PRIORITATEA CUVÂNTULUI (6) Chuck Smith

Photo credit here

Citeste

  1. Capitolul 1 aici – MODELUL LUI DUMNEZEU PENTRU BISERICÁ
  2. Capitolul 2 aici – CONDUCEREA BISERICII
  3. Capitolul 3 aici – ÎMPUTERNICIŢI DE DUHUL SFÂNT
  4. Capitolul 4 aici – ZIDIREA BISERICII DUPÁ MODELUL LUI DUMNEZEU
  5. Capitolul 5 aici – HAR PESTE HAR

CAPITOLUL Sase din Cartea Calvary Chapel Distinctives:

PRIORITATEA CUVÂNTULUI

„Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai altora.“
(1 Timotei 4:13)

O altă caracteristică distinctivă a mişcării “Calvary Chapel” este efortul de a prezenta oamenilor tot planul lui Dumnezeu. Vedem acest principiu ilustrat când Pavel se întâlneşte cu presbiterii din Efes, fapt relatat in Fapte 20. Ei erau pe malul Mării Egee la Milet, nu departe de Efes, când Pavel le spune că el este nevinovat de sângele oamenilor, „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.“ (Faptele Apostolilor 20:27). Dar, cum este posibil ca cineva să deprezinte tot planul lui Dumnezeu? Singurul mod în care cineva poate pretinde lucrul acesta în faţa Bisericii este dacă a învăţat Biserica tot Cuvântul lui Dumnezeu, de la Genesa la Apocalipsa. O dată ce Biserica a trecut prin toată Biblia, atunci poţi să spui: “nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.”

Lucrul acesta nu poate fi făcut predicând pe subiecte. Predicile pe subiecte sunt bune, şi ele îşi au locul lor, dar atunci când predici pe subiecte, eşti înclinat să predici acele subiecte pe care le îndrăgeşti. Şi sunt subiecte în Scriptură care nu sunt prea inspirative. Ele nu încântă pe ascultători, dar sunt subiecte necesare care trebuie predicate. Tendinţa umană este să evite subiectele incomode. Dacă predici doar pe subiecte, vei fi tentat să eviţi subiectele controversate sau dificile, şi poporul nu va avea o concepţie echilibrată despre cuvântul lui Dumnezeu. Deci, valoarea predicării Scripturii întregi este că ea te ajută să poţi spune! „Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.”

Acum, cred că pot spune credincioşilor de la “Calvary Chapel” din Costa Mesa: „V-am vestit tot planul lui Dumnezeu,” pentru că am trecut cu Biserica prin toată Biblia, de la Genesa la Apocalipsa, de şapte ori. Acum începem a opta rundă. Nu trecem peste
nici un pasaj. De aceea, în majoritatea Bisericilor “Calvary Chapel”, în cele care au succes, vei găsi predicarea sistematică a întregii Scripturi, de la un capăt la altul. În cea mai mare parte, predicarea la “Calvary Chapel” are o formă expozitivă Asta nu înseamnă că, ocazional, nu predicăm un anumit subiect, sau o serie de predici pe un anumit subiect. Nu spunem că predicile pe subiecte sunt greşite. Ele îşi au locul lor. Nu vrem să cădem într-un legalism strict prin care să analizăm fiecare predică să vedem
dacă a avut o homiletică corectă şi a fost prezentată expozitiv. Dar, pentru cea mai mare parte, căutăm să urmăm exemplul lui Isaia care a spus, „şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: „Învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo”, (Isaia 28:13) Acest verset descrie reacţia poporului la stilul de învăţătură al lui Isaia. Ei îşi băteau joc de această metodă, dar a fost o metodă eficientă. Ei se plângeau de Isaia, şi îi spuneau batjocoritor să meargă să înveţe pe copiii de grădiniţă pentru că metoda lui era „învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo.” Ei au spus aceste cuvinte în bătaie de joc. Totuşi, este atât de important să treci Biserica prin Cuvânt, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă. Când facem lucrul acesta, le vestim tot planul lui Dumnezeu.

Un alt avantaj al prezentării întregului plan al lui Dumnezeu este libertatea de a aborda pasaje dificile care tratează probleme din viaţa unui individ sau din viaţa Bisericii, şi pe care le poţi adresa direct. Nu mai e nevoie să te îngrijorezi că ascultătorii vor zice! „O, a ales acest text ca să lovească în mine.” Ei vor şti că este pasajul care urmează să fie studiat în acea zi. Deci, nu poate fi, „O, acum se leagă de mine” pentru că ascultătorii realizează că treci pur şi simplu prin Carte, şi că nu sari de la subiect la subiect. Mai
degrabă, iei pasajele la rând, trecând prin tot Cuvântul lui Dumnezeu. În Neemia 8:8, când copiii lui Israel s-au întors din captivitate şi rezideau cetatea, liderii poporului au adunat mulţimea pe o mică platformă. Au început să citească Cuvântul lui Dumnezeu poporului, dis-de-dimineaţă. Neemia 8:8 declară! „Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu, şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.”

Cred că aici avem o definiţie bună a predicării expozitive – să citeşti Cuvântul şi să faci pe ascultători să priceapă sensul. De multe ori mi s-a întâmplat că am ajuns să înţeleg un pasaj doar după ce l-am citit de 50 sau 60 de ori. Şi se întâmpla că dintr-o dată aveam o licărire de înţelegere. Cred că este bine să foloseşti comentarii bune în înţelegerea sensului unui pasaj. Apreciez înţelepciunea pe care Dumnezeu o dă altor oameni cu privire la înţelegerea Scripturii. Totuşi, trebuie să mărturisesc că deseori citesc pagini după pagini din comentarii şi nu găsesc nimic care să pot folosi în predică. Uneori citeşti şapte comentarii cu privire la un anumit pasaj şi eşti mai confuz decât înainte, pentru că sunt concepţii şi înţelegeri diferite al pasajului studiat. Deci, cred că unul din cele mai bune comentarii ale Bibliei este Biblia însăşi.

Este important să realizăm că noi nu am văzut rezultate spectaculoase imediat la “Calvary Chapel”. E nevoie de timp ca să dezvolţi apetitul Bisericii pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie de timp ca Biserica să crească. Pentru cele mai multe Biserici “Calvary Chapel” care sunt plantate într-o arie nouă, e nevoie de doi ani pentru a aşeza temelia, a pregăti terenul, a săpa în pământul uscat, a lucra pământul, şi a planta sămânţa într-un teren fertil. Apoi trebuie să aştepţi. Sămânţa nu aduce roadă peste noapte. Sămânţa trebuie să crească şi să se dezvolte. Apoi, vei vedea că vor veni şi roadele. Cei mai mulţi dintre păstorii care au început o nouă Biserică, după doi ani au atins un punct de criză. De obicei sunt descurajaţi şi au sentimentul că nu se va întâmpla nimic în locul acela. Ei încep să creadă că oamenii din locul acela sunt diferiţi, şi că nu se va putea planta o Biserică în locul acela. Vă veţi mira să ştiţi cât de mulţi s-au dus să înceapă o nouă Biserică, şi după doi ani m-au sunat să-mi spună că abandonează locul respectiv pentru că nu se întâmplă nimic. I-am încurajat să mai stea încă şase luni, spunându-le, „Ai trecut de partea cea grea. Ai trecut de săpatul şi cultivatul pământului, şi ai trecut şi de plantarea sămânţei. Acum aşteaptă şi urmăreşte să vezi dacă roada va apărea.” Ca o regulă generală, anul al treilea este anul rodului, anul în care începi să vezi rezultatul plantării Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa oamenilor. „O altă parte a căzut în pământ bun, şi a dat rod: un grăunte a dat o sută, altul şaizeci, şi altul treizeci.” (Matei 13:8)

Dar lucrul acesta nu se întâmplă peste noapte. Poate fi descurajant văzând pe unii predicatori cu mult foc, aducând o mulţime de
ascultători imediat. Oamenii se înghesuie să vadă miracole, să vadă show-ul, iar tu deabia supravieţuieşti. Nu vezi prea multă dezvoltare sau creştere, iar alţii par să aibă succes imediat. Dar aşa cum Domnul i-a spus lui Daniel: „Cei înţelepţi vor străluci ca
strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” (Daniel 12:3) La 4 Iulie, de Ziua Independenţei, este distractiv să priveşti jocurile de artificii, cerul se luminează de tot felul de culori care îţi iau privirea. Toată lumea stă şi priveşte mirată, dar acest spectacol durează puţin. Şi înainte să te dumireşti bine, totul e cenuşă. E o mare explozie de lumini şi apoi totul se încheie. Aşa sunt multe slujiri, doar o lumină intensă la început, care dispare apoi. Trebuie să stabileşti în care cer vrei să străluceşti. Vrei să străluceşti ca o stea pentru veşnicie? Sau vrei să fii ca o rachetă cu o strălucire imediată, venind pe scenă într-un mod dramatic, dar fără putere de a sta?

Va urma…CENTRALITATEA LUI ISUS HRISTOS

Vezi o alta carte de Chuck Smith –  Apa Vie – Carte online de Chuck Smith

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari