Pavel Rivis Tipei – Nevoia de salvare – Biserica Gloria Arad – Bujac 9 Martie 2014

Pavel Rivis Tipei

Luca 9:51-56

51 Cînd s’a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi -a îndreptat faţa hotărît să meargă la Ierusalim.
52 A trimes înainte nişte soli, cari s’au dus şi au intrat într’un sat al Samaritenilor, ca să -I pregătească un loc de găzduit.
53 Dar ei nu L-au primit, pentrucă Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.
54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: ,,Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să -i mistuie, cum a făcut Ilie?„
55 Isus S’a întors spre ei, i -a certat, şi le -a zis: ,,Nu ştiţi de ce duh sînteţi însufleţiţi!
56 Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mîntuiască.„ Şi au plecat într’alt sat

Primavara de Traian Dorz

photo credit 1ms.net

Primăvară… toată firea simte-adânc fiorul dulce
A vieţii ce renaşte şi putere nouă-aduce!
Inima-n adâncu-i simte tainic farmecul vieţii
Bucuria renăscută din frumseţea tinereţii.

Iată primăvara vine! Gheaţa iarăşi se topeşte,
O viaţă nouă-ncepe-n tot ce mişcă şi vorbeşte!
— Iată iar pădurea-i cântec, câmpul flori iar cerul, sfântul
Lasă ploaia ce-nverzeşte veselind întreg pământul!

— Iată, iarăşi cald şi dulce vânt de miazăzi adie
Zboară iarăşi rândunele şi-nfloresc cireşii-n vie,
Ies iar florile prin frunza veştedă din alte toamne
— Cât de mari şi minunate-s lucrurile Tale Doamne!

Ah, aşa e şi-n viaţa noastră cea duhovnicească:
Vântul Duhului când suflă toate-ncep să se trezească:
Inima-şi deschide poarta pentru Domnul biruinţii,
Ochii plâng şi caldă curge sfântă lacrima căinţii;

Sufletul tresare dornic după viaţa cea curată
Iar din ceruri plouă sfântă pacea binecuvântată
Şi nu-i glas să poată spune cât e, cât de fericită
Viaţa nouă, viaţa sfântă, viaţa Domnului jertfită!

În iubire te simţi una cu toţi oamenii deodată
Duhu-i numai bucurie inima-i lumină toată
Şi-atunci orişiunde-n lume ar vrea Domnul să te poarte
Simţi că-i numai fericire şi-n viaţă şi în moarte.

Traian Dorz

Rodica Volintiru – Intalnirea de Femei Seattle 7 Decembrie 2013

Rodica Seattle  13

Mai multe resurse de la Rodica Volintiru:

rodica-volintiru-carte

VIDEO by hearthofprayer

Articole Rodica Volintiru –

„Voi avea un copil. Am aflat că are Sindromul Down. Sunt speriată: ce fel de viață va avea copilul meu?”

photo credit www.youtube.com

La nivel global, numărul persoanelor care suferă de Sindromul Down se ridică la peste 100 de milioane. Estimările arată că circa 1.000 de copii se nasc anual cu această afecțiune genetică. Boala este cauzată de prezența unui cromozom suplimentar atașat perechii cromozomiale 21. Cei care suferă de această afecțiune au câteva trăsături fizice aparte, precum o statură mică și membre mai scurte, gâtul gros, puntea nazală (zona dintre ochi) aplatizată și prezintă un anumit grad de întârziere mintală.

Când a aflat că bebelușul ei urmează să se nască cu Sindromul Down, o mamă a trimis un e-mail emoționant către CoorDown, o asociație italiană pentru persoanele care suferă de această boală. Inspirată de cuvintele acesteia, organizația i-a răspuns într-un mod inedit și înduioșător, printr-un videoclip adresat atât ei, cât și tuturor celor care se confruntă, ori se vor confrunta cu această situație.

„Voi avea un copil. Am aflat că are Sindromul Down. Sunt speriată: ce fel de viață va avea copilul meu?”, au fost cuvintele mamei către CoorDown. Acest mesaj a dat naștere videoclipului „Dear future mom” (Dragă viitoare mamă). Prin intermediul acestuia, 15 copii cu Sindrom Down o încurajează și îi arată că viața unei persoane care suferă de această boală pot fi fericită.

„Dragă viitoare mamă, nu-ți fie frică. Copilul tău va putea face multe lucruri. Va putea să te îmbrățișeze. Va putea fugi către tine. Va putea vorbi și îți va spune că te iubește. Va putea merge la școală, la fel ca toată lumea. Va putea învăța să scrie. Și îți va putea scrie ție, dacă într-o zi va fi foarte departe. Pentru că va putea, de asemenea, călători. Își va putea ajuta tatăl să își repare bicicleta. Va putea lucra pentru a-și câștiga banii. Iar cu acei bani te va putea invita la cină. Ori își va putea închiria un apartament pentru a locui singur”, o asigură copiii cu Sindrom Down pe viitoarea mamă.

În același timp, însă, micuții nu îi ascund mamei faptul că misiunea ei de a-și crește viitorul copil va fi una dificilă: „Dar nu este așa pentru toate mamele”, continuă ei. „Dragă viitoare mamă, copilul tău poate fi fericit. Așa cum sunt și eu. Și tu vei fi fericită”, îi transmit copiii care au participat la acest proiect emoționant.

SURSA – Semnele Timpului

Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun…. – The King will reply, „Truly, I tell you…”

Matei 25:34-45
31 ,,Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.
34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: ,Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii.
35 Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi -a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M’aţi primit;
36 am fost gol, şi M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.`
37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, şi Ţi-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?
38 Cînd Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?
39 Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?`
40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.`
41 Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
42 Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi -a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
43 am fost străin, şi nu M’aţi primit; am fost gol, şi nu M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n’aţi venit pela Mine.`
44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: ,Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?`
45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori n’aţi făcut aceste lucruri unuia dintr’aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.`46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa vecinică.`

ENGLISH

Matthew 25:31-46

photo credit cheezburger.com

31 “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. 32 Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 And he will place the sheep on his right, but the goats on the left. 34 Then the King will say to those on his right, ‘Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for youfrom the foundation of the world. 35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, 36 I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.’ 37 Then the righteous will answer him, saying, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? 38 And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? 39 And when did we see you sick or in prison and visit you?’ 40 Andthe King will answer them, ‘Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.’

41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, 43 I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.’ 44 Then they also will answer, saying, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?’ 45 Then he will answer them, saying, ‘Truly, I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.’ 46 And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

Prizonieri – Un editorial

postat la cineva pe facebook. Pana si lumea cunoaste ca totul, in afara de Dumnezeu si ce apartine Lui, este o desertaciune… Spune inteleptul Solomon:

Ecclesiast 1

1 Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.
O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul, o deşertăciune a deşertăciunilor! Totul este deşertăciune.
Ce folos are omul din toată truda pe care şi -o dă supt soare?
Un neam trece, altul vine, şi pămîntul rămîne vecinic în picioare.
Soarele răsare, apune şi aleargă spre locul de unde răsare din nou.
Vîntul suflă spre miază-zi, şi se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăş se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri.
Toate rîurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăş să pornească de acolo.
Toate lucrurile sînt într’o necurmată frămîntare, aşa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind, şi urechea nu oboseşte auzind.
Ce a fost, va mai fi, şi ce s’a făcut, se va mai face; nu este nimic nou supt soare.
10 Dacă este vreun lucru despre care s’ar putea spune: ,,Iată ceva nou!„ de mult lucrul acela era şi în veacurile dinaintea noastră.
11 Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; şi ce va mai fi, ce se va mai întîmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai tîrziu.
12 Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim.
13 Mi-am pus inima să cercetez şi să adîncesc cu înţelepciune tot ce se întîmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.
14 Am văzut tot ce se face supt soare; şi iată că totul este deşertăciune şi goană după vînt!
15 Ce este strîmb, nu se poate îndrepta, şi ce lipseşte nu poate fi trecut la număr.
16 Am zis în mine însumi: ,,Iată că am sporit şi am întrecut în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpînit înaintea mea peste Ierusalim, şi mintea mea a văzut multă înţelepciune şi ştiinţă.
17 Mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea, şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vînt.
18 Căci unde este multă înţelepciune, este şi mult necaz, şi cine ştie multe, are şi multă durere.

photo credit www.theguardian.com

Editorial ‘Prizonieri’: Sursa http://activenews.ro

Prizonieri

Autorul: Alexandra Svet 11 martie, 2014

Ai unor case prea mari.
Ai unor masini în care petrecem prea mult timp.
Ai unor birouri care ne ţin departe de un cer pe care nu îl mai vedem. De un pământ pe care nu-l mai atingem cu tălpile goale ca atunci când eram copii.
Ai unor benzi pe care alergăm în neştire ca nişte cobai dresaţi. Ai unor piscine în care înotăm înghesuiţi. Ai unor saune în care ne uităm urât unul la altul, nu ne vorbim, nu ne zâmbim.
Ai unor vacanţe prea scurte şi ai unor şedinţe prea lungi.
Ai unor cadouri pe care ni le luăm în grabă sau le oferim,când şi dacă ne mai amintim, aşteptând mereu ceva în schimb.
Ai unei imagini pe care şi-a făcut-o lumea despre noi.
Ai unei imagini pe care ne-am făcut-o noi despre noi.
Ai unor prieteni care ne văd cum vor ei.
Ai unor cărţi. De vizită. De credit. Prea puţin – din ce în ce mai puţin- de citit.
Ai unor iubiri cărora nu le dăm aproape niciodată totul, dar de la care aşteptăm în general mult mai mult decât primim.
Ai unor cluburi pline de fum, de decibeli şi de femei îmbrăcate strident. Generaţia “Shake that booty”. Generaţia “one night stand”. Generaţia bărbaţilor îmbrăcaţi în fuste roz, cu tocuri şi cercei.

Prizonieri.

Ai unor malluri uriaşe în care familii întregi ies cu bebeluşii la plimbare.
Ai unor restaurante în care mâncarea nu are niciodată gustul mâncării pregătite cu iubire acasă. Ai unor fast-fooduri pline de copii obezi. Generaţia McMici.
Ai unor cutii care ne prezintă o Realitate mizerabilă, politicieni lipsiţi de scrupule, primari paparude, vedete de carton, băşcălie de prost gust şi muuuult silicon – să compenseze lipsa de creier, clasă şi cultură. Ură, venin, otravă, crime, împuşcături, bârfă, senzaţional, furturi, boală, cancer – sau operaţii ca să nu faci cancer. Showuri ieftine. Umor prost. Aruncat cu piatra sau cu miştoul sau cu părerea neavizată în tot ce mai e sfânt. Distrus repere. Călcat în picioare valori. Scuipat pe steag, istorie, neam, biserica, tot. Vulgaritate, vulgaritate, vulgaritate. Sminteală, sminteală, sminteală.

Prizonieri.

Ai unor ziare, reviste, tabloide, bloguri care ridică păcate la rang de virtute, băgând adevăruri sub preş, înfierând bunul simţ şi verticalitatea. Generaţia ” politically correct”

Prizonieri.

Ai unui google fără de care nu o să ştim, în curând, nici tabla înmulţirii.

Ai unor haine. Bijuterii. Pantofi. De firmă sau- din ce în ce mai des- imitaţii ieftine.
Noi le avem pe ele? Sau ele ne au pe noi?
Cine pe cine stăpâneşte?

Prizonieri. Prizonieri. Prizonieri.

Generaţia Reeducării Soft.

“Pe Râul Colorado în jos” în Marele Canion cu Google Street View

Camerele speciale de luat vederi Street View au fost montate atât pe rucsacurile unor operatori care au mers pe malurile râului Colorado, cât şi pe o ambarcaţiune care a coborât pe apă, captând imagini de-a lungul a 460 km, inclusiv pe cele mai vijelioase porţiuni ale râului.

Colectarea de imagini ale râului Colorado, care curge prin Marele Canion, este primul prilej în care Google Maps a folosit tehnologia Street View pentru a surprinde în imagini un curs de apă mare şi rapid.

De aici puteţi porni în călătoria virtuală.

În afară de imaginile luate de echipa care a coborât pe apă, au mai fost captate imagini de pe 5 rute principale de drumeţie din Marele Canion.

Proiectul readuce în atenţie frumuseţea, dar şi vulnerabilitatea acestor formaţiuni naturale: asociaţia American Rivers a declarat Colorado drept “râul cel mai ameninţat din America”, în 2013, datorit[ pericolelor reprezentate de sistemele depăşite de gestionare a apelor, de seceta persistentă şi de supraexploatare.

SURSA Descopera.ro VIDEO by Google Maps

Vezi mai multe filmari aici – https://www.google.com/maps/views/streetview/colorado-river

Ravi Zacharias at Texas A & M University – God or No God? The Quest for Absolute Meaning March 19, 2014

Ravi Zacharias Texas A & M 19 March 2014

Ravi Zacharias speaking to students and faculty at Rudder Auditorium on the campus of the Texas A&M University. A live question and answer session with Nabeel Qureshi follows Ravi’s presentation.

VIDEO by Ravi Zacharias International Ministries

Genesis 1-11: Why Does It Matter? Part 4

Genesis 1-11: Why Does It Matter?
Brian Catalucci – Creation Seminar 4/5

http://answersingenesis.org | Creation Seminar Introduction and Overview PART 1 of 5 – Why Does It Matter? with Creation Speaker Brian Catalucci. Biblical and scientific reasons why we should not compromise God’s Word with evolution, including biblical and scientific evidences for a worldwide flood, why it matters what we believe, and the cost of compromise.

VIDEO by slaves4christ

See

Three Christian Villages Burned Down in Nigeria – Over 100 People ‘Hacked and Burned to Death’

photo credit TheHeraldNG.com

Three Christian villages were burned down in an attack Friday night in Nigeria’s Kaduna state, with reports stating that more than 100 people were „hacked and burned to death,” allegedly by Muslim gunmen.

Chenshyi village chief Nuhu Moses revealed that the entire village was burned down, with gunmen having killed more than 50 people.

„The unfortunate attack on our communities has led to killing of more than 100 Christians,” the Rev. Yakubu Gandu Nkut, chairman of the Zankan area chapter of the Christian Association of Nigeria, told Morning Star News. „The wife of one of our pastors, Mrs. Jummai Likita Riku, and her three children, from the ECWA (Evangelical Church Winning All) church, Ugwar Sankwai, were killed in the attack.”

While the attackers have not yet been officially identified, The Associated Press noted that thousands of people have lost their lives in recent years in competition for land and water between Muslim Fulani herdsmen and Christian farmers.

One resident of Ugwar Sankwai village, who managed to escape alongside his wife and 22 children and grandchildren, but lost his brother, said he saw Fulani gunmen pouring fuel on his house and setting it on fire.

Human Rights Watch said in December that over 3,000 people have lost their lives in the central region of Nigeria since 2010, and has criticized the Nigerian government for not doing more to try and stop the escalating violence.

Read the entire story here – The Christian Post

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari