STATEMENT MANIFESTO ADVOCATING FOR THE PRESERVATION OF MORAL CHRISTIAN VALUES AND FAMILY

STAMENT MANIFESTO

ADVOCATING FOR THE PRESERVATION OF MORAL CHRISTIAN VALUES AND FAMILY

While Europe values change so fast, Christians in Romania were seized themselves and want to state that they retain their Christian identity, with all its values, respect for the family as a priority and sacred institution. We are convinced, and nobody causes us to think otherwise, that real family is the traditional family. The family is created by God and it is a unity between a Man and a Woman! We support the traditional Biblical family, and no entity in the world, no secular philosophy, no organization has the right to change these beliefs that we, Christians in Romania, firmly trust/believe in. We affirm with conviction that the family needs to grow, to guide their children in harmony in the Christian spirit. We oppose secular mentality through which the state becomes the owner of the child.
We also promote the belief in one God, the Father, the Son and the Holy Spirit! One Single Savior Jesus Christ!

We believe in the man’s freedom of thinking as a gift from God, without being forced to adjust specific thinking of modern life. We condemn anomalies that are happening around us ,but they makes us stronger and more united to preserve our true values, spiritual ones!

We believe in the free, democratic State law which offers and guarantees the citizens the best conditions for Christian values preservation, taken individually, transmitted from generation to generation. Every religious community in Romania is recognized and we respect the particularities that distinguish them. We are united in the common things in the areas of general interest that can make us live together in harmony and mutual respect.

We are united and active in the process of changing the syntagma ”spouses” in Article 48, paragraph 1 of the Constitution, with the clear expression: ”male and female”.

We want Romania to remain a normal country, as designed by God, without any rectification /correction or touch of the sacred family! Christians in Romania considers this NORMALITY! We are fighting for a normal Romania!

We are in solidarity with families in Europe who are going through the worst sufferings due to anti-Christian philosophies and inhuman. Parents whose children were taken from them have gone and are going through the worst moments of their lives. We Romanians, regardless of nationality, religion or culture, are with them in solidarity, with all those who pass through such abuses unimaginable, which passes all understanding in a so-called Christian Europe. I think it is outrageous what is happening to all these innocent families and with their precious children traumatized by these antisocial and antifamily institutions.

We condemn abuses of Barnevernet Organisation in Norway who mistreated Bodnariu family and abducted children, separating them and placing them in three different locations. We support this family by street protests in which we participate. We support other families as well who are going through the same trauma: Nan family, Radulescu family, Avramescu family and other families who are traumatized by the system but they kept silence in their suffering fearing of something worse! We hope that all these families will come together again as soon as possible and the smile will be on their faces and joy in their broken hearts !

As Christian Romanian, we are interest in their fate, their pain, their helplessness in the face of aggression of the modern system which asks for elimination of traditional family! We believe that any abuse against family has as aim disintegration, step by step, of society. We are against a disintegrated society! We protest against all injustices that are done!
So we are united and fought for the preservation of the traditional family and its values, to protect Christian identity, the right to live in harmony with our neighbors!

So God help us !

Signatories

1. Pastor, PhD. Yuga Viorel, Romania President of the Union of Baptist Churches and the Evangelical Alliance President of Romania
2. Pastor Moses Ardelean, President of Romania Pentecostal church, pastor of the Pentecostal Church Gloria Arad.
3. Pastor Virgil Achihai, president of the Union Gospel Christian Churches in Romania
4. Pastor John Ardelean, Secretary Union Baptist Churches in Romania
5. Lecturer Univ. PhD.Brie John, Rector of the Pentecostal Theological Institute in Bucharest, pastor of Immanuel Pentecostal Church – Sibiu
6. Assoc. Univ. PhD. Daniel Mariş, Rector of Bucharest Baptist Theological Institute, pastor of Calvary Baptist Church – Bucharest
7. Pastor Samuel Tuţac, Vice President of Pastoral – Baptist Union of Romania
8. Lecturer Univ. PhD. Giorgiov Adrian, Emanuel University in Oradea
9. Pastor Timothy Stinea, President Christian Community Baptist Sibiu
10. Pr.Assoc.Univ.PhD. Necula Constantine, Metropolitan of Transylvania – Sibiu Blue Cross Association and President of Romania
11. Assoc. PhD. Silviu Tatu, Pentecostal Theological Institute in Bucharest
12. Assist. Ph.D. Tăvală Emanuel, Faculty of Law – Sibiu
13. Assist. Univ. PhD. Romulus Ganea, Dean of the Pentecostal Theological Institute in Bucharest
14. Assoc.PhD. John F.Tipei, Pentecostal Theological Institute in Bucharest
15. Assist. Ph.D. Radu Târle, Pentecostal Theological Institute in Bucharest
16. Assist. Univ. PhD. Fragos Stephen Pentecostal Theological Institute in Bucharest
17. Lecturer. Univ. PhD. Eugen Jugaru, Pentecostal Theological Institute in Bucharest
18. Lecturer Univ. PhD. Teodor Dobrin, pastor of Victory Christian Church Gospel – Sibiu
19. Assist. PhD. Radu Câmpean, pastor of Bethany Baptist Church – Sibiu
20. Lecturer. Phd. Mirel Neamţu, Pentecostal Theological Institute in Bucharest
21. PhD. Alexander Dadarlat – Coalition for Family – Sibiu
22. Pastor, Sorin Cigher, President of Christian Hope for Apuseni
23. Journalist John Şolea, President of Parents for Time Religion – Buzau
24. Attorney, Daniel Post – UNBR – Bar Sibiu
25. Dean priest, John Cosa – Nativity Church – Sibiu
26. Dean vicar, priest, Varro Sandor Reformed Church – Sibiu
27. Pastor, Tiberiu Ciubotari, writer
28. Pastor Daniel Botnariu engineer ROMATSA – Bucharest
29. Pastor Victor Sainiuc, director of the Foundation Transylvania Romania Bible League
30. Catalin Vasile, Director Prodocens Media and Sales Engineer Zebra Technologies, Agapia Biserica

Manifest pentru Romania Foto reteacrestina.ro

ROMANIAN LANGUAGE:

Declarație – manifest
Milităm pentru păstrarea valorilor moral-creștine și ale familiei

Sorin Cigher Photo credit

Sorin Cigher Photo credit

În vreme ce Europa își schimbă valorile cu atâta rapiditate, creștinii din România s-au sesizat și doresc să afirme că își păstrează identitatea creștină, cu toate valorile ei, cu prioritate și respectarea familiei ca instituție sacră. Suntem convinși, și nimeni nu ne poate determina să gândim altfel, că familia reală este familia tradițională. Familia este creată de Dumnezeu și formată din UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE! Susținem familia tradițională biblică, și nicio entitate din lume, nicio filozofie seculară, nicio organizație nu are dreptul să schimbe aceste convingeri în care noi, creștinii din România, credem cu tărie. Afirmăm cu toată convingerea că familia trebuie să-și crească, să-și îndrume copiii în armonie, în spiritul creștin. Ne opunem gândiirii seculare, prin care statul devine proprietarul copilului.

De asemenea, promovăm credința într-un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Un Singur Mântuitor Isus Hristos!

Credem în libertatea de gândire a omului, ca un dar din partea lui Dumnezeu, fără ca el să fie obligat să adopte gândirea specifică vieții moderne. Condamnăm anomaliile ce se petrec în jurul nostru, lucru care ne face mai fermi și mai uniți în a ne păstra adevăratele valori, cele spirituale!

Credem într-un stat de drept, liber, democratic și care oferă și garantează cetățeanului păstrarea în cele mai bune condiții a valorilor creștine, adoptate în mod individual, transmise din generație în generație. Recunoaștem fiecare confesiune religioasă din România și respectăm particularitățile care le diferențiază. Ne unim în lucrurile comune, în domeniile de interes general care ne fac să putem conviețui în armonie și respect reciproc.

Suntem uniți și activi în procesul de schimbare a sintagmei ,,soți” din articolul 48, alineatul 1 din Constituția României, cu expresia clară: „bărbat şi femeie”.

Dorim ca România să rămână o țară normală, așa cum a fost concepută de Dumnezeu, fără nicio rectificare și nicio atingere a familiei sacre! Creștinii din România consideră aceasta NORMALITATE! Milităm pentru o Românie normală!

Suntem solidari cu familiile din Europa care trec prin cele mai grele suferințe datorită unor filozofii anticreștine și inumane. Părinții ai căror copii au fost luați din sânul familiei au trecut și trec prin cele mai cumplite momente ale vieții lor. Noi, românii, indiferent de naționalitate, religie sau cultură, suntem alături de ei și ne solidarizăm cu toți cei care trec prin astfel de abuzuri de neimaginat, într-o Europă așa-numită creștină. Considerăm că este strigător la cer tot ce se întâmplă cu familiile nevinovate, cu copiii traumatizați de aceste instituții antisociale și antifamiliale.

Condamnăm abuzurile Organizației Barnevernet din Norvegia, care a maltratat familia Bodnariu și i-a răpit copiii, despărțindu-i și plasându-i în trei locații diferite. Sprijinim această familie prin protestele de stradă la care participăm. Suntem alături și de celelalte familii care trec prin aceleași traume: familia Nan, familia Rădulescu, Avramescu și alte familii care sunt traumatizate de sistem și au tăcut, suferind până în prezent! Nădăjduim că toate aceste familii se vor reuni și cât de curând va reapărea zâmbetul pe fețele lor și bucuria în inimile lor zdrobite!

Ca frați români, creștini, suntem intersați de soarta lor, de durerea lor, de neputința lor în fața agresiunii sistemelor moderne de eliminare a familiei! Considerăm că orice abuz împotriva familiei are ca scop dezintegrarea, cu pași mărunți, a societății. Suntem împotriva unei societăți dezintegrate! Protestăm împotriva tuturor nedreptăților care se fac!

Așadar, suntem uniți și milităm pentru păstrarea familiei tradiționale și a valorilor ei, pentru protejarea identității creștine, pentru dreptul de a trăi în armonie cu semenii noștri!
Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!

Semnează:
1. Pastor, dr. Iuga Viorel, Președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și Președintele Alianței Evanghelice din România
2. Pastor, Moise Ardelean, Președintele Cultului Penticostal din România, pastor al Bisericii Penticostale Gloria Arad.
3. Pastor, Achihai Virgil, Președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România
4. Pastor, Ardelean Ioan, Secretarul Uniunii Bisericilor Baptiste din România
5. Lector Univ. Dr. Brie Ioan, Rector al Institutului Teologie Penticostal din Bucureşti, pastor al Bisericii Penticostale Emanuel – Sibiu
6. Conf. univ. Dr. Mariș Daniel, Rector al Institutul Teologic Baptist Bucuresti, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Golgota – București
7. Lector Univ. Dr. Giorgiov Adrian, Universitatea Emanuel din Oradea
8. Pastor, Stînea Timotei, Președintele Comunității Creștine Baptiste din Sibiu
9. Pr.Conf.Univ.Dr. Necula Constantin, Mitropolia Ardealului – Sibiu și președintele Asociației Crucea Albastră din România
10. Conf.Univ.Dr. Silviu Tatu, Institutul Teologic Penticostal București
11. Lect. Univ.Dr. Tăvală Emanuel, Facultatea de Drept – Sibiu
12. Lect. Univ. Dr. Ganea Romulus, Decan al Institutului Teologic Penticostal București
13. Conf.Univ.Dr. John F.Tipei, Institutul Teologic Penticostal București
14. Lect. Univ.Dr. Radu Târle, Institutul Teologic Penticostal București
15. Asist. Univ. Drd. Fragos Stefănică, Institutul Teologic Penticostal București
16. Lect.Univ.Dr. Jugaru Eugen, Institutul Teologic Penticostal București
17. Lector Univ. Dr. Dobrin Teodor, pastor al Bisericii Creștine după Evanghelie Biruința – Sibiu
18. Conf.Univ.Dr. Silviu Tatu, Institutul Teologic Penticostal București
19. Asist.Univ. Dr. Radu Câmpean, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Betania – Sibiu
20. Drd. Alexandru Dădârlat – Coaliția pentru Familie – Sibiu
21. Pastor, Sorin Cigher, Președintele Asociației Creștine Speranță pentru Apuseni
22. Jurnalist, Ioan Șolea, Președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie – Buzău
23. Avocat, Poșta Daniel – UNBR – Baroul Sibiu
24. Protopop, preot, Ioan Coșa – Biserica Ortodoxă Nașterea Domnului – Sibiu
25. Protopop-vicar, preot, Varro Sandor, Biserica Reformată – Sibiu
26. Pastor, Tiberiu Ciubotari, scriitor
27. Pastor, Bodnariu Daniel, inginer ROMATSA – București
28. Pastor, Victor Sainiuc, director pe Transilvania al Fundatiei Liga Bibliei Romania

Sorin Cigher via Ioan Brie via Daniel Bodnariu

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fioan.brie.5%2Fposts%2F213544879023943&width=500

ALIN JIVAN – IA-TI CRUCEA SI MERGI IN ARENA! – BCP BETEL BUCURESTI

Alin Jivan predica

~~~

VIDEO by Prodocens Media

CÂT DE BĂTRÂN ESTE PĂMÂNTUL? Samy Tuțac

Samy Tutac

Un editorial potrivit, astazi fiind :

ZIUA PĂMÂNTULUI 2016

CÂT DE BĂTRÂN ESTE PĂMÂNTUL?

Există două teorii, acceptate mai mult sau mai puțin de creștini, propuse cu privire la vârsta pământului.

1. Teoria Pământuli Bătrân numită și Creaționism progresiv. Această teorie încearcă să armonizeze descoperirile moderne ale științei cu mesajul Scripturii. Creaționiștii progresivi afirmă că Dumnezeu a creat Universul acum 14 miliarde de ani, iar cu excepția omului, Dumnezeu a folosit evoluția pentru a aduce pământul în starea actuală.

2. Teoria Pământului Tânăr numită și Creația Instantanee. Dumnezeu a creat lumea în șase zile, fiecare cu durata de 24 de ore, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. Scriptura afirmă că pământul este tânăr, iar informațiile științifice pot fi interpretate corect, doar atunci când mesajul Scripturii este înțeles corect.
Doar cea de a doua teorie este în acord cu întreaga învățătură a Scripturii, dar până la urmă se reduce totul la problema credinței. Fie știința va dicta modul în care vom înțelege Biblia, fie vom accepta că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, clar și inteligibil, iar știința nu este omniscientă. Nu lipsit de importanță este faptul că știința își schimbă mereu opiniile, în schimb Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același.

În final, există și o componentă escatologică ce îmi afectează viața de aici, dar și eternitatea. Dacă nu accept revelația lui Dumnezeu despre începutul creației, din Geneza, cum voi accepta revelația lui Dumnezeu despre sfârșitul creației, din Apocalipsa? Numai bazându-mă pe Cuvântul lui Dumnezeu, care îmi spune exact cum am fost creat, pot avea siguranță că și ceea ce îmi spune despre viitorul meu în cer, este real.

În concluzie, singura teorie în acord cu Scriptura, este teoria Pământului Tânăr, adică așa cum este prezentată în cartea Geneza.
Samy Tuțac

Guvernul islamist de la Ankara a confiscat 6 biserici CREȘTINE din sudul Turciei, declarându-le PROPRIETATE DE STAT!

Photo Facebook The ancient Maryam Ana Syriac Orthodox Church has been seized by ministers

Photo Facebook The ancient Maryam Ana Syriac Orthodox Church has been seized by ministers

Guvernul islamist de la Ankara a preluat controlul a șase biserici creștine din orașul Diyarbakir, din sudul țării, un semn în plus al acțiunilor sale repetate împotriva libertății de exprimare și a autodeterminarii religioase, scrie cotidianul Express.co.uk.
Ziarul notează că ordinul de confiscare a bisericilor a fost dat la 25 martie de guvernul lui Erdoagan, susține site-ul World Watch Monitor.
Autoritățile au și o explicație: doresc să reconstruiască și să reabiliteze centrul istoric al orașului, distrus în mare parte de conflictul dintre militanții kurzi PKK și forțele guvernamentale. Aceleași autorități pretind că ordinul nu are nicio motivație de ordin religios.
Decizia a atras însă furia prelaților bisericilor creștine, care se tem de o acțiune guvernamentală împotriva religiei lor. Motiv pentru care amenință că vor da statul turc în judecată.
Citeste mai mult –
http://www.activenews.ro/externe/Guvernul-islamist-de-la-Ankara-a-confiscat-mai-multe-biserici-CRESTINE-din-sudul-Turciei

ENGLISH –

President Recep Tayyip Erdogan has taken control of six churches in the war-torn southeastern city of Diyarbakir in his latest move to squash freedom of speech and religious movement.

The state-sanctioned seizure is just the latest in a number of worrying developments to come out of increasingly hardline Turkey, which is in advanced talks with the EU over visa-free travel for its 80 million citizens.

Included in the seizures are Catholic, Protestant and Orthodox churches, one of which is over 1,700 years old.

Read more here – http://www.express.co.uk/news/world/663089/Islamist-Turkey-Erdogan-seize-Christian-churches-Diyarbakir-persecution-state-property

 

Valeriu Ghilețchi va sesiza Procuratura Generală cu privire la cazul de la Drăsliceni – Actual

Vă invităm să urmăriți emisiunea Actual, realizată în această seară, cu participarea lui Valeriu Ghilețchi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Subiectele discuției: excluderea sa din fracțiunea PLDM, intenția de a candida la alegerile prezidențiale, Sectorul Sinodal pentru Activitatea Antisectară și Antischismatică, cazul de la Drăsliceni.

De asemenea, pentru cei care doresc să se roage specific pentru Valeriu Ghilețchi, la sfârșitul emisiunii veți putea lua cunoștință cu nevoile sale de rugăciune.

VIDEO by Moldova Crestina TV

The European Post: Council of Europe criticizes Norway for removing 5 children from their parents because of ‘Christian indoctrination’

Foto The EUROPEAN POST

Foto The EUROPEAN POST

5 children have been taken away from their parents by Norwegian gov’t because of ‘Christian indoctrination’. (The European Post)

Yesterday, the Council of Europe Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks replying to a question of Valeriu Ghilețchi (Republic of Moldova) on the issue of the Bodnariu family said:

Taking children away from their parents is a broader issue and here the utmost caution is required because we have to think: what is the best interest of the child? The best interest of the child is almost always to be with the parents. Only in extreme and exceptional cases, where the child can come to serious harm because of the parents’ behaviour, should a child be taken away temporarily from the parents. We need to intervene to support families so that they can remain together and children can be with their families. Removing children from their parents should be done only as a last resort and for a very short period.

SURSA: The European Post via Valeriu Ghilețchi

Ruben Filoti -”Protest Bruxelles in fata Parlamentului European Familia Bodnariu ”

Protest Bruxelles in fata Parlamentului European

Filoti Ruben:

STOP BARNEVERNET ! Haideti sa starpim nedreptatea !
Impreuna cu mii de oameni suntem alaturi de aceasta familie si stim ca scurt este timpul si Domnul va aduce biruinta !
pentru ca , El e puternic ,El este tare ,El va domnii in univers
Vom inalta Numele Lui cel mare ,Domnul Lui Israel.
Doamne eu stiu ca Tu poti,In tine ne incredem Dumnezeul nostru .

Stim ca vei aduce biruinta , ca tu esti Stapan si Domn pe intreg pamantul ! El e puternic, El este tare, El va domni in veci de veci
Vom inalta Numele Lui cel mare, Domnul Lui Israel !

VIDEO by RUBEN FILOTI

Si dela primul protest in Bruxelles, Februarie 2016:

Pace ,noi vrem pace …. Sunt alaturi de famlia Bodnariu in acesta zi, impreuna cu cei 100 de copii cu care cant la Bruxelles in fata ambasadei Norvegiei si nu pentru a a face scandal, vrem doar dreptate si copii sa fie dati parintilor sa creasca in liniste si pace asa cum spun versurile acestui cantec. Daca vreti sa va aratati solidaritatea, va indemn sa distribuiti acest cantec sa ajunga pana la marginile pamantului si sa fie o imbarbatare pentru familie .Stiu si sunt sigur ca Domnul va da biruinta ,amin,amin.

VIDEO by RUBEN FILOTI

April 16 Barcelona, SPAIN Protest Against Barnevernet

Protest Barcelona Aprilie 16

Mai multe poze aici –

16 Aprilie 2016 Galati, Romania Protest pasnic pentru sustinerea familiei Bodnariu Album Foto /VIDEO

~~~~~

Mai multe poze aici –

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986357214775196.1073741872.394943980583192&type=3

Tolti ai genitori per uno sculaccioneE la Norvegia scende in piazza

Presa Italiana despre Protestele anti-Barnevernet!

Ciprian I. Bârsan

image

Austria, Romania, Belgio, Germania, Hawaii, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Svezia, Polonia: sono solo alcuni dei venti Paesi in cui il 16 aprile parte la protesta intitolata «La Norvegia restituisca i bambini alla famiglia Bodnariu». La manifestazione globale chiede il cambiamento della policy della Barnevernet, i servizi sociali norvegesi, e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno è stato proprio il caso della coppia Bodnariu, alla quale a novembre sono stati tolti i figli di punto in bianco per motivi ancora non chiari, ma indubbiamente con facilità e leggerezza come è avvenuto in molti altri casi. Per una tirata d’orecchi, per una sculacciata o, secondo i documenti che l’avvocato difensore ha finalmente ottenuto dai servizi sociali, a causa dei principi cristiani radicali con i quali i Bodnariu stavano indottrinando i loro figli? Non si sa ancora se nella decisione pesi il pregiudizio religioso o la legge che…

Vezi articolul original 659 de cuvinte mai mult

SPANIA , Arganda del Rey, 16.04.16 protest de SOLIDARITATE cu Familia Bodnariu

Click pe linkul de sub poza pentru video…

Ciprian I. Bârsan


Pentru a urmări clipul acceseză următorul link:

https://vimeo.com/163451548
Multumesc Lucian Marusca!

Vezi articolul original

April 16, 2016 London England Anti-Barnevernet Protest VIDEOS / FOTO ALBUM

Protest Anti Barnevernet April 16 London England Parliament

Mai multe poze aici –

https://www.facebook.com/teogina.harii/media_set?set=a.1038000552937002.1073741834.100001812014815&type=3&pnref=story

Teofil Si Gina Harii

Protest 16 Aprilie 2016 In Londra. Multumim celor peste 1500 de romani care am protestat pasnic Cerand Primului Ministru David Cameron sa intervina pe langa Guvernul Norvegiei pentru reunificarea lui Ruth si Marius Bodnariu cu cei cinci copii ai lor, care au fost rapiti de Barnevernet (serviciile sociale) in Noiembrie 2015 sub acuzatia de indoctrinare crestina. Copii au dreptul sa fie cu parintii lor si tu Norvegie nu ai dreptul sa le iei acest drept.

Discurs Teofil Si Gina Harii Londra 16 Aprilie 2016 – Prostest pentru Sustinerea Familie Bodnariu

Protestul din Londra rezumat 

VIDEO by Balic Liviu

April 16 Brisbane, Australia Protest Against Barnevernet Foto Album + VIDEO

~~~~~

Brisbane, Australia Protest

~~~~~

~~~~~

 More photos here –

Brisbane Global Pro-Bodnariu Protest

16 April 2016 (James Hunter)

VIDEO by elimbrisbane

Brisbane Global Pro-Bodnariu Protest

16 April 2016 (Flaviu Pumnut)

Together with the Bodnariu family in Nassau- Bahamas

Nassau-Bahamas together with Bodnariu family

April 16 Hamilton, New Zealand Anti-Barnevernet Protest

Protest New Zealand

Mai multe poze aici –

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.815226301916830.1073741891.744234959015965&type=3

April 16 Vienna, Austria Anti-Barnevernet Protest FULL VIDEO

Protest Vienna Austria

FULL CREDO TV VIDEO Vienna. AUSTRIA

2016 04 16 Protest Vienna interviuri

VIDEOS by Daniel Bigioi

~~~~~~~~

April 16th Ottawa/Quebec, Toronto Canada Anti-Barnevernet Protest VIDEO / Album Foto

Protest April 16 Toronto (Kitchener)

~~~

Protest Toronto april 16 2016

More Photos /Mai multe Poze din Kitchener/ Toronto aici –

https://www.facebook.com/events/1599438677045594/permalink/1610576192598509/

VIDEO from Dana Mihut

VIDEO From Roxana Purdel

CPS <aka child protective services> GLOBAL PROTEST – April 16, 2016 OTTAWA CANADA – 200 people present (children of all ages, their parents, friends and concerned citizens) all with SIGNS and BANNERS and a portable PA System to boot – extremely well organized to say the least!
Here is video I shot ….. COME OUT AND SUPPORT SUFFERING CHILDREN WORLD WIDE – which CHILDREN are being used as GUINEA PIGS for PROFIT – this after being LEGALLY KIDNAPPED and HUMANELY TRAFFICKED by UNITED NATIONS State Parties.
(Just want to say that these people treated me in an ultra kind, truly humane and unconditionally respectful manner during the entire protest).

CPS STOP COMMITTING CRIMES AGAINST HUMANITY AND RETURN THE LEGALLY KIDNAPPED CHILDREN TO THEIR LOVING AND CARING FAMILIES WHERE THEY BELONG AND STOP KIDNAPPING CHILDREN FOR THE PURPOSE OF HUMANELY TRAFFICKING THEM FOR BENEFITS / PROFIT / BUDGET / CPS CAPITAL. CANADIANS NEED TO JOIN THIS CAUSE AND MAKE IT AN INTERNATIONALLY DRIVEN PEACEFUL MOVEMENT AGAINST CPS. Thanks to everyone who helped out one way or another …. Lee BoltonBonita Linda Plaz BeyLorna Brown and all the GOD loving people from the Bethel Romanian Church of God in Montreal, Quebec – who showed up yesterday to EXPOSE these ongoing crimes against humanity.

Jean Jacques John Ranger

https://www.youtube.com/watch?v=gb_7-qtxvi8

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari