Vrăjitoarele din întreaga lume s-au unit împotriva lui Donald Trump. Vor face o vrajă împotriva președintelui american

Vrăjitoarele s-au unit împotriva lui Donald Trump. Acestea vor face vineri, 24 februarie, o vrajă împotriva președintelui american, dar și împotriva ”tuturor acelora care îl ajută”, potrivit metro.co.uk

Vrăjitoarele vor executa un ritual la miezul nopţii, la fiecare Semilună în scădere, până când Donald Trump va fi îndepărtat din funcţia de preşedinte. Desigur, miezul nopţii se produce în momente diferite de-a lungul şi de-a latul planetei, însă anunţul publicat vineri vizează miezul nopţii de pe coasta de Est americană.

Evenimentul are şi o pagină de Facebook care se intitulează ”Mass Spell to Bind Donald Trump Feb. 24th”. Vrăjitoarele au explicat pe aceeaşi pagină de Facebook şi felul în care vraja poate fi executată, precizând ingredientele (obligatorii şi optionale), modul de preparare, ritualul (mişcări, acţiuni şi incantaţii) şi finalul vrăjii.

Afla mai mult – http://www.nasul.tv/

E nevoie ca si noi crestinii sa ne rugam si sa mijlocim inaintea tronului lui Dumnezeu pentru protectia presedintelui si tuturor celor ce au devenit tinta intunericului. Daca Dumnezeu a ingaduit ca acest om sa devina presedinte si sa schimbe cursul natiunii noastre, El il va proteja pe presedinte, ne va proteja si pe noi si va duce aceasta lucrarea la bun sfarsit. Ne incredem in Dumnezeu si stim ca planul Sau se va realiza, oricare ar fi acel plan.

SEMNIFICAȚIA TITLULUI „FIUL OMULUI” ÎN EVANGHELII de Viorel Udrişte

semnificat%cc%a6ia-titlului-fiul-omului-i%cc%82n-evanghelii-de-viorel-udris%cc%a7te

Această expresie o întâlnim atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, aceasta însemnând că se face referire la Însuși Domnul nostru Isus Hristos, Mesia, Cel ce trebuia să vină în lume, Cel promis de Dumnezeu prin profeții lui Iuda și Israel. Putem vorbi despre preexistența Lui, deoarece Fiul Omului a existat înainte de nașterea Sa din fecioară: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”(Luca 1:34), înainte de Ioan Botezătorul (acesta fiind Ilie care trebuia să vină, Matei 11:12-14), înainte de Avraam: „Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam sunt Eu.”(Ioan 8:57-58) și înainte de Creație: „Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”( Ioan 1:3); practic Fiul Omului nu este o persoană creată, ci având aceeași natură cu Dumnezeu: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu…” ( Fil.2:6), acestea dovedind existența Lui eternă… fiind coegal cu Tatăl: „Eu și Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30).

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se țin prin El.” (Col.1:15-17)

Viorel UdristeProfetul Daniel folosește această expresie pentru prima dată, în timpul unor vedenii de noapte pe care le-a avut la un moment dat, în care ne sunt prezentate patru fiare. „M-am uitat în timpul vedeniilor de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, și nu va fi nimicită niciodată.” (Dan. 7:14-15)

În această afirmație avem în considerație pe Dumnezeu Tatăl „Cel îmbătrânit de zile”, și pe Unsul, Mesia fiind „fiu al omului”. Felul cum este descris Dumnezeu aici Îi conferă această identificare, iar lui Mesia, I se va da în stăpănire toate lucrurile și această stăpânire nu se va sfârși niciodată, nu va avea sfârșit, iar Împărăția Lui va dăinui în veci. Fiul Omului nu reprezintă doar latura umană în contrast cu natura divină a lui Hristos; Fiul Omului nu este în contradicție cu Fiul lui Dumnezeu, sau nici măcar diferit de Acesta, practic prin expresia „Fiul Omului” ne este prezentată natura lui Hristos cea umană și cea divină.

În scrierile intertestamentare putem citi următoarele cuvinte: „Și apoi Cel Bătrân de zile s-a căit și a spus: Este fără rost că am distrus pe toți locuitorii pământului.” (1 Enoh 52:1), unde se referă la potopul din timpul lui Noe, unde Dumnezeu se căiește de răul făcut întregii rase umane și tuturor viețuitoarelor de pe pământ și stabilește un semn pe cer, făcând astfel un legământ cu neprihănitul Noe; iar în scrierile Noului Testament se observă identificarea fiului omului din Daniel cu Mesia.

În Noul Testament, cu precădere în evanghelii găsim această expresie mult mai des, această afirmație o găsim în toate evangheliile. Hristos se idendifică cu Fiul Omului lăsând asta să se înțeleagă destul de ușor.

Această imagine este folosită frecvent de Isus în evanghelii pentru a Se referi la Sine. Isus se adresează ucenicilor și îi învăța despre cum trebuia să pătimească Hristosul, cum trebuia să fie predat oamenilor, omorât de aceștia și cum după trei zile avea să învie; Hristos se indentifică ca Unul care suferă moartea justificată prin răscumpărarea Israelului exilic; de asemenea Hristos vorbește despre misiunea „Fiului omului” de a-i sluji pe ceilalți și de a-Și da viața ca răscumpărare pentru mulți (1Tim.2:5-6):

„Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât, și după trei zile să învie.” (Marcu 8:31) și „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți.” (Marcu 10:45) Avem din nou cuvintele Mântuitorului: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.” (Marcu 9:31), aici Hristos subliniind faptul că aceste lucruri trebuiau să se întâmple după Scripturi, iar în altă parte zice: „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.” (Luca 21:27), vorbind despre revenirea Sa, cu mare putere și cu mare slavă. De asemenea Hristos se identifică ca Unul care este înălțat și I se acordă suveranitate absolută:

„Marele preot L-a întrebat iarăși și I-a zis: Ești Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Isus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” (Marcu 14:62) În evanghelia lui Luca găsim o altă afirmație a lui Hristos care se identifică ca Unul care caută eliberarea lui Israel: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” (Luca19:9-10)

Mântuitorul se adresează lui Zacheu, mai marele vameșilor din Ierihon, care L-a primit pe Isus în casa sa cu bucurie, Hristos făcând această afirmație ca răspuns la ospitalitatea acestuia și recunoscându-și păcătoșenia înaintea Domnului (Luca 19:8).

Ca și o concluzie putem observa că această expresie „Fiul omului”, care se regăsește în toate cele patru evanghelii este un fel de autodesemnare pe care Domnul Isus Și-a atribuit-o; această expresie nu este un mod al celorlalți de a se adresa lui Isus, ci Însuși Isus a folosit-o ca pe ceva nou în relația Sa cu ceilalți. Observăm că ucenicii, norodul care ascultau pe Isus, evreii cunoșteau anumite forme atribuite Mântuitorului cum ar fi: Unsul, Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Celui binecuvântat, Fiul lui David, Domnul, Alesul, Răscumpărătorul lui Israel… dar referindu-ne la expresia de „Fiu al omului”, practic aceasta era total necunoscută, tocmai de aceea atunci când Hristos folosea această expresie aceștia erau de cele mai multe ori nedumeriți la cuvintele și afirmațiile Lui, ca și exemplu avem cuvintele Mântuitorului din evanghelia lui Marcu: „Căci învăța pe ucenicii Si și zicea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.” (Marcu 8:31-32), iar în evenghelia lui Luca găsim scris: „Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: Voi ascultați bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să le priceapă; și se temeau să-L intrebe în privința aceasta.” (Luca 9:43-45)

Misiunea Fiului Omului: „Pe de altă parte, această autodesemnare devine mijlocul pentru învățarea despre lucrarea și destinul lui Isus. El apare în evangheliile sinoptice ca o persoană cu autoritate pe pământ, care nu este acceptată de mulți oameni. Are un destin hotărât în mod divin, exprimat în Scripturi, care implică trădarea, respingerea, suferința, moartea și învierea. El are un rol viitor în care „vine” și aduce mântuirea și judecata. În Evanghelia după Ioan avem un și mai mare accent pus pe faptul că El vine de la Dumnezeu și se întoarce pentru a fi cu El.” (Daniel G. Reid)

Viorel Udriste

Articole de Viorel Udrişte –

40 ZILE de POST – Suntem chemați sa formăm un zid impotriva atacurilor celui rau, care se dezlănțuie acum mai mult ca oricând, luptând sa distrugă familia

new-cps-parintii-copii-pro-reintregirea-familiei

Suntem chemați sa formăm un zid impotriva atacurilor celui rau, care se dezlănțuie acum mai mult ca oricând, luptând sa distrugă familia.

Claudiu-traian Covaciu:  Anual mii de copii sunt smulși din familii de către așa-zisa Protecție a Copilului în țări precum: Anglia, Norvegia, SUA, Canada, Noua Zeelanda, Finlanda, Suedia, Spania, Mexic, Grecia, Italia, Franta, Germania, Danemarca, Portugalia, România și altele.

Unele guverne impun o ,,normă’’ a numarului de copii ce trebuie răpiți și dați spre adopție, ei ajungând în multe cazuri la cupluri de homosexuali sau lesbiene.
Pornografia infantilă a devenit o industrie globală ce generează fonduri uriașe pentru persoanele care exploatează copii. Astfel ei ajung victime ale rețelelor internaționale de pedofilie, fiind folosiți pentru obținerea de fotografii și filme porno, abuzuri sexuale (chiar și impotriva bebelușilor), trafic de ,,carne vie’’ și alte asemenea atrocități.

40-zile-post-si-rugaciune-familii-cae-sufera-din-cauza-protectiei-copiluluiSuntem chemați sa formăm un zid impotriva atacurilor celui rau, care se dezlănțuie acum mai mult ca oricând, luptând sa distrugă familia.
Haideți să ne unim intr-un lanț de post și rugaciune începând din data de 27 februarie și să mijlocim pentru ca:
– familiile ce au copiii răpiți să fie reunificate,
-Dumnezeu să distrugă întreaga mafie responsabilă de acest fenomen în spatele caruia se află multe duhuri demonice,
-Dumnezeu sa miște inima tuturor celor implicați, astfel încât tot mai multe suflete să fie salvate din iad.

Oana Zepa‎: Pt persoanele noi invitate la eveniment si care nu au inteles foarte bine ce trebuie sa faca: postul incepe la sfarsitul lunii februarie , si fiecare persoana care accepta sa participe trebuie sa tina post si sa se roage pt victimele Protectiei Copilului in zilele care corespund initialei numelui lor de familie! Mai multe detalii despre cazurile pe care le aducem inaintea Domnului gasiti pe pagina de fb Parinti Pro Copii unde aveti cate o descriere pentru fiecare caz in parte! Va multumim in Numele Domnului Isus! Fiti rasplatiti de El ! ❤

40-de-zile-de-post-si-rugaciune

Cum si PENTRU CINE ne rugam

Claudiu-traian Covaciu – Dorim sa ne rugam pentru Parinti care si-au pierdut copii prin prisma serviciilor de Protectie a Copilului precum BARNEVERNET si alte institutii din diferite tarii precum Norvegia, Anglia, Danemarca, Portugalia ,Finlanda si Ungaria.

Peste 35 de familii din diferite tarii , de diverse nationalitatii si diferite culori religioase ne-au cerut sprijinul de ai sustine in rugaciune si de a apara drepturile lor in fata instantelor judecatoresti. Acest lucru s-a declansat odata cu rezolvarea problemei din familia BODNARIU,Oameni au realizat ca singura institutie suprema este Dumnezeu si ca Dumnezeu are o biserica pe pamant care il reprezinta si in fata caruia orice institutie pamanteasca ramane de rusine .
Din 27 februarie 2017 vom dorim:

 1. -Sa ne alaturam in lantul de post si rugaciune pentru 40 de zile, sa luptam ca acest sistem diabolic sa fie distrus!
 2. – Sa intervina Dumnezeu si sa opreasca suferinta parintilor precum si a copiilor care stau departe de familia lor
 3. – Sa ne rugam pentru mantuirea sufletelor acestor victime! Dumnezeu sa le stearga lacrimile si sa aduca bucuria reunirii lor ca familie!
 4. -Sa ne rugam pentru doamna avocat SORINA MAGRA ca DUMNEZEU sa ii dea sanatate si putere de munca , de a ne sprijini actiunile la nivel juridic .
 5. Mai multe detalii despre aceste familii le gasiti pe conturile de facebok ; PRO REINTREGIREA FAMILIEI , PARINTI PRO COPII precum si in 

Va multumim. DaNa Szabo Sandor,Dana Si Valy,Dani Grigoruscuta,Dani Riza,Dani Baias,Dani Si Geta Stupinean,Dani Ionesi,Dani Balan, Marius Iliesi,Fratele Marius, Ramona Teo,,Dinord Laest,Ligia Moldovan, Loredana Andres,Loredana Avramut,Loredana Lory, Loredana Elena,Carmen Brandt,Carmencitta Carmitta,Veverita Mariana Carmen,Heinrich Carmen,Carmen Mereuț , Stefania Mereut, Ionut Dosa,Iosif Farcas,Lucia Farcas,Ioan Farcas,Violeta Constantin, Andreaiulia Indrias, Ion Andrei,Andrei Stefania Iulia,Andrei Ioan,Sfara Cristian,Alex Sfara,Munteanu Lucica,Munteanu Giusi, Peter Lascau. La Biblia Con Jesus. Simona Havristiuc, Ana-Dino Levi Ilioi,Anca Maria Cozan,Anca Andor,Maria Lazar,Maria Groze,Veverita Mariana Carmen,Marian Mocanu,Nelu Si Dana Filip,Ionela Hermann, Cioaba Dorin, Mihai Nedelcu, Dumitru Dumitru, Ciulin Florin, Domnul Este Pastorul Meu,Tabita Popa,Tabita Marisescu,Tabita Iambor,Tabita Kauni,Mircea Lacatus, Larisatraian Moldovan,Mihai Larisa Dumitru, Grigorescu Alexandru,Florin Grig,Melinda Keseru,Lulusha Lu, Pro Misiune,Procopiu Dacian,Silvina Ilut, Avram Si Dorina Nes,Rodi Avram, Mire Dany Mire Dany, MIKY Miki Agaro Agaro,Emilia Bogdan,Carina Enescu, Miriam Popescu,Miriam Paun,Sylvy Todosiu, Iri Irina,Irina Ch, Mark Cannon, Ada Bordeianu,Aida Roman, Clara Tascu,

VIDEO Vicepreședintele SUA, Mike Pence: „Sunt recunoscător să pot servi împreună cu un Președinte care va afirma sanctitatea vieții umane”

FOTO captura Youtube

FOTO captura Youtube

La discursul susținut ieri, la ediția 2017 a tradiționalei Conservative Political Action Conference (Conferința Acțiunii Politice Conservatoare), vicepreședintele american Mike Pence a reamintit dedicarea cu care el personal și administrația Trump vor apăra sanctitatea vieții umane.

„Președintele Trump sprijină Constituția și restaurează cultura vieții. Viața câștigă din nou în America”, a spus Pence, adăugând ulterior „sunt recunoscător să pot servi împreună cu un Președinte care va afirma sanctitatea vieții umane”.

Cultura Vietii

Întreg discursul poate fi urmărit mai jos:

Duminică 26 februarie 2017 se va celebra a XII-a ediţie a Zilei Naţionale de Rugăciune pentru România, atât în ţară cât şi în bisericile de români din Diaspora

27-feb-2017-ziua-nationala-de-rugaciune-pentru-romania

Duminică 26 februarie 2017 se va celebra a XII-a ediţie a Zilei Naţionale de Rugăciune pentru România, atât în ţară cât şi în bisericile de români din Diaspora. Credincioşii sunt invitaţi la ambele programe ale bisericii să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru binecuvântarea naţiunii române.

Versetele pentru aceasta zi importantă sunt:

Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu! Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată, Tu, care scapi pe cei ce caută adapost ăşi-i izbăveşti de potrivnicii lor prin dreapta Ta! Psalmul 17.6-7

Motivele principale de rugăciune sunt:

 1. • România să devină o tară crestină, nu doar să se declare.
 2. • România să Îl recunoască pe Isus Hristos ca Domn si Mantuitor personal.
 3. • Preşedintele ţării să fie şi un om al lui Dumnezeu.
 4. • Guvernul să fie o instituţie care să se bazeze pe Biblie în luare deciziilor.
 5. • În Parlament, Adevărul şi Dreptatea să se distingă zilnic.
 6. • Prefecturile tării să oranduiască lucrurile conform Bibliei.
 7. • Primăriile să fie locuri în care Dumnezeu să nu fie făcut de ruşine.
 8. • Pastorii, preoţii, prezbiterii şi alti slujitori să fie oameni călăuziţi de Dumnezeu.
 9. • Bisericile să traiască in Adevărul Bibliei.
 10. • Să se mărturisim păcatele personale.
 11. • Să mărturisim păcatele naţiunii şi să cerem Vindecare.
 12. • România să aibă o presă curată.
 13. • Invăţămantul să fie la înălţimea cuvenită.
 14. • Economia ţării să fie în creştere, bazată şi pe morala creştină.

Catalin Dupu

Invitatie – Aniversare 20 de ani de Har la Biserica Filadelfia Calan

reuniune-biserica-filadelfia-calan

ANUNT IMPORTANT!
Va rugam sa dati SHARE la aceasta postare si astfel sa stie toti fii si ficele Bisericii Filadelfia Calan , plecati peste hotare despre aceasta sarbatoare la care sunteti asteptati cu drag!
Va multumim pentru intelegere. (Pagina Facebook-https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426540741018858&id=100009888075091)

Fiona Barbosu, o studentă care face cinste României!

screen-shot-2017-02-23-at-11-35-pm

Fiica pastorului Cristian Barbosu canta la Liberty University din Virginia..

DREPTATE ÎN DRAGOSTE

Adesea știrile șocante, senzaționale, cu conotații negative, se răspândesc cel mai repede și se pare că sunt binevenite, așteptate, și consumate pe nerăsuflate. Mult mai rar, știri constructive,cu conotație pozitivă, sănătoasă, ocupă prima pagină a ziarelor – fie ele și online. Astăzi, aș dori să vă atrag atenția cu o astfel de știre, care să reliefeze mai degrabă contribuția – în aparență minoră – a unei tinere românce, la una din edițiile evenimentului Liberty University Convocation.

Datorita aprecierii de care Fiona se bucură la Liberty Universitydin Virgina, USA, unde este studentă, ea a fost rugată să se alăture trupei de worship și să cânte la una dintre întâlnirile săptămânale ale studenților, chiar în limba ei maternă. Așa cum veți putea urmări în înregistrarea video de mai jos, ea a făcut acest lucru din toată inima și în felul acesta,nu numai că a adus cinste și onoare lui Dumnezeu în fața…

Vezi articolul original 110 cuvinte mai mult

Klaus Iohannis despre libertatile si toleranta pe care ar trebui sa le-o aratam homosexualilor

klaus-iohannis-foto-romania-tv

Daniel Cristian Florea: Cititi va rog acest mesaj si veti vedea cat de subtil vorbeste presedintele despre libertatile si toleranta pe care ar trebui sa le-o aratam homosexualilor,folosindu-se de edictul de la Turda din anul 1568 in care sa legiferat libertatea de constiinta. Acest edict a fost doar pentru maghiari si sasi respectiv :catolici,luterani,calvini si unitarieni.Romanii ortodocsi lipseau de la masa discutiilor si implicit de la recunoasterea lor ca natiune si a libertatii lor de constiinta.

Va prezint o parte din mesajul presedintelui Klaus Iohannis la implinirea a 500 de ani de la initierea Reformei de catre Martin Luther.

,,Toate cultele din Romania ce se revendica din Reforma merita o sincera apreciere pentru felul in care isi indeplinesc misiunea si transmit un salut calduros reprezentantilor si credinciosilor lor.
Jubileul Reformei isi gaseste in Romania un loc si un cadru evocator potrivit. Transilvania si Sibiul pot arata cum, in cautarea lui Dumnezeu, a fericirii si mantuirii, oamenii pot urma, pasnic, cai diferite. La Muzeul Brukenthal din Sibiu se gaseste originalul Edictului de la Turda. Intr-o Europa a sangelui varsat in numele credintei, chiar daca ignora ortodoxia romanilor din Transilvania, Edictul consacra pentru prima data principiul tolerantei religioase, lansand o noua perspectiva, umanista, asupra rolului religiei in societate.

Din pacate, astazi, libertatile si drepturile universale ale omului, toleranta si respectul diversitatii sociale (adica pentru homosexuali)au ajuns sa fie considerate de unii drept o desueta corectitudine politica, drept o cauza a dezangajarii dintre clasa politica si cetateni. Edictul de la Turda, ca si istoria si personalitatile Bisericii Evanghelice C.A. demonstreaza ca dimpotriva, pentru a-si implini misiunea si destinul, elitele politice, culturale ori religioase trebuie sa se pozitioneze in fruntea comunitatii si, daca este cazul, chiar inaintea vremurilor(adica sa promoveze degradarea adusa de homosexuali).Elitele au rolul de a inspira popoarele, de a lucra pentru fructificarea sociala a libertatii si demnitatii persoanei, pentru o societate marcata de responsabilitate si innobilata prin toleranta(fata de homosexuali).”
Dupa un astfel de mesaj nu ne mai ramane decat sa ne rugam pentru iluminarea prin credinta a presedintelui Iohannis stiind ca este iluminat de masoneria mondiala.
Doamne ai mila de el!
Amin!

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari