primi răspunsul, vom merge înapoi la începutul lucrării Domnului Isus, așa cum ne-o prezintă Marcu:
”Isus a venit în Galilea și predica Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: ”S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:14-15).

Să ne gândim bine care era atunci situația. Domnul Isus mergea din loc în loc și predica ”Vestea bună a lui Dumnezeu”, anunțându-i pe oameni că Împărăția lui Dumnezeu a venit până la ei și ei sunt invitați să intre în Împărăție, sau, după chiar cuvintele Domnului Isus, ”să o ia cu năvală” (Matei 11:12), sau să dea năvală ca să intre în ea (Luca 16:16).

Când cei din Capernaum vor să-L țină numai la ei, Domnul Isus le spune:
”Trebuie să vestesc Evanghelia (Vestea bună) Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți; fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43).
Și, așa cum scrie Matei, ”Isus străbătea toată Galilea învățând poporul în sinagogi și predicând Evanghelia Împărăției…” (Matei 4:23).

Ce predica Isus despre Împărăția lui Dumnezeu? Matei ne transcrie o asemenea ”predică a Împărăției” în Matei 5-7, în ceea ce noi numim ”predica de pe munte”. Luca ne transcrie și el o asemenea predică în Luca 6:17-49, numită de noi ”predica de pe câmpie”. După ce ținea o asemenea predică, era de așteptat ca oamenii să se întrebe: Acum că am auzit tot ce ne-ai spus despre Împărăția lui Dumnezeu, sau Împărăția cerurilor, ce trebuie să facem noi?

Marcu ne spune ce le zicea Isus după ce predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu: ”Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie!” Să ne uităm acum la aceste două chemări ale Domnului Isus:

Să începem cu partea a doua, deoarece înțelesul ei este mai vizibil. ”Evanghelie” înseamnă ”Veste bună” și toată predica era ”Vestea bună a Împărăției”. În încheiere, Domnul Isus le spunea simplu: ”Credeți această Veste bună”, și Vestea care trebuia crezută era întreaga predică!

Să facem acum un exercițiu mintal: Să citim încă o dată predica de pe munte și apoi să-L auzim pe Predicator spunându-ne: ”Credeți predica aceasta!” Ce înseamnă să crezi predica de pe munte? Înseamnă să crezi tot ce ți-a spus El în predică: tot ce ți-a spus despre Dumnezeu, despre tine însuți, despre fericirea ta, despre poruncile pe care ți le-a dat El, despre viața ta aici pe pământ și despre viitorul tău în cer. Dar, mai ales, să crezi concluzia predicii: ”De aceea, pe orișicine aude aceste cuvinte ale Mele și le face îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă” (Matei 7:24).

Să crezi predica de pe munte înseamnă să crezi că ea poate fi trăită și înseamnă să pornești la drum și să-ți trăiești viața după toate instrucțiunile pe care le conține!

Am mai spus că problema noastră este că noi nu putem crede ce ne spune Domnul Isus și de aceea nici măcar nu începem să trăim sistematic după ceea ce ne predică El! Acesta este motivul pentru care, drept chemare la încheierea predicii, ne spune: Credeți predica aceasta!

Să ne întoarcem acum spre prima parte a chemării Lui: ”Pocăiți-vă!”

Traducerea în limba română a acestui cuvânt este departe de înțelesul original al cuvântului. ”A te pocăi” este un cuvânt slavon, care vine de la ”caiti”, adică a te căi, a-ți pare rău, a regreta. Dar cuvântul în limba greacă este metanoieite, care înseamnă ”schimbați-vă felul de a gândi”, de la substantivul metanoia, care înseamnă ”schimbarea gândirii”.

Să repetăm exercițiul mintal sugerat mai sus: Să citim iarăși predica de pe munte și apoi să-L auzim pe predicator, zicându-ne fiecăruia: ”Schimbă-ți felul de a gândi, adică asimilează tot ce ți-am spus, învață să gândești după această predică. Fă ca această predică să devină modul tău de a gândi și modul tău de a trăi!”

În articolul precedent am înfățișat pe larg gândirea Fiului lui Dumnezeu în contrast cu gândirea pe care i-a sugerat-o Satan lui Adam. Pentru a simplifica lucrurile, putem spune că există o gândire adamică și o gândire cristică.

Gândirea adamică spune așa: Cel mai mare lucru este să-mi fiu propriul stăpân, adică să gândesc pentru mine însumi. Voința mea este supremă: eu decid pentru mine însumi. În felul acesta, eu sunt eu însumi. În felul acesta sunt liber și sunt împlinit.

Gândirea cristică spune așa: Eu și Tatăl suntem una. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine. Totul Îmi vine de la Tatăl. El Îmi stabilește ce să fiu și ce să fac – să fiu ce este El și să fac ce face El. Eu aleg în libertate și vreau să se facă în Mine voia Lui. Când Mă dau astfel să-L ascult, sunt cu adevărat liber. Aceasta este suprema împlinire în Dumnezeu!

Când Domnul Isus ne cheamă la metanoia, El ne cheamă să trecem de la gândirea adamică la gândirea cristică. Predica de pe munte și cea de pe câmpie nu sunt altceva decât gândirea cristică, atât ca viață a minții cât și ca trăire practică.

(VIA) IosifTon.Eu

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari