SOTERIOLOGIE – de Viorel Udriște

FOTO originala Wallpapers

SOTERIOLOGIE – Doctrina despre mântuire

„Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze Neamurile şi slava poporului Tău Israel.” (Luca 2:30-32) Cuvinte de binecuvântare rostite de Simeon la adresa lui Isus, apoi acesta Îl preamărește pe Dumnezeu pentru că Și-a împlinit promisiunea, aducând mântuirea. Simeon călăuzit de Duhul, -de fapt Duhul era peste el- ne face să înțelegem că Isus este sursa mântuirii și că El nu a venit doar pentru salvarea lui Israel, ci și ca să „lumineze Neamurile”, ideea mântuirii neevreilor fiind destul de relevantă aici.

Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc a fost acceptat de Hristos: „Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule !” (Evrei 10:7) Prin jertfa Sa pe cruce și învierea Lui, Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu, El murind în locul păcătoșilor, oferindu-le mântuirea în dar, în Numele Lui.

Mântuirea prezisă de proroci, este acum o realitate prezentă pentru cei care (ca niște oi pierdute ce erau) s-au întors la Păstorul sufletelor lor: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.” (1Petru 2:24-25)

Deoarece credinciosul a fost răscumpărat de Hristos, el aparține lui Hristos și este sclavul Său… Credincioșii nu au fost aduși de Hristos într-o stare de libertate caracterizată de lenevie egoistă. Mai degrabă, pentru că au fost răscumpărați de Dumnezeu cu un preț extraordinar, ei au devenit sclavii lui Dumnezeu, pentru a face voia Sa.

Din sclavia păcatului, omul este readus la forma pe care Dumnezeu a gândit-o cu mult timp înainte. Mântuirea cere o inimă plină de căință, cere o stare de neajutorare care să fie gata să primească, și o renunțare la toate celelalte lucruri pentru Hristos, condiții pe care omul nu le poate îndeplini singur, doar dacă primește ajutor divin, Hristos fiind bogat în îndurare pentru toți cei ce încred în El.

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el nu va fi dat de ruşine.” În adevăr, nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Rom. 10:9-13)

Mântuirea credinciosului se indentifică prin aceste cuvinte, dar această mântuire trebuie dusă până la sfârșit, și nu oricum…
„duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur…” (Fil.2:12); aceasta însemnând că mântuirea care ne-a fost dată, trebuie dusă în fiecare zi cu frică de Dumnezeu, și fără dorința de a mai păcătui. „Cutremurați-vă și nu păcătuiți” (Ps.4:4)

Acest termen „mântuire” este folosit frecvent în teologia creștină pentru a arăta grija lui Dumnezeu pentru cei păcătoși (Ioan 3:16), pentru situația noastră umană caracterizată prin nevoi și de păcat. A fi în Hristos înseamnă a fi mântuit… cel mântuit primește un nou statut (copil al lui Dumnezeu), o nouă natură (neprihănirea dată de Dumnezeu), un nou mod de viață (o viață sfântă) și o gândire nouă (înțelepciune de sus și cunoaștere a Cuvântului).

Viorel Udriste

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari