Marius Birgean – Sfarsitul se apropie! 2 Octombrie 2014

Marius Birgean: Primim aceste informatii cu privire la sfarsit pentru ca in final, sa fim fara prihana, fara vina si in pace- pregatiti pentru momentul acela. Asa ca, invatatura Scripturii cu privire la sfarsit este cat se poate de practica. 

Photo credit

Photo credit www.fotolog.com

Apocalipsa 10

1 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc.
2 În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ
3 şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.
4 Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas care zicea: „Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!”
5 Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer
6 şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă,
7 ci, că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.
8 Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”
9 M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”, mi-a zis el, „şi mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”
10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o; în gura mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune.
11 Apoi mi-au zis: „Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”

Apocalipsa 11:1-14

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
2 Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni.
3 Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.
4 Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului.
5 Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi, dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.
6 Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi.
7 Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.
8 Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde a fost răstignit şi Domnul lor.
9 Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt.
10 Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor înveseli de ei; şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului.
11 Dar, după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut.
12 Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut.
13 În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului.
14 A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând.

Marius BirgeanAvem oportunitatea sa ne bucuram in Domnul de izbanda, ca-L avem pe El, o cetatuie in necaz. Dar va veni un necaz, un necaz mare cum n-a mai fost si nu va mai fii, spune Scriptura. Suntem la mijlocul Necazului cel Mare, la studiu. Suntem la mijlocul cartii. Sfarsitul se apropie! Vorbim despre sfarsitul istoriei, sfarsitul universului material, sfarsitul planului profetic a lui Dumnezeu. Subiectul acesta al sfarsitului continua sa fascineze pe foarte, foarte multi oameni. E adevarat ca sunt multi si numarul lor creste in zilele acestea, care neaga ca va fii un sfarsit. Asa ne spune Petru in 2 Petru 3:3-4

3 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
4 şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”

Isi vor batea joc de faptul ca va fii un sfarsit. Dar sunt multi altii care cred intr-o forma sau alta in sfarsit. Insa multi cred intr-o speculatie sau o teorie la sfarsit. In seara aceasta, avem binecuvantarea ca avem in fata noastra  si inaintea noastra Cuvantul lui Dumnezeu. Cuvantul lui Dumnezeu, care este inspirat de Duhul lui Dumnezeu si care ne ofera cele mai pertinente si cele mai importante si corecte informatii cu privire la sfarsit.

Sfanta Scriptura declara, nu numai ca va exista un sfarsit, la vremea potrivita, randuita de Dumnezeu- un punct terminus, un moment omega al istoriei, care va fi indeplinit si dus la implinire de insusi Dumnezeu.  Dar atunci cand Biblia ne ofera informatie cu privire la sfarsit, nu o face niciodata pentru ane satisface noua curiozitatea. Cartea Apocalipsa, am mai spus-o, chiar la studiul nostru din cartea Apocalipsa: cartea Apocalipsa nu ne-a fost data pentru a ne satisface, sa ne stampere anumite curiozitati profetice. Cartea aceasta este revelatia lui Isus Hristos! A slavei Lui finale! Asta este scopul care autorul, inspirat de Duhul Sfant, a scris aceste viziuni pe care le-a primit in insula Patmos, sa ne arate si sa ne descrie maretia Lui Hristos! Si in final, asta ma rog, sa ne indragostim mai mult si sa dorim intalnirea cu acest glorios Mantuitor si Mire drag.

Atunci cand Scriptura ne vorbeste despre subiectul acesta sau fenomenul sfarsitului, nu o face niciodata pentru a ne starni curiozitatea sau pentru niste lucruri care sa alimenteze niste speculatii inutile, ci, intotdeauna o face cu un scop precis, in a ne pregati pentru acel moment. 2 Petru 3:

11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
14 De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.

Primim aceste informatii cu privire la sfarsit pentru ca in final, sa fim fara prihana, fara vina si in pace- pregatiti pentru momentul acela. Asa ca, invatatura Scripturii cu privire la sfarsit este cat se poate de practica. Ma rog ca aceasta nota practica, dar aplicativa care s-o luam la sufletul nostru, sa intelegem ca noua ne-au fost date aceste revelatii  pentru a ne pregati s-o luam cu noi si-n seara aceasta. Amin. Ne uitam la capitolul 10 si 11, primele 14 versete si vedem  impreuna cu Ioan, 3 viziuni pe care el le-a avut cu privire la vremea sfarsitului. Evenimentele acestea fac parte dintr-o paranteza dintre trambita a 6-a si trambita a 7-a. Cei care ati foar joia trecuta,  joia trecuta am vorbit despre judecata trambitelor, a doua serie de judecati. Si au fost 6 judecati ale trambitelor pe care le-am trecut in revista. Intre a 6-a si a 7-a se intampla evenimentele relatate aici, aceste viziuni cu privire la sfarsit. Trei viziuni, pe care Ioan le are, cu privire la sfarsit:

  1. viziunea cu privire la taina sfarsitului in cap. 10,
  2. viziunea cu privire la templul de la sfarsit
  3. si mai este o viziune pe care el o are, viziunea cu privire la cei doi trimisi martori ai lui Dumnezeu din vremea sfarsitului

Haideti sa ne uitam la Scriptura.  Va rog sa va uitati la primele 4 versete din cap. 10. Ce vede Ioan?

1 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele 

Se pare ca ati mai intalnit o descriere oarecum asemanatoare cand scria de Domnul Isus in cap. 1, atunci cand Ioan Il vede pentru prima data pe Hristosul cel glorificat. Fata Lui stralucea ca soarele, Picioarele Lui erau ca arama aprinsa. Ceva asemanator vedem aici. Si unii comentatori sunt inclinati sa spuna: E vorba de Domnul Isus. Exista insa un amanunt aici, care ma impiedica sa accept lucrul acesta, pentru ca aici in cap. 10 zice: am văzut un alt înger, deci alt inger, in limba greaca ‘alt inger’ inseamna  inger de acelasi fel ca ceilalti ingeri care au fost pana acuma. Aici e vorba de ingeri, fiinte create. E vorba de un inger puternic, intr-adevar maiestos, glorios, dar nu e vorba de Creatorul. Ci e vorba de o fiinta creata, un inger, un alt inger ca ceilalti pe care i-am intalnit.

şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc.
2 În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ
3 şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.
4 Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas care zicea: „Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!”

(Din primele 14:41 minute, mai sunt 33 de min din mesaj)

VIDEO by Emanuel Tm

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari