Keith Green – Create in Me a Clean Heart – Zideste in mine o inima curata

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

photo credit mommyecko

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
2 Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!
3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărîrea Ta, şi fără vină în judecata Ta.
5 Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m’a zămislit mama mea.
6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adîncul inimii: fă dar să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu!
7 Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decît zăpada.
8 Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9 Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
11 Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt.
12 Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13 Atunci voi învăţa căile Tale pe ceice le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sîngelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15 Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta.
16 Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sînt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mîhnită.
18 În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

VIDEO by Sky Bemis

Create in Me a Clean Heart, O God

To the choirmaster. A Psalm of David, when Nathan the prophet went to him, after he had gone in to Bathsheba. (ESV Version)

photo credit Amydeanne

51 Have mercy on me, O God,
    according to your steadfast love;
according to your abundant mercy
    blot out my transgressions.
Wash me thoroughly from my iniquity,
    and cleanse me from my sin!

For I know my transgressions,
    and my sin is ever before me.
Against you, you only, have I sinned
    and done what is evil in your sight,
so that you may be justified in your words
    and blameless in your judgment.
Behold, I was brought forth in iniquity,
    and in sin did my mother conceive me.
Behold, you delight in truth in the inward being,
    and you teach me wisdom in the secret heart.

Purge me with hyssop, and I shall be clean;
    wash me, and I shall be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness;
    let the bones that you have broken rejoice.
Hide your face from my sins,
    and blot out all my iniquities.
10 Create in me a clean heart, O God,
    and renew a right spirit within me.
11 Cast me not away from your presence,
    and take not your Holy Spirit from me.
12 Restore to me the joy of your salvation,
    and uphold me with a willing spirit.

13 Then I will teach transgressors your ways,
    and sinners will return to you.
14 Deliver me from bloodguiltiness, O God,
    O God of my salvation,
    and my tongue will sing aloud of your righteousness.
15 O Lord, open my lips,
    and my mouth will declare your praise.
16 For you will not delight in sacrifice, or I would give it;
    you will not be pleased with a burnt offering.
17 The sacrifices of God are a broken spirit;
    a broken and contrite heart, O God, you will not despise.

18 Do good to Zion in your good pleasure;
    build up the walls of Jerusalem;
19 then will you delight in right sacrifices,
    in burnt offerings and whole burnt offerings;
    then bulls will be offered on your altar.

Will the God who would crush and kill His own Son, let you slide ?

Voddie Baucham of GraceFamilyBaptist.net:

Psalm 51 – 5 Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. 6 Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart.

In other words, here’s what God desires, what God delights in, and yet- „…against You I have sinned”. Notice he didn’t say, „.. against Bathsheba I have sinned, against Uriah, I have sinned”.  No, „Against You God, and ultimately, against you only, I have sinned”. Because, who was Uriah, except the man that you created? Who was Bathsheba, but the servant of the most High God. „I sinned against You”. A holy and a righteous God.

And, that’s what worries me about „The Shack” (novel), that’s what worries me about the Rob Bell’s of the world; that’s what worries me about those who don’t want to „preach on sin, because people already know that they’re bad”.

„No, we don’t”. No, we don’t; we watch the nightly news and we think, „those people are bad, not us”. We don’t recognize that we have sinned against a holy and righteous God.

I serve the great God of the universe!, who gets angry and pours out His wrath
I serve the great God of the universe!, who demonstrated His wrath when He poured it out on  His own Son.
And, it amazes me that we believe this, that God would crush and kill His own Son, but let you slide.

Not for a minute. The spotless, sinless Lamb of God suffered and bled and died, because of the wrath of God. That propitiation in satisfaction of the righteous wrath of God, that’s what was experienced on the cross.

HOW DARE WE TAKE THAT LIGHTLY? That’s the One against whom you’ve sinned.

Published on May 28, 2012 by  See more at: http://www.wretchedradio.com.

Psalm 51 – John Piper (When the prophet Nathan came to David, and how to confess sin) Essential Sermon

This is a 6 minute excerpt from John Piper’s FULL sermon, which is posted at the bottom of this page titled Psalm 51. (via Illbehonest)

Psalm 51

Create in Me a Clean Heart, O God
To the choirmaster. A Psalm of David, when Nathan the prophet went to him, after he had gone in to Bathsheba.

1 Have mercy on me, O God,
according to your steadfast love;
according to your abundant mercy
blot out my transgressions.
2 Wash me thoroughly from my iniquity,
and cleanse me from my sin!

3 For I know my transgressions,
and my sin is ever before me.
4 Against you, you only, have I sinned
and done what is evil in your sight,
so that you may be justified in your words
and blameless in your judgment.
5Behold, I was brought forth in iniquity,
and in sin did my mother conceive me.
6Behold, you delight in truth in the inward being,
and you teach me wisdom in the secret heart.

7Purge me with hyssop, and I shall be clean;
wash me, and I shall be whiter than snow.
8Let me hear joy and gladness;
let the bones that you have broken rejoice.
9 Hide your face from my sins,
and blot out all my iniquities.
10 Create in me a clean heart, O God,
and renew a right[b] spirit within me.
11 Cast me not away from your presence,
and take not your Holy Spirit from me.
12Restore to me the joy of your salvation,
and uphold me with a willing spirit.

13Then I will teach transgressors your ways,
and sinners will return to you.
14Deliver me from bloodguiltiness, O God,
O God of my salvation,
and my tongue will sing aloud of your righteousness.
15O Lord, open my lips,
and my mouth will declare your praise.
16 For you will not delight in sacrifice, or I would give it;
you will not be pleased with a burnt offering.
17The sacrifices of God are a broken spirit;
a broken and contrite heart, O God, you will not despise.

18 Do good to Zion in your good pleasure;
build up the walls of Jerusalem;
19then will you delight in right sacrifices,
in burnt offerings and whole burnt offerings;
then bulls will be offered on your altar.

John Piper: How Christ relates to the Old Testament and the whole Bible:

Romans 3:25-26

25whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God’s righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. 26It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

You can read the sermon here at Desiring God.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari